Byla 2S-944-622/2011
Dėl priverstinio skolos išieškojimo iš skolininkės M. V

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Audriaus Saulėno, kolegijos teisėjų Irmos Čuchraj ir Žydrūno Bertašiaus, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens M. V. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-01-12 nutarties Nr. 26-1N/2011 civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. A. pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo iš skolininkės M. V.,

2Kolegija, išnagrinėjusi skundą,

Nustatė

3Centrinės hipotekos įstaigos filialo hipotekos skyriuje prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-12-30 buvo gautas pareiškėjo A. A. pareiškimas dėl priverstinio skolos išieškojimo iš skolininkės M. V. (b. l. 10).

4Skundžiama Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-01-12 nutartimi taikyta laikinoji apsaugos priemonė – areštuotas butas su rūsiu, turintis 32,66 m2 bendro ploto, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), nuosavybės teise priklausantis M. V., a.k. ( - ) gyv. ( - ). Bendras įkeičiamo daikto įkainojimas 146 783 Lt (hipotekos lakšto 4 punktas).

5Suinteresuotas asmuo M. V. atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-01-12 nutartį. Nurodo, kad kreditorius nepagrįstai nurodo negrąžintą 130 000 Lt skolą. Prievolės įvykdymo terminas pagal paskolos sutartį pasibaigė

62008-08-21, tačiau kreditoriui kas mėnesį buvo grąžinama kas mėnesį po 1 800 Lt iki 2010 m. birželio mėnesio įskaitytinai. Kreditoriui skolininkė yra sumokėjusi 39 600 Lt, o skolinga 90 400 Lt. Mano, kad nepagrįsti kreditoriaus argumentai, jog apeliantė neįvykdė visų įsipareigojimų pagal sutartį. Teigia, kad kreditoriaus pareiškimas neatitinka CK 4.192 straipsnio 1 dalies, CPK 558 straipsnio 1 dalies reikalavimų. Nesant kreditoriaus prašymo negalima pradėti priverstinio išieškojimo procedūros iš įkeisto turto.

7Byloje gautas pareiškėjo A. A. atstovo advokato padėjėjo Remigijaus Bukėno atsiliepimas į atskirąjį skundą, kuriuo prašo atskirąjį skundą atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Suinteresuoto asmens M. V. atskirasis skundas atmestinas, atsiliepimas į atskirąjį skundą nevertintinas.

9Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis).

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis).

11Nuostata, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliacinio skundo ribų (CPK 320 straipsnio 2 dalis), reiškia, jog, pirma, apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir neanalizuoja teisėtumo ir pagrįstumo tų sprendimo dalių, kurios nėra skundžiamos. Antra, ši norma reiškia, kad apskųsto teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik analizuojant apeliaciniame skunde nurodytus argumentus.

12Apeliacinės instancijos teismo nagrinėjimo dalykas yra pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo klausimas. Todėl atskirojo skundo nagrinėjimas reiškia tik pirmosios instancijos teismo priimto procesinio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo tikrinimą, atsižvelgiant į sprendimo priėmimo metu byloje buvusius duomenis ir nustatytas aplinkybes.

13Teismas, remdamasis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kaip įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Grėsmę pareiškėjo turtiniams interesams gali patvirtinti duomenys, liudijantys, kad asmuo, kurį rengiamasi patraukti byloje atsakovu ar kuris jau patrauktas atsakovu, sužinojęs apie rengiamą ar pareikštą ieškinį imasi nesąžiningų priemonių, dėl kurių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Laikinųjų apsaugos priemonių tikslas yra garantuoti būsimo procesinio sprendimo byloje realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

14Pažymėtina, kad CPK nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kada laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra numatyta, kad jos taikomos tada, kai yra pagrindas manyti, kad jų nepritaikius būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Šiuo atveju teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka, kad būtų taikomos prašomos laikinosios apsaugos priemonės.

15CPK 145 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta laikinoji apsaugos priemonė – nekilnojamojo daikto areštas. Atskirajame skunde pripažįstama aplinkybė, kad prievolės įvykdymo terminas pagal paskolos sutartį pasibaigė. Taip pat teigiama, kad kreditoriui kas mėnesį buvo grąžinama paskola periodinėmis įmokomis, tačiau jokių įrodymų, patvirtinančių tokius teiginius, skolininkė nepateikė.

16Jei per hipotekos lakšte nustatytą terminą skolininkas įsipareigojimo neįvykdo, hipotekos kreditorius gali įgyvendinti savo teises kreipdamasis į hipotekos teisėją ir prašydamas, kad įkeistas daiktas būtų parduotas iš viešųjų varžytynių ir iš gautų pinigų visiškai atlyginta jam priklausanti suma, kurią jis turi teisę gauti pirmiau už kitus kreditorius, arba kad jam būtų suteikta teisė pradėti administruoti įkeistą daiktą (CK 4.192 straipsnio 1 dalis).

17CPK 558 straipsnyje reglamentuojamas pareiškimo dėl priverstinio skolos išieškojimo pateikimas ir tenkinimas, kai daiktas įkeistas pagal hipotekos taisykles. Pagal šią teisės normą hipotekos teisėjas, gavęs atitinkamą hipotekos kreditoriaus pareiškimą, priima nutartį areštuoti įkeistą daiktą ir įregistruoja ją turto arešto aktų registre bei raštu įspėja skolininką ir įkeisto daikto savininką, kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo nutarties įteikimo dienos įkeistas daiktas bus parduodamas iš varžytynių arba perduodamas administruoti kreditoriui. Tokios procedūros paskirtis – įspėti skolininką ir įkaito davėją apie numatomą priverstinį skolos išieškojimą, uždraudžiant disponuoti įkeistu turtu. Prieš priimdamas atitinkamą nutartį, hipotekos teisėjas išanalizuoja gautą pareiškimą, ištiria ir įvertina prie pareiškimo pridėtus dokumentus, jeigu tokių yra, išsiaiškina, ar atitinkamą procedūrą jam priklauso atlikti, ar pareiškėjas yra hipotekos kreditorius, ar egzistuoja visos CK, CPK ir kituose teisės aktuose nurodytos sąlygos prašomai procedūrai atlikti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. sausio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-50/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-14/2011).

18Tokios nustatytos aplinkybės neduoda pagrindo manyti, kad kreditorius netinkamai realizavo CK 4.192 straipsnio 1 dalies bei CPK 558 straipsnio 1 dalies nuostatas. Atsižvelgiant į aplinkybę, kad skolininkė neįvykdė prievolės pagal paskolos sutartį, ji tokį turtą gali perleisti ar atlikti veiksmus, mažinančius jo vertę, todėl prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrįstas ir motyvuotas. Dėl šių priežasčių nepagrįsti atskirojo skundo argumentai, todėl atmestini.

19Atkreiptinas dėmesys, kad laikinosios apsaugos priemonės dalyvaujančių byloje ir kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali būti panaikinamos ar pakeičiamos teismo, kurio žinioje yra byla, nutartimi (CPK 146 straipsnis, 150 straipsnio 1 dalis). Be to, įsiteisėjus sprendimui, kuriuo ieškinys atmestas, atsakovas turi teisę reikalauti, kad ieškovas atlygintų nuostolius, kuriuos jam padarė ieškovo prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 147 straipsnio 3 dalis).

20Pagrindo priteisti bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme nėra. Atsiliepimas pasirašytas advokato padėjėjo, kuris neturi teisės atstovauti apeliacinės instancijos teisme. Advokatūros įstatymo 34 straipsnio 2 dalis numato, kad advokato padėjėjas gali atstovauti tik pirmosios instancijos teismuose ir ne anksčiau kaip po vienerių metų nuo advokato padėjėjo praktikos pradžios. Konkrečiu atveju advokato padėjėjas prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas už pareiškėjo atstovavimą apeliacinės instancijos teisme, todėl nėra pagrindo priteisti pareiškėjo atstovo advokato padėjėjo atsiliepime į atskirąjį skundą prašomas bylinėjimosi išlaidas.

21Esant šioms aplinkybėms atskirajame skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

22Vadovaudamasi CPK 336-339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

23Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-01-12 nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi skundą,... 3. Centrinės hipotekos įstaigos filialo hipotekos skyriuje prie Klaipėdos... 4. Skundžiama Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-01-12 nutartimi taikyta... 5. Suinteresuotas asmuo M. V. atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos... 6. 2008-08-21, tačiau kreditoriui kas mėnesį buvo grąžinama kas mėnesį po 1... 7. Byloje gautas pareiškėjo A. A. atstovo advokato padėjėjo Remigijaus Bukėno... 8. Suinteresuoto asmens M. V. atskirasis skundas atmestinas, atsiliepimas į... 9. Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės,... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 11. Nuostata, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas... 12. Apeliacinės instancijos teismo nagrinėjimo dalykas yra pirmosios instancijos... 13. Teismas, remdamasis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, dalyvaujančių byloje ar... 14. Pažymėtina, kad CPK nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kada laikinosios... 15. CPK 145 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta laikinoji apsaugos priemonė –... 16. Jei per hipotekos lakšte nustatytą terminą skolininkas įsipareigojimo... 17. CPK 558 straipsnyje reglamentuojamas pareiškimo dėl priverstinio skolos... 18. Tokios nustatytos aplinkybės neduoda pagrindo manyti, kad kreditorius... 19. Atkreiptinas dėmesys, kad laikinosios apsaugos priemonės dalyvaujančių... 20. Pagrindo priteisti bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme... 21. Esant šioms aplinkybėms atskirajame skunde išdėstytais motyvais nėra... 22. Vadovaudamasi CPK 336-339 straipsniais, teisėjų kolegija... 23. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-01-12 nutartį palikti nepakeistą....