Byla 2A-3325-467/2012
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo – Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Andrutės Kalinauskienės, Ritos Kisielienės ir Almos Urbanavičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo AB Lesto apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. liepos 20 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo AB Lesto ieškinį atsakovams VšĮ „Saulėtekio būstas“ ir Vilniaus Gedimino technikos universitetui dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo – Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas AB Lesto 2012 m. kovo 12 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti iš atsakovų VšĮ „Saulėtekio būstas“ ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto subsidiariai 69 820,04 Lt skolą už sunaudotą elektros energiją Vilniaus Gedimino technikos universiteto bendrabučiuose, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas nuo priteistos sumos ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad įsiskolinimas už sunaudotą elektros energiją susidarė už 2011 gruodžio mėnesį. Pagal 2006-04-28 sudarytą elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį ieškovas buvo įsipareigojęs tiekti elektros energiją atsakovo Vilniaus Gedimino technikos universiteto bendrabučiams, o atsakovas VšĮ „Saulėtekio būstas“, kaip juos eksploatuojanti įmonė, įsipareigojo kiekvieną mėnesį visiškai atsiskaityti už suvartotą elektros energiją. Kadangi ieškovas įsipareigojimą tiekti elektros energiją vykdė tinkamai, o atsakovai už patiektą elektros energiją neatsiskaitė, prašė skolą priteisti subsidiariai iš atsakovų, nes patalpų nuomotojas yra subsidiariai atsakingas už tinkamą atsiskaitymą su elektros energijos tiekėju.

6Atsakovas Vilniaus Gedimino technikos universitetas su ieškinio dalimi, nustatančia subsidiarią atsakomybę, nesutiko ir prašė šią ieškinio dalį atmesti. Nurodė, kad elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį su ieškovu buvo pasirašęs ne jis, o atsakovas VšĮ „Saulėtekio būstas“. Ieškovas neturi teisės reikalauti atsakyti už kitą asmenį. Be to Vilniaus Gedimino technikos universitetas nėra bendrabučių (duomenys neskelbtini), kuriems buvo tiekiama elektros energija, savininkas. Šių bendrabučių savininku yra Lietuvos Respublika, o atsakovas Vilniaus Gedimino technikos universitetas juos valdo patikėjimo teise.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. liepos 20 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė iš atsakovo VšĮ „Saulėtekio būstas“ ieškovo naudai 69 820,04 Lt, 6 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2012-03-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2 095 Lt žyminio mokesčio išlaidų. Teismas nustatė, kad pagal 2006-04-28 tarp ieškovo ir atsakovo VšĮ „Saulėtekio būstas“ sudarytos elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, ieškovas įsipareigojo tiekti elektros energiją atsakovo Vilniaus Gedimino technikos universiteto patikėjimo teise valdomiems bendrabučiams, o už suvartotą elektros energiją įsipareigojo atsiskaityti atsakovas VšĮ „Saulėtekio būstas“. Kadangi elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis sudaryta su atsakovu VšĮ „Saulėtekio būstas“, todėl jam kyla prievolė atsiskaityti už suvartotą elektros energiją. Atsakovas Vilniaus Gedimino technikos universitetas už skolą, susidariusią už suvartotą elektros energiją, neatsako subsidiariai, nes tokia sąlyga nėra numatyta elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartyje ir įstatymuose.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

10Ieškovas AB Lesto apeliaciniu skundu prašo sprendimo dalį, kuria atmestas reikalavimas subsidiaraus atsakovo Vilniaus Gedimino technikos universiteto atžvilgiu, pakeisti ir šioje dalyje ieškinį tenkinti. Nurodo, kad, nors elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį pasirašė atsakovas VšĮ „Saulėtekio būstas“, tačiau patalpomis faktiškai naudojosi atsakovas Vilniaus Gedimino technikos universitetas, kuris bendrabučiuose apgyvendina savo studentus. Todėl būtent jis yra suinteresuotas elektros energijos tiekimu į patalpas ir yra pagrindinis naudos gavėjas. Bendrabučių patalpos nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, tačiau jas turto patikėjimo teisės pagrindu valdo atsakovas Vilniaus Gedimino technikos Universitetas. Atsižvelgiant į turto patikėjimo teisės apimtį bei galimybę turto patikėtiniui juo disponuoti, suteikiant naudotis panaudos pagrindu, atsakovas Vilniaus Gedimino technikos universitetas pagal Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisykles, patvirtintas LR energetikos ministro 2010-02-11 įsakymu Nr.1-38, yra subsidiariai atsakingas su atsakovu VšĮ „Saulėtekio būstas“.

11Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės, prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad tuo atveju, kai su elektros energijos tiekėju nėra sudaryta sutartis arba vartotojo neįmanoma nustatyti, už patiektą elektros energiją turi atsiskaityti objekto, kuriame vartojama elektros energija, savininkas. Pagal 2006-04-28 elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį tarp ieškovo ir atsakovo VšĮ „Saulėtekio būstas“ ieškovas įsipareigojo tiekti elektros energiją atsakovo Vilniaus Gedimino technikos universiteto bendrabučiams, atsakovas VšĮ „Saulėtekio būstas“ įsipareigojo sumokėti už tiekiamą elektros energiją. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas pagrįstai padarė išvadą, jog šiuo atveju elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis yra sudaryta su atsakovu VšĮ „Saulėtekio būstas“, todėl jis ir privalo atsiskaityti už suvartotą elektros energiją. Atsakovas Vilniaus Gedimino technikos universitetas už suvartotą elektros energiją neatsako subsidiariai, nes tokia sąlyga nėra numatyta elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartyje ir įstatymuose.

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Vilniaus Gedimino technikos universitetas prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad jis nėra 2006-04-28 elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties šalimi. Be to pagal CK nuostatas asmuo privalo atlyginti dėl kito asmens veiksmų atsiradusią žalą tik įstatymų numatytais atvejais, todėl atsakovo Vilniaus Gedimino technikos universiteto atsakomybė negali būti grindžiama poįstatyminiu teisės aktu, t.y. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėmis. Atsakovas Vilniaus Gedimino technikos universitetas, bendrabučius valdydamas patikėjimo teise, neturi teisės priimti sprendimų, susijusių su turto naudojimu ir disponavimu, be turto savininko sutikimo. Todėl būtų nepagrįstas ir neproporcingas valstybės, kaip turto savininko, atsakomybės perkėlimas Vilniaus Gedimino technikos universitetui.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Apeliacinis skundas atmestinas.

15Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Ši byla nagrinėjama ieškovo AB Lesto apeliacinio skundo ribose. Išnagrinėjusi bylą, apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentus bei motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamam teismo sprendimui panaikinti arba pakeisti.

16Byloje nustatyta, kad atsakovas Vilniaus Gedimino technikos universitetas patikėjimo teise valdo bendrabučius, esančius (duomenys neskelbtini), kurių savininkas yra Lietuvos Respublika (b.l. 20-23). Tarp ieškovo ir atsakovų VšĮ „Saulėtekio būstas“ bei Vilniaus Gedimino technikos universiteto 2006 m. balandžio 28 d. buvo sudarytas trišalis susitarimas, pagal kurį atsakovas Gedimino technikos universitetas ir ieškovas sutiko, kad elektros energijos pirkimo pardavimo sutartį su ieškovu sudarytų atsakovas VšĮ „Saulėtekio būstas“ (b.l. 9-10). Tarp ieškovo ir atsakovo VšĮ „Saulėtekio būstas“ 2006 m. balandžio 28 d buvo sudaryta elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis (b.l. 6-8). Pagal šios sutarties sąlygas ieškovas įsipareigojo tiekti elektros energiją atsakovo Vilniaus Gedimino technikos universitetui patikėjimo teise valdomiems bendrabučiams. Sutarties 16 punkte nurodyta, kad už suvartotą elektros energiją atsiskaito atsakovas VšĮ „Saulėtekio būstas“.

17Ieškovas apeliaciniu skundu nesutinka su teismo sprendimo dalimi, kurioje atmestas reikalavimas dėl subsidiarios atsakomybės taikymo atsakovo Vilniaus Gedimino technikos universiteto atžvilgiu. Apeliantas tvirtina, jog pirmosios instancijos teismas, atmesdamas reikalavimą šio atsakovo atžvilgiu, pažeidė materialinės teisės normas, reglamentuojančias atsiskaitymą už sunaudotą elektros energiją, pernelyg siaurai ir supaprastintai įvertino šalis siejančius teisinius santykius, neatsižvelgė, kad elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį pasirašė VšĮ „Saulėtekio būstas“, o patalpomis faktiškai naudojosi Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Pasak apelianto, CK 6.383 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal energijos pirkimo-pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui (vartotojui) per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas (vartotojas) įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto jos vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų į įrenginių tvarkingumą. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu, 83 punkte, ir 2010 m. vasario 11 d. redakcijos 96 punkte numatyta, kad tuo atveju, jei su tiekėju ar operatoriumi nėra sudaryta sutartis arba vartotojo neįmanoma nustatyti, už patiektą elektros energiją, reaktyviąją energiją ar elektros energijos persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas privalo atsiskaityti objekto, kuriame vartojama elektros energija, savininkas. Tačiau teisėjų kolegija apelianto argumentus atmeta, nes pirmosios instancijos teismas, pripažindamas, kad elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis sudaryta su atsakovu VšĮ „Saulėtekio būstas“ ir todėl jis privalo atsiskaityti už patiektą elektros energiją, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir nepažeidė materialinės teisės normų, reglamentuojančių atsiskaitymą už suvartotą elektros energiją.

18Ieškovo ieškinys iš esmės grindžiamas 2006-04-28 elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartimi, kurios šalimi Vilniaus Gedimino technikos universitetas nėra. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų matyti, kad atsakovas Vilniaus Gedimino technikos universitetas ieškinyje minimus bendrabučius valdo turto patikėjimo teisės pagrindu, atsakovas VšĮ „Saulėtekio būstas“ - pagal panaudos sutartį (b.l. 21-23). Taigi atsakovas Vilniaus Gedimino technikos universitetas nėra ir patalpų savininkas, todėl jo atžvilgiu negali būti taikomos apelianto minimų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu, 83 punkto, ir 2010 m. vasario 11 d. redakcijos 96 punkto nuostatos. Taip pat netaikytinas Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr.1-38, 97 punktas, numatantis objekto savininko subsidiarią atsakomybę, jei sutartį su elektros energijos tiekėju yra sudaręs nuomininkas, nes šiuo atveju tarp šalių nėra susiklostę nuomos santykiai.

19Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog atsakovas Vilniaus Gedimino technikos universitetas už suvartotą elektros energiją neatsako subsidiariai, nes tokia sąlyga nėra numatyta elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartyje, kuria remiasi ieškovas, ir įstatymuose. Vilniaus Gedimino technikos universiteto netiesioginė atsakomybė dėl VšĮ „Saulėtekio būstas“ veiksmų negali būti grindžiama vien poįstatyminiu teisės aktu - Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėmis, nes tai prieštarautų įstatymui - CK 1.3 straipsnio 3 dalies ir 6.263 straipsnio 3 dalies nuostatoms.

20Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir taip pat neįtakoja skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo bei pagrįstumo.

21Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir tuo pagrindu tinkamai pritaikė materialinės teisės normas, teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, pakeisti ar panaikinti jį apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 320 str.).

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

23Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. liepos 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo AB... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas AB Lesto 2012 m. kovo 12 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir... 6. Atsakovas Vilniaus Gedimino technikos universitetas su ieškinio dalimi,... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. liepos 20 d. sprendimu ieškinį... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 10. Ieškovas AB Lesto apeliaciniu skundu prašo sprendimo dalį, kuria atmestas... 11. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo Lietuvos Respublika,... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Vilniaus Gedimino technikos... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Apeliacinis skundas atmestinas.... 15. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 16. Byloje nustatyta, kad atsakovas Vilniaus Gedimino technikos universitetas... 17. Ieškovas apeliaciniu skundu nesutinka su teismo sprendimo dalimi, kurioje... 18. Ieškovo ieškinys iš esmės grindžiamas 2006-04-28 elektros energijos... 19. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog... 20. Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir taip pat... 21. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 23. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. liepos 20 d. sprendimą palikti...