Byla 2-189-669/2012
Dėl nuostolių atlyginimo

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėjas Vaidas Gasiūnas,

2sekretoriaujant G. B.,

3dalyvaujant ieškovui R. V., jo atstovei advokato padėjėjai R. B.,

4atsakovo atstovui A. B..

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. V. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl nuostolių atlyginimo ir,

Nustatė

6ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui dėl žalos atlyginimo. Nurodė, kad 2010-01-01, apie 08:30 val., kelyje Mažeikiai-Plungė-Tauragė 67 km 850 m, įvyko eismo įvykis, kurio metu ieškovo vairuojamas automobilis Audi A4, valst. Nr. ( - ) partrenkė laukinį gyvūną – stirną. Šio eismo įvykio metu buvo smarkiai apgadintas ieškovo vairuotas automobilis, dėl ko ieškovas patyrė 1730 Lt nuostolių. Atsižvelgiant į tai, ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1730 Lt nuostolių atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškovo prašymu ieškinys išnagrinėtas dokumentinio proceso tvarka, 2011 m. rugsėjo 19 d. preliminariu sprendimu (b.l. 16-17) ieškovo reikalavimai pilnai patenkinti.

8Atsakovas Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės, su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad pagal LR Laukinės gyvūnijos įstatymo ir CK nuostatas, valstybė, kaip laukinių gyvūnų savininkas (valdytojas), šių gyvūnų padarytą žalą privalo atlyginti tik įstatymų numatytais atvejais ir nustatyta tvarka. Įstatymai nemato, kad žalą privalo atlyginti valstybė, jei ją patiria autotransporto priemonės savininkas dėl transporto priemonės susidūrimo su laukiniais gyvūnais. Atsakovas prieštaravimu prašo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – atmesti ieškovo ieškinį. Nurodo, kad sprendžiant konkretų žalos kilimo ir jos atlyginimo klausimą, įvertinant konkrečios autoįvykio vietos avaringumą, turėtų būti vertinama konkrečios autoįvykio vietos duomenų statistika (b.l. 20-42).

9Ieškovas atsiliepime į atsakovo prieštaravimus (b.l. 46-48) teigė nesutinką su atsakovės pozicija, prašė palikti byloje priimtą preliminarų sprendimą nepakeistu, nes jis pagrįstas ir teisingas. Teigia, kad valstybės institucijų sprendimų dėl gyvūnų populiacijos reguliavimo nepriėmimas, patvirtina atsakovo atsakomybę - rūpestingas ir apdairus savininkas turėjo miškingame kelio ruože imtis priemonių, kad laukiniams žvėrims būtų užkirstas kelias (statyti specialius kelio ženklus, užtvarus, garso barjerus, įrengti žvėris atbaidančių kvapų priemones). Techninių priemonių, kurios užkirstų kelią gyvūnams patekti į važiuojamąją kelio dalį, nebuvo imtasi ir tai patvirtina atsakovės nerūpestingumą bei priežastinį žalos ir, atsakovo neteisėto neveikimo ryšį.

10Teisminio nagrinėjimo metu ieškovas ir jo atstovė palaikė ieškinio reikalavimus ir prašė preliminarų teismo sprendimą palikti nepakeistu.

11Atsakovės atstovas teisminio nagrinėjimo metu prašė priimti naują sprendimą ir ieškinį atmesti. Atsakovės atstovas nurodė, kad ieškovas privalo įrodyti tris likusias būtinąsias civilinės atsakomybės sąlygas: žalą (nuostolius), neteisėtus veiksmus (neteisėtą neveikimą) ir priežastinį atsiradusios žalos bei neteisėtų veiksmų (neteisėto neveikimo) ryšį. Mano, kad nagrinėtinu atveju žalą patyrusiam asmeniui nepakanka įrodyti tik žalą (nuostolius) tam, kad atsirastų atsakovės pareiga atlyginti kitos šalies patirtus nuostolius. Todėl siūlo sprendžiant dėl laukinio gyvūno – stirnos - savininko atsakomybės, konkrečiai – dėl jo veiksmų, imantis priemonių žalai, sukeliamai laukinių žvėrių, išvengti, pakankamumo, šioje byloje, be kita ko, atsižvelgti į situaciją toje kelio vietoje, kuriame įvyko šiai bylai išspręsti reikšmingas eismo įvykis, taip pat į šio eismo įvykio aplinkybes. Paaiškino, kad byloje esantys įrodymai patvirtina, kad kompetentingos valstybės institucijos sekė avaringumo ginčo kelyje situaciją ir tendencijas. Įrodymai patvirtina, kad kelyje Mažeikiai-Plungė-Tauragė 67 km nėra buvę pasitaikę atvejų, kad būtų fiksuotas susidūrimas su laukiniu gyvūnu. Atkreipia dėmesį į tai, kad ir tuo atveju, jeigu įspėjamojo ženklo „Laukiniai gyvūnai“ neįrengimas būtų traktuojamas kaip atsakovo neteisėtas neveikimas, tai to nepakaktų teisiškai reikšmingam priežastiniam tokio neveikimo ir ieškovo nuostolių ryšiui konstatuoti.

12Byloje priimtas preliminarus sprendimas naikintinas ir ieškinys atmestinas (CPK 430 str. 6 d. 2 p.).

13Byloje surinkti įrodymai teikia pagrindą konstatuoti faktinę aplinkybę, jog 2010-01-01, apie 08:30 val., kelyje Mažeikiai-Plungė-Tauragė 67 km 850 m, ieškovo vairuojamas automobilis Audi A4, valst. Nr. ( - ) susidūrė su laikiniu gyvūnu – stirna.

14Laukinės gyvūnijos įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad laisvėje gyvenantys laukiniai gyvūnai nuosavybės teise priklauso valstybei. Taigi už stirnos, kaip laukinio gyvūno (laukinio žvėries) eismo įvykio metu padarytą žalą, privalėtų atsakyti šio laukinio gyvūno savininkė – valstybė.

15Tačiau susipažinęs su šalių argumentais ir pateiktais įrodymais, teismas sprendžia, kad ieškovas būtinųjų civilinei atsakomybei kilti sąlygų, kodėl valstybė, kaip laukinio gyvūno savininkė privalėtų atsakyti, neįrodė (LR CPK 178 str.). Ieškovas nepateikė įrodymų, kokie buvo laukinio žvėries savininko neteisėti veiksmai ir koks priežastinis neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos ryšys (3K-3-371/2011).

16Byloje nėra duomenų, kad valstybė ar jos institucijos būtų pažeidusios kelių ženklinimo tvarką, susisiekimo ministro 2004 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 3-390 patvirtintą Avaringųjų ruožų nustatymo valstybinės reikšmės keliuose metodiką ar kitų teisės aktų reikalavimus. Šioje civilinėje byloje, kai teisinio santykio pobūdis lemia veiksmų neteisėtumo prezumpciją, atsakovė įrodymais siekia ją paneigti, tokiu būdu ir ieškovas įtraukiamas į aktyvaus įrodinėjimo procesą, nes turi nuginčyti atsakovės teikiamus argumentus ir įrodymus. Ieškovas nepateikė argumentų ir įrodymų, kad atsakovės sprendimai dėl stirnų populiacijos reguliavimo netinkami, neatitiko Laukinės gyvūnijos, Medžioklės, kitų įstatymų, visuomenės interesų ir pan. Pagal susisiekimo ministro 2004 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 3-390 patvirtintą Avaringųjų ruožų nustatymo valstybinės reikšmės keliuose metodiką avaringi ruožai ir „juodosios dėmės“ nustatomos taikant 500 m ilgio slenkmenį ir jame per ketverius metus įvykusių avarijų skaičių. Statistika patvirtina, jog nuo 2006 m. vasario 27 d. iki 2009 m. lapkričio 30 d. duomenys dėl žvėrių išbėgimą į kelią, kas sukeltų eismo įvykį, nebuvo nei kartą fiksuoti. Tokia statistika objektyviai nepagrindžia būtinybės įrengti specialų ženklą, savo ruožtu jo nebuvimas, jei ir būtų laikomas atsakovo neteisėtu neveikimu, negali būti vertinamas kaip teisiškai reikšmingas priežastinis ryšys, nulėmęs ieškovo nuostolius (CK 6.247 straipsnis).

17Kadangi atsakovo veiksmų neteisėtumą, kaip civilinės atsakomybės sąlygą, privalo įrodyti ieškovas, todėl vien žalos padarymo faktas, kaip pagrindinis įrodymas atsakovo neteisėtą neveikimą, atmestinas. Statistikos rinkimas, analizių dėl eismo saugumo užtikrinimo darymas rodo, kad kompetentingos valstybės institucijos sekė avaringumo ginčo kelyje situaciją ir tendencijas, todėl negalima pripažinti buvus valstybės neveikimą. Priešingai, kompetentingų valstybės institucijų sprendimų dėl gyvūnų populiacijos reguliavimo, statistikos apie avaringus ruožus rinkimą, teismas vertina, kaip atsakovės pozityvų veikimą, kuriuo paneigiama veiksmų neteisėtumo prezumpcija ir nuginčijamas teisiškai reikšmingas priežastinis ryšys dėl ieškovo patirtų nuostolių.

18Išnagrinėjęs bylą, teismas daro išvadą, jog atsakovės nurodomų aplinkybių kontekste, yra pagrindas naikinti byloje priimtą preliminarų sprendimą (LR CPK 430 str. 6 d. 2 p.).

19Teisėjas, vadovaudamasis LR CPK 430 str. 6 d. 2 p., 430 str. 7 ir 8 d. d.,

Nutarė

20panaikinti 2010-09-19 preliminarų sprendimą, kuriuo priteista iš atsakovo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1730 Lt (vienas tūkstantis septyni šimtai trisdešimt litų) nuostolių atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011-09-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 28 Lt (dvidešimt aštuonis litus) bylinėjimosi išlaidų R. V. naudai ir, ieškinį atmesti.

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Plungės rajono apylinkės teismo teisėjas Vaidas Gasiūnas,... 2. sekretoriaujant G. B.,... 3. dalyvaujant ieškovui R. V., jo atstovei advokato padėjėjai R. B.,... 4. atsakovo atstovui A. B..... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. V.... 6. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui dėl žalos atlyginimo.... 7. Ieškovo prašymu ieškinys išnagrinėtas dokumentinio proceso tvarka, 2011 m.... 8. Atsakovas Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos... 9. Ieškovas atsiliepime į atsakovo prieštaravimus (b.l. 46-48) teigė... 10. Teisminio nagrinėjimo metu ieškovas ir jo atstovė palaikė ieškinio... 11. Atsakovės atstovas teisminio nagrinėjimo metu prašė priimti naują... 12. Byloje priimtas preliminarus sprendimas naikintinas ir ieškinys atmestinas... 13. Byloje surinkti įrodymai teikia pagrindą konstatuoti faktinę aplinkybę, jog... 14. Laukinės gyvūnijos įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad laisvėje... 15. Tačiau susipažinęs su šalių argumentais ir pateiktais įrodymais, teismas... 16. Byloje nėra duomenų, kad valstybė ar jos institucijos būtų pažeidusios... 17. Kadangi atsakovo veiksmų neteisėtumą, kaip civilinės atsakomybės sąlygą,... 18. Išnagrinėjęs bylą, teismas daro išvadą, jog atsakovės nurodomų... 19. Teisėjas, vadovaudamasis LR CPK 430 str. 6 d. 2 p., 430 str. 7 ir 8 d. d.,... 20. panaikinti 2010-09-19 preliminarų sprendimą, kuriuo priteista iš atsakovo... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...