Byla 2A-201-413/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintauto Koriagino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Birutės Bobrel ir Jolitos Cirulienės, sekretoriaujant Juventai Blaževičiūtei, dalyvaujant ieškovo atstovei J. J.,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo V. K. apeliacinį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 14 d. sprendimo panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-40-802/2010 pagal ieškovo AB Rytų skirstomieji tinklai (po įmonės reorganizacijos – AB LESTO) ieškinį atsakovams V. K. ir G. K., trečiajam asmeniui UAB ,,Brastvita“ dėl skolos, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas, patikslinęs ieškinį, prašė priteisti iš atsakovų solidariai 2144,94 Lt skolą už sunaudotą elektros energiją, 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą ir bylinėjimosi išlaidas (t.1, b.l. 31-32, 63-64).

5Ieškovo reikalavimas buvo grindžiamas tuo, kad elektros energijos tiekimo nutraukimo atsakovų patalpoms (2009-05-05) metu elektros skaitiklio parodymai – 25242 kWh nesutapo su 2009-01-20 deklaruotais ir apmokėtais už elektros energiją skaitiklio rodmenimis – 18564,74 kWh, dėl ko susidarė 2069,95 Lt skola. Į ieškinio sumą įtrauktas ir 74,99 Lt energijos tiekimo nutraukimo paslaugų mokestis.

6Marijampolės rajono apylinkės teismas 2010 m. liepos 14 d. sprendimu (t.2, b. l. 28-30) ieškinį tenkino pilnai. Priteisė solidariai iš atsakovų V. K. ir G. K. ieškovui AB Rytų skirstomieji tinklai 2144,94 Lt skolą; 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos 2144,94 Lt sumos, skaičiuojant ją nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2009-06-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 66 Lt bylinėjimosi išlaidas ir 65,35 Lt bylinėjimosi išlaidas valstybei, išieškant šią sumą iš kiekvieno atsakovo lygiomis dalimis.

7Teismas nustatė, kad ieškovas tiekė elektros energiją K. R. sav., Ą. B. k. esančiam pastatui – kultūros namams, registruotiems atsakovo V. K. vardu, kuris yra ieškovo abonentas (t.1, b.l. 34-35, 65-66, 111). Ieškovo 2009 m. gegužės 5 d. atlikto kontrolinio patikrinimo metu, kuomet atsakovui dėl įsiskolinimo turėjo būti nutrauktas elektros energijos tiekimas (t.1, b.l. 65), atsakovo suvartotos elektros elektros energijos skaitiklio rodmuo buvo 25242 kWh, o apmokėta iki 18564,74 kWh rodmens, dėl ko susidarė 2069,95 Lt įsiskolinimas (t.1, b.l.3). Skola paskaičiuota nuo 2008 m. vasario 27 d., kai buvo pakeistas elektros skaitiklis, iki 2009 m. gegužės 5 d., kai buvo atliktas patikrinimas ir apribotas elektros tiekimas (t.1, b.l. 65). Teismas pažymėjo, kad pagal Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų 2005-10-07 LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-350, 101 punktą (redakcija, galiojusi pažeidimo nustatymo metu) atsakovas už elektros energijos apribojimo/nutraukimo paslaugą turi papildomai sumokėti 74,99 Lt (t.1, b.l.3). Tokiu būdu atsakovas liko skolingas ieškovui iš viso 2144,94 Lt. Vertindamas šalių paaiškinimus dėl sutartinių santykių ir Elektros energijos tiekimo sutarties pasirašymo (nepasirašymo) aplinkybių (t.1, 131-132), teismas sprendė, kad 2001 m. birželio 25 d. sutartimi negalima vadovautis, kadangi atsakovas V. K. jos nėra pasirašęs. Atsižvelgęs į susiklosčiusius šalių santykius ir konkliudentinius jų veiksmus teismas padarė išvadą, kad šalis siejo elektors tiekimo – vartojimo santykiai, kuriuos reguliuoja elektros energijos tiekimą ir vartojimą reglamentuojančios teisės normos. Vertindamas atsakovo V. K. argumentus, jog pagal 2002 m. vasario 18 d. Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr.1 (t.1, b.l.85-86) už elektros energiją privalo mokėti ne jis, o UAB ,,Brastvita“, teismas pažymėjo, kad nuomos sutartis buvo sudaryta vienerių metų terminui. Viešajame registre ši sutartis nebuvo registruota, todėl negalėjo būti taikoma prieš trečiuosius asmenis. Iš paties V. K. paaiškinimų teismas nustatė, kad UAB ,,Brastvita“ veikla 2004 metais buvo nutrūkusi ir atnaujinta tik 2009 m. birželį. Faktinė bnedrovės buvimo vieta yra K. R. miestelyje, Vytauto g,. virš parduotuvės ,,Iki“, o Ą. B. ji neveikia nuo 2006 metų ir likusi tik įmonės registracija (t.1, b.l. 132). V. K. nuo 2008 m. rugsėjo 10 d. yra UAB ,,Brastvita“ direktorius. Todėl teismas sprendė, kad UAB ,,Brastvita“ negalėjo būti faktine elektros energijos, tiektos ginčo objektui, vartotoja. Teismas pripažino nepagrįstais atsakovės G. K. teiginius, jog skolą už elektros energiją turėtų sumokėti G. S., kadangi šiuos teiginius paneigė atsakovas V. K., kuris nurodė, kad G. S., buvusi iki 2005 m. liepos 21 d. UAB ,,Brastvita“ direktore (t.2, b.l. 9), atsakovo leidimu kultūros namuose gyveno iki 2007 metų vidurio, vėliau išsikėlė (t.1, b.l. 133). Teismas pažymėjo, kad pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008-12-29 nutarimą Nr. O3-217, nuo 2009 m. sausio 1 d. 1 kwh kaina sudarė 0,31 ct, todėl atsakovo argumentus dėl 1 kwh kainos - 0,29 ct, pripažino nepagrįstais. Remdamasis CK 3.87 straipsnio 1 dalimi teismas sprendė, kad pastatas (kultūros namai), į kurį tiekiama elektros energija, yra atsakovų bendroji jungtinė nuosavybė, todėl pagal CK 4.86 straipsnio 1 dalies nuostatas už prievoles, skirtas daiktui išlaikyti bei išsaugoti, taip pat mokesčiams mokėti ir kt., atsakovai atsako solidariai.

8Atsakovas V. K. (atsakovė G. K. apeliacinio skundo nepasirašė) apeliaciniu skundu (t.2, b. l. 31-36) prašo Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 14 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais motyvais:

9Teismas, teisingai nurodęs, jog ieškovas nepateikė šalių sutartinius įsipareigojimus patvirtinančios rašytinės sutarties, nepagrįstai sprendė, kad atsakovai turi pareigą atsiskaityti su ieškovu už elektros energijos tiekimą bei kitas paslaugas;

10Teismas pažeidė LR CPK 159 straipsnio 1 dalies reikalavimus, kadangi netinkamai įvertino bylos rašytinius įrodymus. 2001 m. birželio 25 d. elektros energijos tiekimo - vartojimo sutartis ir 2009 m. spalio 1 d. elektros energijos pirkimo - pardavimo sutartis pagal savo pobūdį yra skirtingos ir pirmuoju atveju elektros tiekimo-vartojimo santykiai egzistuoja su buitiniu vartotoju, o antruoju - su komerciniu vartotoju, kuriuos reguliuoja pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymą reglamentuojančios teisės normos. Teismas neįvertino aplinkybės, jog nagrinėjamu atveju elektros energijos vartotojas yra komercinis, su kuriuo iki skolos susidarymo elektros energijos pirkimo-pardavimo nebuvo sudaryta, todėl atsakovai negalėjo turėti ieškovui jokių įsipareigojimų;

11Teismas neįvertino aplinkybės, kad į bylą pateikta 2001 m. birželio 25 d. elektros vartojimo sutartis su buitiniu vartotoju pasirašyta ne atsakovo, bet kito asmens, su kuriuo ieškovas negalėjo sudaryti tokios sutarties pagal įstatymą. Tokiu būdu atsakovas, neteisėtai tiekdamas elektros energiją, suklaidino tiek pastato savininką, tiek nuomininką ir užkirto jiems kelią sudaryti teisėtą sutartį, gauti informaciją apie eletros energijos suvartojimą ir dokumentus, reikalingus atsiskaityti už suteiktas paslaugas.

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą (t.2, b. l. 47-48) ieškovas prašo apeliacinį skundą atmesti ir palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

13Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 26.1 punktas įpareigoja vartotoją prieš pradedant vartoti elektros energiją sudaryti elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį, todėl tokios sutarties sudarymą privalėjo inicijuoti atsakovas V. K.. Atsakovas 2001 m. birželio 1 d. AB Rytų skirstomiesiems tinklams pateikė Vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų paraišką. Vartotojui (V. K.) įvykužius techninių sąlygų reikalavimus, 2001 m. birželio 25 d. buvo paruošta Elektros energijos tiekimo-vartojimo su buitiniu vartotoju sutartis Nr. 2991847, kurią pasirašė V. P.. Tuo atveju, kaip teigia atsakovai, jeigu V. P. sudarė Sutartį viršydamas savo įgaliojimus, Sutarties nuginčijimui taikytinos CK 1.92 straipsnio nuostatos, jeigu atstovaujamasis sandorio nepatvirtino. Pagal CK 2.133 straipsnio 6 dalį tuo atveju, jeigu sandorį kito asmens vardu sudaro tokios teisės neturintis asmuo, tai sandoris sukelia teisines pasekmes atstovaujamajam tik tuo atveju, kai pastarasis tokį sandorį patvirtina. V. K. savo veiksmais Sutartį patvirtino - 2007 m. gruodžio 6 d. V. K. ieškovui AB Rytų skirstomiesiems tinklams pateikė prašymą dėl taikytino tarifo sumažinimo, kadangi buvo suvartojama daugiau kaip 12 000 kVVh elektros energijos per metus. V. K. valia sudaryti elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį buvo išreikšta konkliudentiniais veiksmais, todėl tai, kad V. K. nepasirašė sutarties, nereiškia, kad tokia sutartis nebuvo sudaryta ir išnyko atsakovų pareiga apmokėti elektros energijos tiekėjui už patiektą elektros energiją.

14Apeliacinis skundas atmetamas

15Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, privalo patikrinti pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.).

16Apeliaciniame skunde keliami klausimai dėl Elektros energijos tiekimo – vartojimo sutarties su buitiniu vartotoju, kuris nėra sutarties pasirašęs, taikymo ir aiškinimo bei prievolių pagal tokią sutartį vykdymo.

17Pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo-pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui (vartotojui) per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas (vartotojas) įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto jos vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą. Energijos pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma su abonentu tik tuo atveju, kai jis turi energiją naudojančius įrenginius ar nustatytus techninius reikalavimus atitinkančius vidaus tinklus, kurie yra prijungti prie energijos tiekimo tinklų, ir kai įrengti energijos apskaitos prietaisai (CK 6.383 straipsnio 1 ir 2 dalys). Jeigu pagal sutartį abonentas yra fizinis asmuo – vartotojas, naudojantis energiją savo buitinėms reikmėms, tai sutartis laikoma sudaryta nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų (CK 6.384 straipsnio 1 dalis).

18Bylos duomenimis nustatyta, kad 2001 m. birželio 1 d. atsakovas V. K., kaip fizinis asmuo, pateikė ieškovui pasiūlymą (ofertą) sudaryti su juo elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartį (leisti vartotojui prisijungti elektros įrenginius prie elektros tinklų, t.1, b.l. 106). 2001 m. birželio 25 d. buvo sudaryta Elektros energijos tiekimo-vartojimo sutartis su buitiniu vartotoju, kurią atsakovo V. K. vardu pasirašė V. P. (t.1, b.l. 4). Atsakovas V. K. 2007 m. gruodžio 6 d. pateikė ieškovui prašymą dėl taikomo elektros energijos tarifo sumažinimo (t.1, b.l. 66). Pažymos apie apskaitomą elektros energiją ir mokėjimo dokumentas patvirtina, kad už tiekiamą elektros energiją buvo mokama atsakovo V. K. vardu (t.1, b.l. 83, 113-118).

19Aptartų aplinkybių pagrindu konstatuotina, kad atsakovo V. K. 2001 m. birželio 1 d. paraiškos pagrindu prijungus atsakovams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančio pastato (kultūros namų) įrenginius prie ieškovo elektros energijos tiekimo tinklų, buvo sudaryta elektros vartojimo sutartis CK 6.384 straipsnio 1 dalies prasme. Nors V. K. asmeniškai 2001 m. birželio 25 d. Elektros energijos tiekimo-vartojimo sutarties nepasirašė, negalima sutikti su apelianto argumentais, kad dėl to jam nekyla pareiga sumokėti ieškovui skolą už patiektą elektros energiją. Visų pirma, kaip teisingai nurodė atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas, atsakovo V. K. vardu V. P. pasirašyta 2001 m. birželio 25 d. sutartis, šios sutarties atsakovui nenuginčijus, ir priešingai – atlikus veiksmus, iš kurių matyti, kad atsakovui apie tokią sutartį buvo žinoma, jos niekine arba negaliojančia nedaro ir sukuria atstovaujamajam (nagrinėjamu atveju V. K.) atitinkamas teises ir pareigas (CK 1.92 straipsnis, 2.133 straipsnio 1, 6 dalys). Antra, šios sutarties sudarymą, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, atsakovas patvirtino savo konkliudentiniais veiksmais (mokėdamas mokesčius, pateikdamas 2001 m. birželio 1 d. paraišką sutarčiai sudaryti ir 2007 m. gruodžio 6 d. prašymą dėl sutarties pakeitimo), kas laikytina atitinkama atsakovo valios išraiška tokio sandorio sudarymui (CK 1.64 straispnio 1 dalis).

20Teisėjų kolegija, pritardama pirmosios instancijos teismo išvadoms dėl skolos dydžio nustatymo, solidarios atsakovų atsakomybės pagal prievolę mokėti skolą už patiektą elektros energiją, dėl trečiojo asmens UAB ,,Brastvita“ vaidmens santykiuose su ieškovu, kurių apeliantas savo apeliaciniame skunde neginčija, papildomai dėl jų nepasisako (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. spalio 5 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-382/2010).

21Remiantis išdėstytais argumentais darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą sprendimą, kurį atsakovo apeliacinio skundo motyvais keisti arba naikinti nėra pagrindo. Todėl atsakovo apeliacinis skundas atmestinas, teisėjų kolegijai nenustačius įstatyminių pagrindų sprendimui panaikinti (CPK 329, 330 straipsniai).

22Atsakovo apeliacinį skundą atmetus, iš jo priteistinos 13,80 Lt (t.2, b.l. 25) bylinėjimosi išlaidos valstybei, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis).

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325-331 straipsniais,

Nutarė

24Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

25Priteisti iš atsakovo V. K., a.k. ( - ) ieškovui AB LESTO, įm.k. 302577612, 13,80 Lt (trylika litų 80 ct) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

26Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. Ieškovas, patikslinęs ieškinį, prašė priteisti iš atsakovų solidariai... 5. Ieškovo reikalavimas buvo grindžiamas tuo, kad elektros energijos tiekimo... 6. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2010 m. liepos 14 d. sprendimu (t.2, b.... 7. Teismas nustatė, kad ieškovas tiekė elektros energiją K. R. sav., Ą. B. k.... 8. Atsakovas V. K. (atsakovė G. K. apeliacinio skundo nepasirašė) apeliaciniu... 9. Teismas, teisingai nurodęs, jog ieškovas nepateikė šalių sutartinius... 10. Teismas pažeidė LR CPK 159 straipsnio 1 dalies reikalavimus, kadangi... 11. Teismas neįvertino aplinkybės, kad į bylą pateikta 2001 m. birželio 25 d.... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą (t.2, b. l. 47-48) ieškovas prašo... 13. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 26.1 punktas įpareigoja... 14. Apeliacinis skundas atmetamas... 15. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų,... 16. Apeliaciniame skunde keliami klausimai dėl Elektros energijos tiekimo –... 17. Pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo-pardavimo sutartį energijos... 18. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2001 m. birželio 1 d. atsakovas V. K., kaip... 19. Aptartų aplinkybių pagrindu konstatuotina, kad atsakovo V. K. 2001 m.... 20. Teisėjų kolegija, pritardama pirmosios instancijos teismo išvadoms dėl... 21. Remiantis išdėstytais argumentais darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 22. Atsakovo apeliacinį skundą atmetus, iš jo priteistinos 13,80 Lt (t.2, b.l.... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325-331... 24. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 14 d. sprendimą palikti... 25. Priteisti iš atsakovo V. K., a.k. ( - ) ieškovui AB LESTO, įm.k. 302577612,... 26. Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....