Byla e2A-811-790/2020

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Kazio Kailiūno ir Agnės Tikniūtės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Fegda“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 17 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Fegda“ ieškinį atsakovei Pasienio kontrolės punktų direkcijai prie Susisiekimo ministerijos dėl neteisėto perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Conresta”, išvadą duodanti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Fegda“ kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2019 m. lapkričio 13 d. sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir 2019 m. lapkričio 19 d. sprendimą, kuriuo trečiasis asmuo UAB „Conresta“ pripažintas viešojo pirkimo „Medininkų pasienio kontrolės punkto modernizavimo darbų, baldų ir įrangos pirkimas“ (pirkimo Nr. 446085) (toliau ir – Pirkimas) laimėtoju; pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės sprendimą atsisakyti leisti ieškovei susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymu (žiniaraščiais) ir įpareigoti atsakovę pateikti ieškovei susipažinti trečiojo asmens pasiūlymo žiniaraščius.

82.

9Ieškovė nurodė, kad ji yra pateikusi pasiūlymą dėl atsakovės vykdomo Pirkimo pirmosios dalies. Atsakovės 2019 m. lapkričio 13 d. raštu ieškovė buvo informuota apie Pirkime sudarytą pasiūlymų eilę. Ieškovė 2019 m. lapkričio 15 d. pateikė atsakovei prašymą susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymu, kuris buvo pirmas pasiūlymų eilėje, tačiau atsakovė nepateikė jai trečiojo asmens darbų kiekių žiniaraščių. 2019 m. lapkričio 18 d. atsakovė informavo ieškovę, kad pirkimo laimėtoju buvo pripažintas trečiasis asmuo, kurio pasiūlymo kaina sudaro 24 180 337,82 Eur. Ieškovė 2019 m. lapkričio 25 d. ir 2019 m. lapkričio 28 d. pateikė atsakovei pretenzijas. Ieškovė prašė įvertinti trečiojo asmens pateiktų žiniaraščių užpildymo teisingumą ir kainos pagrįstumą, nes ji yra neįprastai maža, taip pat ji prašė leisti susipažinti su trečiojo asmens žiniaraščiais, siekiant įsitikinti trečiojo asmens pasiūlytos kainos pagrįstumu, žiniaraščių atitiktimi Pirkimo sąlygų reikalavimams ir techninio projekto sprendiniams. Atsakovė 2019 m. gruodžio 3 d. raštu netenkino ieškovės pretenzijų.

103.

11Ieškovė nesutiko su atsakovės teiginiu, kad trečiojo asmens darbų kiekių žiniaraščiuose pateikta informacija yra konfidenciali. Nors žiniaraščiuose yra pateikiamos bendros kainos sudedamosios dalys, juose nėra nurodytos darbų (įkainių) sudedamosios dalys, kurios gali būti laikomos komercine paslaptimi (konfidencialia informacija). Ieškovė nurodė, kad trečiojo asmens pasiūlymo kaina yra maža, tačiau atsakovė neįvykdė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) nustatytos pareigos įsitikinti, kad ši kaina yra pagrįsta ir viešojo pirkimo sutartis bus įgyvendinta tinkamai ir laiku.

12II.

13Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

144.

15Vilniaus apygardos teismas 2020 m. vasario 17 d. sprendimu ieškinį atmetė.

165.

17Teismas nurodė, kad atsakovė turėjo pagrindą sutikti su trečiojo asmens pozicija, jog darbų žiniaraščiuose esanti informacija yra konfidenciali ir atsisakyti patekti juos ieškovei. Žiniaraščiuose yra nurodyta ne tik darbų, bet ir įrangos, medžiagų (sudėtinių pasiūlymo kainos dalių) kaina, o duomenys apie sudėtines kainos dalis yra konfidencialūs. Nors atsakovė neturėjo pagrindo suabejoti, kad trečiojo asmens darbų žiniaraščiuose esanti informacija yra konfidenciali, ji gavo trečiojo asmens paaiškinimus dėl informacijos konfidencialumo. Taigi, atsakovė ne tik pati įvertino trečiojo asmens pasiūlymo dokumentuose esančios informacijos, su kuria siekė susipažinti ieškovė, konfidencialumą, bet ir įsitikino savo pozicijos teisingumu, gavusi informacijos konfidencialumo pagrindimą. Tai leido atsakovei atskirti darbų žiniaraščiuose esančią konfidencialią informaciją nuo nekonfidencialios ir pasiūlyti ieškovei susipažinti su šia informacija, tačiau ieškovė atsisakė šio pasiūlymo. Teismas vertino, kad atsakovės veiksmai buvo racionalūs ir teisėti, atitiko VPĮ nuostatas, teismų praktiką ir Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijas.

186.

19Teismas vertino, kad atsakovė neturėjo pagrindo trečiojo asmens pasiūlytą kainą laikyti neįprastai maža, reikalauti pagrįsti kainą ar atmesti trečiojo asmens pasiūlymą. Pagal VPĮ 57 straipsnio 1 dalį, pasiūlymo kaina laikoma neįprastai maža, kai ji yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį. Trečiojo asmens pasiūlymo kaina yra tik 15,42 proc. mažesnė už kitų pirkimo dalyvių pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį.

207.

21Teismas nurodė, kad ieškovė, teigdama, jog atsakovė netinkamai įvykdė trečiojo asmens pasiūlymo vertinimą, nenurodė, kurių Pirkimo sąlygose nurodytų procedūrų atsakovė neatliko ar atliko netinkamai. Ieškovė tik nurodė, kad atsakovė, susipažinusi su tiekėjų pasiūlymais, tą pačią dieną informavo juos apie pasiūlymų eilės sudarymą, tačiau VPĮ nėra nustatyta, kiek laiko perkančioji organizacija privalo studijuoti tiekėjų pasiūlymus tam, kad galėtų priimti sprendimą dėl pirkimo laimėtojo. Teismas vertino, kad trijų tiekėjų pasiūlymams įvertinti atsakovei galėjo pakakti laiko nuo 2019 m. lapkričio 13 d. 11.00 val. iki 2019 m. lapkričio 13 d. darbo dienos pabaigos, o ieškovė nepateikė įrodymų, kad pasiūlymų vertinimas turėjo užtrukti ilgiau.

228.

23Teismas pažymėjo, kad teismo posėdžio dieną ieškovė pateikė rašytinius paaiškinimus ir prašymą išreikalauti įrodymus iš atsakovės, tačiau 2020 m. vasario 17 d. teismo nutartimi šie prašymai buvo atmesti.

24III.

25Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

269.

27Apeliaciniame skunde ieškovė prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 17 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

289.1.

29Teismas netinkamai taikė VPĮ nuostatas, rėmėsi neaktualia teismų praktika, nesivadovavo Viešųjų pirkimų tarnybos parengtais išaiškinimais ir jos išvada šioje byloje. Dėl šios priežasties teismas klaidingai aiškino konfidencialumo viešuosiuose pirkimuose sampratą.

309.2.

31Trečiojo asmens pasiūlymo žiniaraščiuose esantys duomenys nelaikytini konfidencialiais. Teikiant darbų kiekių žiniaraščius, turi būti užtikrinama, kad kitiems tiekėjams netaps žinomos įkainių sudedamosios dalys, pavyzdžiui, pelnas, darbo užmokestis ir pan. Atsakovės patikslintuose darbų kiekių žiniaraščiuose tiekėjai turėjo nurodyti tik įkainį už siūlomą atlikti darbą, medžiagą ar įrenginį, neskaidydami jo į atskiras dalis. Jeigu trečiasis asmuo žiniaraščiuose nurodė ne tik darbų įkainius, bet ir jų sudėtines dalis, atsakovė turėjo užtikrinti ieškovei galimybę susipažinti su trečiojo asmens žiniaraščiais be šios informacijos.

329.3.

33Teismas neatsižvelgė į byloje pateiktą Viešųjų pirkimų tarnybos išvadą, kurioje nurodyta, kad trečiojo asmens darbų kiekių žiniaraščiai ir juose nurodyti įkainiai neturi būti vertinami kaip konfidencialūs. Teismas nemotyvavo, kodėl jis padarė priešingą išvadą, tik deklaratyviai nurodė, kad nėra pagrindo abejoti atsakovės sprendimu ir trečiojo asmens teiginiais dėl konkurencinio pranašumo atskleidimo. Teismas padarė išvadą, kad trečiojo asmens žiniaraščiai yra konfidencialūs, net neištyręs jų turinio.

349.4.

35Ieškovė savo pateiktuose procesiniuose dokumentuose pagrindė, dėl kurių atsakovės sprendimų ir procedūrų jai kilo abejonių. Atsakovė teigė, kad ji galėjo per pusę dienos įvertinti visų trijų tiekėjų apie 200 lapų darbų kiekių žiniaraščius ir nustatyti, ar juose nėra neatitikimų ir netikslumų. Šias aplinkybes ji grindė klaidingais duomenimis, kad visi tiekėjai pateikė elektroninius žiniaraščius „Excel“ formatu. Tačiau tiekėjai, įskaitant ir ieškovę, žiniaraščius teikė „PDF“ formatu.

369.5.

37Teismas pažeidė esmines proceso teisės normas. Ieškovė, 2020 m. vasario 4 d. gavusi atsakovės tripliką, 2020 m. vasario 5 d., dar iki teismo posėdžio, turėjusio vykti 9.00 val., pradžios, pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose atskleidė bylai reikšmingas aplinkybes. Teismas 2020 m. vasario 5 d. nutartimi atidėjo teismo sprendimo priėmimo ir paskelbimo terminą, o dėl rašytinių paaiškinimų priėmė rezoliuciją „Į bylą“. Sprendimo paskelbimo dieną teismas priėmė nutartį, kuria atsisakė priimti ieškovės rašytinius paaiškinimus, nurodęs, kad nėra nustatyta jokių aplinkybių, dėl kurių ji negalėjo išdėstyti savo paaiškinimų anksčiau teiktuose procesiniuose dokumentuose. Ieškovei nėra aišku, kaip ji galėjo iš anksto numatyti, kokie argumentai bus pateikti triplike ir pateikti savo poziciją. Situacija, kai triplikas yra pateikiamas paskutinę bylos nagrinėjimo dieną, yra ydinga ir neleidžia reaguoti į paaiškėjusias naujas aplinkybės.

389.6.

39Nėra aišku, kaip teismas nusprendė dėl trečiojo asmens pateiktų žiniaraščių konfidencialumo, kai jis nevertino nei Pirkimo sąlygų ir kartu su jais pateiktų žiniaraščių formų, nei trečiojo asmens pateiktų žiniaraščių (teismas nenustatė, kokie duomenys yra šiuose dokumentuose).

4010.

41Atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą atsakovė prašo skundo netenkinti. Atsiliepime nurodomi tokie argumentai:

4210.1.

43Ieškovė savo pateiktus darbų kiekių žiniaraščius reikalavo laikyti konfidencialiais, todėl ji neturėjo pagrindo tikėtis, kad jos prašymas leisti susipažinti su konfidencialiomis konkurentų pasiūlymų dalimis bus vertinamas kitaip. Atsakovė kreipėsi į trečiąjį asmenį, prašydama leisti atskleisti bent dalį konfidencialios informacijos. Ieškovei buvo pasiūlyta atvykti susipažinti su pasiūlymo žiniaraščiais, kuriuose buvo atskleistos darbų pozicijos. Susipažinusi su šia informacija ieškovė įsitikintų, kad trečiasis asmuo pateikė visus aktualius žiniaraščius. Nors atsakovė suteikė ieškovei galimybę susipažinti su dalimi trečiojo asmens konfidencialių dokumentų, ieškovė atsisakė šios galimybės.

4410.2.

45Viešųjų pirkimų tarnybos išvada neturi didesnės įrodomosios galios, todėl ji pagrįstai buvo vertinama kartu su kitais byloje esančiais įrodymais. Ieškovės teiginiai, kad sprendimas yra nemotyvuotas ar deklaratyvus, yra neteisingi – sprendime yra pateikti argumentai, dėl kurių teismas vertino, kad prašomi pateikti duomenys yra konfidencialūs. Teismas neprivalėjo paneigti kiekvienos ieškovės iškeltos prielaidos.

4610.3.

47Ieškovė nepagrįstai nurodo, kad teismas negalėjo priimti sprendimo neišreikalavęs trečiojo asmens užpildytų žiniaraščių. Teismas vertino byloje pateiktų žiniaraščių formų turinį, trečiojo asmens pagrindimą dėl žiniaraščiuose pateiktos informacijos konfidencialumo ir galėjo objektyviai nustatyti, kad juose esanti informacija gali būti konfidenciali.

4810.4.

49Teismas įvertino ieškovės argumentus dėl pasiūlymų vertinimo trukmės ir juos atmetė. Ieškovė iš tikrųjų pateikė atsakovei žiniaraščius „PDF“, o ne „Excel“ formatu, tačiau tai neturi jokios įtakos teismo sprendimo pagrįstumui. „PDF“ dokumentai yra skaitmeniniai, todėl juose galima nesudėtingai atlikti paiešką, kopijuoti įrašus į kitas laikmenas ir operatyviai palyginti pateiktus duomenis.

5010.5.

51Ieškovė nenurodė teisės normų, kurias pažeidė teismas atsisakydamas priimti rašytinius paaiškinimus. Ieškovė turėjo galimybę pateikti paaiškinimus iki pasirengimo nagrinėti bylą pabaigos, todėl teismas pagrįstai nusprendė nevertinti vėliau pateiktų paaiškinimų.

5211.

53Atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą trečiasis asmuo prašo skundo netenkinti. Atsiliepime nurodomi tokie argumentai:

5411.1.

55Ieškovė suformulavo reikalavimą leisti jai susipažinti su visu trečiojo asmens užpildytų žiniaraščių turiniu, t. y. ne tik su darbų pavadinimais ir kiekiais, bet ir su medžiagų ar įrenginių įkainiais, kurie yra sudėtine pirkimo objekto dalimi ir yra konfidencialūs. Teismų praktika, kuria rėmėsi pirmosios instancijos teismas, atitiko ginčo faktines aplinkybes. Nors joje buvo remiamasi ankstesne VPĮ redakcija, pasikeitus VPĮ redakcijai nei nuostatos dėl duomenų konfidencialumo, nei teismų praktika iš esmės nepakito.

5611.2.

57Ieškovė apeliaciniame skundu siekia pakeisti ieškinio dalyką ir pagrindą. Anksčiau ieškovė teigė, kad visa žiniaraščiuose esanti informacija nėra konfidenciali ir prašė pateikti juos visus, o apeliaciniame skunde ji remiasi teismų praktika ir argumentais, susijusiais su žiniaraščių dalies konfidencialumu.

5811.3.

59Pagal kasacinio teismo praktiką ir Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimus, pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia informacija. Šiuo atveju pirkimo objektu yra rangos darbai, tačiau iš pateiktų žiniaraščių matyti, kad juose nurodomos darbų, medžiagų ir įrenginių kainos, t. y. sudėtinės rangos darbų kainos dalys ir tiesioginės išlaidos. Savo pateiktus žiniaraščius konfidencialiais laikė ir pati ieškovė.

6011.4.

61Ieškovė nenurodė argumentų, leidžiančių panaikinti atsakovės sprendimus, kuriais buvo sudaryta pasiūlymų eilė ir trečiasis asmuo pripažintas laimėjusiu pirkimą. Ieškovė nurodo, kad atsakovė įvertino pasiūlymus per trumpą terminą, tačiau VPĮ nėra nustatyta, per kiek laiko ir kokį kiekį dokumentų perkančioji organizacija turi ar gali įvertinti. Ieškovės teiginiai, kad atsakovė negalėjo įvertinti pateiktų dokumentų, pagrįsti prielaidomis.

6211.5.

63Teismo nutartis, kuria atsisakyta priimti ieškovės pateiktus rašytinius paaiškinimus, yra pagrįsta. Ieškovės prašymas išreikalauti trečiojo asmens pateiktus žiniaraščius atitinka vieną iš ieškovės byloje pareikštų reikalavimų, todėl jis negalėjo būti įgyvendintas.

64Teisėjų kolegija

konstatuoja:

65IV.

66Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6712.

68Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, nagrinėdama šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis). Dėl kilusio ginčo esmės

6913.

70Byloje sprendžiamas šalių ginčas dėl atsakovės priimtų sprendimų – 2019 m. lapkričio 13 d. sprendimo, kuriuo sudaryta pasiūlymų eilė, ir 2019 m. lapkričio 18 d. sprendimo, kuriuo trečiojo asmens pasiūlymas pripažintas laimėjusiu Pirkimą, teisėtumo. Iš ieškovės 2019 m. lapkričio 25 d. pretenzijoje ir teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose apibrėžtų ginčo ribų matyti, kad ieškovė šiuos sprendimus ginčija dviem pagrindais: 1) tuo, kad atsakovė netinkamai atliko įkainotų darbų kiekių žiniaraščių tikslumo patikrinimą, jų atitiktį Pirkimo sąlygoms; 2) tuo, kad atsakovė privalėjo reikalauti, jog trečiasis asmuo pagrįstų neįprastai mažą kainą. Be to, byloje sprendžiamas ir šalių ginčas dėl atsakovės sprendimo neleisti ieškovei susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymo sudėtine dalimi esančiais darbų kiekių žiniaraščiais (toliau ir – žiniaraščiai). Ieškovė 2019 m. lapkričio 28 d. pretenzijoje ir teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose įrodinėjo, kad Pirkimo laimėtojo kartu su pasiūlymu pateikti žiniaraščiai nėra konfidenciali informacija ir jie turi būti pateikti ieškovei susipažinti. Ieškovė akcentuoja, kad susipažinimas su trečiojo asmens darbų žiniaraščiais būtinas tinkamai teisėtų interesų gynybai.

7114.

72Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime konstatavo, kad žiniaraščiuose esanti informacija buvo pagrįstai neatskleista ieškovei, nes juose yra nurodyta trečiojo asmens konfidenciali informacija – ne tik darbų, bet ir įrangos, medžiagų (sudėtinių kainos dalių) kaina. Kartu pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad atsakovės 2019 m. lapkričio 13 d. ir 2019 m. lapkričio 18 d. sprendimai yra teisėti. Teismo vertinimu, ieškovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių netinkamą Pirkimo procedūrų atlikimą, o ieškovės nurodyta pasiūlymų vertinimo trukmė taip pat negali būti pagrindu ieškiniui tenkinti. Be to, teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju nebuvo nei vieno iš pagrindų, dėl kurių atsakovė turėjo pareikalauti, kad trečiasis asmuo pagrįstų pasiūlyme nurodytą kainą. Ieškovė apeliaciniame skunde nesutinka su šiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis. Dėl ieškovės teisės susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymu (darbų kiekių žiniaraščiais)

7315.

74Teisėjų kolegijos manymu, byloje pirmiausia spręstinas klausimas – ieškovei atskleistina trečiojo asmens pasiūlymo apimtis, kadangi nuo šio klausimo išsprendimo gali priklausyti ir vertinimas, ar ieškovė turėjo galimybę veiksmingai ginčyti atsakovės 2019 m. lapkričio 13 d. ir 2019 m. lapkričio 18 d. sprendimus, kuriais sudaryta pasiūlymų eilė ir trečiojo asmens pasiūlymas pripažintas laimėjusiu Pirkimą. Todėl teisėjų kolegija pirmiausia įvertins pirmosios instancijos teismo išvadų pagrįstumą šiuo ginčo aspektu.

7516.

76Ieškovė apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, padaręs išvadą, kad atsakovė teisėtai ieškovei neatskleidė trečiojo asmens pateiktų žiniaraščių, netinkamai taikė VPĮ nuostatas, nesirėmė aktualia teismų praktika, nesivadovavo Viešųjų pirkimų tarnybos išvada šioje byloje, klaidingai aiškino konfidencialumo viešuosiuose pirkimuose sampratą. Ieškovės teigimu, trečiojo asmens pasiūlymo žiniaraščiuose esantys duomenys nelaikytini konfidencialiais, nes juose tiekėjai turėjo tik nurodyti įkainį už siūlomą atlikti darbą, medžiagą ar įrenginį, neskaidydami jo į atskiras dalis.

7717.

78VPĮ 20 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija, komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali tretiesiems asmenims atskleisti iš tiekėjų gautos informacijos, kurią jie nurodė kaip konfidencialią. Šio straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad visas tiekėjo pasiūlymas ir paraiška negali būti laikomi konfidencialia informacija, tačiau tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. VPĮ 20 straipsnio 4 dalyje atskirai įtvirtinta suinteresuotų dalyvių subjektinė teisė susipažinti su konkurento, laimėjusio pirkimą, pasiūlymu. Tačiau nurodyta įstatymo nuostata draudžia atkleisti informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią.

7918.

80Informacijos kaip konfidencialios kvalifikavimas pirmiausia priklauso nuo tiekėjo nurodymo apie tai pasiūlyme, tačiau toks tiekėjo nurodymas nėra privalomas perkančiajai organizacijai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2013). Pareiga įvertinti prašomos įslaptinti informacijos pobūdį ir nuspręsti, ar tiekėjo nurodymas dėl pasiūlyme pateiktos informacijos konfidencialumo yra pagrįstas, tenka perkančiajai organizacijai. Perkančiosios organizacijos privalo užtikrinti, kad konfidencialumu tiekėjai naudotųsi pagrįstai, o ne formaliai. VPĮ 20 straipsnio 3 dalyje yra nustatyta, kad jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali.

8119.

82Kasacinio teismo praktikoje pasisakyta, kad informacijos įslaptinimas viešųjų pirkimų procedūroje yra išimtis iš bendros taisyklės; atsižvelgiant į tai, kad konfidencialios informacijos apsaugos tikslas – teisėta viešumo ribojimo priemonė, ji turi būti aiškinama siaurai, nepažeidžiant VPĮ įtvirtintų skaidrumo ir konkurencijos principų bei tiekėjų teisės į veiksmingą pažeistų teisių gynybą ir turint tik tikslą nepakenkti tos informacijos šaltiniui ar kitiems asmenims; informacijos pripažinimo konfidencialia išimtinumą lemia teisinių santykių specifika, kuri suponuoja šių santykių viešumą, ir vieno iš šių santykių dalyvių subjektiškumas, priskyrimas viešosios teisės reguliavimo sričiai (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-354-690/2017 82, 83 punktus ir juose nurodytą kasacinio teismo praktiką). Kasacinis teismas naujausioje praktikoje pažymi nuoseklų praktikos, kai ikiteisminėje ginčo stadijoje ir teismo procese ieškovams neleidžiama susipažinti su viešais pasiūlymų duomenimis, ribojimą (šiuo aspektu žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. gruodžio 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-384-916/2019, ypač jos 64 punktą).

8320.

84VPĮ įtvirtinta tiekėjo teisė apsaugoti pasiūlyme atskirai nurodytą neviešintiną informaciją apima tik tokius duomenis, kurie kvalifikuotini kaip komercinė (gamybinė) paslaptis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.116 straipsnio 1 dalies prasme; tik pačios svarbiausios ir komerciškai jautriausios informacijos apsauga pagrįsta viešųjų pirkimų teisinių santykių reguliavimo tikslais (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. sausio 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-16-378/2018 40 punktą).

8521.

86Į komercinės paslapties apibrėžtį patenka praktinė patirtis, verslo informacija ir technologinė informacija (žr., pvz., 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/943 dėl neatskleistos praktinės patirties ir verslo informacijos (komercinių paslapčių) apsaugos nuo neteisėto jų gavimo, naudojimo ir atskleidimo 14 konstatuojamąją dalį). Informacijai, kuri gali būti pripažinta komercine paslaptimi, keliami reikalavimai, nustatyti CK 1.116 straipsnio 1 dalyje, iš esmės yra trys: slaptumas, vertingumas ir protingos pastangos, nukreiptos šiai informacijai išsaugoti. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad slaptumas ir vertingumas aiškinami kartu, nes informacija turi komercinę vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys, o ją turinčiam asmeniui ši informacija sukuria konkurencinį pranašumą prieš kitus rinkos dalyvius. Taigi tam, kad informacija sudarytų komercinę paslaptį, nepakanka, kad ji būtų tik slapta, – tokios informacijos turėtojas turi turėti verslo privalumų, gamybinio pranašumo, finansinės naudos ir kita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-7-6-706/2016 38 punktas).

8722.

88Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Pirkimo objektas – Medininkų pasienio kontrolės punkto modernizavimo darbų (su darbo projekto parengimu bei kitais tiesiogiai susijusiais darbais), baldų bei įrangos įsigijimas ir sumontavimas (suinstaliavimas) (Pirkimo specialiųjų sąlygų 4 punktas). Remiantis Pirkimo specialiųjų sąlygų 5 punktu, Pirkimas skaidomas į 3 dalis, o tiekėjai turi teisę pareikti pasiūlymus vienai, dviem ar visoms Pirkimo dalims. Pirkimo pirmoji dalis – darbai iki statybos užbaigimo. Pagal Pirkimo specialiųjų sąlygų 6 punktą, kadangi yra išduoti du statybą leidžiantys dokumentai, pirmoji Pirkimo dalis vykdoma dviem atskirais, tačiau lygiagrečiai atliekamais, etapais: pirmasis etapas – susisiekimo komunikacijų dalis, apsauginės signalizacijos dalis, apšvietimo tinklų ir lauko elektros tinklų dalis, o antrasis etapas – specialiosios ir administracinės paskirties pastatų statybos dalis, administracinio pastato kapitalinio remonto dalis. Pirkimo objekto techninė specifikacija pateikta Pirkimo specialiųjų sąlygų 1 priede, ją sudaro techninio projekto dokumentai.

8923.

90Reikalaujami pateikti pasiūlymo dokumentai nurodyti Pirkimo specialiųjų sąlygų 3 priede. Šiame priede numatyta, kad pasiūlymas pateikiamas dviem dalimis: pirmoje dalyje turi būti pateikta užpildyta pasiūlymo A forma, informacija, leidžianti įvertinti pasiūlymo ekonominį naudingumą ir kiti dokumentai, o antroje dalyje turi būti pateikta užpildyta pasiūlymo B forma, nurodoma pirkimo objekto kaina, kurią apskaičiuojant turi būti atsižvelgiama į visą Pirkimo objekto apimtį, kainos sudėtines dalis, techninės specifikacijos reikalavimus ir pan.

9124.

92Nors Pirkimo specialiųjų sąlygų 3 priede nėra nurodyta, kad antroje pasiūlymo dalyje tiekėjai privalo pateikti įkainotus darbų kiekių žiniaraščius, tačiau tokia tiekėjų pareiga išplaukia iš Pirkimo specialiųjų sąlygų 7 priedo „Sutarties projektas“. Šio priedo II dalies „Konkrečios sutarties sąlygos“ 1.5 papunktyje numatyta, kad pasiūlymo priedai, įskaitant įkainotus darbų kiekių žiniaraščius, pateikti su galutiniu pasiūlymu, tampa sutartį sudarančiais dokumentais.

9325.

94Reikalavimas pateikti įkainotus darbų kiekių žiniaraščius keliamas ir atsakovės Pirkimo sąlygų paaiškinimuose bei patikslinimuose tiekėjams. Atsakovė, atsakydama į tiekėjų klausimus, ar reikia pateikti lokalines sąmatas, 2019 m. rugpjūčio 12 d. rašte nurodė, kad sąmatas reikia pateikti pagal techniniame projekte pateiktų žiniaraščių formą. Atsakovė 2019 m. rugpjūčio 23 d. rašte paaiškino tiekėjams, kad jeigu yra neatitikimų tarp techninio projekto ir žiniaraščių, tiekėjas turi tiksliai nurodyti, kuri žiniaraščio dalis neatitinka techninio projekto reikalavimų ir informuoti perkančiąją organizaciją; tiekėjai negali savavališkai tikslinti ar keisti žiniaraščių. Atsakovė, atsakydama į tiekėjų klausimus dėl pastebėtų netikslumų techniniame projekte ir žiniaraščiuose, be kita ko, tikslino ir teikė tiekėjams aktualius darbų kiekių žiniaraščių paketus (žr. atsakovės 2019 m. rugsėjo 12 d., 2019 m. rugsėjo 18 d., 2019 m. spalio 3 d., 2019 m. spalio 16 d., 2019 m. spalio 22 d., 2019 m. spalio 23 d. raštus).

9526.

96Atsakovas, neteikdamas ieškovei susipažinti trečiojo asmens Pirkimui pateiktų darbų kiekių žiniaraščių, rėmėsi trečiojo asmens pozicija (be kita ko, nurodyta trečiojo asmens 2019 m. lapkričio 22 d. rašte), kad jis darbų kiekių žiniaraščius laiko konfidencialia informacija, nes juose esantys įkainiai yra kainos sudedamąja dalimi. Trečiasis asmuo nurodė, kad jeigu kitiems konkurentams būtų atskleisti suvestiniai kiekių žiniaraščiai, lokalinės sąmatos, kuriuose matyti pasiūlytos kainos sudedamosios dalys (t. y. tos sritys kurios leidžia tiekėjui pranašiau konkuruoti su kitais dalyviais), tokiu būdu būtų pažeistas komercinės paslapties įtakoje esantis tiekėjo konkurencinis pranašumas ir neišsaugotas itin didelę vertę tiekėjui teikiantis informacijos konfidencialumas.

9727.

98VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad konfidencialia negalima laikyti informacijos apie pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų ar darbų kainą, išskyrus jos sudedamąsias dalis. Teismų praktikoje sąvoka „sudedamosios dalys“ aiškinama ir taikoma siaurai, siekiant apsaugoti kitiems ūkio subjektams neprieinamą kainodarą, o ne tiesiog paprastą kainos išskaidymą (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-371-378/2018 44 punktą). Be to, teismų praktikoje laikomasi aiškinimo, kad perkančiajai organizacijai įsigyjant keletą skirtingų paslaugų (paslaugų paketą), jų įkainiai nelaikytini paslaugų kainos sudedamosiomis dalimis, tai – atskiri objektai, kurių kaina per se (savaime) nėra laikoma konfidencialia informacija ir tokia ji netampa tik dėl to, kad skirtingos prekės, paslaugos ar darbai perkančiosios organizacijos pasirinkimu įsigyjami organizuojant vieną viešąjį pirkimą (minėtos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarties 43, 45 punktai).

9928.

100Viešųjų pirkimų tarnyba, kuriai suteikti įgaliojimai teikti metodinę pagalbą, rengti rekomendacijas ir gaires dėl VPĮ įgyvendinimo (VPĮ 95 straipsnio 1 dalies 4 punktas), informaciniame pranešime „Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“ yra išaiškinusi, kad darbų pirkimų atveju, jei, pavyzdžiui, reikalaujama pateikti darbų kiekių žiniaraščius, jame nurodytos atskirų darbų kainos (įkainiai) nėra kainos sudedamosios dalys, taigi turi būti viešinamos. Kai prašoma pateikti darbų kiekių žiniaraščius ar lokalines sąmatas, tiekėjo siūlomų įkainių sudedamosios dalys (mechanizmai, medžiagos, darbo užmokestis ir kt.) galėtų būti laikomos konfidencialiomis, bet ir tai tik tiekėjui realiai, bet ne formaliai pagrindus, kad jos sudaro jo komercinę paslaptį, tačiau skilčių „darbai“, „mechanizmai“, „medžiagos“ galutinė suma ir bendra darbų kiekių žiniaraščių ar lokalinių sąmatų suma nelaikomos kainos sudedamosiomis dalimis, todėl turi būti atskleidžiama. Viešųjų pirkimų tarnyba tokios pat pozicijos laikosi ir į nagrinėjamą bylą pateiktoje 2019 m. gruodžio 20 d. išvadoje, nurodydama, kad jeigu žiniaraštyje pateiktos tik Pirkimo objekto vienetų kainos (įkainiai), tokia informacija nepripažintina konfidencialia. Taigi, nagrinėjamoje byloje būtina nustatyti, kokią informaciją atsakovė reikalavo pateikti darbų kiekių žiniaraščiuose.

10129.

102Iš trečiojo asmens kartu su atsiliepimu į ieškinį pateiktų darbų kiekių žiniaraščių pavyzdžių matyti, kad šiuose žiniaraščiuose tiekėjai pagal nurodytą darbų, medžiagų ir įrenginių sąrašą bei jų kiekius turėjo įrašyti siūlomas šių darbų, medžiagų ir įrenginių kainas. Nors pagal pateiktą žiniaraščių formą darbai, medžiagos ir įrenginiai išskirti atskiromis eilutėmis, tačiau šios eilutės apjungia atskirus atsakovės perkamus rangos darbus. Vadinasi, darbų kiekių žiniaraščiuose atsakovė reikalauja ne tik nurodyti bendras Pirkimo objektų vienetų kainas, bet ir jų sudedamąsias dalis, t. y. kokią tiekėjų siūlomų rangos darbų kainos dalį sudaro sudedamosios jos dalys – statybos darbų kaina, medžiagų, įrenginių kaina. Pavyzdžiui, iš žiniaraščių duomenų galima nustatyti, kokią tiekėjo siūlomos vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo darbų kainos dalį sudaro montavimo darbai, o kokią medžiagų kaina. Kaip minėta, Viešųjų pirkimų tarnyba informaciniame pranešime „Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“ yra išaiškinusi, kad kai prašoma pateikti darbų kiekių žiniaraščius ar lokalines sąmatas, tiekėjo siūlomų įkainių sudedamosios dalys (mechanizmai, medžiagos, darbo užmokestis ir kt.) galėtų būti laikomos konfidencialiomis.

10330.

104Išvadą, kad tiekėjų žiniaraščiuose nurodytos rangos darbų kainos sudedamosios dalys – darbų, medžiagų, įrenginių kainos – galėtų būti laikomos komercine tiekėjų paslaptimi, patvirtina ir formuojama teismų praktika. Antai, kasacinis teismas, naikindamas teismų procesinius sprendimus dėl perkančiosios organizacijos sprendimo nepateikti tiekėjos konkurentei pasiūlymo dalies ir perduodamas bylos dalį nagrinėti iš naujo Lietuvos apeliaciniam teismui, be kita ko, teisiškai reikšminga aplinkybe laikė tai, kad ieškovė (tiekėja) nesiekia susipažinti su kito tiekėjo žiniaraščiuose esančia informacija apie įkainius (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 25 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-212-378/2018 54 punktą). Lietuvos apeliacinis teismas, iš naujo nagrinėdamas pastarąją bylą, 2018 m. liepos 12 d. sprendime civilinėje byloje Nr. e2A-905-180/2018 nurodė, kad pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, jog trečiojo asmens žiniaraščiuose esanti informacija – nurodomos konkrečių darbų ir paslaugų kainos, laikytina konfidencialia, nes žiniaraščiuose nurodytos kainos detalizuoja pasiūlymo kainą, t. y. nurodo pasiūlymo kainos sudedamąsias dalis. Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinis teismas civilinėje byloje Nr. e2A-905-180/2018 sprendė dėl iš esmės analogiškos formos, kaip ir nagrinėjamoje byloje, žiniaraščiuose esančios informacijos konfidencialumo. Panašias išvadas dėl žiniaraščiuose nurodytų duomenų konfidencialumo Lietuvos apeliacinis teismas padarė ir 2017 m. birželio 8 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2A-772-302/2017, konstatavęs, kad iš žiniaraščio matosi darbų, medžiagų, įrenginių kainos ir įkainiai.

10531.

106Nagrinėjamu atveju spręstina, kad trečiasis asmuo tiek 2019 m. lapkričio 22 d. rašte, tiek bylos nagrinėjimo metu pagrindė savo poziciją, kad darbų kiekių žiniaraščiuose esanti informacija apie įkainius (kainos sudedamąsias dalis) turi komercinę vertę, leidžia jam pranašiau konkuruoti su kitais dalyviais. Todėl pritartina pirmosios instancijos teismo išvadai, kad atsakovė, atsisakydama ieškovei atskleisti trečiojo asmens žiniaraščių informaciją apie Pirkimo objektų vienetų kainų sudedamąsias dalis, priėmė teisėtą sprendimą. Priešingai nei teigia ieškovė apeliaciniame skunde, tokią išvadą pirmosios instancijos teismas padarė tinkamai išaiškinęs ir pritaikęs VPĮ nuostatas, atsižvelgęs į aktualią teismų praktiką ir Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktas rekomendacijas bei į bylą Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktą išvadą.

10732.

108Kita vertus, teisėjų kolegija mano, kad atsakovės sprendimas neleisti ieškovei susipažinti su visa trečiojo asmens žiniaraščiuose pateikta informacija, negali būti laikomas teisėtu. Nagrinėjamu atveju negalima pripažinti, kad visa žiniaraščiuose esanti informacija laikytina trečiojo asmens komercine paslaptimi. Kaip minėta, žiniaraščiuose tiekėjai pagal nurodytą darbų, medžiagų ir įrenginių sąrašą bei jų kiekius turėjo įrašyti siūlomas šių darbų, medžiagų ir įrenginių kainas. Taigi, iš esmės visų tiekėjų pateikti žiniaraščiai turėjo būti vienodi, išskyrus juose nurodytas kainas. Todėl trečiojo asmens žiniaraščiuose nurodyta informacija, t. y. juose nurodyti darbai, medžiagos, įrenginiai, jų kiekiai, pagal savo pobūdį nelaikytina konfidencialia. Be to, konfidencialia negali būti laikoma ir bendra atskiruose žiniaraščiuose nurodytų atitinkamų darbų (Pirkimo objektų vienetų) kaina, kadangi ji neatskleidžia trečiojo asmens taikomos kainodaros (sudėtinių kainos dalių) (žr. šios nutarties 29 punktą). Todėl teisėjų kolegija vertina, kad atsakovė, skundžiamu sprendimu atsisakydama leisti ieškovei susipažinti su visa trečiojo asmens žiniaraščių informacija, neužtikrino, jog trečiasis asmuo konfidencialumu naudotųsi pagrįstai ir pažeidė ieškovės subjektinę teisę susipažinti su savo konkurento pasiūlymu.

10933.

110Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nurodytas ieškovės subjektinės teisės pažeidimas teisminio bylos nagrinėjimo metu nebuvo ištaisytas. Nors atsakovė su tripliku pateikė 2020 m. sausio 20 d. raštą, kuriuo ji kreipėsi į ieškovę, nurodydama, kad nutarė leisti ieškovei susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymo žiniaraščiais be darbų kiekių ir kainų, tačiau tokiu atsakovės sprendimu ieškovei nebuvo sudaryta galimybė susipažinti su visa nekonfidencialaus pobūdžio trečiojo asmens žiniaraščių informacija – darbų kiekiais, bendra atskiruose žiniaraščiuose nurodytų atitinkamų darbų kaina. Pirmosios instancijos teismas į šias aplinkybes neatsižvelgė ir nepagrįstai konstatavo, kad atsakovės veiksmai, sprendžiant ieškovės teisės susipažinti su kito tiekėjo pasiūlymu įgyvendinimo klausimą, buvo racionalūs, teisėti ir atitiko VPĮ nuostatas.

11134.

112Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria netenkintas ieškovės reikalavimas pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės sprendimą atsisakyti leisti ieškovei susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymu (žiniaraščiais) bei įpareigoti atsakovę pateikti ieškovei susipažinti trečiojo asmens pasiūlymo žiniaraščius, panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovės reikalavimą iš dalies patenkinti, pripažinti atsakovės sprendimą atsisakyti leisti ieškovei susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymu (darbų kiekių žiniaraščiais) neteisėtu ir įpareigoti atsakovę leisti ieškovei susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymo dalimi – darbų kiekių žiniaraščiais, įslaptinant juose esančius tik konkrečių darbų, medžiagų ar įrenginių įkainius, tačiau neįslaptinant juose nurodytos kitos informacijos, įskaitant informacijos apie konkrečius darbus, medžiagas, įrenginius, jų kiekius, taip pat apie bendrą atskiruose žiniaraščiuose nurodytų darbų kainą. Dėl atsakovės 2019 m. lapkričio 13 d. ir 2019 m. lapkričio 18 d. sprendimų teisėtumo

11335.

114Kaip minėta, ieškovė atsakovės 2019 m. lapkričio 13 d. ir 2019 m. lapkričio 18 d. sprendimų teisėtumą ginčijo tuo pagrindu, kad, ieškovės manymu, atsakovė netinkamai atliko trečiojo asmens žiniaraščių tikslumo patikrinimą, neįvertino jų atitikties Pirkimo sąlygoms. Iš ieškovės 2019 m. lapkričio 25 d. pretenzijos ir teismui pateiktų procesinių dokumentų turinio matyti, kad ieškovė teigė, jog žiniaraščiai yra esminiai dokumentai, kurių atitiktis Pirkimo sąlygoms (techninei specifikacijai ir techniniam projektui bei su juo pateiktiems žiniaraščiams) privalo būti įvertinta itin detaliai. Ieškovė savo teiginį, kad atsakovė netinkamai atliko trečiojo asmens žiniaraščių tikslumo patikrinimą, grindė aplinkybėmis, jog atsakovė ne kartą tikslino žiniaraščius, be to, atsakovė susipažinimą su kainos pasiūlymais (ir žiniaraščiais) pradėjo 2019 m. lapkričio 13 d. 11 val., o jau nesibaigus darbo dienai tiekėjams išsiuntė raštą, kuriuo informuojama apie pasiūlymų eilę ir kainos pasiūlymų įvertinimą. Ieškovės teigimu, per tokį trumpą terminą atsakovė objektyviai negalėjo įvertinti tiekėjų pateiktų žiniaraščių.

11536.

116Teisėjų kolegija sutinka su ieškovės argumentais, kad tiekėjų pateikti žiniaraščiai yra svarbūs pasiūlymų dokumentai, kadangi pagal jų turinį atsakovė gali patikrinti, ar tiekėjai, nurodydami galutinę Pirkimo objekto kainą, atsižvelgė į visą Pirkimo objekto apimtį, kainos sudėtines dalis, techninės specifikacijos reikalavimus ir pan., kaip reikalaujama Pirkimo specialiųjų sąlygų 3 priede, kita vertus, nustatyti, ar tiekėjai siūlo Pirkimui tokius darbus, kokie perkami, ar jie apima viską, kas buvo nurodyta Pirkimo sąlygose (pvz., ar siūlomi reikiami darbų, medžiagų ar įrenginių kiekiai, ar darbai, medžiagos, įrenginiai nėra pakeisti kitais ir pan.). Kaip jau minėta, atsakovė, teikdama paaiškinimus tiekėjams, kėlė reikalavimą tiksliai laikytis techniniame projekte pateiktų žiniaraščių formos, neleido tiekėjams savavališkai tikslinti ar keisti žiniaraščių. Taigi, atsakovė, laikydamasi Pirkimo specialiųjų sąlygų 11 – 12 punktų bei kitų nuostatų, privalėjo detaliai įvertinti tiekėjų pateiktų darbų kiekių žiniaraščių duomenis, nustatyti, ar juose nėra trūkumų ar neatitikimų.

11737.

118Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, kad ieškovės nurodyti argumentai nėra pakankami pagrįsti, jog atsakovė netinkamai atliko trečiojo asmens pasiūlymo (žiniaraščių) įvertinimą. Sutiktina su pirmosios instancijos teismu, kad VPĮ nėra nustatyta, kiek laiko perkančioji organizacija privalo studijuoti tiekėjų pasiūlymus tam, kad galėtų priimti sprendimą dėl pirkimo laimėtojo, ir kad ieškovė neįrodė, jog trijų tiekėjų pasiūlymams įvertinti atsakovei objektyviai buvo būtinas ilgesnis laikas. Be to, teisėjų kolegijos manymu, ta aplinkybė, kad atsakovė ne kartą tikslino žiniaraščius, taip pat nėra pakankama pagrįsti, jog atsakovė netinkamai įvertino trečiojo asmens žiniaraščius. Vis dėlto, šiuo atveju pirmosios instancijos teismui buvo būtina atsižvelgti į tai, kad ieškovei buvo sudėtinga išsamiau pagrįsti savo poziciją dėl galbūt netinkamai atlikto trečiojo asmens pasiūlymo (žiniaraščių) įvertinimo, nes atsakovė apribojo jos teisę susipažinti su žiniaraščiais. Ginčo nagrinėjimo metu ieškovė ne kartą nurodė šią aplinkybę, teigė, kad negalėdama susipažinti su trečiojo asmens žiniaraščiais, ji negali tinkamai ginti savo teisių (pvz., ieškinio 55 punktas).

11938.

120Kasacinio teismo praktikoje tiekėjų teisė susipažinti su kitų dalyvių pasiūlymais sietina su galimai pažeistų teisių gynyba (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-211-248/2018 ir kt.). Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju tai, kad atsakovė nepagrįstai nepateikė ieškovei susipažinti su nekonfidencialia trečiojo asmens žiniaraščių dalimi, turėjo įtakos ieškovės galimybei veiksmingai ginčyti atsakovės 2019 m. lapkričio 13 d. ir 2019 m. lapkričio 18 d. sprendimus, motyvuotai pagrįsti, kad atsakovė netinkamai įvertino trečiojo asmens pasiūlymą (žiniaraščius). Ieškovė, susipažinusi su trečiojo asmens žiniaraščių dalimi (išskyrus konkrečių darbų, medžiagų ar įrenginių įkainius), turėtų galimybę nustatyti, ar atsakovė teisingai vertino, jog trečiasis asmuo atsižvelgė į visą Pirkimo objekto apimtį, techninės specifikacijos reikalavimus, ar siūlo reikiamus darbus, medžiagas ar įrenginius, taip pat reikiamus jų kiekius ir pan., ar žiniaraščiuose nėra netikslumų, praleidimų ar kitų trūkumų.

12139.

122Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovės teisės susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymu pažeidimas lėmė ir tai, kad ieškovė detaliau negalėjo pagrįsti savo teiginių dėl trečiojo asmens pasiūlytos neįprastai mažos kainos. Pirmosios instancijos teismas šiuos ieškovės argumentus atmetė ir esmės remdamasis vieninteliu argumentu – kad trečiojo asmens pasiūlymo kaina yra mažesnė už visų Pirkimo dalyvių pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį tik 15,42, o ne 30 ar daugiau procentų. Tačiau pastebėtina, kad ieškovė byloje šios aplinkybės ir neginčijo, o teiginį, kad atsakovė privalėjo kreiptis į trečiąjį asmenį dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo, motyvavo tuo, kad, jos vertinimu, trečiojo asmens pasiūlyme atskiros darbų grupės ar įkainiai buvo įvertinti itin mažais įkainiais, trečiasis asmuo dalies privalomų atlikti darbų pasiūlyme neįvertino (žr., pvz., dublike nurodytus argumentus). Pastebėtina, kad ieškovė, negalėdama susipažinti su trečiojo asmens nekonfidencialia žiniaraščių informacija, tokių savo teiginių negalėjo detaliau pagrįsti, nurodyti, kurių rangos darbų kainos galbūt yra neįprastai mažos arba kurie darbai žiniaraštyje galbūt nebuvo įvertinti.

12340.

124Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad teismas, pripažinęs, jog perkančioji organizacija nepagrįstai neleido viešojo pirkimo dalyviui susipažinti su kito tiekėjo pasiūlymo duomenimis, pagal konkrečias atitinkamos bylos aplinkybes sprendžia, ar dėl koncentruotumo ir ekonomiškumo peržiūros procedūrą tęsti teismo procese, ar šalis grąžinti į prieš pažeidimą buvusią padėtį, kur jos iš naujo apsibrėžtų savo ginčo ribas pagal naujai paaiškėjusią informaciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2013, 2018 m. spalio 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-371-378/2018 69 punktas, 2020 m. sausio 16 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-124-248/2020 33 punktas).

12541.

126Kadangi nagrinėjamu atveju ieškovės teisės susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymu pažeidimas lėmė jos teisės veiksmingai ginčyti atsakovės 2019 m. lapkričio 13 d. ir 2019 m. lapkričio 18 d. sprendimus apribojimą, o pirmosios instancijos teismas trečiojo asmens žiniaraščių į bylą neišreikalavo, dėl atsakovės 2019 m. lapkričio 13 d. ir 2019 m. lapkričio 18 d. spendimų teisėtumo sprendė iš esmės tik pagal ieškovės nurodytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad šios bylos dalies esmė liko neatskleista. Esant tokiai situacijai, teisėjų kolegijos vertinimu, ekonomiškumo ir koncentruotumo principus geriausiai atitiks bylos dalies dėl atsakovės 2019 m. lapkričio 13 d. ir 2019 m. lapkričio 18 d. sprendimų teisėtumo grąžinimas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Atsakovę įpareigojus pateikti ieškovei susipažinti su nekonfidencialia trečiojo asmens žiniaraščių dalimi, ieškovė pirmosios instancijos teismui turės galimybę nurodyti išsamesnius ir konkretesnius argumentus dėl atsakovės 2019 m. lapkričio 13 d. ir 2019 m. lapkričio 18 d. sprendimų teisėtumo, juos pagrįsti trečiojo asmens žiniaraščių duomenimis, o kilęs ginčas bus išspręstas koncentruotai, ekonomiškai ir pakankamai operatyviai, viena vertus, nenaikinant atsakovės 2019 m. lapkričio 13 d. ir 2019 m. lapkričio 18 d. sprendimų ir nereikalaujant iš atsakovės priimti naujų sprendimų Pirkimo procedūrose, kita vertus, nereikalaujant iš ieškovės dar kartą pasinaudoti išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka. Apeliacinės instancijos teismas aptariamos bylos dalies išnagrinėti negali, nes, kaip minėta, ieškovei turi būti sudaryta galimybė patikslinti ieškinio pagrindą sudarančias aplinkybes, pagrįsti jas trečiojo asmens žiniaraščių duomenimis, tai leistina bylą nagrinėjant pirmosios, o ne apeliacinės, instancijos teisme (CPK 306 straipsnio 2 dalis, 314, 320 straipsniai). Dėl procesinės bylos baigties

12742.

128Dėl išdėstytų motyvų pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria netenkintas ieškovės reikalavimas pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės sprendimą atsisakyti leisti ieškovei susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymu (žiniaraščiais) bei įpareigoti atsakovę pateikti ieškovei susipažinti trečiojo asmens pasiūlymo žiniaraščius, naikintina ir šioje dalyje priimtinas naujas sprendimas – ieškovės reikalavimas iš dalies tenkintinas, atsakovės sprendimas atsisakyti leisti ieškovei susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymu (darbų kiekių žiniaraščiais) pripažintinas neteisėtu, atsakovė įpareigotina leisti ieškovei susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymo dalimi – darbų kiekių žiniaraščiais, įslaptinant juose esančius tik konkrečių darbų, medžiagų ar įrenginių įkainius, tačiau neįslaptinant juose nurodytos kitos informacijos, įskaitant informacijos apie konkrečius darbus, medžiagas, įrenginius, jų kiekius, taip pat apie bendrą atskiruose žiniaraščiuose nurodytų darbų kainą. Pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis dėl atsakovės 2019 m. lapkričio 13 d. ir 2019 m. lapkričio 18 d. spendimų teisėtumo taip pat naikintina, ši bylos dalis perduotina nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Kartu naikintina pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo. Bylinėjimosi išlaidų (įskaitant ir išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme) paskirstymo klausimas spręstinas pirmosios instancijos teisme priklausomai nuo ginčo baigties.

129Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2, 4punktais, 331 straipsniu,

Nutarė

130Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 17 d. sprendimo dalį, kuria buvo atmestas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Fegda“ ieškinio reikalavimas pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos sprendimą atsisakyti leisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Fegda“ susipažinti su uždarosios akcinės bendrovės „Conresta“ pasiūlymu (darbų kiekių žiniaraščiais), panaikinti ir dėl šios bylos dalies priimti naują sprendimą.

131Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Fegda“ ieškinį iš dalies tenkinti.

132Pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos sprendimą atsisakyti leisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Fegda“ susipažinti su uždarosios akcinės bendrovės „Conresta“ pasiūlymu (darbų kiekių žiniaraščiais).

133Įpareigoti atsakovę Pasienio kontrolės punktų direkciją prie Susisiekimo ministerijos pateikti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Fegda“ susipažinimui uždarosios akcinės bendrovės „Conresta“ pasiūlymo dalį – darbų kiekių žiniaraščius, įslaptinant juose esančius tik konkrečių darbų, medžiagų ar įrenginių įkainius, tačiau neįslaptinant juose nurodytos kitos informacijos, įskaitant informacijos apie konkrečius darbus, medžiagas, įrenginius, jų kiekius, taip pat apie bendrą atskiruose žiniaraščiuose nurodytų darbų kainą.

134Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 17 d. sprendimo dalį, kuria buvo atmestas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Fegda“ ieškinio reikalavimas pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2019 m. lapkričio 13 d. sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir 2019 m. lapkričio 18 d. sprendimą dėl uždarosios akcinės bendrovės „Conresta“ pripažinimo viešojo pirkimo „Medininkų pasienio kontrolės punkto modernizavimo darbų, baldų ir įrangos pirkimas“ (pirkimo Nr. 446085) laimėtoju, bei kuria buvo paskirstytos bylinėjimosi išlaidos, panaikinti ir perduoti šią bylos dalį nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Fegda“ kreipėsi į... 8. 2.... 9. Ieškovė nurodė, kad ji yra pateikusi pasiūlymą dėl atsakovės vykdomo... 10. 3.... 11. Ieškovė nesutiko su atsakovės teiginiu, kad trečiojo asmens darbų kiekių... 12. II.... 13. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 14. 4.... 15. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. vasario 17 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 16. 5.... 17. Teismas nurodė, kad atsakovė turėjo pagrindą sutikti su trečiojo asmens... 18. 6.... 19. Teismas vertino, kad atsakovė neturėjo pagrindo trečiojo asmens pasiūlytą... 20. 7.... 21. Teismas nurodė, kad ieškovė, teigdama, jog atsakovė netinkamai įvykdė... 22. 8.... 23. Teismas pažymėjo, kad teismo posėdžio dieną ieškovė pateikė rašytinius... 24. III.... 25. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 26. 9.... 27. Apeliaciniame skunde ieškovė prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020... 28. 9.1.... 29. Teismas netinkamai taikė VPĮ nuostatas, rėmėsi neaktualia teismų praktika,... 30. 9.2.... 31. Trečiojo asmens pasiūlymo žiniaraščiuose esantys duomenys nelaikytini... 32. 9.3.... 33. Teismas neatsižvelgė į byloje pateiktą Viešųjų pirkimų tarnybos... 34. 9.4.... 35. Ieškovė savo pateiktuose procesiniuose dokumentuose pagrindė, dėl kurių... 36. 9.5.... 37. Teismas pažeidė esmines proceso teisės normas. Ieškovė, 2020 m. vasario 4... 38. 9.6.... 39. Nėra aišku, kaip teismas nusprendė dėl trečiojo asmens pateiktų... 40. 10.... 41. Atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą atsakovė prašo skundo... 42. 10.1.... 43. Ieškovė savo pateiktus darbų kiekių žiniaraščius reikalavo laikyti... 44. 10.2.... 45. Viešųjų pirkimų tarnybos išvada neturi didesnės įrodomosios galios,... 46. 10.3.... 47. Ieškovė nepagrįstai nurodo, kad teismas negalėjo priimti sprendimo... 48. 10.4.... 49. Teismas įvertino ieškovės argumentus dėl pasiūlymų vertinimo trukmės ir... 50. 10.5.... 51. Ieškovė nenurodė teisės normų, kurias pažeidė teismas atsisakydamas... 52. 11.... 53. Atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą trečiasis asmuo prašo skundo... 54. 11.1.... 55. Ieškovė suformulavo reikalavimą leisti jai susipažinti su visu trečiojo... 56. 11.2.... 57. Ieškovė apeliaciniame skundu siekia pakeisti ieškinio dalyką ir pagrindą.... 58. 11.3.... 59. Pagal kasacinio teismo praktiką ir Viešųjų pirkimų tarnybos... 60. 11.4.... 61. Ieškovė nenurodė argumentų, leidžiančių panaikinti atsakovės... 62. 11.5.... 63. Teismo nutartis, kuria atsisakyta priimti ieškovės pateiktus rašytinius... 64. Teisėjų kolegija... 65. IV.... 66. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 67. 12.... 68. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 69. 13.... 70. Byloje sprendžiamas šalių ginčas dėl atsakovės priimtų sprendimų –... 71. 14.... 72. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime konstatavo, kad... 73. 15.... 74. Teisėjų kolegijos manymu, byloje pirmiausia spręstinas klausimas –... 75. 16.... 76. Ieškovė apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas,... 77. 17.... 78. VPĮ 20 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija, komisija,... 79. 18.... 80. Informacijos kaip konfidencialios kvalifikavimas pirmiausia priklauso nuo... 81. 19.... 82. Kasacinio teismo praktikoje pasisakyta, kad informacijos įslaptinimas... 83. 20.... 84. VPĮ įtvirtinta tiekėjo teisė apsaugoti pasiūlyme atskirai nurodytą... 85. 21.... 86. Į komercinės paslapties apibrėžtį patenka praktinė patirtis, verslo... 87. 22.... 88. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Pirkimo objektas – Medininkų pasienio... 89. 23.... 90. Reikalaujami pateikti pasiūlymo dokumentai nurodyti Pirkimo specialiųjų... 91. 24.... 92. Nors Pirkimo specialiųjų sąlygų 3 priede nėra nurodyta, kad antroje... 93. 25.... 94. Reikalavimas pateikti įkainotus darbų kiekių žiniaraščius keliamas ir... 95. 26.... 96. Atsakovas, neteikdamas ieškovei susipažinti trečiojo asmens Pirkimui... 97. 27.... 98. VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad konfidencialia negalima laikyti... 99. 28.... 100. Viešųjų pirkimų tarnyba, kuriai suteikti įgaliojimai teikti metodinę... 101. 29.... 102. Iš trečiojo asmens kartu su atsiliepimu į ieškinį pateiktų darbų kiekių... 103. 30.... 104. Išvadą, kad tiekėjų žiniaraščiuose nurodytos rangos darbų kainos... 105. 31.... 106. Nagrinėjamu atveju spręstina, kad trečiasis asmuo tiek 2019 m. lapkričio 22... 107. 32.... 108. Kita vertus, teisėjų kolegija mano, kad atsakovės sprendimas neleisti... 109. 33.... 110. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nurodytas ieškovės subjektinės teisės... 111. 34.... 112. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia pirmosios instancijos... 113. 35.... 114. Kaip minėta, ieškovė atsakovės 2019 m. lapkričio 13 d. ir 2019 m.... 115. 36.... 116. Teisėjų kolegija sutinka su ieškovės argumentais, kad tiekėjų pateikti... 117. 37.... 118. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas teisingai... 119. 38.... 120. Kasacinio teismo praktikoje tiekėjų teisė susipažinti su kitų dalyvių... 121. 39.... 122. Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovės teisės susipažinti su trečiojo... 123. 40.... 124. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad teismas, pripažinęs, jog... 125. 41.... 126. Kadangi nagrinėjamu atveju ieškovės teisės susipažinti su trečiojo asmens... 127. 42.... 128. Dėl išdėstytų motyvų pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria... 129. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 130. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 17 d. sprendimo dalį, kuria buvo... 131. Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Fegda“ ieškinį iš dalies... 132. Pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės Pasienio kontrolės punktų... 133. Įpareigoti atsakovę Pasienio kontrolės punktų direkciją prie Susisiekimo... 134. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 17 d. sprendimo dalį, kuria buvo...