Byla 2A-1684-555/2015
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Tamašauskas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės UAB „Glynwed“ apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. balandžio 9 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-8841-717/2015 pagal ieškovės UAB „Glynwed“ ieškinį atsakovei UAB ,,Polsa‘‘ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

42014 m. birželio 5 d. ieškovė pareiškimu kreipėsi į teismą dėl teismo įsakymo išdavimo, kuriuo prašė iš atsakovės priteisti 230,07 Eur (794,40 Lt) skolą už prekes bei 6,89 Eur (23,79 Lt) palūkanų, 8,75 procentus dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas: 4,05 Eur (14 Lt) žyminio mokesčio ir 140,18 Eur (484 Lt) bylinėjimosi išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti. Kauno apylinkės teismas 2014 m. birželio 6 d. priėmė teismo įsakymą, kuriuo buvo patenkintas ieškovės pareiškimas. Atsakovė dėl priimto teismo įsakymo pateikė prieštaravimus, kuriuose nurodė, kad ieškovei skolą sumokėjo 2014 m. birželio 1 d. ir nebuvo įspėta apie kreipimąsi į teismą. 2014 m. liepos 1 d. nutartimi ieškovei suteikta teisė pateikti ieškinį dėl atsakovės pareikštų prieštaravimų.

5Ieškovė ieškiniu 2014 m. rugpjūčio 11 d. kreipėsi į teismą prašydama priteisti 4,05 Eur (14 Lt) žyminio mokesčio ir 140,18 Eur (484 Lt) bylinėjimosi išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti, ieškiniu pripažino, kad atsakovė skolą jai yra pilnai atlyginusi.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Kauno apylinkės teismas 2015 m. balandžio 9 d. sprendimu ieškovės ieškinį atsakovei dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmetė. Teismas nustatė, kad ginčo atveju nebuvo priimtas sprendimas, kuriuo būtų buvęs patenkintas ieškovės ieškinys, todėl sprendė, kad vadovaujantis CPK nuostatomis nėra teisinio pagrindo priteisti ieškovei jos patirtas bylinėjimosi išlaidas. Teismas sprendimą argumentavo tuo, jog ieškovė į teismą kreipėsi jau po to, kai buvo pilnai apmokėtas įsiskolinimas už prekes, t. y. atsakovė skolą pilnai apmokėjo 2014 m. birželio 1 d., o pareiškimas teismui su prašymu priimti teismo įsakymą buvo išsiųstas 2014 m. birželio 2 d., teisme gautas 2015 m. birželio 5 d. Teismas sprendė, kad prieš pareikšdama prašymą priimti teismo įsakymą, ieškovė privalėjo išsiaiškinti ar skola jai nėra sumokėta, tačiau to nepadarė ir reikalavimą priimti teismo įsakymą pareiškė nepagrįstai. Teismas taip pat nustatė, kad ieškovė nepateikė ir prašymo raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu, o mokėjimo nurodymas nėra pakankamas įrodymas, pagrindžiantis ieškovės patirtas advokato atstovavimo išlaidas, nes nėra aišku už kokias paslaugas advokatui buvo sumokėta 140,18 Eur (484 Lt) suma, ar tos išlaidos susijusios su nagrinėjama byla.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9Ieškovė apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015 m. balandžio 9 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – priteisti iš atsakovės ieškovės naudai pirmosios instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas: 4,05 Eur (14 Lt) žyminio mokesčio ir 140,18 Eur (484 Lt) bylinėjimosi išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti, priteisti iš atsakovės ieškovės naudai apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101) Pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 439 straipsnio 4 dalį, atsakovei prieštaraujant tik dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir sumokėjus pagrindinę skolą, privalėjo priimti nutartį dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo ir tokiu būdu baigti bylos nagrinėjimą, o ne pranešti ieškovei apie jos teisę pateikti ieškinį pagal bendrąsias bylų nagrinėjimo ginčo teisenos taisykles. Pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikęs minėtas procesinės teisės normas, negalėjo vadovautis CPK 93 straipsnio 1 dalimi ir 98 straipsnio 1 dalimi, kadangi šios teisės normos reglamentuoja bylinėjimosi išlaidų priteisimą, kai, esant ieškinio materialiniams reikalavimams, priimamas teismo sprendimas, dėl to turėjo vadovautis CPK 94 straipsnio 1 dalimi.

112) 2013 m. gruodžio 4 d. bei 2013 m. gruodžio 16 d. atsakovė iš ieškovės pirko įvairių prekių, dėl to ieškovė išrašė ir pateikė atsakovei apmokėti PVM sąskaitas-faktūras: 2013 m. gruodžio 4 d. GLF Nr. 134934 (368,33 Eur (1 271,76 Lt) sumai) ir 2013 m. gruodžio 16 d. GLF Nr. 135163 (82,42 Eur (284,58 Lt) sumai). Šias PVM sąskaitas-faktūras atsakovė turėjo apmokėti per 45 dienas, t. y. iki 2014 m. sausio 18 d. ir iki 2014 m. sausio 30 d., tačiau atsakovė savo įsipareigojimų laiku neįvykdė, tik po nuolatinių raginimų atsakovė sumokėjo dalį skolos. Esant neapmokėtai didžiajai daliai skolos ilgiau kaip keturis mėnesius, ieškovė kreipėsi į teismą. Pažymi, kad ieškovė bylinėjimosi išlaidas patyrė dar iki 2014 m. gegužės 29 d., t. y. dar prieš atsakovei sumokant skolos likutį. Be to, CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 2 dalies nuostatos tiesiogiai sietinos su CPK nuostatomis, reglamentuojančiomis bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, kadangi skolininkas, pažeidęs prievolę, privalo atlyginti visus kreditoriaus patirtus nuostolius. Atsakovės prievolės pažeidimas buvo tęstinis ir ilgalaikis, t. y. atsakovė vėlavo atsiskaityti su ieškove ilgiau kaip keturis mėnesius.

123) Ieškovės prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo buvo pareikštas su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo (prašymas buvo pareiškimo dalis). Ieškovė su pareiškimu pridėjo ne tik 2014 m. gegužės 29 d. mokėjimo pavedimą dėl teisinių paslaugų apmokėjimo, bet ir 2014 m. gegužės 23 d. PVM sąskaitą faktūrą už teisines paslaugas, kuriame aiškiai nurodyta susidariusių bylinėjimosi išlaidų paskirtis.

13Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė prašo atmesti ieškovės apeliacinį skundą ir palikti galioti Kauno apylinkės teismo 2015 m. balandžio 9 d. sprendimą. Atsakovė nurodo, kad su ieškove buvo susitarta dėl įsiskolinimo vėlavimo, kadangi atsakovė dalyvauja projekte, kuris finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis ir tokiuose projektuose atsiskaitymai vykdomi po 90-120 darbo dienų. Vėluojant objekto pridavimui atsakovė taip pat negalėjo atsiskaityti su ieškove, nors didžiąją sumos dalį sumokėjo. Įsiskolinimas buvo padengtas tuoj pat, tik gavus pavedimą iš įmonės, kuri pirko prekes, t. y. 2014 m. birželio 1 d., sekmadienį. Sekančios dienos ryte, atsakovė informavo ieškovės direktorę apie atliktą pavedimą, kuri skambino advokatui, kad dokumentai nebūtų siunčiami į teismą.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

16Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 320 str.1 d., 263 str. 1 d.). Nagrinėjamos bylos atveju absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str. 2, 3 d.).

17Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo netenkintas ieškinys dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

18Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias teismo įsakymo išdavimą. Įstatymų leidėjas, sukurdamas teismo įsakymo išdavimo institutą, siekė supaprastinti procesą ir kontrolę dėl kreditoriaus prašomų priteisti sumų perleisti skolininkui. Apylinkės teismams paliekama tik minimali kontrolė, ji susijusi su CPK 137 straipsnio 2 dalyje numatytų aplinkybių, pareiškimo formos ir turinio bei leistinumo patikrinimu. Kitos aplinkybės, tokios kaip reikalavimo pagrįstumo vertinimas teismo įsakymo priėmimo stadijoje – ne teismo prerogatyva (CPK 435 str. 3 d.). Pažymėtina, jog kreditorius prie pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo įrodymų neprideda (CPK 433 str. 3 d.). Dėl to teismas neturi teisės paneigti teisinio reglamentavimo ir reikalauti iš kreditoriaus įrodymais pagrįsti savo reiškiamą reikalavimą nepriklausomai nuo to, kokio pobūdžio jis yra: ar procesinis, ar materialusis. Tiek procesinio, tiek materialinio reikalavimo kontrolės prerogatyva tenka skolininkui. Aplinkybę, jog procesinių išlaidų kontrolė yra ne teismo prerogatyva, patvirtina CPK 439 straipsnio 4 dalyje numatytas teisinis reguliavimas, pagal kurį numatyta skolininko teisė pareikšti prieštaravimus tik dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

19CPK 439 straipsnio 4 dalis numato, kad jeigu skolininkas pareiškia prieštaravimus dėl teismo įsakymo tik dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, teismas bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą išsprendžia nutartimi. Kadangi šiuo atveju skolininkė pareiškė prieštaravimus tik dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 439 straipsnio 4 dalimi, klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo turėjo išspręsti priimdamas nutartį, tačiau, kaip matyti iš bylos medžiagos, teismas informavo kreditorę apie teisę pareikšti ieškinį ir kreditorė šia teise pasinaudojo. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog kreditorė, nebereikšdama reikalavimo dėl 230,07 Eur (794,40 Lt) skolos (kurią skolininkė sumokėjo) priteisimo, ieškinį pareiškė tik dėl patirtų bylinėjimosi išlaidų, tokiu būdu patvirtindama, kad šalių ginčas po prieštaravimų pareiškimo išliko tik dėl bylinėjimosi išlaidų, būtent kurį teismas turėjo išspęsti nutartimi.

20Nagrinėjamu atveju, nustatyta, kad apeliantė kreipėsi į teismą dėl teismo įsakymo išdavimo, prašė priteisti 230,07 Eur (794,40 Lt) skolos už nesumokėtas prekes, kurias atsakovė įsigijo iš apeliantės, pagal išrašytas PVM sąskaitas-faktūras: 2013 m. gruodžio 4 d. GLF Nr. 134934 (368,33 Eur (1 271,76 Lt) sumai) ir 2013 m. gruodžio 16 d. GLF Nr. 135163 (82,42 Eur (284,58 Lt) sumai). Šias PVM sąskaitas-faktūras atsakovė turėjo apmokėti per 45 dienas, t. y. iki 2014 m. sausio 18 d. ir iki 2014 m. sausio 30 d., tačiau, kaip nurodo apeliantė, su ja nebuvo atsiskaityta, ir tik po ilgų raginimų buvo sumokėta dalis sumos. Iš bylos medžiagos taip pat nustatyta, kad 2014 m. birželio 1 d. atsakovė pavedimu pervedė likusią skolos sumą, todėl su apeliante yra visiškai atsiskaičiusi, šias aplinkybes patvirtino ir pati apeliantė. Atsakovė nesutiko su apeliantės prašomomis priteisti bylinėjimosi išlaidomis, nurodė, kad ji nėra atsakinga už apeliantės patirtas bylinėjimosi išlaidas, nes skolą sumokėjo anksčiau nei jai tapo žinoma apie teismo įsakymą, be to, apeliantė prieš kreipdamasi į teismą dėl teismo įsakymo išdavimo, jos apie tai neinformavo.

21CK 6.63 straipsnyje nustatyta, kad skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą, tuo tarpu, CPK 6.63 straipsnio 2 dalis numato, kad nuo to momento kai skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jis turi atlyginti visus kreditoriaus patirtus nuostolius. Ginčo atveju, atsakovei praleidus apmokėjimo už įsigytas prekes terminą, pagal išrašytas PVM sąskaitas-faktūras, apeliantė pagrįstai kreipėsi į teismą, siekdama apginti savo pažeistas teises. Termino praleidimo aplinkybės neginčija ir pati atsakovė, kuri nurodo, kad su apeliante buvo susitarta dėl įsiskolinimo vėlavimo, tačiau byloje nėra pateikia jokių tai pagrindžiančių įrodymų, taip pat nepateikta ir įrodymų, kurie pagrįstų skolos termino pratęsimą ar atidėjimą. Aplinkybė, kad atsakovė skolą sumokėjo, dar prieš teismo įsakymo išdavimą, nepaneigia apeliantės teisės kreiptis į teismą dėl neapmokėtos skolos už įsigytas prekes priteisimo, juolab, kad ketinimas kreiptis į teismą dėl teismo įsakymo išdavimo yra išreikštas dar iki atsakovės pavedimo atlikimo, t. y. iki 2014 m. birželio 1 d. (pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo parengtas 2014 m. gegužės 30 d.), todėl akivaizdu, kad bylinėjimosi išlaidos susidarė dar prieš kreipiantis į teismą. Pažymėtina ir tai, kad atsakovė su apeliante visiškai atsiskaitė tik po keturių mėnesių laiko, jau apeliantei besiruošiant kreiptis į teismą dėl 230,07 Eur (794,40 Lt) skolos už nesumokėtas prekes priteisimo.

22Apeliacinės instancijos teismas, vadovaujantis CPK 439 str. 4 d., šioje byloje susiklosčius situacijai, kai atsakovė įvykdė apeliantės materialinius reikalavimus, daro išvadą, kad apeliantė kreipėsi į teismą su pagrįstais reikalavimais. Tokiu atveju galioja bendroji taisyklė, kad kreditoriaus dėl to patirtas papildomas bylinėjimosi išlaidas turi atlyginti kita bylos šalis (CPK 93 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, spręsdamas bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą, teismas turi vadovautis bendrosiomis LR CPK I dalies VIII skyriaus „Bylinėjimosi išlaidos“ nuostatomis. Tačiau kreditoriaus teisė į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą nėra besąlygiška, t. y. teismas, spręsdamas kreditoriaus patirtų išlaidų už advokato teisinę pagalbą atlyginimo klausimą, turi atsižvelgti į konkrečios bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas. Priteistinos išlaidos už advokato teisinę pagalbą taip pat neturi viršyti Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose nustatytų maksimalių užmokesčio dydžių.

23Ginčo atveju byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad kreipdamasi į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo apeliantė patyrė 144,23 Eur (498 Lt) bylinėjimosi išlaidų, iš kurių sudarė 4,05 Eur (14 Lt) žyminio mokesčio ir 140,18 Eur (484 Lt) dydžio išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti. Vadovaujantis Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nuostatų (galiojusių kreipimosi į teismą metu) 8.6. punktu matyti, kad tuo atveju, kai pateikiamas pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo, rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokestis už teisines paslaugas buvo lygus 0,5 MMA, kas sudaro 144,81 Eur (500 Lt) (MMA kreipimosi į teismą metu buvo (289,62 Eur) 1000 Lt). Šiuo atveju apeliantės prašomos atlyginti už advokato teisinę pagalbą sumokėtos 144,23 Eur (498 Lt) dydžio išlaidos neviršija rekomendacijose nustatytų maksimalių dydžių, tačiau yra beveik maksimalios, todėl apeliacinės instancijos teismo nuomone, yra neprotingai didelės, ir turi būti mažintinos. Apeliacinės instancijos teismas mažina priteistinas išlaidas už advokato teisinę pagalbą nuo 144,23 Eur (498 Lt) iki 70 Eur (241,70 Lt), įvertindamas visumą svarbių faktinių aplinkybių, t. y. ginčas yra kilęs iš nesudėtingų teisinių santykių, kreditorius pateikė teismui pareiškimą dėl skolos priteisimo teismo įsakymo išdavimo tvarka, o tokie pareiškimai nagrinėjami rašytinio proceso tvarka, pareiškimo apimtis nedidelė (1 puslapis), be motyvų, atitinkamai ruošiant procesinius dokumentus advokato darbo ir laiko sąnaudos nebuvo didelės. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, vien pastarųjų aplinkybių pagrindu yra visiškai pagrįsta bei teisinga priteisti 70 Eur (241,70 Lt) išlaidų už advokato teisinę pagalbą. Vertintina ir tokia aplinkybė, kad santykis tarp apeliantės reikalautos priteisti skolos 230,07 Eur (794,40 Lt) ir prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų už advokato teisinę pagalbą 144,23 Eur (498 Lt) yra akivaizdžiai neproporcingas. Išdėstytų aplinkybių kontekste, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad iš ieškovės apeliantės naudai priteistina 4,05 Eur (14 Lt) žyminis mokestis bei 70 Eur (241,70 Lt) išlaidų už advokato teisinę pagalbą pirmosios instancijos teisme, iš viso 74,05 Eur (255,70 Lt).

24Apeliantė prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas patirtas apeliacinės instancijos teisme, tačiau jokių šias išlaidas pagrindžiančių dokumentų apeliacinės instancijos teismui nepateikė, todėl šios išlaidos jai nepriteistinos (CPK 98 str.).

25Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę, nei 3 Eur sumą, todėl pagal CPK 92 str. ir 96 str. 6 d. bei teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. Nr. 1R-298/1K-290, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

26Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

27Kauno apylinkės teismo 2015 m. balandžio 9 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

28Ieškinį tenkinti iš dalies.

29Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Polsa“ (j. a. k. 135102119, Jučionių g. 8, Kulautuva, 53479 Kauno r.) 4,05 Eur (14 Lt) žyminio mokesčio ir 70 Eur (241,70 Lt) bylinėjimosi išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti apeliantės (ieškovės) uždarosios akcinės bendrovės „Glynwed“ (j. a. k. 111685670, Taikos pr. 141, 51132 Kaunas) naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. Teisėjas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. 2014 m. birželio 5 d. ieškovė pareiškimu kreipėsi į teismą dėl teismo... 5. Ieškovė ieškiniu 2014 m. rugpjūčio 11 d. kreipėsi į teismą prašydama... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Kauno apylinkės teismas 2015 m. balandžio 9 d. sprendimu ieškovės ieškinį... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 9. Ieškovė apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015 m.... 10. 1) Pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 439 straipsnio 4 dalį,... 11. 2) 2013 m. gruodžio 4 d. bei 2013 m. gruodžio 16 d. atsakovė iš ieškovės... 12. 3) Ieškovės prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo buvo... 13. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė prašo atmesti ieškovės... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 16. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 17. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 18. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas... 19. CPK 439 straipsnio 4 dalis numato, kad jeigu skolininkas pareiškia... 20. Nagrinėjamu atveju, nustatyta, kad apeliantė kreipėsi į teismą dėl teismo... 21. CK 6.63 straipsnyje nustatyta, kad skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę,... 22. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaujantis CPK 439 str. 4 d., šioje... 23. Ginčo atveju byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad kreipdamasi... 24. Apeliantė prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas patirtas apeliacinės... 25. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme... 26. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326... 27. Kauno apylinkės teismo 2015 m. balandžio 9 d. sprendimą panaikinti ir... 28. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 29. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Polsa“ (j. a. k....