Byla 2-474-225/2012
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aldona Burbienė,

2sekretoriaujant Ingai Paulikaitei,

3dalyvaujant suinteresuotam asmeniui D. R., suinteresuoto asmens atstovui Stasiui Žilinskui,

4teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. J. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Plungės rajono savivaldybės administracijai, D. R., V. R. ir Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo,

Nustatė

5pareiškėjas prašo nustatyti faktą, jog yra įgijęs nuosavybės teises pagal įgyjamąją senatį į statinius – dvi silosines 1500 t, ir mėšlidę, esančias ( - ), Plungės r. Nurodo, jog 1995 metų vasario 17 d. ŽŪB „Virkšai“ perdavimo priėmimo aktu jam, kaip nupirkusiam karvidžių kompleksą, buvo perduoti ir prie karvidžių komplekso esantys neinventorizuoti statiniai – dvi silosinės bei mėšlidė. Karvidžių kompleksą ir šiuos statinius jis pirko dalimis, ir už pajinius įnašus, ir už grynus pinigus. Pagrindinį pastatą – karvides, yra pardavęs D. R., o pagalbiniais pastatais naudojosi pats, šiuo metu, su jo leidimu, naudojasi D. R.. Nuo 1995 metų jis naudojasi šiais statiniais, per tą laikotarpį niekas nereiškė pretenzijų. Apie tai, jog statiniai jam buvo perduoti, patvirtina ŽŪB „Virkšai“ perdavimo priėmimo aktas, tačiau šio akto pagrindu Registrų centre nuosavybės teisės jam nebuvo įregistruotos.

6Suinteresuoti asmenys D. R. ir Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos atsiliepimuose dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo neprieštarauja.

7Suinteresuoti asmenys V. R. ir Plungės r. savivaldybės administracija atsiliepimo į pareiškimą nepateikė.

8Teismo posėdyje suinteresuoto asmens Plungės rajono savivaldybės administracijos atstovas juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymui neprieštarauja.

9Pareiškimas tenkintinas ( LR CK 4.68 str.).

10Įgyjamoji senatis – tai pirminis nuosavybės teisės į daiktą įgijimo būdas. Nuosavybės teisės įgijimą įgyjamąja senatimi reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ketvirtosios knygos trečiojo skirsnio (4.68 – 4.71 straipsnių) normos, taip pat kitos su įgyjamosios senaties institutu susijusios LR CK normos. Pagal LR CK nustatytą reguliavimą nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daiktą įgijimas įgyjamąja senatimi konstatuojamas esant nustatytų sąlygų visumai

11Pareiškėjo A. J. valdymo sąžiningumas, teisėtumas, atvirumas ir nepertraukiamumas nėra ginčijami.

12Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis daiktinės teisės į pareiškėjo nurodytus statinius – silosinę k1 ir silosinę k2, mėšlidę k3, unik. Nr. ( - ), esančius ( - ), Plungės r., neįregistruotos, neįregistruoti šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Plungės ir Rietavo žemėtvarkos skyriaus pažyma patvirtina, jog pareiškėjo nurodyti statiniai yra žemės sklype, unik. Nr. ( - ), dalinės nuosavybės teise priklausančiame D. R. bei Lietuvos valstybei.

13Iš suinteresuoto asmens D. R. paaiškinimo matyti, jog ji iš pareiškėjo A. J. įsigijo karvidžių kompleksą, jos ir jos sutuoktinio V. R. vardu yra įgyta ir dalis žemės sklypo prie komplekso. Pripažįsta, jog prie karvidžių komplekso esančius pagalbinius pastatus – dvi silosines bei mėšlidę nuo 1995 metų valdo A. J., į šiuos statinius ji ir jos sutuoktinis A. R. nereiškia jokių pretenzijų.

14Duomenų, kurie leistų daryti išvadą, jog pareiškėjas pretenduoja į valstybei ar savivaldybei priklausantį turtą, todėl negali tokį daiktą teisėtai valdyti kaip savą, byloje nėra.

15Įvertinus byloje surinktus įrodymus darytina išvada, jog pareiškėjas nėra įgijęs nuosavybės į statinius - silosinę k1, silosinę k2, mėšlidę k3, unik. Nr. ( - ), esančius ( - ), Plungės r., valdymas yra prasidėjęs sąžiningai, pastatai buvo valdomi kaip savi, teisėtai, sąžiningai, atvirai ir nepertraukiamai daugiau negu 10 metų, t.y., yra visos sąlygos, numatytos LR CK 4.68 - 4.71 str. tenkinti pareiškėjo pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270, 533 str., teismas

Nutarė

17pareiškimą tenkinti.

18Nustatyti, jog A. J., a.k. ( - ) įgijo nuosavybės teisę pagal įgyjamąją senatį į statinius - silosinę k1, silosinę k2, mėšlidę k3, unik. ( - ), esančius ( - ), Plungės r.

19Sprendimas per 30 dienų skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai