Byla 2-1995/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Milašienės ir Gintaro Pečiulio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko uždarosios akcinės bendrovės „Creditum“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. L2-2410-324/2011 pagal kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Alfa grupė“ pareiškimą skolininkui uždarajai akcinei bendrovei „Creditum“ dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Kreditorius UAB „Alfa grupė“ kreipėsi į teismą su pareiškimu išduoti teismo įsakymą dėl 467 143,3 Lt skolos ir bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko UAB „Creditum“. Pareiškimą grindė 2006-11-28 Susistemintų juridinių asmenų duomenų rinkmenos sutartimi ir 2011-04-12 Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi.

6Pareiškimu reikalavimams užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – skolininko nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, o jo nesant ar esant nepakankamai – piniginių lėšų ar turtinių teisių, esančių pas skolininką arba trečiuosius asmenis, areštą. Nurodė, kad skolininkas nevykdo prievolės, nepaaiškina savo elgesio priežasčių, gali turėti finansinių sunkumų, dėl jų nuslėpti turtą, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo įsakymo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Kauno apygardos teismas 2011 m. balandžio 26 d. nutartimi kreditoriaus prašymą tenkino. Nurodė areštuoti 467 143,3 Lt vertės skolininkui priklausantį nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą, esantį pas skolininką arba trečiuosius asmenis, dalį, o jo nesant ar nepakankant – atitinkamą lėšų ir turtinių teisių, priklausančių skolininkui ir esančių pas skolininką arba trečiuosius asmenis, dalį. Leido, areštavus skolininko lėšas, mokėti darbo užmokestį, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas bei atsiskaityti su kreditoriumi.

9Teismas nustatė, jog reikalavimo suma yra didelė, o vengimas vykdyti didelę piniginę prievolę sudaro pagrindą spręsti apie tikėtiną teismo įsakymo įvykdymo pasunkėjimą ar šio procesinio veiksmo negalimumą (CPK 144 str. 1 d.).

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atsakovas UAB „Creditum“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį ir prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių netenkinti. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

121. Pagal formuojamą teismų praktiką, vien didelė ieškinio suma savaime nėra pagrindas taikyti minėtas priemones. Kreditorius nepateikė duomenų, pagrindžiančių skolininko turimą turtą, finansinę padėtį, veiklos pelningumą, įrodymų, jog skolininkas slepia turtą ar ketina jį perleisti tretiesiems asmenims. Todėl teismas neturėjo galimybių įvertinti pareikštos reikalavimo sumos dydį, taip pat padaryti išvadą, jog gali kilti sunkumų vykdant teismo įsakymą kreditoriaus naudai.

132. Teismas taip pat turėjo įvertinti tai, jog minima reikalavimo teisė kreditoriui UAB „Alfa grupė“ perleista 2011-04-12 sutartimi. Tuo tarpu šios įmonės direktoriumi iki 2011 m. balandžio pabaigos dirbo K. P., kuris taip pat ėjo ir UAB „Creditum“ direktoriaus pareigas. Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 17 d. nutartimi pagal Kauno apygardos prokuratūros prokuroro prašymą K. P. buvo laikinai nuo 2011-03-17 iki 2011-09-17 nušalintas nuo UAB „Creditum“ direktoriaus pareigų, o jo atžvilgiu yra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, UAB „Creditum“ įmonės lėšų pasisavinimo ir išvaistymo. Pažymėjo, jog K. P. 2006-11-28, eidamas UAB „Creditum“ direktoriaus pareigas, pats su savimi sudarė sutartį dėl Sisteminių juridinių asmenų duomenų rinkmenos pirkimo ir įsipareigojo sau pačiam asmeniškai kaip asmeniui sumokėti 668 484,34 Lt. Būtent šiuo pagrindu UAB „Alfa grupė“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo ir prašymu taikyti minėtas priemones.

143. Pritaikius šias priemones ir areštavus skolininko lėšas, būtų pristabdytas įmonės veiklos tolesnis vystymasis, sutriktų atsiskaitymai su tiekėjais ir tai neigiamai paveiktų reputaciją įmonės, kuri teikia skolų išieškojimo ir teisines paslaugas.

15Kreditorius UAB „Alfa grupė“ atsiliepimu prašo skundą atmesti. Nurodė, jog pateikė teismui įrodymus, kad skolą bandė susigrąžinti taikiu būdu, t. y. siuntė pretenziją skolininkui, tačiau šis neatsiliepė, neišreiškė savo pozicijos šiuo klausimu, todėl toks skolininko elgesys vertinamas, kaip vengimas atsikaityti. Pateikė skolininko finansinių ataskaitų rinkinį, kurio duomenys įrodo, jog ši įmonė neturi turto, bendrovės įstatinis kapitalas yra 20 000 Lt, o 2010-12-31 dirbo vos 11 darbuotojų, todėl, kreditoriaus manymu, pagrįstai taikytos aptartos priemonės. Pažymėjo, jog ikiteisminis tyrimas dėl K. P., laikinai nušalinto nuo UAB „Creditum“ direktoriaus pareigų, buvo pradėtas UAB „Creditum“ akcininko R. P. pareiškimo pagrindu. Tačiau K. P. 2011-05-16 kreipėsi į Kauno apygardos prokuratūrą dėl R. P. bei kitų asmenų neteisėtų veiksmų, klaidinančios bei melagingos informacijos skleidimo ir kt. Akivaizdu, jog tarp K. P. ir R. P., vyksta konfliktas. Mano, jog skolininko argumentas, jog pritaikius šias priemones ir areštavus lėšas bus sutrikdyta įmonės veikla yra nepagrįstas.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, jog didelė ieškinio (pareiškimo) suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Kiekvienu atveju atsakovas (skolininkas) gali pateikti duomenis, įrodančius jo gerą turtinę padėtį, todėl atsižvelgiama į turimų įrodymų visetą, sprendžiama, ar ieškinio (pareiškimo) suma konkretaus atsakovo (skolininko) atžvilgiu pripažintina didele (CPK 12, 178 str.). Teismų praktikoje nagrinėjamu klausimu yra susiklosčiusi nuostata, jog paskirstant įrodinėjimo naštą atsižvelgtina į tai, kuriai iš bylos šalių yra paprasčiau (lengviau) įrodyti teisiškai reikšmingas aplinkybes esant minimalioms sąnaudoms (CPK 3 str. 1 d.). Akivaizdu, kad geriausiai savo turtinę padėtį žino, taigi ir gali ją įrodyti, būtent atsakovas (skolininkas).

18Taigi sprendžiant ar 467 143,3 Lt reikalavimo suma UAB „Creditum“ yra didelė, turi būti atsižvelgta į skolininko finansines galimybes, t. y. ar jam ši suma, palyginus ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, ūkine veikla, gaunamu pelnu bei apyvarta, taip pat šios įmonės įsipareigojimais, yra didelė. Pažymėtina, kad apeliantas, siekdamas eliminuoti didelę reikalavimo sumą, kaip pagrindą šioms priemonėms taikyti, su atsiliepimu nepateikė jokių duomenų, kad jo turtinė padėtis yra stabili ir turimo turto vertė yra pakankama (CPK 12, 178 str.). Tuo tarpu kreditorius su atsiliepimu pateikė skolininko 2010-12-31 balansą (b. l. 43-44), iš kurio matyti, kad nuosavybės teise valdomas 2 306 737 Lt vertės turtas, o skolos sudaro 2 179 926 Lt. Iš VĮ Registrų centro internetiniame puslapyje esančios skolininko 2010-12-31 pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, jog skolininko nuostoliai 2010 m. sudarė 214 308 Lt (www.registrucentras.lt). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į šiuos duomenis sprendžia, kad skolininkui pareikšto reikalavimo suma laikytina didele, keliančia padidintą teismo įsakymo neįvykdymo riziką (CPK 144 str. 1 d.).

19Kaip žinoma, nagrinėjant šių priemonių taikymo klausimą, nėra sprendžiamas klausimas dėl ieškinio (pareiškimo) pagrįstumo ar ieškovo (kreditoriaus) teisės reikšti reikalavimus atsakovui (skolininkui), nes vertinama, kaip minėta, grėsmė, kad teismo įsakymas gali likti neįvykdytas (CPK 144 str.), ir taikytinų priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams. Todėl teisėjų kolegija nepasisako dėl apelianto argumentų, susijusių su ikiteisminio tyrimo pradėjimu K. P. atžvilgiu, 2006-11-28 Susistemintų juridinių asmenų duomenų rinkmenos sutarties bei 2011-04-12 Reikalavimo teisių perleidimo sutarties teisėtumu ir kt., nes minimi klausimai nėra šios apeliacine tvarka nagrinėjamos bylos dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo dalyku.

20Teisėjų kolegija sprendžia, kad teismas pagrįstai nustatė turto, kuris gali būti areštuojamas taikant šias priemones, eiliškumą: skolininko lėšų areštas nustatytas tik tuomet, jeigu jis neturėtų ar turėtų nepakankamai nekilnojamojo ir kilnojamojo turto. Iš byloje esančių duomenų matyti, jog vykdydamas šią teismo nutartį antstolis neareštavo skolininko lėšų, nes pareiškimo užtikrinimui užteko nekilnojamojo ir kilnojamojo turto (CPK 145 str. 2 d.) (b. l. 38).

21Skolininkui neįrodžius, kad pareiškimo suma jam nėra didelė, keisti ar naikinti žemesnės instancijos teismo teisėtos ir pagrįstos nutarties, kuria skolininko turtui taikytas areštas, atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo. Todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

23Kauno apygardos teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Kreditorius UAB „Alfa grupė“ kreipėsi į teismą su pareiškimu išduoti... 6. Pareiškimu reikalavimams užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2011 m. balandžio 26 d. nutartimi kreditoriaus... 9. Teismas nustatė, jog reikalavimo suma yra didelė, o vengimas vykdyti didelę... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atsakovas UAB „Creditum“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo... 12. 1. Pagal formuojamą teismų praktiką, vien didelė ieškinio suma savaime... 13. 2. Teismas taip pat turėjo įvertinti tai, jog minima reikalavimo teisė... 14. 3. Pritaikius šias priemones ir areštavus skolininko lėšas, būtų... 15. Kreditorius UAB „Alfa grupė“ atsiliepimu prašo skundą atmesti. Nurodė,... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, jog didelė ieškinio (pareiškimo)... 18. Taigi sprendžiant ar 467 143,3 Lt reikalavimo suma UAB „Creditum“ yra... 19. Kaip žinoma, nagrinėjant šių priemonių taikymo klausimą, nėra... 20. Teisėjų kolegija sprendžia, kad teismas pagrįstai nustatė turto, kuris... 21. Skolininkui neįrodžius, kad pareiškimo suma jam nėra didelė, keisti ar... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 23. Kauno apygardos teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartį palikti nepakeistą....