Byla 2S-2063-340/2016
Dėl asmens ir orumo pažeidimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana Žukauskienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo R. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2016 m. liepos 22 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo R. B. ieškinį atsakovams A. A., L. B., Č. B., L. N., A. T., I. L. ir L. I. dėl asmens ir orumo pažeidimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas R. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo įpareigoti kiekvieną iš atsakovų - A. A., L. B., Č. B., L. N., A. T., I. L., L. I., per 14 dienų po byloje priimto teismo sprendimo įsiteisėjimo išsiųsti ieškovui raštą su turiniu: „Aš, vardas pavardė, 2015-08-20 pasirašydamas bendrą kaimynų pareiškimą policijai dėl Jūsų veiksmų, pasielgiau netinkamai ir neetiškai“; priteisti solidariai iš atsakovų 5 000 Eur neturtinės žalos atlyginimo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Vilniaus rajono apylinkės teismo 2016-05-26 nutartimi ieškovui nustatytas terminas iki 2016-06-17 nutartyje nurodytiems ieškinio trūkumams pašalinti: nurodyti visų atsakovų vardus, asmens kodus ar gimimo datas, patikslinti savo neturtinį reikalavimą, aiškiai nurodant, kokius konkrečius duomenis prašoma įpareigoti atsakovus paneigti ir atitinkamai reikalauti įpareigoti atsakovus būtent juos ir paneigti, kadangi šiuo metu ieškovo pareikštas reikalavimas yra abstraktus.

62016-06-10 teisme gautas ieškovo atstovės adv. padėjėjos A. V. prašymas pratęsti teismo nustatytą terminą ieškinio trūkumams pašalinti. Prašyme nurodė, kad ieškovo atstovė kreipėsi į Gyventojų registro tarnybą dėl atitinkamų duomenų pateikimo ir buvo informuota, kad prašomi suteikti duomenys bus pateikti per 20 darbo dienų, dėl to prašė pratęsti terminą nustatytų trūkumų pašalinimui ir nutartyje nurodytų veiksmų atlikimui iki 2016-07-01.

7Teismas 2016-06-10 rezoliucija pratęsė terminą ieškinio trūkumams pašalinti iki 2016-07-01.

8Ieškovas 2016-06-29 pateikė teismui patikslintą ieškinį dėl asmens ir orumo pažeidimo, kuriame sukonkretino savo ieškinio reikalavimą – nurodė aiškius duomenis (sąvokas / teiginius), kuriuos atsakovų prašoma paneigti. Siekiant išsiaiškinti atsakovų asmens duomenis (jų asmens kodus, deklaruotas gyvenamąsias vietas), ieškovo atstovė kreipėsi į Gyventojų registro tarnybą, tačiau gavus papildomus duomenis, paaiškėjo, kad ieškovas, nežinodamas atsakovų asmens duomenų ir tikslių jų gyvenamųjų adresų, negali prieinamomis priemonėmis tinkamai realizuoti savo teisės į teisminę gynybą, tačiau nurodė, kad įvardintos aplinkybės negali tapti kliūtimi jo teisminei gynybai. Prašė ieškovo patikslintą ieškinį įteikti atsakovams viešo paskelbimo būdu, kadangi net ir ieškinyje nurodyti atsakovų adresai yra netikslūs. Pažymėjo, kad kartu su ieškiniu teismui pateiktoje pareiškimo policijai kopijoje yra nurodyti kontaktiniai atsakovų telefonų numeriai, kuriais tyrimo metu policijos pareigūnai kontaktavo su atsakovais, todėl mano, kad teismui duomenis apie savo gyvenamąją vietą šie asmenys suteiktų telefonu.

9II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

10Vilniaus rajono apylinkės teismas 2016 m. liepos 22 d. nutartimi ieškovo R. B. ieškinį dėl asmens ir orumo pažeidimo nutarė laikyti nepaduotu bei grąžino jį padavusiam asmeniui. Teismas nurodė, kad ieškovas patikslintame ieškinyje nurodė visų atsakovų vardus ir pavardes, kai kurių iš jų – gimimo datas ir adresus, tačiau atsakovų - L. B., Č. B., L. N., A. T. ir L. I. nei asmens kodai, nei gimimo datos nėra nurodyti. Teismas konstatavo, jog šių asmenų iš esmės negalima identifikuoti, be to, ir pats ieškovas nurodė, kad net ir ieškinyje nurodyti atsakovų adresai yra netikslūs. Pažymėjo, kad ieškovas yra atstovaujamas kvalifikuoto teisininko, kuris ieškovo pavedimu galėjo kreiptis į viešuosius registrus ar atitinkamas institucijas ir pateikti minėtus dokumentus teismui. Nurodė, jog ieškovas nepateikė teismui jokių duomenų ar įrodymų, kad pats ar per atstovus bandė susisiekti su atsakovais ir jie atsisakė jam suteikti prašomą informaciją.

11III. Atskirojo skundo argumentai

12Atskiruoju skundu ieškovas R. B. prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2016 m. liepos 22 d. nutartį ir perduoti ieškinio priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo (b. l. 34-40). Nurodė, kad ne ieškovas, o teismas šiuo atveju formaliai pažiūrėjo į dėl objektyvių priežasčių susiklosčiusias aplinkybes dėl atsakovų asmens duomenų trūkumo, nors ir pats nurodė, jog galėjo šiuos duomenis išsireikalauti. Tokiais veiksmais teismas apribojo ieškovo teisės į teisminę gynybą įgyvendinimą. Be to, teismas kaip trūkumą įvardijo ir tai, kad ieškovas nenurodė atsakovų gyvenamosios vietos adresų, nors nutartyje, kuria buvo nustatyti trūkumai ieškiniui, buvo reikalauja pateikti tik asmens kodus ar gimimo datas. Kreipiantis su ieškiniu iš naujo, procesas užtruktų nepagrįstai ilgą laiko tarpą. Teismas visiškai nevertino ieškovo pastangų ir sąžiningo siekio įvykdyti įpareigojimus.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas atmetamas.

15Apeliacinės instancijos teismas turi teisę panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą tik tuomet, jeigu teismas, nagrinėdamas bylą, pažeidė civilinio proceso normas (CPK 329 str.) arba netinkamai pritaikė ir išaiškino materialines teisės normas (CPK 330 str.). Nagrinėjamu atveju tokių pažeidimų, priimant procesinį sprendimą dėl ieškinio palikimo nenagrinėtu, atskirojo skundo motyvais konstatuoti nėra pagrindo.

16Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

17Byloje nustatyta, kad Vilniaus rajono apylinkės teismas 2016-05-26 nutartimi ieškovui nustatė terminą iki 2016-06-17 nutartyje nurodytiems ieškinio trūkumams pašalinti, t.y. nurodyti visų atsakovų vardus, asmens kodus ar gimimo datas, patikslinti savo neturtinį reikalavimą, aiškiai nurodant, kokius konkrečius duomenis prašoma įpareigoti atsakovus paneigti ir atitinkamai reikalauti įpareigoti atsakovus būtent juos ir paneigti, kadangi šiuo metu ieškovo pareikštas reikalavimas yra abstraktus.

18Ieškovas 2016-06-29 pateikė teismui patikslintą ieškinį dėl asmens ir orumo pažeidimo, kuriame sukonkretino savo ieškinio reikalavimą – nurodė aiškius duomenis (sąvokas / teiginius), kuriuos atsakovų prašoma paneigti. Siekiant išsiaiškinti atsakovų asmens duomenis (jų asmens kodus, deklaruotas gyvenamąsias vietas), ieškovo atstovė kreipėsi į Gyventojų registro tarnybą, tačiau gavus papildomus duomenis, paaiškėjo, kad ieškovas, nežinodamas atsakovų asmens duomenų ir tikslių jų gyvenamųjų adresų, negali prieinamomis priemonėmis tinkamai realizuoti savo teisės į teisminę gynybą, tačiau nurodė, kad įvardintos aplinkybės negali tapti kliūtimi jo teisminei gynybai. Prašė ieškovo patikslintą ieškinį įteikti atsakovams viešo paskelbimo būdu, kadangi net ir ieškinyje nurodyti atsakovų adresai yra netikslūs. Pažymėjo, kad kartu su ieškiniu teismui pateiktoje pareiškimo policijai kopijoje yra nurodyti kontaktiniai atsakovų telefonų numeriai, kuriais tyrimo metu policijos pareigūnai kontaktavo su atsakovais, todėl mano, kad teismui duomenis apie savo gyvenamąją vietą šie asmenys suteiktų telefonu.

19Vilniaus rajono apylinkės teismas 2016 m. liepos 22 d. nutartimi ieškovo R. B. ieškinį dėl asmens ir orumo pažeidimo nutarė laikyti nepaduotu bei grąžino jį padavusiam asmeniui. Savo sprendimą teismas argumentavo tuo, kad ieškovas nenurodė atsakovų L. B., Č. B., L. N., A. T. ir L. I. nei asmens kodų, nei gimimo datų nėra. Teismas konstatavo, jog šių asmenų iš esmės negalima identifikuoti, be to, ir pats ieškovas nurodė, kad net ir ieškinyje nurodyti atsakovų adresai yra netikslūs.

20Nesutikdamas su minėta pirmosios instancijos teismo nutartimi, apeliantas skunde nurodė, jog teismas šiuo atveju formaliai pažiūrėjo į dėl objektyvių priežasčių susiklosčiusias aplinkybes dėl atsakovų asmens duomenų trūkumo, nors galėjo šiuos duomenis išsireikalauti pats. Pasak apelianto, tokiais veiksmais teismas apribojo ieškovo teisės į teisminę gynybą įgyvendinimą. Apeliacinės instancijos teismas su tokiais apelianto teiginiais nesutinka.

21Teismas pažymi, jog spręsdamas jam paduoto ieškinio (pareiškimo, skundo ar kito procesinio dokumento) priėmimo klausimą, teismas pirmiausiai turi įsitikinti, ar egzistuoja visos teisės kreiptis į teismą prielaidos ir šios teisės įgyvendinimo sąlygos, ar nėra procesinių kliūčių priimti ieškinį (pareiškimą, skundą). Nustatęs, kad nėra bent vienos iš CPK 137 straipsnio 2 dalyje nurodytos teisės kreiptis į teismą prielaidos ar šios teisės įgyvendinimo sąlygos, teismas turi atsisakyti priimti ieškinį. Nesant pagrindo atsisakyti priimti ieškinį, teismas patikrina, ar nėra ieškinio (pareiškimo) formos ir turinio trūkumų, o juos nustatęs, paskiria terminą trūkumams pašalinti (CPK 115 str., 138 str.). Per šį terminą pašalinus ieškinio trūkumus, teismas turi ieškinį priimti, o jų nepašalinus, laikyti ieškinį nepaduotu ir grąžinti ieškovui (CPK 115 str. 3 d., 138 str.).

22Teismų praktikoje nurodoma, kad ieškinio trūkumų šalinimo instituto paskirtis yra sudaryti galimybę į teismą besikreipiančiam asmeniui ištaisyti ieškinio trūkumus, teismui neatsisakant priimti su trūkumais pateikto ieškinio. Užuot iš karto atsisakius priimti įstatymų reikalavimų neatitinkantį ieškinį, pareiškėjui sudaromos sąlygos pašalinti esančius ieškinio trūkumus, nepraleisti ieškinio senaties termino ir tęsti procesą, inicijuotą įstatymo reikalavimų neatitinkančiu ieškiniu (CPK 115 straipsnio 2 dalis, 138 straipsnis). Ieškinio trūkumų šalinimo instituto taikymas neleidžia iškelti civilinės bylos procesinių reikalavimų neatitinkančiu ieškiniu ir yra skirtas tiek galimybei kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims efektyviai gintis nuo pareikšto ieškinio, tiek koncentruotam teismo procesui užtikrinti. Taigi ieškinio trūkumų šalinimo instituto paskirtis – užtikrinti koncentruotą ir ekonomišką teismo procesą, o ne kliudyti asmens teisės kreiptis į teismą įgyvendinimui (CPK 5, 7 straipsniai).

23Pagal CPK 111 straipsnio 2 dalies 2 punktą į teismą besikreipiantis asmuo ieškinyje privalo nurodyti šiuos duomenis: dalyvaujančių byloje asmenų procesinę padėtį, vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu jis žinomas), gyvenamąją vietą, pareiškėjui žinomus kitų dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų įteikimo kitus adresus. Jeigu šie duomenys ieškinyje nurodomi neteisingai arba jeigu jie iš viso nepateikiami, vadovaujantis bendrąja nuostata, taikomas ieškinio trūkumų šalinimo institutas. Tačiau visais atvejais teismas atitinkamų duomenų apie byloje dalyvaujančius duomenis nenurodymą turi įvertinti remdamasis CPK 115 straipsnio 4 dalyje nurodytu kriterijumi – ar tų duomenų trūkumas yra esminė kliūtis tolesnei proceso eigai. Be to, CPK 111 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad ieškinyje turi būti nurodomas procesinių dokumentų įteikimo byloje dalyvaujančiam asmeniui būdas ir adresas pašto korespondencijos siuntoms, kai jis nesutampa su gyvenamosios vietos arba buveinės adresu.

24Byloje dalyvaujančių fizinių asmenų asmens kodų ar gimimo datos, gyvenamosios vietos ar kitų pareiškėjui žinomų kitų dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų įteikimo adresų nurodymas yra tinkamo procesinių dokumentų įteikimo įgyvendinimo garantija ir būtina sąlyga siekiant užtikrinti teisės būti išklausytam principo įgyvendinimą. Jeigu ieškinyje nepateikiami dalyvaujančių asmenų asmens kodai ar gimimo datos, arba jei pateikiami duomenys apie gyvenamąją, buveinės vietą yra netikslūs arba jie nežinomi, teismas netenka galimybės įteikti procesinius dokumentus tiems asmenims, kuriems jie yra skirti. Be to, teisingas byloje dalyvaujančių asmenų gyvenamosios vietos arba juridinio asmens buveinės nurodymas yra aktualus nustatant, kuriame teisme turi būti pradedamas procesas (CPK 29 straipsnis).

25Duomenų apie byloje dalyvaujančių asmenų gyvenamąją ar buveinės vietą ar kitų procesinių dokumentų įteikimo adresų nenurodymas laikomas esminiu ieškinio trūkumu, kurį galima pašalinti taikant ieškinio trūkumų šalinimo institutą. Asmuo, kuris netinkamai įgyvendina pareigą nurodyti duomenis apie savo gyvenamąją, buveinės vietą ar kitus galimus procesinių dokumentų įteikimo adresus, kartu netenka teisės reikalauti, kad teismas atliktų procesinius veiksmus, kurie yra tiesiogiai susiję su procesinių dokumentų įteikimu. Teismas pažymi, jog ieškinio trūkumu nelaikomas tik tas atvejis, kuomet dalyvaujančio fizinio asmens gyvenamoji vieta nenurodoma, nes tas asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų sąrašą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugsėjo 6 d. Ieškinio trūkumų šalinimą reglamentuojančių teisės normų taikymo teismų praktikoje apžvalga Nr. AC-36-1).

26Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo teiginiais, kad ieškovo atstovė jo pavedimu galėjo kreiptis į viešuosius registrus ar atitinkamas institucijas bei pateikti minėtus dokumentus teismui. Apeliacinio skundo argumentas, jog duomenis apie atsakovų asmens kodus ar gyvenamąsias vietas galėjo išsireikalauti pats teismas, atmestinas kaip nepagrįstas, kadangi teismas negali veikti už ieškovą ar už jį taisyti ieškinio trūkumų, ypač nesant paties ieškovo prašymui išreikalauti tam tikrus duomenis.

27Teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (LAT CBS teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011).Teismas sprendžia, kad kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl atskirai dėl jų nepasisako.

28Esant anksčiau išvardytoms aplinkybėms pirmosios instancijos teismo nutarties atskirojo skundo motyvais keisti ar naikinti nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

29Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ši nutartis neužkerta kelio ištaisius nurodytus trūkumus iš naujo teikti tinkamai pagal CPK 111 ir 135 straipsnių reikalavimus parengtą ieškinį pirmosios instancijos teismui, taip pat siūlytina apeliantui apsvarstyti galimybę pasirūpinti tinkamu atstovavimu byloje (CPK 42 str. 5 d., 160 str. 1 d. 7 p., 161 str.).

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, apeliacinės instancijos teismas,

Nutarė

31Vilniaus rajono apylinkės teismo 2016 m. liepos 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas R. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo įpareigoti... 5. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2016-05-26 nutartimi ieškovui nustatytas... 6. 2016-06-10 teisme gautas ieškovo atstovės adv. padėjėjos A. V. prašymas... 7. Teismas 2016-06-10 rezoliucija pratęsė terminą ieškinio trūkumams... 8. Ieškovas 2016-06-29 pateikė teismui patikslintą ieškinį dėl asmens ir... 9. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 10. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2016 m. liepos 22 d. nutartimi ieškovo R.... 11. III. Atskirojo skundo argumentai... 12. Atskiruoju skundu ieškovas R. B. prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 14. Atskirasis skundas atmetamas.... 15. Apeliacinės instancijos teismas turi teisę panaikinti pirmosios instancijos... 16. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria ieškinys paliktas... 17. Byloje nustatyta, kad Vilniaus rajono apylinkės teismas 2016-05-26 nutartimi... 18. Ieškovas 2016-06-29 pateikė teismui patikslintą ieškinį dėl asmens ir... 19. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2016 m. liepos 22 d. nutartimi ieškovo R.... 20. Nesutikdamas su minėta pirmosios instancijos teismo nutartimi, apeliantas... 21. Teismas pažymi, jog spręsdamas jam paduoto ieškinio (pareiškimo, skundo ar... 22. Teismų praktikoje nurodoma, kad ieškinio trūkumų šalinimo instituto... 23. Pagal CPK 111 straipsnio 2 dalies 2 punktą į teismą besikreipiantis asmuo... 24. Byloje dalyvaujančių fizinių asmenų asmens kodų ar gimimo datos,... 25. Duomenų apie byloje dalyvaujančių asmenų gyvenamąją ar buveinės vietą... 26. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su pirmosios... 27. Teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo... 28. Esant anksčiau išvardytoms aplinkybėms pirmosios instancijos teismo... 29. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ši nutartis neužkerta kelio... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 31. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2016 m. liepos 22 d. nutartį palikti...