Byla e2-107-921/2016
Dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Jurgita Čiginskaitė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą Nr. e2-107-921/2016 pagal ieškovo UAB „Sostinės kreditai“ ieškinį atsakovei A. Ž. dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo

Nustatė

2Ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 1490,11 Eur skolos (721,42 Eur kredito, 220,29 Eur nesumokėtos dalies paskolos kainos (palūkanų), 17,77 Eur kompensacinių palūkanų, 10,63 Eur delspinigių ir 520 Eur patirtos žalos), 78,11 proc. dydžio metinių palūkanų nuo 721,42 Eur kredito sumos nuo 2015 m. lapkričio 27 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 procentų metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje pareikštas prašymas priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį ar parengiamojo procesinio dokumento.

3Vadovaujantis CPK 142 str. 4 d., atsakovei be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jeigu yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad procesiniai dokumentai (ieškinio ir jo priedų nuorašai) įteikti atsakovei viešo paskelbimo būdu CPK 130 str. nustatyta tvarka. Per nustatytą terminą atsakovė nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms ir ieškovo prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Sprendimas už akių dėl neatvykusio ar procesinio dokumento nepateikusio atsakovo gali būti priimtas tik dėl tų ieškinio reikalavimų ir jį pagrindžiančių aplinkybių, apie kuriuos atsakovui buvo pranešta CPK nustatyta tvarka. Sprendimas už akių priimamas tik tais atvejais, kai byloje yra pateikti tik vienos iš šalių įrodymai. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Ieškovo ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir prie ieškinio pateiktais įrodymais nustatyta, kad 2015 m. vasario 27 d. tarp ieškovo ir atsakovės buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), kurios pagrindu ieškovas suteikė atsakovei 750 Eur dydžio vartojimo kreditą 24 mėnesių laikotarpiui su 78,11 procentų dydžio metine palūkanų norma, o atsakovė įsipareigojo laiku mokėti įmokas ir iki nustatyto termino grąžinti kreditą su 784,56 Eur kredito kaina. Atsakovė savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė, nemokėjo įmokų pagal nustatytą grafiką, t.y. daugiau kaip šešiasdešimt dienų pilnai nesumokėjo įmokų (Sutarties 7.5. punktas ir 7.5.1. papunktis), todėl ieškovas įgijo teisę reikalauti atsakovės prieš kredito grąžinimo terminą sumokėti visas pagal šią Sutartį mokėtinas įmokas. Duomenų, kad atsakovė būtų atsiskaičiusi su ieškovu nėra. Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą, yra pagrindas priteisti ieškovui iš atsakovės 721,42 Eur negrąžinto kredito ir 220,29 Eur nesumokėtos kredito kainos (CK 6.200, 6.205 straipsniai, 6.881 str. 2 d., 6.886 str. 1 d.).

7Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 17,77 Eur kompensacinių palūkanų pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 7.7 punktą, kuriuo šalys susitarė, kad suėjus kredito grąžinimo terminui, sutartinės dienos, mėnesio ar kito sutarto periodo ir atsakovei negrąžinus kredito, šalių sutartos palūkanos yra skaičiuojamos toliau už kiekvieną naudojimosi kredito suma dieną iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Atsakovė savo įsipareigojimų nevykdė, todėl iš atsakovės priteistina ieškovo naudai 17,77 Eur kompensacinių palūkanų.

8Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 10,63 Eur delspinigių, paskaičiuotų nuo negrąžinto kredito sumos. Sutarties bendrųjų sąlygų 7.4 punktu šalys susitarė, jog atsakovė, praleidusi terminą sumokėti įmoką, už kiekvieną termino praleidimo dieną nuo laiku nesumokėtos sumos privalo sumokėti ieškovui sutartinius 0,05 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas – kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, dėl to abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Atsižvelgiant į teismų praktiką bei į tai, kad teismas ieškovui priteisė iš atsakovės kompensuojamąsias palūkanas, ieškovo prašymas priteisti 10,63 Eur delspinigių atmestinas kaip nepagrįstas.

9Be to, ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 78,11 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.874 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti palūkanų, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, į tai, tarp ginčo šalių buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, atsakovė yra vartotoja. Pirmiau nurodytos vartojimo kredito sutarties specialiųjų sąlygų 1 punkte numatytos palūkanos, kurios mokamos esant sutarties pažeidimui, todėl atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Pažymėtina, kad Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatytas 0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną dydis taikytinas visų formų netesyboms – ir delspinigiams, ir baudoms. Norėdama, kad būtų priteisti didesni negu minimalūs nuostoliai ieškovas privalėjo juos įrodyti. Taip pat pažymėtina, kad ieškovė yra juridinis asmuo, kuris verčiasi komercine veikla (kreditų teikimu) ir yra savo srities profesionalė. Dėl to ieškovas, suteikdamas kreditą atsakovei turėjo patikrinti atsakovės galimybes grąžinti kreditą. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad, suteikdama kreditą elgėsi rūpestingai, patikrino, ar atsakovė sugebės laikantis nustatyto grafiko dalimis grąžinti kreditą. Dėl to, darytina išvada, kad ieškovas, sudarydamas Sutartį su atsakove, prisiėmė galimą kredito negrąžinimo riziką. Esant pirmiau nurodytoms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad ieškovas nepateikė į bylą įrodymų pagrindžiančių didesnius, negu minimalūs, nuostolius (CPK 178 str.). Dėl to, teismas daro išvadą, kad prašomos priteisti sutartinės palūkanos yra nepagrįstai didelės, pažeidžia nurodytoje teisės normoje nustatytą minimalų vartotojų teisių apsaugos standartą, todėl mažintinos iki 18,25 proc. (0,05 proc. x 365 dienos) (CK 6.37 str. 3 d.). Taigi, ieškovui iš atsakovės priteistina 18,25 proc. metinių palūkanų nuo 721,42 Eur kredito sumos nuo 2015 m. lapkričio 27 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10CK 6.261 str. nustato, kad praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais, todėl ieškovo prašymu iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio CK 6.210 str. 1 d. numatytos palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra 2015 m. gruodžio 7 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str.).

11Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys tenkintinas dalinai (patenkinta 99 proc. ieškinio reikalavimų), iš atsakovės ieškovui priteistina 21,78 Eur bylinėjimosi išlaidų (22 Eur x 99 proc.) (CPK 79 str., 93 str. 2 d.). Ieškovui grąžintina 12 Eur permokėta žyminio mokesčio dalis (CPK 87 str. 1 d. 1 p.). Išaiškintina, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos remdamasi teismo nutartimi (CPK 87 str. 3 d.).

12Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 520 Eur patirtą žalą už skolos administravimą. Patirtas išlaidas ieškovas grindžia 2015 m. spalio 26 d. ir 2015 m. lapkričio 25 d. UAB „( - )“ išrašytomis PVM sąskaitomis faktūromis Nr. KRATP 2546 ir Nr. KRATP 2593 už skolos administravimą bendrai 520,00 sumai. Iš byloje esančių įrodymų teismas daro išvadą, kad ieškovas minėtas išlaidas patyrė kreipiantis į teismą dėl atsakovės skolos su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo bei teikiant ieškinį. Atsižvelgiant į ieškovo nurodytą aplinkybę, šių išlaidų pobūdį, teismo vertinimu, šios išlaidos priskirtinos išlaidoms, susijusioms su bylos nagrinėjimu (CPK 88 str.), todėl šių išlaidų pagrįstumo klausimas spręstinas pagal bylinėjimosi išlaidas reglamentuojančias proceso teisės normas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas arba advokato padėjėjas. Kitokios atstovavimo išlaidos civilinio proceso dalyviui negali būti priteistos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015, 2015 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-334-687/2015). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovo prašymas priteisti 520,00 Eur teisinės pagalbos išlaidų už procesinio dokumento parengimą, sumokėtų UAB „( - )“, atmestinas (CPK 56 str., 93 str., 88 str., 98 str.).

13Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos finansų ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (įstatymo redakcija įsigaliojusi nuo 2015 m. sausio 1 d.) nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur, šioje byloje susidariusios 0,49 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės valstybei nepriteistinos.

14Vadovaujantis CPK 285 str. 1 d., 2 d., 286 str.,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovės A. Ž. (asmens kodas ( - )) 721,42 Eur (septynis šimtus dvidešimt vieną eurą ir 42 euro ct) negrąžinto kredito, 220,29 Eur (du šimtus dvidešimt eurų ir 29 euro ct) nesumokėtos dalies paskolos kainos, 17,77 Eur (septyniolika eurų ir 77 euro ct) dydžio kompensacines palūkanas, 18,25 proc. metinių palūkanų už negrąžintą 721,42 Eur kredito sumą nuo bylos iškėlimo, t. y. 2015 m. gruodžio 7 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2015 m. gruodžio 7 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 22 Eur (dvidešimt du eurus) bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „Sostinės kreditai“ (juridinio asmens kodas 302513887).

17Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

18Grąžinti ieškovui UAB „Sostinės kreditai“ (juridinio asmens kodas 302513887) 12 Eur (dvylika eurų) žyminio mokesčio, sumokėto 2015 m. lapkričio 27 d. mokėjimo nurodymu Nr. 1275736.

19Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą Utenos rajono apylinkės teismui, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių, tačiau prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos.

20Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos teismui per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai