Byla 2A-601-622/2012
Dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkas Audrius Saulėnas, kolegijos teisėjai A. P., Bronius Valius, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo A. P. apeliacinį skundą dėl Skuodo rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 17 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės V. P., ieškinį atsakovui A. P. dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovė V. P. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo išlaikymą vaikams D. P., gim. 1994 m. sausio 13 d., D. P., gim. 1996 m. balandžio 16 d., periodinėmis išmokomis po 400 Lt kas mėnesį nuo bylos iškėlimo teisme iki vaikų pilnametystės, įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2009 m. lapkričio 1 d. iki ieškinio padavimo dienos – 13 600 Lt, vaikų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise skirti atstovę pagal įstatymą V. P., priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 1984 m. lapkričio 24 d. tarp jos ir atsakovo buvo sudaryta santuoka, jos metu gimė sūnus Deivydas ir dukra Deimantė. V. P. pateikė išlaidų vaikų išlaikymui per mėnesį paskaičiavimą, kuriame nurodyta, kad kiekvienam vaikui reikalinga 100 Lt smulkioms išlaidoms (plaukų kirpimui, kosmetikos, higienos priemonėms), 130 Lt dienpinigiams (pietums mokykloje, išlaidos šokiams, klubui savaitgaliais), 47 Lt šildymui, dujoms, 77 Lt mokesčiams, 240 Lt maistui, mokyklinėms prekėms Deivydui reikalinga 170 Lt, Deimantei – 120 Lt, meno mokyklai išlaidos Deimantei sudaro 40 Lt, iš viso Deivydui reikalinga 884 Lt, Deimantei - 854 Lt. Atsakovas 2009 m. lapkričio 1 d. paliko šeimą, prie vaikų išlaikymo visiškai neprisideda. Tam, kad būtų užtikrintos normalios vaikų gyvenimo sąlygos, atsakovas privalo prisidėti prie jų išlaikymo, jos turimais duomenimis atsakovas turi gerai apmokamą darbą ir gauna nemažas pajamas.

4Skuodo rajono apylinkės teismas 2011-10-17 sprendimu nusprendė: ieškinį tenkinti iš dalies; priteisė iš A. P. išlaikymą vaikams D. P. ir D. P. po 300 Lt kas mėnesį, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, nuo 2011 m. kovo 31 d.; paskyrė V. P. D. P. ir D. P. išlaikyti skirtų lėšų tvarkytoja; priteisė iš A. P. 5 732 Lt dydžio D. P. ir D. P. išlaikymo įsiskolinimą; likusios ieškinio dalies netenkino; priteisė iš A. P. valstybei 216 Lt žyminio mokesčio, 42 Lt pašto išlaidų, iš viso 258 Lt valstybei, bei 2 261 Lt bylinėjimosi išlaidų V. P.. Nurodė, kad įvertinus tai, kad atsakovas negali laisvai disponuoti bendru turtu, pats turi sveikatos problemų, išlaikymas priteisiamas dviems vaikams bei atstovė pagal įstatymą nepateikė įrodymų, jog atsakovas gali teikti išlaikymą po 400 Lt, todėl ieškinį tenkino iš dalies.

5Apeliaciniu skundu atsakovas prašo Skuodo rajono apylinkės teismo 2011-10-17 sprendimo dalį, kuria priteisė iš atsakovo 5 732 Lt išlaikymo įsiskolinimo ir 2 261 Lt bylinėjimosi išlaidų pakeisti. Nurodo, kad atsakovas iki 2010 m. rugpjūčio mėn. prisidėjo prie vaikų išlaikymo, tačiau teismas į tai neatsižvelgė. Per 2009 m. Kalėdas Deimantei padovanojo gitarą – 300 Lt, Deivydui laikrodį – 280 Lt. 2010 m. birželio mėn. Deimantei nupirko rankinę – 50 Lt, batus – 100 Lt, dažus – 20 Lt, maudymosi kostiumėli – 150 Lt, maisto – 100 Lt, sūnui Deivydui sportinį kostiumą – 257 Lt, sportinius batelius – 360 Lt, vasarinius batelius – 100 Lt, kvepalus – 44 Lt. Taip pat teigia, kad teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad 2010 m. už parduotą namą į vyriausiojo sūnaus M. P. sąskaitą buvo pervesta 70 000 Lt, kurie buvo skirti šeimai. Be to, atsakovas nesutikdamas su priteistomis bylinėjimosi išlaidomis nurodo, kad teismas neatsižvelgė į aplinkybes, jog tik ieškovės iniciatyva ir nesant pagrindo kreipėsi į teismą dėl vaikų išlaikymo, nors atsakovas niekada nevengė išlaikyti savo vaikų, taip sudarydama papildomas išlaidas.

6Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė V. P. nurodo, jog teismas nuodugniai išanalizavo nepilnamečių vaikų poreikius bei tėvų turtinę padėtį ir pagrįstai priteisė 5 732 Lt išlaikymo įsiskolinimo. Taip pat pažymi, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė ir bylinėjimosi išlaidas jos naudai, atsižvelgiant proporcingai patenkintai ieškinio daliai.

7Apeliacinis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nekonstatuota. Todėl nagrinėtinas apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas.

9Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad ieškinyje V. P. procesinė padėtis nurodyta, kaip nepilnamečių vaikų D. P. ir D. P. įstatyminė atstovė. Tačiau atsižvelgiant į teismų praktiką akivaizdu, kad ieškovais bylose dėl išlaikymo vaikams priteisimo yra ne patys nepilnamečiai vaikai, o jų tėvai, t. y. mama arba tėvas. Be to, pažymėtina, kad iš byloje esančių procesinių dokumentų matyti, kad pati V. P. bei atsakovas ją įvardija, kaip ieškovę, todėl apeliacinės instancijos teismas nutaria V. P. byloje laikyti ieškove.

10Išlaikymo įsiskolinimas, kaip ir išlaikymas, nustatomas remiantis CK 3.192 str. 2 d. įtvirtintomis nuostatomis. Reikalavimas dėl išlaikymo įsiskolinimo yra retroaktyvaus pobūdžio, todėl nustatant teisiškai reikšmingus faktus dėl CK 3.200 str. taikymo turi būti remiamasi tuo metu egzistavusiomis faktinėmis aplinkybėmis, atsižvelgiant į prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą, bei į protingumo, teisingumo, sąžiningumo principus (CK 3.3 str., 1.5 str.). Teismas, nustatęs, kad konkrečiu atveju tėvas ar motina nevykdė ar netinkamai vykdė pareigą teikti išlaikymą, už laikotarpį nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos, priteisia išlaikymo įsiskolinimą.

11Byloje nustatyta, jog pirmosios instancijos teismas iš atsakovo priteisė 5 732 Lt išlaikymo įsiskolinimą nepilnamečiams vaikams. Apeliantas su tokia teismo pozicija nesutinka ir teigia, kad jis iki 2010 m. rugpjūčio mėn. prisidėjo prie vaikų išlaikymo, tačiau teismas priteisdamas įsiskolinimą į tai neatsižvelgė. Nurodė, jog per 2009 m. Kalėdas Deimantei padovanojo gitarą – 300 Lt, Deivydui laikrodį – 280 Lt. 2010 m. birželio mėn. Deimantei nupirko rankinę – 50 Lt, batus – 100 Lt, dažus – 20 Lt, maudymosi kostiumėli – 150 Lt, maisto – 100 Lt, sūnui Deivydui sportinį kostiumą – 257 Lt, sportinius batelius – 360 Lt, vasarinius batelius – 100 Lt, kvepalus – 44 Lt. Teisėjų kolegija nesutinka su šiais apelianto argumentais.

12Iš ieškinio reikalavimų matyti, kad ieškovai ieškiniu prašė priteisti 13 600 Lt išlaikymo įsiskolinimo, tačiau atsižvelgę į atsakovo nurodytas aplinkybes, jog A. P. švenčių proga pirko vaikams dovanas bei 2010 m. birželio mėn. vaikus išlaikė, t. y. maitino, pirko avalynę bei drabužius, ieškovai 2011-07-07 parengiamojo teismo posėdžio metu atitinkamai sumažino įsiskolinimo dydį 1 721 Lt suma. Be to, pažymėtina, kad pareiga materialiai išlaikyti vaikus susijusi su gyvybiškai svarbių vaikų vystymosi poreikių patenkinimu, todėl teisėjų kolegija pažymi, kad vienkartinis drabužių ar kitų daiktų nupirkimas negali būti prilyginamas materialiniam išlaikymui. Esant nurodytoms aplinkybėms mažinti pirmosios instancijos teismo priteistą išlaikymo įsiskolinimą, nėra pagrindo.

13Apeliantas taip pat teigia, kad teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad 2010 m. už parduotą namą į vyriausiojo sūnaus M. P. sąskaitą buvo pervesta 70 000 Lt, kurie buvo skirti šeimai. Teisėjų kolegija nesutinka ir su šiais apelianto argumentais.

14Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad M. P. teismo posėdyje paaiškino, jog parduotas namas priklausė jam, todėl ir pinigai už parduotą namą taip pat priklausė jam. Be to, M. P. paneigė atsakovo nurodytas aplinkybes, jog gauti pinigai už namą buvo skirti šeimai, ar jaunesniųjų brolio ir sesers išlaikymui, todėl apelianto argumentai atmestini, kaip nepagrįsti.

15Apeliantas taip pat nesutinka ir su priteistomis bylinėjimosi išlaidomis bei nurodo, kad teismas gali nukrypti nuo 93 str. 1–3 d. nustatytų bylinėjimosi išlaidų taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos.

16Pažymėtina, kad pagrindinis bylinėjimosi išlaidų paskirstymo principas yra įtvirtintas LR CPK 93 str. 1 d., kuri numato, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, atsakovui – proporcingai teismui atmestų ieškinio reikalavimų daliai (LR CPK 93 str. 2 d.).

17Teisėjų kolegija įvertinusi byloje esančias aplinkybes, konstatuoja, kad ieškovai sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis ir sąžiningai atliko procesines pareigas, todėl galima teigti, kad pirmosios instancijos teismas atsižvelgęs į bylos sudėtingumą ir advokato darbo bei laiko sąnaudas tinkamai išsprendė bylinėjimosi išlaidų klausimą ir proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai ieškovei V. P. iš atsakovo priteisė 2 261 Lt bylinėjimosi išlaidų (LR CPK 93 str. 2 d.).

18Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialiosios teisės normas, nepadarė proceso teisės normų pažeidimų, kurie galėtų turėti įtakos neteisėto sprendimo priėmimui, todėl apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

19Atmetus apeliacinį skundą ieškovei V. P. iš atsakovo A. P. priteistina 500 Lt išlaidų už advokato teisinę pagalbą turėtų apeliacinės instancijos teisme (LR CPK 98 str. 1 d., 3 d.).

20Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 331 straipsniu,

Nutarė

21Skuodo rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.

22Priteisti iš atsakovo A. P. ieškovei V. P. 500 Lt išlaidų už advokato teisinę pagalbą turėtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. ieškovė V. P. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš... 4. Skuodo rajono apylinkės teismas 2011-10-17 sprendimu nusprendė: ieškinį... 5. Apeliaciniu skundu atsakovas prašo Skuodo rajono apylinkės teismo 2011-10-17... 6. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė V. P. nurodo, jog teismas... 7. Apeliacinis skundas atmestinas.... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 9. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad ieškinyje V. P. procesinė padėtis... 10. Išlaikymo įsiskolinimas, kaip ir išlaikymas, nustatomas remiantis CK 3.192... 11. Byloje nustatyta, jog pirmosios instancijos teismas iš atsakovo priteisė 5... 12. Iš ieškinio reikalavimų matyti, kad ieškovai ieškiniu prašė priteisti 13... 13. Apeliantas taip pat teigia, kad teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad 2010... 14. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad M. P. teismo posėdyje paaiškino,... 15. Apeliantas taip pat nesutinka ir su priteistomis bylinėjimosi išlaidomis bei... 16. Pažymėtina, kad pagrindinis bylinėjimosi išlaidų paskirstymo principas yra... 17. Teisėjų kolegija įvertinusi byloje esančias aplinkybes, konstatuoja, kad... 18. Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 19. Atmetus apeliacinį skundą ieškovei V. P. iš atsakovo A. P. priteistina 500... 20. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 331 straipsniu,... 21. Skuodo rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 17 d. sprendimą palikti... 22. Priteisti iš atsakovo A. P. ieškovei V. P. 500 Lt išlaidų už advokato...