Byla 2-1608-759/2011
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Snieguolė Bielskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjų G. K. ir E. Š. patikslintą pareiškimą suinteresuotam asmeniui Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

2pareiškėjai G. K. ir E. Š. kreipėsi į teismą prašydami nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. K. po sutuoktinės V. S. K. mirties priėmė jos palikimą faktiškai pradėjęs valdyti šį turtą.

3Pareiškėjai nurodė, kad 2011-04-06 mirė jų tėvas A. K., kurio paskutinė gyvenamoji vieta buvo ( - ). Tai patvirtina Ukmergės r. savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus išduotas mirties liudijimas AA Nr. 610213. A. K. 1964-10-31 buvo sudaręs santuoką su V. S. K., kuri mirė 2006-11-11 (mirties liudijimas AA Nr. 371989). Be pareiškėjų, sutuoktiniai taip pat buvo susilaukę dar vieno vaiko - V. K. (a.k. ( - ) kuris mirė 2009-04-27. V. K. nebuvo vedęs ir vaikų neturėjo. Kadangi kitų suinteresuotų asmenų šioje byloje nėra, pareiškėjai į bylą įtraukia Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Ukmergės skyrių. Po tėvo mirties pareiškėjai kreipėsi į Ukmergės r. 1-ąjį notarų biurą, prašydami išduoti paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimą. Nagrinėjant šį paveldėjimo klausimą paaiškėjo, jog be kito mirusiajam priklausiusio turto, jis, kaip pergyvenęs sutuoktinis pagal LR Civilinio kodekso 5.13 straipsnį, turėjo teise paveldėti dali savo sutuoktinės turto. A. K. dėl minėto V. A. K. palikimo priėmimo įstatymo nustatyta tvarka ir laiku nesikreipė. Pareiškėjai mano, kad tėvas, faktiškai valdydamas mirusios sutuoktinės palikimą, jį priėmė, ir dėl šios aplinkybės nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas. A. K. kartu su sutuoktine gyveno ir bendrosios jungtinės nuosavybės teise valdė butą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ). Po jos mirties, A. K. ir toliau šiame bute gyveno iki savo mirties, juo rūpinosi ir prižiūrėjo, mokėjo mokesčius. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes akivaizdu, kad A. K. išreiškė valią priimti mirusios sutuoktinės palikimą, ir jį priėmė pradėjęs faktiškai valdyti kaip paveldėto turto savininkas.

4Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2011-11-30 teismui pateiktame atsiliepime nurodo, kad sutinka dėl pareiškėjų prašomo juridinę reikšmę turinčio fakto, jog jų tėvas A. K. po sutuoktinės V. S. K. mirties 2006-11-11 priėmė jos palikimą, pradėdamas šį turtą faktiškai valdyti, nustatymo.

5Patikslintas pareiškimas tenkintinas.

6Iš 2006-11-13 bei 2011-04-07 išduotų mirties liudijimų AA Nr. 371989 ir AA Nr. 610213 matyti, kad 2006-11-11 mirė V. S. K., įrašo Nr. 22 (b.l. 16), o 2011-04-06 jos sutuoktinis (b.l. 18) A. K., įrašo Nr. 198 (b.l. 15), kurie yra pareiškėjų G. K. ir E. Š. tėvai (b.l. 21, 22, 23). 2009-04-27 išduotame mirties liudijime nurodyta, kad 2009-04-26 mirė V. K. (b.l. 17). Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos duomenimis V. K. mirė nevedęs, duomenų apie vaikus taip pat nėra (b.l. 26). Iš Lietuvos Respublikos Ukmergės rajono 1-ojo notaro biuro pažymos matyti, kad po V. S. K. mirties 2006-11-11 Ukmergės rajono 1-ajame notaro biure paveldėjimo byla neužvesta (b.l. 19). VĮ Registrų centro 2011-09-28 duomenimis A. K. nuosavybės teise priklauso butas, kurio unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) (b.l. 13-14). Esant tokioms aplinkybėms teismas daro išvadą, kad pareiškėjų G. K. ir E. Š. tėvas A. K. priėmė palikimą po sutuoktinės V. S. K. mirties 2006-11-11 faktiškai pradėjęs valdyti paveldimą turtą.

7Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 str., 270 str., 443 str. 5 d., 444 str. 2 d. 8 p., 448 str. teismas,

Nutarė

8patikslintą pareiškimą patenkinti.

9Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjų G. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ) ir E. Š., a.k. ( - ) gyv. ( - ) tėvas A. K., a.k. ( - ) miręs 2011-04-06, po savo sutuoktinės V. S. K., a.k. ( - ) mirties 2006-11-11 priėmė palikimą faktiškai pradėjęs valdyti paveldimą turtą.

10Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas paveldėjimo teisės liudijimui gauti.

11Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai