Byla 2S-557-258/2016
Dėl baudos skyrimo, suinteresuotas asmuo UAB „SLO Lithuania“, skolininkas D. R

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rita Kisielienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko D. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 2 d. nutarties, civilinėje byloje pagal pareiškėjo antstolio A. N. pareiškimą dėl baudos skyrimo, suinteresuotas asmuo UAB „SLO Lithuania“, skolininkas D. R..

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Antstolis nurodė, kad vykdymui yra pateiktas Vilniaus apygardos teismo vykdomasis dokumentas Nr. 1-7-211/2013, išduotas 2015-06-09 dėl 9215,61 eurų skolos išieškojimo iš D. R. išieškotojo UAB „SLO Lithuania“ naudai. Vykdymo eigoje 2015-07-28 patvarkymu dėl turto arešto bei areštuojamo turto įkainojimo skolininkas D. R. buvo įpareigotas pristatyti areštuotą transporto priemonę antstolio kontoros adresu. 2015-07-28 patvarkymu pateikti informaciją apie turimą turtą skolininkas buvo įpareigotas per 5 dienas atvykti į antstolių kontorą ir/ar raštu pateikti informaciją apie visą priklausantį turtą. Antstolio patvarkymai skolininkui yra įteikti 2015-08-20. Nevykdant patvarkymų, skolininkui buvo pakartotinai siųstas patvarkymas pateikti informaciją apie turimą turtą bei dėl priverstinio poveikio priemonių taikymo. Skolininkas buvo atvykęs į antstolio kontorą, supažindintas su antstolio procesiniais dokumentais, jo atžvilgiu taikomais antstolio įpareigojimais, antstolio reikalavimų vykdymo privalomumu. Tačiau antstolio reikalavimai nėra įvykdyti. Todėl antstolis prašo skolininkui D. R. skirti 289 eurų baudą už patvarkymo dėl turto arešto bei areštuojamo automobilio turto įkainojimo nevykdymą bei 579 eurų baudą už patvarkymo pateikti informaciją apie turimą turtą nevykdymo.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. spalio 2 d. nutartimi antstolės pareiškimą tenkino iš dalies ir paskyrė skolininkui D. R. 150 eurų baudą už antstolio A. N. 2015-07-28 patvarkymo dėl turto arešto bei areštuojamo turto įkainojimo bei 2015-07-28 patvarkymo pateikti informaciją apie turimą turtą nevykdymą vykdomojoje byloje Nr. 0157/15/01381.

6Teismas konstatavo, kad teismui nėra pateikta jokių duomenų apie tai, kad skolininkas kreipėsi į antstolį, prašydamas pratęsti terminus antstolio įpareigojimams vykdyti. Taip pat nėra jokių duomenų, kurie sudarytų pagrindą atleisti skolininką nuo pareigos vykdyti antstolio reikalavimus. Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog skolininkas D. R. be pateisinamų priežasčių ilgą laiką nevykdo antstolio reikalavimų.

  1. Atskirojo skundo argumentai ir atsiliepimų į juos argumentai

7Atskiruoju skundu apeliantas (skolininkas) D. R. prašo panaikinti jam Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-10-02 nutartimi paskirtą 150 Eur baudą. Apeliantas nurodo, kad bauda apeliantui buvo paskirta nepagrįstai. Apeliantas antstolių kontoroje lankėsi net tris kartus, tačiau antstolio padėjėja tyčia nedavė apeliantui užpildyti standartinės anketos apie turimą turtą. Visą jam žinomą informaciją jis buvo išsakęs žodžiu ne kartą antstolio padėjėjai S. Ž.. Pažymi, kad antstolio prašomą pristatyti automobilį FIAT UNO ( - ) už skolas išrinko jį remontavęs autoservisas. Todėl jo pristatyti negali.

8Atsiliepime į atskirąjį skundą antstolis prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-10-02 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad 2015-07-28 skolininkas patvarkymu buvo įpareigotas raštu pateikti informaciją apie turimą turtą, o 2015-07-28 patvarkymu dėl turto arešto bei areštuojamo turto įkainojimo skolininkas buvo įpareigotas pristatyti areštuotą transporto priemonę antstolio kontoros adresu. Šiais patvarkymais buvo išaiškintos skolininkui antstolio reikalavimų nevykdymo pasekmės. Nesutinka su skolininko teiginiu, jog antstolis tyčia nedavė užpildyti standartinės trumpos anketos, nes jokios standartinės anketos teisės aktai nenumato, o forma sukurta ir duodama antstolio kontoroje skolininko patogumui. Informaciją apie turimą turtą skolininkas pateikė tik 2015-10-12, tai yra tada, kai teismas paskyrė baudą, anksčiau nereagavęs į antstolio nurodymus. Todėl bauda skolininkui buvo paskirta pagrįstai. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Atskirasis skundas netenkinamas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.

11Byloje nustatyta, jog antstolio A. N. kontoroje yra vykdomas Vilniaus apygardos teismo 2015-06-09 išduotas vykdomasis raštas Nr. 1-7-211/2013 dėl 9215,61 eurų skolos išieškojimo iš skolininko D. R. išieškotojo UAB „SLO Lithuania“ naudai. A. N. 2015-07-28 Turto arešto aktu areštavo skolininkui priklausančią transporto priemonę Fiat Uno, v/n Nr. ( - ). 2015-07-28 patvarkymu dėl turto arešto bei areštuoto turto įkainojimo antstolis įpareigojo skolininką per 5 dienas nuo turto arešto akto gavimo dienos pristatyti areštuotą automobilį antstoliui adresu ( - ), Vilniuje bei informuoti apie tai antstolį (v.b.l. 96-100). Taip pat 2015-07-28 patvarkymu pateikti informaciją apie turimą turtą (v.b.l. 95-95A) antstolis įpareigojo skolininką per 5 dienas atvykti į antstolių kontorą ir/ar raštu pateikti informaciją apie jam priklausantį turtą. Antstolio patvarkymai kartu su kitais procesiniais dokumentais vykdomojoje byloje skolininkui įteikti 2015-08-20 (v.b.l.117-118).

12Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (CPK 585 straipsnio 1 dalis). Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 straipsnio 2 dalis).

13Nagrinėjamu atveju apeliantas nevykdė antstolio reikalavimo pateikti duomenis apie areštuotą automobilį ir įrodymų, pagrindžiančių nevykdymo priežastis, nepateikė. 2015-07-28 antstolio patvarkyme yra aiškiai nurodyta, kad skolininkas per 5 dienas įpareigojamas atvykti į antstolio kontorą ir/ar raštu pateikti informaciją apie skolininkui priklausantį turtą. Nors apeliantas pats pripažįsta, kad ne kartą lankėsi antstolio kontoroje, tačiau dėl nesuprantamų priežasčių neteikė jokių duomenų apie savo turtą. Apelianto nurodoma aplinkybė, kad antstolio kontoroje jam nebuvo pateikta užpildyti speciali anketa apie turimą turtą nėra reikšminga, nes rašytinius duomenis apie savo turtą apeliantas galėjo pateikti ir be šios anketos. Patvarkyme nėra nurodyta, kad visus duomenis apie turtą reikia įrašyti į antstolio anketą. Pažymėtina, jog baudų, skiriamų vykdymo procese, tikslas yra garantuoti kuo efektyvesnį ir greitesnį išieškotojo interesų patenkinimą. Kaip matyti šiuo atveju paskyrus baudą kaip procesinę sankciją, baudos tikslas buvo pasiektas - 2015-10-12 apeliantas įvykdė antstolio patvarkyme įpareigojimą ir raštu pateikė informaciją apie savo turtą. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir į tai, kad apeliantas nebendradarbiavo su antstoliu, antstolio reikalavimų laiku nevykdė, apsunkino išieškojimo procesą, bauda skolininkui buvo paskirta pagrįstai.

14Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų, nepažeidė proceso teisės normų, padarė teisingas išvadas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią panaikinti ar pakeisti, remiantis apelianto atskirojo skundo argumentais, nėra pagrindo, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 2 d. nutartis paliktina nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str. teismas

Nutarė

16Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai