Byla 2-531/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Konstantino Gurino (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo akcinės bendrovės „SEB bankas“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nutarties, kuria prašymas sustabdyti bylos nagrinėjimą bei skundas dėl turto pardavimo procedūrų pažeidimo atmestas, o klausimas dėl turto pirkimo – pardavimo sandorių teisėtumo paliktas nenagrinėtas, civilinėje byloje Nr. B2-223-278/2011 pagal pareiškėjo akcinės bendrovės „SEB bankas“ skundą bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Kavaska“ dėl turto pardavimo procedūrų pažeidimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas AB „SEB bankas“ kreipėsi į teismą ir skundu prašė pripažinti neteisėtu bankrutavusiai UAB „Kavaska“ priklausančių žemės sklypų, kurių unikalūs Nr. ( - ), perleidimą tretiesiems asmenims už 67 900 Lt. Nurodė, kad bankrutavusi įmonė pareiškėjui hipoteka yra įkeitusi nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – žemės sklypus, kurių unikalūs Nr. ( - ). Pareiškėjas raštu prašė bankrutavusios įmonės administratorių UAB „Bankroto lyderiai“ informuoti apie kreditorių komiteto posėdžius, kuriuose bus sprendžiama įkeisto turto pardavimo kaina ir tvarka bei sudaryti galimybes AB „SEB bankas“ atstovui dalyvauti minėtuose posėdžiuose. Pažymėjo, kad bankrutavusios bendrovės administratorius, vykdydamas turto pardavimą iš varžytinių, pardavė pareiškėjui įkeistus žemės sklypus tretiesiems asmenims, neinformavęs AB „SEB bankas“ apie vyksiantį kreditorių komiteto susirinkimą, dėl ko AB „SEB bankas“ negalėjo aktyviai veikti bei dalyvauti įkeisto turto pardavime, siūlyti pirkėjus. Teigia, kad administratorius nesiėmė priemonių parduoti įmonės turtą kuo didesne kaina, todėl turto perleidimas tretiesiems asmenims negali būti laikomas teisėtu. Nurodo, jog pareiškėjas buvo suradęs žemės sklypų pirkėją UAB „Litectus“, kurio pasiūlyta kaina buvo daugiau nei 3 mln. Lt didesnė nei faktiškai buvo realizuoti AB „SEB bankas“ įkeisti žemės sklypai.

52011 m. lapkričio 4 d. pareiškėjas pateikė ieškinį, kuriuo prašė pripažinti 2011 m. rugpjūčio 3 d. BUAB „Kavaska“ ir UAB „Timber cube“, UAB „Bekonas LT“ sudarytas ginčijamų nekilnojamųjų daiktų pirkimo – pardavimo sutartis niekinėmis ir negaliojančiomis bei taikyti restituciją. Tačiau Panevėžio apygardos teismas 2011 m. gruodžio 8 d. nutartimi ieškovo AB „SEB banko“ ieškinį atsakovams BUAB „Kavaska“, UAB „Timber cube“ ir UAB „Bekonas LT“ nutarė perduoti nagrinėti pagal teismingumą Panevėžio miesto apylinkės teismui.

6Skundo nagrinėjimo dieną Panevėžio apygardos teisme gautas AB „SEB bankas“ prašymas kuriame nurodoma, kad kreditorius yra pareiškęs ieškinį dėl įkeisto turto pirkimo - pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, todėl visi kreditoriaus reikalavimai yra tarpusavyje susiję ir turi būti nagrinėjami kartu. Pažymėjo, kad Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gruodžio 8 d. nutartis, kuria ieškinys yra perduotas pagal teismingumą nagrinėti Panevėžio miesto apylinkės teismui, yra neteisėta, todėl iki bus išspręstas ginčijamos nutarties teisėtumo klausimas, skundo nagrinėjimas sustabdytinas.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Panevėžio apygardos teismas 2011 m. gruodžio 14 d. nutartimi pareiškėjo prašymą sustabdyti bylos nagrinėjimą bei skundą dėl turto pardavimo procedūrų pažeidimo atmetė, o klausimą dėl BUAB „Kavaska“ 2011 m. rugpjūčio 3 d. sudarytų įkeisto turto pirkimo - pardavimo sandorių teisėtumo paliko nenagrinėtą. Nurodė, kad aplinkybė, jog kreditorius nesutinka su Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gruodžio 8 d. nutartimi ir ją ketina apskųsti, nesudaro pakankamo pagrindo sustabdyti skundo nagrinėjimo, nes įkeisto turto pardavimo procedūrų teisėtumo klausimą teismas, būdamas aktyvus bankroto bylose, privalo patikrinti ir gali šį klausimą išnagrinėti bankroto byloje, kurioje yra visi klausimo išsprendimui reikalingi dokumentai, o ieškinine teisena nagrinėjamoje byloje nustatytos aplinkybės įtakos minėto skundo išsprendimui neturės.

9Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad kreditorių komiteto 2011 m. balandžio 18 d. nutarimu buvo nutarta organizuoti trečiąsias ir ketvirtąsias įkeistų žemės sklypų pardavimo varžytynes, nustatyta sklypų pardavimo kainos mažinimo tvarka, o varžytynėse jų nepardavus, nutarta parduoti sklypus laisvu pardavimu už didžiausią pasiūlytą kainą. Iš bankrutavusios įmonės pateiktų duomenų matyti, kad apie žemės sklypų pardavimą iš varžytynių kreditorius AB „SEB bankas“ 2010 m. gruodžio 20 d. buvo informuotas atskiru raštu, apie 2011 m. vasario 14 d., 2011 m. vasario 25 d. neįvykusias varžytynes informuotas 2011 m. kovo 1 d., varžytynių data buvo skelbiama Įmonių bankroto valdymo departamento tinklalapyje, leidinyje „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“, o neįvykus ketvirtoms varžytynėms 2011 m. birželio 27 d., kreditoriui AB „SEB bankas“ 2011 m. birželio 28 d. raštu pateiktas pasiūlymas perimti turtą. Tačiau pageidavimo perimti turtą iki 2011 m. rugpjūčio 3 d. turto pirkimo - pardavimo sandorių sudarymo su trečiaisiais asmenimis, kreditorius neišreiškė, o aukščiau paminėtų kreditorių komiteto nutarimų AB „SEB bankas“ teismui neskundė (ĮBĮ 33 str. 5 d.). Duomenų, kad nurodyta informacija kreditoriui nebuvo pateikta, byloje nėra (CPK 178 str.). Tokiu būdu pirmosios instancijos teismas darė išvadą, kad paminėti duomenys leidžia konstatuoti, jog bankrutavusios įmonės administratorius UAB „Bankroto lyderiai“, vykdydamas AB „SEB bankas“ įkeisto turto varžytynes, Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) ir Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo reikalavimų nepažeidė, o kreditoriui neišreiškus noro perimti jam įkeistą turtą, pagrįstai, vykdydamas kreditorių komiteto nutarimą, paskelbė laisvą turto pardavimą. Kreditorius nurodo, kad jis pageidavo dalyvauti kreditorių komiteto susirinkimuose, kuriuose buvo svarstomi klausimai dėl įkeisto turto pardavimo, tačiau posėdžių data jam nebuvo pranešta. Kaip nurodyta aukščiau, bankrutavusios UAB „Kavaska“ kreditorių komitetas kelis kartus svarstė įkeisto turto pardavimo klausimą, minėtuose posėdžiuose kreditorius nedalyvavo, nes nėra komiteto narys. Duomenų, kad AB „SEB bankas“ pageidavimu jam būtų pranešta kreditorių komiteto posėdžių data, byloje nėra, tačiau teismas sprendė, jog aplinkybė, kad kreditorius nebuvo informuotas apie jam svarbaus klausimo nagrinėjimą, negali būti pakankamu pagrindu konstatuoti, jog vykdant varžytynes buvo pažeistos įkeisto turto pardavimo procedūros, nes apie turto pardavimą varžytynėse, jų eigą, kreditorius buvo informuojamas, o turto nepardavus, pasiūlyta jį perimti. Be to, kreditorius privalėjo būti aktyvus, domėtis įmonės bankroto eiga, susipažinti su kreditorių komiteto nutarimais, o nesutinkant su jais, skųsti nutarimus teismui (ĮBĮ 24 str. 5 d.). Kreditorius nurodo, kad jam buvo žinomas turto pirkėjas, kuris siūlė ženkliai didesnę kainą už sklypus nei jie buvo parduoti, tačiau AB „SEB bankas“, siekdamas jog jam įkeistas turtas būtų parduotas brangiau, turėjo teisę apie realų pirkėją informuoti administratorių, o apie skelbiamas varžytynes - pirkėją, kas leidžia daryti išvadą, jog pats nepakankamai domėjosi vykdomu pardavimu ir nuo to visiškai nusišalino. Iš bylos duomenų matyti, kad 2011 m. balandžio 18 d. kreditorių komitetui nutarus, jog nepardavus įkeisto turto 3 ir 4 varžytynėse, jis parduotinas laisvu pardavimu, apie turto pardavimo buvo skelbiama viešai. Tokiu būdu apygardos teismas sprendė, kad pripažinti jog įkeisto turto pardavimas iki 2011 m. rugpjūčio 3 d. sandorių sudarymo vyko pažeidžiant įstatymo reikalavimus, nėra pagrindo.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

11Atskiruoju skundu pareiškėjas AB „SEB bankas“ prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nutartį. Nurodo šiuos argumentus:

121. Pareiškėjas AB „SEB bankas“ pateikė teismui ieškinį, kuriame patikslino savo reikalavimus bei tuo pat metu atsiliepė į BUAB „Kavaska“ atsiliepimą tokiu būdu prašant laikyti pareiškėjo pateiktą ieškinį ir dubliku, o nevertinęs pareiškėjo pateikto dubliko/ieškinio bei juose išdėstytų argumentų, motyvų bei įrodymų, teismas pažeidė CK ir CPK normas (rungimosi principą, įrodymų tyrimo bei vertinimo taisykles ir kt.) kas sąlygojo neteisingą bylos išsprendimą (CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

132. Tiek klausimas dėl BUAB „Kavaska“ turto pardavimo procedūrų teisėtumo, tiek dėl BUAB „Kavaska“ sudarytų turto perleidimo sandorių nuginčijimo yra neatsiejamai susiję tarpusavyje bei sudaro vientisą CK 1.80 straipsnyje numatytą pagrindą, nes tik nustačius imperatyvių BUAB „Kavaska“ turto pardavimo procedūrų nuostatų pažeidimą, bus įmanoma nustatyti/pripažinti BUAB „Kavaska“ sudarytų sandorių neteisėtumą.

143. 2011 m. lapkričio 2 d. ieškiniu/dubliku pareiškėjas tik patikslino skundo reikalavimus, įvardindamas subjektus, su kuriais BUAB „Kavaska“ sudarė ginčijamus sandorius, todėl Panevėžio apygardos teismas nepagrįstai tapačius reikalavimus išskyrė į atskirą bylą.

154. Lietuvos apeliaciniam teismui panaikinus 2011 m. gruodžio 8 d. nutartį bei grąžinus ieškinį dėl sandorio nuginčijimo į BUAB „Kavaska“ bankroto bylą, teismas bus priverstas atnaujinti bylos nagrinėjimą ir antrą kartą tirti tas pačias aplinkybes, o ankstesni teismo veiksmai bei priimtos nutartys neteks prasmės.

165. Panevėžio apygardos teismas nepagrįstai nustatė, kad BUAB „Kavaska“ turto pardavimo procedūros nebuvo pažeistos, nes apie įkeisto turto pardavimą turi būti informuojami įkaito turėtojas arba hipotekos kreditorius (ĮBĮ 33 str. 5 d., LR Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimo Nr. 831 „Dėl bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytinių tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 p.), o BUAB „Kavaska“ administratorius šias imperatyvias nuostatas pažeidė ir, nežiūrint į pareiškėjo prašymą, neinformavo jo apie vykstantį kreditorių komiteto susirinkimą, kuriame turėjo būti priimtas sprendimas parduoti AB „SEB bankas“ hipoteka įkeistus žemės sklypus laisvu pardavimu, buvo priimami pirkėjų pasiūlymai ir kt. Tuo tarpu bankui įkeistas turtas buvo perleistas vos už 66 000 Lt kainą, kuri sudaro vos 2,1 proc. pardavimo iš varžytinių kainos, nors bankas buvo suradęs pirkėją UAB „Litectus“, kuris už abu parduotus sklypus siūlė daugiau kaip 3 milijonais didesnę kainą.

17Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Bekonas LT“ prašo Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad UAB „Timber cube“ įsigyto žemės ūkio paskirties sklypo vertė nekilnojamojo turto registro duomenimis yra 57 900 Lt, o UAB „Litectus‘ laisvai ir nevaržomai galėjo pateikti savo pasiūlymą turto pardavėjui, kaip tai padarė atsakovas ir kiti asmenys. Kita vertus, ieškovo teiginius apie neva turimą pirkėją už milijonus atsakovas vertina kaip siekį apgauti teismą ir kitus proceso dalyvius, nes išsiuntus UAB „Litectus“ pasiūlymą pirkti sklypą už 1 541 826 Lt, jokio raštiško atsakymo nebuvo gauta, o iš UAB „Litectus“ skambinęs asmuo pareiškė, kad sklypas jų nedomina ir prašė daugiau jokių raštų nesiuntinėti.

18Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas BUAB „Kavaska“ prašo Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gruodžio 14 d, nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad Panevėžio apygardos teismas 2011 m. lapkričio 10 d. nutartimi išnagrinėjo pasirengimo nagrinėti bylą teisme klausimą, nustatė, kad bylos nagrinėjimui pasirengta, o pareiškėjo reikalavimai, kadangi yra kilę iš bankroto bylos, sujungiami su nagrinėjama BUAB „Kavaska“ bankroto byla bei nagrinėjami kartu. Tuo tarpu paties pareiškėjo veiksmai (pateikiant ne dubliką, o ieškinį dėl sandorių nuginčijimo), lėmė dviejų atskirų bylų (su skirtingais reikalavimais ir šalimis) atsiradimą. Atitinkamai bankroto procedūros nedaro jokios įtakos sąžiningiems BUAB „Kavaska“ turto įgijėjams, kurie nėra ir negali būti susipažinę su BUAB „Kavaska“ bankroto byla. Be to, paminėtina, kad BUAB „Kavaska“ kreipusis į turto vertintojus, ginčijami žemės sklypai buvo įvertinti bendra 104 000 Lt kaina. Iš atsiliepime į pareiškėjo skundą išdėstytų aplinkybių aišku, kad tarp pareiškėjo ir BUAB „Kavaska“ vyko itin intensyvus susirašinėjimas dėl vykdomų turto pardavimo procedūrų, kas rodo, jog pareiškėjas buvo puikiai informuotas apie vykstančias jam įkeisto turto pardavimo procedūras ir turėjo visas galimybes gauti su tuo susijusią informaciją. Be to, Įmonių bankroto valdymo departamentas 2011 m. lapkričio 5 d. raštu pateikė savo išvadas, kuriose nurodė, jog nebuvo įmonių bankroto procesus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo. Tuo tarpu joks pasiūlymas iš UAB „Litectus“ nei karto nebuvo gautas.

19Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Timber cube“ sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis ir prašo atskirąjį skundą atmesti.

20IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

21Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

22Ginčo esmę sudaro tai, ar pirmosios instancijos teismas galėjo atskirai išnagrinėti pareiškėjo AB „SEB bankas“ skundą dėl BUAB „Kavaska“ turto pardavimo procedūrų pažeidimo, nenagrinėdamas pareiškėjo ieškinio atsakovams BUAB „Kavaska“, UAB „Timber cube“ ir UAB „Bekonas LT“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo (103 – 105 b. l.). Tačiau Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. kovo 15 d. nutartimi (civilinė byla Nr. 2-435/2012) panaikindamas Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gruodžio 8 d. nutartį, kuria minėtas ieškinys perduotas nagrinėti Panevėžio miesto apylinkės teismui, nurodė, kad atsakovo BUAB „Kavaska" bankroto bylą nagrinėjantis teismas sukūrė netoleruotiną faktinę ir teisinę situaciją, kai tarpusavyje glaudžiai susijusių įmonės bankroto procese pareikštų reikalavimų (dėl procedūrų pažeidimo ir šių procedūrų metu sudarytų sandorių pripažinimo negaliojančiais) teismingumo klausimą išsprendė skirtingai, su kuo teisėjų kolegija sutinka. Atitinkamai Lietuvos apeliaciniam teismui 2012 m. kovo 15 d. nutartimi ieškovo AB „SEB bankas“ reikalavimus atsakovams BUAB „Kavaska", Timber cube“ ir UAB „Bekonas LT" dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo perdavus nagrinėti Panevėžio apygardos teismui BUAB „Kavaska" bankroto byloje Nr. B2-127-278/2012, minėti reikalavimai kaip išvestiniai iš reikalavimo dėl ginčo turto perleidimo iki sandorių sudarymo pripažinimo neteisėtu, negali būti nagrinėjami atskirai, nes yra neatsiejamai susiję. Tuo tarpu šiuo metu išsprendus vien tik pagrindinį reikalavimą (dėl turto pardavimo procedūrų), tolesnis objektyvus šalutinio reikalavimo dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo nagrinėjimas iš esmės taptų neįmanomas, nes, kaip jau minėta, šie reikalavimai yra neatsiejamai tarpusavyje susiję. Be to, nagrinėjamu atveju ieškinys dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo apskritai vertintinas kaip ieškinio tikslinimas, kuris pateiktas iki nutarties skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje priėmimo (CPK 141 str. 1 d.; 96, 97, 103 b. l.)

23Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nutartis naikintina ir skundas dėl BUAB „Kavaska“ turto pardavimo procedūrų pažeidimo perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Tuo tarpu atskirojo skundo argumentai, susiję su klausimo dėl turto pardavimo procedūrų pažeidimo išnagrinėjimu iš esmės, šiuo metu nevertintini, nes juos, visų pirma, turės įvertinti pirmosios instancijos teismas, vienoje byloje pagal patikslintą ieškinį nagrinėdamas AB „SEB bankas“ reikalavimus dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

25Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nutartį ir skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kavaska“ turto pardavimo procedūrų pažeidimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas AB „SEB bankas“ kreipėsi į teismą ir skundu prašė... 5. 2011 m. lapkričio 4 d. pareiškėjas pateikė ieškinį, kuriuo prašė... 6. Skundo nagrinėjimo dieną Panevėžio apygardos teisme gautas AB „SEB... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Panevėžio apygardos teismas 2011 m. gruodžio 14 d. nutartimi pareiškėjo... 9. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad kreditorių komiteto 2011 m.... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu pareiškėjas AB „SEB bankas“ prašo panaikinti... 12. 1. Pareiškėjas AB „SEB bankas“ pateikė teismui ieškinį, kuriame... 13. 2. Tiek klausimas dėl BUAB „Kavaska“ turto pardavimo procedūrų... 14. 3. 2011 m. lapkričio 2 d. ieškiniu/dubliku pareiškėjas tik patikslino... 15. 4. Lietuvos apeliaciniam teismui panaikinus 2011 m. gruodžio 8 d. nutartį bei... 16. 5. Panevėžio apygardos teismas nepagrįstai nustatė, kad BUAB „Kavaska“... 17. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Bekonas LT“ prašo... 18. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas BUAB „Kavaska“ prašo... 19. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Timber cube“ sutinka su... 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 21. Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.... 22. Ginčo esmę sudaro tai, ar pirmosios instancijos teismas galėjo atskirai... 23. Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, Panevėžio... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 25. Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nutartį ir...