Byla e2-4745-639/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Saulius Zajarskas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovei K. T. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydamas iš atsakovės priteisti 251,05 Eur žalos atlyginimo, 35,42 Eur kompensuojamųjų palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

5Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti tinkamai 2018 m. gegužės 2 d. viešo paskelbimo būdu (CPK 130 str.). Atsakovė atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl, esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (LR CPK 142 str. 4 d.).

6Teismas konstatuoja:

7ieškinys tenkintinas.

8Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyta, kad 2015 m. kovo 11 d. iš buto adresu ( - ) Klaipėda, vandeniu aplietos žemiau esančios patalpos, adresu ( - ) Klaipėda (iki 2016 m kovo 16 d. adresas buvo ( - ) Klaipėda). ( - ) Klaipėda, esančių patalpų savininkė A. M. buvo apdraudusi minėtas patalpas AB „Lietuvos draudimas“. Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ kompensuodamas patalpų, esančių ( - ) Klaipėda, Klaipėda, savininkui padarytą žalą, išmokėjo draudėjai A. M. 251,97 Eur dydžio draudimo išmoką. Iš AB „Lietuos draudimas“ surašyto turto sunaikinimo sugadinimo akto ir jo priedų matyti, kad vanduo išsiliejo iš virš aplieto buto esančio atsakovės buto. Byloje duomenų, apie tai, kad prašoma suma sumokėta, nėra.

9Pagal CK 6.1015 str. 1 d. draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens, jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita. Pagal CK 6.1015 str. 2 d. reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, nustatančių draudėjo ir už žalą atsakingo asmens santykius. Tai reiškia, kad žalos padarymo draudėjo turtui atveju draudikui perėjusi reikalavimo teisė įgyvendinama pagal deliktinę civilinę atsakomybę reglamentuojančias CK šeštosios knygos III dalies XXII skyriaus normas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. vasario 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „If draudimas“ v. V. J., bylos Nr. 3K-3-116/2005; 2007 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Lietuvos draudimas“ v. UAB „Riviva“, bylos Nr. 3K-3-554/2007), pagal kurias tam, kad atsirastų civilinės atsakomybės teisiniai santykiai, būtina nustatyti visų atsakomybės sąlygų – neteisėtų veiksmų, žalos, priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos, bei kaltės – buvimą. Kadangi kaltė, kaip civilinės atsakomybės sąlyga, yra preziumuojama, tai reikalavimą dėl žalos atlyginimo pareiškęs ieškovas privalo įrodyti likusias civilinės atsakomybės taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalą ir priežastinį ryšį tarp jų (CK 6.246 str., 6.247 str., 6.249 str.). Pagal generalinio delikto, įtvirtinto CK 6.263 str. 1 d., doktriną kaltė ir neteisėti veiksmai yra neišskiriami, todėl kaltės prezumpcija praktiškai apima ir neteisėtų veiksmų prezumpciją (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje JAV įmonė Autodesk Inc. V. UAB „Arginta“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-422/2006). CK 6.266 str. 1 d. nustatyta, kad žalą, padarytą dėl pastatų, statinių ar kitokių konstrukcijų sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas) (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2007 m. gruodžio 11 d. nutartis, civilinė byla Nr. 3K-3-554/2007).

10Pažymėtina, kad nagrinėjant bylą dėl žalos, atsiradusios dėl vandens užliejimo, atlyginimo atsakovo veiksmai yra laikomi neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo valdomo buto, o ne iš kitų šaltinių. Dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovo buto, ieškovas neprivalo įrodinėti. Jis privalo įrodyti tik tą aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo butas, o ne kiti šaltiniai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-299/2008).

11

12Esant išdėstytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad iš atsakovei priklausančiame bute, adresu ( - ) Klaipėda, išsiliejo vanduo, dėl ko buvo padaryta žala žemiau esančiam butui, adresu ( - ) Klaipėda, kuris buvo apdraustas AB „Lietuvos draudimas“. Kadangi ieškovas žalą patyrusio buto savininkei išmokėjo 251,05 Eur dydžio draudimo išmoką, todėl ieškovas įgijo reikalavimo teisę į atsakingą dėl žalos atlyginimo asmenį – atsakovę K. T.. Atsižvelgiant į tai, AB „Lietuvos draudimas“ reikalavimas kaip pagrįstas tenkintinas, ieškovui iš atsakovės priteistina 251,05 Eur žalos atlyginimo.

13CK 6.261 straipsnis numato, jog praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Be to, kreditorius, įrodęs kitus nuostolius, turi teisę ir į jų atlyginimą. Esant išdėstytų aplinkybių visumai, konstatavus atsakovės skolinę turtinę prievolę ieškovei, ieškovei iš atsakovės priteistinos 35,42 Eur palūkanos.

14Ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (6.210 straipsnio 1 dalis).

15Patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovės priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 15,00 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 100, 259, 285 – 287 straipsniais, teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti.

18Priteisti iš atsakovės K. T. 251,05 Eur žalos atlyginimo, 35,42 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 286,47 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2018 m. balandžio 9 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur bylinėjimosi išlaidas ieškovui AB „Lietuvos draudimas“.

19Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai