Byla 2S-567-258/2016
Dėl antstolio M. D. veiksmų, suinteresuotas asmuo – išieškotojas UAB „Maxima LT“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rita Kisielienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo V. I. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 12 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo V. I. skundą dėl antstolio M. D. veiksmų, suinteresuotas asmuo – išieškotojas UAB „Maxima LT“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4pareiškėjas V. I. pateikė skundą dėl antstolio M. D. veiksmų, kuriame nurodė, kad antstolis neteisėtai išskaičiavo iš skolininko asmeninės sąskaitos 138,37 eurų sumą, nes šios lėšos jam buvo pervestos iš Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos kaip neturtinės žalos atlyginimas ir kompensacija už Lukiškių tardymo izoliatoriuje – kalėjime patirtus nepatogumus ir išgyvenimus. Pareiškėjas nurodė, jog minėta suma buvo skirta pagerinti nukentėjusio asmens gyvenimo sąlygas, tačiau ji visa buvo išskaityta iš skolininko sąskaitos, taip pažeidžiant skolininko teisę į žalos atlyginimą. Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai numato tik išskaitų darymą iš darbo užmokesčio, ir prašė įpareigoti antstolį grąžinti skolininkui iš jo sąskaitos išskaičiuotą sumą bei daugiau neatlikti išskaitymų.

5Antstolis M. D. 2015-10-15 patvarkymu pareiškėjo skundą atmetė ir perdavė jį kartu su vykdomąja byla Vilniaus miesto apylinkės teismui. Antstolio patvarkyme nurodyta, kad teisės aktai numato galimybę išieškoti iš skolininko turto ir piniginių sumų, esančių pas kitus asmenis, bei iš turto, priklausančio skolininkui iš kitų asmenų. Be to, skolininkui išmokėtas neturtinės žalos atlyginimas nepatenka į pinigų sumų, iš kurių išieškojimas yra negalimas, sąrašą. Antstolis taip pat nurodė, kad pareiškėjui į jo sąskaitą pervestos sumos laikytinos skolininkui priklausančiomis pajamomis, gautomis iš kitų asmenų, į kurias išieškojimas gali būti nukreipiamas.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 12 d. nutartimi skolininko V. I. skundą dėl antstolio M. D. veiksmų atmetė.

8Teismas nurodė, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 688 str. 1 d. išieškojimas gali būti nukreipiamas į skolininko pinigų sumas ir kitokį turtą, esančius pas kitus asmenis, taip pat pinigų sumas ir kitokį turtą, priklausančius skolininkui iš kitų asmenų. Lietuvos Respublikos CPK 624 str. 2 d. įtvirtinta galimybė išieškoti iš skolininko turto iš pinigų sumų, esančių pas kitus asmenis, todėl antstolis pagrįstai įpareigojo skolininko sąskaitą administruojančią įkalinimo įstaigą išskaičiuotą sumą pervesti į antstolio M. D. depozitinę sąskaitą. Nors skolininkas nurodė, kad išskaitos gali būti daromos tik iš darbo užmokesčio, o išieškojimas iš neturtinės žalos atlyginimo nėra numatytas, tačiau pagal Lietuvos Respublikos CPK 739 str. neturtinės žalos kompensacija nepatenka į pinigų sumų, iš kurių išieškojimas yra negalimas, sąrašą, taigi, yra prilyginama skolininko pajamoms, į kurias išieškojimas gali būti nukreipiamas.

9III. Atskirojo skundo argumentai ir atsiliepimų į jį argumentai

10Apeliantas (pareiškėjas) V. I. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 12 d. nutartį ir tenkinti skolininko skundą, grąžinant jam antstolio išieškotas lėšas. Nurodo, kad pagal CPK 739 str. numatyta, kad negalima išieškoti skolų ir kompensacijų už prastas darbo sąlygas. Todėl ir šiuo atveju išieškojimas iš skolininko nebuvo galimas. Įstatymas nenumato išskaitų darymo tvarką iš neturtinės žalos atlyginimo. Atmetus skolininko skundą, būtų pažeista neturtinės žalos sąvoka ir jos atlyginimo prasmė, skolininko teisė į neturtinės žalos atlyginimą.

11Atsiliepimai į atskirąjį skundą nepateikti.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.

15Byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai vykdymo procese atmetė skolininko skundą dėl antstolio veiksmų.

16Byloje nustatyta, kad antstolis M. D. vykdo Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010-12-31 vykdomąjį dokumentą Nr. 1-1161-170/10 dėl 42,14 eurų sumos išieškojimo iš skolininko V. I. išieškotojo UAB „Maxima LT“ naudai (3-4, 5, 7 vykd. b. l.). 2015-05-11 buvo priimtas patvarkymas vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo ir patvarkymas vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje (41, 42 vykd. b. l.). Minėtais dokumentais antstolis įpareigojo skolininko sąskaitą administruojančią įkalinimo įstaigą išskaičiuotą sumą pervesti į antstolio M. D. depozitinę sąskaitą, todėl 2015-08-19 iš skolininkui priklausančios atsiskaitomosios sąskaitos buvo išskaičiuota 138,37 eurų suma (43 vykd. b. l.). 2015-10-12 antstolių kontoroje gautas skolininko skundas dėl antstolio veiksmų, kuriuo pareiškėjas prašė grąžinti išskaičiuotą sumą bei daugiau išskaitų neatlikti.

17Kaip teisingai pirmos instancijos teismas nurodė, pagal CPK 688 straipsnio 1 dalį išieškojimas gali būti nukreipiamas į skolininko pinigų sumas ir kitokį turtą, esančius pas kitus asmenis, taip pat į pinigų sumas ir kitokį turtą, priklausančius skolininkui iš kitų asmenų. Nustatęs, kad pas kitus asmenis yra skolininko turto arba kad kiti asmenys privalo išmokėti skolininkui priklausančias sumas ar duoti kitą turtą, antstolis jį aprašo ar surašo to turto arešto aktą (CPK 688 str. 3 d.).

18CPK 739 straipsnyje išvardintos pinigų sumos, iš kurių išieškoti negalima, t. y. negalima išieškoti iš sumų, kurios skolininkui priklauso kaip kompensacinės išmokos už darbuotojui priklausančių įrankių nusidėvėjimą ir kaip kitos kompensacijos, kurios mokamos, kai dirbama nukrypstant nuo normalių darbo sąlygų, sumos, mokamos darbuotojui, vykstančiam į tarnybinę komandiruotę, perkeliamam, priimamam į darbą ir pasiųstam dirbti į kitas vietoves, valstybinio socialinio draudimo motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpos, išmokos vaikams, mokamos pagal Išmokų vaikams įstatymą, laidojimo pašalpa, išmokos, mokamos pagal Valstybinių šalpos išmokų įstatymą, ir kitos tikslinės socialinės išmokos, pašalpos ir kompensacijos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų nepasiturinčioms šeimoms ar asmenų socialinei paramai, išeitinės išmokos. CPK 739 straipsnyje nurodytas sąrašas yra baigtinis, todėl nėra teisinio pagrindo jį aiškinti plečiamai ir lėšas, priteistas neturtinei žalai atlyginti už tardymo izoliatoriuje – kalėjime patirtus nepatogumus ir išgyvenimus, prilyginti šio straipsnio 1 punkte nurodytoms kompensacijoms, kaip to prašo pareiškėjas. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, lėšos, priteistos neturtinei žalai atlyginti, nėra priskiriamos lėšoms, iš kurių išieškoti nėra galima. Nesant tokio draudimo, konstatuotina, kad antstolis pagrįstai išieškojo 138,37 Eur sumą iš skolininko sąskaitos administruojamos Pravieniškių pataisos namų atvirosios kolonijos.

19Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu skundžiamai nutarčiai panaikinti, apeliantas nenurodė ir teismas nenustatė, todėl ji paliekama galioti nepakeista (CPK 320, 338 str.).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas,

Nutarė

21Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rita Kisielienė,... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. pareiškėjas V. I. pateikė skundą dėl antstolio M. D. veiksmų, kuriame... 5. Antstolis M. D. 2015-10-15 patvarkymu pareiškėjo skundą atmetė ir perdavė... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 12 d. nutartimi... 8. Teismas nurodė, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 9. III. Atskirojo skundo argumentai ir atsiliepimų į jį argumentai... 10. Apeliantas (pareiškėjas) V. I. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 11. Atsiliepimai į atskirąjį skundą nepateikti.... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 13. Atskirasis skundas atmestinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 15. Byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 16. Byloje nustatyta, kad antstolis M. D. vykdo Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo... 17. Kaip teisingai pirmos instancijos teismas nurodė, pagal CPK 688 straipsnio 1... 18. CPK 739 straipsnyje išvardintos pinigų sumos, iš kurių išieškoti... 19. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 21. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 12 d. nutartį palikti...