Byla 2A-339-611/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Andžej Maciejevski,

2kolegijos teisėjų Dalios Kačinskienės ir Dalios Višinskienės,

3sekretoriaujant Jonei Markovičiūtei,

4dalyvaujant ieškovo atstovei adv.Neringai Pašukinskaitei,

5viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Nordea Bank Finland Plc, atstovaujamo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus, apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 3 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Nordea Bank Finland Plc, atstovaujamo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus, ieškinį atsakovei H. M. dėl skolos priteisimo.

6Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

7ieškovas Nordea Bank Finland Plc kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės H. M. 9107,45 Lt skolą, 24 proc. dydžio sutartyje numatytas metines palūkanas nuo 9107,45 Lt nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

8Atsakovė H. M. nepateikė atsiliepimo į ieškinį.

9Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2009 m. rugsėjo 3 d. sprendimu už akių ieškovo ieškinį tenkino iš dalies, priteisė ieškovui iš atsakovės 9107,45 Lt skolos, penkių procentų metines palūkanas nuo priteistos 9107,45 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2009-03-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisė iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Nustatė, jog 2007-05-21 ieškovas sudarė su atsakove sutartį dėl MasterCard vartojimo kredito kortelės su 8000,00 Lt limitu išdavimo. Atsakovė, pasinaudojusi ieškovo suteiktu kreditu, su ieškovu iki šiol neatsiskaitė. Nurodė, jog ieškovo reikalavimas iš atsakovės priteisti 24,00 procentų dydžio metines palūkanas nuo negrąžintos 9107,45 Lt kredito sumos, pagal MaestroCard kredito kortelės su nustatytu kredito limitu 2007-05-21 sutarties 4.4. punktą, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visos kredito sumos grąžinimo yra nepagrįstas. Ieškovas prašo procesinių palūkanų priteisimo. Pažymėjo, jog reikalaujamos priteisti procesinės palūkanos, kurios yra priteisiamos nuo bylos iškėlimo momento iki teismo sprendimo įvykdymo, yra nustatytos civilinio kodekso normomis. LR CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. LR CK 6.210 str. 1 d. nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Teismas konstatavo, jog ieškovo prašomos priteisti 24 procentų dydžio metinės palūkanas nuo negrąžintos sumos prieštarauja LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. įstatyminėms nuostatoms, todėl ieškovo pateiktam reikalavimui turi būti taikoma LR CK 6.210 str. 1 d. norma, numatanti 5 procentų dydžio metines palūkanas.

10Ieškovas apeliaciniu skundu prašo pakeisti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 3 d. sprendimą už akių dalyje, kurioje Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas atmetė ieškinį, jį tenkinti visiškai ir priteisti iš atsakovės 24 procentų dydžio sutartyje nustatytas metines palūkanas, skaičiuojamas nuo panaudoto ir negrąžinto kredito bei nuo nesumokėtų palūkanų už naudojimąsi kreditu sumos, t.y. nuo 8363,45 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, bei bylinėjimosi išlaidas. Apeliantas nesutinka su teismo sprendimu už akių dalyje, kurioje ieškovo prašymas priteisti 24 procentų dydžio metines įsipareigojimų nevykdymo palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, buvo atmestas. Nurodo, jog pareiga mokėti procesinėmis vadinamas palūkanas atsiranda remiantis įstatymu. Skolininkas privalo mokėti įstatymo ar ginčo šalių susitarimu nustatyto dydžio procesines palūkanas, kurios laikomos minimaliais ieškovo nuostoliais, nepriklausomai nuo atsakovės kaltės. Pažymėjo, jog teismo nurodomas LR CK 6.210 str. l d. numatytas palūkanų dydis yra taikomas tik tada, kai įstatymai ar sutartis nenumato kitokio palūkanų dydžio, todėl palūkanas pagal prievoles, įskaitant procesines palūkanas, šalys turėjo teisę nustatyti šalių tarpusavio susitarimu. Ieškovas ieškinyje prašė priteisti ne įstatyme nustatyto dydžio palūkanas, o šalių tarpusavio susitarimu nustatytas sutartines palūkanas, t.y. 24 procentų dydžio metines įsipareigojimų nevykdymo palūkanas už neleistiną banko sąskaitos kreditą. Nagrinėjamu atveju šalys tarpusavio susitarimu buvo numatę, kad įsipareigojimų nevykdymo palūkanos, t.y. 24 procentai, bus skaičiuojamos nuo nustatytos mokėjimo dienos iki pakankamo lėšų kiekio sukaupimo sąskaitoje ar neleistino banko sąskaitos kredito padengimo dienos įskaitytinai (bendrųjų sąlygų 4.4 punktas). Kadangi atsakovė neįvykdė sutartyje nustatytos prievolės, nurodytos palūkanos yra taikomos ir apskaičiuojamos ne tik iki bylos iškėlimo teisme, bet ir nuo bylos iškėlimo teisme iki faktiško teismo sprendimo įvykdymo dienos. LR CK 6.37 str. 3 d. nurodoma, kad šalys gali raštu susitarti ir dėl didesnių palūkanų, jeigu toks susitarimas neprieštarauja įstatymams ir sąžiningumo bei protingumo principams. Apeliantas teigia, jog atsižvelgiant į sutarties sudarymo metu komercinių bankų taikytus palūkanų dydžius, šalių sutartyje, įkainiuose ir bendrosiose sąlygose nustatytų palūkanų dydis neprieštarauja įstatymams, sąžiningumo ir protingumo principams. Pažymėjo, jog šalys savo susitarimu susitarė dėl sutartinių palūkanų taikymo, tokiu susitarimu pakeisdami LR CK 6.210 str. l d. numatytą palūkanų dydį, kad nuo visų atsakovo ieškovui nesumokėtų sumų yra skaičiuojamos 24 procentų dydžio metinės įsipareigojimų nevykdymo palūkanos, kurios yra skaičiuojamos nuo panaudoto ir negrąžinto kredito bei nuo nesumokėtų palūkanų už naudojimąsi kreditu sumos iki faktinio minėtų sumų sumokėjimo ieškovui dienos, t.y. teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir toks susitarimas neprieštarauja įstatymams ir sąžiningumo bei protingumo principams. Pabrėžė, jog ieškovas prašė priteisti sutartimi nustatytą palūkanų dydį, todėl teismas privalėjo priteisti būtent sutartimi, o ne įstatymu nustatytą palūkanų dydį.

11Apeliacinis skundas atmestinas.

12Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina ar nėra CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, daro išvadą, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

13Pagal LR CK 6.37 str. 1 d. palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai, pagal minėto straipsnio 2 d. skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal LR CK 6.210 str. 1 d. terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią mokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Taigi, LR CK 6.37 str. ir 6.210 str. 1 d. normų analizė leidžia daryti išvadą, kad skolininkui pareigą mokėti palūkanas gali numatyti šalių sudarytas susitarimas ir šių palūkanų dydis gali viršyti įstatyme nustatytą palūkanų dydį, tačiau šalys aiškiai ir nedviprasmiškai turi susitarti dėl tokių palūkanų taikymo. Jeigu šalys tarpusavio susitarimu nesutaria dėl palūkanų dydžio ir taikymo, tuomet kreditorius gali reikalauti įstatyme nustatyto dydžio ir už įstatyme nustatytą terminą palūkanų. Tokia sutartis dėl kitokių palūkanų taikymo nei numato įstatymas turėtų būti sudaroma raštu, tačiau nesant rašytinės sutarties, tokio susitarimo buvimą privalo įrodyti šalis, teigianti buvus tokį susitarimą. Rašytinė sutartis gali būti sudaroma surašant vieną dokumentą, pasirašomą sandorio šalių, arba šalims apsikeičiant atskirais dokumentais (LR CK 1.73 str. 2 d.). Sutartis, kuri sudaroma žodine ar rašytine forma, taip pat gali būti sudaroma pateikiant pasiūlymą ir jį priimant arba kitais šalių susitarimą pakankamai įrodančiais veiksmais (LR CK 6.162 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju šalys 2007-05-21 sudarė sutartį dėl MasterCard kredito kortelės su nustatytu kredito limitu išdavimo, dėl visų sąlygų susitarė raštu, todėl ir susitarimas dėl palūkanų nustatymo taip pat turėjo būti sudarytas raštu. Prašyme-sutartyje išduoti mokėjimo kortelę yra įrašas, kad atsakovė susipažino ir sutinka su bendrosiomis kortelių išdavimo ir naudojimo sąlygomis privatiems asmenims ir banko paslaugų įkainiais, tačiau po šiuo įrašu atsakovė nepasirašė. Ji pasirašė žemiau esančią sąlygą, kad patvirtina, jog visa tai, kas išdėstyta prašyme, yra teisinga, t.y. ji parašu patvirtino pateiktos informacijos teisingumą. Ieškovas nepateikė į bylą įrodymų, kad jis atsakovei įteikė tokias bendrąsias kortelių išdavimo ir naudojimo sąlygas privatiems asmenims bei banko paslaugų įkainius bei kad ji iš tikrųjų buvo supažindinta su šiais dokumentais. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad į bylą ieškovo pateiktos bendrosios kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygos privatiems asmenims (b.l.9-24) bei paslaugų kainos (b.l.25) galioja nuo 2008-08-01, o sutartis sudaryta 2007-05-21, todėl jos negali būti taikomos šioje byloje, nes nėra įrodymų, kad atsakovė buvo supažindinta su šiomis sąlygomis ir paslaugų kainomis bei kad sutiko su jomis. Tarp šalių sudarytoje sutartyje nėra aiškiai išreikštos sąlygos dėl procesinių palūkanų dydžio ir skaičiavimo tvarkos. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, kad, kadangi sutartis sudaryta raštu, tai keičiama ji gali būti šalių tarpusavio susitarimu tokia pačia forma kaip ir sudaryta, t.y. raštu, o toks reikalavimas kyla iš LR CK 6.156 str. 1 d. įtvirtinto šalių laisvės principo. Todėl sąlyga dėl palūkanų dydžio ir taikymo turi būti nurodoma pačioje sutartyje ir negali būti kitai šaliai suteikta teisė vienašališkai keisti sutarties sąlygas, įskaitant ir sąlygą dėl palūkanų. Pažymėtina, nagrinėjamu atveju šalys sudarė sudarė sutartį su standartinėmis sąlygomis, kadangi sutartis sudaryta pagal iš anksto ieškovo parengtą sutartį, skirtą nevienkartiniam naudojimui (LR CK 6.185 str.), be to, atsakovė yra vartotoja, kadangi ji sutartį sudarė kaip fizinis asmuo ir nėra byloje įrodymų, kad ji sutartį sudarė kaip verslininkė ir verslo tikslais. Be to, pagal LR CK 6.193 str. 4 d. esant abejonėms dėl sutarties sąlygų, jos turi būti aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai, visais atvejais jos turi būti aiškinamos vartotojų naudai. Kadangi nagrinėjamu atveju ieškovas nepateikė į bylą aiškaus susitarimo su atsakove dėl ieškovo ieškinyje nurodomo 24 procentų dydžio metinių palūkanų taikymo, todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė ieškovui iš atsakovo LR CK 6.210 str. 1 d. nustatyto dydžio 5 procentų dydžio metines palūkanas. Ieškovo apeliaciniame skunde minimos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys šioje byloje netaikytinos, nes nesutampa nurodytų bylų ir nagrinėjamos bylos ratio decidendi, kadangi ieškovas neįrodė, kad sudarė sutartį su atsakove dėl 24 procentų dydžio metinių palūkanų taikymo, todėl nesamo susitarimo teisėtumo klausimas šioje nenagrinėjamas.

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau minėtais motyvais, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, ištyrė visus byloje surinktus įrodymus ir teisingai juos įvertino, padarė pagrįstas išvadas, tinkamai jas motyvavo, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Keisti ar naikinti šį sprendimą apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo. Dėl nurodytų priežasčių ieškovo apeliacinis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (LR CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

15Atmetus ieškovo apeliacinį skundą, iš jo valstybei priteistina 8,30 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p., 331 str., teisėjų kolegija

Nutarė

18Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 3 d. sprendimą už akių palikti nepakeistą.

19Priteisti iš ieškovo Nordea Bank Finland Plc, atstovaujamo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus, 8,30 Lt (aštuonis litus 30 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

Proceso dalyviai