Byla 2S-281-154/2011
Dėl tevystes nugincijimo

1Šiauliu apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkes Danutes Matiukienes, kolegijos teiseju: Laisves Aleknavicienes, Birutes Simonaitienes,

2teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo atsakoves G. J. atskiraji skunda del Mažeikiu rajono apylinkes teismo 2011 m. vasario 22 d. nutarties, priimtos civilineje byloje pagal ieškovo M. J. ieškini atsakovei G. J., del tevystes nugincijimo.

3Teiseju kolegija, išnagrinejusi byla,

4n u s t a t e :

5I. M. J. kreipesi i Mažeikiu rajono apylinkes teisma ieškiniu, pareikštu atsakovei G. J., del tevystes nugincijimo. Praše išbraukti iš E. J. gimimo dokumentu duomenis, kad ieškovas M. J. yra E. J. tevas.

6A. G. J. su ieškiniu nesutiko.

7Ieškovas pateike teismui 2011-02-02 prašyma, kuriuo ieškinio atsisake, praše gražinti 75 procentus sumoketo žyminio mokescio, nurode, kad ieškinio atsisakymo pasekmes jam yra žinomos.

8A. G. J. su ieškovo prašymu del ieškinio atsisakymo sutiko, praše priteisti jos turetas 1250 Lt bylinejimosi išlaidas, kurias sudaro 250,00 Lt keliones išlaidos ir 1000,00 Lt advokato pagalbos išlaidos.

9Mažeikiu rajono apylinkes teismas 2011 m. vasario 22 d. nutartimi prieme ieškovo atsisakyma nuo ieškinio ir civiline byla nutrauke. Priteise iš ieškovo atsakovei 250,00 Lt keliones išlaidu ir 120,00 Lt išlaidu advokato pagalbai apmoketi. Gražino ieškovui 99,75 Lt žyminio mokescio. Priteise iš ieškovo valstybei 30,24 Lt išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu.

10Teismas nurode, kad atsakove G. J. 2010-10-26 atsiliepima i pareikšta ieškini suraše be advokato, atsiliepime pažymedama, kad byla nebus vedama per advokata. Todel teismas pripažino, kad už atsiliepimo surašyma atsakove advokato pagalbos išlaidu neturejo. Konstatavo, kad kvite, surašytame advokato Algio Staškuno, nurodyta, kad sumoketa už gynyba bei atstovavima teisme.

11Teismas vadovavosi Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. isakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis „Rekomendacijomis del civilinese bylose priteistino užmokescio už advokato ar advokato padejejo teikiama teisine pagalba (paslaugas) maksimalaus dydžio“ ir nustates, kad atsakoves atstovo sugaištas atstovavimo teisme laikas sudaro tik viena valanda, iš ieškovo M. J. priteise atsakovei G. J. 120,00 Lt išlaidu advokato pagalbai apmoketi, sumažindamas atsakoves prašomas priteisti advokato pagalbos išlaidas 880,00 Lt suma.

12Atskiruoju skundu atsakove G. J. prašo pakeisti Mažeikiu rajono apylinkes teismo 2011 m. vasario 22 d. nutarties dali del atstovavimo išlaidu priteisimo ir priteisti atsakovei iš ieškovo 1000,00 Lt advokato pagalbos išlaidu.

13Nurodo, kad susitarimas su advokatu Algiu Staškunu buvo sudarytas visai bylai, neskaiciuojant apmokejimo už byloje sugaišta laika. Sudarant atstovavimo sutarti nebuvo galima numanyti, kad ieškovas ieškinio atsisakys. Be to, ieškovas ieškinio atsisake tik po DNR ekspertizes išvadu. Atsakoves atstovas i teismo posedžius vykdavo iš Plunges ir atgal, sugaišo 4 val., taciau atskirai nebuvo prašoma priteisti išlaidu už jo kelioneje sugaišta laika. Mano, kad 1000,00 Lt atstovavimo išlaidu suma, atsižvelgiant i bylos sudetinguma, nera per didele.

14Atsiliepimu i atskiraji skunda ieškovas M. J. prašo apeliantes G. J. atskiraji skunda atmesti.

15Nurodo, kad teismas tinkamai ivertino realu galima advokato atstovavimo išlaidu dydi, atsižvelge i tai, kad byloje vyko tik du parengiamieji teismo posedžiai, kuriu bendra trukme neužtruko net vienos valandos. Mano, kad yra butina atsižvelgti, jog byla nera sudetinga, gincas neturtinis, specialios žinios šioje byloje nera reikalingos.

16Atskirasis skundas tenkintinas.

17Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliuciu sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindu patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacines instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisetuma ir pagristuma apskustoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus istatyme numatytas išimtis.

18Absoliuciu skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindu apeliacines instancijos teismas nenustate (LR CPK 329 str., 338 str.).

19Bylos duomenimis nustatyta, jog Mažeikiu rajono apylinkes teisme buvo iškelta civiline byla Nr. 2-101-832/2011 pagal M. J. ieškini atsakovei G. J. del tevystes nugincijimo. Ieškovas praše išbraukti iš E. J. gimimo dokumentu duomenis, kad ieškovas M. J. yra E. J. tevas (b. l. 1-2). 2011 m. vasario 22 d. vykusio parengiamojo teismo posedžio metu ieškovo atstove advokate Rasa Valiukiene pateike teismui ieškovo prašyma, kuriuo jis atsisako nuo ieškinio (b. l. 52), teismas toki ieškovo prašyma prieme (b. l. 35-36). Todel teiseju kolegija sprendžia, kad ieškovui atsisakius ieškinio, pripažintina, kad teismo sprendimas pagal savo prasme priimtas atsakoves naudai.

20LR CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turetas bylinejimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. LR CPK 98 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padejejo, dalyvavusio nagrinejant byla, pagalba, taip pat už pagalba rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Mineto straipsnio 2 dalyje nustatyta, kas šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padejejo pagalba, atsižvelgiant i konkrecios bylos sudetinguma ir advokato ar advokato padejejo darbo ir laiko sanaudas, yra priteisiamos ne didesnes, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatu tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose del užmokescio dydžio.

21Pirmosios instancijos teismas, priteisdamas atsakovei iš ieškovo tik dali jos turetu advokato pagalbos išlaidu, teiseju kolegijos vertinimu, neteisingai taike bylinejimosi išlaidu paskirstyma reglamentuojancias teises normas, kas sudaro pagrinda skundžiama teismo nutarti pakeisti.

22Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakove G. J. 2010 m. spalio 26 d. pateike teismui atsiliepima i M. J. ieškini del tevystes nugincijimo, kuris, teiseju kolegijos vertinimu, pagal išdestytus argumentus ir nurodytus motyvus surašytas profesionalaus teisininko (b. l. 21-22). Tai, kad atsiliepime nurodyta, kad byla nebus vedama per advokata, nereiškia, kad atsiliepima atsakove raše pati. Todel akivaizdu, kad už suteiktas teisines paslaugas atsakove patyre bylinejimosi išlaidas, kurios, vadovaujantis Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. isakymu Nr. 1R-85 patvirtintu „Rekomendaciju del civilinese bylose priteistino užmokescio už advokato ar advokato padejejo teikiama teisine pagalba (paslaugas) maksimalaus dydžio“ 8.2. punktu, negaletu buti priteistos didesnes nei trys Vyriausybes patvirtintos minimalios menesines algos dydžiai, kas pinigine išraiška sudarytu 2400 Lt. Nors iš i byla pateikto pinigu priemimo kvito matyti, kad 1000,00 Lt atsakove advokatui Algiui Staškunui yra sumokejusi už gynyba ir atstovavima, o pinigu priemimo kvite nurodyta paslauga „dokumento surašymas“ nera pabraukta, taciau teiseju kolegijos vertinimu, tai negali buti pagrindu atmesti atsakoves prašyma del bylinejimosi išlaidu, patirtu už atsiliepimo surašyma, priteisimo. Be to, kaip jau nurodyta, pinigu priemimo kvite yra pabraukta, jog pinigai sumoketi ne tik už „atstovavima“, bet ir už „gynyba“, nors civilineje byloje advokatas gynybos paslaugu neteikia, todel tai tik patvirtina argumentus, kad aplinkybe, jog pinigu priemimo kvite nurodyta paslauga „dokumento surašymas“ nera pabraukta, negali buti pagrindu atmesti atsakoves prašyma del bylinejimosi išlaidu, patirtu už atsiliepimo surašyma, priteisimo, nes toks paslaugu nepažymejimas pinigu priemimo kvite, teiseju kolegijos vertinimu, yra tik neapdairumo klaida.

23Teiseju kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentais, kad atsakove, mokedama advokatui už teisines paslaugas, negalejo numatyti, kiek laiko truks civilines bylos procesas, negalejo numatyti, kad ieškovas atsisakys pareikšto ieškinio.

24Atsižvelgiant i bylos sudetinguma, teisiniu paslaugu komplektiškuma, butinybe išvykti i kita vietove, negu registruota advokato darbo vieta, atsakoves sumoketa 1000,00 Lt advokato pagalbos išlaidu suma yra atitinkanti teisingumo, protingumo, sažiningumo kriterijus, neprieštaraujanti LR CPK 98 str. nuostatoms. Todel pirmosios instancijos teismas, priemes ieškovo atsisakyma nuo ieškinio, turejo atsakovei iš ieškovo priteisti visas jos patirtas advokato pagalbos išlaidas. Faktas, kad atsiliepimas surašytas 2010 m. rugsejo 21 d., o atstovavimo sutarti su advokatu atsakove yra pasirašiusi 2010 m. lapkricio 11 d. (b. l. 4, 29), advokato pagalbos išlaidu priteisimui reikšmes neturi, nes istatymas numato, jog tam, kad butu priteistos advokato pagalbos išlaidas, šalis del ju priteisimo iki bylos išnagrinejimo iš esmes pabaigos turi pateikti teismui tik prašyma bei išlaidu dydi patvirtinancius irodymus (LR CPK 98 str. 1 d.).

25Del išdestyto, Mažeikiu rajono apylinkes teismo 2011 m. vasario 22 d. nutartis, dalyje del iš ieškovo M. J. atsakovei G. J. priteistu 120,00 Lt advokato pagalbos išlaidu priteisimo, pakeistina, padidinat priteista advokato pagalbos išlaidu suma iki 1000,00 Lt. Kitoje dalyje nutartis paliktina nepakeista.

26Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 4 p.,

Nutarė

27Pakeisti Mažeikiu rajono apylinkes teismo 2011 m. vasario 22 d. nutarti, dalyje del iš ieškovo M. J. (a. k. ( - ) atsakovei G. J. (a. k. ( - ) priteistu 120,00 Lt advokato pagalbos išlaidu priteisimo, padidinat priteista advokato pagalbos išlaidu suma iki 1000,00 Lt (vieno tukstancio litu).

28Kitoje dalyje nutarti palikti nepakeista. Kolegijos pirmininke

29Danute Matiukiene

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiauliu apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti... 2. teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo atsakoves 3. Teiseju kolegija, išnagrinejusi byla,... 4. n u s t a t e :... 5. I. M. J. kreipesi i Mažeikiu rajono... 6. A. G. J. su ieškiniu nesutiko.... 7. Ieškovas pateike teismui 2011-02-02 prašyma, kuriuo ieškinio atsisake,... 8. A. G. J. su ieškovo prašymu del... 9. Mažeikiu rajono apylinkes teismas 2011 m. vasario 22 d. nutartimi prieme... 10. Teismas nurode, kad atsakove G. J.... 11. Teismas vadovavosi Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. isakymu Nr.... 12. Atskiruoju skundu atsakove G. J.... 13. Nurodo, kad susitarimas su advokatu Algiu Staškunu buvo sudarytas visai bylai,... 14. Atsiliepimu i atskiraji skunda ieškovas 15. Nurodo, kad teismas tinkamai ivertino realu galima advokato atstovavimo... 16. Atskirasis skundas tenkintinas.... 17. Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Absoliuciu skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindu apeliacines instancijos... 19. Bylos duomenimis nustatyta, jog Mažeikiu rajono apylinkes teisme buvo iškelta... 20. LR CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 21. Pirmosios instancijos teismas, priteisdamas atsakovei iš ieškovo tik dali jos... 22. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakove 23. Teiseju kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentais, kad atsakove,... 24. Atsižvelgiant i bylos sudetinguma, teisiniu paslaugu komplektiškuma, butinybe... 25. Del išdestyto, Mažeikiu rajono apylinkes teismo 2011 m. vasario 22 d.... 26. Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 27. Pakeisti Mažeikiu rajono apylinkes teismo 2011 m. vasario 22 d. nutarti,... 28. Kitoje dalyje nutarti palikti nepakeista. Kolegijos pirmininke... 29. Danute Matiukiene...