Byla 2-5256-769/2013
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant Violetai Žalienei, Kristinai Mečinskienei, Erikai Žigalovaitei, dalyvaujant ieškovo Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialo atstovui L. V., atsakovei L. L., jos atstovei advokato padėjėjai K. P., A. V., išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo „Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialo ieškinį atsakovei L. L. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas prašė priteisti iš atsakovės 11485,80 Lt skolos, 43,65 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. 2012-08-06 preliminariu sprendimu ieškinys buvo patenkintas visiškai. 2012-11-08 galutiniu sprendimu preliminarus sprendimas paliktas nepakeistas.

32013-03-21 nutartimi Klaipėdos apygardos teismas grąžino bylą nagrinėti iš naujo, nutartyje nurodydamas, jog pirmosios instancijos teismas nenustatė visų bylai reikšmingų aplinkybių, netinkamai nustatytas aplinkybes įvertino, netinkamai aiškino ir taikė įrodinėjimą reglamentuojančias procesines teisės normas bei sutarties šalių prievoles reglamentuojančias materialinės teisės normas, neatskleidė bylos esmės.

4Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti, nurodęs, kad su atsakove 2011-03-01 buvo sudaryta tarpininkavimo sutartis Nr. 031-11, pagal kurią atsakovė buvo įsipareigojusi tarpininkauti ieškovui sudarant draudimo sutartis už sutartyje sulygtą komisinį atlygį, rūpintis, kad jai tarpininkaujant apsidraudę draudėjai tinkamai sumokėtų draudimo įmokas, tačiau ieškovė realiai nesidomėjo įmokų mokėjimais, todėl privalo grąžinti jai išmokėtus komisinius. Remiantis tarpininkavimo sutarties nuostatomis komisinis atlygis buvo skaičiuojamas nuo tarpininkaujant sudarytose draudimo sutartyse numatytų draudėjo mokėtinų draudimo įmokų bei išmokamas avansu pagal konkrečiu atveju taikomą tarpininkavimo sutartyje nustatytą komisinio atlygio skaičiavimo tvarką. Draudėjui neįvykdžius draudimo sutarties sąlygų ar ją nutraukus, atsakovė netenka teisės į komisinį atlygį ar jo dalį už tokią draudimo sutartį bei sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka turi pareigą grąžinti ieškovui jai už tokią draudimo sutartį avansu jau išmokėtą komisinį atlygį; atsakovė turėjo stebėti pirmus 13 mėnesių, kad nebūtų 4 įmokos praleistos, jai buvo perduoti visi reikiami duomenys. Komisinis atlyginimas privalo būti grąžinamas, jei per metus draudėjas nutraukia draudimo sutartį, taip pat jei draudėjas nesumoka įmokų už keturis mėnesius, 2012-07-31 dieną tarpininkavimo sutarties nuostatų pagrindu atsakovei atsirado pareiga grąžinti ieškovui paskaičiuotą ir atsakovei avansu išmokėtą, bet neuždirbtą komisinį atlygį pagal 30 draudimo sutarčių, sudarytų atsakovei tarpininkaujant.

5Atsakovė ieškinį pripažino iš dalies, sutiko grąžinti 936 litus, pagal draudimo polisus, sudarytus su draudėjais UAB „Techbazas“ ( poliso numeriai Nr.607388, 607390, 607391, 607389, 607392), kadangi įmonei iškelta bankroto byla, O. R. ( poliso numeris 703699), nes draudimo sutartis buvo nutraukta pačios draudėjos prašymu; bei nurodė, jog ji sutarčių nesudarinėdavo, tik nukreipdavo žmones į Compensa Life Vienna Insurance Group SE Klaipėdos skyrių, už tai gaudavo komisinius; neturėjo prisijungimo prie draudimo programos kodo, kad galėtų matyti surastų klientų įsipareigojimų nevykdymą, todėl negalėjo jų kontroliuoti, įmokos buvo mokamos tiesiogiai draudikui, su D. buvo susitarusios, kad ši informuos ją apie sutarčių nevykdymą; kai pradėjo nebesutarti su Klaipėdos skyriumi, rašė raštus į Vilnių iš kur atėjo atsakymas, kad su ja sutartis nutraukiama. Atsakovės teigimu, elektroninės prieigos prie ieškovo vidinės duomenų bazės ji neturėjo, nei vienas iš jos surastų klientų negavo iš ieškovės informacijos apie mokėjimo praleidimą, todėl, atsakovės nuomone, ieškovė elgėsi nesąžiningai, neinformuodama draudėjų apie vėluojančias įmokas.

6

7Ieškinys tenkintinas.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė 2011-03-01 su ieškovu sudarė tarpininkavimo sutartį Nr. 031-11, pagal kurią atsakovė buvo įsipareigojusi tarpininkauti ieškovui sudarant draudimo sutartis už sutartyje sulygtą komisinį atlygį ( 6-35 b.l., I t.); analogiška sutartis buvo 2010-11-02 sudaryta ir su D. D. ( 23-38 b.l., II t.), 2012-07-13 pranešime ieškovas nurodė, jog grąžintinas komisinis atlygis sudaro 11485,80 Lt, nuo 2012-07-13 skaičiuojami 0,02 procentų dydžio delspinigiai ( 44-47 b.l., I t.); 2013-04-23 ieškovo teismui pateiktoje informacijoje nurodyta, jog Draudikas yra suteikęs L. L. ( Stončienei) prisijungimo prie Draudiko klientų duomenų administravimo ir valdymo sistemos WEB OFFICE duomenis, kur draudimo tarpininkai stebi draudimo įmokų mokėjimą ir gauna visą informaciją, reikalingą tinkamam įsipareigojimų pagal tarpininkavimo sutartį vykdymui; fiksuotas prisijungimas 2011-06-06 ( 8 b.l., II t.); E. G. pranešimu teismui nurodė, jog skolą draudimo bendrovei padengė, kai draudimo tarpininkė V. S. pranešė apie skolą ( 19 b.l., II t.); D. R. 2013-06-05 pranešime nurodė, jog draudimo laikotarpiu iš draudimo kompanijos jokio pranešimo apie vėluojančias įmokas negavo, įmokas padengė 2012-03-01, kai V. S. pranešė apie skolą ( 21 b.l., II t.); 2013-01-03, 2013-05-16, 2013-05-22 ieškovo pranešimuose dėl registruotųjų pašto korespondencijos siuntų nurodytos pristatytos siuntos gavėjams ( 66-70 b.l., II t.); ieškovo informacija draudėjams pranešimais buvo pateikiama 2012-03-07, 2012-04-11, 2011-09-12 ir t.t. ( 70-113 b.l., II t.). Teismo posėdžio metu apklaustas liudytoju M. G. parodė, jog Compensoje sudarė draudimo polisą, bendravo su V., buvo pamiršęs sumokėti, tačiau jokių priminimų iš Compensos apie įmokų vėlavimą negavo, sutartis buvo nutraukta, apie tai jo neinformuojant. Liudytoja V. S. nurodė, jog dirba Kredito Unijoje, buvo kaip draudimo tarpininkė ir nukreipdavo klientus į Compensą dėl sveikatos draudimo, dirbo už save ir už L., nes ši buvo vadovė, klientai bendri, jokių prisijungimų prie kompiuterinės sistemos neturėjo, buvo susitarimas su D. D., kad ši informuos apie vėluojančius mokėti arba pati paragins juos; 2012 metų vasarą gavo informaciją apie nemokius klientus,- patys klientai nežinojo, kad jie vėluoja. Liudytoja D. D. nurodė, jog ji buvo regiono vadovė, kuri buvo atsakinga už žmonių paiešką, plėtrą, mokymus, buvo suinteresuota dėl įmokų mokėjimo, nes nuo to priklausė ir jos komisiniai, klientams skambindavo, primindavo apie įmokas, apie nemokius klientus informuuodavo visus tarpininkus, ne tik atsakovę, informacija buvo pateikiama asmeniškai į rankas arba elektroniniu paštu; Compensa taip pat turėjo prievolę informuoti apie klientų nemokėjimą, ofise dirbo administratorė V. B., ieškovės darbuotoja; bendromis pastangomis stengėsi, kad klientai mokėtų įmokas; ji pati turėjo prisijungimo kodą, jie būdavo atsiunčiami į tarpininko elektroninį paštą. Kiekvienas tarpininkas privalo domėtis savo klientais. Klientai nesusimokėdavo dėl įvairių priežasčių išvykdavo, pakeisdavo telefono numerius, neatsiliepdavo į skambučius.

9Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai tai leidžia byloje esančių įrodymų visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; kt.).

10Bylos duomenimis nustatyta, jog tarp šalių sudarytoje tarpininkavimo sutartyje buvo numatyta, kad atsakovei už jai tarpininkaujant sudarytas draudimo sutartis avansu sumokamas komisinis atlyginimas (Sutarties 5.6.p.), o tretiesiems asmenims (draudėjams) neįvykdžius draudimo sutarties sąlygų (tinkamai ir laiku nesumokėjus atitinkamo kiekio periodinių įmokų), atsakovė įsipareigojo grąžinti visą ar atitinkamą dalį už minėtus draudėjus jai avansu išmokėto komisinio atlyginimo (Sutarties 3.1.3 p., 5.10 p., Sutarties priedo Nr. 2 1.5 p., 7 str. ir kt.). Avansu sumokėtas komisinis atlyginimas ar jo dalis turi būti grąžinama už tas sutartis, pagal kurias sumokėtų draudimo įmokų suma yra mažesnė nei draudimo įmokų suma, numatyta pirmais trylika draudimo sutarties mėnesių, kai per kalendorinį mėnesį, už kurį skaičiuojamas komisinis atlyginimas, draudimo sutartis buvo nutraukta draudėjo valia ir kt, tai yra grąžintinas komisinis atlyginimas apskaičiuojamas pasibaigus 13-ajam draudimo sutarties galiojimo kalendoriniam mėnesiui, jei ji nebuvo nutraukta iki to laikotarpio pabaigos arba tą mėnesį, kai draudimo sutartis buvo nutraukta; jei draudėjas bet kuriuo metu per pirmuosius 13 sutarties galiojimo mėnesių nesumokėjo draudimo įmokų už 4 ir daugiau mėnesių; grąžintas komisinis atlyginimas vėl sumokamas, jei draudėjas padengia įsiskolinimą ir konsultantas įgyją teisę į 2-ųjų metų komisinį atlyginimą. Pagal Tarpininkavimo sutarties Nr.031-11 3.1.3. punktą draudimo konsultantas prieš pateikdamas rekomendaciją-siūlymą sudaryti draudimo sutartį, privalo įsitikinti draudėjo galimybe tinkamai/visiškai įvykdyti draudimo sutarties sąlygas. Draudikas įsipareigojo teikti Draudimo konsultantui konsultacinę pagalbą, dokumentus, medžiagą, reikalingą Draudimo konsultantams savarankiškiems įsipareigojimams vykdyti, draudimo konsultantui raštu išdėsčius draudikui savo pagrįstus prašymus ( 4.1.). Teismo posėdžio metu atsakovė teigė neturėjusi galimybių kontroliuoti draudėjų įmokų, nes neturėjo elektroninės prieigos prie draudiko vidinės duomenų bazės WEBOFFICE SEESAMLIFE, pakankamos informacijos negavo ir iš regiono vadovės D. D.,- tik 2012 metų gegužę ji gavo išrašus ir reikalavimą grąžinti 9649,80 Lt avansu išmokėtą komisinį atlygį; prašant ieškovą paaiškinimo, gavo pranešimą dėl tarpininkavimo sutarties nutraukimo. Priešingai nei teigė atsakovė, iš bylos duomenų matyti, jog atsakovei buvo suteikti prisijungimo prie Draudiko klientų duomenų administravimo ir valdymo sistemos WEB OFFICE duomenys, atsakovė turėjo galimybę gauti draudimo įmokų mokėjimą ir visą kitą informaciją, reikalingą tinkamam įsipareigojimų pagal tarpininkavimo sutartį vykdymui,-vieną kartą atsakovė buvo ir prisijungusi prie sistemos 2011-06-06 ( 8 b.l., II t.), todėl atmestini kaip nepagrįsti atsakovės teiginiai, kad galimybės stebėti savo klientų mokėjimus ji neturėjo. Be to, teismui nebuvo pateikti duomenys apie tai, jog D. D. būtų įsipareigojusi teikti atsakovei informaciją apie jos surastų klientų sutarčių vykdymą,- liudytoja teisme nurodė, jog ji klientams skambindavo, primindavo apie įmokas, apie nemokius klientus informuuodavo visus tarpininkus, taip pat ir L. L., tačiau kiekvieno tarpininko sutartyje yra fiksuojama, jog tarpininkas pats savo iniciatyva privalo domėtis apie nemokius klientus. Be to, pasirašytos tarpininkavimo sutarties 4.1. punkte nurodyta, jog ieškovė įsipareigojo pateikti visą reikiamą informaciją ( metodinę medžiagą, kitus dokumentus, konsultacinę pagalbą) esant rašytiniam konsultanto prašymui. Tokio prašymo bylos nagrinėjimo metu nebuvo pateikta, todėl atsakovės kaltinimai ieškovui, jog ji nevykdė sutartyje prisiimtų įsipareigojimų teikti būtiną informaciją dėl sutartinių prievolių tinkamo vykdymo atmestini, kaip nepagrįsti. Atkreiptinas dėmesys, jog ieškovas savo iniciatyva siuntė pranešimus, įspėjimus ir atsakovės surastiems klientams, teikė draudėjams informaciją apie draudimo sutarčių galiojimo sustabdymą, galimybę jas atnaujinti, sutarčių nutraukimą ir pan. ( 66-134 b.l., II t.), t.y., rūpinosi, kad įmokos būtų mokamos, sutartys nebūtų nutraukiamos. Priešingai nei ieškovas ir teismo posėdžio metu apklausta liudytoja D. D., atsakovė teismo posėdžio metu patvirtino, jog savo surastais klientais pradėjo domėtis tik po pranešimo apie nemokius klientus iš ieškovo gavimo 2012 metų gegužę, tokiu būdu pažeisdama sutartimi prisiimtą pareigą rūpintis tinkamu draudėjų įmokų mokėjimu.

11Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai, vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis ( CK 6.200 str. 1, 2d.). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą ( CK 6.205 str.). Iš bylos duomenų nustatyta, kad atsakovės surasti klientai ne visi ir ne visada laiku mokėjo draudikui įmokas. Komisinis atlyginimas atsakovei buvo išmokėtas avansu, preziumuojant, kad atsakovės surasti draudėjai tinkamai mokės draudimo įmokas. Tarpininkavimo sutartimi buvo nustatyta, jog komisinis atlyginimas laikomas uždirbtu tik po to, kai atsakovės surastas ir rekomenduotas draudėjas sumoka visas Komisinio atlygio tvarkoje numatytas draudimo įmokas,- įmokas už trylika mėnesių, mokamas be vėlavimų, didesnių kaip 4 mėnesiai ( Sutarties priedas Nr.2, 1.4.p.). Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad atsakovė pažeidė tarpininkavimo sutarties sąlygas pagal polisus, kurių Nr.Nr. 607093, 606864, 607266, 703518, 703613, 606544, 607265, 607361, 607365, 607264, 607352, 607358, 607388, 607390, 607391, 607389, 607392, 607974, 703597, 703699, 703553, 606117, 704191, 607727, 703855, 703856, 703857, 703858, 703746, 608371,-jie nebuvo apmokėti tokiu būdu, kad avansinis mokestis būtų laikomas sumokėtu teisėtai, todėl atsakovė turi vykdyti tarpininkavimo sutartį ir grąžinti avansinį mokestį (52-61 b.l., I t.).

12Atsakovei laiku ir tinkamai neįvykdžius piniginės prievolės iškilo pareiga sumokėti 43,65 Lt delspinigių, numatytų Tarpininkavimo sutarties 7.1. punkte (CK 6.258 str.).

13LR CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl ieškovo prašymu iš atsakovės priteistinos įstatymo nustatytos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2012-08-06, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

14Ieškovas Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialas iš atsakovės L. L. prašo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas: 2012-10-09 kuro sąnaudos 250 Lt atsiliepimas į prieštaravimus- 400 Lt, kelionė į Klaipėdą 900 Lt, atstovavimas parengiamajame teismo posėdyje 300 Lt ( be PVM), 2012-10-25 kuras 246,58 Lt, atsiliepimas į apeliacinį 605 Lt, papildomos išlaidos 14,52 Lt, 2013-05-09 dalyvavimas teismo posėdyje 363 Lt registruota korespondencija, kuras 251,73 Lt, kelionė į Klaipėdą ir atgal 1089 Lt ( 48 b.l., II t.); 2013-06-18 atstovavimas teismo posėdyje 363 Lt, teisinės paslaugos ( papildomi paaiškinimai)-1044,47 Lt, kelionė į Klaipėdą ir atgal 1089 Lt, kuras kelionei 229,90 Lt. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato, advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio ( CPK 98 str.2d.). Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio ( 2004-04-02 patvirtintų LR Teisingumo ministro įsakymu Nr.1R-85) ( toliau Rekomendacijos) nurodyta, kad už vieną atstovavimo valandą teisme nustatyta 0,15 minimalios mėnesinės algos dydžio užmokestis ( už advokato padėjėjo teikiamas teisines paslaugas skaičiuojama 80 procentų). Bylos nagrinėjimas vyko penkiuose teismo posėdžiuose, 5 valandas. Atsižvelgus į tai, kad byla nesudėtinga, priteistinų sumų dydis palyginti nedidelis bei įvertinus kitus kriterijus, nustatytus Rekomendacijose, laikytina, kad optimalus priteistinas užmokestis už advokato padėjėjo atstovavimo valandą teisme,-100 Lt, todėl už atstovavimą teisme priteistina 500 Lt, už procesinių dokumentų surašymą ir kitų teisinių paslaugų teikimą,-2100 Lt. Ieškovo advokato padėjėjas prašo priteisti ir už kelionės laiką iš Vilniaus į Klaipėdą ir atgal bei kuro sąnaudas. Rekomendacijose nurodyta, kad advokato kelionės išlaidos priteisiamos iš kitos šalies, jeigu advokatas vyksta teismo iniciatyva, dėl teismingumo ypatumų, kai reikiamos specializacijos advokato teismo vietovėje nėra ir kitais atvejais, kai advokato iš kitos vietovės dalyvavimas byloje būtinas. Nesant šių pagrindų nagrinėjamoje byloje, prašomos ieškovo atstovo išlaidos nepriteistinos. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą bei vadovaujantis Rekomendacijomis laikytinos optimaliomis ir priteistinos ieškovo patirtos 2600 Lt teisinės pagalbos išlaidos ir 373 Lt sumokėto žyminio mokesčio išlaidos. Išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, byloje buvo 41,30 Lt,- ieškinį patenkinus, jos priteistinos iš atsakovės ( CPK 96 str., pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu).

15Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 260 str., 270 str., teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovės L. L., a.k( - ) gyv. ( - ), ieškovei Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialui, kodas 301135655, Lvovo g.25, Vilnius, 11485,80 Lt ( vienuolika tūkstančių keturis šimtus aštuoniasdešimt penkis litus ir 80 ct) skolos, 43,65 Lt ( keturiasdešimt tris litus ir 65 ct) delspinigių, 6 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, 2012-08-06, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2973 Lt ( du tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt trys litai) bylinėjimosi išlaidų.

18Priteisti iš atsakovės L. L., a.k( - ) gyv. ( - ), valstybei 41,30 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaitą Nr. LT247300010112394300, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

19Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai