Byla A2.6.-380-922/2016

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Janiulytė, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui R. U., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 127 straipsnio 3 dalį, 130 straipsnio 1 dalį, 123 straipsnio 1 dalį ir 123 straipsnio 5 dalį traukiamas R. U., asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, nedirbantis, gyv. ( - ), administracine tvarka baustas, jo atžvilgiu 2013 m. buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas

Nustatė

2R. U. administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas dėl to, kad jis 2016-06-13 d. apie 0.51 val. Varėnos r. sav. kelio Vydeniai – Kamorūnai 2,60 km būdamas neblaivus (nustatytas 1,18 prom. girtumas), neturėdamas tam teisės, vairuodamas transporto priemonę „Nissan Almera“, valst. Nr. ( - ) nepasirinko saugaus važiavimo greičio, nesuvaldė automobilio, nuvažiavo nuo kelio ir apgadino kelio dangą. R. U. pasišalino iš eismo įvykio vietos, automobilis neapdraustas privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu, jam neatlikta privalomoji techninė apžiūra, jis neįregistruotas nustatyta tvarka, tuo R. U. pažeidė Kelių eismo taisyklių 14, 226, 127, 219.4 punktų reikalavimus bei Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 30 straipsnio 1 dalies 2 punktą.

3Administracinėn atsakomybėn traukiamas R. U. bei administracinio teisės pažeidimo protokolą surašiusios institucijos atstovas posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio datą, laiką ir vietą pranešta tinkamai. Prašymų dėl bylos nagrinėjimo negauta.

4Teismas ištyrė byloje esančią rašytinę medžiagą: administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. 55P-63322602-16; Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Varėnos rajono policijos komisariato pareigūno tarnybinį pranešimą; 2016-06-13 autoavarijos vietos schemą; fotonuotraukas; alkoholio kiekio matuoklio testo kvitą, kuris patvirtina, kad 2016-06-13 d. 03 val. 30 min. (po eismo įvykio) R. U. nustatytas 1,18 prom. girtumas, kitus alkoholio kiekio matuoklio testo kvitus, iš kurių matyti, kad J. M., E. K. ir V. K. nustatyti atitinkamai 3,06, 0,93 ir 2,43 prom. girtumai; alkoholio kiekio matuoklio patikros sertifikatą, kuris patvirtina, kad šio prietaiso patikra galioja iki 2016-11-16; protokolą, kuris patvirtina, jog tikrinimą atlikę pareigūnai Evaldas Didikas ir Arvydas Alekšiūnas yra supažindinti su alkoholio kiekio matavimo priemonių naudojimo instrukcija ir yra išlaikę įskaitas; pranešimą dėl R. U. nušalinimo nuo transporto priemonės vairavimo; 2016-06-13 transporto priemonės techninės apžiūros aktą; 2016-06-11 transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį; transporto priemonės priverstinio nuvežimo aktą; R. U. paaiškinimą, kuriame nurodoma, jog 2016-06-12 jis pirko automobilį Nissan Almera, apie 16 val. gėrė alkoholinius gėrimus, užsimanė pasivažinėti, vairavo nuo Vydenių k. link Kamorūnų k., nesuvaldė automobilio ir apsivertė keletą kartų, su draugais bandė ištraukti automobilį, bet nepavyko, nusprendė eiti namus miegoti, policijos nekvietė; E. K. ir V. K. paaiškinimus; laikino transporto priemonės registracijos liudijimo šaknelę; VĮ Regitros duomenų bazės išrašą, iš kurio matyti, kad „Nissan Almera“ valst. Nr. ( - ) registruota G. G. vardu; R. U. charakterizuojančius duomenis, iš kurių matyti, kad R. U. iki šiol nėra baustas administracine tvarka už Kelių eismo taisyklių pažeidimus, teisės vairuoti nėra įgijęs.

5Įvertinus aptartus įrodymus, daroma išvada, kad R. U. 2016-06-13 d. apie 0.51 val. Varėnos r. sav. kelyje būdamas neblaivus (nustatytas 1,18 prom. girtumas), neturėdamas tam teisės, vairuodamas transporto priemonę „Nissan Almera“ valst. Nr. ( - ), nepasirinko saugaus važiavimo greičio, nesuvaldė automobilio, nuvažiavo nuo kelio, vertėsi ir apgadino kelio dangą. R. U. pasišalino iš eismo įvykio vietos, automobilis neapdraustas privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu, jam neatlikta privalomoji techninė apžiūra, automobilis neįregistruotas nustatyta tvarka, tuo buvo pažeisti Kelių eismo taisyklių 14, 226, 127, 219.4 punktų reikalavimai bei Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 30 straipsnio 1 dalies 2 punktas. Konstatuotina, jog administracinio teisės pažeidimo protokolas R. U. surašytas pagrįstai, o pažeidimų sudėtys įrodytos.

6R. U. administracinę atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

7Skiriant nuobaudą R. U. teismas atsižvelgė į bendrąsias administracinių nuobaudų skyrimo taisykles, pažeidimo pobūdį ir pavojingumą – tai vienas šiurkščiausių pažeidimų, nes pažeidimas padarytas vairuojant automobilį esant neblaiviam, tai rodo asmens labai neatsakingą požiūrį į eismo saugumą. Būdamas tokios būklės asmuo kelia labai didelį pavojų ne vien sau, bet ir kitiems eismo dalyviams, rizikuoja ne vien savo, bet ir kitų asmenų sveikata bei gyvybe, savo ir kitų eismo dalyvių šeimų gerove. Pažymėtina, kad pažeidimas padarytas sąmoningai, nes vidutinio girtumo būsenoje asmeniui objektyviai nelieka abejonių, jog jo būklė nebėra tokia, kai dar galima vairuoti (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys bylose Nr. N575-2544/2011, Nr. N575-5297/2010, Nr. N444-5431/2009, Nr. N444-1504/2008). R. U. administracine tvarka baustas už pažeidimus, nesusijusius su Kelių eismo taisyklių pažeidimais, nedirbantis, jauno amžiaus, padėjo išaiškinti pažeidimus (prisipažino juos padaręs), į atsakomybę lengvinančių ir sunkiančių aplinkybių nebuvimą, teismas daro išvadą, kad administracinės nuobaudos tikslai, numatyti ATPK 20 straipsnyje, šiuo atveju gali būti pasiekti skiriant administracines nuobaudas, numatytas atitinkamo administracinio teisės pažeidimo sankcijoje. Vadovaujantis ATPK 33 straipsnio 2 dalimi paskirtina apėmimo būdu subendrinta administracinė nuobauda atsakomybę už sunkesnįjį iš pažeidimų.

8Transporto priemonė „Nissan Almera“ valst. Nr. ( - ) konfiskuojama valstybės nuosavybėn, pripažįstant, kad jos faktinis savininkas yra R. U., ką ir patvirtina 2016-06-11 transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis. Automobilio teisinės registracijos procedūra yra neužbaigta. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas civilinių bylų, susijusių su civilinės atsakomybės draudimu, teismų praktiką (2010-11-09 nutartyje Nr. 3K-3-448/2010, 2010-11-11 nutartyje Nr. 3K-7-309/2010) yra pasisakęs, kad nustatant transporto priemonės savininką galimybė remtis Transporto priemonių registro duomenimis yra ribota, registro duomenys nesukuria nepaneigiamos nuosavybės teisės prezumpcijos ir nekliudo atsakovui įrodinėti nuosavybės teisių perleidimą kitam asmeniui, t. y. paneigti registro duomenis.

9Pažymėtina, jog ATPK 127 straipsnio 3 dalies, 130 straipsnio 1 dalies sankcijose numatyta, kad asmenims, neturintiems teisės vairuoti gali būti taikoma administracinė nuobauda – transporto priemonės konfiskavimas. ATPK 26 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, ir pajamų, kurios buvo gautos administracinio teisės pažeidimo padarymu, konfiskavimas yra priverstinis neatlygintinas šio daikto ir šių pajamų pavertimas valstybės nuosavybe. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008-05-26 nutartyje administracinėje byloje Nr. N575-1742/2008, konstatavo, kad pažeidimo padarymo įrankio (transporto priemonės) konfiskavimas pripažintinas proporcinga administracine nuobauda, esant padarytiems tam tikriems ATPK numatytiems pažeidimams, toks nuosavybės teisių ribojimas atitinka visuomenės siekiamus visuotinai svarbius tikslus ir negali būti laikomas priemone, kuri varžo asmens teises labiau negu reikia, kad šie tikslai būtų pasiekti. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997-04-08 nutarime taip pat konstatuota, jog nuosavybės teisė yra prigimtinė žmogaus teisė, ginama įstatymo, tačiau ji nėra absoliuti. Vienas iš nuosavybės teises ribojančių požymių yra draudimas panaudoti turtą taip, kad kitiems asmenims ar visuomenei dėl to būtų padaryta žala. Pagal administracinių teismų praktiką administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankio - transporto priemonės konfiskavimas gali būti taikomas nepriklausomai nuo to, kam nuosavybės teise jis priklauso. Konfiskavimas gali būti netaikomas, kai nustatoma išskirtinė situacija, leidžianti daryti išvadą, jog transporto priemonės savininkas nėra atsakingas už jo nuosavybės panaudojimą pažeidimo padarymo metu (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys bylose Nr. N575-2114/2011, Nr. N261-4604/2011, Nr. N575-3213/2010).

10Vadovaujantis ATPK 26, 127 straipsnio 3 dalies, 130 straipsnio 1 dalies nuostatomis, atsižvelgiant į aplinkybę, kad R. U. būdamas girtas, neturėdamas teisės vairuoti, vairavimo įgūdžių, nusprendė vairuoti automobilį, kurį įsigijo kaip metalo laužą, kuris neatitinka transporto priemonėms keliamų reikalavimų, kuriuo važiuoti viešaisiais bendrojo susikiekimo automobilių keliais draudžiama, taikytinas transporto priemonės konfiskavimas, kaip sankcijoje numatyta administracinė nuobauda, tokiu būdu užkertant kelią ateityje panaudoti turtą taip, kad kitiems asmenims ar visuomenei dėl to būtų padaryta žala.

11Vadovaudamasis ATPK 224 straipsniu ir 287 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

12pripažinti R. U., asmens kodas ( - ) padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 127 straipsnio 3 dalyje ir skirti jam administracinę nuobaudą – 1500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų) baudą su transporto priemonės „Nissan Almera“ valst. Nr. ( - ), konfiskacija.

13Pripažinti R. U., asmens kodas ( - ) padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 130 straipsnio 1 dalyje ir skirti jam administracinę nuobaudą – 1200,00 EUR (vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų) baudą su transporto priemonės „Nissan Almera“ valst. Nr. ( - ), konfiskacija.

14Pripažinti R. U., asmens kodas ( - ) padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 123 straipsnio 1 dalyje ir skirti jam administracinę nuobaudą – 30,00 EUR (trisdešimt eurų) baudą.

15Pripažinti R. U., asmens kodas ( - ) padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 123 straipsnio 5 dalyje ir skirti jam administracinę nuobaudą – 25,00 EUR (dvidešimt penkių eurų) baudą.

16Skirti R. U. už ATPK 127 straipsnio 3 dalyje, 130 straipsnio 1 dalyje, 123 straipsnio 1 dalyje ir 123 straipsnio 5 dalyje numatytus administracinius teisės pažeidimus subendrintą administracinę nuobaudą – 1500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų) baudą su transporto priemonės „Nissan Almera“ valst. Nr. ( - ), konfiskacija.

17Išaiškinti administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui, kad baudą privaloma sumokėti ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo jam dienos, o apskundus šį nutarimą – ne vėliau kaip keturiasdešimt dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos.

18Bauda mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas- 1001. Mokėjimo nurodymo paskirtyje būtina nurodyti pažeidimo identifikacinį kodą (ROIK 16058767555).

19Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos:

Sąskaitos Nr.Banko kodasBanko pavadinimas
( - )72900AB „Citadele“ bankas
( - )40100AB DNB bankas
( - )70440AB SEB bankas
( - )71800AB Šiaulių bankas
( - )74000Danske Bank A/S Lietuvos filialas
( - )21400Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius
( - )73000„Swedbank“, AB
( - )72300UAB Medicinos bankas

20Nesumokėjus visos baudos per nurodytą terminą, bauda bus išieškoma priverstinai ir atsiras prievolė sumokėti vykdymo išlaidas antstoliui.

21Po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimai sprendžiami Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

22Nutarimas per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Varėnos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Janiulytė, nedalyvaujant... 2. R. U. administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas dėl to, kad jis... 3. Administracinėn atsakomybėn traukiamas R. U. bei administracinio teisės... 4. Teismas ištyrė byloje esančią rašytinę medžiagą: administracinio... 5. Įvertinus aptartus įrodymus, daroma išvada, kad R. U. 2016-06-13 d. apie... 6. R. U. administracinę atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių... 7. Skiriant nuobaudą R. U. teismas atsižvelgė į bendrąsias administracinių... 8. Transporto priemonė „Nissan Almera“ valst. Nr. ( - ) konfiskuojama... 9. Pažymėtina, jog ATPK 127 straipsnio 3 dalies, 130 straipsnio 1 dalies... 10. Vadovaujantis ATPK 26, 127 straipsnio 3 dalies, 130 straipsnio 1 dalies... 11. Vadovaudamasis ATPK 224 straipsniu ir 287 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas... 12. pripažinti R. U., asmens kodas ( - ) padarius administracinį teisės... 13. Pripažinti R. U., asmens kodas ( - ) padarius administracinį teisės... 14. Pripažinti R. U., asmens kodas ( - ) padarius administracinį teisės... 15. Pripažinti R. U., asmens kodas ( - ) padarius administracinį teisės... 16. Skirti R. U. už ATPK 127 straipsnio 3 dalyje, 130 straipsnio 1 dalyje, 123... 17. Išaiškinti administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui, kad baudą... 18. Bauda mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos... 19. Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamosios... 20. Nesumokėjus visos baudos per nurodytą terminą, bauda bus išieškoma... 21. Po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimai... 22. Nutarimas per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno...