Byla 2S-409-440/2013
Dėl skolos, palūkanų, metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininkės UAB „Cerara“ atskirąjį skundą dėl Raseinių rajono apylinkės teismo 2013-03-12 nutarties civilinėje byloje pagal kreditorės AB „EMPOWER“ pareiškimą skolininkei UAB „Cerara“ dėl skolos, palūkanų, metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kreditorė AB „EMPOWER“ kreipėsi į Raseinių rajono apylinkės teismą su pareiškimu, kuriuo prašė priteisti 191283,27 Lt skolą, 21976,64 Lt palūkanas, 7,35 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir 1316,00 Lt bylinėjimosi išlaidas iš skolininkės UAB „Cerara“. Pareikštam reikalavimui užtikrinti kreditorė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, areštuojant skolininkei UAB „Cerara“ priklausantį turtą, esantį pas skolininkę ar trečiuosius asmenis, o jo nesant pakankamai – lėšas, esančias banko sąskaitoje, 213259,91 Lt sumai.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Raseinių rajono apylinkės teismas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkino – areštavo skolininkei UAB „Cerara“ priklausantį turtą (nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus), esantį pas skolininkę ar trečiuosius asmenis, jo nesant pakankamai – lėšas, esančias banko sąskaitoje, 213259,91 Lt sumai. Teismas nurodė, kad reikalavimas yra turtinio pobūdžio, o pakankamai didelė reikalavimo suma vertintina kaip grėsmės kreditorės turtiniams interesams buvimas. Todėl, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių skolininkės turtui, teismo įsakymo vykdymas gali pasunkėti arba tapti visiškai neįmanomu.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą esmė

8Atskiruoju skundu apeliantė UAB „Cerara“ prašo panaikinti Raseinių rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartį, esant nepagrįstam kreditorės pareiškimui dėl UAB „Cerara“ prisiimtų įsipareigojimų ir jų vykdymo. Atskirasis skundas iš esmės grindžiamas tuo, kad kreditorės reikalavimas mokėti pinigus yra nepagrįstas. Nurodo, kad UAB „Cerara“ nėra įsipareigojusi kreditorei sumokėti pinigus, o sistemingai tiekia prekes. Didelę dalį prekių turi Baltarusijos Respublikoje, todėl teismo nutartis neleis UAB „Cerara“ disponuoti nuosavais resursais, kurie nedalyvaus vykdant prekių patiekimo įsipareigojimus visiems kreditoriams. Taip pat nurodo, kad kreditorės pateiktas faktas, jog UAB „Cerara“ vykdo savo turtinių reikalavimo teisių perleidimą tretiesiems asmenims yra pagrįstas tik nuogąstavimu, teismui pareikalavus, skolininkė nurodo pateiksianti įrodymus apie sąžiningą bendrovės veiklą kreditorių atžvilgiu pagal šią skolos perleidimo sutartį.

9Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė AB „EMPOWER“ su atskiruoju skundu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodo, kad atskirajame skunde apeliantė neginčija ieškinio reikalavimo tikėtinumo, tik bando teigti, kad atsakovė turėtų atsiskaityti kita forma, kadangi atsakovė nepateikė jokių įrodymų pagrindžiančių atsakovės įsipareigojimų vykdymo faktą, daro išvadą, kad atsakovė pripažįsta ieškovės reikalavimo teisę. Nurodo, kad atsakovė ilgiau nei du metus nėra pateikusi VĮ „Registrų centras“ privalomos metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, atsakovė nepateikė įrodymų apie esamą gerą finansinę būklę, todėl toks atsakovės neveikimas laikytinas kaip vengimas atskleisti savo faktinę turtinę padėtį.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai

11Atskirasis skundas netenkintinas

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 320 straipsnio 1 dalis)). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, 338 straipsnis).

13Laikinosios apsaugos priemonės yra kompleksas teismo taikomų po vieną ar kelias priemonių dėl atsakovui priklausančio turto (kilnojamojo, nekilnojamojo, lėšų, turtinių teisių) nuosavybės teisių apribojimų ir kitų įpareigojimų, draudimų ar veiksmų sustabdymo, kuriais siekiama užtikrinti sprendimo, kuris bus priimtas ateityje, įvykdymą bei kartu išvengti teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimo arba pasidarymo nebeįmanomu.

14CPK 436 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad išsprendęs pareiškimo dėl teismo įsakymo priėmimo klausimą, teismas nedelsdamas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną, išduoda kreditoriui teismo įsakymą ir šio Kodekso nustatyta tvarka išsprendžia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininkui klausimą. Teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Taigi teismas turi įvertinti, ar konkrečioje byloje yra poreikis taikyti procesines teismo sprendimo (teismo įsakymo) įvykdymo užtikrinimo priemones, t. y. ar ieškinio (pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo) tenkinimo atveju teismo sprendimas (teismo įsakymas) galėtų būti realiai įvykdytas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos mėn. 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-891/2010).

15Raseinių rajono apylinkės teismas, išsprendęs klausimą dėl teismo įsakymo išdavimo, nutarė tenkinti kreditorės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, mano, kad kreditorės reikalavimas yra nepagrįstas.

16Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, pirmiausia turėtų nustatyti, ar yra tikimybė, kad bus priimtas ieškovui palankus sprendimas. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė akivaizdžių aplinkybių, kurios šioje bylos nagrinėjimo stadijoje leistų daryti išvadą, kad ieškovės pareikšti reikalavimai atsakovei yra akivaizdžiai nepagrįsti. Nagrinėjant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, nėra sprendžiamas klausimas dėl ieškinio (pareiškimo) pagrįstumo ar ieškovo (kreditoriaus) teisės reikšti reikalavimus atsakovui (skolininkui), nes vertinama grėsmė, kad teismo įsakymas gali likti neįvykdytas (CPK 144 straispnis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo mėn. 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1995/2011). Todėl apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl apeliantės atskirojo skundo argumentų, susijusių su reikalavimų pagrįstumu ir skolos suma, nes minimi klausimai nėra šios apeliacine tvarka nagrinėjamos bylos dalyku.

17Pirmosios instancijos teismas būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones apeliantei grindė didele ieškinio suma. Pagal teismų praktiką didelė ieškinio suma preziumuoja būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, tačiau ši prezumpcija gali būti paneigiama atsakovui pateikus duomenis apie savo gerą turtinę padėtį (CPK 12straipsnis, 178 straipsnis). Pažymėtina, kad apeliantė, siekdama įrodyti savo gerą turtinę padėtį, įrodyti, kad reikalavimo suma jai, kaip juridiniam asmeniui, nėra didelė, taigi išvengti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, galėjo pateikti teismui tai patvirtinančius įrodymus. Tokia galimybe apeliantė nepasinaudojo, nes kartu su atskiruoju skundu nepateikė jokių duomenų apie aktualią savo finansinę padėtį, kurie patvirtintų, kad nagrinėjamoje byloje pareikšto reikalavimo suma jai nėra didelė. Iš viešoje erdvėje skelbiamų duomenų apie juridinių asmenų skolas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai matyti, kad atsakovė UAB „Cerara“ yra skolinga Sodrai. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai, siekdamas išvengi teismo sprendimo neįvykdymo rizikos, atsakovės atžvilgiu taikė laikinąsias apsaugos priemones.

18Atkreiptinas apeliantės dėmesys, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas kiekvienu atveju sukelia tam tikrus nepatogumus ar ribojimus proceso šaliai, tačiau svarbu yra tai, kad taikytos laikinosios apsaugos priemonės nevaržytų atsakovės teisių daugiau, negu būtina pareikštiems reikalavimams užtikrinti. Vien laikinųjų apsaugos priemonių taikymo faktas nereiškia atsakovės teisių ir teisėtų interesų, teisingumo ar lygiateisiškumo principų pažeidimo. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama, kad šalių finansinė padėtis per visą ginčo nagrinėjimo laiką išliktų tokia, kokia buvo prieš bylos nagrinėjimą, ir tai garantuotų galutinio sprendimo įvykdymą. Pažymėtina, kad jei pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių rūšis ar mastas yra pernelyg varžantys atsakovo interesus, atsakovas gali pateikti prašymą taikyti kitas jo siūlomas laikinąsias apsaugos priemones arba sumažinti jų mastą (LAT 2010-12-15 Bendrųjų klausimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apžvalga, Teismų praktika Nr. 34, 2011 m.).

19Apeliacinės instancijos teismas nevertina atsakovės 2013-05-06 į bylą pateiktų rašytinių paaiškinimų dėl atskirojo skundo, nes pasibaigus apeliacinio (atskirojo) skundo padavimo terminui, keisti (papildyti) apeliacinį (atskirąjį) skundą yra draudžiama (CPK 323 straipsnis, 338 straispnis).

20Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliantės UAB „Cerara“ atskirasis skundas atmestinas, o Raseinių rajono apylinkės teismo 2013-03-12 nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

22Raseinių rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. Teismas, išnagrinėjęs skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kreditorė AB „EMPOWER“ kreipėsi į Raseinių rajono apylinkės teismą su... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Raseinių rajono apylinkės teismas prašymą dėl laikinųjų apsaugos... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą esmė... 8. Atskiruoju skundu apeliantė UAB „Cerara“ prašo panaikinti Raseinių... 9. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė AB „EMPOWER“ su atskiruoju... 10. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir... 11. Atskirasis skundas netenkintinas... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 13. Laikinosios apsaugos priemonės yra kompleksas teismo taikomų po vieną ar... 14. CPK 436 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad išsprendęs pareiškimo dėl teismo... 15. Raseinių rajono apylinkės teismas, išsprendęs klausimą dėl teismo... 16. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, pirmiausia turėtų... 17. Pirmosios instancijos teismas būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos... 18. Atkreiptinas apeliantės dėmesys, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas... 19. Apeliacinės instancijos teismas nevertina atsakovės 2013-05-06 į bylą... 20. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliantės UAB „Cerara“ atskirasis... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 22. Raseinių rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartį palikti...