Byla eB2-3379-803/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „MEZRE“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „MEZRE“,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) pateikė pareiškimą, prašydama iškelti bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „MEZRE“.

62.

7Nurodė, kad Valstybinė mokesčių inspekcija yra UAB „MEZRE“ kreditorė. UAB „MEZRE“ įsiskolinimas valstybės (savivaldybės) biudžetui mokesčių apskaitos informacinės sistemos 2019 m. kovo 7 d. duomenis sudaro 34 636,80 Eur, iš kurių 6 951,51 Eur gyventojų pajamų mokesčio, 9 791,29 Eur pelno mokesčio ir 17 894,00 Eur pelno mokesčio avanso. Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimai išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto buvo pateikti vykdyti antstoliui, tačiau mokestinės nepriemokos išieškoti nepavyko. UAB ,,MEZRE“ negali įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų, taikomi priverstinio išieškojimo veiksmai nerezultatyvūs, bendrovė realizuotino turto neturi, visos išieškojimo galimybės išnaudotos, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalies nuostatomis atsakovė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla.

83.

9Atsakovė UAB „MEZRE“ atsiliepime į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo nurodė, kad su pareiškimu sutinka. Kartu su atsiliepimu pateikė įmonės kreditorių sąrašą, praėjusių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinį bei finansinių ataskaitų rinkinį iki 2019 m. gegužės 27 d.

10II.

11Teismo motyvai, išaiškinimai ir išvados

124.

13Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalis nustato, jog bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nustatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

145.

15Įmonės nemokumas ĮBĮ apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės – komercinės veiklos rezultatai, atspindintys galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-491-381/2018).

166.

17Nustatyta, kad UAB „MEZRE“ juridinių asmenų registre įregistruota 2011 m. spalio 13 d. Nuo 2011 m. spalio 14 d. UAB „MEZRE“ vadovas yra V. J..

187.

19ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje reglamentuota įmonės vadovo pareiga teismui pateikti įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus, t. y. įmonės vadovas privalo teismui pateikti visus duomenis, reikšmingus sprendžiant įmonės (ne)mokumo klausimą pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtintą įmonės nemokumo apibrėžimą.

208.

21Nagrinėjamu atveju UAB ,,MEZRE“ vadovas pateikė teismui atsiliepimą į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentus, bei kitus dokumentus, kuriais remiantis būtų galima nustatyti realią atsakovės finansinę padėtį. Pagal bendrovės vadovo teismui pateiktus 2019 m. gegužės 27 d. UAB ,,MEZRE“ balanso duomenis įmonės turto vertė iš viso yra 14 857 Eur, tuo tarpu per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 97 180 Eur. Pagal 2019 m. gegužės 27 d. pelno (nuostolių) ataskaitą UAB ,,MEZRE“ patyrė 272 662 Eur nuostolių. Pagal UAB ,,MEZRE“ balansą už 2018 metus įmonės turto vertė – 14 857 Eur. Įmonės mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai sudarė 97 180 Eur, ir visa ši suma yra per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. Pagal pelno (nuostolių) ataskaitą UAB MEZRE“ laikotarpiu nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31 patyrė 272 662 Eur nuostolių.

229.

23UAB „MEZRE“ vadovas kartu su atsiliepimu pateikė teismui kreditorių sąrašą, iš kurio matyti, jog UAB ,,MEZRE“ 2019 m. gegužės 27 d. įsiskolinimas kreditoriams sudaro 68 517,18 Eur.

2410.

25Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad mokesčių apskaitos informacinės sistemos 2019 m. kovo 7 d. duomenis atsakovės įsiskolinimas Valstybinei mokesčių inspekcijai sudaro 34 636,80 Eur, iš kurių 6 951,51 Eur gyventojų pajamų mokesčio, 9 791,29 Eur pelno mokesčio ir 17 894,00 Eur pelno mokesčio avanso. Siekiant išieškoti įsiskolinimą atsakovei buvo taikytos priverstinio poveikio priemonės. Valstybinė mokesčių inspekcijos viršininko sprendimai išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto buvo pateikti vykdyti antstoliui, tačiau mokestinės nepriemokos išieškoti nepavyko. Antstolis D. Š. 2018 m. rugsėjo 20 d. pažymoje nurodė, kad skolininkas registruoto kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą, neturi. Areštuotos bendrovės sąskaitos bankuose, tačiau jose piniginių lėšų judėjimo nėra.

2611.

27Remiantis viešais Sodra duomenimis nustatyta, jog įmonėje apdraustųjų asmenų nėra, įmonės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos biudžetui 2019 m. birželio 18 d. yra 845,14 Eur.

2812.

29Pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos viešuosius duomenis 2019 m. birželio 21 d. įmonės mokestinės nepriemokos suma yra 39 089,31 Eur.

3013.

31VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro duomenimis nustatyta, jog UAB „MEZRE“ nuosavybės teise registruoto nekilnojamojo turto neturi.

3214.

33VĮ Regitra duomenimis nustatyta, jog UAB „MEZRE“ nuosavybės teise neturi registruotų transporto priemonių.

3415.

35Nagrinėjamu atveju pareiškėja pareiškimą grindžia ĮBĮ 4 straipsnio 1 dalies 3 punktu, kuriame nurodyta, kad vienas iš bankroto bylos iškėlimo įmonei pagrindų atsiranda tada, kai įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų. Minėta, jog pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

3616.

37Nustatyta, jog bylos nagrinėjimo metu pagal teismui pateiktus duomenis atsakovės įsiskolinimas kreditorei Valstybinei mokesčių inspekcijai sudaro 34 636,80 Eur. Pagal bendrovės vadovo duomenis UAB „MEZRE“ pradelstų kreditorių reikalavimų suma – 68 517,18 Eur viršija į bendrovės 2019 m. gegužės 27 d. balansą įrašyto turto vertę – 14 857 Eur.

3817.

39Pareiškėjos bei atsakovės vadovo pateikti duomenys, bei teismo aukščiau nustatytos aplinkybės, patvirtina UAB ,,MEZRE“ nemokumą ir akivaizdų negalėjimą atsiskaityti su kreditoriais bei ketinimą nevykdyti savo įsipareigojimų.

4018.

41Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad UAB ,,MEZRE“ iškeltų ir nagrinėjamų bylų Lietuvos teismuose nėra.

4219.

43Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius. Vertintina, jog minėtos aplinkybės pagrindžia tai, jog UAB ,,MEZRE“ veiklos nevykdo, neturi darbuotojų, yra nemoki ir negali atsiskaityti su savo kreditoriais, todėl atsakovei keltina bankroto byla, skirtinas įmonės administratorius (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1, 2 punktai, 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

4420.

45Pasinaudojus bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa buvo parinkta bankroto administratorės mažosios bendrijos (toliau – MB) GAMTUTĖ (sąrašo eilės Nr. B-JA214) kandidatūra. Duomenų, kad siūloma administratorės kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalies normoms, teismas neturi. Atsižvelgiant į tai, jog bankroto administratorė yra pateikusi sutikimą – deklaraciją administruoti įmonę ir sutikime – deklaracijoje nenurodomi ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalyje numatyti apribojimai, dėl kurių šis asmuo negali būti paskirtas įmonės administratoriumi, spręstina UAB ,,MEZRE“ bankroto administratore paskirti MB GAMTUTĖ (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

4621.

47Išaiškintina, jog teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

4822.

49Iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos areštuotinas visas bankrutuojančios UAB ,,MEZRE“ nekilnojamasis turtas ir kitas ilgalaikis materialusis turtas (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

5023.

51Nutarties dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdytina skubiai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 152 straipsnio 1 dalis).

52Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1, 2 punktais, 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

53iškelti UAB „MEZRE“ (juridinio asmens kodas 302676165, buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Didlaukio g. 80-96) bankroto bylą.

54UAB ,,MEZRE“ bankroto administratore paskirti MB ,,GAMTUTĖ“ (juridinio asmens kodas 302898027, sąrašo eilės Nr. B-JA214).

55Areštuoti visą bankrutuojančios UAB „MEZRE“ (juridinio asmens kodas 302676165, buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Didlaukio g. 80-96) nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialų turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

56Nustatyti ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį, nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos ir pavesti įmonės administratorei po termino pabaigos per vieną mėnesį pateikti teismui tvirtinti kreditorių sąrašą.

57Nustatyti laikotarpį, ne ilgesnį kaip 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį UAB ,,MEZRE“ valdymo organai privalo perduoti bankroto administratorei visus UAB ,,MEZRE“ dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis.

58Pavesti bankrutuojančios įmonės paskirtai bankroto administratorei: 1. atlikti ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus; 2. ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią ji turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti; 3 ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą.

59Įpareigoti bankrutuojančios įmonės paskirtą administratorę ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 4 punkto pagrindu pranešti kitiems teismams apie bankrutuojančiai įmonei iškeltas bylas, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, apie ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose atliekamus tyrimus, baudžiamąsias bylas, jeigu baudžiamosiose bylose pareikšti bankrutuojančios įmonės kreditorių civiliniai ieškiniai, jeigu baudžiamosiose bylose areštuotas bankrutuojančios įmonės turtas, antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš bankrutuojančios įmonės, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

60Nutarties dalį dėl bankrutuojančios įmonės nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto arešto vykdyti skubiai.

61Nutarties patvirtintą kopiją nedelsiant siųsti Turto arešto aktų registrui, pateikti nutarties patvirtintas kopijas pareiškėjai, atsakovei ir bankroto administratorei.

62Nutarties dalis dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą. Kita nutarties dalis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 6. 2.... 7. Nurodė, kad Valstybinė mokesčių inspekcija yra UAB „MEZRE“ kreditorė.... 8. 3.... 9. Atsakovė UAB „MEZRE“ atsiliepime į pareiškimą dėl bankroto bylos... 10. II.... 11. Teismo motyvai, išaiškinimai ir išvados... 12. 4.... 13. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9... 14. 5.... 15. Įmonės nemokumas ĮBĮ apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė... 16. 6.... 17. Nustatyta, kad UAB „MEZRE“ juridinių asmenų registre įregistruota 2011... 18. 7.... 19. ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje reglamentuota įmonės vadovo pareiga teismui... 20. 8.... 21. Nagrinėjamu atveju UAB ,,MEZRE“ vadovas pateikė teismui atsiliepimą į... 22. 9.... 23. UAB „MEZRE“ vadovas kartu su atsiliepimu pateikė teismui kreditorių... 24. 10.... 25. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad mokesčių apskaitos informacinės... 26. 11.... 27. Remiantis viešais Sodra duomenimis nustatyta, jog įmonėje apdraustųjų... 28. 12.... 29. Pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos viešuosius duomenis 2019 m.... 30. 13.... 31. VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro duomenimis nustatyta, jog... 32. 14.... 33. VĮ Regitra duomenimis nustatyta, jog UAB „MEZRE“ nuosavybės teise neturi... 34. 15.... 35. Nagrinėjamu atveju pareiškėja pareiškimą grindžia ĮBĮ 4 straipsnio 1... 36. 16.... 37. Nustatyta, jog bylos nagrinėjimo metu pagal teismui pateiktus duomenis... 38. 17.... 39. Pareiškėjos bei atsakovės vadovo pateikti duomenys, bei teismo aukščiau... 40. 18.... 41. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad UAB ,,MEZRE“... 42. 19.... 43. Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius... 44. 20.... 45. Pasinaudojus bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa buvo... 46. 21.... 47. Išaiškintina, jog teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir... 48. 22.... 49. Iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos areštuotinas visas... 50. 23.... 51. Nutarties dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdytina skubiai... 52. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių... 53. iškelti UAB „MEZRE“ (juridinio asmens kodas 302676165, buveinės adresas... 54. UAB ,,MEZRE“ bankroto administratore paskirti MB ,,GAMTUTĖ“ (juridinio... 55. Areštuoti visą bankrutuojančios UAB „MEZRE“ (juridinio asmens kodas... 56. Nustatyti ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį, nuo nutarties iškelti... 57. Nustatyti laikotarpį, ne ilgesnį kaip 15 dienų nuo nutarties iškelti... 58. Pavesti bankrutuojančios įmonės paskirtai bankroto administratorei: 1.... 59. Įpareigoti bankrutuojančios įmonės paskirtą administratorę ĮBĮ 10... 60. Nutarties dalį dėl bankrutuojančios įmonės nekilnojamo turto ir kito... 61. Nutarties patvirtintą kopiją nedelsiant siųsti Turto arešto aktų... 62. Nutarties dalis dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo...