Byla AN17.-301-607/2019
Dėl administracinio nusižengimo byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka, nedalyvaujant administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantiems asmenims (ANK 630 straipsnio 2 dalis)

1Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų teisėja Daiva Žebelienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą, kurioje V. S., ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, gyv. ( - ), trauktinas administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 485 straipsnio 2 dalį.

3Teismas

Nustatė

4Tauragės r. sav., Tauragė, Laisvės g., 2019-04-21 V. S. pakartotinai metų eigoje vartojo alkoholio gėrimus, būdamas nepilnametis, kai jam nustatytas 1,26 promilės neblaivumo laipsnis. Tokiu būdu V. S. padarė administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 485 straipsnio 2 dalyje.

5V. S. ir institucijos, kurios pareigūnas atliko tyrimą, atstovas į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką administracinio nusižengimo bylos dalyviams tinkamai pranešta. Administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantys asmenys nepateikė prašymo bylos nagrinėjimą atidėti, todėl administracinio nusižengimo byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka, nedalyvaujant administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantiems asmenims (ANK 630 straipsnio 2 dalis).

6V. S. rašytiniame paaiškinime, esančiame administracinių nusižengimų protokole, nurodoma, kad jis šventė Velykas, gailisi.

7Teismas

konstatuoja:

8V. S. kaltė dėl padaryto pažeidimo, be jo paties prisipažinimo, įrodyta administracinio nusižengimo protokolu, administracinių nusižengimų registro išrašu apie asmeniui registruotus administracinius nusižengimus (pažeidimus) ir priimtus sprendimus už 1 metus.

9Teismas nustatė, jog administracinio nusižengimo esmė yra įrodyta. Veiksmai kvalifikuoti tinkamai, atitinka administracinio nusižengimo, numatyto ANK 485 straipsnio 2 dalyje, sudėtį. Įrodymų pakanka nustatyti visas faktines aplinkybes ir kaltę, abejoti jais nėra pagrindo.

10Skirdamas nuobaudą, teismas atsižvelgia į padaryto teisės nusižengimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę, į jo atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. V. S. lengvinančia aplinkybe laikytina tai, kad jis pripažino padaręs nusižengimą ir nuoširdžiai gailisi (ANK 35 straipsnio 1 dalies 1 punktas), sunkinančių aplinkybių nenustatyta. V. S. administracine tvarka vienerių metų laikotarpyje baustas, tačiau už analogiško pobūdžio veikas, t. y. pagal ANK 845 straipsnio 2 dalį, baudžiamas pirmą kartą.

11Teismas, įvertinęs visus byloje esančius įrodymus, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir proporcingumo principais, laiko, kad nuobaudos tikslai bus pasiekti pažeidėjui už nusižengimą paskyrus baudą lygią sankcijos minimumui.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodekso 635 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 636 straipsniu,

Nutarė

13V. S., gimusį ( - ), pripažinti padarius administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodekso 485 straipsnio 2 dalyje, ir paskirti jam administracinę nuobaudą – 14 Eur (keturiolikos eurų) baudą.

14Išaiškinti, kad vadovaujantis ANK 675 straipsnio 2 dalimi, administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo baudą turi sumokėti ne vėliau kaip per 40 kalendorinių dienų nuo nutarimo skirti baudą išsiuntimo ar išdavimo jam dienos, o apskundus nutarimą – ne vėliau kaip per 40 kalendorinių dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos.

15Po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimus sprendžia Valstybinė mokesčių inspekcija Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

16Baudą sumokėti į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB banke „Swedbank“, Nr. LT74 4010 0510 0132 4763, esančią Luminor Bank AS banke, Nr. LT05 7044 0600 0788 7175, esančią AB SEB bankas, Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, esančią AB Šiaulių banke, Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, esančią Luminor Bank AS banke, Nr. LT42 7230 0000 0012 0025, esančią UAB „Medicinos bankas“, Nr. LT78 7290 0000 0013 0151, esančią AB “Citadele” banke, įmokos kodas – 1001, mokėjimo pavedime, laukelyje unikalus mokėjimo kodas nurodant nusižengimo identifikacinį kodą ROIK: 19100172758.

17Nustatytu terminu nesumokėjus paskirtos baudos nutarimas skirti baudą bus vykdomas priverstine tvarka (ANK 668 straipsnio 4 dalis).

18Nutarimas per 20 kalendorinių dienų nuo jo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmus.

Proceso dalyviai