Byla 2-817-308/2011
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto–palikimo priėmimo nustatymo pagal S. B. pareiškimą suinteresuotiems asmenims-J. G. , Alytaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai ir Varėnos rajono 1-ajam notarų biurui

12011 m rugsėjo 19d. Varėna. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Lukošiūnas,sekretoriaujant Liubovei Chaleckienei,dalyvaujant pareiškėjai S. B., suinteresuotam asmeniui- J. G. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto–palikimo priėmimo nustatymo pagal S. B. pareiškimą suinteresuotiems asmenims-J. G. , Alytaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai ir Varėnos rajono 1-ajam notarų biurui

Nustatė

2Pareiškėja paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo reikalu prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą,kad ji po motinos A. G. a.k. ( - ) mirties ( - ),priėmusi jos palikimą, faktiškai pradėdama valdyti paveldimą turtą.

3Pareiškėja nurodė,kad ( - ) mirė jos ir brolio J. G. motina A. G. , kuri iki mirties gyveno ( - ) k Varėnos raj.Daugiau vaikų A. G. neturėjo.Po motinos mirties liko jai priklausęs turtas- 1 kambario butas ir 1/8 dalis ūkinio pastato,esantys ( - ) k Varėnos raj.,asmeniniai daiktai, namų apyvokos reikmenys.Iš karto po motinos mirties dėl motinos palikimo paveldėjimo pas notarą nesikreipusi.Brolis nurodė,kad jis dėl motinos palikimo priėmimo nesikreips,nes nesiekia paveldėti motinos palikimą.Po motinos mirties per 3 mėnesių terminą pas notarą nesikreipusi,bet motinos likusį turtą pradėjusi valdyti kaip savo.Jai atitekę visi bute buvę daiktai,baldai,buitinė technika,butą nuolat prižiūrėjusi,mokėjusi už sunaudotą elektrą .Vasaros laiku savaitgaliais bei atostogų metu atvažiuodavusi į butą ir ten gyvendavusi.Šiuo metu pradėjusi tvarkyti dokumentus dėl buto įforminimo savo nuosavybėn,kur kreipusis į notarų biurą dėl paveldėjimo įforminimo. Notaras paaiškino,kad yra praleistas terminas palikimui priimti,bei neaišku, ar palikimą yra priėmusi ar ne ir buvo nurodyta kreiptis į teismą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą,ar yra priėmusi palikimą,faktiškai jį pradėdama valdyti.Todėl šiuo pareiškimu kreipusis dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo (CK 5.50 str. 2 d., 5.51 str. 1 d., CPK 444 str. 2 d. 8 p.),kadangi įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą ,jeigu jis pradėjo valdyti turtą,juo rūpinasi kaip savo turtu ir toks įpėdinis laikomas priėmusiu visą palikimą.

4Suinteresuotas asmuo- J. G. su pareiškėjos pareiškimu sutiko ir prašė nustatyti prašomą juridinę reikšme turintį faktą.

5Suinteresuoti asmenys – Alytaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija ir Varėnos rajono 1 –asis notarų biuras savo atsiliepimais nurodė,kad neprieštarauja nurodomo juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymui ir prašė bylą nagrinėti jų atstovams nedalyvaujant

6Pareiškimas tenkintinas,

7Pateiktu mirties liudijimu(b.l.5)patvirtinama,kad A. G. a.k( - ) mirė ( - ).

8Iš pateiktų gimimų ir santuokos liudijimų (b.l.9-11)matyti,kad pareiškėja ir suinteresuotas asmuo J. G. yra mirusios A. G. vaikai

9Iš 2011-06-17 Varėnos rajono 1-ojo notarų biuro pažymos(b.l.24) matyti,kad po A. G. a.k( - ) mirties ( - ) nebuvo vesta paveldėjimo bylų.

10Iš pateiktų mokėjimų už elektrą (b.l.20-23)matyti,kad 2008-2010 m laikotarpiu buvo mokama už sunaudotą elektros energiją A. G. bute ( - ) k

11Liudytojas A. A. pilnai patvirtino pareiškėjos nurodytus faktus dėl motinos A. G. palikimo faktinio priėmimo.

12Iš surinktų įrodymų byloje visumos matyti,kad pareiškėja priėmė mirusios motinos A. G. palikimą iš karto po motinos mirties,pradėdama jį faktiškai valdyti.LR CK 5.50 str.2d.nustatyta,jog laikoma,kad įpėdinis palikimą priėmė,kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti ,kai jis padavė palikimo atsiradimo vietos notariniam organui pareiškimą apie palikimo priėmimą arba kreipėsi į apylinkės teismą dėl likusio turto apyrašo sudarymo.Byloje nėra jokių įrodymų,kad šį palikimą būtų priėmęs koks nors kitas asmuo, pradėdamas jį faktiškai valdyti ar gavęs paveldėjimo teisės liudijimą.Pareiškėjos faktinis mirusios motinos A. G. palikimo priėmimas yra patvirtinamas pateiktais rašytiniais įrodymais ir liudytojo parodymais.

13Vadovaudamasi LR CPK 448 str. teismas

Nutarė

14Paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo reikalu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad S. B. a.k. ( - ) gyv. ( - ) po motinos A. G. a.k. ( - ) mirties ( - ) priėmė jos palikimą, faktiškai pradėdama paveldimą turtą valdyti.

15Faktas nustatytas palikimo paveldėjimo klausimu.

16Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Varėnos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai