Byla 1A-827-166-2010
Dėl Druskininku miesto apylinkes teismo 2010 m. gegužes 12 d. nuosprendžio, kuriuo E. S.:

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamuju bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Stasio Punio, teiseju Tereseles Kazlauskienes, Virginijos Švedienes, sekretoriaujant Dovilei Narkuvienei, dalyvaujant prokurorei Teresai Harnikienei, nuteistajai E. S., gynejai adv. Romai Katilovskienei,

2teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo baudžiamaja byla pagal nuteistosios E. S. apeliacini skunda del Druskininku miesto apylinkes teismo 2010 m. gegužes 12 d. nuosprendžio, kuriuo E. S.:

3- pagal LR BK 259 str.1 d. del igijimo, laikymo ir gabenimo psichotropines medžiagos – klonazepamo be tikslo jos parduoti ar kitaip platinti ir nuteista laisves atemimu šešiems menesiams;

4- pagal LR BK 260 str.1d. del igijimo, laikymo ir gabenimo 0,077 g. narkotines medžiagos – heroino, turint tiksla ja parduoti ar kitaip platinti ir platinimo bei nuteista laisves atemimu dviem metams trims menesiams;

5Remiantis LR BK 63 str. 5 d.1 p. ir 6 d. paskirtos bausmes subendrintos apemimo budu, paskirtas laisves atemimas dviem metams trims menesiams.

6E. S. pagal LR BK 260 str.1 d. del igijimo, laikymo ir gabenimo 0,194 g. narkotines medžiagos – heroino, turint tiksla ja parduoti ar kitaip platinti ir platinimo nuteista laisves atemimu dviem metams.

7Vadovaujantis LR BK 63 str. 4 d. ir 6 d. paskirtos bausmes subendrintos dalinio sudejimo budu ir subendrinta bausme paskirta laisves atemimas dviem metams devyniems menesiams.

8Remiantis LR BK 64 str. 1 d., 3 d., prie šios bausmes prideta dalis Druskininku miesto apylinkes teismo 2008m. gruodžio 16d. nuosprendžiu, paskirtos ir neatliktos bausmes ir galutine subendrinta bausme paskirta laisves atemimas 3 (trims) metams, bausme atliekant pataisos namuose.

9Kolegija, išnagrinejusi baudžiamaja byla,

10n u s t a t e:

11

12E. S. nuteista už tai, kad ji 2009 m. sausio 12 d. apie 13-14 val., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens, neteisetai igijo - nupirko už 180 Lt, ne mažiau kaip 0,194 g narkotines medžiagos – heroino, dali šios narkotines medžiagos – heroino, kurio mase gelsvos spalvos milteliuose yra 0,042 g, supakuotos i 2 popierinius lankstinukus, apklijuotus melynos spalvos lipnia juosta, ta pacia diena apie 17 val., Druskininku mieste, namo ( - ) laiptineje tarp 5 ir 6 aukšto, pardave už 100 Lt M. M., toliau tesdama šia nusikalstama veika, kita dali neteisetai igytos narkotines medžiagos – heroino, kurio mase gelsvos spalvos milteliuose yra 0,033g, supakuotos i 2 popierinius lankstinukus, apklijuotus gelsvos spalvos lipniu popieriumi, neteisetai gabeno laikydama prie saves kelniu kišeneje turedama tiksla parduoti, taciau 2009 m. sausio 13 d. 14 val. 20 min., Druskininku mieste, prie Vytauto g. 10 namo buvo sulaikyta policijos pareigunu ir ta pacia diena, apie 14 val. 30 min., jos asmens kratos metu policijos pareigunai šia narkotine medžiaga – heroina, rado ir paeme, o likusia dali narkotines medžiagos – heroino, kurio mase gelsvos spalvos milteliuose yra 0,119 g, supakuota i plastikini užspaudžiama maišeli, ta pacia diena, apie 16 val. 05 min., policijos pareigunai rado ir paeme kratos metu bute, esanciame Druskininku mieste, Vytauto g. 9-17.

13Taip pat E. S. nuteista už tai, kad ji 2009 m. kovo menesio viduryje, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens, neteisetai igijo - nupirko už 10 Lt., ne mažiau kaip 3 baltos spalvos tabletes su ispaustais kryžminiais padalinimais, kuriu sudetyje yra psichotropine medžiaga – klonazepamas, kurios bendroji mase yra 0,006 g., kuria 2009m.kovo 22d.apie 07val.neteisetai gabeno Druskininku miesto gatvemis automobiliu „M. G.“, v.n. ( - ), registruotu A. S. vardu, laikydama prie saves rankineje neturedama tikslo parduoti ar kitaip platinti ir ta pacia diena apie 07 val. 50 min. Druskininku mieste Veisieju gatveje buvo sulaikyta policijos pareigunu, kurie ta pacia diena, apie 08 val. 10 min. automobilio „M. G.“, v.n. ( - ) kratos metu rado ir paeme 3 baltos spalvos tabletes su ispaustais kryžminiais padalinimais, kuriu sudetyje yra psichotropine medžiaga–klonazepamas, kurios bendroji mase yra 0,006g.

14Taip pat E. S. nuteista už tai, kad ji 2009 m. kovo 18 d. apie 22 val., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens, neteisetai igijo–nupirko už 360 Lt ne mažiau kaip 0,077g narkotines medžiagos – heroino, turedama tiksla ja platinti, o 2009m. kovo 22d. apie 07 val., ja neteisetai gabeno Druskininku miesto gatvemis automobiliu „M. G.“, v.n. ( - ), registruotu A. S. vardu, laikydama prie saves rankineje turedama tiksla platinti ir autobusu stoteleje, esancioje Druskininku mieste, Baltašiškes gatveje, bei dali šios narkotines medžiagos – heroino dave vartoti K. D., o likusia dali narkotines medžiagos – heroino, kurios bendroji mase milteliuose yra 0,077 g., supilstyta i 9 vnt. popieriaus paketu (lankstinuku), laikydama prie saves rankineje gabeno Druskininku mieste, Veisieju gatve, automobiliu „M. G.“, v.n. ( - ), iki 2009 m. kovo 22 d. 07 val. 50 min., kai buvo policijos pareigunu sulaikyta ir ta pacia diena, apie 08 val. 10 min., šia narkotine medžiaga policijos pareigunai rado ir paeme automobilio „M. G.“, v.n. ( - ), salone kratos metu.

15Apeliaciniu skundu nuteistoji E. S. prašo pakeisti skundžiama nuosprendi - taikyti jos atžvilgiu BK 54 str. 3 d. ir paskirti švelnesne bausme. Apeliantes manymu, paskirta bausme yra per griežta. Apeliante skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas, skirdamas jai bausme, neatsižvelge i BK 41 str. 2 d. reikalavimus, ivertino tik bylos aplinkybes, bet nevertino jos asmenybes ir nesieke paskirta bausme sudaryti realias prielaidas visiems tikslams realizuoti, todel prašo apeliacines instancijos teismo iš naujo ivertinti bausmes skyrimui reikšmingas aplinkybes del jos asmenybes. Nurodo, kad del padarytu veiku prisipažino ir labai gailisi, šiuo metu jau metus laiko gydosi nuo priklausomybes narkotikams Vaiku ir jaunimo socialines reabilitacijos centre Vši „Apsisprendimas", pasieke jau 5 pakopa, jai rekomenduojama testi gydyma integracijos centre. Apeliantes manymu, šiuo atveju yra galimybe jos atžvilgiu taikyti ir BK 54 str. 3 d., t.y. paskirti švelnesne bausme, taciau teismas išsamiai ir motyvuotai apie šia norma nuosprendyje nepasisake, taip pat nuosprendyje nepateikti išsamus bausmes individualizavimo motyvai.

16Apeliante mano, kad byloje nustatytos jos atsakomybe lengvinancios aplinkybes - nuoširdus gailejimasis, prisipažinimas, po nusikaltimo padarymo padarytos rimtos išvados ir savanoriškas noras gydytis ir išeiti iš narkotiku priklausomybes, gali suteikti galimybe teismui skirti švelnesne bausme.

17Apeliante prašo atsižvelgti i tai, kad ji yra labai jauno amžiaus, nusikalstamas veikas padare del priklausomybes narkotikams, turedama psichikos ir elgesio sutrikimu del vartojamu opijatu prarado tikrasias vertybines orientacijas, neadekvaciai ivertino susidariusias gyvenimo situacijas, todel išeiti rado tik darydama nusikalstama veika. Apeliantes teigimu, jokio pasipelnymo neturejo, kvaišalus pardave padeti tokio paties likimo ištiktiems pažystamiems, žinodama, kad jie be kvaišalu taip pat nesugeba „egzistuoti". Todel apeliantes manymu, atsižvelgdamas i visas paminetas bylos aplinkybes, teismas galejo nustatyti jos atsakomybe lengvinancia aplinkybe, numatyta BK 59 str. l d. 4 p., t.y., kad nusikalstama veika padaryta del beviltiškos kaltininko padeties

18Be to, skunde nurodoma, kad tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisiamojo posedžio metu turi buti nustatomos objektyviai susiklosciusios kaltininko gyvenimo aplinkybes, psichologine busena del šiu aplinkybiu, asmens suvokimas, ar galejo jis išvengti nusikalstamos veikos padarymo, ir pan., taciau apeliantes teigimu, tai nuosprendyje visiškai nemotyvuota ir nepasisakyta.

19Apeliacines instancijos teismo posedyje nuteistoji ir jos gyneja praše apeliacini skunda patenkinti, prokurore praše apeliacini skunda atmesti.

20Nuteistosios E. S. apeliacinis skundas atmestinas.

21A. E. S. skunde, negincydama kaltes jai inkriminuotu nusikalstamu veiku padaryme bei ju kvalifikacijos, prašo taikyti jos atžvilgiu BK 54 str. 3 d. ir paskirti švelnesne bausme. Nors nuteistoji E. S. gincija jai paskirta bausme, taciau apeliacines instancijos teismo nuomone, paskirta bausme yra teisinga ir adekvati jos padarytoms nusikalstamoms veikoms, todel nera aiškiai per griežta.

22Apeliantes skundo argumentai, jog pirmosios instancijos teismas, skirdamas jai bausme, neatsižvelge i BK 41 str. 2 d. reikalavimus, ivertino tik bylos aplinkybes, bet nevertino jos asmenybes ir nesieke paskirta bausme sudaryti realias prielaidas visiems tikslams realizuoti, yra nepagristi. Pirmosios instancijos teismas, skirdamas E. S. bausme, bendruju bausmes skyrimo pagrindu, numatytu LR BK 41 str., 54 str., nepažeide. Nuteistajai E. S. paskirta tinkamos rušies ir dydžio bausme, ji atitinka jos padarytoms nusikalstamoms veikoms ir kaltininkes asmenybe. Skirdamas apeliantei bausme apylinkes teismas atsižvelge i padarytu nusikaltimu pobudi ir pavojingumo laipsni, motyvus ir tikslus, kaltes forma, nuteistosios asmenybe neigiamai apibudinancius duomenis – anksciau 1 karta teista, nusikalto bausmes vykdymo atidejimo laikotarpiu, ankstesne bausme teigiamu rezultatu nedave. Akivaizdu, kad nuteistoji, pažeisdama istatymus, nedaro jokiu išvadu del savo poelgiu, nerodo noro laikytis visuomenei priimtinu elgesio taisykliu bei pasitaisyti. Atkreiptinas demesys i tai, kad apeliante praeityje jau buvo teista už analogiška nusikaltima, niekur nedirba, iki sulaikymo niekur nesimoke, legalaus pragyvenimo šaltinio neturi. Esant tokioms aplinkybems, apylinkes teismas pagristai nusprende, jog bausmes tikslai negali buti pasiekti be realios laisves atemimo bausmes atlikimo.

23Be to, teiseju kolegija pažymi, kad apeliantes padaryti nusikaltimai pagal LR BK 11 str. priskiriami nesunkiems ir sunkiems nusikaltimams, padaryti veikiant tiesiogine tycia, iš savanaudišku paskatu, nusikalto bausmes vykdymo atidejimo laikotarpiu, t.y. turedama neišnykusi teistuma, todel vadovaujantis LR BK 27 str. 1d., ji yra recidyviste, o pagal LR BK 56 str. 1 d. nuostatas, recidyvistui už tycinio nusikaltimo padaryma teismas paprastai skiria laisves atemimo bausme, todel kolegija laiko, kad nuteistajai paskirta tinkamos rušies ir dydžio bausme, kuri atitinka jos padarytas nusikalstamas veikas ir kaltininkes asmenybe. Be to, atkreiptinas demesys i tai, laisves atemimo bausmes trukmes apeliantei yra nustatytos arciau LR BK 259 str. 1 d., 260 str. 1 d. sankciju minimumo. Pirmosios instancijos teismo nurodyti argumentai teiseju kolegijai abejoniu nekelia, todel apeliantes skundo argumentai del per griežtos bausmes skyrimo yra atmestini.

24Pažymetina, kad skirdamas apeliantei bausmes ruši ir nustatydamas jos trukme, teismas atsižvelge i nuteistosios atsakomybe lengvinancios aplinkybes buvima. Skirdamas bausme teismas ivertino tai, kad nuteistoji E. S. del nusikalstamu veiku padarymo pilnai prisipažino, nuoširdžiai gailisi, todel pastaraja aplinkybe teismas laike jos atsakomybe lengvinancia. Todel apeliantes prašymas dar karta atsižvelgti i tai, kad del padaryto nusikaltimo ji pilnai prisipažino ir nuoširdžiai gailisi, yra atmestinas, kadangi kaip mineta, skiriant bausme, teismas i visas aukšciau paminetas aplinkybes pilnai atsižvelge. Ta aplinkybe, kad šiuo metu jau metus laiko gydosi nuo priklausomybes narkotikams Vaiku ir jaunimo socialines reabilitacijos centre Vši „Apsisprendimas", pasieke jau 5 pakopa, jai rekomenduojama testi gydyma integracijos centre, vertinama teigiamai, taciau nesudaro pagrindo švelninti paskirtos bausmes. Be to, pažymetina, kad kaip pati apeliante nurodo, narkotines medžiagas ji vartoja jau 8 metus, taciau iš bylos medžiagos matyti, jog gydytis nuo priklausomybes narkotikams ji pradejo tik po nusikalstamu veiku padarymo. Juolab, kad ankstesniu teismo nuosprendžiu apeliante buvo nuteista už narkotiniu medžiagu vartojima, taciau gydytis nepradejo ir vel padare analogiškus nusikaltimus. Be to, istojo mokytis jau po teismo nuosprendžio priemimo.

25Apeliante skunde prašo atsižvelgti i tai, kad ji yra labai jauno amžiaus, nusikalstamas veikas padare del priklausomybes narkotikams, turedama psichikos ir elgesio sutrikimu del vartojamu opijatu prarado tikrasias vertybines orientacijas, neadekvaciai ivertino susidariusias gyvenimo situacijas, todel išeiti rado tik darydama nusikalstama veika. Toks apeliantes prašymas yra atmestinas. Ta aplinkybe, kad apeliante nusikalstamas veikas padare del priklausomybes narkotikams, jokiu budu negali buti pripažinta kaip atsakomybe lengvinancia. Apeliantes nurodytos aplinkybes nešalina baudžiamosios atsakomybes ir nelengvina jos teisines padeties. Be to, reikia atkreipti demesi i tai, jog teisiama pirma karta teismas suteike apeliantei galimybe pasitaisyti ir paskyrus laisves atemimo bausme jos vykdyma atidejo. Taciau apeliante teismo pasitikejimo nepateisino ir vel nusikalto padarydama analogiška nusikaltima, ir padare dar sunkesni nusikaltima, kas rodo, jog apeliante nepadare jokiu išvadu del savo poelgiu.

26Apeliantes prašymas jos atžvilgiu taikyti LR BK 54 str. 3 d., yra atmestinas. Bausmes švelninimas BK 54 straipsnio 3 dalies pagrindu gali buti pagristas tik išimtinemis aplinkybemis, rodanciomis, kad straipsnio sankcijoje numatytos bausmes paskyrimas šiam asmeniui už nusikalstamos veikos padaryma aiškiai prieštarautu teisingumo principui (kasacines nutartys Nr. 2K-123/2008, 2K-251/2008, 2K-189/2008, 2K-152/2009, 2K-105/2009 ir kt.). Išimtiniu aplinkybiu, kuriomis butu imanoma pagristi išvada, kad laisves atemimo bausmes skyrimas šioje byloje aiškiai prieštarauja teisingumo principui, teiseju kolegija nenustate. Pažymetina, kad i apeliantes skunde nurodytas aplinkybes, kuriomis grindžiamas butinumas švelninti bausme, pirmosios instancijos teismas atsižvelge skirdamas minimalias straipsniu sankcijose numatytas bausmes, taikydamas palanku nuteistajai bausmiu dalinio sudejimo buda ir nustatydamas galutine subendrinta bausme.

27Ivertinant išdestyta, pirmosios instancijos teismo nuosprendis yra teisetas ir pagristas, todel nera pagrindo jo keisti ar naikinti apeliaciniame skunde nurodytais argumentais.

28Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

29nuteistosios E. S. apeliacini skunda atmesti.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamuju bylu skyriaus teiseju kolegija,... 2. teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo baudžiamaja byla pagal 3. - pagal LR BK 259 str.1 d. del igijimo, laikymo ir gabenimo psichotropines... 4. - pagal LR BK 260 str.1d. del igijimo, laikymo ir gabenimo 0,077 g. narkotines... 5. Remiantis LR BK 63 str. 5 d.1 p. ir 6 d. paskirtos bausmes subendrintos apemimo... 6. E. S. pagal LR BK 260 str.1 d. del igijimo, laikymo ir... 7. Vadovaujantis LR BK 63 str. 4 d. ir 6 d. paskirtos bausmes subendrintos dalinio... 8. Remiantis LR BK 64 str. 1 d., 3 d., prie šios bausmes prideta dalis... 9. Kolegija, išnagrinejusi baudžiamaja byla,... 10. n u s t a t e:... 11. ... 12. E. S. nuteista už tai, kad ji 2009 m. sausio 12 d. apie... 13. Taip pat E. S. nuteista už tai, kad... 14. Taip pat E. S. nuteista už tai, kad... 15. Apeliaciniu skundu nuteistoji E. S.... 16. Apeliante mano, kad byloje nustatytos jos atsakomybe lengvinancios aplinkybes -... 17. Apeliante prašo atsižvelgti i tai, kad ji yra labai jauno amžiaus,... 18. Be to, skunde nurodoma, kad tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisiamojo posedžio... 19. Apeliacines instancijos teismo posedyje nuteistoji ir jos gyneja praše... 20. Nuteistosios E. S. apeliacinis skundas... 21. A. E. S. skunde, negincydama kaltes... 22. Apeliantes skundo argumentai, jog pirmosios instancijos teismas, skirdamas jai... 23. Be to, teiseju kolegija pažymi, kad apeliantes padaryti nusikaltimai pagal LR... 24. Pažymetina, kad skirdamas apeliantei bausmes ruši ir nustatydamas jos trukme,... 25. Apeliante skunde prašo atsižvelgti i tai, kad ji yra labai jauno amžiaus,... 26. Apeliantes prašymas jos atžvilgiu taikyti LR BK 54 str. 3 d., yra atmestinas.... 27. Ivertinant išdestyta, pirmosios instancijos teismo nuosprendis yra teisetas ir... 28. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p.,... 29. nuteistosios E. S. apeliacini skunda...