Byla B2-892-368/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei R. S. individualiai įmonei

1Šiaulių apygardos teismo teisėjas Egidijus Mockevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės Valstybinės socialinio draudimo fondo valdybos (toliau VSDFV) Mažeikių skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei R. S. individualiai įmonei,

Nustatė

2Šiaulių apygardos teisme gautas ieškovės VSDFV Mažeikių skyriaus pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei R. S. IĮ. Ieškovė nurodė, kad atsakovės skola biudžetui turimais 2016 m. rugpjūčio 3 d. apskaitos duomenimis sudarė 2 519,33 Eur.

3Prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo R. S. IĮ tenkintinas.

4Dėl atsakovės nemokumo kaip pagrindo iškelti bankroto bylą

5Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau LR ĮBĮ) 9 straipsnį 7 dalies 1 punktą bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, o minėto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 2 punkte įtvirtinta, jog įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

6ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, jog įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įmonės nemokumas nustatomas, ištyrus jos finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės balansas ir pradelsti įsipareigojimai, kurių santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės-komercinės veiklos rezultatai, atspindi įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams.

7Šiaulių apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 1 d. nutartimi įpareigojo atsakovės R. S. individualios įmonės vadovą per 5 dienas nuo šios nutarties gavimo dienos pateikti teismui įmonės finansinius dokumentus. Nutartis siųsta individualios įmonės buveinės bei įmonės savininkės gyvenamosios vietos adresais, tačiau buvo neįteikta. Iki šios nutarties priėmimo atsakovė nutarties įpareigojimų neįvykdė ir nepateikė teismui duomenų, kurie yra svarbūs nustatant įmonės turtinę padėtį ir vertinant įmonės mokumą / nemokumą.

8Teismas sprendžia, kad šių dokumentų nepateikimas yra vertintinas kaip sąmoningas atsakovės blogos turtinės padėties ir nemokumo slėpimas, siekiant išvengti bankroto bylos iškėlimo. Tokią teismo poziciją patvirtina ir Lietuvos apeliacinio teismo praktika (pvz., 2011 m. vasario 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-479/2011).

9Ieškovė VSDFV Mažeikių skyrius nurodė, jog R. S. IĮ įmokų mokėjimo tvarką pažeidinėjo nuo 2008 m. balandžio mėnesio. Nuo 2011 m. sausio mėnesio įmonei kiekvieną mėnesį buvo pradėta fiksuoti privalomojo sveikatos draudimo įmokų skola praleistais mokėjimo terminais. 2016 m. rugpjūčio 3 d. duomenimis, R. S. IĮ biudžetui yra skolinga 2 519,33 Eur (iš jų 1 638,52 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų, 808,36 Eur privalomojo sveikatos draudimo įmokų ir 72,45 Eur delspinigių).

10Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nemokumas yra ekonominė įmonės būklė, kuri nustatoma pagal tai, ar įmonė atsiskaito su kreditoriais ir ar ji yra ekonomiškai pajėgi atsiskaityti. Jeigu asmuo neatsiskaito su kreditoriais arba neturi turto, kurio verte pakankamai būtų padengtas įsipareigojimų vykdymas, tai jo ekonominė padėtis gali būti vertinama kaip nemokumas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2013).

11Iš ieškovės pateiktų duomenų matyti, jog pagal VĮ Registrų centras ir VĮ „Regitra“ pateiktą informaciją, R. S. IĮ bei įmonės savininkės R. S. vardu nekilnojamojo turto bei kilnojamojo turto neregistruota (b. l. 12). Pagal Telšių apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) 2016 m. birželio 23 d. pažymą Nr. (17.25.40)RESP-7060, R. S. IĮ 2016 m. birželio 23 dienai turėjo 16,74 Eur mokestinę nepriemoką (b. l. 13). Pagal Telšių apskrities VMI duomenis, metinė pelno mokesčio deklaracija už laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2015-12-31 nepateikta. Ieškovės duomenimis paskutinis mokėjimas iš R. S. IĮ buvo gautas 2011 m. vasario 8 d.

12Esant šioms aplinkybėms, teismas konstatuoja, jog atsakovė R. S. IĮ yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla.

13Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa atrinko administratorę G. V., taigi R. S. IĮ administratore skirtina G. V..

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4, 9 ir 10 straipsniais, teismas

Nutarė

15Iškelti bankroto bylą R. S. individualiai įmonei (įmonės kodas 300583634, buveinės adresas: ( - )).

16Bankrutuojančios R. S. IĮ administratore paskirti G. V. (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. ( - )).

17Areštuoti R. S. IĮ (įmonės kodas 300583634) kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

18Pavesti įmonės administratoriui pateikti nutarties kopiją dėl R. S. IĮ turto arešto vykdymo pasirinktam antstoliui.

19Uždrausti R. S. IĮ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti ar kitokiais būdais perleisti įmonės turtą.

20Nustatyti terminą R. S. IĮ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti per 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

21Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p., 4 p., 7 d. 8 p., 11 str. 3 d., bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią ji turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

22Įpareigoti R. S. IĮ valdymo organus per 15 dienas po šios nutarties įsiteisėjimo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

23Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

24Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos R. S. IĮ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

25Apie iškeltą R. S. IĮ bankroto bylą pranešti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinių asmenų registrui, paskirtam bankroto administratoriui.

26Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėjas Egidijus Mockevičius, rašytinio proceso... 2. Šiaulių apygardos teisme gautas ieškovės VSDFV Mažeikių skyriaus... 3. Prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo R. S. IĮ tenkintinas.... 4. Dėl atsakovės nemokumo kaip pagrindo iškelti bankroto bylą... 5. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau LR ĮBĮ) 9... 6. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, jog įmonės nemokumas – įmonės... 7. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 1 d. nutartimi įpareigojo... 8. Teismas sprendžia, kad šių dokumentų nepateikimas yra vertintinas kaip... 9. Ieškovė VSDFV Mažeikių skyrius nurodė, jog R. S. IĮ įmokų mokėjimo... 10. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nemokumas yra ekonominė įmonės... 11. Iš ieškovės pateiktų duomenų matyti, jog pagal VĮ Registrų centras ir... 12. Esant šioms aplinkybėms, teismas konstatuoja, jog atsakovė R. S. IĮ yra... 13. Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa atrinko... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291... 15. Iškelti bankroto bylą R. S. individualiai įmonei (įmonės kodas 300583634,... 16. Bankrutuojančios R. S. IĮ administratore paskirti G. V. (asmenų,... 17. Areštuoti R. S. IĮ (įmonės kodas 300583634) kilnojamąjį ir... 18. Pavesti įmonės administratoriui pateikti nutarties kopiją dėl R. S. IĮ... 19. Uždrausti R. S. IĮ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki... 20. Nustatyti terminą R. S. IĮ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti... 21. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos... 22. Įpareigoti R. S. IĮ valdymo organus per 15 dienas po šios nutarties... 23. Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą... 24. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos R. S. IĮ įgyja... 25. Apie iškeltą R. S. IĮ bankroto bylą pranešti Audito, apskaitos, turto... 26. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per...