Byla 2YT-1137-762/2016
Dėl antstolės Irenos Bakšienės veiksmų, išieškotojai: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, L. G., Panevėžio teritorinė darbo birža, UAB „4finance“, E. Š

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėjas Artūras Dilys, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. K. skundą dėl antstolės Irenos Bakšienės veiksmų, išieškotojai: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, L. G., Panevėžio teritorinė darbo birža, UAB „4finance“, E. Š..

2Teismas

Nustatė

3Pareiškėjas A. K. pateikė skundą (pavadintas „pareiškimas dėl civilinio ieškinio išskaičiavimo aplinkybių“) dėl antstolės Irenos Bakšienės veiksmų, kuriame prašo grąžinti jam priklausančią pinigų sumą į jo sąskaitą, esančią P. P. namuose. Nurodo, kad į antstolės I. Bakšienės depozitinę sąskaitą pataisos namų vyr. buhalterė pervedė visą iš teisingumo ministerijos jam pervestą pinigų sumą – 1000 Eur, kuri yra kaip kompensacija už jo patirtą neturtinę žalą. Teigia, kad jeigu lėšos nuo jo sąskaitos buvo nurašytos kaip darbo užmokestis, turi būti remiamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 736 str. 1 d., kuri numato, kad iš skolininko pajamų dalies, neviršijančios vienos Minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA), išskaitoma 20 proc. (jeigu kitaip nenumatyta pačiame vykdomajame rašte arba ko kita nenumato įstatymai ar teismas, o jeigu išieškoma pagal kelis vykdomuosius dokumentus – ne daugiau kaip 50 proc. išieškant iš darbo užmokesčio ir kitų pajamų dalies, kas pareiškėjo nuomone, yra ir neturtinės žalos atlyginimas, viršijančios Vyriausybės nustatytą MMA dydį, išskaitoma 70 proc., jeigu ko kita nenumato įstatymai ar teismas.

4Antstolė Irena Bakšienė, nesutikdama su pareiškėjo (skolininko) skundu dėl antstolės veiksmų, 2016 m. rugpjūčio 2 d. priėmė patvarkymą Nr. S-4560 atsisakyti patenkinti A. K. skundą ir šį skundą kartu su vykdomosiomis bylomis persiuntė Rokiškio rajono apylinkės teismui. Antstolė patvarkyme nurodė, kad jos kontoroje vykdomas išieškojimas iš A. K. pagal kelis vykdomuosius dokumentus: Rokiškio rajono apylinkės teismo 2012-10-19 Nutarimą Nr. A2.2-566-504 dėl 86,89 Eur baudos išieškotojos Valstybinės mokesčių inspekcijos, naudai (vykdomoji byla Nr. 0115/08/00008); Rokiškio rajono apylinkės teismo 2013-02-11 Teismo įsakymą Nr. L2-267-504 dėl 5,27 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo Valstybinės mokesčių inspekcijos naudai (vykdomoji byla Nr. 0115/13/00629); Rokiškio rajono apylinkės teismo 2013-02-11 Teismo įsakymą Nr. L2-267-504 dėl 72,33 Eur skolos išieškojimo Panevėžio teritorinės darbo biržos naudai (vykdomoji byla Nr. 0115/13/00633); Panevėžio apskrities VPK Rokiškio rajono policijos komisariato 2013-11-25 Nutarimą Nr. 83N-4001219-13 dėl 5,79 Eur baudos išieškojimo Valstybinės mokesčių inspekcijos naudai (vykdomoji byla Nr. 0115/14/00190); Rokiškio rajono apylinkės teismo 2013-11-25 Nutarimą Nr. A2.6-703-128 dėl 362,03 Eur baudos išieškotojos Valstybinės mokesčių inspekcijos naudai (vykdomoji byla Nr. 0115/14/00320); Panevėžio apskrities VPK Rokiškio rajono policijos komisariato 2014-01-09 Nutarimą Nr. 83N-5860280-14 dėl 86,89 Eur baudos išieškojimo Valstybinės mokesčių inspekcijos naudai (vykdomoji byla Nr. 0115/14/00711); Rokiškio rajono apylinkės teisino 2014-02-13 Teismo įsakymą Nr. L2-290-504 dėl 220,11 Eur skolos išieškojimo L. G. naudai (vykdomoji byla Nr. 0115/14/00831); Rokiškio rajono apylinkės teismo 2014-02-13 Teismo įsakymą Nr. L2-290-504 dėl 29,60 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo Valstybinės mokesčių inspekcijos naudai (vykdomoji byla Nr. 0115/14/01189); Rokiškio rajono apylinkės teismo 2014-04-22 Nutarimą Nr. A2.6-311-233 dėl 1390,18 Eur baudos išieškotojos Valstybinės mokesčių inspekcijos naudai (vykdomoji byla Nr. 0115/14/01499); Rokiškio rajono apylinkės teismo 2015-03-02 vykdomąjį raštą Nr. E1-55-128 dėl 378,61 Eur baudos išieškotojos Valstybinės mokesčių inspekcijos naudai (vykdomoji byla Nr. 0115/15/01273); Rokiškio rajono apylinkės teismo 2015-06-25 vykdomąjį raštą Nr. 1-64-762 dėl 6056,00 Eur žalos išieškotojos E. Š. naudai (vykdomoji byla Nr. 0115/15/01862); Rokiškio rajono apylinkės teismo 2015-12-30 Teismo įsakymą Nr. eL2-1698-233 dėl 147,81 Eur skolos išieškotojos UAB „4fmance“ naudai (vykdomoji byla Nr. 0115/16/00419); Rokiškio rajono apylinkės teismo 2016-05-23 vykdomąjį raštą Nr. e2-405-620 dėl 219,09 Eur skolos išieškotojos UAB „4finance“, naudai (vykdomoji byla Nr. 0115/16/01631).

5Vykdant išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0115/15/01862, 2015 m. lapkričio 6 d. priimtas patvarkymas Nr. S - 15966, vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje ir patvarkymas Nr. S -15965 dėl skolos išieškojimo, kurie išsiųsti vykdyti į Pravieniškių pataisos namus. Patvarkymai buvo išsiųsti ir A. K., kuris per įstatyme nustatytą laiką dėl priimtų patvarkymų antstolės veiksmų neskundė. 2016-07-27 iš Pravieniškių pataisos namų - atvirosios kolonijos į antstolės depozitinę sąskaitą buvo pervestos A. K. priklausančios lėšos - 1000 Eur, kurios buvo paskirstytos antstolės 2016-07-27 patvarkymu Nr. BRK-8574. ( - ) straipsnyje numatytas baigtinis sąrašas pinigų sumų, iš kurių išieškojimas nėra galimas. Skolininkas A. K. nepateikė duomenų, kad į nurodytą sąskaitą patenka lėšos, į kurias negalima būtų nukreipti išieškojimo. Skolininkui priteista neturtinė žala nėra įtraukta į sąrašą turto ir pajamų, iš kurių negali būti išieškoma pagal vykdomuosius dokumentus. ( - ) str. numato, kad išieškojimas gali būti nukreipiamas į skolininko pinigų sumas ir kitokį turtą, esančius pas kitus asmenis, taip pat į pinigų sumas ir kitokį turtą, priklausančius skolininkui iš kitų asmenų. Teisinis reglamentavimas nenumato draudimo nukreipti išieškojimo į bausmę atliekančiam nuteistajam priklausančias pinigines lėšas, esančias pataisos namų sąskaitoje, todėl panaikinti patvarkymą Nr. S-15966 nėra pagrindo.

6Civilinė byla nutrauktina.

7Iš byloje esančios medžiagos ir pateiktų vykdomųjų bylų Nr. 0115/08/00008; Nr. 0115/13/00629; Nr. 0115/13/00633; Nr. 0115/14/00190; Nr. 0115/14/00320; Nr. 0115/14/00711; Nr. 0115/14/00831; Nr. 0115/14/01189; Nr. 0115/14/01499; Nr. 0115/15/01273; Nr. 0115/15/01862; Nr. 0115/16/00419; Nr. 0115/16/01631 matyti, kad antstolė Irena Bakšienė savo kontoroje vykdo išieškojimą iš skolininko A. K. išieškotojų Valstybinė mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, L. G., Panevėžio teritorinės darbo biržos, UAB „4finance“, E. Š. naudai. Vykdydama išieškojimą, vykdomoje byloje Nr. 0115/15/01862, 2015 m. lapkričio 6 d. antstolė priėmė patvarkymą Nr. S - 15966 vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje, kuriuo areštavo 6056 Eur skolos ir 874,28 Eur vykdymo išlaidų, esančių Pravieniškių pataisos namų sąskaitoje, priklausančių A. K.. Taip pat 2015-11-06 priėmė patvarkymą dėl skolos išieškojimo Nr. S-15965, kuriuo pareikalavo iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 proc. nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą minimalų mėnesio darbo atlyginimą, ir 20 proc. nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA bei nurodė, kad jeigu iš skolininko turi būti išieškoma pagal kelių antstolių patvarkymus, išskaitytos lėšos turi būti paskirstomos pagal ( - ) str. nustatytą reikalavimų patenkinimo eilę. Antstolė savo 2016 m. rugpjūčio 2 d. patvarkyme Nr. S-4560 atsisakyti patenkinti A. K. skundą nurodė, kad minėti patvarkymai dėl skolos išieškojimo buvo išsiųsti vykdyti į Pravieniškių pataisos namus, taip pat ir pačiam A. K..

8Įstatymo leidėjas, siekdamas užkirsti kelią byloje dalyvaujantiems asmenims nepagrįstai vilkinti procesą bei turėdamas tikslą užtikrinti koncentruotą, greitą ir efektyvų bylų nagrinėjimą, byloje dalyvaujančių asmenų procesiniams veiksmams atlikti nustatė konkrečius terminus (CPK 7 str., 73 str. 1 d.). Vienas iš tokių procesinių veiksmų, kuriam atlikti įstatymo leidėjas taip pat įtvirtino procesinį terminą, yra teisės paduoti skundą dėl antstolio veiksmų įgyvendinimas. ( - ) straipsnyje nustatyta, kad skundai dėl antstolio veiksmų paduodami per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo. Devyniasdešimt dienų terminas, kuris skaičiuojamas nuo skundžiamo veiksmo atlikimo, yra naikinimasis ir, jį praleidus, teismo nebegali būti atnaujinamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2014; 2008 m. kovo 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-143/2008; 2006 m. gegužės 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2006). Teismų praktikoje nustatyta, kad pasibaigus naikinamajam devyniasdešimties dienų terminui, suinteresuotas asmuo netenka teisės paduoti skundo dėl antstolio veiksmų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pasisakęs, kad skundas, paduotas teismui praleidus naikinamąjį terminą, nenagrinėtinas teisme, todėl tokį skundą teismas turi atsisakyti priimti (( - ) straipsnio 2 dalies 1 punktas), o tokiai aplinkybei paaiškėjus po skundo priėmimo – bylą nutraukti (( - ) straipsnio 1 punktas).

9Nagrinėjamu atveju pareiškėjas skundu dėl antstolės veiksmų prašo grąžinti jam priklausančią pinigų sumą į jo sąskaitą, esančią Pravieniškių pataisos namuose, kuri buvo pervesta iš minėtos jo sąskaitos į antstolės I. Bakšienės depozitinę sąskaitą. Laikytina, kad toks pareiškėjo prašymas dėl lėšų grąžinimo, atsižvelgiant į jo esmę, yra skundas dėl antstolės I. Bakšienės 2015 m. lapkričio 6 d. priimto patvarkymo Nr. S - 15966, vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje, kadangi minėtos lėšos buvo pervestos iš skolininko į antstolės depozitinę sąskaitą būtent minėto patvarkymo pagrindu.

10Pažymėtina, kad skolininkas A. K. buvo supažindintas su 2015 m. lapkričio 6 d. patvarkymu Nr. S - 15966 vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje ir patvarkymu dėl skolos išieškojimo Nr. S-15965. Savo skunde skolininkas nenurodo jokių aplinkybių apie tai, kad jam būtų buvę nežinoma apie antstolės priimtus patvarkymus ir atliekamus vykdymo veiksmus. ( - ) straipsnio 4 dalis numato skolininkui pareigą aktyviai domėtis vykdymo eiga. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pažymėjęs, kad vykdymo procese tiek išieškotojui, tiek skolininkui keliama pareiga būti aktyviems ir patiems domėtis vykdymo eiga ir sąžiningai naudotis įstatymo suteiktomis teisėmis bei pareigomis, skolininkas ar jo atstovas privalo bendradarbiauti su antstoliu ir aktyviai padėti jam greitai ir tinkamai įvykdyti sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-397/2010). Darytina išvada, kad skolininkui jau 2015 metais buvo žinoma apie vykdymo proceso eigą ir priimtus patvarkymus, tačiau jis būdamas informuotas apie galimybę pateikti skundą dėl antstolio procesinių veiksmų, iki pat 2016-07-23 nereiškė pretenzijų antstolei ir neskundė jos veiksmų. Skundą skolininkas pateikė tik po to, kai 2016-07-27 buvo pervestos į antstolės depozitinę sąskaitą jam priklausančios lėšos – 1000 Eur, esančios jo sąskaitoje Pravieniškių pataisos namuose.

11Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad skolininko 2016-07-23 skundas paduotas praleidus ( - ) str. reglamentuotus skundo dėl antstolio veiksmų padavimo terminus, t.y. tiek bendrąjį – 20 dienų, tiek naikinamąjį – 90 dienų terminus, skaičiuojamus nuo skundžiamo 2015 m. lapkričio 6 d. patvarkymo Nr. S – 15966 priėmimo. A. K., būdamas rūpestingas, apdairus ir sąžiningai naudodamasis savo procesinėmis teisėmis, sužinojęs apie antstolės priimtą patvarkymą dėl išieškojimo iš jam priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje, ir su juo nesutikdamas, turėjo nedelsdamas kreiptis į antstolę su skundu. Pasibaigus ( - ) straipsnyje nustatytam naikinamajam devyniasdešimties dienų terminui, skolininkas neteko teisės skųsti antstolės veiksmus, todėl nutrauktina byla dėl skolininko reikalavimo grąžinti jam priklausančią pinigų sumą į jo sąskaitą, esančią P. P. namuose.

12Taip pat atkreiptinas pareiškėjo dėmesys, kad įstatymas numato, jog išieškojimas gali būti nukreipiamas į skolininko pinigų sumas ir kitokį turtą, esančius pas kitus asmenis, taip pat į pinigų sumas ir kitokį turtą, priklausančias skolininkui iš kitų asmenų (( - ) straipsnio 1 dalis). Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos (toliau – SVI) 4 punkte nurodyta, jog nustatęs, kad skolininkas atlieka bausmę laisvės atėmimo vietoje, antstolis kartu su šiame punkte išvardytais dokumentais siunčia patvarkymą vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje. Antstolės I. Bakšienės priimtas skundžiamas patvarkymas atitinka SVI 11 priede patvirtintą Patvarkymo vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje formą. Taigi, tokia antstolės taikyta priverstinio vykdymo priemonė yra leistina ir teisiškai reglamentuota (( - ) straipsnio 2 dalies 2 punktas, 688 straipsnio 1 dalis).

13Taip pat teismas laiko, kad 2015 m. lapkričio 6 d. priimto patvarkymo Nr. S - 15966 pagrindu nuo skolininko sąskaitos nurašyta 1000 Eur suma, kurią A. K. gavo kaip žalos atlyginimą, nurašyta pagrįstai. Apribojimų nukreipti išieškojimą į minėtą sumą įstatymas nenumato (( - ) straipsnis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-154-313/2016, 20, 22 punktai; Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-567-258/2016). CPK XLVII skyriuje numatytos taisyklės („Išieškojimo iš skolininko turto bendrosios taisyklės“, 662 - 674 straipsniai), taikomos tam turtui ir pajamoms, kurį skolininkas turi tik pradėjus išieškojimą, o ne tam, kuris atsiranda vykdymo eigoje, todėl susidariusioje situacijoje netaikytinas ( - ) straipsnio 1 dalyje numatytas ribojimas išieškoti iš pinigų sumos, neviršijančios vienos minimalios mėnesinės algos (MMA). Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad išieškojimas iš A. K., vykdomojoje byloje 0115/15/01862, kurioje priimtas skundžiamas patvarkymas, vykdyti pradėtas 2015-10-19. Išieškotai sumai netaikytinos ir ( - ) straipsnyje numatytos taisyklės, nes ji nelaikytina darbo užmokesčiu ar kitomis jam prilygintomis išmokomis bei daviniais (( - ) straipsnis).

14Vadovaujantis tuo kas išdėstyta ir remiantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290 straipsniu, 293 straipsniu, 513 straipsniu teismas

Nutarė

15Civilinę bylą pagal pareiškėjo A. K. skundą dėl antstolės Irenos Bakšienės veiksmų, išieškotojai: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, L. G., Panevėžio teritorinė darbo birža, UAB „4finance“, E. Š., nutraukti.

16Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai