Byla 2A-1611/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Nijolės Piškinaitės,

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Limeta“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 5 d. sprendimo, civilinėje byloje Nr. 2-3020-232/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Limeta“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai „Naujininkų poliklinika“ dėl viešojo konkurso sprendimų pripažinimo neteisėtais ir pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia, tretysis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Kodmeda“.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Limeta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas:

61) panaikinti atsakovo sprendimą atmesti ieškovo 2010-11-18 pretenziją;

72) pripažinti negaliojančiu atsakovo sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę, įtraukiant į pasiūlymų eilę trečiojo asmens pasiūlymą ir trečiojo asmens pasiūlymą pripažinti laimėjusiu konkurso III ir IV pirkimo dalyse;

83) pripažinti negaliojančiomis atsakovo ir trečiojo asmens 2010-11-08 sudarytą tiekimo sutartį Nr.KS07/10/11/05 ir 2010-11-08 sudarytą tiekimo sutartį Nr.KS06/10/11/05;

94) priteisti iš atsakovo ieškovo naudai visas bylinėjimosi išlaidas.

10Vėliau pakeitė ieškinio dalyką prašydamas pripažinti, kad atsakovas VŠĮ Naujininkų poliklinika sudarydama su UAB „Kodmeda“ 2010 11 08 tiekimo sutartį Nr. KS 06/10/11/05 pažeidė imperatyvias Viešųjų pirkimų įstatymo normas ir Viešųjų pirkimų principus.

11Ieškovas nurodė, kad atsakovas, sudarydamas tiekimo sutartis: 2010-11-08 Nr.KS07/10/11/05 ir 2010-11-08 Nr.KS06/10/11/05 su trečiuoju asmeniu, remdamasis konkurso III ir IV pirkimo dalies rezultatais, grubiai pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, nes komisijos posėdžiuose nebuvo priimtas komisijos sprendimas dėl konkurso laimėtojo ir sutarties su juo sudarymo, pranešimas apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu ieškovui neišsiųstas. Tokiais veiksmais ir sprendimais neteisėtai apribotos ieškovo teisės ir teisėti interesai, pažeisti viešųjų pirkimų lygiateisiškumo, skaidrumo principai. Trečiojo asmens pateiktas pasiūlymas III ir IV pirkimo dalyse turėjo būti atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, kadangi tretysis asmuo nebuvo pateikęs nustatytu būdu ir laiku pasiūlymo užtikrinimo dokumento (draudimo liudijimo poliso). Be to trečiojo asmens kvalifikacija negalėjo būti pripažinta tinkama, nes tretysis asmuo nėra instaliavęs nei vieno rentgeno aparato ir neturi sertifikuoto specialisto įrangos diegimui ir techninei priežiūrai. Trečiojo asmens pasiūlymo III pirkimo dalyje nurodytas pirkimo objektas neatitina konkurso sąlygų techninės specifikacijos reikalavimų, kadangi nėra nurodytas garantijos terminas, kaip to reikalauja III pirkimo dalies techninės specifikacijos 6.2. p. Trečiojo asmens pasiūlyme IV pirkimo dalyje nepateikti daugelio techninės specifikacijos parametrų atitikimą patvirtinantys aprašai ir/ar dokumentai. Tretysis asmuo nepateikė kita kalba pateiktų dokumentų tinkamai patvirtintų vertimų į lietuvių kalbą.

12Atsakovas VšĮ Naujininkų poliklinika su ieškovo ieškiniu nesutiko, prašė atmesti jį kaip nepagrįstą, nurodė, jog 2010-10-18 atsakovo viešojo pirkimo komisija sudarė preliminarią pasiūlymų eilę kainų didėjimo tvarka ir tą pačią dieną CVP IS priemonėmis visiems pirkime dalyvavusiems tiekėjams, įskaitant ir ieškovą, išsiuntė pranešimus apie sudarytą preliminarią pasiūlymų eilę. Ieškovas galėjo negauti šio pranešimo, nors CVP IS parodė jo išsiuntimą, likę du tiekėjai pranešimą gavo. Dėl šio sutrikimo atsakovo kaltės nėra, jis CVP IS neadministruoja. 2010-11-03 atsakovo viešo pirkimo komisija sudarė galutinę eilę kainų didėjimo tvarka, kuri nesiskyrė nuo ankščiau sudarytos preliminarios pasiūlymų eilės ir tą pačią dieną CVP IS priemonėmis visiems pirkimo dalyvavusiems tiekėjams taip pat buvo išsiųsti pranešimai. Be to ieškovas objektyviai neturėjo galimybės sudaryti sutarties pirkimo III ir IV dalyse, net jei jo nurodyti tariami pažeidimai ir nebūtų padaryti, nes jo pasiūlymas buvo brangesnis nei trečiojo asmens. Trečiojo asmens pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas ir buvo pateiktas už mažiausią kainą, todėl tiekimo sutartys ir buvo sudarytos su šiuo tiekėju. Tretysis asmuo pateikė laidavimo rašto ir draudimo liudijimo originalus, kiti du tiekėjai dalyvavę vokų atplėšime jokių pastabų šiuo klausimu neturėjo, ieškovas vokų atplėšime nedalyvavo, teise asmeniškai susipažinti su pateiktais draudimo dokumentais nepasinaudojo. Atsakovas pirkimo dokumentuose nereikalavo, kad tiekėjas būtų instaliavęs stacionarų rentgeno aparatą, todėl negalėjo tokiu kriterijumi vadovautis vertindamas pateiktus pasiūlymus (VPĮ str.7 d.). Atsakovas neleido padaryti trečiajam asmeniui jokių pasiūlymų pakeitimų, o atsakovo prašymą patikslinti kvalifikacinius duomenis ieškovas nepagrįstai vertina kaip leidimą trečiajam asmeniui pakeisti pasiūlymą. Pagal VPĮ 32 str. 5 d. perkančioji organizacija tikrindama tiekėjų kvalifikaciją privalo prašyti kandidatą ar dalyvį papildyti arba paaiškinti duomenis apie savo kvalifikaciją per protingą terminą, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų.

13Trečiasis asmuo UAB „Kodmeda“ su ieškiniu nesutiko ir nurodė, jog ieškovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad trečiojo asmens pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas neatitinka konkurso sąlygų nustatytų reikalavimų. Tretysis asmuo kartu su pasiūlymu pateikė visus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, šią aplinkybę patvirtina kartu su pasiūlymu pateiktų dokumentų sąrašas. Atsakovas įvertino trečiojo asmens pateiktus dokumentus ir 2010-10-18 raštu pagrįstai pripažino, kad tretysis asmuo atitinka konkurso sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.

14II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

15Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 5 d. sprendimu nusprendė ieškinį atmesti. Iš ieškovo UAB „Limeta“ atsakovo VšĮ Naujininkų poliklinikos naudai priteisė 2000 Lt, o UAB „Kodmeda“ naudai 4000 Lt bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti bei iš ieškovo UAB „Limeta“ valstybės naudai priteisė 23,85 Lt pašto išlaidų. Teismas nurodė, kad iš byloje pateikto skelbimo apie pirkimą kopijos (t.1,b.l.8-19, 22) matyti, jog atsakovas buvo paskelbęs atvirą konkursą medicininei įrangai įsigyti. Pirkimą sudarė keturios dalys: I dalyje buvo siekiama įsigyti vieną ultragarsinį diagnostinį echoskopą su dviem davikliais; II dalyje vaizdo endoskopinę sistemą su halogeniniu šaltiniu, dviem vaizdo gastroskopais, biopsinių žnyplių rinkiniais ir vakuuminiu atsiurbikliu; III dalyje dviejų vietų rentgeno aparatą; IV dalyje dviejų rentgeno aparatų skaitmenizavimo sistemą. Ginčas yra kilęs dėl perkančiosios organizacijos veiksmų įsigyjant prekes numatytas III ir IV atviro konkurso dalyse.

16Teismas nurodė, kad ginčo atviro konkurso sąlygų V skyriaus 22 punktas numatė, kad pasiūlymas turi būti pateiktas elektroninėmis priemonėmis naudojantis VVP IS. Konkurso sąlygų VII skyrius numatė, kad visi konkurso sąlygų paaiškinimai tiek teikiami pagal tiekėjų užklausimus, tiek perkančiosios organizacijos iniciatyva teikiami taip pat elektroninėmis priemonėmis. Tačiau nenumatė konkurso rengėjui (perkančiajai organizacijai) pareigos, kaip teigia ieškovas, tikrinti ar visi konkurso dalyviai skaito visą pateikiamą informaciją. Be to ieškovas dalyvavo visose keturiose pirkimo dalyse ir jo nurodyti informavimo dalyvių trūkumai nesutrukdė jam I bei II to paties pirkimo dalyse tapti konkurso laimėtoju. Nors ieškovas teigia negavęs atsakovo 2010 10 18 siųsto pranešimo apie pripažinimą laimėtojais ir preliminarios eilės sudarymą, 2010 09 30 gavo Viešojo pirkimo komisijos 2010 09 29 protokolą ir žinojo apie gautus pasiūlymus ir jų kainas, gavo 2010 11 03 pranešimą apie sudarytą galutinę pasiūlymų eilę, kuriuo buvo paskelbti visų konkurso dalių laimėtojai, todėl atsakovas buvo įsitikinęs, kad tiekėjas (ieškovas) gavo siųstus pranešimus (t.1,b.l.105,106,109,110) apie trečiojo asmens paskelbimą laimėtoju ir III ir IV konkurso dalyse. Teismas priėjo išvados, kad nepaisant kai kurių galimų tiekėjo informavimo nesklandumų, pastarieji nebuvo tokie, kurie būtų esminiai pažeidę ieškovo teises, o atsakovas buvo pagrįstai įsitikinęs, kad tiekėją jo siunčiama informacija pasiekia laiku. Teismas remdamasis minėtomis aplinkybėmis ir tikimybinių įrodymų vertinimo principu laikė, jog labiau tikėtina, kad ieškovas būdamas informuotas apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus ir jų siūlomas kainas (gavęs 2010 09 29 protokolą) apie tai, kad tapo laimėtoju pirmosiose dvejose konkurso dalyse negalėjo nežinoti ar nesidomėti, kas taps laimėtoju kitose dvejose dalyse, tačiau pretenziją pareiškė tik po mėnesio, praleidęs pateikimo terminus. Tai, kad atsakovas, vadovavosi nebegaliojančia VPĮ redakcija (VPĮ 39 straipsnis) numačiusia preliminarios eilės sudarymą, o galiojantis nuo 2010 03 02 preliminarios eilės sudarymo stadijos viešajame pirkime nebenumato, neturėjo įtakos tiekėjų teisėms kadangi sutartys buvo sudarytos tik po 15 dienų atidėjimo termino.

17Teismas taip pat nurodė, kad konkurso sąlygose buvo numatyta, jog pateikiant pasiūlymą (elektroninėmis priemonėmis) pagal 28.3. punktą turėjo būti pateikiama pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento tinkamai patvirtinama kopija sudaranti kartu su kitais dokumentais elektroninio pasiūlymo visumą. Konkurso sąlygų 23 punktas numatė, kad pasiūlymo užtikrinimo dokumento originalas perkančiajai organizacijai pateikiamas užklijuotame ir užantspauduotame voke paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus. Teismo vertinimu, ieškovo teiginiai, kad trečiojo asmens pasiūlymas neatitiko sąlygų dėl to, kad nebuvo pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas bylos nagrinėjimo metu nepasitvirtino. Konkurso sąlygų VIII punkte sureguliuota pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūra. Šioje procedūroje pagal konkurso sąlygų 53 punktą turėjo teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai. Atidarius elektroninėmis priemonėmis pateiktą pasiūlymą (55 punktas) ir atplėšus voką su tiekėjo pateiktu pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumento originalu, skelbiamas tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas ar pasiūlymas pateiktas CVP IS priemonėmis, ar nurodyti įgalioto asmens duomenys. Teismas nurodė, kad iš byloje pateikto Viešo pirkimo komisijos 2010 09 29 protokolo Nr.10 nuorašo matyti, jog ieškovas žinodamas apie šio posėdžio vietą ir laiką (nurodytas sąlygų 52 punkte) į posėdį neatvyko. Iš protokolo matyti, kad visų trijų dalyvavusių konkurse tiekėjų pasiūlymų galiojimo užtikrinimą patvirtinantys dokumentai buvo pateikti (t.1,b.l. 98). Posėdyje dalyvavę tiekėjų atstovai pastabų šiuo klausimu komisijai neturėjo, ieškovas nepateikė įrodymų leidžiančių teigti, kad minėtame komisijos protokole pateikti duomenys yra netikri ar iškraipyti. Teismas nurodė, kad iš į bylą pateikto Viešųjų pirkimų tarnybos atsakymo galima spręsti, kad atsakovas buvo šiuo klausimu kreipęsis į tarnybą, kuri atsakė, kad draudimo poliso originalas nėra reikalingas jeigu perkančioji organizacija galės pasinaudoti pasiūlymo galiojimo užtikrinimu, pateikusi draudimo liudijimą (t.1,b.l.163), kad toks užtikrinimo dokumentų kopijų pateikimas yra sąlygotas pasirinkto dokumentų pateikimo elektroninėmis priemonėmis būdo ir sudaro visą elektroninio pasiūlymo visumą, todėl toks elektroninis pasiūlymas pilnai atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus. Teismo nuomone, ginčo konkurso sąlygos šiuo klausimu buvo neaiškios, kad atsakovas siekdamas šioje situacijoje pasielgti teisingai kreipėsi išaiškinimo į Viešųjų pirkimų tarnybą ir gavo išaiškinimą, bei veikė pagal gautą išaiškinimą.

18Ieškovas teigė, kad trečiojo asmens kvalifikacija negalėjo būti pripažinta tinkama pirkimo III dalyje, nes tretysis asmuo nėra instaliavęs nei vieno rentgeno aparato ir neturi sertifikuoto specialisto įrangos diegimui bei techninei priežiūrai. Teismas pažymėjo, kad konkurso sąlygų III skyrius numatė dviejų dalių reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai: bendruosius kvalifikacijos reikalavimus ir ekonominės bei finansinės būklės, techninio bei profesinio pajėgumo reikalavimus. Ginčo byloje aktualus bendrųjų reikalavimų 15.6. punktas numatęs jog tiekėjas turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai sudaryti (įrodinėjama pateikiant juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir įstatų dalies tinkamai patvirtintą kopiją ar kitus dokumentus). Taip pat aktualūs ekonominės bei finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumų kvalifikacinių reikalavimų 15.10. punktas numatęs pareigą įrodyti jog tiekėjas gali teikti siūlomą prekę (įrodinėjamą gamintojo ar jo įgalioto atstovo įgaliojimo kopija patvirtinančia, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos prekės gamintojo atstovas), 15. 11. punktas numatęs, kad tiekėjas turi turėti bent vieną specialistą įrangos diegimui ir techninei priežiūrai (įrodoma pateikiant sertifikato kopiją) ir 15.12 punktas reikalaujantis būti įvykužius bent vieną sutartį pagal atitinkamas pirkimo dalis per paskutinius trejus metus arba per laiką nuo registracijos jeigu tiekėjas veiklą vykdo mažiau nei trejus metus. Taigi konkurso sąlygos nekėlė reikalavimo pačiam tiekėjui būti instaliavus rentgeno aparatus, reikalavimas buvo bendro pobūdžio būti įvykužius bent vieną analogišką sutartį. Konkurso sąlygos nenumatė tiekėjui jokių apribojimų ir pasinaudoti VPĮ 32 straipsnio 3, 4 dalyse numatytomis išlygomis, kad prireikus konkretaus pirkimo atveju tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais, įrodydamas perkančiajai organizacijai, kad vykdant sutartį tie ištekliai jam bus prieinami, o dėl pateisinamų priežasčių negalėdamas pateikti perkančiosios organizacijos reikalaujamų dokumentų, turi teisę vietoj jų pateikti kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ar informaciją, kurie patvirtintų, kad kandidato ar dalyvio kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus. Tretysis asmuo savo pasiūlyme pateikė duomenis apie įvykdytas sutartis bei užsakovų atsiliepimus su darbų įvertinimu (t.1,b.l.119-122). Atsakovas buvo papildomai užsiklausęs (t.1,b.l.126) ar tiekėjas (tretysis asmuo) turi Radiacinės saugos centro licenciją montavimui ir gamintojo įgaliojimą montuoti jo įrenginius, kuriuos pastarasis papildė atsiųsdamas reikalaujamus dokumentus (t.1,b.l.125-131). Teismo vertinimu, toks ieškovo prašymas patikslinti tiekėjo kvalifikacinius duomenis nevertintinas kaip patikslinimas kai neatitinkantis sąlygų pasiūlymas tampa sąlygas atitinkančiu pasiūlymu. VPĮ 32 straipsnio 5 dalis nustato ne tik perkančiosios organizacijos teisę, bet ir pareigą tais atvejais, kai konkurso dalyvis pateikia netikslius, neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų prašyti šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą.

19Teismas nurodė, kad ieškovas taip pat neįrodė, kad trečiojo asmens pasiūlymas IV dalyje neatitiko techninės specifikacijos, vertimų į lietuvių kalbą reikalavimų. Ieškovo teigimu, atstovas nebuvo pateikęs techninės specifikacijos parametrų atitikimą patvirtinančių techninių siūlomų objektų aprašų vertimų. Teismas šiuo klausimu sutiko su atsakovo pozicija, kad jis yra tinkamai užpildęs techninės specifikacijos dalį ties atskirais specifikacijos punktais yra pateikęs nuorodas į gamintojo dokumentaciją ir įrašęs siūlomus parametrus. Teismas taip pat konstatavo, kad atsakovas yra tinkamai, pagal konkurso sąlygų 25 punkto reikalavimus (t.1,b.l.28) pateikęs vertimus į lietuvių kalbą pateikdamas tik aktualius šiam pirkimui išrašus išverstus į lietuvių kalbą.

20Atsakovas ir tretysis asmuo yra sudarę sutartį, kuri pilnai įvykdyta.(t.3,b.l.33-43), įdiegta medicininė įranga veikia, o tai reiškia, kad viešojo pirkimo tikslai, numatyti VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje perkančiajai organizacijai sudaryti sutartį leidžiančią įsigyti reikalingas prekes racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (šiuo atveju už mažiausią pasiūlytą kainą) buvo pasiekti, nepažeidžiant VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje numatytų principų. Bylos nagrinėjimo metu nenustatyta ieškovo teisių pažeidimo galėjusių įtakoti kitokį ginčo viešojo pirkimo rezultatą, ieškovo esminės teisės pirkime nebuvo pažeistos.

21III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

22Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Limeta” prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 5 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą- ieškovo UAB „Limeta“ ieškinį tenkinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą ieškovas grindžia šiais argumentais:

231. Vilniaus apygardos teismas, nagrinėdamas civilinę bylą ir priimdamas skundžiamą sprendimą pažeidė procesinės teisės normas, reglamentuojančias įrodymų tyrimą ir vertinimą ir dėl šio pažeidimo byloje neteisingai nustatė faktines aplinkybes ir bylą išsprendė neteisingai.

242. Teismas nenustatė aplinkybių, reikšmingų bylai teisingai išspręsti. Atsakovo sprendimas atmesti UAB „Limeta“ 2010-11-18 pretenziją Nr. 4-188 yra neteisėtas, kadangi pretenzija buvo pateikta laiku, todėl privalėjo būti išnagrinėta priimant motyvuotą sprendimą, atsižvelgiant į pakartotinai pateiktą 2010-11-22 pretenziją. Atsakovas, net ir esant sudarytai pirkimo sutarčiai, paaiškėjus pretenzijose nurodytoms aplinkybėms ir faktui, kad pranešimas 2010-10-18 apie sudarytą pasiūlymų eilę UAB „Limeta“ nebuvo išsiųstas, privalėjo vykdyti Viešųjų pirkimų įstatyme jam nustatytas pareigas, atnaujinti pasiūlymų vertinimo ir pretenzijos nagrinėjimo procedūras ir tik jas atlikęs, iš naujo priimti sprendimus dėl Konkurso laimėtojo.

253. Teismas neteisingai nustatė aplinkybę, kad pirkimo sutartys su trečiuoju asmeniu UAB „Kodmeda“ buvo sudarytos po 15 dienų atidėjimo termino. Atsakovas VšĮ Naujininkų poliklinika, sudarydama pirkimo sutartis, pažeidė imperatyvią Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 9 dalies nuostatą, kad pirkimo sutartis turi būti sudaroma ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo terminas.

264. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad atsakovas nepažeidė Konkurso sąlygų reikalavimų dėl pasiūlymo garantijos pateikimo, vertindamas UAB „Kodmeda“ pateiktą pasiūlymo užtikrinimą, nors teigė, kad Konkurso sąlygos šiuo klausimu buvo neaiškios. Atsakovas netinkamai vertino UAB „Kodmeda“ pasiūlymą ir nepagrįstai jo neatmetė vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1, 2 ir 7 dalimis bei Konkurso sąlygų 65.4 punktu.

275. Atsakovas netinkamai nustatė UAB „Kodmeda“ kvalifikaciją ir nepagrįstai pripažino ją tinkama III pirkimo dalyje. UAB „Kodmeda“ kvalifikacija neatitiko Konkurso sąlygų 15.12 punkte nustatyto reikalavimo. Teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad konkurso sąlygos nekėlė reikalavimo pačiam tiekėjui būti instaliavus rentgeno aparatus ir kad reikalavimas buvo bendro pobūdžio būti įvykdžius bent vieną analogišką sutartį. Konkurso sąlygų 15.12 punkto kvalifikacijos reikalavimas nustatytas tiekėjui ir nurodyta, kad tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas. Todėl teismo padaryta išvada yra nepagrįsta, neparemta byloje esančiais įrodymais.

286. UAB „Kodmeda“ pasiūlyme pateikė netinkamus dokumentų vertimus į lietuvių kalbą, nes pateikti vertimai padaryti tik pateikiant aktualius šiam pirkimui išrašus išverstus į lietuvių kalbą, o to nenumato nei Viešųjų pirkimų įstatymas, nei Konkurso sąlygos.

297. UAB „Kodmeda“ pažeisdama Konkurso sąlygų 28.5 punkto reikalavimą nepateikė gamintojų parengtų techninių aprašų ir/ar analogiškų dokumentų, patvirtinančių pasiūlymo techninės specifikacijos 1, 1.1-1.5, 1.7, 1.8, 1.10, 1.15-1.17, 2,3-3.2.3,3.6, 3.6.3-3.6.6, 4-4.3.1, 4.3.7, 5.4-5.5, 5.7-5.8, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.5-6, 6.2, nenurodyta garantija, 11.3, 11.6, 12.6, 14, 15.5-15.7 punktų reikalavimus. UAB „Kodmeda“ pasiūlyme nėra duomenų, patvirtinančių nurodytų parametrų atitikimą, todėl vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir Konkurso sąlygų 65.4 punktu atsakovas UAB „Kodmeda“ pasiūlymą privalėjo atmesti.

308. Teismas, priteisdamas bylinėjimosi išlaidas trečiajam asmeniui UAB „Kodmeda“ nesivadovavo CPK 98 straipsnio 2 dalimi. Teismas, priteisdamas trečiajam asmeniui bylinėjimosi išlaidas, neatsižvelgė į advokato darbo ir laiko sąnaudas, konkrečios bylos sudėtingumą atliktą bylos aplinkybių ir teismų praktikos analizę, kitų proceso dalyvių išlaidas, į tai, kad yra nustatyti rekomenduojami maksimalūs (ne minimalūs) priteistini užmokesčio dydžiai.

31Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Kodmeda“ prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2011-07-05 sprendimą ir priteisti iš ieškovo atsakovui bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teismas nepažeidė CPK normose įtvirtintų įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklių, nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės normų, reglamentuojančių įrodymų vertinimą, taikymo ir aiškinimo praktikos.

32Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2011-07-05 sprendimą bei priteisti iš ieškovo atsakovui bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad su apeliaciniu skundu ir jame nurodytais motyvais nesutinka, o Vilniaus apygardos teismo 2011-07-05 sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas, todėl jį naikinti ieškovo apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

33IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

34Apeliacinis skundas netenkintinas.

35Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl perkančiosios organizacijos veiksmų įsigyjant prekes numatytas III ir IV atviro konkurso dalyse.

36Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas pagal VPĮ atviro konkurso būdu vykdė viešąjį pirkimą „Medicininės įrangos pirkimas“, kuris buvo suskirstytas į 4 dalis. Apeliantas ginčija pirkimo 3 dalies „Dviejų darbo vietų rentgeno aparatas“ ir 4 dalies „Dviejų rentgeno aparatų skaitmenizavimo sistema“ rezultatus.

37Dėl 2010 m. lapkričio 18 d. pateiktos pretenzijos atmetimo

38Apelianto nuomone, atsakovo sprendimas atmesti UAB „Limeta“ 2010-11-18 pretenziją yra neteisėtas, kadangi pretenzija buvo pateikta laiku, todėl privalėjo būti išnagrinėta priimant motyvuotą sprendimą, atsižvelgiant į pakartotinai pateiktą 2010-11-22 pretenziją. Kaip matyti iš bylos medžiagos atsakovas su trečiuoju asmeniu UAB „Kodmeda“ 2010 m. lapkričio 8 d. sudarė sutartį dėl viešojo pirkimo (dėl 3 ir 4 dalyse nurodytų prekių pirkimo). Ieškovas 2010 m. lapkričio 18 d. pateikė pretenziją, kuria reikalavo panaikinti atsakovo sprendimus dėl pasiūlymų eilės sudarymo pirkimo 3 ir 4 dalyse, atmesti trečiojo asmens UAB „Kodmeda“ pasiūlymą ir sudaryti naują pasiūlymų eilę. Minėtą pretenziją atsakovas 2010 m. lapkričio 22 d. raštu atmetė, remdamasi tuo, kad ieškovas praleido VPĮ 94 straipsnyje nustatytą pretenzijos pateikimo perkančiajai organizacijai terminą bei tuo, kad atsakovas turi teisę nagrinėti tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos. Ieškovas 2010 m. lapkričio 22 d. pateikė pretenziją, kuria prašė išnagrinėti šią ir 2010 m. lapkričio 18 d. pretenziją ir jas patenkinti, tačiau atsakovas ir šios ieškovo pretenzijos netenkino, nurodydamas, kad dėl klaidos Centrinės viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ieškovas negavo 2010 m. spalio 18 d. išsiųsto pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę.

39Teisėjų kolegija atsižvelgdama į tai, kad nors ieškovas teigia negavęs atsakovo 2010 m. spalio 18 d. išsiųsto pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę yra būtina atsižvelgti į kitas svarbias faktines bylos aplinkybes, kurių pagrindu būtų galima spręsti ar aplinkybė dėl 2010 m. spalio 18 d. negauto pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę, galėjo iš esmės pažeisti ieškovo teises. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas ir atsakovas 2010 m. spalio 20 d. sudarė pirkimo sutartis pirkimo I ir II dalyse, todėl natūralu, kad ieškovas kaip apdairus ir rūpestingas konkurso dalyvis, turėjo galimybę išsiaiškinti kas yra laimėtojas dėl 3 ir 4 pirkimo dalių. Be to, ieškovas 2010 m. rugsėjo 30 d. gavo 2010 m. rugsėjo 29 d. pirkimo komisijos protokolą ir tokiu būdu sužinojo apie kitų dalyvių pasiūlymus ir jų kainas. Ieškovas taip pat gavo 2010 m. lapkričio 3 d. pranešimą apie sudarytą galutinę pasiūlymų eilę. Todėl išvardintų aplinkybių visuma leidžia teisėjų kolegijai daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog ieškovas turėdamas aukščiau įvardintą informaciją, negalėjo nežinoti kas taps laimėtoju kitose dvejose dalyse, todėl pateikdamas pretenziją praleido įstatyme numatytą pateikimo terminą.

40Dėl sutarčių sudarymo po 15 dienų atidėjimo termino pabaigos

41Apeliaciniame skunde apeliantas nurodo, kad teismas neteisingai nustatė aplinkybę, jog pirkimo sutartys su trečiuoju asmeniu UAB „Kodmeda“ buvo sudarytos po 15 dienų atidėjimo termino. Atsakovas VšĮ „Naujininkų poliklinika“, sudarydama pirkimo sutartis, pažeidė imperatyvią Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 9 dalies nuostatą, kad pirkimo sutartis turi būti sudaroma ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo terminas. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 9 dalies nuostatas, pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo terminas. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas vykdydamas pirkimą, pasinaudojo senomis pranešimo ir komisijos protokolo formomis, kurios nebeatitiko VPĮ redakcijos, įsigaliojusios 2010 m. kovo 2 d. nuostatų. Galiojanti VPĮ redakcija nebenumatė preliminarios ir galutinės pasiūlymų eilių sudarymo, tačiau atsakovas 2010 m. lapkričio 3 d. trečiajam asmeniui UAB „Kodmeda“ pasiūlė sudaryti pirkimo sutartį ir ją sudarė 2010 m. lapkričio 8 d., t. y. pasibaigus 15 dienų atidėjimo terminui. Kaip teisingai savo atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo atsakovas, pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, VPĮ nuostatų bei konkurso sąlygų ir viešųjų pirkimų principų galimo pažeidimo bei perkančiosios organizacijos veiksmų ir priimtų sprendimų teisėtumo vertinimo kontekste būtina atsižvelgti į atitinkamų jos veiksmų ar sprendimų realiai sukeliamus padarinius tiekėjams. Grynai formalus nukrypimas nuo Viešųjų pirkimų įstatymo ar pirkimo dokumentuose nustatytos konkrečios procedūros ar jų vykdymo eigos, kuris iš esmės neturėjo įtakos dalyvių ir kitų tiekėjų teisių apimčiai, negali lemti viešųjų pirkimų principų pažeidimo ir būti pagrindu pripažinti sudarytą pirkimo sutartį negaliojančia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010 ir kt.). Todėl teisėjų kolegija atsižvelgdama į tai kas išdėstyta, bei į tai, kad nagrinėjamu atveju minėtos procedūros pažeidimas, kuris iš esmės neturėjo įtakos dalyvių ir kitų tiekėjų teisių apimčiai, laiko, kad pirmosios instancijos teismas šį pažeidimą pagrįstai vertino kaip formalaus pobūdžio ir negalintį turėti įtakos tiekėjų teisėms.

42Dėl UAB „Kodmeda“ pateikto pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumento

43Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentu, kad teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog atsakovas nepažeidė Konkurso sąlygų reikalavimų dėl pasiūlymo garantijos pateikimo, vertindamas UAB „Kodmeda“ pateiktą pasiūlymo užtikrinimą, nors teigė, kad Konkurso sąlygos šiuo klausimu buvo neaiškios. Apelianto nuomone, atsakovas netinkamai vertino UAB „Kodmeda“ pasiūlymą ir nepagrįstai jo neatmetė vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1, 2 ir 7 dalimis bei Konkurso sąlygų 65.4 punktu. Teisėjų kolegija atsižvelgdama į byloje esančią medžiagą bei pirmosios instancijos teismo sprendime nurodytus motyvus ir iš esmės su jais sutikdama, laiko, kad teismas tinkamai vertino konkurso sąlygas, atliktas perkančiosios organizacijos procedūras, faktines bylos aplinkybes t.y., kad Viešo pirkimo komisijos 2010 m. rugsėjo 29 d. protokolas Nr.10 patvirtina, jog visų trijų dalyvavusių konkurse tiekėjų pasiūlymų galiojimo užtikrinimą patvirtinantys dokumentai buvo pateikti bei tai, kad atsakovas elgėsi pagal Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimą. Tuo tarpu apelianto skunde išdėstyti argumentai šiuo klausimu teismo išvadų nepaneigia.

44Dėl trečiojo asmens kvalifikacijos atitikimo konkurso sąlygų reikalavimams

45Apelianto teigimu, atsakovas netinkamai nustatė UAB „Kodmeda“ kvalifikaciją ir nepagrįstai pripažino ją tinkama III pirkimo dalyje, nes UAB „Kodmeda“ kvalifikacija neatitiko Konkurso sąlygų 15.12 punkte nustatyto reikalavimo. Apelianto nuomone, teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad konkurso sąlygos nekėlė reikalavimo pačiam tiekėjui būti instaliavus rentgeno aparatus ir kad reikalavimas buvo bendro pobūdžio būti įvykdžius bent vieną analogišką sutartį. Kaip matyti iš konkurso sąlygų 15.12. punkto, kuriame yra keliami kvalifikacijos reikalavimai, yra nurodyta, kad yra reikalavimas tiekėjui turėti patirtį per paskutinius 3 metus, arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos, sėkmingai įgyvendinant bent 1 sutartį atitinkamai pagal pirkimo dalis. Pirmosios instancijos teismas tinkamai atliko konkurso sąlygų analizę ir pagrįstai sprendė, kad konkurso sąlygos nekėlė reikalavimo pačiam tiekėjui būti instaliavus rentgeno aparatus, nes kaip jau buvo minėta, reikalavimas buvo, kad tiekėjas būtų įgyvendinęs bent 1 analogišką sutartį. Pažymėtina, kad teismai dėl perkančiųjų organizacijų veiksmų teisėtumo sprendžia pagal atitinkamas VPĮ nuostatas, viešųjų pirkimų principus ir tikslą. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pagal byloje nustatytas aplinkybes nėra pagrindo VšĮ „Naujininkų poliklinika“ sprendimą dėl trečiojo asmens UAB „Kodmeda“ kvalifikacijos atitikties pirkimo sąlygoms pripažinti neteisėtu. Perkančiosios organizacijos veiksmai, kuriais ji trečiojo asmens kvalifikaciją vertino ir dėl jos priėmė sprendimą, atsižvelgdama ne tik į dokumentus, nurodytus pirkimo sąlygose, bet ir į kitus įvairius duomenis bei informaciją, kuri jai leido pagrįstai įsitikinti trečiojo asmens kvalifikacijos atitiktimi, ne pažeidžia VPĮ nuostatas ir principus, o juos įgyvendina.

46Dėl UAB „Kodmeda“pasiūlymo dokumentų vertimo į lietuvių kalbą

47Apeliaciniame skunde apeliantas nurodo, kad UAB „Kodmeda“ pasiūlyme pateikė netinkamus dokumentų vertimus į lietuvių kalbą, nes pateikti vertimai padaryti tik pateikiant aktualius šiam pirkimui išrašus išverstus į lietuvių kalbą, o to nenumato nei Viešųjų pirkimų įstatymas, nei Konkurso sąlygos. Kaip matyti iš bylos medžiagos, konkurso sąlygų 25 punkte buvo nustatyta, jog tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiami lietuvių kalba ir tinkamu vertimo patvirtinimu laikomas vertimas, patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu. Bylos duomenys patvirtina, kad trečiasis asmuo yra pateikęs dalinį dokumento vertimą, kuriame apibūdinama atsakovo reikalaujamo parametro reikšmė, todėl laikytina, kad toks vertimas neprieštarauja konkurso sąlygų 25 punkto sąlygai.

48Dėl UAB „Kodmeda“ pasiūlymo IV pirkimo dalyje atitikimo konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams

49Apelianto teigimu, UAB „Kodmeda“ pažeisdama Konkurso sąlygų 28.5 punkto reikalavimą nepateikė gamintojų parengtų techninių aprašų ir/ar analogiškų dokumentų, patvirtinančių pasiūlymo techninės specifikacijos 1, 1.1-1.5, 1.7, 1.8, 1.10, 1.15-1.17, 2,3-3.2.3,3.6, 3.6.3-3.6.6, 4-4.3.1, 4.3.7, 5.4-5.5, 5.7-5.8, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.5-6, 6.2, nenurodyta garantija, 11.3, 11.6, 12.6, 14, 15.5-15.7 punktų reikalavimus. UAB „Kodmeda“ pasiūlyme nėra duomenų, patvirtinančių nurodytų parametrų atitikimą, todėl vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir Konkurso sąlygų 65.4 punktu atsakovas UAB „Kodmeda“ pasiūlymą privalėjo atmesti. Teisėjų kolegija šį apelianto argumentą vertina kaip deklaratyvų, nes apeliantas nepateikė jokių naujų įrodymų, kurie patvirtintų, kad trečiojo asmens UAB „Kodmeda“ pasiūlymas IV pirkimo dalyje neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, t.y. jog UAB „Kodmeda“ nepateikė gamintojų parengtų techninių aprašų ir analogiškų dokumentų, patvirtinančių pasiūlymo atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, todėl su šiuo apelianto argumentu nėra pagrindo sutikti.

50Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų

51Apeliaciniame skunde apeliantas taip pat nurodo, kad teismas pažeidė procesinės teisės normas, reglamentuojančias įrodymų tyrimą ir vertinimą ir dėl šio pažeidimo byloje neteisingai nustatė faktines aplinkybes ir bylą išsprendė neteisingai. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Tai yra laisvo įrodymų vertinimo principas, kuris reiškia, kad galutinai ir privalomai įrodymus įvertina teismas, tačiau atsižvelgdamas į įrodymų leistinumą ir sąsajumą (CPK 177 straipsnio 4 dalis, 180 straipsnis), kitas įrodinėjimo taisykles (CPK 182 straipsnis). Teisėjų kolegija vertina, kad pirmosios instancijos teismas laikėsi šių imperatyvų, todėl nepažeidė įrodymų leistinumo, tyrimo ir vertinimo taisyklių, tinkamai pritaikė ginčui aktualias teisės normas.

52Įvertinus išdėstytas aplinkybes, nėra pagrindo išvadai, kad perkančioji organizacija vykdydama konkursą pažeidė ieškovo teises, galėjusias įtakoti kitokius viešojo konkurso rezultatus. Todėl nėra pagrindo tenkinti ieškovo apeliacinį skundą.

53Apelianto teigimu, teismas, priteisdamas trečiajam asmeniui bylinėjimosi išlaidas, neatsižvelgė į advokato darbo ir laiko sąnaudas, konkrečios bylos sudėtingumą atliktą bylos aplinkybių ir teismų praktikos analizę, kitų proceso dalyvių išlaidas, į tai, kad yra nustatyti rekomenduojami maksimalūs (ne minimalūs) priteistini užmokesčio dydžiai. Teisėjų kolegija su šiuo apelianto argumentu sutikti negali, nes teismas vadovaujantis 2004 04 02 Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 Rekomendacijomis, priteistinas sumas sumažino.

54CPK 93 str. pagrindu iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos patirtos apeliacinės instancijos teisme. Atsakovas pateikė įrodymus, kad už advokato pagalbą apeliacinės instancijos teisme sumokėjo – 4840 Lt, o trečiasis asmuo pateikė įrodymus, kad už advokato pagalbą apeliacinės instancijos teisme sumokėjo – 2420 Lt ir prašo šias sumas priteisti iš ieškovo. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į bylos sudėtingumą, į tai, kad apeliacinės instancijos teismui buvo pateikti tik atsiliepimai į apeliacinį skundą, jokių naujų aplinkybių ar įrodymų nebuvo teikiama, apeliacinės instancijos teisme byla buvo nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, o taip pat į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr IR – 85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ir advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) dydžio, laiko pagrįsta ir priteistina atsakovui ir trečiajam asmeniui iš ieškovo po 1300 Lt išlaidų suma advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

55Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, jog apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

56Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

57Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

58Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Limeta“ atsakovui viešajai įstaigai „Naujininkų poliklinika“ ir trečiajam asmeniu „Kodmeda“ po 1300 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Limeta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas:... 6. 1) panaikinti atsakovo sprendimą atmesti ieškovo 2010-11-18 pretenziją;... 7. 2) pripažinti negaliojančiu atsakovo sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę,... 8. 3) pripažinti negaliojančiomis atsakovo ir trečiojo asmens 2010-11-08... 9. 4) priteisti iš atsakovo ieškovo naudai visas bylinėjimosi išlaidas.... 10. Vėliau pakeitė ieškinio dalyką prašydamas pripažinti, kad atsakovas VŠĮ... 11. Ieškovas nurodė, kad atsakovas, sudarydamas tiekimo sutartis: 2010-11-08... 12. Atsakovas VšĮ Naujininkų poliklinika su ieškovo ieškiniu nesutiko, prašė... 13. Trečiasis asmuo UAB „Kodmeda“ su ieškiniu nesutiko ir nurodė, jog... 14. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 15. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 5 d. sprendimu nusprendė ieškinį... 16. Teismas nurodė, kad ginčo atviro konkurso sąlygų V skyriaus 22 punktas... 17. Teismas taip pat nurodė, kad konkurso sąlygose buvo numatyta, jog pateikiant... 18. Ieškovas teigė, kad trečiojo asmens kvalifikacija negalėjo būti... 19. Teismas nurodė, kad ieškovas taip pat neįrodė, kad trečiojo asmens... 20. Atsakovas ir tretysis asmuo yra sudarę sutartį, kuri pilnai... 21. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 22. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Limeta” prašo panaikinti Vilniaus... 23. 1. Vilniaus apygardos teismas, nagrinėdamas civilinę bylą ir priimdamas... 24. 2. Teismas nenustatė aplinkybių, reikšmingų bylai teisingai išspręsti.... 25. 3. Teismas neteisingai nustatė aplinkybę, kad pirkimo sutartys su trečiuoju... 26. 4. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad atsakovas nepažeidė Konkurso... 27. 5. Atsakovas netinkamai nustatė UAB „Kodmeda“ kvalifikaciją ir... 28. 6. UAB „Kodmeda“ pasiūlyme pateikė netinkamus dokumentų vertimus į... 29. 7. UAB „Kodmeda“ pažeisdama Konkurso sąlygų 28.5 punkto reikalavimą... 30. 8. Teismas, priteisdamas bylinėjimosi išlaidas trečiajam asmeniui UAB... 31. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Kodmeda“ prašo... 32. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo apeliacinį skundą atmesti... 33. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 34. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 35. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl perkančiosios... 36. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas pagal VPĮ atviro konkurso būdu... 37. Dėl 2010 m. lapkričio 18 d. pateiktos pretenzijos atmetimo... 38. Apelianto nuomone, atsakovo sprendimas atmesti UAB „Limeta“ 2010-11-18... 39. Teisėjų kolegija atsižvelgdama į tai, kad nors ieškovas teigia negavęs... 40. Dėl sutarčių sudarymo po 15 dienų atidėjimo termino pabaigos... 41. Apeliaciniame skunde apeliantas nurodo, kad teismas neteisingai nustatė... 42. Dėl UAB „Kodmeda“ pateikto pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumento... 43. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentu, kad teismas padarė... 44. Dėl trečiojo asmens kvalifikacijos atitikimo konkurso sąlygų reikalavimams... 45. Apelianto teigimu, atsakovas netinkamai nustatė UAB „Kodmeda“... 46. Dėl UAB „Kodmeda“pasiūlymo dokumentų vertimo į lietuvių kalbą... 47. Apeliaciniame skunde apeliantas nurodo, kad UAB „Kodmeda“ pasiūlyme... 48. Dėl UAB „Kodmeda“ pasiūlymo IV pirkimo dalyje atitikimo konkurso... 49. Apelianto teigimu, UAB „Kodmeda“ pažeisdama Konkurso sąlygų 28.5 punkto... 50. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų... 51. Apeliaciniame skunde apeliantas taip pat nurodo, kad teismas pažeidė... 52. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, nėra pagrindo išvadai, kad perkančioji... 53. Apelianto teigimu, teismas, priteisdamas trečiajam asmeniui bylinėjimosi... 54. CPK 93 str. pagrindu iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos patirtos... 55. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą,... 56. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 57. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 58. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Limeta“ atsakovui...