Byla 2S-99-275/2010

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro

2kolegijos pirmininkė ir pranešėja Danutė Kutrienė,

3kolegijos teisėjai Rasa Gudžiūnienė ir Petras Jaržemskis,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos O. L. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 25 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjos O. L. pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Vilniaus apskrities viršininko administracija, VĮ „Registrų centras“, VĮ „Valstybės turto fondas“.

5Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

6I.Ginčo esmė

7Pareiškėja O. L. kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji įgijo nuosavybę pagal įgyjamąją senatį į nekilnojamąjį turtą - arklides, pažymėtas indeksu lŽlm, bendro ploto 68,79 kv.m., esančias ( - ). Pareiškėja nurodė, kad ankščiau išnagrinėtoje byloje teismas pareiškimą atmetė, motyvuodamas tuo, kad pareiškėja arklides valdė mažiau kaip 10 metų. Pasikeitus ginčo šalims ir faktiniam pagrindui, teismui pateikiamas naujas pareiškimas. Arklidės jau buvo užfiksuotos topografiniame žemėlapyje nuo 1959 m. ir pareiškėja jomis nepertraukiamai naudojasi nuo 1991 m. iki šiol.

8II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

9Vilniaus miesto 3-asis apylinkės teismas 2009-08-25 nutartimi atsisakė priimti O. L. pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo. Teismas konstatavo, kad Vilniaus miesto 3-ajame apylinkė teisme 2008-02-20 buvo išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-611-624/08 pagal pareiškėjos O. L. pareiškimą dėl fakto nustatymo, jog pareiškėja įgijo nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą - 68,79 kv.m. bendro ploto arklides, nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje pažymėtas indeksu lŽlm, esančias ( - ) - pagal įgyjamąją senatį. Pareiškėjos naujai pateikto pareiškimo dalykas yra visiškai tapatus. Minėtas teismo sprendimas buvo peržiūrėtas apeliacine tvarka ir 2008-06-08 Vilniaus apygardos teismas minėtą sprendimą paliko nepakeistu (c.b. Nr. 2A-578/08). Lietuvos Aukščiausias teismas kasacine tvarka išnagrinėjęs bylą 2008-10-29 nutartimi teismų sprendimus paliko nepakeistus (c.b. Nr. 3K-3-514/2008). Naujai pateiktame pareiškime pareiškėja, priešingai negu buvo įsiteisėjusiais teismo sprendimo nustatyta, nurodo, kad arklidės buvo užfiksuotos nuo 1959 m. ir pareiškėja jomis nepertraukiamai naudojasi nuo 1991 m. Teismai, išnagrinėję bylą, konstatavo, kad nors pareiškėjos pateiktame vietovės 1959 m. plane buvo pažymėtas negyvenamasis pastatas, negalima teigti, kad tai tas pats statinys, kadangi vėliau jis niekur nebuvo žymimas; pareiškėja apie 1990 m. ėmė naudotis statiniu - pašiūre ar sandėliuku, kuris šiuo metu nėra išlikęs ir kurio vietoje šiuo metu pastatytos arklidės; naujos kokybės statinys – arklidės - galėjo būti baigtos statyti nuo 1998 iki 2000 m. ir nuo šio termino turėjo prasidėti valdymas; pareiškėja arklides pastatė neteisėtai ir tokiu būdu nėra nei nekilnojamojo daikto, kaip valdymo teisės objekto, nei teisėto valdymo, t.y. nėra CK 4.68-4.71 str. nurodytų įgyjamosios taikymo sąlygų. Kadangi aplinkybės dėl turto valdymo pradžios bei dėl statybos teisėtumo buvo išnagrinėtos kitoje byloje, teismai šias aplinkybes analizavo, vertino ir padarė išvadas, todėl teismas laikė, jog naujas pareiškimas nėra grindžiamas skirtingais juridiniais faktais. Teismas motyvavo, kad aplinkybė dėl valdymo trukmės (10 metų) taip pat buvo nurodyta ankstesniame pareiškėjos pareiškime. Kaip matyti iš teismų procesinių sprendimų aplinkybė dėl valdymo trukmės neturi esminės reikšmės šios bylos kontekste, nes pareiškimas iš esmės buvo atmestas ne dėl to, kad turto valdymas buvo mažesnis kaip 10 metų, bet dėl to, kad nebuvo nustatytas teisėto valdymo faktas. Iš pateikto pareiškimo matyti, kad pareiškėja nurodo ne naują reikalavimo pagrindą, bet siekia paneigti teismo konstatuotas aplinkybes. Esant tokiom aplinkybėm, teismas padarė išvadą, kad aplinkybės dėl valdymo trukmės ir valdymo teisėtumo buvo nagrinėtos ankstesnėje byloje, todėl laikė, kad pareiškimas yra pateiktas tuo pačiu pagrindu. Pareiškėja nurodė, kad šioje byloje pasikeitė ginčo šalys. Teismas, lygindamas dalyvavusius asmenis, nustatė, kad pareiškėja yra ta pati, o suinteresuotais asmenimis ji nemotyvuotai neįtraukė ankščiau byloje dalyvavusių asmenų (M. L., R. K., E. K., Valstybinės mokesčių inspekcijos, R. R., BĮ Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos). Teismas motyvavo, kad netgi ir tuo atveju, jei nurodyti asmenys dėl tam tikrų priežasčių prarado materialinį suinteresuotumą bylos baigtimi, visi kiti pareiškime nurodyti suinteresuoti asmenys dalyvavo ankstesnėje byloje, todėl nėra pagrindo laikyti, kad byla buvo išnagrinėta ne tarp tų pačių dalyvavusių asmenų. Byla dėl juridinio fakto nustatymo nagrinėjama ypatingąja teisena, kurioje nėra ginčo šalių - visi byloje dalyvaujantys asmenys yra laikomi viena šalimi. Įvertinęs išnagrinėtoje byloje dalyvavusių asmenų sudėtį ir pareiškime nurodytus asmenis, teismas padarė išvadą, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas buvo priimtas tarp tų pačių šalių.

10III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai

11Pareiškėja O. L. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės teismo 2009-08-25 nutartį ir priimti nagrinėti teisme O. L. pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo. Nurodo, kad pareiškėjai pasidomėjus VĮ „Registrų centras“ nebuvo rasta jokių duomenų apie tai, kad ginčo sandėliukas būtų buvęs įregistruotas kieno nors nuosavybės teise (nors 1959 m. topografiniame žemėlapyje jis buvo aiškiai parodytas, pažymėtas raide N). Nesulaukusi jokių asmenų prieštaravimų pareiškėja suremontavo sandėliuką, jį perstatė ir pritaikė arklidėms. Šį pastatą (sena vaikų namų žvėrelių fermą) sąžiningai, teisėtai, atvirai ir nepertraukiamai pareiškėja valdo nuo 1991 m. pradžios iki šiol. Statinys nekilnojamo daikto kadastro duomenų byloje pažymėtas indeksu lŽlm, bendras plotas - 68,79 kv.m., unikalus numeris ( - ), esantis ( - ), yra pritaikytas tik tai paskirčiai, kuriai buvo įrengtas - arklidžių fermai. Vilniaus miesto Rasų seniūnija sutiko, kad statinys būtų pareiškėjos naudojamas, leido naudotis prie arklidžių esančiu žemės sklypu. Iš jokių trečiųjų asmenų pareiškėja nėra sulaukusi kokių nors pareiškimų dėl to, kad kam nors galėjo priklausyti nuosavybės teise minėtas statinys. Pareiškėja taip pat paaiškina, kad su pareiškimu pateikti dokumentai ir pažymos, datuojamos tik nuo 2000 metų, nes nuo 1991 iki 2000 metų pareiškėja sena buvusia vaikų namų žvėrelių ferma naudojausi pastoviai, nepertraukiamai, naudojo ją žirgų bei pašarų laikymui, remontavo - perstatinėjo, praplatino savo lėšomis. Viską darė pastoviai atsiklausdama Rasų seniūnijos, veterinarinės tarnybos, Vilniaus visuomenės sveikatos centro bei kt. ir niekas tam neprieštaravo, nekėlė pretenzijų, kito savininko neatsirado. Vilniaus miesto 3-asis apylinkės teismas 2009-08-25 sprendime nurodė, kad išskyrus 1959 m. O. L. pateiktą vietovės planą apie fermą (tada vadino ūkiniu pastatu) jokių duomenų niekur nėra ir nebuvo. Atsižvelgiant į šią aplinkybę pareiškėja papildomai pateikė 2007-07-12 patvirtintą Vilniaus miesto Plėtros departamento žemės duomenų administravimo skyriaus Geodezijos ir kartografijos poskyrio vedėjo V. V. topografinį žemėlapį. Šio žemėlapio pareiškėja nepateikė teismui, manydama, kad išduotas GIS 1997 m. žemėlapis aiškiai įrodys, jog ferma - arklidė egzistavo. Tačiau teismas, apžiūrėjęs šį žemėlapį, nutarė, kad jis nepakankamai informatyvus, nors statinio vieta ir apimtis yra identiška. 2008-12-08 raštu Nr. A51-27067-(5.1-TR2) Vilniaus miesto Savivaldybės administracijos Turto departamento turto valdymo skyriaus direktoriaus pavaduotojas V. G. pareiškėją informavo, kad yra pradėta arklidžių, esančių ( - ) pripažinimo bešeimininkiu turtu procedūra (informacija apie tai 2009-01-24 buvo publikuota dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“ bei 2009-04-24 laikraštyje „Lietuvos žinios“), tačiau dėl pareiškėjai nežinomų priežasčių, 3 skelbimas dėl procedūros užbaigimo 2009-07-24 spaudoje nebuvo publikuotas. Šis pranešimas ir kiti pareiškėjai žinomi faktai akivaizdžiai rodo, kad ferma (arklidės) adresu ( - ) jau buvo užfiksuotos topografiniame žemėlapyje nuo 1959 metų, o pareiškėja jomis nepertraukiamai naudojasi (laiko pašarus ir žirgus) nuo 1991 metų. Pareiškėja nurodo, kad naujai pateiktas pareiškimas ne tarp tų pačių šalių ir ne dėl to paties dalyko (sportinių žirgų ferma - tai ne ūkinis pastatas) ir ne tuo pačiu pagrindu.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13Skundas atmestinas.

14Atskirajame skunde asmuo turi nurodyti bylos aplinkybes, įrodymus ir teisinius argumentus, kuriais grindžia teismo nutarties neteisėtumą ir nepagrįstumą, kadangi atskirojo skundo turiniui keliami tokie patys reikalavimai, kaip apeliacinio skundo turiniui ( LR CPK 338 str. ir CPK 306 str. 1 d. 3 p.). Pareiškėja atskirajame skunde nurodo naują aplinkybę, kurios nebuvo nurodžiusi pareiškime dėl nuosavybės teisės įgijimo į turtą pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo ( b. l. 1-3), tokią kaip suklastoto topografinio žemėlapio buvimas anksčiau nagrinėtoje byloje Nr. 2-611-624/2008 pagal pareiškėjos prašymą dėl juridinio fakto nustatymo, nurodo, kad anksčiau nagrinėtoje byloje teismas netinkamai įvertino įrodymus, dėl aplinkybės, nuo kada pastatu pradėjo naudotis pareiškėja. Šie atskirojo skundo argumentai nenagrinėjami dėl to, kad LR CPK 312 str. draudžia kelti naujus reikalavimus tiek apeliaciniame, tiek atskirajame skunde. Pareiškėjos reikalavimas arba prašymas buvo grindžiamas aplinkybėmis, kurios nurodytos jos pareiškime teismui, o naujų aplinkybių, kurios nebuvo nurodytos 2009-08-20 teisme gautame pareiškime, pareiškėja neturi teisės nurodyti atskirajame skunde, kadangi jų nenagrinėjo pirmosios instancijos teismas, priimdamas 2009-08-25 nutartį. Šioje nutartyje nurodyti argumentai dėl to, kad pareiškėja pakartotinai teikia teismui pareiškimą, kurio dalykas ir pagrindas yra tokie patys, kaip jau išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-611-624/2008, yra pagrįsti. Pareiškėja atskirajame skunde nenurodo, kad būtų nepagrįstos teismo nutarties išvados, jog anksčiau išnagrinėtoje byloje buvo nagrinėjama aplinkybė, ar 1959 m. vietovės plane buvo pažymėtas negyvenamas pastatas. Nors anksčiau pateiktame pareiškime ( b.l. 2-5, t. I, civ. byloje Nr. 2-611-624/2008 ) nebuvo nurodyta, kad 1959 metų topografiniame žemėlapyje pastatas buvo aiškiai parodytas, tačiau ši aplinkybė negali būti vertinama kaip prašymo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą padavimas kitu pagrindu, nei buvo išnagrinėta kitoje byloje.

15Pareiškėja nepagrįstai nurodo, kad ji anksčiau kreipėsi dėl nustatymo fakto, kad yra įgijusi arklides, kurių unikalus Nr. ( - ), o šioje byloje kreipiasi dėl sportinių žirgų fermos, nes tiek 2008-12-11 jos pareiškime teismui, tiek 2009-08-20 pareiškime teismui pastatas, dėl kurio kreipiasi, pavadintas arklidėmis, jo registracijos numeriai, plotas ir kiti duomenys yra tie patys, t.y. ji kreipiasi dėl to paties turto. Teismas padarė pagrįstą išvadą, kad naujai paduotas pareiškėjos pareiškimas yra tuo pačiu pagrindu ir dėl to paties dalyko. Naujajame pareiškime nurodyti suinteresuotais asmenimis tie patys asmenys, kurie buvo nurodyti 2008-12-11 pareiškime, naujų asmenų į bylą pareiškėją nesiūlo įtraukti, todėl nėra pagrindo daryti išvadai, kad pareiškimas reiškiamas kitiems suinteresuotiems asmenims.

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 321, 325, 329, 331, 336, 337, 339 str. kolegija

Nutarė

17Vilniaus m. trečiojo apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio mėn. 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

18Priteisti iš pareiškėjos O. L. 2,80 Lt pašto išlaidų valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai