Byla 2-1753-370/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „TOLEITA“ ir suinteresuotų asmenų bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kaupasta“ bei uždarosios akcinės bendrovės „NIKARTAS“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 24 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-4528-619/2015 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „TOLEITA“ direktoriaus A. B. pareiškimą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „TOLEITA“ dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo supaprastinta tvarka ir pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kaupasta“ skundą dėl uždarosios akcinės bendrovės „TOLEITA“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo; kiti suinteresuoti asmenys: bankrutavusi kooperatinė bendrovė Nacionalinė kredito unija, uždaroji akcinė bendrovė „BALTIC NET“, uždaroji akcinė bendrovė „VERUS AUDITUS“, uždaroji akcinė bendrovė „Apostat“, D. Ž..

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas UAB „TOLEITA“ direktorius A. B. kreipėsi į teismą prašydamas iškelti atsakovui UAB „TOLEITA“ restruktūrizavimo bylą supaprastinta tvarka pagal 2015 m. balandžio 8 d. kreditorių susirinkimo sprendimu patvirtintą restruktūrizavimo planą, įmonės administratoriumi paskirti UAB „STINKOMA“ ir patvirtinti 2015 m. balandžio 8 d. kreditorių susirinkimo sprendimu patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą. Nurodė, kad įmonė turi laikinų finansinių sunkumų – pradelstų įsipareigojimų kreditoriams, tačiau nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos bei nėra praradusi konkurencingumo rinkoje. 2015 m. balandžio 8 d. kreditorių susirinkimas 167 vnt. balsų (92,73 proc.) pritarė restruktūrizavimo bylos iškėlimui supaprastinta tvarka ir patvirtino restruktūrizavimo planą. Pareiškėjo nuomone, yra visos būtinos sąlygos restruktūrizavimo bylai iškelti, nes įmonė atitinka ĮRĮ 4–6 straipsniuose numatytas sąlygas, t. y. įmonė turi finansinių sunkumų, tačiau nėra nutraukusi veiklos, nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi, taip pat UAB „TOLEITA“ nebuvo vykdomos restruktūrizavimo procedūros, įmonė įsteigta daugiau kaip prieš 3 metus. Dėl turimų finansinių sunkumų nurodė, kad pagrindinė restruktūrizavimo priežastis – apyvartinių lėšų stoka dėl BUAB „Kaupasta“ 2014 m. priteistos 189 738 Lt sumos. Įmonė su savo partneriais 2006–2011 metais mobilizavo investicines lėšas ir jas investavo į prekybos centro pastato „Kalniečiai“ ( - ), rekonstrukciją. Dėl ekonominės krizės investicijų grąžinimas nebuvo užtikrintas, o pastato savininkams iškeltos restruktūrizavimo bylos, kuriose yra patvirtinti įmonės reikalavimai. Įmonės turtas sudaro 2 143 452 Eur, o įmonės įsipareigojimai – 1 539 427 Eur, todėl visų turimų įsipareigojimų nėra galimybės vykdyti vienu metu. Nurodė, kad įmonė vykdo veiklą, turi ilgametę patirtį automobilių pirkimo-pardavimo srityje, teikia buhalterines, teisines, administravimo paslaugas. Įmonė atitinka visus privalomus restruktūrizavimo bylai iškelti mokumo rodiklius (ĮBĮ 2 str. 8 p.), nes 2015 m. kovo 31 d. duomenimis pradelstos skolos sudaro 58 399,79 Eur, o visi įsipareigojimai – 1 350 708,77 Eur, turimas turtas – 2 143 452 Eur. Pradelsti įsipareigojimai sudaro mažiau nei pusė turimo įmonės turto, todėl laikytina, kad įmonė neatitinka nemokios įmonės kriterijų. Nurodė, kad kreditorių susirinkimas pritarė direktoriaus ir akcininkų pasiūlytam restruktūrizavimo planui, administratoriaus kandidatūrai, administravimo išlaidų sąmatai. Restruktūrizavimo atveju įmonei būtų sudarytos galimybės atstatyti mokumą, grąžinti skolas kreditoriams, išvengti bankroto. 2015–2018 metais įmonė generuos lėšas iš automobilių pirkimo-pardavimo, žemės sklypų pardavimo, skolų iš skolininkų išieškojimo, suma sieks 1,5 mln. Eur grynųjų įplaukų, kurių pakaktų atsiskaityti su visais kreditoriais. Plano projekte kaip rezervinė suma nurodyta skolos išieškojimas iš RUAB „Vicus“, iš kurios tikimasi atgauti 620 000 Eur. Pareiškėjo nuomone, įmonė galės sėkmingai užbaigti restruktūrizavimo procesą ne 2018 m., o 2017 m.

5Pareiškėjas BUAB „Kaupasta“ kreipėsi į teismą su skundu dėl atsakovo UAB „TOLEITA“ 2015 m. balandžio 8 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo.

6Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 7 d. nutartimi sujungė civilines bylas pagal pareiškėjo UAB „TOLEITA“ direktoriaus pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo supaprastinta tvarka ir pareiškėjo BUAB „Kaupasta“ skundą dėl 2015 m. balandžio 8 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2015 m. liepos 24 d. nutartimi atsisakė iškelti UAB „TOLEITA“ restruktūrizavimo bylą supaprastinta tvarką ir nutraukė bylos dalį pagal pareiškėjo BUAB „Kaupasta“ skundą dėl 2015 m. balandžio 8 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo.

9Įvertinęs bylos aplinkybes, t. y. kad atsakovas turi finansinių sunkumų, nėra nutraukęs veiklos, nėra bankrutuojantis, įsteigtas ne mažiau kaip prieš 3 metus, jam nėra iškelta bylų, teismas konstatavo, kad restruktūrizavimas gali būti pradėtas, nes yra visos restruktūrizavimo sąlygos, numatytos ĮRĮ 4 straipsnyje.

10Teismas sutiko su suinteresuotais asmenimis BUAB „Kaupasta“ ir BKB Nacionalinė kredito unijos pozicija, kad buvo pažeistas ĮRĮ 14 straipsnio 2 dalies 3 punktas, tačiau šiame punkte numatytos informavimo pareigos pažeidimą pripažino daugiau formaliu, neturinčiu esminės reikšmės sprendžiant klausimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

11Teismas, vadovaudamasis bylos medžiaga, konstatavo, kad atsakovas turi laikinų finansinių sunkumų, nes dėl įmonės generuojamų apyvartinių lėšų negali vykdyti prievolių kreditoriams, kurių mokėjimo terminai yra suėję. Tačiau teismas atkreipė dėmesį į tai, kad pradelsti įsipareigojimai nėra žymūs, nes sudaro tik apie 3 proc. viso atsakovo turimo turto, tai leido teismui padaryti išvadą, kad pradelsti įsipareigojimai gali būti padengti atsakovo turtu, todėl nėra akivaizdžios grėsmės, jog įmonės ūkinė komercinė veikla būtų nutraukta ar jai grėstų nemokumas.

12Susipažinęs su atsakovo restruktūrizavimo planu, teismas konstatavo, kad jis neatitinka ĮRĮ 5 ir 12 straipsniuose numatytų reikalavimų. Pagal ĮRĮ 12 straipsnio 1 dalies 3 punktą įmonės restruktūrizavimo plane turi būti nurodomas kreditorių sąrašas, jų reikalavimų sumos ir tenkinimo terminai. Teismas nurodė, kad iš pateikto atsakovo restruktūrizavimo plano matyti, jog yra šie trečios eilės kreditoriai: BUAB „Kaupasta“ su 46 280,24 Eur reikalavimu, nors šio kreditoriaus skundas patvirtina, kad reikalavimas sudaro 44 834,65 Lt, UAB „NIKARTAS“ su 1 065 548,97 Eur reikalavimu, UAB „VERUS AUDITUS“ su 1 266,95 Eur reikalavimu, kai nustatyta, jog minėti kreditoriai yra atsisakę dalies reikalavimų, t. y. UAB „NIKARTAS“ 2015 m. birželio 16 d. sumažino reikalavimą 5 procentais, o UAB „VERUS AUDITUS“ – 10 procentų. Teismas padarė išvadą, kad atsakovo restruktūrizavimo plane yra pateikti netikslūs kreditorių reikalavimų duomenys. Atkreipė dėmesį į tai, kad teismo nutartimi iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą taip pat patvirtinami ir kreditorių reikalavimai. Teismas nustatė, kad atsakovo restruktūrizavimo planas taip pat neatitinka ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalies reikalavimų, nes jame nėra atskleista, kokios nuostolingos veiklos atsakovas atsisakys, kokią vykdys naują veiklą ir pan. Šios aplinkybės leido teismui padaryti išvadą, kad atsakovas nesiekia keisti savo veiklos, gauti naujų papildomų pajamų, atsisakyti nuostolingos veiklos, o iš esmės siekia toliau tęsti savo veiklą, numatydamas tik vieną priemonę – prievolių įvykdymo atidėjimą, t. y. pradelstų skolinių įsipareigojimų išdėstymą.

13Įvertinęs įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus, teismas pripažino, kad įmonė gali būti restruktūrizuojama, juolab, kai ateityje nustačius, jog įmonės restruktūrizavimas negali būti įgyvendintas, pavyzdžiui, nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas, restruktūrizavimo byla gali būti nutraukta ir gali būti pradėtos įmonės bankroto procedūros (ĮRĮ 28 straipsnio 2 dalis), tačiau, nustačius esminę aplinkybę, kad pareiškėjas nesilaikė ĮRĮ 14 straipsnio 2 dalies 3 punkte ir ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalies, 5 dalies 2 punkto reikalavimų, teismas padarė išvadą, jog dėl šios priežasties yra pagrindas atsisakyti iškelti UAB „TOLEITA“ restruktūrizavimo bylą supaprastinta tvarka (ĮRĮ 10 straipsnio 3 dalies 1 punktas).

14III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

15Atskirajame skunde atsakovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 24 d. nutartį ir priimti naują nutartį – iškelti restruktūrizavimo bylą supaprastinta tvarka. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

161. Dalyvaujantys byloje asmenys turi žinoti aiškius ir nuoseklius teismo motyvus. Teismas nagrinėdamas klausimą, ar nebuvo pažeista informavimo pareiga, šį pažeidimą pripažino kaip neturinčiu esminės reikšmės ir daugiau formaliu, sprendžiant restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą, tačiau reziumuodamas savo motyvus nurodė ĮRĮ 14 straipsnio 2 dalies 3 punkto nesilaikymą kaip pagrindą atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą. Esant tokiai nenuosekliai teismo pozicijai, atsakovas negali tinkamai gintis ir pareikšti savo atsikirtimus.

172. Teismas nepateisinamai ir klaidinančiai vartoja sąvokas. Iš pradžių teismas konstatuoja, kad restruktūrizavimas gali būti pradėtas, nes yra visos restruktūrizavimo sąlygos, numatytos ĮRĮ 4 straipsnyje. Tačiau skundžiama nutartimi atsisakė iškelti restruktūrizavimo bylą. Teismo motyvai yra prieštaringi ir nekorektiški.

183. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai gali būti padengti atsakovo turtu. Restruktūrizavimo plane nurodyta, kad bendra atsakovo turimo turto vertė yra 395 044 Eur. Teismas neatsižvelgė į itin svarbią aplinkybę, kad atsakovo turtas yra apsunkintas areštu, taikytu baudžiamojoje byloje. Būtent dėl šių aplinkybių, t. y. negalėjimo parduoti turimo turto ir kreditoriaus BUAB „Kaupasta“ naudai vykdomo išieškojimo, atsakovas yra susidūręs su laikinais finansiniais sunkumais. Todėl aplinkybė, kad atsakovo turimas turtas yra didelės vertės neturi jokios reikšmės. Be to, ĮRĮ 4 straipsnio 1 punktas numato dvi alternatyvias sąlygas, kurios (kartu su kitomis 2–5 p. sąlygomis) yra reikalingos restruktūrizavimo bylai iškelti.

194. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad pateiktas restruktūrizavimo planas neatitinka ĮRĮ 5 ir 12 straipsnių reikalavimų. Įstatymai nenumato draudimo tikslinti restruktūrizavimo plano, jeigu yra netikslūs kreditorių reikalavimų duomenys. Nesuteikus galimybės patikslinti restruktūrizavimo plano, aplinkybė, kad kreditorių reikalavimai plane yra netikslūs, negali būti laikoma pagrindu atsisakyti iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą.

205. Teismo pažymėti restruktūrizavimo plano trūkumai nėra pagrįsti. Atsakovas restruktūrizavimo planu siekia atsisakyti prieš tai vykdytos nuostolingos veiklos tam, kad lėšos ir darbuotojų pajėgos būtų mobilizuotos į jau vykdomas veiklas. Tokios priemonės atitinka ekonominio pagrįstumo ir realumo požymius bei leidžia atstatyti įmonės mokumą.

21Atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „VERUS AUDITUS“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 24 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – iškelti atsakovui restruktūrizavimo bylą supaprastinta tvarka.

22Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo UAB „NIKARTAS“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 24 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – iškelti atsakovui restruktūrizavimo bylą supaprastinta tvarka. Nurodo, kad jis kaip didžiausią reikalavimo teisę turtintis atsakovo kreditorius yra suinteresuotas restruktūrizavimo bylos iškėlimu ir restruktūrizavimo plano įgyvendinimu, o teismas į šią poziciją neatsižvelgė.

23Atsiliepime į atsakovo ir suinteresuoto asmens UAB „NIKARTAS“ atskiruosius skundus suinteresuotas asmuo UAB „Kaupasta“ prašo skundus atmesti kaip nepagrįstus. Nurodo, kad pareiškėjas ir atsakovas piktnaudžiauja procesu, siekia visai kitų tikslų – sustabdyti priverstinį išieškojimo vykdymą ir taip nepagrįstai atidėti prievolių įvykdymą.

24Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo BUAB „Kaupasta“ prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 24 d. nutarties motyvus: „įmonė šias sąlygas atitinka“ ir „įvertinus įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus, pripažintina, kad įmonė gali būti restruktūrizuotina“, nurodant, kad atsakovui negali būti keliama restruktūrizavimo byla, nes atsakovas šiuo metu neturi tokių finansinių sunkumų kaip juos apibūdina ĮRĮ 2 straipsnio 1 dalies ir 4 straipsnio 1 punktas, o nutarties rezoliucinę dalį palikti nepakeistą. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

251. Kai kurios teismo padarytos išvados yra prieštaringos.

262. Byloje nėra duomenų, kurie patvirtintų, kad atsakovas turi finansinių sunkumų ir kad be restruktūrizavimo bylos jo veikla būtų nutraukta ir jam grėstų bankrotas.

273. Pateiktas restruktūrizavimo planas taip pat neįrodo atsakovo sunkios finansinės padėties.

284. Atsakovas kaip pagrindinę restruktūrizavimo priežastį nurodo iš jo BUAB „Kaupasta“ priteistą skolą, tačiau ji sudaro tik 2,5 proc. viso atsakovo turto. Atsakovas be jokių finansinių trikdžių vykdo savo veiklą, sugeba pasidengti patiriamas veiklos sąnaudas (nėra skolos darbuotojams, Sodrai ir VMI) ir dengti įsiskolinimą BUAB „Kaupasta“.

29Atsiliepime į suinteresuoto asmens BUAB „Kaupasta“ atskirąjį skundą atsakovas prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad nesutinka su suinteresuoto asmens atskirajame skunde nurodytais motyvais.

30IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

31Restruktūrizavimo proceso tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenimis, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 straipsnio 2 dalis). Finansinių sunkumų turinti įmonė – tai įmonė, kuri negali vykdyti prievolių ir sumažinti nuostolių, kurie, kreditoriams nesuteikus pagalbos, priverstų ją nutraukti veiklą ir bankrutuoti (ĮRĮ 2 straipsnio 1 dalis).

32Atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas siekia atsakovo restruktūrizavimo bylos iškėlimo supaprastinta tvarka, t. y. kai restruktūrizavimo planas pagal ĮRĮ nuostatas parengiamas iki pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą pateikimo teismui (ĮRĮ 10 straipsnio 1 dalis). Supaprastinta įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo tvarka turi tam tikrų ypatumų, lyginant ją su įprasta tvarka. Ir vienu, ir kitu atveju įmonė turi atitikti ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytas restruktūrizavimo taikymo sąlygas (ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalis, 10 straipsnio 3 dalies priešpaskutinis sakinys). Tačiau pagrindai, kuriais remiantis teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, sutampa ne visi. Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalį teismas atsisako kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos iš ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų (1 punktas); buvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai (2 punktas); nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki [...] (3 punktas). Tačiau supaprastintos įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo tvarkos atveju teismas priima nutartį atsisakyti iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies tik 1 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais (ĮRĮ 10 straipsnio 3 dalies 1 punktas). Nenurodytas ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 2 punkte įtvirtintas atsisakymo pagrindas. Iš skundžiamos nutarties turinio matyti, kad pirmosios instancijos teismas vienu iš atsisakymo kelti atsakovo restruktūrizavimo bylą pagrindų nurodė būtent ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 2 punkte įtvirtintą pagrindą, t. y. kai pažeisti ĮRĮ 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai. ĮRĮ 5 straipsnyje apibūdinti reikalavimai įmonės restruktūrizavimo plano metmenims. Pirmosios instancijos teismas, sistemiškai taikydamas ĮRĮ 5 straipsnio ir 12 straipsnio (jame nustatyti reikalavimai įmonės restruktūrizavimo planui), įvertino pareiškėjo pateikto atsakovo kreditorių patvirtino plano pagrįstumą ir realumą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad supaprastinta įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo tvarka pasižymi tuo, kad restruktūrizavimo planas parengiamas ir gaunamas kreditorių pritarimas šiam planui iki pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą pateikimo teismui (ĮRĮ 10 straipsnio 1 dalis, 2 dalies 2 punktas). Taigi, priešingai nei įprastos įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo tvarkos atveju, kai teismui kartu su pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo turi būti pateikti tik restruktūrizavimo plano metmenys (be kreditorių pritarimo), o teismas, patikrinęs metmenyse išvardytų priemonių pagrįstumą ir realumą, iškelia restruktūrizavimo bylą, kurios metu rengiamas pats restruktūrizavimo plano projektas ir kreditoriai balsuoja dėl pritarimo plano projektui, supaprastinos restruktūrizavimo bylos iškėlimo tvarkos atveju – kreditoriai pritaria restruktūrizavimo planui dar iki kreipimosi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, imdamasis spręsti dėl pareiškėjo pateikto atsakovo restruktūrizavimo plano (jame išvardytų ekonomiškai pagrįstų priemonių įgyvendinimo realumo), neatsižvelgė į tai, jog tokiam planui jau yra gautas atsakovo kreditorių, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų kreditorių reikalavimų sumos vertinės išraiškos, pritarimas (ĮRĮ 10 straipsnio 2 dalies 3 punktas). Kita vertus, tai nereiškia, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo teisės patikrinti pareiškėjo pateikto atsakovo restruktūrizavimo plano atitikties formaliems ĮRĮ reikalavimams (ĮRĮ 12 straipsnis) arba kreditorių pritarimo gavimo procedūros teisėtumą. Taigi pirmosios instancijos nepagrįstai rėmėsi ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 2 punktu, priimdamas nutartį atsisakyti kelti atsakovo restruktūrizavimo bylą.

33Dėl pareiškėjo pateiktame atsakovo restruktūrizavimo plane nurodytų netikslių kreditoriaus reikalavimų pažymėtina, kad pagal ĮRĮ 10 straipsnio 4 dalį laikoma, jog teismo nutartimi iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą taip pat patvirtinami ir kreditorių reikalavimai. Šiame kontekste pažymėtina, kad teismų praktikoje nurodoma, kad dėl pradinių įmonės kreditorių reikalavimų dydžio neturėtų kilti ginčas, tuo labiau, kad kreditorių reikalavimų dydis yra teisiškai reikšmingas, siekiant pasinaudoti supaprastinta įmonės restruktūrizavimo bylos procedūra (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-999-370/2015). Nagrinėjamu atveju ginčo dėl atsakovo restruktūrizavimo plane nurodytų kreditorių reikalavimų pagrįstumo nėra. Pirmosios instancijos teismas tik konstatavo, kad restruktūrizavimo plane pateikti netikslūs kreditorių reikalavimų duomenys. Atsakovas atskirajame skunde teisingai nurodo, kad įstatymai nenumato draudimo tikslinti restruktūrizavimo planą ir pateikti papildomus dokumentus jau iškėlus restruktūrizavimo bylą. Teismų praktikoje pažymėta, kad restruktūrizavimo bylos iškeliamos ir nagrinėjimos CPK nustatyta tvarka, taikant pareiškimo trūkumų šalinimo institutą gali būti šalinami tiek paties pareiškimo, tiek restruktūrizavimo plano metmenų trūkumai (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1880/2012). Taigi, pirmosios instancijos teismui nustačius minėtus netikslumus ir nesuteikus pareiškėjui galimybės juos ištaisyti, aplinkybė, kad kreditorių reikalavimai restruktūrizavimo plane yra netikslūs, negali būti laikoma pagrindu atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą.

34Sutiktina su atskirųjų skundų argumentais, kad pirmosios instancijos teismo padarytos išvados yra prieštaringos. Suinteresuotiems asmenims BUAB „Kaupasta“ ir BKB Nacionalinei kredito unijai iškėlus klausimą dėl ĮRĮ 14 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatytos kreditorių informavimo pareigos pažeidimo, pirmosios instancijos teismas nustatė pažeidimą, bet pripažino jį formaliu ir neturinčiu esminės reikšmės sprendžiant atsisakymo kelti atsakovo restruktūrizavimo bylą supaprastinta tvarka teisėtumą ir pagrįstumą. Tačiau reziumuodamas savo motyvus pirmosios instancijos teismas minėtą ĮRĮ 14 straipsnio 2 dalies 3 punkto nesilaikymą nurodė kaip pagrindą atsisakyti kelti atsakovo restruktūrizavimo bylą.

35Skundžiamos nutarties išvadų prieštaringumas pasireiškė ir pirmosios instancijos teismui sprendžiant dėl atsakovo finansinių sunkumų. Pirmosios instancijos teismui nustačius, kad atsakovas atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas, būtinas pradėti įmonės restruktūrizavimą, viena iš kurių – įmonės finansinių sunkumai, t. y. nurodžius, jog atsakovas turi laikinų finansinių sunkumų, nes dėl generuojamų apyvartinių lėšų atsakovas negali vykdyti prievolių kreditoriams, kurių mokėjimo terminai suėję, vėliau teismas nurodo, jog pradelsti kreditorių įsipareigojimai nėra žymūs, nes jų suma sudaro apie 3 proc. atsakovo turto vertės, ir daro išvadą, kad šie įsipareigojimai gali būti padengti atsakovo turtu ir nėra akivaizdžios grėsmės atsakovo ūkinės komercinės veiklos nutraukimui. Tai, kad šiuo atveju pirmosios instancijos teismo išvada dėl ĮRĮ 4 straipsnio 1 punkte numatytos sąlygos (ne)buvimo byloje dalyvaujantiems asmenims nėra visiškai aiški, patvirtina jų pateikti atskirieji skundai. Atsakovas atskirajame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nenustatė ĮRĮ 4 straipsnio 1 punkte nurodytos sąlygos, o suinteresuotas asmuo BUAB „Kaupasta“ – kad teismas nepagrįstai nustatė šią sąlygą.

36Apibendrinant šią dalį pažymėtina, kad teismai, spręsdami įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą, turėti vengti nutarties motyvuojamoje dalyje nurodyti tokias išvadas kaip šiuo atveju: „konstatuotina, kad restruktūrizavimas gali būti pradėtas“, „pripažintina, kad įmonė gali būti restruktūrizuotina“, kai nutartyje prieinama galutinės išvados atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą.

37Dėl suinteresuoto asmens BUAB „Kaupasta“ atskirojo skundo argumentų, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė, jog atsakovas turi finansinių sunkumų (ĮRĮ 4 straipsnio 1 dalis), pažymėtina, kad bylos duomenys patvirtina, jog atsakovas susiduria su finansiniais sunkumais. Pareiškėjo pateiktas Centrinės hipotekos įstaigos Turto arešto aktų registro išrašas patvirtina, kad atsakovas turi ribotas galimybes disponuoti savo turtu dėl jam taikomų areštų ir atsiskaityti su kreditoriais (t. 2, b. l. 107–140). Dėl šios priežasties suinteresuoto asmens atskirasis skundas, kuriuo jis prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo motyvus, paliekant nepakeistą skundžiamos nutarties rezoliucinę dalį, atmestinas kaip nepagrįstas.

38Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismui neteisingai taikius materialinės ir procesinės teisės normas, nesuteikus galimybės pareiškėjui patikslinti restruktūrizavimo plane nurodytus kreditorių reikalavimų duomenis, padarius prieštaringas išvadas, liko neatskleista bylos esmė, todėl klausimas dėl atsakovo restruktūrizavimo bylos iškėlimo galėjo būti išspręstas neteisingai, dėl to pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina, o atsakovo restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 329–330 straipsniai, ĮRĮ 5 ir 10 straipsniai, CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

39Atsakovas, siekdamas įrodyti, kad jis, nepaisant turimo didelės vertės turto, turi finansinių sunkumų, t. y. negali vykdyti prievolių ir sumažinti nuostolių ( ĮRĮ 2 straipsnio 1 dalis), atskirajame skunde pabrėžė, jog jam priklausantis turtas yra apsunkintas areštu, taikytu baudžiamojoje byloje. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į restruktūrizavimo bylose egzistuojantį viešąjį interesą, kreipėsi į prokuratūrą su paklausimu, kokiu pagrindu baudžiamojoje byloje taikomas atsakovo turto areštas. Iš Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros gautų duomenų matyti, kad atsakovo turtas (žemės sklypai, gyvenamasis namas, ūkinis pastatas ir kiti statiniai (inžinieriniai), taip pat 6 transporto priemonės ir lėšos banko sąskaitoje) yra areštuotas siekiant užtikrinti galimą Valstybinės mokesčių inspekcijos ieškinį ir galimą turto konfiskavimą. Dėl išsamesnės informacijos apie atsakovo turtui taikytus areštus pasiūlyta kreiptis į baudžiamąją bylą nagrinėjantį teismą. Minėta, kad restruktūrizavimo tikslas yra sudaryti sąlygas juridiniams asmenimis, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 straipsnio 2 dalis). Nurodyta aplinkybė dėl atsakovo turto arešto būtent baudžiamojoje byloje (restruktūrizavimo byloje yra ribotos galimybės spręsti dėl turto areštų, taikytų ne civilinėse, o baudžiamosiose bylose), taip pat naujai paaiškėjusi aplinkybė dėl galimo atsakovo turto konfiskavimo, sudaro pagrindą abejoti, kad nagrinėjamu atveju gali būti pasiektas atsakovo restruktūrizavimo tikslas. Taigi pirmosios instancijos teismas, iš naujo nagrinėdamas atsakovo restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą, turės pasiaiškinti ir įvertinti minėtas aplinkybes dėl atsakovo turto arešto baudžiamojoje byloje bei jo įtakos restruktūrizavimo tikslui.

40Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 336–339 straipsniais,

Nutarė

41Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 24 d. nutartį panaikinti ir perduoti UAB „TOLEITA“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas UAB „TOLEITA“ direktorius A. B. kreipėsi į teismą... 5. Pareiškėjas BUAB „Kaupasta“ kreipėsi į teismą su skundu dėl atsakovo... 6. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 7 d. nutartimi sujungė civilines... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. liepos 24 d. nutartimi atsisakė iškelti... 9. Įvertinęs bylos aplinkybes, t. y. kad atsakovas turi finansinių sunkumų,... 10. Teismas sutiko su suinteresuotais asmenimis BUAB „Kaupasta“ ir BKB... 11. Teismas, vadovaudamasis bylos medžiaga, konstatavo, kad atsakovas turi... 12. Susipažinęs su atsakovo restruktūrizavimo planu, teismas konstatavo, kad jis... 13. Įvertinęs įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus, teismas pripažino,... 14. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 15. Atskirajame skunde atsakovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015... 16. 1. Dalyvaujantys byloje asmenys turi žinoti aiškius ir nuoseklius teismo... 17. 2. Teismas nepateisinamai ir klaidinančiai vartoja sąvokas. Iš pradžių... 18. 3. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad atsakovo pradelsti... 19. 4. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad pateiktas restruktūrizavimo... 20. 5. Teismo pažymėti restruktūrizavimo plano trūkumai nėra pagrįsti.... 21. Atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „VERUS... 22. Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo UAB „NIKARTAS“ prašo panaikinti... 23. Atsiliepime į atsakovo ir suinteresuoto asmens UAB „NIKARTAS“ atskiruosius... 24. Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo BUAB „Kaupasta“ prašo pakeisti... 25. 1. Kai kurios teismo padarytos išvados yra prieštaringos.... 26. 2. Byloje nėra duomenų, kurie patvirtintų, kad atsakovas turi finansinių... 27. 3. Pateiktas restruktūrizavimo planas taip pat neįrodo atsakovo sunkios... 28. 4. Atsakovas kaip pagrindinę restruktūrizavimo priežastį nurodo iš jo BUAB... 29. Atsiliepime į suinteresuoto asmens BUAB „Kaupasta“ atskirąjį skundą... 30. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 31. Restruktūrizavimo proceso tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenimis,... 32. Atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas siekia atsakovo... 33. Dėl pareiškėjo pateiktame atsakovo restruktūrizavimo plane nurodytų... 34. Sutiktina su atskirųjų skundų argumentais, kad pirmosios instancijos teismo... 35. Skundžiamos nutarties išvadų prieštaringumas pasireiškė ir pirmosios... 36. Apibendrinant šią dalį pažymėtina, kad teismai, spręsdami įmonės... 37. Dėl suinteresuoto asmens BUAB „Kaupasta“ atskirojo skundo argumentų, kad... 38. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes konstatuotina, kad pirmosios... 39. Atsakovas, siekdamas įrodyti, kad jis, nepaisant turimo didelės vertės... 40. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 41. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 24 d. nutartį panaikinti ir perduoti...