Byla 2S-1756-619/2011

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Andrutė Kalinauskienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (ieškovo) Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 10 d. nutarties dalies, kuria atsisakyta priimti ieškovo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patikslinto ieškinio reikalavimus civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir bendraieškių H. I., M. S., E. B., M. A., N. A., A. M., O. S., L. K., D. B., G. A., B. V., E. K., B. Ž., J. J., G. M., S. P., G. V., R. K., E. K., K. L., G. A., R. J., R. K., I. Š., G. M., I. M., D. J., K. P., V. N., D. D., V. B., B. Š., J. L., R. G., A. J., T. T., O. S., M. D., V. P., S. M., N. B., R. M., A. S., A. Z., A. T., Ž. K., A. A., E. Ž., J. G., I. U., I. K., L. B., A. G., J. R., L. R., M. V., G. J. S., E. M., A. K., K. S., K. P., A. V., O. T., E. Š., K. R., J. B., A. M., J. Z., E. G., A. T., D. S., D. Ž., T. D., D. D., V. V. ieškinį atsakovui UAB „Gameksa“ dėl nuostolių atlyginimo už neįvykusį koncertą priteisimo,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3ieškovas Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, gindama viešąjį interesą, kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu (b.l. 267 – 270), kuriame bendraieškiais nurodė nutarties įžanginėje dalyje nurodytus asmenis, kuriems prašo priteisti iš atsakovo UAB „Gameksa“ už neįvykusį koncertą sumokėtus pinigus, pripažinti UAB „Galmeksa“ vartotojų sumokėtų pinigų už 2010-12-03 neįvykusį koncertą „Hit The 90S“ negrąžinimą (neteisėtą neveikimą) vartotojų viešojo intereso pažeidimu ir nutraukti viešojo intereso pažeidimą; įpareigoti UAB „Gameksa“ visiems vartotojams, įsigijusiems bilietus į 2010 m. gruodžio 3 d. neįvykusį koncertą „Hit The 90s“, grąžinti sumokėtus pinigus už bilietus ir už kitas su bilietų įsigijimu susijusias paslaugas.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. gegužės 10 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovo ieškinio reikalavimus – pripažinti UAB „Gameksa“ vartotojų sumokėtų pinigų už 2010-12-03 neįvyksuį koncertą „Hit The 90s“ negrąžinimą (neteisėtą neveikimą) vartotojų viešojo intereso pažeidimu ir nutraukti viešojo intereso pažeidimą bei įpareigoti UAB „Gameksa“ visiems vartotojams, įsigijusiems bilietus į 2010 m. gruodžio3 d. neįvykusį koncertą „Hit The 90s“, grąžinti sumokėtus pinigus už bilietus ir už kitas su bilietų įsigijimu susijusias paslaugas, - kaip nenagrinėtinas teisme. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad viešojo intereso pažeidimas yra pagrindas ieškiniui pagal CPK 49 str. 1 d. pareikšti, bet ne ieškinio dalykas, ieškinio dalykas turi būti aiškus, konkretus, civilinio proceso tvarka nagrinėtini reikalavimai turi būti formuluojami atsižvelgiant į įstatymo numatytus civilinių teisių gynimo būdus. Taip pat ieškovas, formuluodamas ieškinio reikalavimus, taip pat turi atsižvelgi į tai, kad priimtas sprendimas pagal CPK reikalavimus negali būti abstraktaus pobūdžio, priimtu sprendimu išsprendžiamas ginčas tarp konkrečių šalių, teismas neturi teisės spręsti klausimo dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ar pareigų, teismui draudžiama priimti sąlyginius sprendimus. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad minėti reikalavimai neatitinka įstatymo ieškinio dalykui keliamų reikalavimų ir negali būti CPK nustatyta tvarka nagrinėjamos bylos dalyku, todėl šiuos reikalavimus atsisakė priimti kaip nenagrinėtinus teisme.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Atskiruoju skundu ieškovas Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 10 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-8943-734/2010 dalyje dėl atsisakymo priimti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ieškinio reikalavimą pripažinti UAB „Gameksa“ vartotojų sumokėtų pinigų už 2010 m. gruodžio 3 d. neįvykusį koncertą „Hit The 90s“ negrąžinimą (neteisėtą neveikimą) vartotojų viešojo intereso pažeidimu ir nutraukti viešojo intereso pažeidimą pakeisti. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad šioje civilinėje byloje Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba priėmė sprendimą ginti vartotojų viešąjį interesą Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 30 straipsnio 2 dalyje numatytu būdu, t.y. pareiškiant ieškinį vartotojų viešajam interesui ginti, kai siekiama nutraukti neteisėtą paslaugų teikėjo neveikimą. Tokiu būdu Valstybinės vartotojų teisių apsaugos ieškinio pagrindas yra reikalavimas apginti viešąjį interesą, t.y. pripažinti, kad UAB „Gameksa“ neteisėtas neveikimas pažeidžia vartotojų viešąjį interesą. Nagrinėjamu atveju yra būtinybė ginti vartotojų, kuriems UAB „Gameksa“ negrąžina pinigų už bilietus į neįvykusį koncertą, viešą interesą. Pažymi tai, kad nuo 2009 m. padaugėjo į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą besikreipiančių vartotojų dėl neįvykusių kultūros ir laisvalaikio renginių: spektaklių, koncertų, renginių ir kt. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuomone, pastaroji šalies ekonominė situacija lėmė tai, kad kultūros paslaugų nesuteikimas ir pinigų, mokėtų už paslaugas, negrąžinimas tapo dažnu reiškiniu. Šiais verslininkų veiksmais yra pažeidžiamas vartotojų viešasis interesas, nes pažeidžiamos ne tik tų vartotojų, kurie kreipėsi į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, bet ir kitų vartotojų, kaip silpnesniųjų sutarties šalių, teisės ir ekonominiai interesai.

8IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir neanalizuoja teisėtumo ir pagrįstumo tų nutarties dalių, kurios nėra skundžiamos. Apskųstos teismo nutarties teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, atsižvelgiant į nutarties priėmimo metu byloje buvusius duomenis ir nustatytas aplinkybes (CPK 320, 338 str.).

11Byloje keliamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies , kuria atsisakyta priimti ieškovo ieškinio reikalavimą – pripažinti UAB „Gameksa“ vartotojų sumokėtų pinigų už 2010-12-03 neįvykusį koncertą „Hit The 90s“ negrąžinimą (neteisėtą neveikimą) vartotojų viešojo intereso pažeidimu ir nutraukti viešojo intereso pažeidimą. Likusioje dalyje teismas ieškinį priėmė bei įtraukė bendraieškiais byloje šios nutarties įžanginėje dalyje nurodytus asmenis (b.l. 261 – 264). Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad šis reikalavimas negali būti nagrinėjamos bylos dalyku, todėl atsisakė jį priimti kaip nenagrinėtiną teisme, nes viešojo intereso pažeidimas yra pagrindas ieškiniui pareikšti, bet ne ieškinio dalykas, ieškinio dalykas turi būti aiškus, konkretus. Ieškovas, formuluodamas ieškinio reikalavimus, negali būti abstraktaus pobūdžio, priimtu sprendimu išsprendžiamas ginčas tarp konkrečių šalių. Su tokiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis nėra pagrindo nesutikti.

12Civilinio kodekso 1.138 straipsnyje nustatyti civilinių teisių gynimo būdai įgyvendinami civilinio proceso normų reglamentuota tvarka. Civilinio proceso kodekso 135 straipsnio 1 dalyje nustatyti formalūs reikalavimai ieškinio turiniui. Kaip vienas iš būtinų ieškinio elementų jame nurodytas ieškinio dalykas (Civilinio proceso kodekso 135 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Ieškinio dalykas – tai materialusis teisinis reikalavimas, ieškovo pasirinktas pažeistų ar ginčijamų teisių gynimo būdas. Ieškovas turi teisę ir pareigą pasirinkti bei tiksliai suformuluoti ieškinio dalyką, t. y. suformuluoti jį taip, kad būtų aišku, kokio materialinio teisinio rezultato siekiama iškeliant bylą, nes būtent ieškinio dalyko (ir pagrindo) tinkamas suformulavimas užtikrina tinkamą teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą, leidžia apibrėžti bylos teisminio nagrinėjimo ribas ir sudaro pagrindą įstatymo nustatytu ir ieškovo pasirinktu būdu apginti pažeistas teises.

13Kasacinio teismo praktikoje yra nurodyta, kad nors teismas bylos iškėlimo stadijoje neturi teisės tikrinti ieškinio pagrįstumo klausimo, tačiau turi patikrinti, ar ieškinio tenkinimas objektyviai gali sukurti teisinius padarinius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-13 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2008). Jeigu ieškovas pareiškia reikalavimą, kuris negali sukurti jokių objektyvių teisinių padarinių, teismas, motyvuodamas netiksliu ieškinio dalyko nurodymu, turi nustatyti terminą trūkumams šalinti (Civilinio proceso kodekso 115 straipsnio 2 dalis) arba, priklausomai nuo ieškinio pobūdžio, atsisakyti priimti pareiškimą kaip nenagrinėtiną teisme (Civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalis 1 punktas).

14Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su pareikšto reikalavimo turiniu, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti aukščiau nurodytą reikalavimą, nes jau ieškinio priėmimo stadijoje akivaizdu, jog šio reikalavimo tenkinimo atveju teismo sprendimas jokių teisinių pasekmių nesukeltų, tai reiškia, kad ieškovo reikalavimai pripažinti atsakovo veiksmus (neveikimą) viešojo intereso pažeidimu negali būti ieškinio dalyku, pareikšti reikalavimai neatitinka nei vieno CK 1.138 str. ar kituose įstatymuose numatyto pažeistų teisių gynimo būdo. Ieškovo pareikštas reikalavimas iš esmės reiškia viešojo intereso fakto nustatymą, tačiau toks faktas nenagrinėtinas teisme, toks reikalavimas nėra konkretus, abstraktaus pobūdžio, savo esme nesukeltų teisinių pasekmių. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad ieškovo reiškiami reikalavimai nenagrinėti teisme, todėl pagrįstai atsisakyta priimti ieškovų ieškinio reikalavimus LR CPK 137 str. 1 d. 1 p. pagrindu. Atskirajame skunde išdėstyti argumentai nepaneigia aukščiau išdėstytos išvados, jog ieškovo pareikšti reikalavimai nenagrinėtini teisme.

15Pažymėtina ir tai, kad šioje civilinėje byloje 2011 m. lapkričio 14 d. priimtas sprendimas už akių, kuriuo už neįvykusį koncertą priteistos sumos ieškovams iš atsakovo UAB „Gameksa“.

16Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai ištyrė visas aplinkybes, jas teisingai įvertino ir priėmė motyvuotą, teisėtą ir pagrįstą nutartį. Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė civilinio proceso normas ir atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, kuri yra teisėta ir pagrįsta. Procesinės teisės normų pažeidimų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista, nes klausimas išspręstas teisingai (CPK 337 str. 1 p.).

17Teismas, vadovaudamasis išdėstytais argumentais ir CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

18Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai