Byla 2-1274-798/2020

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „JOGEKAS“ ir trečiojo asmens M. Ž. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2020 m. birželio 17 d. nutarties, kuria netenkintas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „JOGEKAS“ skundas dėl 2020 m. sausio 6 d. kreditorių susirinkimo protokolo nutarimo, priimto 2 darbotvarkės klausimu, kuriuo iškelta bankroto byla uždarajai akcinei bendrovei „Plastma“ ir nutarta bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka, pripažinimo neteisėtu ir panaikinimo, bankroto proceso ne teismo tvarka nutraukimo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „JOGEKAS“ pateikė skundą, kuriame prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Plastma“ 2020 m. sausio 6 d. kreditorių susirinkimo protokolo nutarimą, priimtą

62 darbotvarkės klausimu, kuriuo iškelta bankroto byla BUAB „Plastma“ ir nutarta bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka, bei nutraukti pradėtą šios bendrovės bankroto procesą ne teismo tvarka.

72.

8Ieškovė savo prašymą grindė argumentais, kad bankroto procedūrą ne teismo tvarka pradėti vykdyti galima tik tada, jeigu yra tenkintos dvi sąlygos, t. y. teismuose nėra iškelta bylų, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, ir iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus. Skundžiamo nutarimo priėmimo metu BUAB „Plastma“ atžvilgiu Šiaulių apylinkės teisme buvo (ir šiuo metu yra) nagrinėjamos ne tik civilinės bylos dėl skolos priteisimo kreditoriams UAB „Delamode Ballics“, UAB „Milvaras“, UAB „Regeneracija“, tačiau ginčijamo nutarimo priėmimo metu paaiškėjo, kad bankrutuojanti bendrovė turi dar vieną kreditorių – trečiąjį asmenį M. Ž., kuris nebuvo informuotas apie susirinkimą ir balsavime nedalyvavo. Nutarimo iškelti atsakovei bankroto bylą ne teismo tvarka priėmimo metu egzistavo ir antroji sąlyga, kuri draudė pradėti bankroto procedūrą ne teismo tvarka, t. y. iki iškeliant atsakovei bankroto bylą ne teismo tvarka, teismas jau buvo išdavęs ir vykdomuosius dokumentus atsakovės atžvilgiu. Taip pat ieškovės teigimu, bankrotas atsakovei buvo inicijuotas nesąžiningai, be teisėto pagrindo, o įmonės nemokumą sukelti galėjo tik įmonei nenaudingi sandoriai, sudaryti tarp atsakovės ir su ja susijusiomis įmonėmis bei asmenimis – UAB „Litrada“, OU LITRADA Group filialas, kadangi atsakovės direktorius R. G. kartu yra ir UAB „Litrada“ valdybos narys, atsakovės vieninteliu akcininku yra įmonė OU LITRADA Group filialas, kurių bendrai balsavimo balsai sudarė beveik puse visų balsų.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Šiaulių apygardos teismas 2020 m. birželio 17 d. nutartimi netenkino ieškovės UAB „JOGEKAS“ skundo dėl 2020 m. sausio 6 d. kreditorių susirinkimo protokolo nutarimo, priimto 2 darbotvarkės klausimu, kuriuo iškelta bankroto byla BUAB „Plastma“ ir nutarta bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka, pripažinimo neteisėtu ir panaikinimo, bankroto proceso ne teismo tvarka nutraukimo. Pirmosios instancijos teismo nutartis grindžiama šiais argumentais:

123.1.

13Ieškovė pranešimą apie kreditorių susirinkimą gavo 2019 m. gruodžio 31 d., kreditorių susirinkimas įvyko 2020 m. sausio 6 d. Kadangi pranešimas ieškovei buvo išsiųstas ir įteiktas 2019 m. gruodžio 31 d., tuo metu galiojo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nuostatos. ĮBĮ 12 straipsnio 3 dalis numatė, kad kreditorių susirinkimas šaukiamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo šio straipsnio 2 dalyje nurodyto siūlymo išsiuntimo kreditoriams dienos, todėl ši nuostata, kreditorių susirinkimui priimant nutarimus, pažeista nebuvo. Ieškovė nagrinėjamoje byloje neįrodinėjo, kad procedūriniai terminai buvo pažeisti.

143.2.

15Ieškovė pateiktame skunde įrodinėjo, kad apie kreditorių susirinkimą buvo pranešta ne visiems kreditoriams. 2020 m. sausio 6 d. atsakovės kreditoriumi buvo M. Ž., buvęs įmonės vadovas, tačiau jam apie susirinkimą nebuvo pranešta. Pirmosios instancijos teismas iš M. Ž. paaiškinimų nustatė, kad atsakovė su juo galutinai atsiskaitė 2019 m. gruodžio 27 d. Trečiojo asmens teigimu, iš darbo jis yra atleistas nuo 2019 m. spalio mėnesio, todėl jis turėjo teisę reikalauti delspinigių už uždelstą atsiskaityti laiką. Teismas nustatė, kad M. Ž. su prašymu į darbo ginčų komisiją kreipėsi 2020 m. sausio 10 d., po įvykusio susirinkimo, iki to laiko pretenzijų dėl nepatenkintų kreditorinių reikalavimų atsakovei pateikęs nebuvo. Kadangi susirinkimo dieną darbo užmokestis M. Ž. buvo išmokėtas, jo pretenzijų atsakovė nebuvo gavusi, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad susirinkimo dieną M. Ž. nebuvo atsakovės kreditorius ir atsakovė neturėjo pareigos jo informuoti apie kreditorių susirinkimą. Pirmosios instancijos teismas taip pat pažymėjo, kad įsiteisėjus teismo sprendimui dėl netesybų priteisimo M. Ž. iš atsakovės, jis turės teisę pateikti kreditorinį reikalavimą atsakovei ir tokiu būdu ginti savo pažeistas teises.

163.3.

17Pirmosios instancijos teismas taip pat nustatė, kad ieškovės finansinis reikalavimas atsakovės bankroto byloje sudarė 400 Eur (0,08 procento visų kreditorinių reikalavimų), o ginčijamas nutarimas buvo priimtas 461 573,94 Eur dydžio reikalavimus turinčių balsų, t. y. 90,76 procentais nuo reikalavimų patvirtintos sumos. Todėl, jei ir būtų nustatyti procedūriniai pažeidimai ieškovės atžvilgiu, ieškovės balsavimas nutarimo turiniui jokios įtakos nebūtų turėjęs.

183.4.

19Ieškovė taip pat įrodinėjo, kad nutarimo priėmimas iškelti įmonei bankrotą ne teismo tvarka neatitiko įstatyme numatytų sąlygų – nutarimo priėmimo metu teisme buvo nagrinėjamų atsakovei iškeltų civilinių bylų. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad tarp šalių nėra ginčo, jog ginčijamo nutarimo priėmimo dieną BUAB „Plastma“ atžvilgiu Šiaulių apylinkės teisme buvo nagrinėjamos civilinės bylos dėl skolos priteisimo kreditorių UAB „Delamode Ballics“, UAB „Milvaras“ ir UAB „Regeneracija“ naudai. Iš bylos duomenų teismas nustatė, kad kreditorius UAB „Delamode Ballics“ 2020 m. sausio 22 d. davė sutikimą, kad BUAB „Plastma“ bankrotas būtų vykdomas ne teismo tvarka. Tokį sutikimą 2020 m. sausio 22 d. davė ir kreditorius UAB „Regeneracija“. Iš į bylą pateiktos 2020 m. sausio 30 d. reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 2020/01/30 teismas nustatė, kad UAB „Milvaras“ perleido savo kreditorinį reikalavimą OU LITRADA Group filialui, kuris 2020 m. vasario 3 d. davė sutikimą dėl BUAB „Plastma“ bankroto vykdymo ne teismo tvarka. Nors iki susirinkimo buvo priimti teismo įsakymai atsakovės atžvilgiu dėl skolų priteisimo, tačiau ieškovė nepateikė duomenų teismui, kad kreditorių nutarimo priėmimo metu jie buvo vykdomi. Todėl pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad ieškovės argumentai, jog ginčijamam nutarimui priimti nebuvo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme (toliau – JANĮ) 11 straipsnyje numatytų sąlygų, yra nepagrįsti.

203.5.

21Ieškovė skunde taip pat nurodė, kad atsakovei paskelbtas bankrotas yra fiktyvus, įmonė turėjo galimybę toliau vykdyti veiklą. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovė nuosavybės teise registruotino nekilnojamojo turto neturi. Iš atsakovės 2019 m. gruodžio 31 d. balanso nustatė, kad jos turtas sudarė 251 337,00 Eur. Iš atsakovės pateikto pradelstų įsipareigojimų kreditoriams 2019 m. gruodžio 29 d. sąrašo matyti, kad pradelstos skolos sudarė 340 419,77 Eur. Iš atsakovės 2019 m. gruodžio 31 d. pelno nuostolių ataskaitos nustatė, kad atsakovė tiek 2019 metais, tiek 2018 metais dirbo nuostolingai. Šią aplinkybę savo atsiliepime patvirtino ir trečiasis asmuo M. Ž., kuris įmonei vadovavo iki 2019 m. spalio mėnesio. Ieškovė nepateikė teismui duomenų, paneigiančių šias aplinkybes. Teismui nebuvo pateikta duomenų bei įrodymų dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei. Teismas pažymėjo, kad aplinkybių, kurių pagrindu būtų galima atsisakyti kelti bankroto bylą, byloje nenustatyta, todėl padarė išvadą, kad atsakovė yra nemoki, nebegalės vykdyti veiklos ir bankroto bylos iškėlimas yra optimaliausia priemonė, leidžianti apsaugoti kreditorių interesus, todėl naikinti ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo nėra pagrindo.

223.6.

23Nors ieškovė nurodė, kad bankrotas atsakovei buvo inicijuotas nesąžiningai, be teisėto pagrindo, o įmonės nemokumą sukelti gali tik įmonei nenaudingi sandoriai, sudaryti tarp atsakovės ir su ja susijusiomis įmonėmis bei asmenimis – UAB „Litrada“, OU LITRADA Group ir jos filialu, tačiau ieškovė nepateikė nei argumentų, nei įrodymų, kad minėti sandoriai yra nesąžiningi.

243.7.

25Trečiasis asmuo M. Ž. nurodė, kad siekiant atsakovę prie bankroto galimai privedusiam asmeniui – OU LITRADA Group filialui, kontroliuoti bankroto procesą, šis procesas inicijuojamas ne teismo tvarka. Tačiau teismas nurodė, kad vykdomų bankroto procedūrų forma priklauso nuo susitarimo tarp įmonės skolininkės ir jos kreditorių ir pati savaime negali pažeisti nei ieškovės, nei trečiojo asmens teisių. Tiek teisminio, tiek neteisminio bankroto atveju pareigą patikrinti bendrovės ir jos valdymo organų veiklą turi įmonės bankroto administratorius, todėl nustačius, kad kokie nors sandoriai pažeidė įmonės ar kreditorių interesus, teismo procesai inicijuojami įstatymuose numatyta tvarka.

263.8.

27Pirmosios instancijos teismas nenustatė įstatymuose numatytų sąlygų naikinti 2020 m. sausio 6 d. kreditorių nutarimą, kuriuo BUAB „Plastma“ buvo iškelta bankroto byla, todėl ieškovės skundo dėl šio nutarimo panaikinimo netenkino.

28III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

294.

30Atskirajame skunde ieškovė UAB „JOGEKAS“ ir trečiasis asmuo M. Ž. prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2020 m. birželio 17 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti BUAB „Plastma“ 2020 m. sausio 6 d. kreditorių susirinkimo protokolo nutarimą, priimtą 2 darbotvarkės klausimu, kuriuo iškelta bankroto byla BUAB „Plastma“ ne teismo tvarka; kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą (toliau – Konstitucinis Teismas) su prašymu spręsti ar JANĮ 11 straipsnio 1 ir 3 dalys neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – Konstitucija) 29 straipsnio 1 daliai, 30 straipsnio 1 daliai, taip pat teisinės valstybės, teisinio tikrumo, aiškumo ir teisingumo principams; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

314.1.

32Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad nepaisant to, jog kreditorių nutarimo priėmimo dieną atsakovės atžvilgiu buvo iškeltos civilinės bylos dėl skolos priteisimo, tačiau kadangi jau po kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo ieškovė šioje civilinėje byloje davė sutikimą vykdyti atsakovės bankroto procedūras ne teismo tvarka, o kreditoriai perleido savo reikalavimus, todėl jie laikytini įvykdytais. Tačiau pirmosios instancijos teismas visiškai neatsižvelgė į aplinkybę, kad laikotarpiu nuo kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo 2020 m. sausio 6 d. iki kreditorių, iškėlusių civilines bylas sutikimo gavimo ir reikalavimo teisės perleidimo 2020 m. vasario 3 d., atsirado dar vienas atsakovės kreditorius M. Ž., kuris 2020 m. sausio 10 d. inicijavo ginčą su atsakove JANĮ 11 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytu būdu. Pirmosios instancijos teismas be pagrindo padarė išvadą, kad po kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo duotas kreditoriaus sutikimas arba reikalavimo teisės perleidimas padaro kreditorių susirinkimo nutarimą teisėtu nuo jo priėmimo dienos. Toks teismo pasirinktas įstatymo aiškinimas pažeidžia kreditorių lygiateisiškumo principą, kadangi kreditorių, priėmusių neteisėtą nutarimą interesai iškeliami aukščiau teisėtai veikiančių kreditorių interesų. M. Ž. prašymo darbo ginčų komisijai padavimo metu 2020 m. sausio 10 d. neegzistavo joks kreditorių susirinkimo nutarimas pradėti atsakovės bankroto procesą ne teismo tvarka. Todėl atsakovė, siekdama pašalinti 2020 m. sausio 6 d. kreditorių susirinkimo neteisėtumą privalėjo gauti ne tik kreditorių, su kuriais tą dieną vyko teisminiai ginčai sutikimą, tačiau ir M. Ž. sutikimą.

334.2.

34Ieškovė pripažįsta, kad kreditorių akcininko OU LITRADA Group ir su akcininku susijusių kreditorių „Baltholding“ OU, UAB „LANGVORA“, UAB „SILVERSTON“, UAB „Litrada“ reikalavimo teisės atsakovės bankroto byloje sudaro 425 440, 91 Eur arba 83,65 procentus visų pareikštų reikalavimų. Ieškovė ir trečiasis asmuo pateikė į bylą sutartis, kuriose matyti, kad atsakovės žaliavų ir paslaugų įsigijimai buvo tiesiogiai kontroliuojami bendrovės akcininko OU LITRADA Group, kadangi tiek atsakovės, tiek minėto akcininko buhalteriją tvarko ta pati buhalterė. Taigi atsakovėje sprendimai galėjo būti priimami tik sankcionavus akcininkui, o atsakovės buhalterinės apskaitos ir juridiniai dokumentai yra saugomi akcininko OU LITRADA Group patalpose. Be to, pateiktais nuomos ir paskolos sandoriais, kuriems įtaką darė vienintelis akcininkas OU LITRADA Group, visas atsakovės pelnas buvo perkeliamas akcininkui, o atsakovės veiklai faktiškai vadovavo akcininko OU LITRADA Group vadovas A. N.. Šios aplinkybės pažeidžia atsakovės kreditorių interesus, kadangi dėl akcininko veiksmų inicijuojant rinkos kainos neatitinkančius nuomos ir paskolų sandorius, atsakovė buvo privesta prie bankroto. Siekiant atsakovę prie bankroto privedusiam asmeniui kontroliuoti bankroto procesą, šis buvo inicijuotas ne teismo tvarka.

354.3.

36Pažymėjo ir tai, kad atsakovės akcininkas ir su juo susiję asmenys įsteigė naują bendrovę UAB „Adarta“, kuriai buvo perduoti atsakovės įrengimai, patalpos, įdarbinti tie patys asmenys. Taigi, atsakovės skolas palikus jai pačiai, atsakovės veikla buvo perkelta į kitą bendrovę, kuri vykdo plastmasės gaminių gamybos veiklą tose pačiose patalpose, vadovaujant tam pačiam direktoriui R. G. ir veiklą kontroliuojant tam pačiam akcininkui bei buhalterinę apskaitą vedant tai pačiai buhalterei.

374.4.

38Ieškovės teigimu, atsakovės veikla būtų buvusi pelninga, jei nebūtų sudaryti nuostolingi sandoriai su atsakovės akcininku ir su juo susijusiais juridiniais asmenimis. Atsakovės pelnas atmetus nuomos išlaidas 2016 metais sudarė 67 000 Eur, 2017 metais – 22 000 Eur, 2018 metais – apie 17 000 Eur. Iki 2015 metų atsakovė akcininkui OU LITRADA Group mokėjo sumažintą nuomos mokestį. Išplėtus atsakovės veiklą nuomos mokestis buvo padidintas, o 2018 m. vasario 28 d. buvo pateiktas susitarimas dėl nuomos sutarties nutraukimo atgaline tvarka. Šios sutarties kopija, kurią pasirašė tuometinis atsakovės direktorius ir OU LITRADA Group darbuotojas T. P., pateikta teismui.

394.5.

40Ieškovės manymu, atsakovės neteisminio bankroto procesu yra siekiama neteisėtai sumažinti OU LITRADA Group pelno mokestį, kadangi Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – Pelno mokesčio įstatymas) 25 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad iš pajamų pripažįstamų pagal kaupimo apskaitos principą, atskaitoma mokestiniu laikotarpiu atsiradusi beviltiškų skolų suma, jei ši suma buvo įtraukta į mokesčių mokėtojo pajamas. Ir nors minėtas įstatymas draudžia apskaityti skolas, kurios yra beviltiškos, jei skolininkas ir kreditorius yra susiję asmenys, tačiau šios įstatymo nuostatos taikymas priklauso nuo kontroliuojančių institucijų aktyvumo renkant duomenis, įrodančius kreditoriaus ir skolininko ryšius, todėl tam tikrais atvejais šio fakto nustatymo galima išvengti.

414.6.

42Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – CK), Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės įstatyme, Pelno mokesčio įstatyme yra numatyta, kad sandoriams tarp susijusių asmenų taikos specialios taisyklės, arba jie yra preziumuojami nesąžiningais, kai pažeidžiamos kreditorių teisės. JANĮ 11 straipsnio 1 ir 3 dalys numato, kad priimti sprendimą dėl bankroto proceso turi teisę ir kreditoriai, kurie yra skolininką kontroliuojantys asmenys. Tokiu būdu yra numatyta perduoti konflikto sprendimo kontrolę asmeniui, galimai sukėlusiam tą konfliktą, t. y. jau faktiškai egzistuojantį ginčą dėl teisės perduodant spręsti ne teismui, eliminuojant vienintelį nešališką arbitrą ir padidinant piktnaudžiavimo kreditoriaus teisėmis tikimybę, kadangi bankroto procesą vykdant ne teismo tvarka, teismo kompetencijai priskirtinus klausimus sprendžia kreditorių susirinkimas. Taip yra pažeidžiamas civilinio proceso principas, kad niekas negali būti teisėju savo paties byloje, o taip pat konstituciniai asmenų lygybės prieš įstatymą, asmens teisės kreiptis į teismą, teisinio tikrumo, aiškumo, teisinės valstybės principai.

435.

44Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė BUAB „Plastma“, atstovaujama nemokumo administratorės UAB „Vadybos apskaita“, prašė ieškovės ir trečiojo asmens atskirąjį skundą atmesti, o Šiaulių apygardos teismo 2020 m. birželio 17 d. nutartį palikti nepakeistą, atmesti apeliantų prašymą dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą ir priteisti iš apeliantų bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiai argumentais:

455.1.

46Atsakovė nesutinka su ieškovės pozicija, kad, siekdama pašalinti 2020 m. sausio 6 d. kreditorių susirinkimo neteisėtumą, atsakovė privalėjo gauti ne tik kreditorių, su kuriais tą dieną vyko teisminiai ginčai sutikimą, tačiau ir M. Ž. sutikimą vykdyti bankroto procedūras ne teismo tvarka. Trečiasis asmuo M. Ž. į darbo ginčų komisiją kreipėsi 2020 m. sausio 10 d., t. y. jau įvykus kreditorių susirinkimui. Iki tol atsakovei nebuvo pateiktos pretenzijos dėl netesybų mokėjimo. Taigi, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo dieną su M. Ž. buvo atsiskaityta, todėl atsakovė neturėjo pareigos jo informuoti apie kreditorių susirinkimą.

475.2.

48Atsakovė nesutinka su apeliantų argumentais dėl akcininko dalyvavimo atsakovės veikloje ir jos ūkinės veiklos vykdyme. Anot atsakovės, ieškovė nepateikė nei vienos sutarties, pagal kurią buvo pirktos žaliavos arba teiktos paslaugas, išskyrus kelias nuomos sutartis. Ieškovė neįrodė, kad ne trečiasis asmuo, eidamas atsakovės vadovo pareigas, priimdavo sprendimus dėl veiklos vykdymo, tame tarpe ir paslaugų arba žaliavų pirkimo. Savaime faktas, kad pavedimus atsakovės vardu atlikdavo tas pats darbuotojas kaip ir OU LITRADA Group filiale, dar nereiškia, kad akcininkas tiesiogiai kontroliuodavo žaliavų ir paslaugų pirkimą. OU LITRADA Group filialas, teikdamas atsakovei buhalterinės apskaitos paslaugas, vykdė trečiojo asmens M. Ž., kuris tuo metu ėjo atsakovės vadovo pareigas, nurodymus, kam ir kokiomis sumomis daryti pavedimus pagal pristatytas PVM sąskaitas-faktūras bei įstatymų nustatyta tvarka tokius pirkimus apskaitydavo ir vykdė buhalterines funkcijas. Taigi, ieškovė neįrodė, kad akcininkas faktiškai vadovavo visai atsakovės vykdomai ūkinei veiklai.

495.3.

50Atsakovė taip pat nesutinka su apeliantų argumentu, kad atsakovės veikla būtų buvusi pelninga, jei nebūtų sudaryti sandoriai tarp atsakovės, jos akcininko ir su juo susijusių asmenų dėl patalpų ir įrenginių nuomos. Atsakovė pažymi, kad ji vykdė plastiko gaminių gamybą, tačiau nuosavybės teise neturėjo nei patalpų šiai veiklai vykdyti, nei reikalingų įrenginių plastiko liejimui. Šie įrenginiai ir patalpos buvo nuomojamos iš OU LITRADA Group filialo ir UAB „Litrada“, tačiau atsakovė nesugebėjo su nuomotojais atsiskaityti ilgą laiką, todėl susidarė skolos. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų arba argumentų, kodėl šie sandoriai buvo nenaudingi atsakovei.

515.4.

52Atsakovė nesutinka ir su apeliantų argumentais, kad neteisminiu bankrotu yra siekiama pelno mokesčio sumažinimo. Pažymi, kad tiek atsakovė, tiek ir su ja susijusios įmonės laikėsi teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir nebandė vengti priklausančių mokėti mokesčių. Atsakovė yra pateikusi į bylą įrodymus, kad UAB „Litrada“ 2019 metais negavo pelno, todėl ir niekaip negali siekti menamo pelno mokesčio sumažinimo. Paneigus ieškovės argumentus, atskirajame skunde ši pradėjo teigti, kad neteisminio bankroto procesu siekiama sumažinti OU LITRADA Group pelno mokestį. Atsakovė atkreipia dėmesį, kad nurodyta bendrovės yra registruota Estijos Respublikoje, kurioje nėra pelno mokesčio, todėl tikslo jį mažinti negali būti.

535.5.

54Atsakovė nesutinka su apeliantų prašymu kreiptis į Konstitucinį Teismą. Atsakovės manymu ir taip akivaizdu, kad JANĮ 11 straipsnio 1 ir 3 dalys neprieštarauja Konstitucijai. Tiek keliant bankroto bylą teisme, tiek neteismine tvarka, įmonės vadovai ir akcininkai netenka savo įgaliojimų ir sprendimų priėmimo teisės, o visam nemokumo procesui vadovauja nemokumo administratorius. O kreditorių susirinkimo ir nemokumo administratoriaus sprendimų apskundimo teisė teismui išlieka ir ją turi visi bankroto procese dalyvaujantys asmenys. Atkreipia dėmesį, kad apeliantai, teikdami prašymą kreiptis į Konstitucinį Teismą, siekia užvilkinti šios bylos nagrinėjimą bei atsakovės bankroto neteismine tvarka procesą, kadangi bijo, kad įsiteisėjus ginčijamam kreditorių susirinkimo nutarimui, kreditoriai sieks kreiptis į prokuratūrą dėl trečiojo asmens ir jo sutuoktinės veiksmų vadovaujant atsakovei ir tyčia privedus ją prie bankroto.

55Teismas

konstatuoja:

56IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

57Dėl bylos nagrinėjimo ribų

586.

59Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas ex officio (savo iniciatyva) patikrina, ar nėra CPK

60329 straipsnyje nustatytų absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta. Dėl atskirojo skundo argumentų

617.

62Nagrinėjamojoje byloje sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas ieškovės UAB „JOGEKAS“ skundas dėl 2020 m. sausio 6 d. kreditorių susirinkimo protokolo nutarimo, priimto 2 darbotvarkės klausimu, kuriuo iškelta bankroto byla BUAB „Plastma“ ir nutarta bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka, pripažinimo neteisėtu ir panaikinimo, bankroto proceso ne teismo tvarka nutraukimo, teisėtumo klausimas.

638.

64Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas JANĮ, reguliuojantis juridinių asmenų restruktūrizavimo ir bankroto procesus ir kuriam įsigaliojus neteko galios ĮBĮ su visais pakeitimais ir papildymais (JANĮ 153 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kad bankrutuojančios bendrovės direktorius R. G. pateikė siūlymą kreditoriams dėl bankroto bylos iškėlimo BUAB „Plastma“ 2019 m. gruodžio 30 d. bei su pasiūlymu pateikė kreditorių susirinkimo darbo reglamentą, nutarimų dėl bankroto bylos iškėlimo ne teismo tvarka projektus, balsavimo biuletenius, t. y. kreditorių susirinkimo sušaukimo procedūra buvo pradėta galiojant ĮBĮ, šio įstatymo nuostatos taikomos ir sprendžiant iškilusį ginčą.

659.

66ĮBĮ 2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad bankroto procesu siekiama įmonės nemokumo būsenos pabaigos iš įmonės turto tenkinant kreditorių reikalavimus ir užtikrinant kreditorių ir įmonės interesų pusiausvyrą. Taigi bankroto instituto paskirtis ir pagrindinis tikslas yra apsaugoti nemokaus skolininko kreditorių turtinius interesus, sudaryti jiems galimybę gauti, kiek tai įmanoma, palankesnį finansinių reikalavimų iš skolininko turto patenkinimą. Kartu bankroto institutas skirtas ir nemokaus skolininko interesams užtikrinti, siekiant užfiksuoti jo skolas, kad jos nedidėtų, sudaryti jam galimybes pertvarkyti savo veiklą ir, esant galimybei, atkurti jo finansinį stabilumą.

6710.

68Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2020 m. sausio 6 d. įvyko BUAB „Plastma“ kreditorių susirinkimas, kurio metu antruoju darbotvarkės klausimu buvo priimtas nutarimas iškelti bankroto bylą BUAB „Plastma“, bankroto procesą vykdant ne teismo tvarka. Bankroto administratore nutarta paskirti UAB „Vadybos apskaita“ (3 kreditorių susirinkimo klausimas). Iš kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad viso kreditorių reikalavimai sudarė

69508 560,66 Eur, kreditorių susirinkime dalyvavo ir balsavo raštu kreditoriai, kurių bendra reikalavimų suma sudaro 471 763,57 Eur, t. y. 92,76 procentai nuo visų kreditorinių reikalavimų sumos. Kreditorių nutarimas iškelti BUAB „Plastma“ bankrotą ne teismo tvarka buvo priimtas „už“ – 90,76 procentais (bendra kreditorinių reikalavimų suma 461 573,94 Eur) nuo reikalavimų patvirtintos sumos, „prieš“ – 2 procentais (bendra kreditorinių reikalavimų suma 10 189,63 Eur) nuo visų kreditorinių reikalavimų sumos.

7011.

71Kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti laikomas teisėtu tik tada, kai jis priimtas laikantis nustatytų procedūrų ir yra teisėto turinio. Taigi, teismas, nagrinėdamas skundą dėl kreditorių susirinkimo priimto nutarimo, turi patikrinti, ar: 1) buvo laikytasi ĮBĮ nustatytos tokio susirinkimo sušaukimo tvarkos, taip pat kreditorių dalyvavimo, nustatytos darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (ĮBĮ nurodytų procedūrinių reikalavimų laikymosi patikra), 2) ar ginčijamas nutarimas neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir ar nepažeidžia įmonės skolininkės ar jos kreditorių teisių ir interesų, atsižvelgiant, be kita ko, į bendruosius teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus (skundžiamo nutarimo turinio teisėtumo patikra).

7212.

73Kasacinis teismas nuosekliai formuoja praktiką, kad teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. spalio 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-286-313/2019 32 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką). Taigi, kreditorių susirinkimo nutarimas teismo gali būti panaikinamas net ir nesant procedūrinių pažeidimų jį priimant, jei šio nutarimo turinys iš esmės pažeidžia kreditorių ir pačios bankrutuojančios įmonės interesus, viešąjį interesą bei savo esme prieštarauja protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. vasario 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-6-823/2020).

7413.

75Pirmosios instancijos teismas patikrinęs, ar buvo laikytasi 2020 m. sausio 6 d. BUAB „Plastma“ kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos, taip pat kreditorių dalyvavimo, numatytos darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos, pažeidimų nenustatė (ĮBĮ 22 straipsnio 3 dalis, 24 straipsnio 1 dalis). Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pranešimas ieškovei buvo išsiųstas ir įteiktas 2019 m. gruodžio 31 d. ĮBĮ 12 straipsnio

763 dalis numatė, kad kreditorių susirinkimas šaukiamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo šio straipsnio 2 dalyje nurodyto siūlymo išsiuntimo kreditoriams dienos, todėl ši nuostata, kreditorių susirinkimui priimant nutarimus, pažeista nebuvo. Nagrinėjamu atveju apeliantai atskirajame skunde nebeginčija, kad buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo tvarkos ieškovės atžvilgiu, tačiau nurodo, kad pirmosios instancijos teismas visiškai neatsižvelgė į aplinkybę, kad po kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo 2020 m. sausio 6 d., atsirado dar vienas atsakovės kreditorius M. Ž., kuris 2020 m. sausio 10 d. inicijavo ginčą su atsakove JANĮ 11 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytu būdu.

7714.

78ĮBĮ 3 straipsnis numato, kad įmonės kreditoriai (toliau – kreditoriai) – tai turintys teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles ir įsipareigojimus fiziniai ir juridiniai asmenys, tame tarpe mokesčių, valstybinio socialinio draudimo įmokų bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų nemokėjimo atveju – valstybės institucijos, įpareigotos juos surinkti; darbo užmokesčio nemokėjimo ir dėl darbo santykių atsiradusios žalos neatlyginimo atveju – įmonės darbuotojai (jų įpėdiniai); žalos atlyginimo prievolės dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga perėjimo valstybei Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo nustatytais atvejais – Vyriausybės įgaliota institucija; paskolų, suteiktų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, ir paskolų, gautų su valstybės garantija, negrąžinimo atveju – Finansų ministerija; nesumokėjimo už parduotus žemės ūkio produktus atveju – žemės ūkio veiklos subjektai, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme; iš Europos Sąjungos lėšų suteiktos paramos negrąžinimo atveju – valstybės institucijos, administruojančios Europos Sąjungos lėšas; kiti kreditoriai. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu nei į vieną šių kategorijų trečiasis asmuo iki sušaukiant bankrutuojančios bendrovės kreditorių susirinkimą nepateko.

7915.

80Nagrinėjamu atveju yra sutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad kreditorių susirinkimo dieną, t. y. 2020 m. sausio 6 d., trečiasis asmuo atsakovės kreditoriumi nebuvo. Priešingai nei pavyzdžiui kreditoriai UAB „Baltic Palletes“ (skola padengta 2019 m. lapkričio 28 d.), UAB „Delamode Ballics“, UAB „Milvaras“ ir UAB „Regeneracija“, kuriems skolos iš atsakovės civilinėse bylose buvo priteistos 2019 m. Pats trečiasis asmuo bylos nagrinėjimo metu patvirtino, kad jo darbo santykiai su atsakove baigėsi 2019 m. spalio mėnesį, atsakovė su juo galutinai atsiskaitė 2019 m. gruodžio 27 d. Taigi, jokių kreditorinių reikalavimų susirinkimo dieną apeliantas atsakovei neturėjo ir jos kreditoriumi jis negalėjo būti laikomas, todėl atsakovei nekilo pareiga trečiojo asmens kviesti į kreditorių susirinkimą. Nagrinėjamoje situacijoje trečiojo asmens teisė į netesybas atsirado Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 146 straipsnio pagrindu atsakovei vėluojant atsiskaityti su darbuotoju. Tokią išvadą apeliacinės instancijos teismas daro vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių darbo ginčų komisijos 2020 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. DGKS – 1054, kuriuo trečiojo asmens naudai iš atsakovės priteista 1 405,77 Eur netesybų suma neatskaičius mokesčių. Tačiau kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, byloje nėra duomenų, kad trečiasis asmuo iki kreditorių susirinkimo būtų pareiškęs atsakovei pretenziją dėl nesumokėtų netesybų. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad byloje nėra pateiktas trečiojo asmens ir atsakovės susitarimas dėl DK 146 straipsnio 2 dalyje numatytų netesybų mokėjimo. Taigi, iškėlus neteisminio bankroto bylą atsakovei, trečiasis asmuo, įsiteisėjus Darbo ginčų komisijos sprendimui dėl netesybų priteisimo (šiuo metu dėl jo yra pateiktas ieškinys Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmams), turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įstoti į atsakovės bankroto bylą pareiškęs nemokumo administratorei prašymą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, aiškinant priešingai, t. y. kad pradėjus bankroto procesą ne teismo tvarka ir vėliau iškėlus teisme bylą (inicijavus ikiteisminį ginčo nagrinėjimą įstatymų numatytais atvejais) dėl turtinių reikalavimų, tokia bankroto procedūra būtų negalima, reikštų nepagrįstą kreditorių teisės vykdyti neteisminę bankroto procedūrą apsunkinimą, ypač tuomet, kai įmonėje nebuvo jokių duomenų apie galimo kreditoriaus pretenzijas.

8116.

82Apeliacinis teismas pritaria pirmosios instancijos teismo pateiktam imperatyvaus turinio ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies normos aiškinimui. ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos normos dispozicija, apibrėžti neteisminio bankroto tikslai, sisteminė įmonių bankrotą reguliuojančių normų analizė nesudaro pagrindo šios aiškiai išreikštos imperatyvios teisės normos aiškinti plečiamai, kaip to pageidauja apeliantai. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai akcentavo aplinkybę, jog turtinio pobūdžio bylų nagrinėjimas (bylų iškėlimas) analizuojamos ĮBĮ

8312 straipsnio 1 dalies normos prasme sudaro kliūtis neteisiniam bankroto procesui pradėti tik tuo atveju, kai tokia aplinkybė (bylų nagrinėjimo faktas) egzistuoja kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo metu. Aptariamu atveju šalys neginčija aplinkybės, jog teisminis procesas pareiškiant turtinio pobūdžio reikalavimus atsakovės atžvilgiu buvo apelianto M. Ž. inicijuotas jau vykstant įmonės bankroto procesui ne teismo tvarka. Kitoks analizuojamos ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies aiškinimas (dėl neteisminio bankroto proceso sąlygos egzistavimo laike) iš esmės apribotų arba net paneigtų šios rūšies bankroto proceso galimybę, kadangi iš esmės teisėtai pradėtas procesas dėl vėliau kilusio teisminio ginčo su kreditoriumi neturėtų perspektyvumo.

8417.

85Toliau apeliacinės instancijos teismas išanalizuos ir pateiks išvadas dėl kiekvieno apeliantų argumento atskirai. Dėl kreditorių sutikimo vykdyti bankroto procedūras ne teismo tvarka gavimo ir neteisminio bankroto procedūrų vykdymo sąlygų

8618.

87ĮBĮ (iki 2020 m. sausio 1 d. galiojusi įstatymo redakcija) 12–13 straipsnių normose buvo įtvirtinta galimybė nemokios įmonės bankroto procedūras vykdyti ir užbaigti ne teismo tvarka. Pagal ĮBĮ 13 straipsnio 1 dalį vykdant bankroto procesą ne teismo tvarka šiai procedūrai yra taikomas ĮBĮ nustatytas reglamentavimas, t. y. vykdant bankroto procesą ne teismo tvarka turi būti laikomasi ĮBĮ nustatytų procedūrų ir tvarkos. Teismo kompetencijai skirtus klausimus svarsto ir sprendžia kreditorių susirinkimas.

8819.

89Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagrindinis kriterijus, kuris skiria teismo tvarka vykdomą bankrotą nuo ne teismo tvarka vykdomo bankroto, yra tai, kad ne teismo tvarka vykdomo bankroto atveju bankrotas vykdomas bendru įmonės ir jos kreditorių susitarimu ir visi klausimai sprendžiami kreditorių susirinkime (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316-686/2016, 22 punktas; 2017 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-195-2019/2017, 16 punktas). Teismas nėra bankroto procedūrų, vykdomų ne teismo tvarka, subjektas, tačiau jis gali patikrinti kreditorių susirinkimo nutarimų atitiktį ĮBĮ nustatytoms bankroto bylų nagrinėjimo tvarkai ir sąlygoms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-195-219/2017, 17 punktas).

9020.

91Sistemiškai įvertinus ĮBĮ nuostatas išskirtinos keturios kumuliatyvios sąlygos, kurioms esant galima vykdyti įmonės bankroto procedūrą ne teismo tvarka: 1) įmonė negali ir negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) (ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalis); 2) yra kreditorių kvalifikuota dauguma priimtas sprendimas vykdyti įmonei bankroto procedūrą ne teismo tvarka (ĮBĮ 12 straipsnio 4 dalis); 3) teismuose nėra iškelta bylų, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais (ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalis); 4) iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus (ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalis).

9221.

93Pirmoji įmonės bankroto procedūros ne teismo tvarka vykdymo sąlyga reiškia įmonės nemokumą ĮBĮ prasme, t. y. kad įmonės patiriami finansiniai sunkumai nėra laikini. Teismų praktikoje pažymėta, kad, sprendžiant klausimą dėl įmonės mokumo (nemokumo), prioritetas turėtų būti teikiamas reabilitaciniam tikslui. Dėl to bankroto byla įmonei turi būti keliama, kai, išanalizavus visus duomenis, nelieka abejonių dėl įmonės nemokumo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-567/2014). Ši sąlyga aiškintina vienodai tiek teisminio, tiek neteisminio bankroto proceso atveju (ĮBĮ

9413 straipsnio 1 dalis).

9522.

96Atkreiptinas dėmesys, kad apeliantai nurodo, jog bendrovei bankrotas neteismine tvarka buvo iškeltas fiktyviai, o įmonės sudaryti sandoriai dėl nuomos buvo nenaudingi.

9723.

98Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovė nuosavybės teise registruotino nekilnojamojo turto neturi. Iš atsakovės 2019 m. gruodžio 31 d. balanso matyti, kad jos turtas sudarė 251 337,00 Eur, iš atsakovės pateikto pradelstų įsipareigojimų kreditoriams 2019 m. gruodžio 29 d. matyti, kad pradelstos skolos sudarė 340 419,77 Eur. Iš atsakovės 2019 m. gruodžio 31 d. pelno nuostolių ataskaitos matyti, kad atsakovė tiek 2019 metais, tiek

992018 metais dirbo nuostolingai. Taigi nagrinėjamoje byloje apeliantai iš esmės nesiekia nuginčyti pirmosios instancijos teismo nustatytų faktinių aplinkybių ir jų pagrindu padarytų išvadų dėl bankrutuojančios bendrovės nemokumo. Taigi, darytina išvada, kad apeliantai neginčija, jog dėl atsakovės nemokumo nelieka jokių abejonių. Šią aplinkybę atsiliepime į ieškovės skundą patvirtino trečiasis asmuo M. Ž., kaip buvęs įmonės vadovas, nurodydamas, kad įmonė galėjo būti moki, jei nebūtų sudaryti jai nenaudingi sandoriai su jos akcininku.

10024.

101Pagal bendrą įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklę šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 178 straipsnis). Nagrinėjamu atveju apeliantas, siekdamas įrodyti, kad atsakovės sudaryti sandoriai su jos akcininku ir su juo susijusiais asmenimis buvo atsakovei nenaudingi, o atsakovė veikė pelningi, privalėjo pateikti į bylą jo argumentus patvirtinančius įrodymus. Tokių įrodymų į bylą pateikta nebuvo.

10225.

103Pažymėtina, kad teismas įvertina byloje surinktus įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Aiškindamas šią procesinę normą Lietuvos Aukščiausiasis Teismas suformulavo kelias nagrinėjamai bylai reikšmingas įrodymų vertinimo taisykles: pirma, civiliniame procese taikomas tikimybių pusiausvyros principas, pagal kurį teismas įrodytomis pripažįsta aplinkybes, kurios, vadovaujantis įrodymų visuma, įvertinamos kaip labiau tikėtinos; antra, vertindamas įrodymų visetą teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų, leidžiančių padaryti išvadą, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 22 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-305-248/2015); trečia, kilus abejonėms dėl įrodymų patikimumo, šias abejones pašalina faktinių duomenų (informacijos), gautų iš keleto įrodinėjimo priemonių, tapatumas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. birželio 1 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-259-686/2017).

10426.

105Ieškovė ir trečiasis asmuo taip pat nepateikė į bylą įrodymų, kad atsakovės ūkinė komercinė veikla buvo tiesiogiai kontroliuojama vienintelio akcininko OU LITRADA GROUP filialo. Pats savaime faktas, kad akcininkas aktyviai dalyvauja įmonės ūkinėje komercinėje veikloje nėra nei pažeidžiantis atsakovės interesus, nei draudžiamas įstatymų. Kadangi bankroto procedūrų vykdymas nemokiai įmonei, nepriklausomai nuo priežasčių, dėl kurių įmonė tapo nemoki, pagal įstatymą yra būtinas, pats bankroto proceso nemokiai įmonei inicijavimo faktas negali būti pripažintas pažeidžiančiu įmonės skolininkės ir (ar) jos kreditorių teises. Tuo tarpu vykdomų bankroto procedūrų forma, priklauso nuo susitarimo tarp įmonės skolininkės ir jos kreditorių ir pati savaime negali pažeisti pareiškėjo teisių, juolab kad pareiškėjo akcentuojamam juridinio asmens veiklos tyrimo nutraukimui įmonei inicijuoto bankroto proceso forma (teisminė ar neteisminė) neturi jokios įtakos – tiek teisminio, tiek neteisminio bankroto atveju pareigą patikrinti bendrovės ir jos valdymo organų veiklą turi įmonės bankroto administratorius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-132-421/2018, 40 punktas). Nagrinėjamu atveju bankroto administratorė nenustatė, kad įmonės sudaryti sandoriai su akcininkais pažeidė atsakovės interesus, tačiau tai nereiškia, kad ateityje, įstatymų nustatyta tvarka patikrinus ir nustačius pažeidimus, negali būti keliamas klausimas dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu (esant įstatymų numatytoms sąlygoms).

10627.

107Kadangi įmonės bankrotas ne teismo tvarka vykdomas bendru įmonės ir jos kreditorių susitarimu ir visi klausimai sprendžiami kreditorių susirinkime, apie bankroto procedūrų vykdymą ne teismo tvarka tikslinga kalbėti tada, kai kreditoriai ir įmonė sutaria dėl galimybės bankroto procedūras atlikti patiems, t. y. kai yra kreditorių ir įmonės skolininkės tarpusavio pasitikėjimas ir tikėjimas, kad jiems nereikalinga teismo pagalba ir įsikišimas vykdant bankroto procedūras. ĮBĮ 12 straipsnio 4 dalyje numatyta, jog nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka gali priimti kreditorių susirinkimas, jeigu šiam nutarimui atviru balsavimu pritarė kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 3/4 visų įmonės turimų įsipareigojimų, įskaitant ir tuos, kurių mokėjimo terminai nepasibaigę, sumos, esančios nutarimo priėmimo dieną. Nagrinėjamoje byloje ginčijamas nutarimas buvo priimtas

10890,76 procentais balsų (461 573,94 Eur bendra reikalavimų suma) nuo visų kreditorinių reikalavimų sumos. Nagrinėjamoje byloje ginčas dėl to nekyla. Ginčas nagrinėjamoje situacijoje kyla dėl to, ar buvo būtina gauti kreditorių sutikimą vykdyti atsakovei bankroto procesą ne teismo tvarka.

10928.

110Pirmosios instancijos teismas iš byloje esančių įrodymų nustatė, kad kreditorius UAB „Delamode Ballics“ 2020 m. sausio 22 d. davė sutikimą, kad BUAB ,,Plastma“ bankrotas būtų vykdomas ne teismo tvarka. Tokį sutikimą 2020 m. sausio 22 d. davė ir kreditorius UAB „Regeneracija“. Iš į bylą pateiktos 2020 m. sausio 30 d. reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 2020/01/30 matyti, kad kreditorius UAB „Milvaras“ perleido savo kreditorinį reikalavimą atsakovės akcininkui OU LITRADA GROUP filialui, kuris 2020 m. vasario 3 d. davė sutikimą dėl BUAB „Plastma“ bankroto vykdymo ne teismo tvarka. Nors iki susirinkimo buvo priimti teismo įsakymai atsakovės atžvilgiu dėl skolų priteisimo, tačiau ieškovė nepateikė duomenų teismui, kad kreditorių nutarimo priėmimo metu jie buvo vykdomi.

11129.

112Apeliantai, nesutikdami su pirmosios instancijos teismo nutartimi nurodė, kad atsakovė, siekdama pašalinti 2020 m. sausio 6 d. kreditorių susirinkimo neteisėtumą privalėjo gauti ne tik kreditorių, su kuriais tą dieną vyko teisminiai ginčai sutikimą, tačiau ir M. Ž. sutikimą. Su tokiais apeliantų argumentais apeliacinės instancijos teismas nesutinka.

11330.

114Dėl M. Ž., kaip kreditoriaus statuso, kreditorių susirinkimo metu apeliacinės instancijos teismas jau pateikė savo išvadas. ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalis numato, kad jei įmonė negali ir negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais), įmonės vadovas, savininkas (savininkai), numatę siekti kreditorių sutikimo, kad bankroto procesas vyktų ne teismo tvarka, siūlymą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka privalo pranešti raštu kiekvienam kreditoriui, kartu nurodydami kreditorių susirinkimo datą ir vietą. Nei ĮBĮ, nei JANĮ nėra numatyta kokia konkrečiai forma kreditoriai turėtų išreikšti sutikimą vykdyti bankroto procedūras ne teismo tvarka ir kuriuo metu. Taigi, logiškai sistemiškai aiškinant šias įstatymo normas akivaizdu, kad įmonės vadovas ir / arba savininkas parengia pasiūlymą kreditoriams bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka bei įstatymo numatyta tvarka praneša visiems be išimties kreditoriams (tiek tiems, kurių kreditoriniai reikalavimai yra pradelsti, tiek ir tiems, kurių nepradelsti) apie vyksiančio kreditorių susirinkimo datą ir vietą. Įstatymas nenustato pareigos kreditoriams dalyvauti asmeniškai kreditorių susirinkimuose. ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kreditorius turi teisę raštu pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę (už ar prieš) dėl kiekvieno nutarimo. Šios nuomonės įskaitomos į kreditorių susirinkimo balsavimo rezultatus ir apie tai turi būti paskelbta kreditorių susirinkimo metu. Nagrinėjamu atveju viena dalis kreditorių pasirinko galimybę susirinkime dalyvauti ne tiesiogiai, o savo poziciją išreikšti raštu, o kita dalis – susirinkime dalyvavo asmeniškai. Tačiau ir vieni ir kiti savo poziciją išreiškė užpildydami balsavimo biuletenį, kuriame buvo aiškiai nurodyti darbotvarkės klausimai (kreditorių susirinkimo darbo reglamento nustatymas, bankroto iškėlimas atsakovei ne teismo tvarka ir bankroto administratorės paskyrimas). Taigi, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tiek kreditoriai, kurie savo biuletenyje balsavo „už“ bankroto bylos iškėlimą atsakovei ne teismo tvarka, būtent kreditorių susirinkimo metu (2020 m. sausio 6 d.) išreiškė sutikimą nurodytu klausimu. Todėl apeliantai, teigdami, kad atsakovė dar iki kreditorių susirinkimo turėjo gauti visų kreditorių sutikimus bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka, netinkamai aiškina ne teismo tvarka vykdomo bankroto proceso normas, kadangi tokia nuostata nėra reglamentuota nei ĮBĮ, nei JANĮ.

11531.

116Taip pat atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad vien ta aplinkybė, jog vienas (o nagrinėjamoje byloje trys) dominuojantis kreditorius nulemia nutarimo priėmimą, net kai kiti kreditoriai nepritaria tokiam nutarimui, paprastai nereiškia ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje nustatytos kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo tvarkos nesilaikymo, priešingai, įstatyme kaip teisėtas nutarimo priėmimas įvardijamas nutarimo priėmimas visų balsų (absoliučia) dauguma nepaisant to, kiek kreditorių sudaro turinčių balsų daugumą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. gruodžio 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-606/2012).

11732.

118Taigi, atsižvelgiant į nagrinėjamam klausimui aktualų teisinį reglamentavimą bei formuojamą teismų praktiką yra atmetami apeliantų argumentai apie tai, kad kreditorių susirinkimo nutarimas yra laikytinas neteisėtu, nes atsakovė kreditorių susirinkimo metu nebuvo gavusi visų kreditorių sutikimo vykdyti bankroto procedūrą ne teismo tvarka.

11933.

120Pagal ĮBĮ nuostatas bankroto procedūrų, vykdomų ne teismo tvarka, inicijavimo teisė yra suteikta įmonės vadovui ir savininkui (savininkams), kurie gali pateikti atitinkamą siūlymą įmonės kreditoriams. Tokia iniciatyva iš esmės išreiškiamas įmonės skolininkės sutikimas įmonės bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka. Tam, kad būtų pasiektas atitinkamas įmonės skolininkės ir jos kreditorių sutarimas, įstatymas nustato pareigą apie tokią iniciatyvą pranešti raštu kiekvienam įmonės kreditoriui, kartu nurodant kreditorių susirinkimo, kuriame bus svarstomas šis klausimas, datą ir vietą (ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalis), taip pat kvalifikuotos kreditorių daugumos pritarimo sąlygą (ĮBĮ 12 straipsnio 4 dalis).

12134.

122Nagrinėjamu atveju jau buvo nustatyta, kad siekiant sušaukti 2020 m. sausio 6 d. BUAB „Plastma“ kreditorių susirinkimą, buvo laikytasi kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos, taip pat kreditorių dalyvavimo, numatytos darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos, pažeidimų nenustatyta (ĮBĮ 22 straipsnio 3 dalis, 24 straipsnio

1231 dalis). Šias aplinkybes patvirtina ir tai, kad išskyrus ieškovę BUAB „Plastma“ kreditoriai nesikreipė dėl 2020 m. sausio 6 d. sušaukto kreditorių susirinkimo, prašydami jį pripažinti neteisėtu dėl to, kad nebuvo laikytasi kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos. Kaip jau buvo nustatyta, trečiasis asmuo kreditorių susirinkimo metu nebuvo atsakovės kreditoriumi.

12435.

125Galiausiai tam, kad būtų pasiektas atitinkamas įmonės skolininkės ir jos kreditorių sutarimas dėl bankroto procedūrų vykdymo ne teismo tvarka, įstatymas draudžia vykdyti bankroto procedūras ne teismo tvarka, jei yra kilę teisminių ginčų dėl įmonės skolininkės skolinių įsipareigojimų apimties ar nustatomi priverstinio išieškojimo iš įmonės skolininkės turto faktai (ĮBĮ

12612 straipsnio 1 dalis).

12736.

128Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies prasme turtinių reikalavimų ar išieškojimų ne ginčo tvarka nebuvimas svarbus ne pranešimų kreditoriams išsiuntimo metu, bet kreditorių susirinkime priimant nutarimą dėl įmonės bankroto ne teismo tvarka vykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-302-313/2017).

12937.

130Nagrinėjamu aspektu nustatyta, kad kreditorių susirinkimo metu 2020 m. sausio 6 d. BUAB „Plastma“ atžvilgiu Šiaulių apylinkės teisme buvo išnagrinėtos / nagrinėjamos civilinės bylos: Nr. e2-14054-1051/2019 pagal ieškovės UAB „Delamode Ballics“ ieškinį atsakovei BUAB „Plastma“ dėl 833 Eur skolos, 6 procesinių metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo; Nr. eL2-l4355-1051/2019 pagal ieškovės UAB „Milvaras“ ieškinį atsakovei UAB „Plastma“ dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo; civilinė byla Nr. e2-14954-772/2019 pagal ieškovės UAB „Regeneracija“ ieškinį atsakovei BUAB „Plastma“ dėl 5 200 Eur skolos, 8 procentų dydžio metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Kaip jau minėta kreditorei UAB „Baltic Palletes“ skola padengta 2019 m. lapkričio 28 d.

13138.

132Iš bylos duomenų pirmosios instancijos teismas nustatė, kad kreditoriai UAB „Delamode Ballics“ ir UAB „Regeneracija“ (kreditorių susirinkime nedalyvavo, už ar prieš kreditorių susirinkimo nutarimų projektus nebalsavo) davė sutikimus, kad BUAB „Plastma“ bankrotas būtų vykdomas ne teismo tvarka. Iš į bylą pateiktos 2020 m. sausio 30 d. reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 2020/01/30 teismas nustatė, kad UAB „Milvaras“ perleido savo kreditorinį reikalavimą atsakovės akcininkui OU LITRADA Group filialui, kuris 2020 m. vasario 3 d. davė sutikimą dėl BUAB „Plastma“ bankroto vykdymo ne teismo tvarka.

13339.

134Atskirai pažymėtina ir tai, kad kreditoriai UAB „Milvaras“ ir UAB „Delamode Ballics“ išreiškė savo sutikimą dėl bankroto proceso BUAB „Plastma“ ne teismo tvara dalyvaudami 2020 m. sausio 6 d. kreditorių susirinkime. Byloje nėra duomenų apie tai, kad nurodytiems kreditoriams, kurių naudai buvo priteisiamos skolos teismuose, skolos buvo išieškomos priverstinai. Atsižvelgiant į tai, spręstina, kad ši sąlyga taip nebuvo pažeista.

13540.

136Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad kreditorių susirinkimo metu neegzistavo ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje apibrėžtos sąlygos, imperatyviai draudžiančios pradėti bankroto procedūras ne teismo tvarka. Įvertinęs tai, kas nurodyta, apeliacinis teismas konstatuoja, kad BUAB „Plastma“ bankroto procesas ne teismo tvarka pradėtas teisėtai, nepažeidžiant imperatyvaus ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto teisinio reguliavimo, todėl pareiškėjos ginčijamas kreditorių nutarimas yra teisėtas. Dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą

13741.

138Apeliantai apeliacinės instancijos teismo prašė kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu spręsti ar JANĮ 11 straipsnio 1 ir 3 dalys neprieštarauja Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai,

13930 straipsnio 1 daliai, taip pat teisinės valstybės, teisinio tikrumo, teisinio aiškumo ir teisingumo principams. Apeliantai savo prašymą grindžia tuo, kad CK, Pridėtinės vertės įstatyme, Pelno mokesčio įstatyme yra numatyta, kad sandoriams tarp susijusių asmenų taikos specialios taisyklės, arba jie yra preziumuojami nesąžiningais, kai pažeidžiamos kreditorių teisės. JANĮ 11 straipsnio 1 ir 3 dalys numato, kad priimti sprendimą dėl bankroto proceso turi teisę ir kreditoriai, kurie yra skolininką kontroliuojantys asmenys. Tokiu būdu yra numatyta perduoti konflikto sprendimo kontrolę asmeniui, galimai sukėlusiam tą konfliktą, t. y. jau faktiškai egzistuojantį ginčą dėl teisės perduodant spręsti ne teismui, eliminuojant vienintelį nešališką arbitrą ir padidinant piktnaudžiavimo kreditoriaus teisėmis tikimybę, kadangi bankroto procesą vykdant ne teismo tvarka, teismo kompetencijai priskirtinus klausimus sprendžia kreditorių susirinkimas. Taip yra pažeidžiamas civilinio proceso principas, kad niekas negali būti teisėju savo paties byloje bei konstituciniai asmenų lygybės prieš įstatymą, asmens teisės kreiptis į teismą, teisinio tikrumo, aiškumo, teisinės valstybės principai.

14042.

141Konstitucijos 110 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teisėjas negali taikyti įstatymo, kuris prieštarauja Konstitucijai. Pagal Konstitucinio Teismo jurisprudenciją teismas, vykdydamas teisingumą, turi vadovautis tik Konstitucijai neprieštaraujančiais įstatymais ir kitais teisės aktais, negali taikyti įstatymo, kuris prieštarauja Konstitucijai (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2006 m. sausio 16 d., 2006 m. kovo 28 d. nutarimai).

14243.

143CPK 3 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad tais atvejais, kai yra pagrindas manyti, jog įstatymas arba kitas teisės aktas ar jo dalis, kurie turėtų būti taikomi konkrečioje byloje, gali prieštarauti Konstitucijai ar įstatymams, teismas sustabdo bylos nagrinėjimą ir, atsižvelgdamas į Konstitucinio Teismo kompetenciją, kreipiasi į jį prašydamas spręsti, ar tas įstatymas arba teisės aktas ar jo dalis atitinka Konstituciją ar įstatymus. Kasacinis teismas yra pabrėžęs, kad teismas klausimą dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą sprendžia savo nuožiūra; įstatyme numatytas vienas pagrindas, kuomet teismas privalo kreiptis, t. y. tada, kai teismui konkrečioje byloje kyla pagrįstų abejonių dėl taikytino įstatymo ar kito teisės akto konstitucingumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-314-378/2017). Taip pat pastebėtina, kad Konstitucinio Teismo funkcija yra vertinti teisės normų atitiktį Konstitucijai, o ne pateikti bylos šalių siūlomo teisės nuostatų aiškinimo konstitucingumo vertinimą.

14444.

145Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, darytina išvada, kad bylą nagrinėjantis teismas savarankiškai sprendžia, yra pagrindas kreiptis į Konstitucinį Teismą ar ne. Ši teismo diskrecijos teisė nepriklauso nuo to, pateikė šalys prašymą ir argumentus dėl Kreipimosi į Konstitucinį Teismą ar ne. Nei Konstitucijoje, nei CPK, nei Konstitucinio Teismo įstatyme nenustatyta, kad, byloje dalyvaujančiam asmeniui pateikus prašymą, kuriuo prašoma teismo kreiptis į Konstitucinį Teismą, bylą nagrinėjantis teismas privalo kreiptis į Konstitucinį Teismą. Pabrėžtina, kad pagal Konstituciją pagrindas inicijuoti konstitucinės justicijos bylą Konstituciniame Teisme yra konkrečią bylą nagrinėjančiam teismui (teisėjui) kilusios abejonės dėl toje byloje taikytino teisės akto atitikties Konstitucijai (kitam aukštesnės galios teisės aktui), kurios privalo būti pašalintos, kad teismas byloje galėtų priimti teisingą sprendimą (kitą baigiamąjį teismo aktą). Pašalinti šias abejones (paneigti arba patvirtinti jų pagrįstumą) pagal savo kompetenciją gali tik Konstitucinis Teismas (Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas).

14645.

147Remiantis pirmiau išdėstytomis aplinkybėmis ir argumentais, šioje byloje apeliacinės instancijos teismui nekyla pagrįstų abejonių dėl JANĮ 11 straipsnio 1 ir 3 dalys neprieštaravimo Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 30 straipsnio 1 daliai, taip pat teisinės valstybės, teisinio tikrumo, aiškumo ir teisingumo principams, todėl apeliantų prašymas dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą netenkinamas.

14846.

149Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Konstituciniame Teisme priimami individualūs konstituciniai skundai. Tai reiškia, kad į Konstitucinį Teismą gali kreiptis kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo, manantis, jog Konstitucijai prieštarauja įstatymai, Seimo, Lietuvos Respublikos Prezidento ar Vyriausybės aktai, kurių pagrindu priimtas sprendimas pažeidė jo konstitucines teises ar laisves, ir išnaudojęs visas teisinės gynybos priemones. Individualus konstitucinis skundas suteikia teisę kiekvienam žmogui, manančiam, kad aukščiausiosios valstybės valdžios institucijos priimti sprendimai pažeidžia jo konstitucines teises ar laisves, tiesiogiai Konstituciniame Teisme ginčyti tas teises pažeidžiantį įstatymą ar kitą teisės aktą. Be kitų sąlygų, Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodyto asmens teisė kreiptis į Konstitucinį Teismą turi būti įgyvendinta per Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytą terminą, kuris yra susietas su galutinio ir neskundžiamo teismo sprendimo įsiteisėjimo diena (Konstitucinio Teismo 2020 m. sausio 16 d. sprendimas Nr. KT6-A-S6/2020, 2020 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. KT55-A-S50/2020, 2020 m. balandžio 8 d. sprendimas Nr. KT69-A-S64/2020). Dėl bylinėjimosi išlaidų

15047.

151Kadangi Šiaulių apygardos teismo 2020 m. birželio 17 d. nutartis palikta nepakeista, o apeliantų atskirasis skundas atmestas, apeliantai neįgijo teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

15248.

153Atsakovė BUAB „Plastma“, atstovaujama nemokumo administratorės UAB „Vadybos apskaita“, pateikė prašymą priteisti iš apeliantų patirtas bylinėjimosi išlaidas – 375 Eur. Pateikė bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius įrodymus.

15449.

155Pirmosios instancijos teismo nutartį palikus nepakeistą, BUAB „Plastma“ patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš apelianto (CPK 98 straipsnio 1 dalis). Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio dydžio. BUAB „Plastma“ patirtos išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti neviršija nurodytose Rekomendacijose nustatyto maksimalaus dydžio (8.16 punktas), todėl priteistinos iš apelianto bankrutavusios bendrovės naudai (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis). Dėl bylos procesinės baigties

15650.

157Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir proceso teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios panaikinti atskirajame skunde nurodytais teiginiais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

15851.

159Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta, dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, juolab, kad apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo priimto procesinio sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2010 ir kt.).

160Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

161Šiaulių apygardos teismo 2020 m. birželio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

162Priteisti iš apeliantų ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „JOGEKAS“ (juridinio asmens kodas 157534537) ir trečiojo asmens M. Ž. (asmens kodas ( - ) lygiomis dalimis 375 Eur (tris šimtus septyniasdešimt penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Plastma“ (juridinio asmens kodas 300501498).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „JOGEKAS“ pateikė... 6. 2 darbotvarkės klausimu, kuriuo iškelta bankroto byla BUAB „Plastma“ ir... 7. 2.... 8. Ieškovė savo prašymą grindė argumentais, kad bankroto procedūrą ne... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Šiaulių apygardos teismas 2020 m. birželio 17 d. nutartimi netenkino... 12. 3.1.... 13. Ieškovė pranešimą apie kreditorių susirinkimą gavo 2019 m. gruodžio 31... 14. 3.2.... 15. Ieškovė pateiktame skunde įrodinėjo, kad apie kreditorių susirinkimą buvo... 16. 3.3.... 17. Pirmosios instancijos teismas taip pat nustatė, kad ieškovės finansinis... 18. 3.4.... 19. Ieškovė taip pat įrodinėjo, kad nutarimo priėmimas iškelti įmonei... 20. 3.5.... 21. Ieškovė skunde taip pat nurodė, kad atsakovei paskelbtas bankrotas yra... 22. 3.6.... 23. Nors ieškovė nurodė, kad bankrotas atsakovei buvo inicijuotas... 24. 3.7.... 25. Trečiasis asmuo M. Ž. nurodė, kad siekiant atsakovę prie bankroto galimai... 26. 3.8.... 27. Pirmosios instancijos teismas nenustatė įstatymuose numatytų sąlygų... 28. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 29. 4.... 30. Atskirajame skunde ieškovė UAB „JOGEKAS“ ir trečiasis asmuo M. Ž.... 31. 4.1.... 32. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad nepaisant to,... 33. 4.2.... 34. Ieškovė pripažįsta, kad kreditorių akcininko OU LITRADA Group ir su... 35. 4.3.... 36. Pažymėjo ir tai, kad atsakovės akcininkas ir su juo susiję asmenys... 37. 4.4.... 38. Ieškovės teigimu, atsakovės veikla būtų buvusi pelninga, jei nebūtų... 39. 4.5.... 40. Ieškovės manymu, atsakovės neteisminio bankroto procesu yra siekiama... 41. 4.6.... 42. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – CK), Lietuvos Respublikos... 43. 5.... 44. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė BUAB „Plastma“, atstovaujama... 45. 5.1.... 46. Atsakovė nesutinka su ieškovės pozicija, kad, siekdama pašalinti 2020 m.... 47. 5.2.... 48. Atsakovė nesutinka su apeliantų argumentais dėl akcininko dalyvavimo... 49. 5.3.... 50. Atsakovė taip pat nesutinka su apeliantų argumentu, kad atsakovės veikla... 51. 5.4.... 52. Atsakovė nesutinka ir su apeliantų argumentais, kad neteisminiu bankrotu yra... 53. 5.5.... 54. Atsakovė nesutinka su apeliantų prašymu kreiptis į Konstitucinį Teismą.... 55. Teismas... 56. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 57. Dėl bylos nagrinėjimo ribų ... 58. 6.... 59. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320... 60. 329 straipsnyje nustatytų absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo... 61. 7.... 62. Nagrinėjamojoje byloje sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties,... 63. 8.... 64. Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas JANĮ, reguliuojantis juridinių... 65. 9.... 66. ĮBĮ 2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad bankroto procesu siekiama įmonės... 67. 10.... 68. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2020 m. sausio 6 d. įvyko BUAB... 69. 508 560,66 Eur, kreditorių susirinkime dalyvavo ir balsavo raštu kreditoriai,... 70. 11.... 71. Kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti laikomas teisėtu tik tada, kai... 72. 12.... 73. Kasacinis teismas nuosekliai formuoja praktiką, kad teismas, nustatęs... 74. 13.... 75. Pirmosios instancijos teismas patikrinęs, ar buvo laikytasi 2020 m. sausio 6... 76. 3 dalis numatė, kad kreditorių susirinkimas šaukiamas ne vėliau kaip per 20... 77. 14.... 78. ĮBĮ 3 straipsnis numato, kad įmonės kreditoriai (toliau – kreditoriai)... 79. 15.... 80. Nagrinėjamu atveju yra sutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentu,... 81. 16.... 82. Apeliacinis teismas pritaria pirmosios instancijos teismo pateiktam... 83. 12 straipsnio 1 dalies normos prasme sudaro kliūtis neteisiniam bankroto... 84. 17.... 85. Toliau apeliacinės instancijos teismas išanalizuos ir pateiks išvadas dėl... 86. 18.... 87. ĮBĮ (iki 2020 m. sausio 1 d. galiojusi įstatymo redakcija) 12–13... 88. 19.... 89. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagrindinis kriterijus, kuris skiria... 90. 20.... 91. Sistemiškai įvertinus ĮBĮ nuostatas išskirtinos keturios kumuliatyvios... 92. 21.... 93. Pirmoji įmonės bankroto procedūros ne teismo tvarka vykdymo sąlyga reiškia... 94. 13 straipsnio 1 dalis).... 95. 22.... 96. Atkreiptinas dėmesys, kad apeliantai nurodo, jog bendrovei bankrotas... 97. 23.... 98. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovė nuosavybės teise... 99. 2018 metais dirbo nuostolingai. Taigi nagrinėjamoje byloje apeliantai iš... 100. 24.... 101. Pagal bendrą įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklę šalys turi įrodyti... 102. 25.... 103. Pažymėtina, kad teismas įvertina byloje surinktus įrodymus pagal vidinį... 104. 26.... 105. Ieškovė ir trečiasis asmuo taip pat nepateikė į bylą įrodymų, kad... 106. 27.... 107. Kadangi įmonės bankrotas ne teismo tvarka vykdomas bendru įmonės ir jos... 108. 90,76 procentais balsų (461 573,94 Eur bendra reikalavimų suma) nuo visų... 109. 28.... 110. Pirmosios instancijos teismas iš byloje esančių įrodymų nustatė, kad... 111. 29.... 112. Apeliantai, nesutikdami su pirmosios instancijos teismo nutartimi nurodė, kad... 113. 30.... 114. Dėl M. Ž., kaip kreditoriaus statuso, kreditorių susirinkimo metu... 115. 31.... 116. Taip pat atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad vien ta aplinkybė, jog vienas (o... 117. 32.... 118. Taigi, atsižvelgiant į nagrinėjamam klausimui aktualų teisinį... 119. 33.... 120. Pagal ĮBĮ nuostatas bankroto procedūrų, vykdomų ne teismo tvarka,... 121. 34.... 122. Nagrinėjamu atveju jau buvo nustatyta, kad siekiant sušaukti 2020 m. sausio 6... 123. 1 dalis). Šias aplinkybes patvirtina ir tai, kad išskyrus ieškovę BUAB... 124. 35.... 125. Galiausiai tam, kad būtų pasiektas atitinkamas įmonės skolininkės ir jos... 126. 12 straipsnio 1 dalis).... 127. 36.... 128. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies... 129. 37.... 130. Nagrinėjamu aspektu nustatyta, kad kreditorių susirinkimo metu 2020 m. sausio... 131. 38.... 132. Iš bylos duomenų pirmosios instancijos teismas nustatė, kad kreditoriai UAB... 133. 39.... 134. Atskirai pažymėtina ir tai, kad kreditoriai UAB „Milvaras“ ir UAB... 135. 40.... 136. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad kreditorių susirinkimo metu... 137. 41.... 138. Apeliantai apeliacinės instancijos teismo prašė kreiptis į Konstitucinį... 139. 30 straipsnio 1 daliai, taip pat teisinės valstybės, teisinio tikrumo,... 140. 42.... 141. Konstitucijos 110 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teisėjas negali taikyti... 142. 43.... 143. CPK 3 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad tais atvejais, kai yra pagrindas... 144. 44.... 145. Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, darytina išvada, kad... 146. 45.... 147. Remiantis pirmiau išdėstytomis aplinkybėmis ir argumentais, šioje byloje... 148. 46.... 149. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Konstituciniame... 150. 47.... 151. Kadangi Šiaulių apygardos teismo 2020 m. birželio 17 d. nutartis palikta... 152. 48.... 153. Atsakovė BUAB „Plastma“, atstovaujama nemokumo administratorės UAB... 154. 49.... 155. Pirmosios instancijos teismo nutartį palikus nepakeistą, BUAB „Plastma“... 156. 50.... 157. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir proceso teisės... 158. 51.... 159. Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta, dėl kitų atskirojo skundo... 160. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 161. Šiaulių apygardos teismo 2020 m. birželio 17 d. nutartį palikti... 162. Priteisti iš apeliantų ieškovės uždarosios akcinės bendrovės...