Byla 2A-2453-619/2013
Dėl sutarties sąlygų pakeitimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Andrutės Kalinauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Andžej Maciejevski ir Loretos Lipnickienės

2sekretoriaujant Violetai Kamašinienei

3dalyvaujant apelianto atstovui adv. V. Barkauskui, P. Giniočiui,

4ieškovo atstovams L. P., adv. A. Š., A. Gecevičienei

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo apelianto UAB „Efektyvios investicijos“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. birželio 6 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato ieškinį atsakovams UAB „Efektyvios investicijos“ dėl sutarties sąlygų pakeitimo ir

6Kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą, n u s t a t ė :

7I. Ginčo esmė

8Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas ieškiniu prašė pripažinti, kad Transporto priemonių pasaugos 2008 m. vasario 14 d. sutarties Nr. 57-ST2-8 3.2, 4.1 ir 4.3 punktai prieštarauja esminiams sutarties šalių sąžiningumo, protingumo ir lygybės principams; pakeisti Transporto priemonių pasaugos 2008 m. vasario 14 d. sutarties Nr. 57-ST2-8 4.1 ir 4.3 punktus, šiuos punktus išdėstant taip: „4.1 punktas. Saugotojas mokėjimo ir atsiskaitymo už suteiktas paslaugas klausimus sprendžia LR Civilinio kodekso numatyta tvarka ir reikalauja iš trečiųjų asmenų atlyginti su paslaugų teikimu susijusias išlaidas pagal šios sutarties 3 priede nurodytus įkainius“; „4.3 punktas. Saugotojas už suteiktas paslaugas pateikia Davėjui PVM sąskaitas-faktūras tik išnaudojęs visas įmanomas teisines priemones prieš trečiuosius asmenis dėl automobilių grąžinimo ir apmokėjimo už šias paslaugas“; panaikinti Transporto priemonių pasaugos 2008 m. vasario 14 d. sutarties Nr. 57-ST2-8 3.2 punktą „Nutraukus ar pasibaigus sutarčiai per tris mėnesius savo lėšomis išsigabenti sulaikytas transporto priemones, saugomas saugotojo aikštelėse“; įpareigoti UAB „Efektyvios investicijos“ nukreipti reikalavimo teisę atlyginti už saugomas transporto priemones į trečiuosius asmenis, kaip tai numato sutarties 4.1 punktas.

9Nustatyta, kad tarp Vilniaus rajono policijos komisariato (kurio teisių perėmėjas yra ieškovas) ir UAB „Efektyvios investicijos“ trejiems metams buvo sudaryta Transporto priemonių pasaugos 2008 m. vasario 14 d. sutartis Nr. 57-ST2-8 dėl sulaikytų ir perduotų transporto priemonių transportavimo bei saugojimo, kurios pagrindu ieškovas (davėjas) perduoda atsakovui (saugotojui), o pastarasis įsipareigoja pristatyti (nugabenti) transporto priemones saugojimui į saugotojui priklausančias aikšteles arba pristatyti (nugabenti) į kitas davėjo atstovų nurodytas vietas. Policijos pareigūnai priverstinai nuveža transporto priemones, esant įstatymuose nustatytiems pagrindams (ATPK 269 str. 7 d., BK, CK 6.849 str., 6.850 str.), tačiau jų saugojimas neįeina į policijos pareigūnų pareigas, ir vien priverstinis automobilių nuvežimas negarantuotų jų išsaugojimo, todėl ir buvo sudaryta sutartis su atsakovu. Nurodė, kad atsakovo veiksmai atitiko CK 6.229 str. numatytą prievolės atsiradimo pagrindą – kito asmens reikalų tvarkymą, atsakovo išlaidos, kurias jis patyrė veikdamas trečiųjų asmenų interesais, turi būti atlygintos. Remiantis CK 6.233 str. 1 d. nustato, kad jeigu asmuo kito asmens reikalus tvarkė teisingai ir tai atitiko pastarojo interesus, tai visos atsiradusios prievolės tampa privalomos asmeniui, kurio reikalai buvo tvarkomi. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 str. 6 d. taip pat numato, kad už transporto priemonių saugojimą turi atlyginti transporto priemonės savininkas ir valdytojas solidariai. Ieškovo teigimu, jis pagrįstai tikėjosi, kad atsakovas tinkamai vykdo savo pareigas ir reikalavimo teisę dėl išlaidų už priverstinį transporto priemonių nuvežimą ir saugojimą nukreips į trečiuosius asmenis. Ieškovui patikrinus atsakovo transporto priemonių saugojimo aikštelėje esančias transporto priemones paaiškėjo, kad 496 transporto priemonės atsakovo yra saugomos nuo 2008 m. vasario 27 d.. Taigi atsakovas, ieškovo teigimu, nesiėmė jokių veiksmų, kad tretieji asmenys atsiimtų iš saugojimo aikštelėje atsakovo saugomas transporto priemones bei apmokėtų už transporto priemonių saugojimą. Tokiu būdu atsakovas veikia nesąžiningai, nes pasibaigus sutarties galiojimo laikui už priverstinai nuvežtų transporto priemonių saugojimą atsakovas iš ieškovo pareikalaus apmokėti visas sumas, taip siekdamas nepagrįsto bei neteisėto praturtėjimo. Ieškovo teigimu, ginčo sutartis sudaryta esant esminiam šalių teisių bei pareigų neatitikimui, t. y. pagal sutarties 4.1 punkto nuostatas, atsakovas turi teisę, bet ne pareigą reikalauti iš trečiųjų asmenų atlyginti su paslaugų teikimu susijusias išlaidas pagal sutarties 3 priede nurodytus įkainius. Turėdamas tik teisę, bet ne pareigą, atsakovas prieš ieškovą įgyja nepagrįstą pranašumą veikti savo nuožiūra. Atsakovas neatsakingai veikdamas ir netinkamai vykdydamas savo prievoles per sutarties galiojimo laiką sukaupė didelį kiekį automobilių, todėl ši sutarties sąlyga (3.2 p.) neatitinka protingumo, sąžiningumo ir ekonomiškumo kriterijų ir yra diskriminuojanti ieškovo atžvilgiu.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2011 m. birželio 6 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies – pripažino, kad Transporto priemonių pasaugos 2008 m. vasario 14 d. sutarties Nr. 57-ST2-8 3.2, 4.1 ir 4.3 punktai prieštarauja esminiams sutarties šalių sąžiningumo, protingumo ir lygybės principams; pakeitė Transporto priemonių pasaugos 2008 m. vasario 14 d. sutarties Nr. 57-ST2-8 4.1 ir 4.3 punktus; panaikino Transporto priemonių pasaugos 2008 m. vasario 14 d. sutarties Nr. 57-ST2-8 3.2 punktą; likusią ieškinio dalį atmetė. Teismas nustatė, kad Vilniaus apskrities VPK Elektrėnų, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės rajonų policijos komisariatai yra sudarę analogiškas sutartis su analogiškas paslaugas teikiančiais subjektais, kurie už priverstinai nuvežtų transporto priemonių nuvežimą bei saugojimą reikalauja atlyginti su transporto priemonių saugojimu susijusias išlaidas šių transporto priemonių savininkus bei valdytojus, o ne komisariatus, tai iš esmės atitinka teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus. Teismas sutiko su ieškovo argumentais, kad, atlikus inventorizaciją, buvo nustatyti atsakovo piktnaudžiavimo savo sutartinėmis teisėmis atvejai, t. y. buvo nustatyta, kad kai kurios saugomos transporto priemonės dar yra saugomos nuo 2008 m. vasario 27 d., be to, bendras saugomų transporto priemonių skaičius yra labai didelis ir atsakovas nesiima jokių teisėtų priemonių ar veiksmų, kad tretieji asmenys iš atsakovo atsiimtų saugomas transporto priemones bei apmokėtų už šių transporto priemonių saugojimą. Pažymėjo, kad ieškovas nėra privatus juridinis ar fizinis asmuo, o valstybės institucija, vykdanti tam tikras funkcijas bei išlaikoma iš valstybės biudžeto. Konstatavo, kad atsakovas savo neveikimu (nereiškia teismui ieškinių su reikalavimu apmokėti už suteiktas paslaugas, todėl elgiasi nesąžiningai, nes pasibaigus sutarties galiojimo laikui už priverstinai nuvežtų transporto priemonių saugojimą atsakovas turės teisę pareikalauti apmokėjimo jau ne iš trečiųjų asmenų, o iš ieškovo, kuris yra išlaikomas iš valstybės biudžeto. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad 2008 m. vasario 14 d. Transporto priemonių pasaugos sutarties Nr. 57-ST2-8 ginčijamos nuostatos iš esmės pažeidžia viešąjį interesą bei įtvirtina šalių teisių bei pareigų neatitikimą, nes pagal šias nuostatas atsakovas turi teisę, bet ne pareigą reikalauti iš trečiųjų asmenų atlyginti su paslaugų teikimu susijusias išlaidas, ir atsakovas, turėdamas tik tokią teisę, bet ne pareigą, prieš ieškovą įgyja nepagrįstą pranašumą be jokios kontrolės veikti tik savo nuožiūra, taip iš esmės pabloginant ieškovo padėtį, todėl ginčijamos nuostatos yra laikytinos iš esmės neatitinkančiomis ir prieštaraujančiomis esminiams sutarties šalių sąžiningumo, protingumo ir šalių lygybės principams. Teismas ieškovo reikalavimą įpareigoti atsakovą nukreipti reikalavimo teisę atlyginti už saugomas transporto priemones į trečiuosius asmenis, kaip nustatyta sutarties 4.1 punkto, atmetė, nes CPK 5 straipsnio nuostatose įtvirtinta kiekvieno suinteresuoto asmens teisė kreiptis į teismą, tačiau tai negali būti traktuojama kaip suinteresuoto asmens pareiga ar atitinkama prievolė.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

13Apeliaciniu skundu apeliantas UAB „Efektyvios investicijos“ prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. birželio 6 d. sprendimą panaikinti dėl absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindo ir bylą perduoti Vilniaus apygardos teismui kaip pirmosios instancijos teismui; nekonstatavus absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindo, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. birželio 6 d. sprendimą toje dalyje, kurioje teismas iš dalies patenkino ieškovo ieškinį panaikinti ir toje dalyje priimti naują sprendimą, ieškinį atmesti. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

141. Apelianto nuomone, šiuo atveju yra absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas CPK 329 str. 2 d. 6 p., - pažeistos rūšinio teismingumo taisyklės. Pirmosios instancijos teismas priimdamas ieškinį neįvertino to, kad ieškovas reiškė turtinį reikalavimą, kurio suma viršijo 100 000 Lt. Ieškovo vienintelis tikslas yra išvengti mokėjimų už transporto priemonių transportavimą ir saugojimą pagal sutartį. Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad sutartį reikia pakeisti taip, kad ieškovui nereiktų mokėti už nuvežtų transporto priemonių saugojimą, t. y. ieškovas prašė nustatyti, o pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad ieškovas neturėtų mokėti už transporto priemonių nuvežimą ir saugojimą. Toks reikalavimas yra neabejotinai turtinis. Analogiškai formuojama ir teisminė praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. vasario 8 d. nutartis Nr. 3K-3-109/2006). Be to, pirmosios instancijos teismas panaikino sutarties 3.2 punktą, taigi, sprendimu ieškovas buvo atleistas nuo prievolės savo lėšomis išgabenti apelianto saugomas transporto priemones, šis reikalavimas yra turtinis. Dėl nurodytų priežasčių, teismo sprendimas yra naikintinas.

152. Teismas tenkino ieškinį ir pripažino, kad sutarties 3.2 p., 4.1 p., 4.3 punktas prieštarauja esminiams sąžiningumo, protingumo ir sutarties lygybės principams. Apelianto nuomone, ieškinio rezoliucinės dalies pirmoje pastraipoje išdėstyti reikalavimai negalėjo būti vertinami kaip materialiniai teisiniai reikalavimai, t. y. kaip ieškinio dalykas, atitinkamai dėl šių ieškinio faktinį pagrindą sudarančių aplinkybių, teismas neturėjo pasisakyti teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje.

163. Teismo sprendimas dėl sutarties 4.1 p., 4.3 p. pakeitimo ir 3.2 punkto panaikinimo yra neteisėtas, todėl naikintinas. Apeliantas nurodo, kad teismas pakeitė ir panaikino sutarties, kuri sprendimo priėmimo metu buvo nebegaliojanti, punktus. Sutarties galiojimas pasibaigė 2011 m. vasario 14 d. Teismas sprendimu pakeitė sutartį, kurios galiojimas jau buvo pasibaigęs, t. y. teismas retroaktyviai modifikavo šalių sutartinius santykius, toks sprendimas neatitinka CK 1.5 str. įtvirtintų principų. Jeigu apeliantas būtų žinojęs, kad po ieškovo deklaruojamos sutarties galiojimo pabaigos bus pakeistos esminės sutarties sąlygos dėl atsiskaitymų, tai jis nebūtų sudaręs tokios sutarties.

174. Teismas nepagrįstai pripažino, kad buvo sąlygos sutarčiai pakeisti. Ieškovas nenurodė CK 6.223 str. 2 d. numatytų pagrindų sutarčiai pakeisti. Nepagrįstos teismo išvados, kad apeliantas pažeidė sutartį, esą pakeistos ar panaikintos sutarties dalys neatitiko sąžiningumo, teisingumo, šalių lygybės principų, prieštaravo viešam interesui. Sutartis gali būti pakeista teismo sprendimu, jeigu kita sutarties šalis iš esmės pažeidė sutartį (CK 6.223 str. 2 d.), tačiau teismas iš esmės sprendime nenustatė ir nekonstatavo, kad apeliantas iš esmės pažeidė sutartį. Nors teismo sprendime ir nurodoma, kad pakeistos ar panaikintos sutarties dalys laikytinos iš esmės neatitinkančiomis ir iš esmės prieštaraujančiomis esminiams sąžiningumo, protingumo, teisingumo bei šalių lygybės principams, tačiau šie motyvai susiję su sutarties turiniu, o ne su galimu esminiu sutarties pažeidimu iš apelianto pusės. Teismas netinkamai identifikavo apelianto sutartinius įsipareigojimus, o kaip tariamai neteisėtus veiksmus nurodė apelianto neveikimą, kurių pagal sutartį apeliantas ne tik neprivalėjo, bet ir negalėjo atlikti. Apeliantas tinkamai vykdė savo pareigas, numatytas sutarties 1.1-1.7 p., 4.1-4.8 p.. Teismas kaip tariamą pažeidimą nurodė tai, kad apeliantas kai kurias transporto priemones saugo nuo 2008 m. vasario 27 d., kad transporto priemonių skaičius yra labai didelis (t. y. net 496 vnt.) ir kad jis nesiima jokių veiksmų, kad tretieji asmenys atsiimtų transporto priemones ir apmokėtų už jų saugojimą. Pažymi, kad apeliantas neturi jokios įtakos nei transporto priemonių saugojimo laikotarpiui, nei jų skaičiui, apeliantas aktyviai bendradarbiavo su ieškovu, per visą sutarties galiojimo laiką išsiuntė net 627 vnt. Registruotų bei registruotų su įteikimo pranešimu pranešimų sulaikytų transporto priemonių savininkams, tame tarpe 146 vnt. buvo siunčiami po du kartus, 21 vnt. – po tris kartus, 5 vnt. keturis kartus. Priešingai, ieškovas nevykdė pareigos ir apie priverstinai nuvežtas transporto priemones jų teisėtiems valdytojams nepranešdavo. Pats ieškovas nepateikdavo tikslios informacijos apie sulaikytų transporto priemonių savininkus, būdavo pateikiama netiksli informacija apie transporto priemonės savininkus. Apeliantas bei ieškovo leidimo (sutarties 4.6 p.) neturėjo teisės grąžinti transporto priemonės savininkams. Iš sąraše nurodytų 476 vnt. sulaikytų transporto priemonių tik 74 atvejais ieškovas išdavė leidimus atsiimti sulaikytas transporto priemones, net 422 atvejais apeliantas neturėjo teisės atiduoti sulaikytų transporto priemonių.

185. Teismas nepagrįstai pabrėžė, kad ieškovas yra iš biudžeto išlaikoma valstybės institucija, todėl ginčijamos sutarties sąlygos pažeidė tiek viešą interesą, tiek sutarties šalių lygiateisiškumo principą. Teismo išvada nepagrįsta, nes ieškovo statusas šiuo atveju neturi įtakos šalių teisių ir pareigų apimčiai, nes valstybė ir jos institucijos yra lygiateisis civilinių santykių dalyvis (CK 2.36 str. 1 d.). Teismas neatsižvelgė į tai, kad sutartis buvo sudaryta viešo konkurso būdu, konkurso sąlygas ir sutarties sąlygas nustatė ieškovas. Pažymėjo, kad tarp šalių buvo sudaryta mišri sutartis, turinti pasaugos ir atlygintinų paslaugų sutarties elementų (CK 6.716 str. 1 d., CK 6.830 str. 1 d.). Teigia, jog sutartis neriboja ieškovo teisių reikalauti transporto priemonių transportavimo ir saugojimo išlaidų atlyginimo iš teisėtų valdytojų CK 6.229 str. ir kt. pagrindais.

196. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai teisinius santykius tarp apelianto ir trečiųjų asmenų kvalifikavo kaip kito asmens reikalų tvarkymo institutą reglamentuojančias teisės normas CK 6.229 str. 1 d., nes apeliantas teikdamas paslaugas veikė pagal sutartį, o ne kaip numatyta CK 6.229 str. 1 d. savanoriškai ir be jokio pavedimo. Kasacinis teismas 2011 m. vasario 8 d. nutartyje byloje Nr. 3K-3-45/2011 pripažino, kad apeliantas neturi ir negali turėti ne tik pareigos, bet ir teisės reikalauti iš trečiųjų asmenų transportavimo ir saugojimo išlaidų atlyginimo. Teismas ignoravo šiuos apelianto argumentus.

207. Teismo išvada apie analogiškas sutartis su kitais subjektais dėl analogiškų paslaugų teikimo nėra pagrįsta įrodymais, kadangi sutartys gali būti skirtingos.

218. Ieškovas nenurodė kitų sutarties pakeitimo sąlygų – CK 6.204 str. 3 d. 2 p.

229. Teismas panaikino sutarties 3.2 punktą, tačiau nenurodė jokių sutarties argumentų ir motyvų, dėl kurių tenkina ieškinį, toks sprendimas neatitinka CPK 270 str. 4 d. 1-4 p. reikalavimų. Bet kuriuo atveju, sprendimas šioje dalyje nepagrįstas, prieštarauja imperatyvioms teisės normoms – CK 6.843 str. 1 d.. Be to, apeliantas saugo ir konfiskuotas transporto priemones, jų yra 66 vnt., pagal teismo sprendimą išeitų, kad šį turtą apeliantas turėtų saugoti amžinai ir neatlygintinai.

2310. Teismas ignoravo aplinkybę, kad apeliantas nesilaikė išankstinės ginčo sprendimo ne teisme tvarkos – CK 6.223 str. 3 d.. Taip pat pažymi, kad nėra aiški teismo sprendimo rezoliucinė dalis, neaišku, kuriuos 4.1 ir 4.3 punktus teismas pakeitė.

24Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad teismas civilinę bylą išnagrinėjo visapusiškai ir pilnai, rūšinio teismingumo ir bylos nagrinėjimo tvarkos nepažeidė, sprendimo rezoliucinė dalis yra aiški. Teismas teisingai konstatavo, kad ginčijamos nuostatos iš esmės pažeidžia viešąjį interesą bei įtvirtina šalių teisių bei pareigų neatitikimą, nes apeliantas pagal sutartį turi tik teisę, bet ne pareigą reikalauti iš trečiųjų asmenų atlyginti su paslaugų teikimu susijusias išlaidas. Apeliantas teigdamas, kad neturi jokios pareigos rūpintis, kad priverstinai nuvežtos priemonės būtų grąžintos savininkams ar valdytojams, bando visą finansinę naštą už priverstinai nuvežtų transporto priemonių saugojimą permesti valstybei, taip eliminuodama teisės pažeidėjus už jų padarytų pažeidimų pasekmių šalinimą. Apeliantas nurodo, kad veikė aktyviai, tačiau visas aktyvumas pasireiškė tik laiškų rašymu, apeliantas sąmoningai nesiekė išieškoti lėšų iš priverstinai nuvežtų transporto priemonių savininkų ar valdytojų, nebendradarbiavo su ieškovu. Pasirengimo pirmosios instancijos teisme ir bylos nagrinėjimo metu viešojo pirkimo ir jo medžiaga nesirėmė, jokių įrodymų ir teisinių argumentų neteikė. Netinkamai interpretuoja LAT nutartį Nr. 3K-3-45/2011, kadangi ja buvo aiškinama, kad santykiai tarp apelianto ir trečiųjų asmenų susiklostė jų pačių neveikimu ir pasekmės pastariesiems kyla iš bendrųjų CK nuostatų. Kasacinis teismas pasisakė, kad klausimas dėl saugojimo išlaidų dydžio ir ieškovės prievolės jas apmokėti nespręstinas, nes tai nėra nagrinėjamos bylos dalykas (ieškinys paduotas dėl turto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo).

25IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

26Apeliacinis skundas tenkintinas.

27Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, tame skaičiuje ir priimtus CPK 314 straipsnio tvarka, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Ši byla nagrinėjama atsakovo pateikto apeliacinio skundo ribose.

28Lietuvos Aukščiausias Teismas 2013 m. balandžio 26 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 17 d. nutartį, kuria buvo paliktas nepakeistas ginčijamas pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikino ir bylą perdavė iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui. Kolegija nutartyje konstatavo, kad ieškovas nurodė pareikšto ieškinio pagrindą – esminė sutarties šalių nelygybė, sutarties sąlygų suteiktas kitai šaliai perdėtas pranašumas, neekonomiški ir kitaip neteisėti kitos šalies veiksmai ir pan., tačiau teisinio ieškinio pagrindo aiškiai neįvardino, o teisinė kvalifikacija, teisės normų aiškinimas ir taikymas ginčo santykiui yra bylą nagrinėjančio teismo prerogatyva. Pažymėjo, kad teismo argumentai nesudaro pakankamo pagrindo konstatuoti ieškovo nurodytų sąlygų neteisėtumo (keitimo ar naikinimo), nes valstybė, savivaldybė ir jos institucijos, sudarydamos civilines sutartis yra civilinių teisinių santykių dalyvės lygiais pagrindais kaip ir kiti šių santykių dalyviai (CK 2.36 str.). Kasacinio teismo kolegija konstatavo, kad sprendžiant ginčą, turėjo būti nustatinėjamos reikšmingos bylai faktinės aplinkybės ir taikomos sutarčių teisę reglamentuojančios teisės normos – CK 228 str., CK 6.223 str., CK 6.204 str. Dėl proceso teisės normų pažeidimo, grąžino bylą naujam nagrinėjimui.

29Nagrinėjant apelianto apeliacinį skundą, atsižvelgtina į kasacinio teismo nurodytas aplinkybes, kurias reikalinga tirti bei konstatuotus faktus. Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus rajono policijos komisariatas ir UAB „Efektyvios investicijos“ 2008 m. vasario 14 d. sudarė Transporto priemonių pasaugos sutartį dėl policijos sulaikytų automobilių transportavimo ir saugojimo, kuria davėjas (ieškovas) įsipareigojo kviesti saugotojo (atsakovo) specialiąsias transporto priemones davėjo sulaikytų transporto priemonių transportavimui, o saugotojas įsipareigojo priimti perduodamas transporto priemones, jas transportuoti į saugojimo aikštelę ir ten saugoti iki jų grąžinimo.

30Ieškovas 2011 m. vasario 1 d. pateiktu ieškiniu prašė pakeisti sutarties sąlygas, kurios nustato atsakovo teisę, bet ne pareigą reikalauti iš trečiųjų asmenų, kurių automobiliai transportuojami bei saugomi, atlyginimo už suteiktas paslaugas, ir sumažinti atsakomybės ribas reikalaujant iš jo atlyginimo už saugotojo suteiktas paslaugas, taip pat panaikinti sutarties sąlygą, nustatančią ieškovui pareigą, nutraukus sutartį, per tris mėnesius išsigabenti sulaikytas transporto priemones. Kaip ieškinio pagrindą nurodė, kad sutartis sudaryta esant esminei šalių teisių ir pareigų neatitikčiai, nes atsakovas pagal sutarties sąlygas yra įgijęs nepagrįstą pranašumą veikti savo nuožiūra; sutarties sąlygos sukūrė ieškovui nepagrįstų pareigų ir jo atžvilgiu yra diskriminacinės, neatitinkančios protingumo, sąžiningumo ir ekonomiškumo kriterijų, taip pat, kad atsakovas netinkamai vykdė (pažeidė) sutarties sąlygas, nes piktnaudžiavo sutarties sąlygomis, nustatančiomis jam teisę, bet ne pareigą reikalauti iš trečiųjų asmenų atlyginimo, ir elgėsi nesąžiningai, nes nesiėmė veiksmų, kad tretieji asmenys laiku atsiimtų saugomas transporto priemones ir sumokėtų už suteiktas paslaugas. Nagrinėjant apelianto apeliacinį skundą teismo posėdžio metu ieškovo atstovai nurodė, kad jie prašo sutarties sąlygas modifikuoti tokiu būdu, kad ginčijamos sąlygos atitiktų LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 str. 6 d. nuostatas, nustatančias, jog išlaidas, susijusias su priverstiniu transporto priemonės nuvežimu į transporto priemonės aikštelę įstatymo numatytais atvejais ūkio subjektui atlygina transporto priemonės savininkas ir valdytojas solidariai. Ši apelianto pareiga yra įstatyminė pareiga. Ieškovo tvirtinimu, ginčijamos sutarties sąlygos prieštarauja policijos veiklos tikslams (CK 1.82 str.), nes ieškovui negali kilti pareiga atsakyti už tas lėšas, kurių neatlygina transporto priemonės savininkas (valdytojas). Ieškovo vertinimu, toks sąlygos, dėl kurių kyla ginčas nėra esminės, jos nebuvo konkursinių dokumentų sudėtinė dalis, bet tarpusavio susitarimų dalis. Laiko, ginčijamos sutarties sąlygos turi būti pakeistos nuo 2008 m. liepos 1 d., įsigaliojus naujai LR Saugaus eismo įstatymo 33 str. redakcijai.

31Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas iš dalies ieškovo ieškinį, sprendime konstatavo, kad, atlikus inventorizaciją buvo nustatyti atsakovo piktnaudžiavimo savo sutartinėmis teisėmis atvejai, t. y. buvo nustatyta, kad kai kurios transporto priemonės dar yra saugomos nuo 2008 m. vasario 27 d., be to, bendras saugomų transporto priemonių skaičius yra labai didelis ir atsakovas nesiima jokių teisėtų priemonių ar veiksmų, kad tretieji asmenys iš atsakovo atsiimtų saugomas transporto priemones bei apmokėtų už šių transporto priemonių saugojimą. Teismo vertinimu, 2008 m. vasario 14 d. Transporto priemonių pasaugos sutarties Nr. 57-ST2-8 sutarties ginčijamos nuostatos iš esmės pažeidžia viešąjį interesą bei įtvirtina šalių teisių bei pareigų neatitiktį, nes pagal šias nuostatas atsakovas turi teisę, bet ne pareigą reikalauti iš trečiųjų asmenų atlyginti su paslaugų teikimu susijusias išlaidas, ir atsakovas, turėdamas tik tokią teisę, bet ne pareigą, prieš ieškovą įgyja nepagrįstą pranašumą be jokios kontrolės veikti tik savo nuožiūra, taip iš esmės pabloginant ieškovo padėtį, todėl jos laikytinos iš esmės neatitinkančiomis ir prieštaraujančiomis esminiams sutarties šalių sąžiningumo, protingumo ir lygybės principams. Su šiais priimto teismo sprendimo argumentais apeliantas nesutinka.

32Apelianto tvirtinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino, kad buvo sąlygos sutarčiai pakeisti CK 6.223 str. pagrindais, nes tokių faktinių aplinkybių byloje nenustatyta, teismas pagal CK 6.223 str. 2 d., pakeitė ir panaikino sutarties punktus, kai sutartis sprendimo priėmimo metu jau buvo negaliojanti, todėl teismas pažeidė CK 1.5 str., neatsižvelgė į tai, kad sutartis buvo sudaryta viešo konkurso būdu, suabsoliutino ieškovo statusą, tuo pažeisdamas sutarties šalių lygiateisiškumą.

33Teisėjų kolegija su šiais apelianto skundo argumentais sutinka, laiko juos teisiškai pagrįstais.

34Byloje nustatyta, kad 2008-02-14 „Transporto priemonių pasaugos sutartis Nr. 57-9T2-8“ (t.1, b .l. 6-8) sudaryta viešo konkurso būdu, remiantis Prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų, taikant įprastą komercinę praktiką taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus rajono policijos komisariato viršininko įsakymu. Nustatyta, kad transporto priemonių pasaugos sutarties projektas parengtas ieškovo, atsakovas kviestas sutarties sąlygų suderinimui. Prašomos pakeisti sutarties nuostatos – 3.2 (turi būti 3.4 p. – įsivėlusi techninė klaida) punktas „Dėl transporto priemonių išsigabenimo“, 4.1 punktas parengtas pagal ieškovo teiktą sutarties dėl mašinų saugojimo projektą. Taigi, vertindama šalių susiklosčiusius santykius, kolegija atsižvelgia į tai, kad tarp šalių yra kilęs ginčas dėl viešojo pirkimo būdu sudarytos paslaugų sutarties sąlygų, pakeitimo, kurias atsakovui pateikė ieškovas. Pažymėtina taip pat, kad sutarties galiojimas tarp šalių yra pasibaigęs 2011 m. vasario 14 d., o įsiteisėjusiu Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 4 d. sprendimu atmestas ieškovo UAB „Efektyvios investicijos“ ieškinys atsakovui dėl 2008-02-14 Transporto priemonių pasaugos sutarties nutraukimo pagal Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato 2010-11-10 raštą Nr. 10-S-19431 pripažinimo negaliojančiu. Taigi, tarp šalių sutartiniai santykiai yra nutrūkę.

35Vertinant sutarties šalių turinį akivaizdu, kad tarp šalių buvo sudaryta mišri sutartis, turinti tiek pasaugos sutarties – transportavimo priemonių saugojimas, tiek atlygintinų paslaugų sutarties – transporto priemonių transportavimas, elementų (CK 6.716 str., CK 6.380 str., 6.840 str.), todėl sutiktina su apelianto skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai teisinius santykius tarp apelianto ir trečiųjų asmenų kvalifikavo pagal kito asmens reikalų tvarkymo institutą CK 6.229 str. 1 d. reglamentuojančias teisės normas. Ieškovo teiginiai, kad teismų praktikoje pasisakyta, jog fizinio asmens turto perdavimas atitinka CK 6.229 str. nurodytos prievolės atsiradimo pagrindą, nesuteikia pagrindo priešingai išvadai, nes pagal dvišalę sutartį apeliantas buvo įsipareigojęs atlikti konkrečius veiksmus, kuriuos jam pavedė ieškovas. Kasacinio teismo praktikoje yra konstatuota, kad tokia sutartis yra laikytina sudaryta trečiojo asmens naudai (CK 6.191 str. 1 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-327/2011). Iš sutarties turinio nustatyta, kad šalys sulygo, kad „3.2 (turi būti 3.4 p.) nutraukus ar pasibaigus sutarčiai per tris mėnesius davėjas įsipareigoja savo lėšomis išsigabenti sulaikytas transporto priemones, saugomas saugotojo aikštelėse“; „4.1 p. saugotojas mokėjimo ir atsiskaitymo už suteiktas paslaugas klausimus sprendžia LR CK numatyta tvarka ir turi teisę reikalauti iš trečiųjų asmenų atlyginti su paslaugų teikimu susijusias išlaidas pagal šios sutarties (priede Nr. 3) nurodytus įkainius“; „4.3 punktas. Davėjas už suteiktas saugotojo paslaugas apmoka pagal pateiktas sąskaitas faktūras arba PVM sąskaitas faktūras, tik tais atvejais, kai saugotojas už suteiktas paslaugas negauna apmokėjimo iš trečiųjų asmenų“.

36Pažymėtina, jog teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis) ir šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnio 1 dalis); vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti bei kooperuotis ir ją vykdyti kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu (CK 6.200 straipsnio 2, 3 dalys).

37Kaip nustatyta iš bylos duomenų, tarp šalių yra kilęs ginčas dėl sutarties IV skyriuje „Mokėjimas ir atsiskaitymas“ numatytų 4.1 ir 4.2 p. sąlygų aiškinimo, ieškovas siekia modifikuoti šalių susiklosčiusius santykius tokiu būdu, kad sutarties sąlygos numatytų atsakovo pareigą reikalauti iš trečiųjų asmenų atlyginimo už suteiktas saugojimo paslaugas, taip pat panaikinti jo pareigą nutraukus sutartį išsigabenti transporto priemones.

38Sutarties laisvės principas leidžia šalims ne tik sudaryti sutartį, bet ir pakeisti jau sudarytoje sutartyje sulygtas sąlygas, kad jos atitiktų tikrąją sutarties šalių valią, neprieštarautų imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir bendriems civilinės teisės principams bei sudaromos sutarties esmei. Tarp sutarties šalių kilus ginčui dėl sutarties sąlygų turinio ar netinkamo sutarties sąlygų vykdymo ir neišsprendus ginčo šalių laisva valia, nukentėjusi šalis turi teisę pažeistas teises ginti teisme, prašydama pakeisti (panaikinti) sutarties sąlygas dėl pasikeitusių aplinkybių (CK 6.204 straipsnis), esminės šalių nelygybės (CK 6.228 straipsnis), esminio sutarties pažeidimo ir kitų sutarties ar įstatymų nustatytų atvejų (CK 6.223 straipsnis). Tokiu atveju į teismą besikreipianti šalis turi įrodyti sutarties vykdymo principų faktinį pažeidimą ir (ar) prašymo pakeisti sutarties sąlygas faktinį pagrindą (CPK 178 str.).

39Sutiktina su apelianto apeliacinio skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino, kad buvo nustatytos sąlygos Sutarčiai pakeisti CK 6.223 str. 2 d. pagrindais. CK 6.223 str. 2 d. pagrindu teismo sprendimu sutartis gali būti pakeista teismo sprendimu, jeigu kita sutarties šalis iš esmės pažeidė sutartį; kitais sutarties ar įstatymų nustatytais atvejais. Pirmosios instancijos teismas sprendimo motyvuose konstatavo, kad pas atsakovą buvo nustatyti piktnaudžiavimo savo sutartinėmis teisėmis atvejai, t.y. buvo nustatyta, kad kai kurios saugomos transporto priemonės dar yra saugomos nuo 2008-02-27, atsakovas nesiima jokių teisėtų priemonių ar veiksmų, kad tretieji asmenys iš atsakovo atsiimtų teisėtas priemones, apmokėtų už šių transporto priemonių saugojimą, neteikia teismui ieškinių, veikia nesąžiningai, nes pasibaigus sutarties galiojimo laikui už priverstinai nuveržtų transporto priemonių saugojimą, atsakovas turi teisę pareikalauti jau ne iš trečiųjų asmenų, o iš ieškovo, kuris yra išlaikomas iš valstybės biudžeto. Teisėjų kolegija nustatytas pirmosios instancijos teismo aplinkybes laiko neįrodytomis, todėl jas atmeta kaip nepagrįstas.

40Vertinant ar kita sutarties šalis pažeidė sutartį, jos sąlygas, reikia nustatyti kokių sutarties nuostatų šalis nevykdė bei ar pareigų nevykdymas gali būti laikomas esminiu sutarties pažeidimu. Iš sutarties turinio matyti, kad apelianto sutartinės pareigos nustatytos sutarties 2.1; 2.3; 4.1 - 4.8 punktuose. Ieškovo tvirtinimu, atsakovas pažeidė sutartį, netinkamą pareigų vykdymą suponavo tai, kad jis reikalavimo teisės dėl išlaidų už priverstinį transporto priemonių nuvežimą ir saugojimą nenukreipė į trečiuosius asmenis (transporto priemonių savininkus/valdytojus), nesiėmė jokių veiksmų, kad tretieji asmenys atsiimtų iš atsakovo saugojimo aikštelėje saugomas transporto priemones bei apmokėtų už jų saugojimą.

41Vertinant sutarties sąlygas, kuriose reglamentuotas apmokėjimas už suteiktas paslaugas, pažymėtina tai, kad jose buvo įtvirtinta atsakovo teisė, o ne pareiga reikalauti iš trečiųjų asmenų atlyginti su paslaugų teikimu susijusias išlaidas pagal šios sutarties 3 priede nurodytus įkainius. Iš atsakovo į bylą pateiktų dokumentų nustatyta, kad atsakovas sutarties galiojimo metu siuntė 627 vnt. registruotų bei registruotų su įteikimo pranešimu pranešimų sulaikytų transporto priemonių savininkams (teisėtiems valdytojams) dėl transporto priemonių saugojimo ir atsiėmimo (t.1, b. l. 246-253), bendradarbiavo su ieškovu kreipdamasis su prašymu patikslinti sulaikytų transporto priemonių savininkų (valdytojų) duomenis, kurių duomenys automobilio sulaikymo akte nurodyti netiksliai arba grįžo nepasiekę adresato nurodytais adresais, prašė kuo skubiau organizuoti konfiskuotų automobilių išgabenimą iš aikštelės arba suteikti jiems įgaliojimą tai atlikti, nurodydami, kad jiems aktualu, kad iki sutarties nutraukimo momento aikštelėje būtų saugoma kuo mažiau automobilių, siekdami, kad neaugtų įsiskolinimas aikštelei siūlė kreiptis į VAVPK leidimo išduoti automobilį neatsiskaičius ar atsiskaičius dalinai, kas leistų sumažinti mokėtinas sumas (2009-12-22 d. raštas Nr. 2009-12/22(1), t.1, b. l. 119-120) prašė skirti kontaktinį pareigūną, kuris suteiktų reikalingą informaciją, susijusią su aikštelėje stovinčių transporto priemonių savininkais ar valdytojais (t.1, b. l. 123-125). Iš bylos duomenų nustatyta, kad atsakovo teisė reikalauti iš trečiųjų asmenų buvo apsunkinta, nes ieškovas nepateikdavo tikslios informacijos apie sulaikytų transporto priemonių savininkus (teisėtus valdytojus), pateiktame sąraše yra nemažai transporto priemonių, kuriuose nenurodytas transporto priemones savininkas arba jo tikslus adresas, (t.1, b.l. 20-48), trečiųjų asmenų neatsiėmimą transporto priemonių sąlygojo leidimų neišdavimas (b.l. 229-230). Tai, kad atsakovas tinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus pagal ginčo sutartį yra konstatuota ir įsiteisėjusiame Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 13 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2-357-577/2013 pagal ieškovo UAB „Efektyvios investicijos“ ieškinį atsakovui VBĮVAVPK, trečiasis asmuo Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl įsiskolinimo ir palūkanų priteisimo, kuris buvo paliktas nepakeistas Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 5 d. nutartimi (Liteko duomenys). Šių teismų procesiniais sprendimais yra konstatuota, kad apeliantas neturi pareigos pagal Sutartį reikalauti atlyginimo už transporto priemonių saugojimą ir transportavimą iš trečiųjų asmenų, toks mechanizmas sutartyje nėra detalizuotas. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011 m. vasario 8 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-45/2011 dėl turto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo, kurioje buvo kilęs ginčas dėl nagrinėjamoje byloje analizuojamų Sutarties sąlygų taikymo, yra nurodžiusi, kad „pasaugos sutarties dalis, kurioje nustatyta saugotojo teisė reikalauti iš trečiųjų asmenų išlaidų atlyginimo, nesukelia teisinių padarinių ir yra niekinė“. Į minėtoje kasacinio teismo nutartyje nurodytus išaiškinimus tikslinga atsižvelgti vertinant šalių nurodytas aplinkybes dėl tinkamo sutarties vykdymo. Įvertinus šių aplinkybių visumą, teisėjų kolegijos vertinimu, nėra laikytina pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad apeliantas savo veiksmais (neveikimu) veikė nesąžiningai, t.y. iš esmės pažeidė sutartį, nes byloje esantys įrodymų šių aplinkybių nepatvirtina.

42Kolegijos vertinimu, ieškovo nurodytais faktiniais ieškinio pagrindais nėra teisinio pagrindo konstatuoti CK 6.204 str., CK 6.228 str. sąlygų buvimą, nes jų byloje nėra nustatyta (CPK 178 str.).

43Apeliantas nurodo, kad nėra pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas yra iš valstybės biudžeto išlaikoma valstybės institucija, todėl ginčijamos sutarties sąlygos pažeidė tiek viešąjį interesą, tiek sutarties šalių lygiateisiškumo principą, nes remiantis CK 2.36 str. 1 d. valstybė, savivaldybė ir jų institucijos yra civilinių santykių dalyvės lygiais pagrindais kaip ir kiti šių santykių dalyviai.

44Kolegija pritaria šiems apelianto argumentams, pažymėdama, kad dėl jų pagrįstumo jau yra pasisakęs kasacinis teismas 2013 m. balandžio 8 d. nutartyje. Aukščiausiojo teismo teisėjų kolegija nutartyje taip pat yra konstatavusi, kad byloje nėra nustatyta, kad šalių sudaryta sutartis ar jos sąlygos prieštarauja policijos steigimo dokumentams ar jos veiklos tikslams.

45Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme ieškovo atstovai nurodė, kad ginčo sutarties nuostatos pažeidžia CK 1.82 str. nuostatas (prieštarauja juridinio asmens veiklos tikslams), atsakovui pareiga reikalauti saugomų išlaidų atlyginimo iš trečiųjų asmenų yra įstatyminė pareiga (LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 str. 6 p.). Kolegijos vertinimu, LR Saugaus eismo įstatymo 33 str. 6 d. reglamentuoja trečiųjų asmenų ir ūkio subjekto santykius dėl išlaidų, susijusių su priverstiniu transporto priemonės nuvežimu, tačiau ši norma nėra imperatyvi santykyje tarp ginčo šalių – ieškovo ir apelianto. Kitų įrodymų dėl ieškovo faktiniu ieškinio pagrindu nurodytų aplinkybių, išskyrus tuos, kurie pateikti į bylą ieškovas nepateikė, todėl teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo daryti išvadą, kad ginčo sutarties nuostatos pažeidžia CK 1.82 str..

46Kolegija taip pat sutinka su atsakovo apeliacinio skundo argumentu, kad teismo sprendimas neatitinka CK 1.5 str. principų, nes teismas retroaktyviai pakeitė sąlygas sutarties, kurios galiojimas yra pasibaigęs. Negaliojančios sutarties sąlygų pakeitimas negali šalims sukurti teisių ir pareigų. Pakeitus viešo konkurso būdu sudarytos ieškovo pasiūlytos sutarties esmines sąlygas dėl apmokėjimo tvarkos, taip pat būtų pažeisti viešųjų pirkimų principai.

47Apelianto argumentas dėl CPK 329 str. 2 d. 6 p. pažeidimo atmestinas, ieškinys dėl sutarties sąlygų pakeitimo nelaikytinas turtiniu, kadangi ginčas nagrinėjamas ne dėl piniginių sumų ar turto priteisimo, todėl byla išnagrinėta laikantis teismingumo taisyklių.

48Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių, nustačius netinkamą ginčo teisinių santykių kvalifikavimą ir procesinių normų taikymą, tenkintinas atsakovo apeliacinis skundas, pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas, ieškovo ieškinys atmestinas.

49Tenkinus atsakovo apeliacinį skundą, išspręstinas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas (CPK 93 str.). Atsakovui iš ieškovo priteistina 847 Lt žyminio mokesčio (t. 1, b. l. 233, t. 2, b.l. 1) bei 5 630 Lt byloje dalyvavusio advokato pagalbai apmokėti, šių išlaidos yra pagrįstos į bylą pateiktais įrodymais, todėl tenkintinos (CPK 98 str. 2 d.). Iš ieškovo priteistina valstybės naudai 25.32 Lt pašto išlaidų (CPK 92 str.).

50Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

51Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. birželio 6 d. sprendimą pakeisti.

52Sprendimą dalyje, kurioje ieškinys tenkintas iš dalies ir pripažinta, kad 2008-02-14 d. Transporto priemonių pasaugos sutarties Nr. 57-ST2-8, 3.2 p., 4.1 p. bei 4.3 p. prieštarauja esminiams sutarties šalių sąžiningumo, protingumo ir lygybės principams.

53Pakeista 2008-02-14 d. Transporto priemonių pasaugos sutarties Nr. 57-ST2-8, 4.1 p. bei 4.3 p., šiuos punktus išdėstant taip :

54„4.1 p. Saugotojas mokėjimo ir atsiskaitymo už suteiktas paslaugas klausimus sprendžia LR CK numatyta tvarka ir reikalauja iš trečiųjų asmenų atlyginti su paslaugų teikimu susijusias išlaidas pagal šios sutarties 3 priede nurodytus įkainius" ;

55„4.3 p. Saugotojas už suteiktas paslaugas pateikia Davėjui PVM sąskaitas - faktūras, tik išnaudojęs visas įmanomas teisines priemones prieš trečiuosius asmenis dėl automobilių grąžinimo ir apmokėjimo už šias paslaugas“.

56Panaikinta 2008-02-14 d. Transporto priemonių pasaugos sutarties Nr. 57-ST2-8, 3.2 punktą („3.2 p. Nutraukus ar pasibaigus sutarčiai per tris mėnesius savo lėšomis išsigabenti sulaikytas transporto priemones, saugomas saugotojo aikštelėse") panaikinti ir šioje dalyje ieškinį atmesti.

57Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

58Priteisti atsakovui UAB „Efektyvios investicijos“ iš ieškovo Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato 847 Lt žyminio mokesčio ir 5 630 Lt byloje dalyvavusio advokato pagalbai apmokėti.

59Priteisti iš ieškovo Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato 25.32 Lt pašto išlaidų valstybės naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Violetai Kamašinienei... 3. dalyvaujant apelianto atstovui adv. V. Barkauskui, P. Giniočiui,... 4. ieškovo atstovams L. P., adv. A. Š., A. Gecevičienei... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo... 6. Kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą, n u s t a t ė :... 7. I. Ginčo esmė... 8. Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas ieškiniu prašė... 9. Nustatyta, kad tarp Vilniaus rajono policijos komisariato (kurio teisių... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2011 m. birželio 6 d. sprendimu... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 13. Apeliaciniu skundu apeliantas UAB „Efektyvios investicijos“ prašo Vilniaus... 14. 1. Apelianto nuomone, šiuo atveju yra absoliutus teismo sprendimo negaliojimo... 15. 2. Teismas tenkino ieškinį ir pripažino, kad sutarties 3.2 p., 4.1 p., 4.3... 16. 3. Teismo sprendimas dėl sutarties 4.1 p., 4.3 p. pakeitimo ir 3.2 punkto... 17. 4. Teismas nepagrįstai pripažino, kad buvo sąlygos sutarčiai pakeisti.... 18. 5. Teismas nepagrįstai pabrėžė, kad ieškovas yra iš biudžeto išlaikoma... 19. 6. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai teisinius santykius tarp... 20. 7. Teismo išvada apie analogiškas sutartis su kitais subjektais dėl... 21. 8. Ieškovas nenurodė kitų sutarties pakeitimo sąlygų – CK 6.204 str. 3... 22. 9. Teismas panaikino sutarties 3.2 punktą, tačiau nenurodė jokių sutarties... 23. 10. Teismas ignoravo aplinkybę, kad apeliantas nesilaikė išankstinės ginčo... 24. Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas atsiliepimu į... 25. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 26. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 27. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 28. Lietuvos Aukščiausias Teismas 2013 m. balandžio 26 d. nutartimi Vilniaus... 29. Nagrinėjant apelianto apeliacinį skundą, atsižvelgtina į kasacinio teismo... 30. Ieškovas 2011 m. vasario 1 d. pateiktu ieškiniu prašė pakeisti sutarties... 31. Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas iš dalies ieškovo ieškinį,... 32. Apelianto tvirtinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino,... 33. Teisėjų kolegija su šiais apelianto skundo argumentais sutinka, laiko juos... 34. Byloje nustatyta, kad 2008-02-14 „Transporto priemonių pasaugos sutartis Nr.... 35. Vertinant sutarties šalių turinį akivaizdu, kad tarp šalių buvo sudaryta... 36. Pažymėtina, jog teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi... 37. Kaip nustatyta iš bylos duomenų, tarp šalių yra kilęs ginčas dėl... 38. Sutarties laisvės principas leidžia šalims ne tik sudaryti sutartį, bet ir... 39. Sutiktina su apelianto apeliacinio skundo argumentu, kad pirmosios instancijos... 40. Vertinant ar kita sutarties šalis pažeidė sutartį, jos sąlygas, reikia... 41. Vertinant sutarties sąlygas, kuriose reglamentuotas apmokėjimas už suteiktas... 42. Kolegijos vertinimu, ieškovo nurodytais faktiniais ieškinio pagrindais nėra... 43. Apeliantas nurodo, kad nėra pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada,... 44. Kolegija pritaria šiems apelianto argumentams, pažymėdama, kad dėl jų... 45. Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme ieškovo atstovai nurodė,... 46. Kolegija taip pat sutinka su atsakovo apeliacinio skundo argumentu, kad teismo... 47. Apelianto argumentas dėl CPK 329 str. 2 d. 6 p. pažeidimo atmestinas,... 48. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių, nustačius netinkamą ginčo teisinių... 49. Tenkinus atsakovo apeliacinį skundą, išspręstinas bylinėjimosi išlaidų... 50. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 51. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. birželio 6 d. sprendimą pakeisti.... 52. Sprendimą dalyje, kurioje ieškinys tenkintas iš dalies ir pripažinta, kad... 53. Pakeista 2008-02-14 d. Transporto priemonių pasaugos sutarties Nr. 57-ST2-8,... 54. „4.1 p. Saugotojas mokėjimo ir atsiskaitymo už suteiktas paslaugas... 55. „4.3 p. Saugotojas už suteiktas paslaugas pateikia Davėjui PVM sąskaitas -... 56. Panaikinta 2008-02-14 d. Transporto priemonių pasaugos sutarties Nr. 57-ST2-8,... 57. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 58. Priteisti atsakovui UAB „Efektyvios investicijos“ iš ieškovo Vilniaus... 59. Priteisti iš ieškovo Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato...