Byla 2-1267/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Kazio Kailiūno ir Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja) teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „AR10“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 24 d. nutarties, kuria tenkintas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-828-372/2009 pagal ieškovo UAB „Vaivorykštė“ ieškinį atsakovui UAB „AR10“ dėl darbų priėmimo-perdavimo akto dalies pripažinimo negaliojančiu, dėl vienašalio darbų priėmimo-perdavimo akto pripažinimo negaliojančiu, dėl 12676,63 Lt netesybų ir 357 Lt žalos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Vaivorykštė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „AR10“ dėl darbų priėmimo-perdavimo akto dalies pripažinimo negaliojančia, dėl vienašalio darbų priėmimo-perdavimo akto pripažinimo negaliojančiu, dėl 12676,63 Lt netesybų ir 357 Lt žalos priteisimo. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti UAB „AR10“ turtą 26391,51 Lt sumai, nustatant, kad pirmiausia areštuotinas atsakovo nekilnojamasis turtas, o jo nesant ar nepakankant – kilnojamasis turtas, o jo nesant ar nepakankant – piniginės lėšos, esančios pas atsakovą ar banko įstaigose, leidžiant mokėjimus ieškovo naudai, o jų nesant ar nepakankant – turtinės teisės ir kitas turtas, esantis tiek pas atsakovą, tiek pas trečiuosius asmenis, uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti, išskyrus mokėjimus ieškovo naudai.

4Šiaulių apygardos teismas 2009 m. birželio 19 d. nutartimi ieškovo UAB „Vaivorykštė“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Ieškovas UAB „Vaivorykštė“ dėl Šiaulių apygardos teismo 2009 m. birželio 19 d. nutarties pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė skundžiamą nutartį panaikinti ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkinti. Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. spalio 1 d. nutartimi Šiaulių apygardos teismo 2009 m. birželio 19 d. nutartį paliko nepakeistą.

5Ieškovas pateikė teismui pareiškimą dėl ieškinio dalyko pakeitimo atsakovui UAB „AR10“ dėl darbų priėmimo-perdavimo akto dalies pripažinimo negaliojančia, dėl vienašalio darbų priėmimo-perdavimo akto pripažinimo negaliojančiu, dėl 26401,06 Lt netesybų ir 952 Lt žalos atlyginimo priteisimo. Kartu ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: areštuoti UAB „AR10“ turtą 81686,95 Lt sumai. Ieškovas nurodė, kad pareikšto ieškinio suma yra palyginti didelė. Ieškovo manymu, išanalizavus atsakovo finansinės atskaitomybės duomenis matyti, jog atsakovas neišvengiamai susidurs su didelėmis mokumo problemomis, nes per šiuos metus mokėtinos sumos ženkliai viršija turimą turtą ir per metus gautinas sumas. Statybų sektorių, kuriame dirba ir atsakovas, ypač palietė ekonominė krizė, todėl yra pagrindo manyti, jog atsakovo ekonominė būklė nėra gera ir kad galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo atveju atsakovui galėtų kilti sunkumų vykdant tokį teismo sprendimą.

6Šiaulių apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino - areštavo atsakovo turtą 81686,95 Lt sumai, nustatant, kad pirmiausia areštuotinas atsakovo nekilnojamasis turtas, o jo nesant ar nepakankant – kilnojamasis turtas, o jo nesant ar nepakankant – piniginės lėšos, esančios pas atsakovą UAB „AR10“ ar banko įstaigose, leidžiant mokėjimus ieškovo UAB „Vaivorykštė“ naudai, o jų nesant ar nepakankant – turtinės teisės ir kitas turtas, esantis tiek pas atsakovą UAB „AR10“, tiek pas trečiuosius asmenis, uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti, išskyrus mokėjimus ieškovo UAB „Vaivorykštė“ naudai, taip pat darbo užmokesčio, mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimą. Teismas nurodė, kad ieškinio suma yra 167746,26 Lt, tame tarpe prašoma iš atsakovo iš viso priteisti 82686,95 Lt. Teismo vertinimu, ieškovo UAB „Vaivorykštė“ prašoma priteisti suma yra palyginti didelė. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, nes didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Tačiau prezumpcija, kad didelė ieškinio suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką nėra absoliuti. Taikant šią prezumpciją, reikia įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgiant į konkretaus atsakovo finansines galimybes. Teismas, įvertinęs atsakovo pateiktą finansinę atskaitomybę, konstatavo, jog atsakovo veikla šiuo metu yra nuostolinga, mokėtinos sumos siekia 11311579 Lt, o 2009 m. I pusmečio pardavimo pajamos lyginant su 2008 m. I pusmečiu sumažėjo daugiau nei 5 kartus. Visa tai sąlygoja pagrįstą abejonę galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo tinkamu įvykdymu.

7Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 24 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės netenkinant ieškovo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atskirąjį skundą atsakovas grindžia šiais motyvais:

81. Skundžiama teismo nutartis neatitinka jai keliamų reikalavimų, nes teismas joje pasisakė ne dėl visų šalių argumentų ir atsikirtimų.

92. Šiaulių apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi iš dalies yra išsprendžiamas jau išnagrinėtas pirmosios instancijos teisme ginčas. Lietuvos apeliaciniam teismui yra išsiųstas ieškovo atskirasis skundas dėl Šiaulių apygardos teismo 2009 m. birželio 19 d. nutarties, kuria buvo atsisakyta tenkinti ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagal pirminį ieškinį 26391,21 Lt sumai.

103. Teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovas turi finansinių sunkumų. 2009 metais mokėtinos sumos sudaro tik 3552222 Lt, o likusi 7759357 Lt suma yra mokėtina ženkliai ilgesniais terminais, nes tai prievolės kilę iš ilgalaikių kredito sutarčių. 2008 metais finansinių įsipareigojimų atsakovas turėjo 12349663 Lt, o per šešis šių metų mėnesius jie sumažinti beveik milijonu. Be to, teismas neanalizavo ir nevertino įmonės planuojamų gauti pajamų ir neatsižvelgė į paaiškinimus, jog atsakovo veikla pirmąjį ketvirtį visada būna nuostolinga, o pelningumas pasimato antrąjį pusmetį. Atsakovas turi daug materialaus turto, todėl teismo išvada dėl grėsmė teismo sprendimo įvykdymui yra nepagrįsta.

114. Tenkinant ieškovo prašymą buvo pažeisti lygiateisiškumo, proporcingumo ir interesų pusiausvyros principai.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti. Ieškovas nurodo, kad:

131. Teismas padarė pagrįstą išvadą, kad atsakovui ieškinio suma yra didelė ir, jog yra pagrindo manyti, kad galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo atveju ši sprendimo dalis gali būti neįvykdyta. 2009 metai jau baigiasi, o atsakovo kreditorinis įsipareigojimas viršijantis 3,5 mln. Lt turėtų būti vertinamas kaip didelis finansinis sunkumas. Be tok, atsakovas pateikė banko raštą, kuriame nurodoma, kad atsakovas bandė gauti kreditą, bet negavo. Ši aplinkybė patvirtina faktą, kad atsakovui trūksta apyvartinių lėšų ir jo finansinė padėtis sunki.

142. Teismas pirmiausia areštavo nekilnojamąjį turtą ir tik jo nepakankant pinigines lėšas, todėl nepagrįstas apelianto argumentas, jog tenkinant ieškovo prašymą buvo pažeisti lygiateisiškumo, proporcingumo ir interesų pusiausvyros principai.

15Atskirasis skundas tenkintinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 338 str., 320 str. 1 d.), t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta (CPK 263 str. 1 d., 338 str.). Apelianto skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 338 str., 329 str. 2 d.).

17Iš bylos medžiagos matyti, kad pirmosios instancijos teismas laikinąsias apsaugos priemones taikė remdamasis tik didele ieškinio reikalavimų suma ir bloga atsakovo finansine padėtimi.

18Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, jog pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra tada, kai vyksta ginčas dėl didelės pinigų sumos, nes ieškinio sumos dydis objektyviai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Tačiau ši prezumpcija nėra absoliuti. Prezumpcija remiasi prielaida, jog atsakovas gali vengti vykdyti teismo sprendimą, kuriam įvykdyti atsakovas turi turėti didelius finansinius resursus. Todėl taikant šią prezumpciją teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus atsakovo finansines galimybes, t.y. ar konkrečiam atsakovui ieškinio reikalavimo suma yra didelė, ar ne.

19Byloje pateiktame atsakovo 2008 m. gruodžio 31 d. balanse (b.l. 71-72) nurodyta, kad atsakovas turi ilgalaikio turto už 9595965 Lt ir trumpalaikio už 4988693 Lt. Iš pelno (nuostolių) ataskaitos (b.l. 73) matyti, kad 2008 metais atsakovas turėjo 718401 Lt grynojo pelno. Teisėjų kolegijos nuomone, šie duomenys leidžia teigti, kad atsakovas turi daug turto, dirba pelningai ir ieškovo pareikšta 81686,95 Lt ieškinio reikalavimų suma jam nėra didelė. Kadangi kitų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo motyvų teismas nenurodė, laikytina, jog pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

20Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, tinkamai neįvertino visų faktinių šiam klausimui spręsti svarbių bylos aplinkybių, netinkamai pritaikė proceso teisės normas, todėl klausimą išsprendė neteisingai ir tai yra pagrindas skundžiamą nutartį panaikinti (CPK 329 str. 1 d.).

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio procrso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies 2 punktu,

Nutarė

22Šiaulių apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 24 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspęsti iš esmės – ieškovo UAB „ Vaivorykštė“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB „Vaivorykštė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 4. Šiaulių apygardos teismas 2009 m. birželio 19 d. nutartimi ieškovo UAB... 5. Ieškovas pateikė teismui pareiškimą dėl ieškinio dalyko pakeitimo... 6. Šiaulių apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi ieškovo... 7. Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2009... 8. 1. Skundžiama teismo nutartis neatitinka jai keliamų reikalavimų, nes... 9. 2. Šiaulių apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi iš dalies... 10. 3. Teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovas turi finansinių sunkumų. 2009... 11. 4. Tenkinant ieškovo prašymą buvo pažeisti lygiateisiškumo, proporcingumo... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo atsakovo atskirąjį... 13. 1. Teismas padarė pagrįstą išvadą, kad atsakovui ieškinio suma yra... 14. 2. Teismas pirmiausia areštavo nekilnojamąjį turtą ir tik jo nepakankant... 15. Atskirasis skundas tenkintinas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 17. Iš bylos medžiagos matyti, kad pirmosios instancijos teismas laikinąsias... 18. Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, jog pagrindas taikyti laikinąsias... 19. Byloje pateiktame atsakovo 2008 m. gruodžio 31 d. balanse (b.l. 71-72)... 20. Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio procrso... 22. Šiaulių apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 24 d. nutartį panaikinti ir...