Byla N2-706-613/2015
Dėl nepilnamečio vaiko tėvystės, gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo ir atsakovo J. N. patikslintą priešieškinį ieškovei A. J. dėl bendravimo tvarkos nustatymo, institucija, teikianti išvadą byloje Klaipėdos miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Seselskytė, sekretoriaujant Raimondai Karbauskienei, dalyvaujant ieškovei A. J., ieškovės atstovui advokatui Rolandui Stirbinskui, atsakovui J. N., atsakovo atstovei advokatei Astai Jakštienei, institucijos teikiančios išvadą byloje atstovei Aldonai Venckaitienei, žodinio proceso tvarka nagrinėdama civilinę bylą pagal ieškovės A. J. ieškinį atsakovui J. N. dėl nepilnamečio vaiko tėvystės, gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo ir atsakovo J. N. patikslintą priešieškinį ieškovei A. J. dėl bendravimo tvarkos nustatymo, institucija, teikianti išvadą byloje Klaipėdos miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrius,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti tėvystę – pripažinti atsakovą J. N. dukters O. J., gimusios ( - ), biologiniu tėvu; nustatyti dukters gyvenamąją vietą su motina A. J.; nustačius tėvystę, priteisti iš atsakovo nepilnamečiui vaikui išlaikymą po 500 Lt per mėnesį mokant periodinėmis išmokomis iki jos pilnametystės bei priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas valstybei. Paaiškino, jog su atsakovu artimai pradėjo bendrauti 2011 m. ir ( - ) gimė dukra O. J.. Su atsakovu santuokos nesudarė. Gimus dukrai, atsakovas prisidėdavo prie dukros išlaikymo gera valia, nupirkdavo maisto ir sauskelnių. Šiuo metu atsakovas su dukra nebendrauja ir išlaikymo neteikia.

3Atsakovas teismui pateikė priešieškinį, kuriuo prašo ieškovės ieškinį atmesti ar iš dalies patenkinti, priklausomai nuo to, ar genominės DNR ekspertizės metu bus nustatyta, kad atsakovas J. N. yra O. J., gim. ( - ) biologinis tėvas. Dėl išlaikymo dydžio priteisimo sutinka iš dalies, ir prašo priteisti po 300 Lt dydžio kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki dukters pilnametystės. Prašo nustatyti jo bendravimo tvarką su dukra, O. J..

42014-08-19 Klaipėdos miesto apylinkės teisme gautas Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos Serologijos ir DNR laboratorijos ekspertizės aktas Nr. ES 232/14(01) su išvada, kad J. N. yra O. J., gimusios ( - ) tėvas su 99,99998 proc. tikimybe.

5Atsakovas teismui pateikė patikslintą priešieškinį, kuriuo prašo, nustatyti jo bendravimo tvarką su dukra O. J., nustatyti 300 Lt dydžio išlaikymą mokant mėnesinėmis periodinėmis išmokomis iki dukters pilnametystės, vaiko gimimo įraše pakeisti dukters O. J. pavardę į pavardę „N.“ ir įpareigoti Civilinės metrikacijos įstaigą įregistruoti atsakovą kaip nepilnametės dukters O. J. tėvą.

6Ieškovė teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškinį palaiko. Nurodo, kad gimus dukrai, atsakovas nesutiko pripažinti tėvystės, todėl prašo nustatyti tėvystę – pripažinti atsakovą J. N. dukters O. J. gim. ( - ) biologiniu tėvu. Nurodo, kad per mėnesį vaiko išlaikymui skiria apie 1000 Lt, lėšos skiriamos rūbams, maistui, žaislams. Papildomos išlaidos atsiras vaikui pradėjus lankyti darželį. Teigia, kad atsakovas gera valia neteikė išlaikymo savo dukrai. Nurodo, kad vaikas tėvo nepažįsta, todėl nesutinka, kad atsakovas, iki kol mergaitei sueis treji metai, pasiimtų vaiką iš namų be motinos priežiūros.

7Ieškovės atstovas advokatas Rolandas Stirbinskas teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškinį palaiko, prašo nustatyti tėvystę – pripažinti atsakovą dukters O. J. tėvu. Su patikslintu priešieškiniu sutinka iš dalies, nurodo, kad išlaikymo dydis turėtų būti po 150 Eur per mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki dukters pilnametystės. Atsižvelgiant į teismų praktiką prašomas išlaikymo dydis yra minimalus, todėl įrodinėti jo nereikia. Nurodo, kad dėl atsakovo bendravimo su vaiku tvarkos sutinka iš dalies, patikslina, kad ieškovė reikalauja, iki kol vaikui sueis treji metai, atsakovo bendravimas su vaiku vyktų ieškovei dalyvaujant.

8Atsakovas teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškove jie ilgai nebendravo, todėl kėlė abejonių, ar jis yra O. J. tėvas. Nebūdamas tikras ar jis yra O. J. biologinis tėvas, jis neteikė išlaikymo. Paaiškėjus, kad jis yra O. J. biologinis vaiko tėvas, sutinka teikti 300 Lt dydžio mėnesinį išlaikymą. Nurodo, kad nesenai įgijo aukštąjį jūrininko išsilavinimą ir šiuo metu ieško darbo, todėl didesnio išlaikymo savo dukrai suteikti negalėtų. Pabrėžia, kad gavus darbą savanoriškai prisidės prie dukters O. J. išlaikymo.

9Atsakovo atstovė advokatė Asta Jakštienė teismo posėdžio metu nurodė, kad patikslintą priešieškinį palaiko ir su ieškiniu sutinka iš dalies. Nurodo, kad atsakovas kartu su ieškove dukters išlaikymui turi prisidėti lygiomis dalimis. Mano, kad dukrai pakaktų 600 Lt, todėl iš atsakovo turėtų būti priteista 300 Lt per mėnesį, mokant periodinėmis išmokomis, kol dukra sulauks pilnametystės. Pabrėžia, kad abiejų tėvų turtinė padėtis vienoda, t.y. tiek ieškovė tiek atsakovas yra išlaikomi savo tėvų, atsižvelgiant į minėtas aplinkybes prašo priteisti iš atsakovo ieškovei po 300 Lt kas mėnesį mokant periodinėmis išmokomis.

10Institucijos teikiančios išvadą byloje atstovė Aldona Venckaitienė nurodė, kad neprieštarauja, jog būtų nustatyta tėvystė, O. J. biologiniu tėvu būtų pripažintas atsakovas J. N.. Vaikas dar mažas, todėl sutinka, kad būtų pakeista pavardė, nes tai nepažeis jo interesų. Sutinka, kad gyvenamoji vieta būtų nustatyta su mama. Remiantis teismų praktika, palaiko ieškovės prašymą priteisti iš atsakovo po 500 Lt išlaikymą mokant mėnesinėmis periodinėmis išmokomis. Su atsakovo bendravimo su vaiku tvarka, nurodyta patikslintame priešieškinyje, sutinka iš dalies. Mano, kad atsakovui bendraujant su vaiku iki trijų metų, turėtų dalyvauti ir vaiko motina, A. J..

11Ieškinys tenkintinas visiškai. Patikslintas priešieškinys tenkintinas iš dalies.

12Iš bylos duomenų nustatyta, kad ( - ) gimė O. J., kurios gimimo liudijime (įrašo Nr. ( - )) motina nurodyta ieškovė – A. J., tėvas – nenurodytas. Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Serologijos ir DNR laboratorijos ekspertizės akte Nr. ES 232/14 (01) pateikta išvada, kad atsakovas J. N. yra vaiko O. J. tėvas su 99,9998% tikimybe (b. l. 53). Nekilnojamojo registruotino turto ieškovė neturi, savo vardu nėra įregistravusi transporto priemonių. Atsakovas neturi jokio nekilnojamojo turto, savo vardu nėra įregistravęs transporto priemonių. Ieškovė šiuo metu yra vaiko priežiūros atostogose, todėl jos pajamas sudaro išmokos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus motinystės pašalpa, kurią sudaro 600 Lt per mėnesį. Atsakovas šiuo metu nedirba, yra užsiregistravęs darbo biržoje.

13Dėl ieškovės reikalavimo nustatyti tėvystę.

14Išnagrinėjus visas bylos aplinkybes ir įrodymus bei atsižvelgus į tai, kad atsakovas priešieškinyje nurodė, kad jeigu atlikus genominę ekspertizę bus nustatyta, kad jis yra O. J. tėvas, sutinka teikti išlaikymą nepilnamečiui vaikui (300,00 Lt) bei neprieštaraus dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymu su ieškove – konstatuotina, kad atsakovas J. N. yra O. J., gimusios ( - ) biologinis tėvas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.146, 3.147, 3.148 straipsniai).

15Dėl ieškovės reikalavimo nustatyti vaiko gyvenamąją vietą su ieškove.

16Ieškovė prašo nepilnametės dukters O. J. gyvenamąją vietą nustatyti su ieškove, atsakovas taip pat sutinka, kad vaiko gyvenamoji vieta būtų nustatyta su ieškove. Kadangi ginčo byloje dėl vaiko gyvenamosios vietos nėra, atsižvelgiant į nepilnamečio vaiko interesus, bei remiantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų departamento Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovės išvada – O. J. gyvenamoji vieta nustatytina su ieškove (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.59, 3.62, 3.168, 3.169 straipsniai).

17Dėl ieškovės reikalavimo priteisti nepilnamečiui vaikui išlaikymą. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.192 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Kiekvieno iš tėvų teiktino išlaikymo dydis nustatomas pagal proporcingumo tarp vaikų poreikių ir tėvų turtinės padėties principą. Vadovaujantis šiuo principu nustatytas išlaikymas turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.192 straipsnio 2 dalis). Proporcingumo tarp vaikų poreikių ir tėvų turtinės padėties principas įpareigoja teismą, sprendžiant vaiko išlaikymo dydžio klausimą, įvertinti tėvų galimybes tenkinti vaiko poreikius. Teismas negali priteisti vaikui išlaikyti daugiau, negu tai objektyviai leidžia jo tėvų turtinė padėtis, todėl nagrinėjant bylą dėl išlaikymo priteisimo ar jo dydžio pakeitimo teismas privalo nustatyti tėvų turtinę padėtį, t.y., visas jų gaunamas pajamas, turtą, būtinas išlaidas ir vaiko poreikius. Spręsdamas ieškovės reikalavimą dėl išlaikymo dydžio nepilnamečiui vaikui priteisimo, teismas analizuoja vaiko poreikius. Vaiko poreikius lemia jo gabumai, polinkiai, sveikatos būklė, amžius. Būtinoms vaikų vystymosi sąlygoms sudaryti tenkintini vaikų poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokymui, ugdymui. Pažymėtina, jog siekiant, kad suaugęs vaikas taptų visaverte asmenybe, išlaikymo dydis negali būti ribojamas vien vaiko minimalių (fiziologinių) poreikių tenkinimu, visais atvejais svarbu užtikrinti, kad vaikas turėtų materialines sąlygas fiziškai ir socialiai vystytis, ugdyti ir tobulinti savo įgimtus gebėjimus bei įgyti naujus. Tėvų pareiga teikti vaikui išlaikymą yra imperatyvi ir jos nevykdymas negali būti pateisinamas gaunamomis minimaliomis pajamomis. Nustatant vieno iš tėvų turtinę padėtį, vertintinas ne tik jo turimas turtas ir gaunamos pajamos, bet ir tai, kokių priemonių jis ėmėsi, kad gautų atitinkančias savo amžių bei profesines galimybes pajamas, iš kurių būtų teikiamas išlaikymas vaikams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2008; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-189/2009; 2009 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-596/2009, 2010 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-71/2010). Tėvai privalo iš anksto įvertinti savo turtinę padėtį, pasirengimą reikiamai pasirūpinti vaiku. Priešingu atveju, tėvams neįvertinus savo pasirengimo užauginti vaiką, ugdyti jo asmenybę, sudarant būtinas sąlygas vaikui vystytis, atsakomybė už sąmoningai prisiimtą pernelyg didelę socialinę riziką ir pasekmes tenka patiems tėvams (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2004 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2004). Paskirstant nepilnamečių vaikų išlaikymo naštą tarp tėvų, būtina atsižvelgti į orientacinius kriterijus nustatant minimalų priteistino išlaikymo dydį ir įvertinti vaikų poreikius bei kiekvieno iš tėvų gaunamas pajamas ir turtinę padėtį. Orientaciniu kriterijumi, nustatant priteistino išlaikymo dydį, laikoma Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.461 straipsnio 2 dalies nuostata, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2004), kuri šiuo metu yra 300 EUR.

18Šioje byloje dėl išlaikymo priteisimo, ieškinį pareiškė nepilnamečio vaiko mama. Ieškovė reikalavimą dėl išlaikymo priteisimo grindė tuo, kad gimus vaikui atsakovas prie vaiko išlaikymo neprisideda, o pačios pajamų neužtenka, kad būtų galima užtikrinti būtiniausių poreikių patenkinimą. Šiuo metu šalių dukra O. J. yra 1 metų ir 6 mėnesių, greit pradės lankyti darželį. Pajamos reikalingos vaiko rūbeliams, žaislams, maistui, higienos prekėms (sauskelnėms). Ieškovės teigimu nepilnamečio vaiko minimaliems poreikiams patenkinti reikia apie 1000,00 Lt (290 EUR) per mėnesį. Tiek ieškovė, tiek atsakovas be išlaidų vaiko išlaikymui turi ir kitų išlaidų – mokesčiai už būstą, komunalines paslaugas, perkamą maistą, drabužius, avalynę, transporto išlaidos, kitos asmeninės išlaidos. Atsakovas jokio turto neturi, yra bedarbis, jį išlaiko jo mama, tačiau nurodė, kad šiuo metu aktyviai ieško darbo, taip pat atsižvelgtina į tai, kad atsakovas yra baigęs aukštąją jūreivystės mokyklą, todėl darytina išvada, kad atsakovas gali ir turi išlaikyti savo nepilnametę dukrą, teikdamas bent jau minimalų išlaikymą. Bylos duomenimis nustatyta, kad šalių dukra yra 1 metų ir 6 mėn., todėl tokio mažo amžiaus vaikui reikalinga priežiūra ir išlaikymas. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.192 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatomis, materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai, o išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Išlaikymo dydis priklauso nuo nepilnamečių vaikų poreikių bei tėvų galimybių šiuos poreikius tenkinti. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pažymėjęs, kad asmens galėjimas ar negalėjimas pagerinti savo turtinę padėtį turi būti vertinamas tiek pagal objektyvius, tiek pagal subjektyvius veiksnius. Subjektyvūs veiksniai – tai paties asmens pastangos, noras, požiūris ir jo vertinamos galimybės gauti pajamas; objektyvūs – amžius, sveikata, šalies ekonominė situacija ir kitos aplinkybės, kurių asmuo negali valdyti ir negali būti laikomas už jas atsakingu. Teismas, nustatinėdamas šalių turtinę padėtį, atsižvelgė į tai, atsakovas yra įgijęs aukštojo mokslo specialybę jūreivystės aukštojoje mokykloje ir šiuo metu ieško darbo. J. N. jaunas, neturi specialų poreikių, kurie trukdytų susirasti darbą pagal įgytą specialybę, todėl turi visas galimybes teikti reikiamą išlaikymą savo dukrai.

19Ieškovė šiuo metu yra vaiko priežiūros atostogose, todėl jos vidutinės mėnesines pajamas sudaro motinystės pašalpa apie 600 Lt. VSDFV duomenimis atsakovas šiuo metu nedirba, tačiau pažyma iš Klaipėdos teritorinės darbo biržos Klaipėdos skyriaus parodo, kad jis dalyvauja aktyviose darbo rinkos programose ir ieško darbo.

20Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad atsakovas neprisideda prie savo nepilnamečio vaiko išlaikymo, todėl šiuo metu viena ieškovė išlaiko šalių nepilnametę dukrą. Kadangi atsakovas yra darbingo amžiaus, jis privalo teikti išlaikymą savo nepilnamečiui vaikui. Atsakovas turėtų imtis visų priemonių, kad gautų atitinkančias savo amžių bei profesines galimybes pajamas, ar ieškotų kitokio, ne pagal savo specialybę darbo ar kitokių pajamų, iš kurių būtų teikiamas išlaikymas vaikui. Atkreiptinas atsakovo dėmesys, kad nepilnamečio vaiko poreikius būtina tenkinti šiuo metu jam augant, sudaryti tinkamas sąlygas vaiko fiziniam ir socialiniam vystymuisi, įgimtų ir įgytų gebėjimų tolesniam ugdymui ir tobulinimui. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta bei vaiko poreikius, preziumuojama, kad atsakovas gali ir turi teikti nepilnamečiui vaikui O. J. minimalų išlaikymą po 144,81 Eur (500,00 Lt) kas mėnesį mokamų periodinių išmokų, nuo ieškinio priėmimo dienos, t.y. nuo 2014 m. kovo 14 d., iki vaiko pilnametystės. Pažymėtina, kad jeigu išlaikymas priteisiamas periodinėmis išmokomis, tai išlaikymo suma indeksuojama kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.208 straipsnis). Kartu pažymėtina, jog įstatymas nedraudžia vaiko tėvams skirti savo vaiko išlaikymui ir daugiau lėšų. Vaiko lėšas uzufrukto teise tvarkyti pavedama vaiko motinai A. J..

21Dėl bendravimo tvarkos.

22Nustačius, kad atsakovas yra nepilnamečio vaikos O. J. biologinis tėvas, atsakovas patikslintu priešieškiniu prašo nustatyti jo bendravimo su O. J. tokią tvarką: 1.1. kiekvienos savaitės pirmadienį ir ketvirtadienį savo jėgomis ir lėšomis 17.00 val. paimdamas O. J. iš jos gyvenamosios vietos ar ugdymo įstaigos ir 20.00 val. parveždamas ją atgal į A. J. gyvenamąją vietą; 1.2. laikotarpyje nuo 2016-07-12 iki 2018-07-12 kiekvieno mėnesio antrąjį ir ketvirtąjį šeštadienius, savo jėgomis ir lėšomis 10.00 val. paimdamas O. J. iš A. J. gyvenamosios vietos ir 20.00 val. parveždamas ją atgal i A. J. gyvenamojoje vietoje. 1.3. O. J. sulaukus 5 metų amžiaus (nuo 2018-07-12), kiekvieno mėnesio antrąjį ir ketvirtąjį savaitgalius nepertraukiamai (su nakvynėmis), šeštadienį 10.00 val paimdamas O. J. iš A. J. gyvenamosios vietos ir sekmadienį 20.00 val. parveždamas ją atgal. 1.4. O. J. sulaukus 3 metų amžiaus (nuo 2016-07-12), J. N. buvimo komandiruotėse metu, A. J. privalo užtikrinti, kad kiekvienos savaitės antradienį ir penktadienį laiku nuo 19 val. iki 19.30 val. O. J. galėtų telefonu ar „Skype" nuotolinio ryšio programa pabendrauti su J. N. ir artimaisiais vaiko giminaičiais iš J. N. pusės. 1.5. O. J. sulaukus 3 metų amžiaus (nuo 2016-07-12), neporiniais metais (2015, 2017 metais etc.) katalikų šv. Kalėdų antrąją dieną (gruodžio 26 d.), stačiatikių šv. Kalėdų pirmąją dieną (sausio 7 d.), Naujųjų Metų išvakares (gruodžio 31 d.), pirmąją katalikų šv. Velykų dieną antrąją stačiatikių šv. Velykų dieną, Visų Šventųjų dieną (lapkričio l d.) ir poriniais metais (2014, 2016 metais etc.) katalikų šv. Kalėdų pirmąją dieną (gruodžio 25 d.), stačiatikių šv. Kalėdų antrąją dieną (sausio 8 d.), antrąją katalikų šv. Velykų dieną, pirmąją stačiatikių šv. Velykų dieną kiekvienais metais Tėvo dieną (pirmąjį birželio sekmadienį), 10.00 val. paimdamas O. J. iš jos gyvenamosios vietos ir 20.00 val. parveždamas ją atgal. 1.6. O. J. sulaukus 3 metų amžiaus (nuo 2016-07-12), per J. N. gimimo dieną t.y. ( - ), 10.00 val. paimdamas O. J. iš A. J. gyvenamosios vietos ir 20.00 val. parveždamas ją atgal. 1.7. Per dukros O. J. gimimo dieną t.y. ( - ), 17.00 val. paimdamas O. J. iš jos gyvenamosios vietos ir 20.00 val. parveždamas ją atgal į A. J. gyvenamąją vietą. 1.8. O. J. sulaukus 3 metų amžiaus (nuo 2016-07-12), J. N. turi teisę atostogauti kartu su O. J. Lietuvoje, O. J. sulaukus 5 metų amžiaus (nuo 2018-07-12), Lietuvoje ir užsienyje, 2 kartus per metus po 14 dienų iš eilės ar su pertraukomis. J. N. ir A. J. privalo apie planuojamas atostogas vienas kitą įspėti SMS žinute ne vėliau kaip prieš l mėnesį nurodydami atostogų trukmę, vaiko būsimą buvimo vietą ir vietos kontaktinius duomenis, nepriklausomai, ar atostogos planuojamos Lietuvos teritorijoje, ar už jos ribų. Pirmenybė atostogauti su vaiku teikiama tam tėvui, kuris pirmas apie tai SMS žinute įspėjo kitą tėvą. Jeigu atostogos sutampa su aukščiau nustatytomis švenčių dienomis, dėl atostogų ar bendravimo su tuo tėvu, kuriam numatytas bendravimo laikas per šventes, pasirinkimo sprendžiama taip: poriniais metais sprendžia J. N., neporiniais metais A. J., o nuo 9 metų amžiaus, O. J.. J. J. N. atostogų tikslais pageidauja vežtis O. J. už Lietuvos ribų A. J. privalo duoti tam reikiamą raštišką (esant reikalui - notariškai patvirtintą) sutikimą. 1.9. J. N. vykdo aukščiau aptartą bendravimo tvarką tuomet, kai nedirba. Apie darbo grafiką J. N. elektroniniu paštu iš anksto informuoja A. J.. 1.10. J. O. J. serga ir dėl to negali vykti jos bendravimas su J. N., A. J. įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti J. N. SMS trumpąja žinute ir, jo prašymu, pateikti tai patvirtinančią gydytojo medicininę pažymą. 1.11. A. J. privalo elektroniniu paštu prieš 3 (tris) mėnesius informuoti J. N. apie planuojamą savo ir (ar) O. J. gyvenamosios vietos pakeitimą Lietuvos Respublikoje arba už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų bei inicijuoti J. N. bendravimo su O. J. tvarkos pakeitimą.

23Ieškovė tiek atsiliepime į patikslintą priešieškinį, tiek teismo posėdžiu metu nurodė, kad su nurodyta bendravimo tvarka sutinka iš dalies. Sutinka, kad atsakovas bendrautų su savo nepilnamete dukra nurodytomis dienomis ir valandomis, tačiau nesutinka, kad atsakovas su dukra, iki kol dukrai sueis treji metai, bendrautų ją išsivežęs iš namų. Atsižvelgiant į tai, kad vaikas yra labai mažas, ir atsakovas iki bylos nagrinėjimo nėra bendravęs su dukra, mano, kad atsakovas su dukra, iki kol dukrai sueis treji metai, galėtų bendrauti tik dalyvaujant pačiai ieškovei.

24Maksimalaus dalyvavimo auklėjant vaiką principas (Civilinio kodekso 3.175 straipsnio 2 dalis) nustatant bendravimo tvarką reiškia, kad tėvui (motinai) negyvenančiam kartu su vaiku neturi būti daromi apribojimai bendrauti su vaiku (vietos, būdo, sąlygų ir pan. atžvilgiu), jeigu jie nereikalingi vaiko interesams apsaugoti. Teismas nustato skyrium gyvenančio tėvo ar motinos bendravimo su vaiku tvarką, atsižvelgdamas į vaiko interesus ir sudarydamas galimybę skyrium gyvenančiam tėvui ar motinai maksimaliai dalyvauti auklėjant vaiką. Minimalus bendravimas gali būti nustatomas tik tuomet, jei nuolatinis maksimalus bendravimas kenkia vaiko interesams, jeigu dažni susitikimai ir bendravimas su antruoju iš tėvų traumuoja vaiką psichologiškai, kai antrojo tėvo bendravimas ir auklėjimas visiškai neatitinka paties vaiko individualių interesų, norų ir pažiūrų, kai vaiko brandai ir pasaulėžiūrai yra daroma žalinga įtaka (Civilinio kodekso 3.175 straipsnio 2 dalis).

25Civilinio kodekso 170 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog tėvas ir motina, negyvenantys kartu su vaiku, turi teisę ir pareigą bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant. Be to tėvai turi lygias teises ir lygias pareigas savo vaikams, nesvarbu, ar vaikas gimė susituokusiems, ar nesusituokusiems tėvams (Civilinio kodekso 3.156 straipsnio 2 dalis).

26Esančioje situacijoje, nustatant bendravimo su vaiku tvarką, tarp šalių kilęs ginčas dėl atsakovo bendravimo su vaiku iki trijų metų. Vaikas yra mažas, vienerių metų ir šešių mėnesių, todėl nuolatinė priežiūra iš mamos reikalinga. Teismas, atsižvelgdamas į Vaiko teisių apsaugos skyriaus pateiktą išvadą, sutinka, jog siekiant užtikrinti, kad mažamečio vaiko bendravimas su tėvu, nepakenktų jo vystymuisi, būtina, kad bendravime iki trijų metų dalyvautų ir vaiko motina. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, atsakovo reikalavimas tenkintinas iš dalies, teismas nustato tokią atsakovo su savo nepilnamečiu vaiku bendravimo tvarką: 1.1. iki kol O. J. sueis 3 metai (2016-07-12), kiekvienos savaitės pirmadienį ir ketvirtadienį nuo 17.00 val. iki 20.00 val. J. N. lankys O. J. jos gyvenamojoje vietoje, kartu būnant mergaitės motinai, A. J.. K. O. J. sulauks 3 metų amžiaus (nuo 2016-07-12), savaitės eigoje: kiekvienos savaitės pirmadienį ir ketvirtadienį savo jėgomis ir lėšomis 17.00 val. paimdamas O. J. iš jos gyvenamosios vietos ar ugdymo įstaigos ir 20.00 val. parveždamas ją atgal į A. J. gyvenamąją vietą; 1.2. laikotarpyje nuo 2016-07-12 iki 2018-07-12 kiekvieno mėnesio antrąjį ir ketvirtąjį šeštadienius, savo jėgomis ir lėšomis 10.00 val. paimdamas O. J. iš A. J. gyvenamosios vietos ir 20.00 val. parveždamas ją atgal i A. J. gyvenamojoje vietoje. 1.3. O. J. sulaukus 5 metų amžiaus (nuo 2018-07-12), kiekvieno mėnesio antrąjį ir ketvirtąjį savaitgalius nepertraukiamai (su nakvynėmis), šeštadienį 10.00 val. paimdamas O. J. iš A. J. gyvenamosios vietos ir sekmadienį 20.00 val. parveždamas ją atgal. 1.4. O. J. sulaukus 3 metų amžiaus (nuo 2016-07-12), J. N. buvimo komandiruotėse metu, A. J. privalo užtikrinti, kad kiekvienos savaitės antradienį ir penktadienį laiku nuo 19 val. iki 19.30 val. O. J. galėtų telefonu ar „Skype" nuotolinio ryšio programa pabendrauti su J. N. ir artimaisiais vaiko giminaičiais iš J. N. pusės.1.5. O. J. sulaukus 3 metų amžiaus (nuo 2016-07-12), neporiniais metais (2015, 2017 metais etc.) katalikų šv. Kalėdų antrąją dieną (gruodžio 26 d.), stačiatikių šv. Kalėdų pirmąją dieną (sausio 7 d.), Naujųjų Metų išvakares (gruodžio 31 d.), pirmąją katalikų šv. Velykų dieną antrąją stačiatikių šv. Velykų dieną, Visų Šventųjų dieną (lapkričio l d.) ir poriniais metais (2014, 2016 metais etc.) katalikų šv. Kalėdų pirmąją dieną (gruodžio 25 d.), stačiatikių šv. Kalėdų antrąją dieną (sausio 8 d.), antrąją katalikų šv. Velykų dieną, pirmąją stačiatikių šv. Velykų dieną kiekvienais metais Tėvo dieną (pirmąjį birželio sekmadienį), 10.00 val. paimdamas O. J. iš jos gyvenamosios vietos ir 20.00 val. parveždamas ją atgal. 1.6. O. J. sulaukus 3 metų amžiaus (nuo 2016-07-12), per J. N. gimimo dieną t.y. ( - ) dieną, 10.00 val. paimdamas O. J. iš A. J. gyvenamosios vietos ir 20.00 val. parveždamas ją atgal. 1.7. iki kol O. J. sueis 3 metai (2016-07-12) per dukros O. J. gimimo dieną t.y. liepos 12-ąją dieną J. N. lankys O. J. jos gyvenamojoje patalpoje kartu būnant mergaitės motinai, A. J.. O. J. sulaukus 3 metų amžiaus (nuo 2016-07-12), per dukros O. J. gimimo dieną t.y. ( - ) diena, 17.00 val. paimdamas O. J. iš jos gyvenamosios vietos ir 20.00 val. parveždamas ją atgal į A. J. gyvenamąją vietą. 1.8. O. J. sulaukus 3 metų amžiaus (nuo 2016-07-12), J. N. turi teisę atostogauti kartu su O. J. Lietuvoje, o, O. J. sulaukus 5 metų amžiaus (nuo 2018-07-12), Lietuvoje ir užsienyje: 2 kartus per metus po 14 dienų iš eilės ar su pertraukomis. J. N. ir A. J. privalo apie planuojamas atostogas vienas kitą įspėti SMS žinute ne vėliau kaip prieš l mėnesį nurodydami atostogų trukmę, vaiko būsimą buvimo vietą ir vietos kontaktinius duomenis, nepriklausomai, ar atostogos planuojamos Lietuvos teritorijoje, ar už jos ribų. Pirmenybė atostogauti su vaiku teikiama tam tėvui, kuris pirmas apie tai SMS žinute įspėjo kitą tėvą. Jeigu atostogos sutampa su aukščiau nustatytomis švenčių dienomis, dėl atostogų ar bendravimo su tuo tėvu, kuriam numatytas bendravimo laikas per šventes, pasirinkimo sprendžiama taip: poriniais metais sprendžia J. N., neporiniais metais A. J., o nuo 9 metų amžiaus O. J.. J. J. N. atostogų tikslais pageidauja vežtis O. J. už Lietuvos ribų A. J. privalo duoti tam reikiamą raštišką (esant reikalui, notariškai patvirtintą) sutikimą. 1.9. J. N. vykdo aukščiau aptartą bendravimo tvarką tuomet, kai nedirba. Apie darbo grafiką J. N. elektroniniu paštu iš anksto informuoja A. J.. 1.10. J. O. J. serga ir dėl to negali vykti jos bendravimas su J. N., A. J. įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti J. N. SMS trumpąja žinute ir, jo prašymu, pateikti tai patvirtinančią gydytojo medicininę pažymą. 1.11. A. J. privalo elektroniniu paštu prieš 3 (tris) mėnesius informuoti J. N. apie planuojamą savo ir (ar) O. J. gyvenamosios vietos pakeitimą Lietuvos Respublikoje arba už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų bei inicijuoti J. N. bendravimo su O. J. tvarkos pakeitimą.

27Dėl vaiko pavardės pakeitimo.

28Vaiko pavardės suteikimo principines nuostatas reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.167 str., numatantis, kad tuo atveju, kai vaiko tėvų pavardė skirtinga, vaikui suteikiama vieno iš tėvų pavardė tėvų susitarimu, o jei tėvai nesusitaria – teismo nutartimi.

29Iš bylos aplinkybių matyti, kad gimus šalių dukrai, šalys nebuvo susituokusios, vaiko tėvystė nustatyta ar pripažinta nebuvo, todėl vadovaujantis anksčiau išdėstytomis nuostatomis, šalių dukrai pagrįstai buvo suteikta jos motinos pavardė. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 7 str. 1 d. bei CK 3.161 str. 1 d. įtvirtinta viena iš vaiko teisių – teisė nuo gimimo turėti vardą ir pavardę, t.y. vaikui po gimimo turi būti suteiktas vardas ir pavardė per kuo trumpesnį laiką. Teismas, spręsdamas ginčą dėl vaiko pavardės pakeitimo, turi atsižvelgti į Vaiko teisių konvencijos 8 str. nustatytą valstybės pareigą užtikrinti vaiko teisę į savo identiškumo išsaugojimą. Atsižvelgiant į vaiko amžių ir tai, kad ieškovė neprieštarauja, kad vaikui būtų suteikta tėvo pavardė, darytina išvada, kad pavardės keitimas nepažeis vaiko teisės į identiškumo išsaugojimą, todėl O. J. keistina pavardė. Nustačius atsakovo tėvystę, vaikui O. J. suteiktina tėvo J. N. pavardė – „N.“.

30Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

31Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovė nuo žyminio mokesčio už reikalavimus dėl išlaikymo priteisimo atleista pagal CPK 83 str. 1 d. 2 p. Be to, ieškovei 2014-03-03 Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimu yra teikiama antrinė teisinė pagalba, atleidžiant ją 100 procentų nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių ieškovė yra atleista, išieškomos į valstybės biudžetą iš atsakovo (CPK 96 str. 1 d.). Žyminis mokestis už reikalavimą dėl tėvystės nustatymo apmokestinamas 41,00 Eur suma (CPK 80 str. 1 d. 5 p.), kuri priteistina iš atsakovo valstybei. Žyminis mokestis už reikalavimą dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo apmokestinamas 41,00 Eur suma (CPK 80 str. 1 d. 5 p.), kuri priteistina iš atsakovo valstybei. Žyminis mokestis už priteistą išlaikymą periodiniais mokėjimais sudaro 52 Eur (144,81 Eur x 12 mėn. x 3 proc.), kuris priteistinas iš atsakovo valstybei (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 85 str. 1 d. 3 p.).

32Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos valstybei atlyginamos pagal šio Kodekso 96 straipsnyje nustatytas taisykles. Šias išlaidas teismas priteisia savo iniciatyva, gavus duomenis apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą organizuojančios institucijos apskaičiuotas valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas (CPK 99 str. 2 d.). Kadangi ieškovę atstovavęs Klaipėdos valstybinės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos atstovas advokatas R.Stirbinskas iki bylos nagrinėjimo pabaigos nepateikė bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių dokumentų, teismui neturint duomenų apie dydį, šios išlaidos nepriteistinos sutinkamai su LR CPK 98 str.1d. nustatančia, kad advokato pagalbos išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nėra pateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos.

33Atsakovas, patenkinus patikslintą priešieškinį prašo priteisti iš ieškovės patirtas jo bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro, išlaidos už advokato teisinę pagalbą – 655,47 Eur, išlaidos už VĮ Registrų centro ir VĮ „Regitra“ pateiktas pažymas – 11,30 Eur ir žyminis mokestis – 62,55 Eur, viso: 729,32 Eur CPK 93 str. 4 d. numatyta, jog teismas gali nukrypti nuo šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Šalies procesinis elgesys laikomas tinkamu, jeigu ji sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis ir sąžiningai atliko procesines pareigas. Teismas atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė kreipėsi į teismą, nes atsakovas gera valia nenorėjo pripažinti tėvystės. Ieškovė nurodė, kad gimus dukrai atsakovas atsisakė patvirtinti savo tėvystę Civilinės metrikacijos skyriuje. Savo tėvystę pripažino tik gavęs išvadą iš Serologijos ir DNR laboratorijos. Pažymėtina, kad atsakovas bylinėjimosi išlaidas patyrė, nes nuo dukters gimimo gera valia nepripažino tėvystės, neteikė jai išlaikymo, todėl ieškovė turėjo kreiptis į teismą dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo priteisimo. Nors atsakovo priešieškinys yra tenkinamas iš dalies, tačiau pažymėtina, kad iš esmės pats atsakovas pripažino posėdžio metu, kad iki bylos iškėlimo teisme su dukra nebendravo, nes nesutiko su tuo, kad yra jos tėvas, tačiau kadangi atsakovas prašė teismo nustatyti bendravimo tvarką, teismas su tikslu padėti šalims bendrauti su dukra, nustatė bendravimo tvarką, tačiau teismas remdamasis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais mano, kad šiuo atveju neteisinga būtų ieškovės atžvilgiu priteisti atsakovui jo patirtas bylinėjimosi išlaidas iš ieškovės, todėl atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, atsakovo reikalavimas priteisti bylinėjimosi išlaidas atmestinas.

34Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263-270 straipsniais, teismas

Nutarė

35Ieškinį tenkinti visiškai. Patikslintą priešieškinį tenkinti iš dalies.

36Pripažinti, kad atsakovas J. N., asmens kodas ( - ) yra ( - ) gimusios mergaitės O. J. (gimimo liudijimo įrašo Nr. ( - )), kurio motina A. J., asmens kodas ( - ) tėvu.

37Įpareigoti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyrių pakeisti O. J., a.k. ( - ) gimusios ( - ) gimimo liudijimo įrašą apie tėvą, įrašant „tėvas – J. N., a.k. ( - )

38Vaikui O. J., gim. ( - ), suteikti tėvo J. N. (J. N.) pavardę – N..

39Nepilnamečio vaiko O. J. gyvenamąją vietą nustatyti su ieškove A. J..

40Priteisti iš atsakovo J. N., a.k. ( - ) nepilnametės O. J., a.k. ( - ) išlaikymui po 144,81 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt keturi eurai 81 ct) (500,00 Lt) periodinėmis išmokomis, mokamomis kiekvieną mėnesį nuo ieškinio priėmimo dienos, t.y. nuo 2014 m. kovo 14 d., iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

41Paskirti ieškovę A. J. uzufrukto teise tvarkyti nepilnametės O. J. pinigines lėšas iki jos pilnametystės.

42N. O. J., gim. ( - ), ir J. N. a. k. ( - ) tokią bendravimo tvarką: 1.1. iki kol O. J. sueis 3 metai (2016-07-12), kiekvienos savaitės pirmadienį ir ketvirtadienį nuo 17.00 val. iki 20.00 val. J. N. lankys O. J. jos gyvenamojoje vietoje, kartu būnant mergaitės motinai, A. J.. K. O. J. sulauks 3 metų amžiaus (nuo 2016-07-12), kiekvienos savaitės pirmadienį ir ketvirtadienį savo jėgomis ir lėšomis 17.00 val. paimdamas O. J. iš jos gyvenamosios vietos ar ugdymo įstaigos ir 20.00 val. parveždamas ją atgal į A. J. gyvenamąją vietą; 1.2. laikotarpyje nuo 2016-07-12 iki 2018-07-12 kiekvieno mėnesio antrąjį ir ketvirtąjį šeštadienius, savo jėgomis ir lėšomis 10.00 val. paimdamas O. J. iš A. J. gyvenamosios vietos ir 20.00 val. parveždamas ją atgal i A. J. gyvenamojoje vietoje.1.3. O. J. sulaukus 5 metų amžiaus (nuo 2018-07-12), kiekvieno mėnesio antrąjį ir ketvirtąjį savaitgalius nepertraukiamai (su nakvynėmis), šeštadienį 10.00 val. paimdamas O. J. iš A. J. gyvenamosios vietos ir sekmadienį 20.00 val. parveždamas ją atgal. 1.4. O. J. sulaukus 3 metų amžiaus (nuo 2016-07-12), J. N. buvimo komandiruotėse metu, A. J. privalo užtikrinti, kad kiekvienos savaitės antradienį ir penktadienį laiku nuo 19 val. iki 19.30 val. O. J. galėtų telefonu ar „Skype" nuotolinio ryšio programa pabendrauti su J. N. ir artimaisiais vaiko giminaičiais iš J. N. pusės. 1.5. O. J. sulaukus 3 metų amžiaus (nuo 2016-07-12), neporiniais metais (2015, 2017 metais etc.) katalikų šv. Kalėdų antrąją dieną (gruodžio 26 d.), stačiatikių šv. Kalėdų pirmąją dieną (sausio 7 d.), Naujųjų Metų išvakares (gruodžio 31 d.), pirmąją katalikų šv. Velykų dieną antrąją stačiatikių, šv. Velykų dieną, Visų Šventųjų dieną (lapkričio l d.) ir poriniais metais (2014, 2016 metais etc.), katalikų šv. Kalėdų pirmąją dieną (gruodžio 25 d.), stačiatikių šv. Kalėdų antrąją dieną (sausio 8 d.), antrąją katalikų šv. Velykų dieną, pirmąją stačiatikių šv. Velykų dieną kiekvienais metais Tėvo dieną (pirmąjį birželio sekmadienį), 10.00 val. paimdamas O. J. iš jos gyvenamosios vietos ir 20.00 val. parveždamas ją atgal. 1.6. O. J. sulaukus 3 metų amžiaus (nuo 2016-07-12), per J. N. gimimo dieną t.y. liepos 9-ają dieną, 10.00 val. paimdamas O. J. iš A. J. gyvenamosios vietos ir 20.00 val. parveždamas ją atgal. 1.7. Iki kol O. J. sueis 3 metai (2016-07-12) per dukros O. J. gimimo dieną t.y. liepos 12-ąją dieną J. N. lankys O. J. jos gyvenamojoje patalpoje kartu būnant mergaitės motinai, A. J.. O. J. sulaukus 3 metų amžiaus (nuo 2016-07-12), per dukros O. J. gimimo dieną t.y. liepos 12-ąją diena, 17.00 val. paimdamas O. J. iš jos gyvenamosios vietos ir 20.00 val. parveždamas ją atgal į A. J. gyvenamąją vietą. 1.8. O. J. sulaukus 3 metų amžiaus (nuo 2016-07-12), J. N. turi teisę atostogauti kartu su O. J. Lietuvoje, o, O. J. sulaukus 5 metų amžiaus (nuo 2018-07-12), Lietuvoje ir užsienyje, 2 kartus per metus po 14 dienų iš eilės ar su pertraukomis. J. N. ir A. J. privalo apie planuojamas atostogas vienas kitą įspėti SMS žinute ne vėliau kaip prieš l mėnesį nurodydami atostogų trukmę, vaiko būsimą buvimo vietą ir vietos kontaktinius duomenis, nepriklausomai, ar atostogos planuojamos Lietuvos teritorijoje, ar už jos ribų. Pirmenybė atostogauti su vaiku teikiama tam tėvui, kuris pirmas apie tai SMS žinute įspėjo kitą tėvą. Jeigu atostogos sutampa su aukščiau nustatytomis švenčių dienomis, dėl atostogų ar bendravimo su tuo tėvu, kuriam numatytas bendravimo laikas per šventes, pasirinkimo sprendžiama taip, kad poriniais metais sprendžia J. N., neporiniais metais A. J., o nuo 9 metų amžiaus, O. J.. J. J. N. atostogų tikslais pageidauja vežtis O. J. už Lietuvos ribų A. J. privalo duoti tam reikiamą raštišką (esant reikalui - notariškai patvirtintą) sutikimą. 1.9. J. N. vykdo aukščiau aptartą bendravimo tvarką tuomet, kai nedirba. Apie darbo grafiką J. N. elektroniniu paštu iš anksto informuoja A. J.. 1.10. J. O. J. serga ir dėl to negali vykti jos bendravimas su J. N., A. J. įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti J. N. SMS trumpąja žinute ir, jo prašymu, pateikti tai patvirtinančią gydytojo medicininę pažymą. 1.11. A. J. privalo elektroniniu paštu prieš 3 (tris) mėnesius informuoti J. N. apie planuojamą savo ir (ar) O. J. gyvenamosios vietos pakeitimą Lietuvos Respublikoje arba už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų bei inicijuoti J. N. bendravimo su O. J. tvarkos pakeitimą.

43Priteisti iš atsakovo J. N. (J. N.) 134,00 Eur žyminio mokesčio į valstybės biudžetą.

44Įsiteisėjusį teismo sprendimą per tris darbo dienas išsiųsti civilinės metrikacijos įstaigai, įregistravusiai vaiko gimimą – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriui – aukščiau nurodytu būdu pakeisti O. J. gimimo įrašą Nr. ( - ).

45Išaiškinti A. J., kad po sprendimo įsiteisėjimo, turi nuvykti į Civilinės metrikacijos skyrių dėl naujo gimimo liudijimo išdavimo vaikui (suteikti minėtam skyriui visą reikiamą informaciją tuo klausimu).

46Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

47Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Seselskytė,... 2. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti tėvystę – pripažinti... 3. Atsakovas teismui pateikė priešieškinį, kuriuo prašo ieškovės ieškinį... 4. 2014-08-19 Klaipėdos miesto apylinkės teisme gautas Valstybinės teismo... 5. Atsakovas teismui pateikė patikslintą priešieškinį, kuriuo prašo,... 6. Ieškovė teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškinį palaiko. Nurodo, kad... 7. Ieškovės atstovas advokatas Rolandas Stirbinskas teismo posėdžio metu... 8. Atsakovas teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškove jie ilgai nebendravo,... 9. Atsakovo atstovė advokatė Asta Jakštienė teismo posėdžio metu nurodė,... 10. Institucijos teikiančios išvadą byloje atstovė Aldona Venckaitienė... 11. Ieškinys tenkintinas visiškai. Patikslintas priešieškinys tenkintinas iš... 12. Iš bylos duomenų nustatyta, kad ( - ) gimė O. J., kurios gimimo liudijime... 13. Dėl ieškovės reikalavimo nustatyti tėvystę.... 14. Išnagrinėjus visas bylos aplinkybes ir įrodymus bei atsižvelgus į tai, kad... 15. Dėl ieškovės reikalavimo nustatyti vaiko gyvenamąją vietą su ieškove.... 16. Ieškovė prašo nepilnametės dukters O. J. gyvenamąją vietą nustatyti su... 17. Dėl ieškovės reikalavimo priteisti nepilnamečiui vaikui išlaikymą.... 18. Šioje byloje dėl išlaikymo priteisimo, ieškinį pareiškė nepilnamečio... 19. Ieškovė šiuo metu yra vaiko priežiūros atostogose, todėl jos vidutinės... 20. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad atsakovas neprisideda prie savo... 21. Dėl bendravimo tvarkos.... 22. Nustačius, kad atsakovas yra nepilnamečio vaikos O. J. biologinis tėvas,... 23. Ieškovė tiek atsiliepime į patikslintą priešieškinį, tiek teismo... 24. Maksimalaus dalyvavimo auklėjant vaiką principas (Civilinio kodekso 3.175... 25. Civilinio kodekso 170 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog tėvas ir motina,... 26. Esančioje situacijoje, nustatant bendravimo su vaiku tvarką, tarp šalių... 27. Dėl vaiko pavardės pakeitimo.... 28. Vaiko pavardės suteikimo principines nuostatas reglamentuoja Lietuvos... 29. Iš bylos aplinkybių matyti, kad gimus šalių dukrai, šalys nebuvo... 30. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 31. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 32. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos valstybei atlyginamos... 33. Atsakovas, patenkinus patikslintą priešieškinį prašo priteisti iš... 34. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263-270... 35. Ieškinį tenkinti visiškai. Patikslintą priešieškinį tenkinti iš dalies.... 36. Pripažinti, kad atsakovas J. N., asmens kodas ( - ) yra ( - ) gimusios... 37. Įpareigoti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos civilinės... 38. Vaikui O. J., gim. ( - ), suteikti tėvo J. N. (J. N.) pavardę – N..... 39. Nepilnamečio vaiko O. J. gyvenamąją vietą nustatyti su ieškove A. J..... 40. Priteisti iš atsakovo J. N., a.k. ( - ) nepilnametės O. J., a.k. ( - )... 41. Paskirti ieškovę A. J. uzufrukto teise tvarkyti nepilnametės O. J. pinigines... 42. N. O. J., gim. ( - ), ir J. N. a. k. ( - ) tokią bendravimo tvarką: 1.1. iki... 43. Priteisti iš atsakovo J. N. (J. N.) 134,00 Eur žyminio mokesčio į... 44. Įsiteisėjusį teismo sprendimą per tris darbo dienas išsiųsti civilinės... 45. Išaiškinti A. J., kad po sprendimo įsiteisėjimo, turi nuvykti į Civilinės... 46. Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 47. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...