Byla e2-3221-933/2020
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo viešajame pirkime. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „CONRESTA“ ir uždaroji akcinė bendrovė „NARESTA“. Išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Irmantas Šulcas

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Fegda“ patikslintą ieškinį atsakovei biudžetinei įstaigai Pasienio kontrolės punktų direkcijai prie Susisiekimo ministerijos dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo viešajame pirkime. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „CONRESTA“ ir uždaroji akcinė bendrovė „NARESTA“. Išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba.

3Teismas

Nustatė

41.

5Ieškovė 2020-06-10 patikslintu ieškiniu prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2019-11-13 sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir 2019-11-18 sprendimą dėl trečiojo asmens UAB „CONRESTA“ pripažinimo Pirkimo Nr. 446085 laimėtoju, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Patikslintame ieškinyje nurodė, kad:

61.1.

7BĮ Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos vykdo tarptautinės vertės pirkimą atviro konkurso būdu ,,Medininkų pasienio kontrolės punkto modernizavimo darbų, baldų ir įrangos pirkimas“ (pirkimo Nr. 446085). Pirkimas buvo skaidomas į tris atskiras dalis: I dalis. „Rangos darbai“ (Pirkimo specialiųjų sąlygų 5.1, 6 punktai, 1 priedas „Techninė specifikacija“: Techninis projektas Nr. 170316 (toliau – Techninis projektas); II dalis. „Baldai ir jų sumontavimas“ (Pirkimo specialiųjų sąlygų 5.2 punktas); III dalis. „Bagažo rentgeno aparatas ir jo instaliavimas“ (Pirkimo specialiųjų sąlygų 5.3 punktas). Ginčas kilo dėl Pirkimo I dalies „Rangos darbai“, kurie bus atliekami dviem atskirais etapais: (i) I etapas. Susisiekimo komunikacijų dalis, apsauginės signalizacijos dalis, apšvietimo tinklų ir lauko elektros tinklų dalis. I etapas finansuojamas projekto „Medininkų pasienio kontrolės punkto modernizavimas“, projekto Nr. ENI-LLB-0-2502 (toliau – Projektas) lėšomis, kurias sudaro Europos Sąjungos (75 procentai I etapo vertės) ir valstybės biudžeto (25 procentai I etapo vertės) lėšos; II etapas. Specialios ir administracinės paskirties pastatų statybos dalis, administracinio pastato kapitalinio remonto dalis. II etapas finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis.

81.2.

9Atsakovė Pirkimo metu nevertino trečiojo asmens parengtų žiniaraščių. Ieškovė juos įvertinusi nustatė klaidas, kai kurios iš jų yra akivaizdžios ir galėjo būti nustatytos be detalios analizės, todėl trečiasis asmuo negalėjo būti pripažintas laimėtoju:

101.2.1.

11Trečiojo asmens žiniaraščiuose yra akivaizdžių aritmetinių klaidų (neatitikimų), kai kurios iš jų daro įtaką ne tik konkretaus žiniaraščio kainai, bet ir bendrai pasiūlymo kainai, todėl tai sudaro savarankišką pagrindą atmesti pasiūlymą.

121.2.2.

13Įvertinus trečiojo asmens žiniaraščius buvo nustatyti ir neįprastai dideli įkainiai, dėl kurių atsakovė privalėjo kreiptis į trečiąjį asmenį (VPĮ 57 straipsnio 1 dalis). Įvertinus aptariamo įkainio dydį galima daryti prielaidą, kad į jį gali būti įskaičiuoti ir kitų, pasiūlyme nurodytų, darbų vertė, tokiu būdu sumažinant kitų darbų įkainius.

141.2.3.

15Atsakovė trečiojo asmens žiniaraščių iš viso nevertino, kaip to reikalavo Pirkimo sąlygos, nes kai kurios nustatytos klaidos yra akivaizdžios, nereikalaujančios detalios analizės (pirkimų sąlygų 55.6, 56.4 punktai). Atsakovė privalėjo atidžiai įvertinti žiniaraščius ir nustačiusi trūkumus kreiptis į trečiąjį asmenį dėl jų paaiškinimo bei atitinkamo patikslinimo, jeigu atsižvelgiant į klaidos pobūdį ir vadovaujantis VPĮ 55 straipsnio 9 dalies nuostatomis toks patikslinimas yra galimas. Neatlikusi šių veiksmų, atsakovė pažeidė VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nurodytą skaidrumo principą, trečiąjį asmenį pripažinusi laimėtoju.

161.3.

17Trečiojo asmens kaina ir įkainiai yra neįprastai maži, todėl atsakovė privalėjo kreiptis į trečiąjį asmenį dėl jų pagrindimo. Neįsitikinus dėl kainos pagrįstumo trečiasis asmuo negalėjo būti pripažintas Pirkimo laimėtoju.

181.4.

19Trečiojo asmens pasiūlymas turi būti atmestas, negrąžinant jo į Pirkimo procedūrą, nes pasiūlyme nustatytų klaidų negalima ištaisyti, nepakeičiant pasiūlymo iš esmės (pirkimo sąlygų 56.4 punktas). II etapo žiniaraštyje „1 statinio architektūra” (Statinys 3 Pastatas 03) esančios klaidos negali būti laikomos redakcinio pobūdžio ir lengvai ištaisomomis, nes jos reikalauja detalaus paaiškinimo, pateikiant naujus pasiūlymo dokumentus, todėl nustatytos žiniaraščio klaidos sudaro savarankišką pagrindą atmesti trečiojo asmens pasiūlymą (VPĮ 45 straipsnio 1 dalies 2 punktas) (e. b. 4 t. 1-15 b. l.).

202.

21Atsakovė atsiliepime į patikslintą ieškinį prašė ieškovės patikslintą ieškinį atmesti ir priteisti iš ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad:

222.1.

23Trečiojo asmens pasiūlymo žiniaraščiuose yra keletas tarpinio skaičiavimo klaidų, kurios iš esmės nekeičia galutinės pasiūlymo kainos.

242.2.

25Perkančioji organizacija neturi vertinti ir tarpusavyje lyginti atskirų Trečiojo asmens pasiūlymo darbų pozicijų. Trečiojo asmens pasiūlymo kaina yra 15,42 procento mažesnė už neatmestų pirkimo dalyvių pasiūlymų kainų vidurkį, todėl neprivalo būti laikoma neįprastai maža. Pirkimas vykdomas pagal fiksuotos kainos kainodarą. Tai reiškia, kad kiekvienas pirkimo dalyvis siūlo atlikti tą pačią apimtį darbų už jo nurodytą kainą, todėl atskirų įkainių skirtumai nėra teisiškai ar faktiškai reikšmingi.

26Ieškovė pateikė pasiūlymą, kurio kaina yra 6 053 609,31 Eur didesnė už trečiojo asmens pasiūlytą kainą.

272.3.

28Ieškovė neteisingai įvertino trečiojo asmens žiniaraščius, atsižvelgdama išimtinai į suapvalintus darbų kiekius, o ne tikslius kiekius, kuriuos perkančioji organizacija buvo nurodžiusi ir paskelbusi kartu su pirkimo dokumentais. II etapo žiniaraštyje „7 elektrotechnika“ Statinys Stoginė 05 su (MUIT) postais, toliau – „Žiniaraštis Nr. – 7“) skyriaus Nr. 2 eilutėje Nr. 1 nurodytas neteisingas kiekio ir įkainio sandaugos rezultatas, tačiau ši aritmetinė klaida neturi praktinės reikšmės, nes pirkimo atveju taikoma fiksuotos kainos kainodara. II etapo žiniaraštyje „1 statinio architektūra“ (Statinys 3 Pastatas 03 toliau – „Žiniaraštis Nr. 3-1“) nurodytos neteisingos tarpinės 2 ir 3 skyrių sumos, tačiau visų eilučių sumos ir galutinė žiniaraščio suma, kuri aktuali galutinės kainos nustatymui), yra teisinga. Žiniaraštyje 3-1 padaryta aritmetinė klaida neturi jokios reikšmės, tai yra tiek Žiniaraštyje pateikti įkainiai ir kiekvienos eilutės suma, tiek galutinė Žiniaraščio 3-1 suma (kurią sudaro visų eilučių suma) apskaičiuota teisingai.

292.4.

30Trečiasis asmuo gali ištaisyti žiniaraščius nekeisdamas žiniaraščio bendros kainos, neatsisakydamas nei vienos iš žiniaraščio eilučių ir nepapildydamas jų naujomis. Pirkimo laimėtojui mokėtina galutinė suma nepriklauso nuo jo pirkime pasiūlytų atskirų darbų įkainių. Perkančioji organizacija neturėjo pagrindo trečiojo asmens pasiūlymo kainos kvalifikuoti neįprastai maža (e. b. 4 t. 21-31 b. l.).

313.

32Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „CONRESTA“ atsiliepime į patikslintą ieškinį prašė ieškovės patikslintą ieškinį atmesti bei priteisti iš ieškovės trečiojo asmens, nepareiškusio savarankiškų reikalavimų, patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad:

333.1.

34Ieškovė klaidingai vertino trečiojo asmens žiniaraščius ne sistemiškai, o pavieniui, ir vertino tik konkrečių skyrių bendras kainas, o ne kiekvienos eilutės sumas, kurios sutampa su galutine konkretaus žiniaraščio bendra suma.

353.2.

36Ieškovė, nors ir teikė žiniaraščius excel formatu, žinojo apie Perkančiosios organizacijos juose nustatytas apvalinimo taisykles, tačiau vis tiek ginčija trečiojo asmens žiniaraščiuose nurodytas kainas, kurios gautos padauginus darbų vieneto kainas pagal Perkančiosios organizacijos žiniaraščiuose nustatytus darbų kiekius ir apvalinimo taisykles.

373.3.

38Ieškovė abstrakčiai pasisako dėl tariamų trečiojo asmens žiniaraščių konkrečių eilučių per didelių įkainių ir racionalaus lėšų panaudojimo tikslo pažeidimo, nors šie įkainiai nelėmė trečiojo asmens bendros kainos. Ieškovė konkrečius pasirinktus įkainius lygina tik su savo įkainiais, tačiau nepateikia įrodymų dėl tokio palyginimo teisingumo.

393.4.

40Perkančioji organizacija susumavo šio žiniaraščio 1, 2 ir 3 skyriuje nurodytas visas eilutes. Žiniaraščio tarpinės, t. y. 2 ir 3 skyriuose nurodytų darbų, kainų sumos buvo nurodytos neteisingai, t. y. 2 skyriaus suma turi būti ne 22 585,15 Eur, o 22 448,37 Eur; 3 skyriaus suma turi būti ne 37 515,57 Eur, o 19 210,25 Eur. Šios tarpinės atskirų darbų sumos žiniaraštyje pateikiamos informaciniais tikslais. Bendra žiniaraščio suma, sudėjus visas eilutes (tame žiniaraštyje nurodytų darbų ir įrenginių kainas), neatsižvelgiant į 2 ir 3 skyriaus bendrų sumų netikslumus yra 61 871,75 Eur (be PVM) ir atitinkamai 74 864,82 Eur (su PVM). Atitinkamai ir ieškovės nurodomoje „301 Medininkų pasienio kontrolės punkto Pasieniečių g. 26 rekonstravimas“ suvestinėje statybos kainos apskaičiavimo 3 eilutėje „3 Pastatas 03“ nurodyta teisinga statybos montavimo darbų vertė 136 344,58 Eur. Trečiojo asmens Žiniaraščio 2 ir 3 skyriaus bendrų sumų klaidos laikytinos tik aritmetinėmis, kurios, vadovaujantis VPĮ 55 straipsnio 9 dalimi bei VPT išaiškinimu, gali būti ištaisomos sudėjus visų eilučių įkainius bei nekeičiant bendros šio žiniaraščio kainos. Remiantis praktika bei atsakovės atliktu turiningu žiniaraščio vertinimu, darytina išvada, kad ieškovės teiginiai dėl esminės žiniaraščio klaidos ir trečiojo asmens pasiūlymo atmetimo yra nepagrįsti ir neteisėti.

413.5.

42Ginčo atveju, Pirkimo kainodara yra fiksuotos kainos kainodara, todėl, vadovaujantis VPĮ 55 straipsnio 9 dalimi bei VPT išaiškinimu, trečiasis asmuo gali pakeisti žiniaraščio eilutėse esančius įkainius, nekeisdamas žiniaraščio bendros kainos, neatsisakydamas nei vienos iš žiniaraščio eilučių.

433.6.

44Trečiasis asmuo tinkamai apskaičiavo ir kitų žiniaraščių kainas, nebuvo aritmetinių ar techninių klaidų. Kadangi, ieškovei yra žinomas atsakovės pasirinktas apvalinimo metodas ir ji pati turėjo tik įrašyti įkainius, nekeisdama nei kiekių, nei kitų parametrų, tai ieškovė suprato, kodėl konkrečiose eilutėse kainos yra skirtingos. Ieškovė siekia dirbtinai kurti tariamus trečiojo asmens žiniaraščių neatitikimus, kurie realybėje neegzistuoja.

453.7.

46Kadangi pasiūlymai buvo vertinami ne pagal atskirus įkainius, o pagal bendrą pasiūlymo kainą, atskirų įkainių vertinimas buvo atliekamas tik siekiant įsitikinti, kad tiekėjai įtraukė visus darbus, medžiagas ir įrangą.

473.8.

48Ginčo atveju atsakovė Pirkimo sąlygose neįtvirtino papildomų neįprastai mažos kainos nustatymo kriterijų, o taip pat byloje nėra įrodymų, kad trečiojo asmens pasiūlymo kaina neatitiktų rinkos kainų. Viešųjų pirkimų tarnyba, kuri pateikė išvadą taip pat pažymėjo, kad VPĮ nustatytos dvi alternatyvios sąlygos tiekėjo pasiūlymo kainos pripažinimui neįprastai maža: 1) Perkančiosios organizacijos nuomonė, kad pasiūlyta kaina yra neįprastai maža; 2) pasiūlyta kaina yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, pasiūlytų kainų ar sąnaudų aritmetinį vidurkį. Viešųjų pirkimų tarnyba ginčo atveju nustatė, jog nagrinėjamoje situacijoje Perkančioji organizacija neišreiškė nuomonės, jog vieno iš tiekėjų pasiūlyta kaina yra neįprastai maža, todėl nėra tenkinama pirmoji alternatyvioji tiekėjo pasiūlytos kainos pripažinimo neįprastai maža sąlyga. Atsakovė neprivalėjo kreiptis į trečiąjį asmenį dėl kainos pagrįstumo įrodymų. Ieškovė taip pat nepateikė objektyvių įrodymų, kad trečiojo asmens pasiūlymas ar atskiros jo dalys vertintinos kaip atitinkančios neįprastai mažos kainos kriterijų, dėl ko trečiasis asmuo negalėtų įvykdyti pirkimo sutarties (e. b. 4 t. 33-44 b. l.).

494.

50Teismas 2020-06-19 nutartimi pasirengimą nagrinėti bylą paskyrė paruošiamųjų dokumentų būdu (e. b. 4 t. 46-48 b. l.).

515.

52Ieškovė dublike prašė: pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2019-11-13 sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir 2019-11-18 sprendimą dėl trečiojo asmens UAB „CONRESTA“ pripažinimo Pirkimo Nr. 446085 laimėtoju; priteisti iš atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Dublike nurodė, kad:

535.1.

54Trečiojo asmens žiniaraščiuose esančios klaidos patvirtina, kad atsakovė trečiojo asmens pateiktų žiniaraščių net nevertino, kaip tai buvo numatyta Pirkimo sąlygose, o iš karto jį paskelbė Pirkimo laimėtoju, vien dėl to, kad jo pasiūlyta kaina buvo mažiausia. Atsakovė, vertindama trečiojo asmens pasiūlymą, privalėjo vertinti ne tik bendrą pasiūlymo kainą, bet ir sudedamąsias jos dalis. Vien tai, kad sutarčiai taikoma fiksuota kainodara, nereiškia, kad galima ignoruoti, jog pasiūlymo kaina ir jos sudedamosios dalys yra neįprastai mažos lyginant su ieškovės.

555.2.

56Atsakovė trečiąjį asmenį pripažino Pirkimo laimėtoju vien dėl to, kad jis pasiūlė mažiausią kainą, net neįvertinusi, ar jo pasiūlymas atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimus, tokiu būdu pažeisdama VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nurodytus principus ir nepasiekdama VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyto viešųjų pirkimų tikslo.

575.3.

58Pirkimo sąlygų 55.6 ir 56.4 punktai nustato tiekėjų pasiūlymų vertinimą bei juose nustatytų klaidų taisymą. Nustačiusi kainos (įkainių) apskaičiavimo klaidas atsakovė privalėjo kreiptis dėl jų ištaisymo į trečiąjį asmenį. Gavusi trečiojo asmens paaiškinimus (pataisymus) atsakovė juos privalėjo įvertinti, ar jie atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimus, t. y. ar taisant aritmetines klaidas nebuvo pakeista galutinė pasiūlymo kaina arba įkainiai. Esant tokiai situacijai klaidos ištaisymas šiuo atveju nėra galimas, nes jis neištaisomas.

595.4.

60Trečiojo asmens II etapo žiniaraštyje „7 elektrotechnika” (Statinys 5 Stoginė 05 su (MUIT) postais) padaryta klaida nėra redakcinio pobūdžio, nes daro įtaką ne tik konkretaus žiniaraščio sumai, bet ir visai Pasiūlymo kainai, todėl atsakovės sprendimas pripažinti laimėtoju trečiąjį asmenį yra nepagrįstas, nes priimtas net neįvertinus trečiojo asmens pateiktų žiniaraščių, kuriose yra tokių klaidų, kurios vadovaujantis Pirkimo sąlygų 56.4 punkte ir VPĮ 55 straipsnio 9 dalies nuostatomis negali būti ištaisomos, todėl trečiojo asmens pasiūlymas turėjo būti atmestas, kaip neatitinkantis Pirkimo sąlygų reikalavimų (e. b. 4 t. 57-68 b. l.).

616.

62Atsakovė triplike prašė ieškovės patikslintą ieškinį atmesti bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Triplike nurodė, kad:

636.1.

64Ribojant aritmetinių klaidų taikymo institutą, jis tampa apskritai neįgyvendinamas, nes aritmetinės klaidos nėra įmanoma ištaisyti nekeičiant ją sudarančių elementų. Priklausomai nuo taikomos kainodaros būdo (fiksuotos kainos ar fiksuoto įkainio), taisant aritmetines klaidas, būtina fiksuoti arba (i) bendrą pasiūlymo kainą (fiksuotos kainos atveju), arba (ii) siūlomus įkainius (fiksuoto įkainio atveju). Atsižvelgiant į tai, kad šio Pirkimo atveju yra taikomas fiksuotos kainos kainodaros būdas, taisant aritmetines klaidas turi būti leidžiama pakeisti pasiūlymuose nurodytus įkainius. Dublike mėginamas įteigti aritmetinių klaidų taisymo instituto aiškinimas, neva taisant padarytas aritmetines klaidas nėra galima tikslinti nei pasiūlyto įkainio, nei įkainio ir kiekio sandaugos (sumos), yra nepagrįstas. Tokia pozicija neatitinka nei VPĮ 55 straipsnio 9 dalyje imperatyvaus reguliavimo, nei VPT parengtos metodinės informacijos, nei elementarios logikos, nes užkerta kelią bet kokių aritmetinių klaidų ištaisymui.

656.2.

66Tai, kad Perkančioji organizacija nepastebėjo vos dviejų techninių netikslumų trečiojo asmens pasiūlyme tarp daugiau nei 100 skirtingų dokumentų neįrodo, kad Perkančioji organizacija pasiūlymų žiniaraščių apskritai nevertino. Perkančioji organizacija pati netikslumų netaisė. Perkančiosios organizacijos sprendimas pripažinti trečiojo asmens pasiūlymą atitinkančiu Konkurso sąlygų reikalavimus neturi būti panaikintas vien formaliu pagrindu, kad perkančioji organizacija formaliai nesikreipė į trečiąjį asmenį dėl aritmetinės klaidos ištaisymo. Pirkimo dokumentų 55.6 punktas yra pavyzdinė pirkimo dokumentų nuostata, kurią kartu su VPT parengta metodine informacija kaip taisyti aritmetines klaidas, gali būti taikytina tiek kainodaros taikymo atveju, tiek fiksuoto įkainio taikymo atveju.

676.3.

68Ieškovės pateikti įkainiai neturi būti laikomi patikimesniais, teisingesniais ar geresniais už trečiojo asmens ar bet kurio kito Pirkimo dalyvio pasiūlymo įkainius (kainą), o Perkančioji organizacija neturi teisės reikšti preferencijos ir „teisingais“ laikyti subjektyviai pasirinkto Pirkimo dalyvių įkainių. Ieškovė, būdama statybų rinkos profesionalė, nepateikė nė vieno argumento ar įrodymo, kuris galėtų pagrįsti, kad Pirkimo objektą sudarančių darbų neįmanoma atlikti už trečiojo asmens pasiūlytą kainą (e. b. 4 t, 70-79 b. l.).

697.

70Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „CONRESTA“ triplike prašė atmesti ieškovės patikslintą ieškinį, kaip nepagrįstą bei priteisti iš ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Triplike nurodė, kad:

717.1.

72Perkančioji organizacija neprivalo atlikti neįprastai mažos kainos vertinimo, kai nėra tokiam vertinimui VPĮ 57 straipsnio 1 dalyje nustatytų teisinių sąlygų ir pagrindų. Ieškovės teiginiai dėl pareigos privalomai kreiptis į trečiąjį asmenį dėl žiniaraščio „1 statinio architektūra“ (Statinys 3 Pastatas 03) 2 ir 3 skyrių sumos patikslinimo yra nepagrįsti ir neteisėti, o ieškovės reikalavimas šioje dalyje atmestinas.

737.2.

74Perkančioji organizacija Specialiųjų Pirkimo sąlygų 12.1 punkte įtvirtino, kad negali būti keičiama bendra kaina, o ne žiniaraščiuose nurodyti įkainiai. Trečiasis asmuo gali pakeisti žiniaraščio eilutėse esančius įkainius, nekeisdamas žiniaraščio bendros kainos, neatsisakydamas nei vienos iš žiniaraščio eilučių. Kadangi žiniaraščio aritmetinė klaida iš esmės gali būti paprastai ištaisoma, vadovaujantis pirmiau nurodytomis taisyklėmis, tai atsakovės sprendimas pripažinti trečiojo asmens pasiūlymą atitinkančiu Konkurso sąlygų reikalavimus neturi būti panaikintas vien formaliu pagrindu, kad atsakovė formaliai nesikreipė į trečiąjį asmenį dėl aritmetinės klaidos ištaisymo.

757.3.

76Ginčo atveju nėra nei vienos iš dviejų teisinių prielaidų reikalauti neįprastai mažos kainos pagrindimo, t. y. atsakovė Pirkimo sąlygose neįtvirtino papildomų neįprastai mažos kainos nustatymo kriterijų, o taip pat byloje nėra įrodymų, kad trečiojo asmens pasiūlymo kaina visiškai neatitiktų rinkos kainų. Ieškovė patikslintame ieškinyje ir dublike iškreipia neįprastai mažos kainos vertinimo institutą ir sampratą, nepagrįstai ir neteisėtai lygina trečiojo asmens žiniaraščių įkainius su atskirais UAB „Infes“ įkainiais, o ne su visų jų vidurkiu (e. b. 4 t. 80-85 b. l.).

778.

78Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų byloje, UAB „NARESTA“ atsiliepime nurodė, kad sutinka su ieškovės ieškiniu ir jį palaiko. Pažymėjo, kad trečiojo asmens UAB „CONRESTA“ pasiūlyme yra klaidų, dėl kurių neįmanoma nustatyti kokią gi iš tiesų kainą (įkainius) Pirkime pasiūlė UAB „CONRESTA“. UAB „NARESTA“ pritaria ieškovės procesiniuose dokumentuose išdėstytiems argumentams ir pateiktai pozicijai. Būtų nesąžininga, jei tiekėjams po pasiūlymų pateikimo termino būtų leidžiama keisti pasiūlymų galutines kainas ir/ar įkainius. Tokios situacijos sukeltų lygiateisiškumo principo pažeidimą ir pirkimų dalyvių piktnaudžiavimą. Kadangi dėl UAB „CONRESTA“ žiniaraščiuose padarytų klaidų nėra aišku, kokius atskirų pozicijų įkainius ir bendrą galutinę kainą pasiūlė trečiasis asmuo UAB „CONRESTA“, tokiu atveju pasiūlymo paaiškinimas/patikslinimas pagal VPĮ 55 straipsnio 9 dalį yra negalimas. Tam, kad UAB „CONRESTA“ paaiškintų savo žiniaraščiuose padarytas klaidas reikia arba pakeisti įkainį, arba kiekius, arba galutinę kainą. Bet kurio iš šių pasiūlyme užfiksuotų elementų keitimas yra draudžiamas pagal VPĮ 55 straipsnio 9 dalį. Nors bus sudaroma fiksuotos kainodaros sutartis, praktikoje darbų kiekių žiniaraščiuose nurodyti įkainiai yra svarbūs ir turi kritinę reikšmę sutarties vykdymui. Pagal darbų kiekių žiniaraščiuose užfiksuotus įkainius yra vykdomi atliktų darbų aktavimai, pagal juos atliekami mokėjimai, taip pat pagal nurodytus įkainius yra apskaičiuojama atsisakomų ar keičiamų darbų vertė (jei toks poreikis kyla) arba įsigyjamų papildomų darbų vertė (kai egzistuoja tam reikalingos sąlygos pagal VPĮ). Taigi, klaidos siūlomų darbų įkainiuose net ir fiksuotos kainodaros sutarties atveju, turi esminės reikšmės (e. b. 4 t. 109-114 b. l.).

799.

80Išvadą teikianti institucija byloje – Viešųjų pirkimų tarnyba 2020-08-07 išvadoje nurodė, kad taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis gali taisyti kainos ar sąnaudų sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos ar sąnaudų sudedamųjų dalių arba papildyti kainą ar sąnaudas naujomis dalimis. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad „VPĮ 39 straipsnio 1 dalies (ši Viešųjų pirkimų įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2017-06-30) nuostata turiniu yra beveik identiška šiam ginčui aktualiai Viešųjų pirkimų įstatymo 55 straipsnio 9 daliai) 1-ajame sakinyje įtvirtinta sąvoka „gali prašyti“ nereiškia ir neturėtų būti aiškinama kaip perkančiosios organizacijos laisvas apsisprendimas kreiptis ar ne į tiekėją. <...> Tais atvejais, kai perkančioji organizacija nustato, jog tiekėjo pasiūlyme yra tokio pobūdžio trūkumų, kuriuos leidžiama paaiškinti ar patikslinti a fortiori nekeičiant pasiūlymo esmės, ji (pirkėja) privalo kreiptis į tiekėją jam siūlydama (prašydama) paaiškinti redakcinio pobūdžio, paprastai ištaisytinus ar paaiškintinus netikslumus. <...> Perkančiosios organizacijos diskrecija taikant VPĮ 39 straipsnio 1 dalies (Viešųjų pirkimų įstatymo 55 straipsnio 9 dalies) nuostatas iš esmės reiškiasi ne sprendimu leisti arba ne tiekėjui paaiškinti pasiūlymą, o įvertinimu, ar pasiūlymo trūkumo pobūdis leidžia jį pataisyti“. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-654-378/2015). Remiantis minima Viešųjų pirkimų įstatymo nuostata bei kasacinio teismo praktika, pažymėtina, jog perkančioji organizacija turi pareigą kreiptis į tiekėją dėl pasiūlymo patikslinimo, papildymo arba paaiškinimo tik tokiu atveju, kuomet Perkančiosios organizacijos nustatyti neatitikimai/netikslumai pagal savo pobūdį gali būti ištaisomi nekeičiant tokio pasiūlymo esmės. Nagrinėjamu atveju siekiant įvertinti, ar pasiūlyme nustatytų aritmetinių klaidų ištaisymas (ne)keistų pasiūlymo esmės yra reikalinga nustatyti, ar minėtų klaidų taisymas turėtų įtakos bendrai nurodytai kainai. Tuo atveju, kai yra taikoma fiksuotos kainos kainodara ir atliekamo aritmetinių klaidų taisymo metu būtų koreguojama bendra nurodyta kaina, laikytina, kad toks pasiūlymo tikslinimas prieštarautų Viešųjų pirkimų įstatymo 55 straipsnio 9 dalies nuostatoms (e. b. 4 t. 125-126 b. l.).

81Teismas k o n s t a t u o ja:

8210.

83Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Įvertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai buvo paskirstytos įrodinėjimo pareigos, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie yra leistini ir patikimi. Teismas turi įvertinti kiekvieną įrodymą atskirai ir kartu įrodymų visetą. Teismas gali konstatuoti tam tikros aplinkybės buvimą ar nebuvimą, kai tokiai išvadai padaryti pakanka byloje esančių įrodymų. Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-07-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2010).

8411.

85Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo lieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2008). Įrodinėjimas civiliniame procese grindžiamas tikimybių pusiausvyros principu – teismas pripažįsta faktą esant nustatytu, jei, įvertinus į bylą pateiktus įrodymus, yra didesnė tikimybė manyti tam tikrą faktinę aplinkybę egzistavus nei neegzistavus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-10-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2010). Tuo pačiu, esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-02-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

86Dėl bylos nagrinėjimo ribų

8712.

88Ieškovė UAB „Fegda“ (pradiniu ieškiniu) kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2019-11-13 sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir 2019-11-19 sprendimą, kuriuo trečiasis asmuo UAB „CONRESTA“ pripažintas viešojo pirkimo „Medininkų pasienio kontrolės punkto modernizavimo darbų, baldų ir įrangos pirkimas“ (pirkimo Nr. 446085) laimėtoju; pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės sprendimą atsisakyti leisti ieškovei susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymu (žiniaraščiais) ir įpareigoti atsakovę pateikti ieškovei susipažinti trečiojo asmens pasiūlymo žiniaraščius.

8913.

90Vilniaus apygardos teismas, nagrinėdamas bylą pagal pradinį ieškovės ieškinį, 2020-02-17 sprendimu ieškinį atmetė (e. b. 2 t. 191-200 b. l.). Ieškovė dėl šio teismo sprendimo teikė apeliacinį skundą (e. b. 3 t. 11-18 b. l.).

9114.

92Lietuvos apeliacinis teismas 2020-05-05 sprendimu civilinėje byloje Nr. e2A-811-790/2020 nusprendė (e. b. 3 t. 53-64 b. l.):

9314.1.

94Vilniaus apygardos teismo 2020-02-17 sprendimo dalį, kuria buvo atmestas ieškovės UAB „Fegda“ ieškinio reikalavimas pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos sprendimą atsisakyti leisti ieškovei UAB „Fegda“ susipažinti su UAB „CONRESTA“ pasiūlymu (darbų kiekių žiniaraščiais), panaikinti ir dėl šios bylos dalies priimti naują sprendimą. Ieškovės UAB „Fegda“ ieškinį iš dalies tenkinti – pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos sprendimą atsisakyti leisti ieškovei UAB „Fegda“ susipažinti su UAB „CONRESTA“ pasiūlymu (darbų kiekių žiniaraščiais). Įpareigoti atsakovę Pasienio kontrolės punktų direkciją prie Susisiekimo ministerijos pateikti ieškovei UAB „Fegda“ susipažinimui UAB „CONRESTA“ pasiūlymo dalį – darbų kiekių žiniaraščius, įslaptinant juose esančius tik konkrečių darbų, medžiagų ar įrenginių įkainius, tačiau neįslaptinant juose nurodytos kitos informacijos, įskaitant informacijos apie konkrečius darbus, medžiagas, įrenginius, jų kiekius, taip pat apie bendrą atskiruose žiniaraščiuose nurodytų darbų kainą.

9514.2.

96Vilniaus apygardos teismo 2020-02-17 sprendimo dalį, kuria buvo atmestas ieškovės UAB „Fegda“ ieškinio reikalavimas pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2019-11-13 sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir 2019-11-18 sprendimą dėl UAB „CONRESTA“ pripažinimo viešojo pirkimo „Medininkų pasienio kontrolės punkto modernizavimo darbų, baldų ir įrangos pirkimas“ (pirkimo Nr. 446085) laimėtoju, bei kuria buvo paskirstytos bylinėjimosi išlaidos, panaikinti ir perduoti šią bylos dalį nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

9715.

98Vilniaus apygardos teismas 2020-05-12 nutartimi, grąžinus dalį bylos iš naujo nagrinėti į pirmosios instancijos teismą, atsižvelgdamas į apeliacinės instancijos teismo pateiktus išaiškinimus, ieškovei UAB „Fegda“ sudarė galimybę patikslinti ieškinio pagrindą sudarančias aplinkybes, pagrįsti jas trečiojo asmens žiniaraščių duomenimis (e. b. 3 t. 66-68 b. l.).

9916.

100Lietuvos apeliacinis teismas 2020-05-26 nutartimi išaiškino Lietuvos apeliacinio teismo 2020-05-05 sprendimą, nurodant, kad klausimas, ar informacija yra apie konkrečių darbų, medžiagų ar įrenginių įkainius, turi būti sprendžiamas pagal tai, ar atitinkamose žiniaraščių eilutėse atsakovė reikalauja ne tik nurodyti bendras Pirkimo objektų vienetų kainas, bet ir jų sudedamąsias dalis – statybos darbų, medžiagų, įrenginių kainas (e. b. 3 t. 134-138 b. l.).

10117.

1022020-06-10 teisėjo rezoliucija priimtas patikslintas ieškovės ieškinys (e. b. 4 t. 1-15 b. l.). Byloje procesiniai veiksmai 2020-07-20 – 2020-08-06 nebuvo atliekami dėl teisėjo teisėto nebuvimo darbe.

103Dėl nustatytų faktinių aplinkybių

10418.

105Į bylą teiktos Medininkų pasienio kontrolės punkto modernizavimo darbų, baldų ir įrangos pirkimo atviro konkurso sąlygos:

10618.1.

107Pirkimas vykdomas, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei Pirkimo sąlygomis (71 punktas).

10818.2.

109Sąlygų 55 punktas numato, kad Komisija tikrina Tiekėjų Pasiūlymų duomenų atitiktį Pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams, tarp jų Komisija patikrina, ar Tiekėjo Pasiūlyme pateikta kaina (įkainiai) yra teisingi, nėra skaičiavimo klaidų (55.6 punktas). Jeigu Pasiūlyme ir pridedamuose dokumentuose (jeigu reikalaujama) yra kainos (įkainių) apskaičiavimo klaidų, Komisija privalo CVP IS priemonėmis paprašyti Tiekėjo per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su Pasiūlymais posėdžio metu paskelbtos kainos (įkainių). Taisydamas Pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, Tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos (įkainių) sudedamųjų dalių arba papildyti kainą (įkainius) naujomis dalimis (56.4 punktas).

11018.3.

111Jeigu pateiktame Pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, Komisija privalo Tiekėjo CVP IS priemonėmis paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą (56.5 punktas).

11218.4.

113Pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus ir tvarką, nurodytus Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede (58 punktas).

11418.5.

11562 punkte reglamentuoti tiekėjo pasiūlymo atmetimo pagrindai, tarp jų Tiekėjas per Komisijos nurodytą terminą neištaisė Pasiūlyme bei pridedamuose dokumentuose (jeigu tokių reikalaujama) pateiktos Pasiūlymo kainos (įkainių) aritmetinių klaidų (62.8 punktas), Tiekėjo buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir Tiekėjas Komisijos prašymu nepateikė kainos sudėtinių dalių ir skaičiavimų pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos pasiūlymo kainos (62.10 punktas).

11618.6.

117Perkančioji organizacija, nedelsdama išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus Pasiūlymus, įvertinusi Tiekėjo, surinkusio daugiausiai ekonominio naudingumo balų, pašalinimo pagrindų nebuvimą, kvalifikaciją bei atitiktį kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai eilėje surašomi ekonominio naudingumo balų mažėjimo tvarka. Pasiūlymų eilė nenustatoma, jei buvo gautas tik vienas Pasiūlymas (65 punktas). Pirkimą laimėjęs Tiekėjas nustatomas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę. Pirkimo laimėtojui Perkančioji organizacija siūlo pasirašyti Sutartį (66 punktas) (e. b. 1 t. 48-86 b. l.).

11819.

119Specialiųjų sąlygų 4 punktas numato, kad Pirkimo objektas – Medininkų pasienio kontrolės punkto modernizavimo darbų (su darbo projekto parengimu bei kitais tiesiogiai susijusiais darbais) (toliau – Darbai), baldų bei įrangos įsigijimas ir sumontavimas (suinstaliavimas). Pirkimas skaidomas į 3 dalis, o tiekėjai turi teisę pateikti pasiūlymus vienai, dviem ar visoms pirkimo dalims: I Pirkimo dalis – Darbai iki statybos užbaigimo; II Pirkimo dalis – baldai ir jų sumontavimas. III Pirkimo dalis – bagažo rentgeno aparatas ir jo instaliavimas (5 punktas). Komisija tikrina Tiekėjų Pasiūlymų 1 (pirmos) dalies duomenų atitiktį Pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams pagal Bendrųjų pirkimo sąlygų 54-56 punktus (10 punktas). Jeigu Komisija nustato, kad Tiekėjo Pasiūlymo 2 (antros) dalies duomenys yra netikslūs ir neaiškūs: 12.1. Pasiūlymo B dalies formoje ir pridedamuose dokumentuose (jeigu reikalaujama) yra kainos apskaičiavimo klaidų, Komisija privalo CV13P IS priemonėmis paprašyti Tiekėjo per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su Pasiūlymais posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas Pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, Tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis; 12.2. Kiti Tiekėjo Pasiūlymo 2 (antros) dalies duomenys yra netikslūs ir neaiškūs, Komisija privalo CVP IS priemonėmis prašyti Tiekėjo patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo Pasiūlymus, tačiau Komisija negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti Pasiūlymo esmės – padaryti Pasiūlymo pakeitimų, dėl kurių Pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis Pasiūlymas taptų atitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimus (12 punktas). Jeigu pateiktame Pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, Komisija privalo Tiekėjo CVP IS priemonėmis paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pagrįsti neįprastai mažą Pasiūlymo kainą (14 punktas). 6 priede numatyti pasiūlymo vertinimo kriterijai (e. b. 1 t. 221-226 b. l.) (e. b. 1 t. 199-228 b. l.). Į bylą teikti ir Pirkimo sąlygų tikslinimai.

12020.

121Ieškovė teikė pasiūlymą dalyvauti pirkime, kuriame nurodė darbų kainą (darbo projekto parengimas, rangos darbai ir įranga) (I etapas) 3 098 711,80 Eur su PVM ir darbų kainą (darbo projekto parengimas, rangos darbai ir įranga) (II Etapas) 27 135 235,33 Eur su PVM (e. b. 1 t. 20 b. l.).

12221.

123Iš UAB „CONRESTA“ pasiūlymo formos B dalis kainos matyti, kad ji nurodė: Darbų kainą (darbo projekto parengimas, rangos darbai ir įranga) (I etapas) 2 294 299,27 Eur su PVM ir darbų kainą (darbo projekto parengimas, rangos darbai ir įranga) (II etapas) 21 886 038,55 Eur (e. b. 1 t. 47 b. l.).

12422.

125Atsakovė 2019-11-13 rašte Nr. 2-373 nurodė, kad nustatė pasiūlymų eilę: 1. UAB „CONRESTA“ – 98,40 balai; 2. UAB „Fegda“ – 85,98 balai; 3. UAB „Infes“ 75,86 balai (e. b. 1 t. 23 b. l.). Atsakovė 2019-11-18 rašte Nr. 2-380 nurodė, kad <...> įvertino UAB „CONRESTA“ pateiktus dokumentus, įrodančius atitiktį kvalifikacijos reikalavimams bei pašalinimo pagrindų nebuvimą. 2019-11-18 viešųjų pirkimų komisijos posėdyje buvo nutarta pripažinti UAB „CONRESTA“ konkurso laimėtoja (pasiūlymo kaina 24 180 337,82 Eur su PVM) (e. b. 1 t. 25 b. l.). Ieškovė teikė prašymus dėl susipažinimo su UAB „CONRESTA“ pasiūlymu (e. b. 1 t. 24 b. l.).

12623.

127Ieškovė teikė 2019-11-25 pretenziją Nr. 19-02-0361, kurioje prašė panaikinti 2019-11-13 sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir 2019-11-18 sprendimą dėl pirkimo laimėtojo bei UAB „CONRESTA“ pasiūlymą atmesti (e. b. 1 t. 26-31 b. l.), taip pat 2019-11-28 pretenziją Nr. 19-02-0375, kurioje prašė pateikti susipažinti kuo skubiau laimėtojo pirkimui darbų kiekių žiniaraščius (e. b. 1 t. 32-35 b. l.). Atsakovė ieškovės pretenzijų netenkino (e. b. 1 t. 40-46 b. l.).

12824.

129Byloje yra Viešųjų pirkimų tarnybos išvada Nr. 4S-1400 (7.7), kuri buvo pateikta bylą nagrinėjant pirmą kartą (e. b. 2 t. 18-22 b. l.), taip pat 2020-08-07 išvada, pagal teismo 2020-07-09 nutartį, kurioje nurodyta išvadą teikiančiai institucijai – Viešųjų pirkimų tarnybai persiųsti bylos medžiagą ir nustatyti terminą pateikti išvadą dėl ieškovės įrodinėjamų aplinkybių, jog trečiojo asmens pasiūlymas turi būti atmestas, negrąžinant jo į Pirkimo procedūrą, nes pasiūlyme nustatytų klaidų negalima ištaisyti, nepakeičiant pasiūlymo iš esmės (e. b. 4 t. 125-126 b. l.).

130Dėl ginčijamų sprendimų

13125.

132Ieškovė patikslintu ieškiniu prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2019-11-13 sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir 2019-11-18 sprendimą dėl trečiojo asmens UAB „CONRESTA“ pripažinimo Pirkimo Nr. 446085 laimėtoju.

13326.

134Anot ieškovės: atsakovė Pirkimo metu nevertino trečiojo asmens parengtų žiniaraščių, nes ieškovė nustatė klaidų, kai kurios iš jų yra akivaizdžios ir galėjo būti nustatytos be detalios analizės, todėl trečiasis asmuo negalėjo būti pripažintas laimėtoju (i); trečiojo asmens kaina ir įkainiai yra neįprastai maži, todėl atsakovė privalėjo kreiptis į trečiąjį asmenį dėl jų pagrindimo, o neįsitikinus kainos pagrįstumu trečiasis asmuo negalėjo būti pripažintas Pirkimo laimėtoju (ii); trečiojo asmens pasiūlymas turi būti atmestas, negrąžinant jo į Pirkimo procedūrą, nes pasiūlyme nustatytų klaidų negalima ištaisyti, nepakeičiant pasiūlymo iš esmės.

135Dėl argumentų, kad atsakovė nevertino trečiojo asmens pateiktų žiniaraščių

13627.

137VPĮ 55 straipsnio 8 dalyje nurodyta, kad perkančioji organizacija, norėdama priimti sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, turi nedelsdama įvertinti pateiktus dalyvių pasiūlymus ir nustatyti pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiekėjas arba pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas). Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka.

13828.

139Kaip atkreipiamas dėmesys ir į bylą teiktoje pirmojoje išvadą teikiančios institucijos išvadoje (e. b. 2 t. 19 b. l.) <...> esminės pareigos perkančiajai organizacijai yra įsitikinti, jog pateikti visi reikalaujami dokumentai; įsitikinti duomenų pateiktuose dokumentuose teisingumu, ir nustačius pasiūlymo trūkumus ar neaiškumus, kreiptis į tiekėją su prašymu ištaisyti pasiūlymo trūkumus ar pateikti paaiškinimus nekeičiant pasiūlymo esmės – neatliekant pasiūlymo pakeitimų, dėl kurių Pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu Pirkimo dokumentų reikalavimus.

14029.

141Susipažinus su bylos medžiaga darytina išvada, kad atsakovė vertino jai teiktus žiniaraščius, tačiau nenustatė, kad trečiojo asmens teiktuose žiniaraščiuose yra aritmetinių klaidų bei tuo pačiu nesudarė galimybės trečiajam asmeniui jas ištaisyti (dėl šių aplinkybių įtakos bylos baigčiai teismas pasisakys vėliau).

142Dėl argumentų dėl trečiojo asmens neįprastai mažos kainos

14330.

144VPĮ 57 straipsnis numato, kad perkančioji organizacija reikalauja, kad dalyvis pagrįstų pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų, darbų ar jų sudedamųjų dalių kainą arba sąnaudas, jeigu jos atrodo neįprastai mažos. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina arba sąnaudos visais atvejais turi būti laikomos neįprastai mažomis, jeigu jos yra 30 ir daugiau procentų mažesnės už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų arba sąnaudų aritmetinį vidurkį (1 dalis). Perkančioji organizacija, siekdama, kad neįprastai mažos kainos arba sąnaudos būtų pagrįstos, raštu kreipiasi į tokią kainą arba sąnaudas pasiūliusį dalyvį ir prašo pateikti, jos manymu, reikalingas pasiūlymo detales, įskaitant kainos ar sąnaudų sudedamąsias dalis ir skaičiavimus. Perkančioji organizacija, vertindama kainos ar sąnaudų pagrindimą, atsižvelgia į straipsnio 2 dalyje nurodytos kriterijus. Perkančioji organizacija pasiūlymą, kuriame nurodyta neįprastai maža kaina ar sąnaudos, privalo atmesti bet kuriuo iš šių atvejų: 1) dalyvis nepateikia tinkamų pasiūlytos mažiausios kainos ar sąnaudų pagrįstumo įrodymų; 2) pasiūlymas neatitinka šio įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų (3 dalis).

14531.

146Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas teisės taikymo ir aiškinimo jurisprudenciją dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos ir jos pagrindimą reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo praktikos laikosi nuoseklios praktikos, kad perkančioji organizacija, įvertinusi viešajam pirkimui pateiktus tiekėjų pasiūlymus ir nustačiusi, kad juose nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, vadovaudamasi VPĮ 57 straipsnio 1 dalimi, privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti. Toks reikalavimas įstatyme įtvirtintas, siekiant užtikrinti tiek perkančiosios organizacijos, kuri gali įsitikinti pasiūlymo pagrįstumu, realumu ir tiekėjo pasirengimu įvykdyti pirkimo sutartį, tiek tiekėjo, kuriam suteikiama galimybė pateikti paaiškinimus ir taip įrodyti savo pasiūlymo pagrįstumą, teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010; 2012 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-181/2012; 2013 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2013; 2015 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-122-690/2015 ir kt.).

14732.

148Teisės aktai nenustato kriterijų, kuriais remiantis, galima būtų konstatuoti, koks neįprastai mažos kainos pagrindimas yra (ne)pakankamas, taip pat nenustato, kokius konkrečius veiksmus (be savo pačios vertinimo) papildomai privalėtų atlikti perkančioji organizacija tiekėjo pateikto pagrindimo pagrįstumui patikrinti (pvz., skirti ekspertizę), kiek detaliai turi būti tikrinami neįprastai mažos kainos pagrindimo skaičiuotės atskiri elementai ir jų atitikimas teisės aktų reikalavimams. Neįprastai mažos kainos pagrįstumo ir jį patvirtinančių įrodymų įvertinimas yra perkančiosios organizacijos diskrecijos teisė, nes būtent ji turi įvertinti, ar tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina bus pakankama viešojo pirkimo sutarties tinkamam įvykdymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gegužės 12 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2A-689-180/2017, 2020 m. balandžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-774-302/2020).

14933.

150Kaip pažymėta ir į bylą teiktoje pirmojoje išvadą teikiančios institucijos išvadoje, VPĮ nustatytos dvi alternatyvios sąlygos tiekėjo pasiūlymo kainos pripažinimui neįprastai maža: 1) perkančiosios organizacijos nuomonė, kad pasiūlyta kaina yra neįprastai maža; 2) pasiūlyta kaina yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prie pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų arba sąnaudų aritmetinį vidurkį (e. b. 2 t. 22 b. l.).

15134.

152Teismas, įvertinęs bylos medžiagą, pažymi, kad: pirma, nenustatyta (neįrodyta) aplinkybių, jog trečiojo asmens UAB „CONRESTA“ pasiūlyme nurodyta kaina yra 30 ir daugiau procentų mažesnės už visų tiekėjų pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį; antra, ieškovės argumentai, kad trečiasis asmuo UAB „CONRESTA“ galėjo neįsivertinti tam tikrų darbų grindžiami tik ieškovės subjektyviais teiginiais, tačiau nėra pateikta jokių tokias aplinkybes patvirtinančių įrodymų; trečia, perkančioji organizacija nelaikė, kad UAB „CONRESTA“ pasiūlyta kaina yra neįprastai maža; ketvirta, pažymėtina, kad ieškovė lygina tik savo ir trečiojo asmens kainų skirtumą, taip pat lygina tik atskiras kainų dalis, tačiau ir šiuo atveju nėra pagrindo daryti išvados, jog UAB „CONRESTA“ pasiūlyme nurodyta kaina galėtų būti laikoma neįprastai maža; penkta, pati ieškovė vienur nurodydama, kad kai kurie pasiūlymo įkainiai yra neįprastai mažai, tuo pačiu teigia, kad kiti įkainiai yra neįprastai dideli.

15335.

154Dėl išdėstytų aplinkybių ieškovės nurodyti argumentai esą dėl neįprastai mažos UAB „CONRESTA“ kainos laikytini nepagrįstais ir neįrodytais, todėl atsakovė neturėjo atlikti VPĮ 57 straipsnio 1 dalyje numatytų procedūrų (pareikalauti pagrįsti kainas) ar atmesti trečiojo asmens UAB „CONRESTA“ pasiūlymą.

155Dėl klaidų trečiojo asmens pasiūlyme

15636.

157VPĮ 55 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad vadovaudamasi VPĮ 45 straipsnio 3 dalimi, perkančioji organizacija gali prašyti dalyvių patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų ar inovacijų partnerystės metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos ar sąnaudų apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos ar sąnaudų. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis gali taisyti kainos ar sąnaudų sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos ar sąnaudų sudedamųjų dalių arba papildyti kainą ar sąnaudas naujomis dalimis (VPĮ 55 straipsnio 9 dalis).

15837.

159Aritmetinė klaida VPĮ 39 straipsnio 1 dalies (aukščiau galiojusi įstatymo redakcija) taikymo prasme yra akivaizdus skaičiavimo apsirikimas, kurio ištaisymas nekeičia pasiūlymo kainos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-660-415/2015).

16038.

161Anot ieškovės, trečiojo asmens UAB „CONRESTA“ žiniaraščiuose yra akivaizdžių aritmetinių klaidų (neatitikimų), kai kurios iš jų daro įtaką ne tik konkretaus žiniaraščio kainai, bet ir bendrai pasiūlymo kainai:

16238.1.

163II etapo žiniaraštyje „1 statinio architektūra” (Statinys 3 Pastatas 03) yra klaidingai apskaičiuota bendra žiniaraščio suma. Trečiasis asmuo nurodo, kad bendra žiniaraščio suma sudaro 74 864,82 Eur su PVM (61 871,75 Eur be PVM), tačiau sudėjus žiniaraščio sumas gaunama, kad bendra žiniaraščio suma yra 97 014,25 Eur su PVM (80 177,07 Eur be PVM), t. y. klaida sudaro 22 149,43 Eur su PVM (18 305,95 Eur be PVM). Atsižvelgiant į tai, II etapo statinių grupės „301 Medininkų pasienio kontrolės punkto Pasieniečių g. 26 rekonstravimas“ suvestiniame statybos kainos apskaičiavimo 3 eilutėje „3 Pastatas 03“ nurodyta statybos montavimo darbų vertė turi sudaryti 158 494,01 Eur su PMV, o ne 136 344,58 Eur (žr. Priedą Nr. 1 ir Priedą Nr. 2);

16438.2.

165II etapo žiniaraštyje „7 elektrotechnika” (Statinys 5 Stoginė 05 su (MUIT.) postais) skyriaus Nr. 2 1 eilutėje nurodytas neteisingas kiekio ir įkainio sandaugos rezultatas, vietoje 510,32 Eur turėtų būti 16 Eur (žr. Priedą Nr. 3);

16638.3.

167II etapo žiniaraštyje „2 konstrukcijos” (Statinys 1 Pastatas 01) skyriaus Nr. 4 1-2 eilutėje, skyriaus Nr. 5 1-3 eilutėje nurodyta kiekių ir įkainių sandauga neatitinka nurodyto rezultato (žr. Priedą Nr. 4), II etapo žiniaraštyje „1 statinio architektūra” (Statinys 2 Pastatas 02) skyriaus Nr. 1 2-3, 5-9 eilutėje nurodyta kiekių ir įkainių sandauga neatitinka nurodyto rezultato (žr. Priedą Nr. 4): Pavyzdžiui, II etapo žiniaraštis „2 konstrukcijos” (Statinys 1 Pastatas 01) skyrius Nr. 4: Pirmoje eilutėje turėtų būti nurodyta 11 649,24 Eur (vietoj 11 649,0, antroje eilutėje – 9 800,58 Eur (vietoj 9 800,37 Eur);

16838.4.

169I etapo visų žiniaraščio „1 Susisiekimo dalis” kiekių ir įkainių sandaugos yra nurodomos suma, nenurodant centų po kablelio, t. y. kiekio ir įkainio sandauga neatitinka rezultato nurodyto eilutėje (žr. Priedą Nr. 5), pavyzdžiui: Pirmoje eilutėje turėtų būti nurodyta 474,03 Eur (vietoje 474 Eur), antroje eilutėje – 248,83 Eur (vietoje 249 Eur), trečioje eilutėje – 1940,59 Eur (vietoje 1 941 Eur).

17038.5.

171I etapo objektinės sąmatos „MS01 rekonstravimas“ 2 eilutėje „Apsauginės signalizacijos dalis“ nurodoma, kad šių darbų vertė 640 595,05 Eur su PMV. Įvertinus žiniaraščių sumas, kurias sudėjus gaunama 2 eilutės suma, nustatyta, kad 2 eilutės suma turi sudaryti 640 595,07 Eur su PMV, t. y. klaida sudaro 2 ct (žr. Priedą Nr. 6);

17238.6.

173I etapo objektinės sąmatos „MS01 rekonstravimas“ 2 eilutėje „Apsauginės signalizacijos dalis“ nurodoma, kad šių darbų vertė 640 595,05 Eur su PMV. Įvertinus žiniaraščių sumas, kurias sudėjus gaunama 2 eilutės suma, nustatyta, kad 2 eilutės suma turi sudaryti 640 595,07 Eur su PMV, t. y. klaida sudaro 2 ct (žr. Priedą Nr. 6).

17439.

175Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad VPĮ 55 straipsnio 9 dalies turinys iš esmės nesiskiria nuo anksčiau galiojusios redakcijos VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatų, todėl, taikant ginčui aktualios redakcijos VPĮ 55straipsnio 9 dalies nuostatas, turėtų būti remiamasi kasacinio teismo suformuota VPĮ 39 straipsnio 1 dalies aiškinimo ir taikymo praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-217-969/2019, 22 punktas).

17640.

177Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad viešųjų pirkimų teisiniame reguliavime ,,pasiūlymo“ terminas vartojamas dvejopa prasme: pirma, kaip tiekėjo perkančiajai organizacijai pateiktų dokumentų visuma (įskaitant dokumentus, pagrindžiančius reikalavimus tiekėjams (tiekėjų kvalifikaciją ir neigiamo pobūdžio sąlygų nebuvimą), kitus reikalavimus tiekėjams (pvz., nuostatos dėl bendro kelių dalyvių dalyvavimo pirkime teikiant bendrą pasiūlymą, pasiūlymo užtikrinimo dokumentai ir kt.), taip pat techninius duomenis ir kt.; antra, pasiūlymas siaurąja prasme – pasiūlymo dalis, kuria tiekėjas siūlo viešojo pirkimo sutarties objektą, nurodo jo savybes, kainą, sutarties vykdymo aplinkybes. Šis sąvokų atskyrimas reikšmingas, be kita ko, sprendžiant dėl tiekėjo teisės taisyti ar aiškinti pasiūlymą apimties ir atitinkamų perkančiosios organizacijos pareigų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2014; 2018 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-234-469/2018; 2019 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-217-969/2019).

17841.

179Tais atvejais, kai tiekėjo pasiūlyme siaurąja prasme nustatomi reikšmingi trūkumai ir kai net pagal turiningojo vertinimo principą (inter alia (be kita ko), atsižvelgiant į dokumentų visumą) perkančiosios organizacijos negali konstatuoti jo atitikties iškeltiems reikalavimams, tuomet tiekėjo paaiškinimai kaip keičiantys pasiūlymą iš esmės yra nepriimtini ir toks pasiūlymas atmestinas; net jei tiekėjo padaryta klaida būtų akivaizdi (techninė), ji negali būti kvalifikuojama kaip redakcinio pobūdžio ir paprastai ištaisytina, jei identifikuotą trūkumą galima pašalinti tik iš naujo teikiant duomenis ar net visą pasiūlymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-234-469/2018, 34 punktas ir jame nurodyta kasacinio teismo praktika).

18042.

181Analogiškos pozicijos laikomasi ir Teisingumo Teismo praktikoje, kurioje teismas sprendė, kad perkančiosios organizacijos dalyviui adresuotas prašymas pateikti reikalaujamus pareiškimus ir dokumentus iš principo gali būti skirtas tik jo pasiūlymui paaiškinti arba akivaizdžiai šio pasiūlymo klaidai ištaisyti ir tik tiek, kiek pradinio pasiūlymo papildymas arba pataisymas nelemia esminio pasiūlymo pakeitimo; pataisyti pradinį pasiūlymą tam, kad būtų ištaisytos akivaizdžios korektūros klaidos, galima tik išimtiniais atvejais ir tik jei šis pakeitimas faktiškai nelemia naujo pasiūlymo (Teisingumo Teismo 2017 m. gegužės 11 d. sprendimas Archus ir Gama, C-131/16, 36–37 punktai; 2018 m. vasario 28 d. sprendimas MA.T.I. SUD ir Duemme SGR, C-523/16 ir C-536/16, 50, 52 punktai).

18243.

183Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje (tuo metu galiojusi VPĮ redakcija) nustatyta tiekėjų teisė ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas aiškintina tapačiai, kaip Teisingumo Teismo SAG ELV Slovensko byloje pateikiamas ES teisės aiškinimas, t. y. kad ji reiškia dalyvio teisę taisyti ar pildyti atskirus pasiūlymo duomenis siekiant ištaisyti akivaizdžias redakcinio pobūdžio klaidas, jei dėl šio pakeitimo faktiškai nepateikiamas naujas pasiūlymas. Taigi aritmetinė klaida VPĮ 39 straipsnio 1 dalies taikymo prasme yra akivaizdus skaičiavimo apsirikimas, kurio ištaisymas nekeičia pasiūlymo kainos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-674-969/2015, 2015 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-660-415/2015). Perkančiosios organizacijos diskrecija taikant VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatas iš esmės reiškiasi ne sprendimu leisti arba ne tiekėjui paaiškinti pasiūlymą, o įvertinimu, ar pasiūlymo trūkumo pobūdis leidžia jį pataisyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-654-378/2015).

18444.

185Nagrinėjamu atveju nustatytos aplinkybės, kad: pirma, trečiasis asmuo UAB „CONRESTA“ teikdama pasiūlymą padarė aritmetinių klaidų (pvz. II etapo žiniaraštyje „1 statinio architektūra” (Statinys 3 Pastatas 03), II etapo žiniaraštyje „7 elektrotechnika” (Statinys 5 Stoginė 05 su (MUIT.) postais); antra, kai kurios aritmetinės klaidos laikytinos mažareikšmėmis (kaip atitinkama tik euro centų suma), kitos yra didesnės vertės; trečia, perkančioji organizacija (atsakovė), vertindama tiekėjo trečiojo asmens UAB „CONRESTA“ pasiūlymą aritmetinių klaidų nenustatė; ketvirta, tiek VPĮ teisinis reguliavimas, tiek ir pirkimų sąlygos numato, jog perkančioji organizacija privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, o to nepadarius tuo pačiu numato atitinkamas pasekmes.

186Dėl bylos baigties dėl materialiųjų reikalavimų

18745.

188VPĮ ir kituose teisės aktuose įtvirtinti reikalavimai tiek perkančiosioms organizacijoms, tiek tiekėjams yra nustatyti ne tam, kad kaip savitikslės būtų atliktos formalios procedūros, kuriose perkančiųjų organizacijų ir tiekėjo veiksmai atitiktų teisės normas ar atitinkamas pirkimo sąlygas (pvz., dokumento formos reikalavimai), o siekiant viešųjų pirkimo tikslo, išplaukiančio iš VPĮ 3 straipsnio ir viešųjų pirkimų reguliavimo; viešųjų pirkimų teisinių santykių formalizavimas svarbus tiek, kiek tai padeda siekti viešųjų pirkimų tikslų ir nepažeidžia viešųjų pirkimų principų; tiekėjų veiksmų ir perkančiosios organizacijos sprendimų turiningasis vertinimas, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turi viršenybę prieš formalumus (žr., pvz., pagal analogiją Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 16 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-369-916/2017 47 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką). Iš nuosekliai formuojamos kasacinio teismo praktikos šiuo klausimu matyti, kad turinio viršenybės prieš formą principas aktualus vertinant tiek tiekėjo veiksmus, tiek perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumą visose viešojo pirkimo procedūrose (žr., pvz., pagal analogiją Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką).

18946.

190Imperatyviosios teisės nuostatos, dėl kurių perkančiosioms organizacijoms kyla pareiga elgtis tam tikru būdu arba nuo tam tikrų veiksmų susilaikyti (kai jų elgesio modelis įstatyme neįtvirtintas), taip pat iš kurių aiškėja tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų teisių ir pareigų, įtvirtintų VPĮ, turinys konkrečioje jų tarpusavio santykių situacijoje; viešųjų pirkimų principai yra ne tik perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų teisių bei pareigų viešojo pirkimo srityje tiesioginis šaltinis, bet ir tiesiogiai taikytinos teisės normos (žr., pvz., pagal analogiją Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gruodžio 27 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-476-378/2017 47 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką). Be to, kasacinio teismo nurodyta, kad viešųjų pirkimų principų pažeidimas yra prilyginamas imperatyviųjų nuostatų pažeidimui būtent dėl to, kad šie, kaip ir kitos VPĮ imperatyviosios nuostatos, susiję su viešojo intereso apsauga; viešųjų pirkimų principų pažeidimai yra objektyvaus ir absoliutaus pobūdžio; viešųjų pirkimų principų pažeidimo objektyvumas reiškiasi tuo, kad jo pripažinimui konstatuoti nesvarbios jokios kitos šalutinės aplinkybės, tokios kaip perkančiosios organizacijos atstovų nepatyrimas, jų kaltės laipsnis, žalos dydis ir pan.; viešųjų pirkimų principų pažeidimų absoliutumas reiškia, kad kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas lemia perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, t. y. kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas laikytinas esminiu pažeidimu, ir toks pažeidimo nustatymas suponuoja teismų pareigą pripažinti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus neteisėtais ir spręsti dėl padarinių (žr., pvz., pagal analogiją Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-7-23-248/2017 85 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką).

19147.

192Patikslinto ieškinio turinys patvirtina, kad ieškovė iš esmės ginčija du sprendimus: pirmas, 2019-11-13, kuriame nurodyta pasiūlymų eilė; antras, 2019-11-18, kuriame buvo nutarta pripažinti UAB „CONRESTA“ konkurso laimėtoja (pasiūlymo kaina 24 180 337,82 Eur su PVM). Tuo pačiu ieškovė siekia, kad trečiojo asmens, nepareiškusio savarankiškų reikalavimų pasiūlymas būtų atmestas, nes esą negalima ištaisyti trečiojo asmens UAB „CONRESTA“ pasiūlyme padarytų klaidų.

19348.

194Teisinis reguliavimas ir viešųjų pirkimų sąlygos patvirtina, kad visų pirma Komisija tikrina Tiekėjų Pasiūlymų duomenų atitiktį Pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams, tarp jų Komisija patikrina, ar Tiekėjo Pasiūlyme pateikta kaina (įkainiai) yra teisingi, nėra skaičiavimo klaidų (55.6 punktas). Nustačius, kad teiktame pasiūlyme yra aritmetinių klaidų perkančioji organizacija privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, o to nepadarius tuo pačiu numato atitinkamas pasekmes. Tuo atveju jeigu klaidos yra neištaisomos arba taisomos tokiu būdu, jog yra keičiama susipažinimo su Pasiūlymais posėdžio metu paskelbta kaina (įkainiai) arba taisydamas Pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, Tiekėjas atsisako kainos (įkainių) sudedamųjų dalių arba papildyto kainą (įkainius) naujomis dalimis, toks pasiūlymas yra atmetamas. Tačiau šiuo atveju trečiajam asmeniui UAB „CONRESTA“ apskritai nebuvo sudaryta galimybė ištaisyti aritmetines klaidas. Bylos medžiaga patvirtina, kad trečiojo asmens UAB „CONRESTA“ pasiūlyme buvo padaryta aritmetinių klaidų, pati UAB „CONRESTA“ kai kurias iš aritmetinių klaidų pripažįsta. Pirkime taikoma fiksuotos kainos laimėtojo parinkimo tvarka, tačiau teismas nesutinka su aiškinimu, jog atskirų įkainių skirtumai nėra teisiškai ar faktiškai reikšmingi. Teismo vertinimu, UAB „CONRESTA“ pasiūlyme padarytas aritmetines klaidas galima ištaisyti. Perkančioji organizacija nepagrįstai nenustatė aritmetinių klaidų ir nesudarė galimybės UAB „CONRESTA“ jas ištaisyti, o nustatytos aplinkybės negali sukelti teisinių padarinių – pasiūlymo atmetimo, kai net nesudaroma galimybė ištaisyti padarytas aritmetines klaidas. Be to, aritmetinės klaidos padarytos atliekant tarpinius pasiūlymo kainos apskaičiavimo veiksmus.

19549.

196Kasacinio teismo pripažįstama išimtinė perkančiųjų organizacijų teisė persvarstyti savo priimtus sprendimus dėl tiekėjų pasiūlymų vertinimo (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-407/2011; 2012 m. liepos 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-359/2012; 2013 m. gruodžio 11 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-656/2013), todėl net tuomet, kai perkančioji organizacija sudaro pasiūlymų eilę bei paskelbia laimėtoją, ji turi teisę kreiptis į laimėtoją dėl aritmetinės klaidos ištaisymo (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e2A-1271-381/2017). Nustačius, kad tiekėja (pirkimo laimėtoja) taisydama pasiūlyme esančias aritmetines klaidas, iš esmės pakeitė savo pasiūlymą ar klaidos neištaisė, perkančioji organizacija tokį pasiūlymą atmeta. Perkančioji organizacija turi siekti, kad prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai (VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 1 punktas), todėl kainos be aritmetinių klaidų nurodymas ir nustatymas yra ypač svarbus vykdomų viešųjų pirkimų aspektas.

19750.

198Kiti proceso dalyvių nurodyti argumentai įtakos teisingam bylos išsprendimui neturi, todėl teismas plačiau dėl kitų argumentų nepasisako. CPK 4238 straipsnio 2 dalis numato, kad teismas, atsižvelgdamas į ieškinio pagrindą sudarančias ir teismo posėdyje paaiškėjusias bylos aplinkybes, turi teisę viršyti pareikštus reikalavimus, t. y. gali patenkinti daugiau reikalavimų, negu jų buvo pareikšta, taip pat priimti sprendimą dėl reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti, tačiau yra tiesiogiai susiję su pareikšto ieškinio dalyku ir pagrindu.

19951.

200Dėl išdėstytų aplinkybių yra pagrindas panaikinti atsakovės Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2019-11-13 sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir 2019-11-18 sprendimą dėl trečiojo asmens UAB „CONRESTA“ pripažinimo Pirkimo Nr. 446085 laimėtoju visų pirma įpareigojant atsakovę sudaryti galimybę trečiajam asmeniui UAB „CONRESTA“ ištaisyti pasiūlyme padarytas aritmetines klaidas vadovaujantis VPĮ 55 straipsnio 9 dalimi, pirkimo bendrųjų sąlygų 55.6, 56.4 punktais, pirkimo specialiųjų sąlygų 12.1 punktu. Tik išnagrinėjus klausimą dėl UAB „CONRESTA“ pasiūlyme padarytų aritmetinių klaidų taisymo spręstina dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo pripažinimo.

201Dėl bylinėjimosi išlaidų ir laikinųjų apsaugos priemonių

20252.

203CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (2 dalis). Teismas gali nukrypti nuo šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (4 dalis).

20453.

205Pasisakant dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo pažymėtina, kad byla jau kartą buvo nagrinėta pirmosios instancijos teisme. Pirmą kartą nagrinėjant bylą ieškovės ieškinys buvo atmestas, o apeliacinės instancijos teismas panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą ir vieną iš ieškovės materialiųjų reikalavimų patenkino, o kitus du perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliacinės instancijos teismas taip pat nurodė, kad klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų perduodamas pirmosios instancijos teismui. Pirmosios instancijos teismas nagrinėdamas bylą iš naujo panaikino du ieškovės ginčijamus sprendimus, taip pat nurodė, kad turi būti sudaryta galimybė UAB „CONRESTA“ ištaisyti aritmetines klaidas vadovaujantis VPĮ 55 straipsnio 9 dalimi bei pirkimo bendrųjų sąlygų 55.6, 56.4 punktais, specialiųjų sąlygų 12.1 punktu, o tik išnagrinėjus klausimą dėl aritmetinių klaidų taisymo spręstina dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo pripažinimo.

20654.

207Atsižvelgiant į priimamą teismo sprendimą ieškovei yra pagrindas priteisti iš atsakovės ieškovės byloje sumokėtą žyminį mokestį tiek už teiktą ieškinį 3 788 Eur (e. b. 1 t. 16 b. l.), tiek už teiktą apeliacinį skundą 3 750 Eur (e. b. 3 t. 19 b. l.). Taigi yra pagrindas priteisti ieškovei iš atsakovės 7 538 Eur žyminio mokesčio bylinėjimosi išlaidų.

20855.

209CPK 47 straipsnio 2 dalis numato, kad tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, turi šalies procesines teises (įskaitant teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą). Byloje trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „CONRESTA“ veikė atsakovės pusėje bei prašė atmesti ieškovės ieškinį. Tenkinus ieškovės patikslintu ieškiniu pareikštus materialius reikalavimus, o apeliacinės instancijos teismui sprendimu tenkinus ieškovės pradiniu ieškiniu pareikštą reikalavimą leisti ieškovei UAB „Fegda“ susipažinti su UAB „CONRESTA“ pasiūlymu (darbų kiekių žiniaraščiais) nėra pagrindo UAB „CONRESTA“ priteisti šios patirtų bylinėjimosi išlaidų proceso metu (e. b. 2 t. 171-172, 3 t. 46-47 b. l., 4 t. 130-131 b. l.).

21056.

211Tenkinus ieškovės pradiniu ieškiniu pareikštą reikalavimą leisti ieškovei UAB „Fegda“ susipažinti su UAB „CONRESTA“ pasiūlymu (darbų kiekių žiniaraščiais), taip pat patikslintu ieškiniu pareikštus materialius reikalavimus nėra pagrindo priteisti atsakovei jos patirtų bylinėjimosi išlaidų (e. b. 2 t. 106-107, 135-136 b. l., 3 t. 43-44 b. l., 4 t. 131-134 b. l.).

21257.

213Ieškovė bylą nagrinėjant pagal pradinį ieškinį prašė priteisti iš atsakovės 1 981,98 Eur su PVM išlaidų susijusių su advokato pagalba ikiteisminėje ginčo stadijoje; 7 696,13 Eur su PVM bylinėjimosi išlaidoms atlyginti pirmos instancijos teisme (e. b. 2 t. 186-187 b. l.), 1 828,32 Eur su PVM bylinėjimosi išlaidoms atlyginti apeliacinės instancijos teisme (e. b. 3 t. 49-50 b. l.) bei 8 168,71 Eur su PVM bylinėjimosi išlaidoms atlyginti pirmosios instancijos teisme bylą nagrinėjant iš naujo po apeliacinės instancijos teismo sprendimo priėmimo ir dalies reikalavimų grąžinimo nagrinėti į pirmosios instancijos teismą (e. b. 4 t. 122-124 b. l.). Pažymėtina ir tai, kad teismas, taikydamas CPK 88 straipsnį, pagal realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijus pripažinęs, jog šalis turėjo bylinėjimosi išlaidų ir kad jos turi būti apmokamos, pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį sprendžia, ar advokatui už teisinę pagalbą civilinėje byloje asmens sumokėtos sumos visa sumokėta suma pripažįstamos bylinėjimosi išlaidomis ir turi būti atlyginamos. Ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o kitos išlaidų dalies nepriteisia. Spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio teismas turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: 1) Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-28 nutartį, priimtą byloje Nr. 3K-3-533/2008).

21458.

215Teismo vertinimu, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus kriterijus nėra pagrindo tenkinti ieškovės prašymų dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo visa apimtimi, o prašomos priteisti advokato teisinės pagalbos išlaidos mažintinos vadovaujantis Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus: pirma, išlaidų, susijusių su advokato pagalba ikiteisminėje ginčo stadijoje suma, mažintina iki 500 Eur; antra, ieškinio parengimo suma mažintina iki 2 000 Eur, dubliko parengimo suma mažintina iki 2 000 Eur, už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą priteistina 283,14 Eur; trečia, priteistina 1 828,32 Eur bylinėjimosi išlaidoms atlyginti apeliacinės instancijos teisme; ketvirta, už prašymų rengimą nagrinėjant bylą iš naujo priteistina suma mažintina iki 300 Eur, už rašytinių paaiškinimų ruošimą dėl Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo išaiškinimo priteistina suma mažintina iki 200 Eur, už patikslinto ieškinio pateikimą suma mažintina iki 2 000 Eur; už dubliko į patikslintą ieškinį parengimą priteistina suma mažintina iki 1 500 Eur. Taigi yra pagrindas priteisti ieškovei iš atsakovės 10 611,46 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų, o likusios prašymų dalys netenkintinos.

21659.

217Vilniaus apygardos teismo 2019-12-16 nutartimi byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės (e. b. 2 t. 1-5 b. l.). Atsakovė teikė atskirąjį skundą dėl šios nutarties (e. b. 2 t. 35-41 b. l.). Lietuvos apeliacinis teismas 2020-01-30 nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2019-12-16 nutartį paliko nepakeistą (e. b. 2 t. 109-116 b. l.). CPK 150 straipsnio 3 dalis numato, kad jeigu ieškinys patenkinamas laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo įvykdymo, išskyrus CPK 147 straipsnio 6 dalyje numatytą atvejį.

218Dėl bylos medžiagos pripažinimo nevieša

21960.

220Atsakovė teikė 2020-05-28 prašymą (DOK-19937) dėl papildomų įrodymų prijungimo, kuriame prašė prie civilinės bylos medžiagos prijungti prie šio prašymo pridedamus įrodymus; prie šio prašymo pridedamus įrodymus pripažinti nevieša bylos medžiaga (e. b. 3 t. 191-194 b. l.).

22161.

222CPK 10 straipsnio 2 dalis numato, kad priimdamas viešame teismo posėdyje sprendimą ar procesą užbaigiančią nutartį, teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva motyvuota nutartimi nustatyti, kad bylos medžiaga ar jos dalis yra nevieša, kai reikia apsaugoti žmogaus asmens, jo privataus gyvenimo ir nuosavybės slaptumą, informacijos apie žmogaus sveikatą konfidencialumą, taip pat jeigu yra pagrindas manyti, kad bus atskleista valstybės, tarnybos, profesinė, komercinė ar kita įstatymų saugoma paslaptis. Atsižvelgiant į atsakovės teiktą prašymą ir nustatytas byloje aplinkybes atsakovės prašymas dėl prašomų pripažinti įrodymų nevieša bylos medžiaga tenkintinas.

223Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 10, 259–260, 263–270, 4231, 4238 straipsniais,

Nutarė

224Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Fegda“ patikslintą ieškinį atsakovei biudžetinei įstaigai Pasienio kontrolės punktų direkcijai prie Susisiekimo ministerijos, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „CONRESTA“ ir uždaroji akcinė bendrovė „NARESTA“, išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba, tenkinti iš dalies.

225Panaikinti atsakovės biudžetinės įstaigos Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, juridinio asmens kodas 300147455, 2019-11-13 sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir 2019-11-18 sprendimą dėl trečiojo asmens UAB „CONRESTA“, juridinio asmens kodas 145751974, pripažinimo Pirkimo Nr. 446085 laimėtoju.

226Įpareigoti atsakovę biudžetinę įstaigą Pasienio kontrolės punktų direkciją prie Susisiekimo ministerijos, juridinio asmens kodas 300147455, sudaryti galimybę trečiajam asmeniui UAB „CONRESTA“, juridinio asmens kodas 145751974, ištaisyti pasiūlyme padarytas aritmetines klaidas.

227Išaiškinti, kad tik išnagrinėjus klausimą dėl aritmetinių klaidų taisymo, spręstinas klausimas dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo pripažinimo.

228Priteisti ieškovei UAB „Fegda“, juridinio asmens kodas 110801759, 18 149,46 Eur (aštuoniolika tūkstančių vieną šimtą keturiasdešimt devynis eurus 46 ct) bylinėjimosi išlaidų iš atsakovės biudžetinės įstaigos Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, juridinio asmens kodas 300147455.

229Pripažinti nevieša bylos medžiaga atsakovės biudžetinės įstaigos Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, juridinio asmens kodas 300147455, su 2020-05-28 prašymu (DOK-19937) dėl papildomų įrodymų prijungimo teiktus įrodymus.

230Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Irmantas Šulcas... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Ieškovė 2020-06-10 patikslintu ieškiniu prašė pripažinti neteisėtu ir... 6. 1.1.... 7. BĮ Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos vykdo... 8. 1.2.... 9. Atsakovė Pirkimo metu nevertino trečiojo asmens parengtų žiniaraščių.... 10. 1.2.1.... 11. Trečiojo asmens žiniaraščiuose yra akivaizdžių aritmetinių klaidų... 12. 1.2.2.... 13. Įvertinus trečiojo asmens žiniaraščius buvo nustatyti ir neįprastai... 14. 1.2.3.... 15. Atsakovė trečiojo asmens žiniaraščių iš viso nevertino, kaip to... 16. 1.3.... 17. Trečiojo asmens kaina ir įkainiai yra neįprastai maži, todėl atsakovė... 18. 1.4.... 19. Trečiojo asmens pasiūlymas turi būti atmestas, negrąžinant jo į Pirkimo... 20. 2.... 21. Atsakovė atsiliepime į patikslintą ieškinį prašė ieškovės patikslintą... 22. 2.1.... 23. Trečiojo asmens pasiūlymo žiniaraščiuose yra keletas tarpinio skaičiavimo... 24. 2.2.... 25. Perkančioji organizacija neturi vertinti ir tarpusavyje lyginti atskirų... 26. Ieškovė pateikė pasiūlymą, kurio kaina yra 6 053 609,31 Eur didesnė už... 27. 2.3.... 28. Ieškovė neteisingai įvertino trečiojo asmens žiniaraščius,... 29. 2.4.... 30. Trečiasis asmuo gali ištaisyti žiniaraščius nekeisdamas žiniaraščio... 31. 3.... 32. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB... 33. 3.1.... 34. Ieškovė klaidingai vertino trečiojo asmens žiniaraščius ne sistemiškai,... 35. 3.2.... 36. Ieškovė, nors ir teikė žiniaraščius excel formatu, žinojo apie... 37. 3.3.... 38. Ieškovė abstrakčiai pasisako dėl tariamų trečiojo asmens žiniaraščių... 39. 3.4.... 40. Perkančioji organizacija susumavo šio žiniaraščio 1, 2 ir 3 skyriuje... 41. 3.5.... 42. Ginčo atveju, Pirkimo kainodara yra fiksuotos kainos kainodara, todėl,... 43. 3.6.... 44. Trečiasis asmuo tinkamai apskaičiavo ir kitų žiniaraščių kainas, nebuvo... 45. 3.7.... 46. Kadangi pasiūlymai buvo vertinami ne pagal atskirus įkainius, o pagal bendrą... 47. 3.8.... 48. Ginčo atveju atsakovė Pirkimo sąlygose neįtvirtino papildomų neįprastai... 49. 4.... 50. Teismas 2020-06-19 nutartimi pasirengimą nagrinėti bylą paskyrė... 51. 5.... 52. Ieškovė dublike prašė: pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės... 53. 5.1.... 54. Trečiojo asmens žiniaraščiuose esančios klaidos patvirtina, kad atsakovė... 55. 5.2.... 56. Atsakovė trečiąjį asmenį pripažino Pirkimo laimėtoju vien dėl to, kad... 57. 5.3.... 58. Pirkimo sąlygų 55.6 ir 56.4 punktai nustato tiekėjų pasiūlymų vertinimą... 59. 5.4.... 60. Trečiojo asmens II etapo žiniaraštyje „7 elektrotechnika” (Statinys 5... 61. 6.... 62. Atsakovė triplike prašė ieškovės patikslintą ieškinį atmesti bei... 63. 6.1.... 64. Ribojant aritmetinių klaidų taikymo institutą, jis tampa apskritai... 65. 6.2.... 66. Tai, kad Perkančioji organizacija nepastebėjo vos dviejų techninių... 67. 6.3.... 68. Ieškovės pateikti įkainiai neturi būti laikomi patikimesniais,... 69. 7.... 70. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB... 71. 7.1.... 72. Perkančioji organizacija neprivalo atlikti neįprastai mažos kainos... 73. 7.2.... 74. Perkančioji organizacija Specialiųjų Pirkimo sąlygų 12.1 punkte... 75. 7.3.... 76. Ginčo atveju nėra nei vienos iš dviejų teisinių prielaidų reikalauti... 77. 8.... 78. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų byloje, UAB... 79. 9.... 80. Išvadą teikianti institucija byloje – Viešųjų pirkimų tarnyba... 81. Teismas k o n s t a t u o ja:... 82. 10.... 83. Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą,... 84. 11.... 85. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada,... 86. Dėl bylos nagrinėjimo ribų ... 87. 12.... 88. Ieškovė UAB „Fegda“ (pradiniu ieškiniu) kreipėsi į teismą, prašydama... 89. 13.... 90. Vilniaus apygardos teismas, nagrinėdamas bylą pagal pradinį ieškovės... 91. 14.... 92. Lietuvos apeliacinis teismas 2020-05-05 sprendimu civilinėje byloje Nr.... 93. 14.1.... 94. Vilniaus apygardos teismo 2020-02-17 sprendimo dalį, kuria buvo atmestas... 95. 14.2.... 96. Vilniaus apygardos teismo 2020-02-17 sprendimo dalį, kuria buvo atmestas... 97. 15.... 98. Vilniaus apygardos teismas 2020-05-12 nutartimi, grąžinus dalį bylos iš... 99. 16.... 100. Lietuvos apeliacinis teismas 2020-05-26 nutartimi išaiškino Lietuvos... 101. 17.... 102. 2020-06-10 teisėjo rezoliucija priimtas patikslintas ieškovės ieškinys (e.... 103. Dėl nustatytų faktinių aplinkybių... 104. 18.... 105. Į bylą teiktos Medininkų pasienio kontrolės punkto modernizavimo darbų,... 106. 18.1.... 107. Pirkimas vykdomas, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Civiliniu... 108. 18.2.... 109. Sąlygų 55 punktas numato, kad Komisija tikrina Tiekėjų Pasiūlymų duomenų... 110. 18.3.... 111. Jeigu pateiktame Pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, Komisija... 112. 18.4.... 113. Pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo... 114. 18.5.... 115. 62 punkte reglamentuoti tiekėjo pasiūlymo atmetimo pagrindai, tarp jų... 116. 18.6.... 117. Perkančioji organizacija, nedelsdama išnagrinėjusi, įvertinusi ir... 118. 19.... 119. Specialiųjų sąlygų 4 punktas numato, kad Pirkimo objektas – Medininkų... 120. 20.... 121. Ieškovė teikė pasiūlymą dalyvauti pirkime, kuriame nurodė darbų kainą... 122. 21.... 123. Iš UAB „CONRESTA“ pasiūlymo formos B dalis kainos matyti, kad ji nurodė:... 124. 22.... 125. Atsakovė 2019-11-13 rašte Nr. 2-373 nurodė, kad nustatė pasiūlymų eilę:... 126. 23.... 127. Ieškovė teikė 2019-11-25 pretenziją Nr. 19-02-0361, kurioje prašė... 128. 24.... 129. Byloje yra Viešųjų pirkimų tarnybos išvada Nr. 4S-1400 (7.7), kuri buvo... 130. Dėl ginčijamų sprendimų... 131. 25.... 132. Ieškovė patikslintu ieškiniu prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti... 133. 26.... 134. Anot ieškovės: atsakovė Pirkimo metu nevertino trečiojo asmens parengtų... 135. Dėl argumentų, kad atsakovė nevertino trečiojo asmens pateiktų... 136. 27.... 137. VPĮ 55 straipsnio 8 dalyje nurodyta, kad perkančioji organizacija, norėdama... 138. 28.... 139. Kaip atkreipiamas dėmesys ir į bylą teiktoje pirmojoje išvadą teikiančios... 140. 29.... 141. Susipažinus su bylos medžiaga darytina išvada, kad atsakovė vertino jai... 142. Dėl argumentų dėl trečiojo asmens neįprastai mažos kainos... 143. 30.... 144. VPĮ 57 straipsnis numato, kad perkančioji organizacija reikalauja, kad... 145. 31.... 146. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas teisės taikymo ir aiškinimo... 147. 32.... 148. Teisės aktai nenustato kriterijų, kuriais remiantis, galima būtų... 149. 33.... 150. Kaip pažymėta ir į bylą teiktoje pirmojoje išvadą teikiančios... 151. 34.... 152. Teismas, įvertinęs bylos medžiagą, pažymi, kad: pirma, nenustatyta... 153. 35.... 154. Dėl išdėstytų aplinkybių ieškovės nurodyti argumentai esą dėl... 155. Dėl klaidų trečiojo asmens pasiūlyme ... 156. 36.... 157. VPĮ 55 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad vadovaudamasi VPĮ 45 straipsnio 3... 158. 37.... 159. Aritmetinė klaida VPĮ 39 straipsnio 1 dalies (aukščiau galiojusi įstatymo... 160. 38.... 161. Anot ieškovės, trečiojo asmens UAB „CONRESTA“ žiniaraščiuose yra... 162. 38.1.... 163. II etapo žiniaraštyje „1 statinio architektūra” (Statinys 3 Pastatas 03)... 164. 38.2.... 165. II etapo žiniaraštyje „7 elektrotechnika” (Statinys 5 Stoginė 05 su... 166. 38.3.... 167. II etapo žiniaraštyje „2 konstrukcijos” (Statinys 1 Pastatas 01) skyriaus... 168. 38.4.... 169. I etapo visų žiniaraščio „1 Susisiekimo dalis” kiekių ir įkainių... 170. 38.5.... 171. I etapo objektinės sąmatos „MS01 rekonstravimas“ 2 eilutėje... 172. 38.6.... 173. I etapo objektinės sąmatos „MS01 rekonstravimas“ 2 eilutėje... 174. 39.... 175. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad VPĮ 55 straipsnio 9... 176. 40.... 177. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad viešųjų pirkimų... 178. 41.... 179. Tais atvejais, kai tiekėjo pasiūlyme siaurąja prasme nustatomi reikšmingi... 180. 42.... 181. Analogiškos pozicijos laikomasi ir Teisingumo Teismo praktikoje, kurioje... 182. 43.... 183. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje (tuo metu... 184. 44.... 185. Nagrinėjamu atveju nustatytos aplinkybės, kad: pirma, trečiasis asmuo UAB... 186. Dėl bylos baigties dėl materialiųjų reikalavimų... 187. 45.... 188. VPĮ ir kituose teisės aktuose įtvirtinti reikalavimai tiek perkančiosioms... 189. 46.... 190. Imperatyviosios teisės nuostatos, dėl kurių perkančiosioms organizacijoms... 191. 47.... 192. Patikslinto ieškinio turinys patvirtina, kad ieškovė iš esmės ginčija du... 193. 48.... 194. Teisinis reguliavimas ir viešųjų pirkimų sąlygos patvirtina, kad visų... 195. 49.... 196. Kasacinio teismo pripažįstama išimtinė perkančiųjų organizacijų teisė... 197. 50.... 198. Kiti proceso dalyvių nurodyti argumentai įtakos teisingam bylos išsprendimui... 199. 51.... 200. Dėl išdėstytų aplinkybių yra pagrindas panaikinti atsakovės Pasienio... 201. Dėl bylinėjimosi išlaidų ir laikinųjų apsaugos priemonių ... 202. 52.... 203. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 204. 53.... 205. Pasisakant dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo pažymėtina, kad byla jau... 206. 54.... 207. Atsižvelgiant į priimamą teismo sprendimą ieškovei yra pagrindas priteisti... 208. 55.... 209. CPK 47 straipsnio 2 dalis numato, kad tretieji asmenys, nepareiškiantys... 210. 56.... 211. Tenkinus ieškovės pradiniu ieškiniu pareikštą reikalavimą leisti... 212. 57.... 213. Ieškovė bylą nagrinėjant pagal pradinį ieškinį prašė priteisti iš... 214. 58.... 215. Teismo vertinimu, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus kriterijus nėra... 216. 59.... 217. Vilniaus apygardos teismo 2019-12-16 nutartimi byloje taikytos laikinosios... 218. Dėl bylos medžiagos pripažinimo nevieša... 219. 60.... 220. Atsakovė teikė 2020-05-28 prašymą (DOK-19937) dėl papildomų įrodymų... 221. 61.... 222. CPK 10 straipsnio 2 dalis numato, kad priimdamas viešame teismo posėdyje... 223. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 10,... 224. Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Fegda“ patikslintą ieškinį... 225. Panaikinti atsakovės biudžetinės įstaigos Pasienio kontrolės punktų... 226. Įpareigoti atsakovę biudžetinę įstaigą Pasienio kontrolės punktų... 227. Išaiškinti, kad tik išnagrinėjus klausimą dėl aritmetinių klaidų... 228. Priteisti ieškovei UAB „Fegda“, juridinio asmens kodas 110801759, 18... 229. Pripažinti nevieša bylos medžiaga atsakovės biudžetinės įstaigos... 230. Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali...