Byla 2-228-732/2014
Dėl skolos priteisimo

1Molėtų rajono apylinkės teismo teisėjas Liudvikas Myško, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Orfis“ ieškinį atsakovui UAB „Derux“ dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovo priteisti 27737 Lt skolos, 4901,74 Lt sutartinių netesybų, 8,75 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2012-07-24 su atsakovu sudarė sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atsakovui parduoti prekes iš esamo asortimento, o atsakovas įsipareigojo prekes priimti ir už jas sumokėti. Pagal sutarties 1.2 p. išrašyta ir pirkėjui pateikta PVM sąskaita faktūra atlieka priėmimo-perdavimo akto funkciją, t.y. pasirašydamas PVM sąskaitą faktūrą atsakovas patvirtina, kad priimtas prekių kiekis, dydis, svoris, asortimentas ir kaina atitinka reikalavimus. Vykdant sutartį atsakovui parduota prekių už 27737 Lt, tačiau jis šios sumos ieškovui nesumokėjo. Remiantis sutarties 5.1 ir 4.2 p. atsakovui priskaičiuota 4901,74 Lt delspinigių. Dėl nurodytų sumų priteisimo ieškovas kreipėsi į teismą. Prašė bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

3Ieškinys tenkintinas.

4Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str. 1 d., LR CK 6.200 str. 1 d.). Įstatymas draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę (LR CK 6.59 str.). Šaliai neįvykdžius savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti ją įvykdyti.

5Sutartimi Nr. 12-812KL šalys susitarė, kad ieškovas įsipareigoja parduoti prekes iš ieškovo prekių asortimento pagal kainininke nurodytas ar atskirai suderintas kainas, o atsakovas įsipareigoja prekes priimti ir už jas atsiskaityti. Pagal sutarties 1.2. p. išrašyta ir pirkėjui pateikta PVM sąskaita faktūra atlieka priėmimo-perdavimo akto funkciją, t.y. pasirašydamas PVM sąskaitą faktūrą atsakovas patvirtina, kad priimtas prekių kiekis, dydis, svoris, asortimentas ir kaina atitinka reikalavimus (b. l. 6-8). 2013-03-29 – 2013-12-30 ieškovas atsakovui išrašė PVM sąskaitas faktūras Nr. 0002421, Nr. 0002462, Nr. 0002463, Nr. 0002480, Nr. 0002503, Nr. 0002505, Nr. 0002633, Nr. 0003439 33485,55 Lt sumai (b. l. 9-16). Skolų suderinimo akte ieškovo nurodyta, kad atsakovo skolos likutis 2014-02-17 sudarė 27737 Lt (b. l. 17). Kadangi atsakovas pretenzijų dėl prekių kokybės ar sąskaitų sumos nepareiškė, todėl skola iš jo priteistina. Be to, asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartines prievoles, privalo atlyginti kitai šaliai šios patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas (LR CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Tarp šalių sudarytos sutarties 5.1. p. numatyta, kad uždelsus atsiskaityti atsakovas moka ieškovui 0,04 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną dieną, o jei mokėjimo vėlavimas nors pagal vieną PVM sąskaitą faktūrą viršija 30 kalendorinių dienų, skaičiuojami 0,1 proc. dydžio delspinigiai. Viso už pavėluotą atsiskaityti laikotarpį ieškovas priskaičiavo 4901,74 Lt delspinigių.

6Kadangi atsakovas laiku ir tinkamai nevykdė piniginės prievolės, privalo mokėti ieškovui 8,75 procento dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo pakeitimo įstatymo 2 str. 5 d., 3 str.). Byla Molėtų rajono apylinkės teisme buvo iškelta 2014-02-28 (b. l. 2), tad palūkanos skaičiuotinos nuo minėtos dienos.

7Pagal LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 p., 93 str. 1 d. iš atsakovo ieškovui priteisiamos bylinėjimosi išlaidos – 490 Lt žyminio mokesčio (b. l. 5).

8Vadovaudamasis LR CPK 185 str., 262 str. 1 d., 428 str., teismas

Nutarė

9UAB „Orfis“, į.k. 167508747, ieškinį tenkinti ir priteisti iš atsakovo UAB „Derux“, į.k. 301840697, 27737 Lt (dvidešimt septynis tūkstančius septynis šimtus trisdešimt septynis litus) skolos, 4901,74 Lt (keturis tūkstančius devynis šimtus vieną litą 74 ct) delspinigių, 8,75 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2014-02-28 – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 490 Lt (keturis šimtus devyniasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų.

10Atsakovas per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo jam įteikimo dienos privalo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam Molėtų rajono apylinkės teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

11Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

12Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai