Byla 2S-1747-264/2015
Dėl vykdomojo rašto išdavimo, trečiasis asmuo UAB „Aldista ir ko"

1Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo R. Ž. atskirąjį skundą dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-409-182/2015 pagal UAB „Gotas“ prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo, trečiasis asmuo UAB „Aldista ir ko",

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3ieškovė UAB „Gotas“ 2015-03-10 pateikė prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Gotas“ ieškinį atsakovui R. Ž. dėl 8 882 Lt skolos, procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo, kurioje 2014-01-14 Druskininkų miesto apylinkės teismo nutartimi patvirtinta šalių pateikta taikos sutartis. 2015-05-20 UAB „Gotas“ generalinis direktorius A. J. informavo teismą, kad 2015-05-19 UAB „Aldista ir ko“ už skolininką R. Ž. sumokėjo skolą, dėl šios priežasties ieškovė atsisakė reikalavimo išduoti vykdomąjį raštą ir prašė priteisti 140 Eurų bylinėjimosi išlaidas už atstovavimą rengiant dokumentus.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Druskininkų miesto apylinkės teismas 2015-05-21 nutartimi ieškovės UAB „Gotas“ atsisakymą nuo reikalavimo išduoti vykdomąjį raštą priėmė ir civilinį procesą dėl vykdomojo rašto išdavimo nutraukė. Priteisė iš atsakovo R. Ž. ieškovės UAB „Gotas“ naudai 140 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti.

6Nurodė, kad iš civilinės bylos Nr. 2-409-182/2015 medžiagos matyti, kad ieškovė atsisakė reikalavimo išduoti vykdomąjį raštą, nes prievoles už atsakovą pagal 2013 m. lapkričio 19 d. Druskininkų miesto apylinkės teismo nutartimi patvirtintą taikos sutartį įvykdė trečiasis asmuo UAB „Aldista ir ko“, t. y., išnyko reikalavimo išduoti vykdomąjį raštą teisinis pagrindas. Ieškovės UAB „Gotas“ atsisakymas nuo reikalavimo išduoti vykdomąjį raštą neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, viešajam interesui, nepažeidžia šalių teisių bei teisėtų interesų, todėl teismas civilinį procesą dėl vykdomojo rašto išdavimo nutraukė.

7Teismas spręsdamas klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų nurodė, kad byloje esantys pinigų priėmimo kvitas ir sąskaita faktūra patvirtina, kad ieškovė patyrė 175 Eur išlaidas už advokato teisinę pagalbą dėl vykdomojo rašto išdavimo, tačiau prašo priteisti tik 140 Eur. Teismas atsižvelgė į tai, kad prašymas išduoti vykdomąjį raštą nagrinėjamas nuo 2015 m. kovo mėnesio, buvo paskirti 4 teismo posėdžiai, pagrindas išduoti vykdomąjį raštą išnyko tik 2015 m. gegužės 19 d., kai už atsakovą prievolę įvykdė trečiasis asmuo, ir sprendė, jog yra pagrindas priteisti iš R. Ž. ieškovės naudai prašomą sumą, tai yra,140 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atsakovas R. Ž. atskirajame skunde (b. l. 47 – 49) prašo pakeisti Druskininkų miesto apylinkės teismo 2015-05-21 nutartį dalyje dėl išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti priteisimo ir bylinėjimosi išlaidas sumažinti.

10Atskirajame skunde nurodo, kad teismas, vadovaudamasis ieškovės prašymu, o ne byloje esančiais įrodymais, nepagrįstai priteisė iš apelianto ieškovės naudai 140 Eurų bylinėjimosi išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti. Apeliantas nesutinka su teismo vertinimu, kad prašymas išduoti vykdomąjį raštą nagrinėjamas nuo 2015 m kovo mėnesio ir buvo paskirti 4 posėdžiai. Apelianto nuomone, šios aplinkybės neturi įtakos dokumentų (prašymo dėl vykdomojo dokumento išdavimo) parengimo pagrindimui ir advokato honoraro dydžiui rengiant dokumentus. Be to, ieškovė prašo priteisti išlaidas tik už dokumentų parengimą. Kita vertus, ieškovės atstovai į teismo posėdį neatvyko, prašė bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant. Ieškovės UAB „Gotas“ prašomos priteisti 140 Eurų bylinėjimosi išlaidos už dokumentų parengimą dėl vykdomojo rašto išdavimo yra akivaizdžiai per didelės.

11LR CPK 98 str. 1 d. nustato pareigą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, šaliai raštu pateikti prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Nežiūrint į tai, kaip matyti iš nutarties, teismas vadovavosi pinigų priėmimo kvitu ir sąskaita. Šiuo atveju buvo reikalinga vertinti ir teisinių paslaugų sutarties nuostatas, kuriose nurodoma pavedimo ribos bei sutartas paslaugos dydis už advokato pagalbą. Vadovaujantis LR CPK 98 str. 2 d. šalies išlaidos, susijusios su advokato pagalba, priteisiamos atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas. Tokios išlaidos priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininko rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Teismas nesivadovavo minėta įstatymo nuostata (nevertino bylos sudėtingumo, darbo ir laiko sąnaudų), ko pasekoje nepagrįstai priteisė ženkliai per didelę 140 Eur už dokumentų parengimą dėl vykdomojo dokumento išdavimo.

12Ieškovė UAB „Gotas“ atsiliepime į atskirąjį skundą ( b. l. 55 – 57) prašo palikti 2015-05-21 Druskininkų miesto apylinkės teismo nutartį nepakeistą, o atsakovo atskirąjį skundą atmesti bei priteisti papildomai iš Atsakovo R. Ž. ieškovės UAB „Gotas“ naudai papildomas bylinėjimosi išlaidas – užmokestį advokatei už atsiliepimo parengimą – 100 eurų. Atsiliepime nurodė, kad Druskininkų miesto apylinkės teismo 2015-05-21 nutartis, kuria buvo ieškovei priteistos iš atsakovo 140 eurų bylinėjimosi išlaidos yra pagrįsta ir teisinga. Atsakovas nevykdė savo įsipareigojimų pagal 2014-01-14 Druskininkų miesto apylinkės teismo nutartimi patvirtintą taikos sutartį. Už atsakovą dalį skolos 1 200 Lt sumokėjo UAB „Aldista ir ko“. Atsakovas pageidavo surengti teismo posėdį, dėl ko buvo šaukiama ir ieškovė. Į teismo posėdį iš Vilniaus m. ( kelionės atstumas 130 km į vieną pusę, trukmė 2 val., į abi puses 260 km., 4 val.) vyko ieškovės atstovė advokatė V. B., kuri dalyvavo 2015-05-06 teismo posėdyje, teikė papildomus buhalterinius dokumentus, t.y. sąskaitų išrašus apie apmokėjimus. Atsakovas taip pat teikė papildomus dokumentus - 2015-04-07 Lietuvos apeliacinio teismo nutartį su kuria reikėjo susipažinti atstovei. 2015-05-19 UAB „Aldista ir ko“ sumokėjo skolos sumą už R. Ž., todėl papildomai atstovė ruošė atsisakymą nuo prašymo išduoti vykdomąjį raštą. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo, numatyti maksimalūs dydžiai (koeficientai), skaičiuojami pagal minimalią mėnesinę algą. Atsižvelgiant į kelionės išlaidas (kurui), kelionės trukmę iš Vilniaus į Druskininkus, atstovavimą teisme, susipažinimą su dokumentais, viso bendro laiko 4,5 val., užmokesčio dydis advokatei Druskininkų miesto apylinkės teismo priteistas nepažeidžiant Rekomendacijų nustatytų užmokesčio dydžių.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

15Apeliantas neginčija pirmos instancijos teismo nutarties dalies, kuria priimtas ieškovės atsisakymas nuo prašymo išduoti vykdomąjį raštą ir civilinis procesas dėl vykdomojo rašto išdavimo nutrauktas, todėl apeliacinės instancijos teismas šioje dalyje nepasisako.

16Apeliacijos dalykas – teismo nutarties, kuria iš atsakovo ieškovės naudai priteistos bylinėjimosi išlaidos, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

17Pagal CPK 94 straipsnio 1 dalį, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Taigi klausimui dėl bylinėjimosi išlaidų teisingo paskirstymo išspręsti būtina nustatyti, kodėl kilo šalių ginčas, kodėl ieškovas kreipėsi teisminės gynybos ir kodėl atsisakė ieškinio (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. sausio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-73-370/2015).

18Šalies procesinis elgesys laikomas tinkamu, jeigu ji sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis ir sąžiningai atliko procesines pareigas. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimo srityje svarbią reikšmę turi kaltė (atsakomybė) dėl proceso. Pagal ją sprendžiama, kam turėtų tekti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo našta. Atsakomybė ir kaltė dėl bylinėjimosi išlaidų nustatoma pagal procesinius šalių santykius, jų procesinį elgesį, t. y. vertinamas bylinėjimosi išlaidų priežastingumas, šalių apdairumas ir rūpestingumas, atliekant procesinius veiksmus, tarp jų ir paduodant ieškinį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2010).

19Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovė pateikė prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Gotas“ ieškinį atsakovui R. Ž. dėl 8 882 Lt skolos, procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo, kurioje 2014-01-14 data, o ne skundžiamoje nutartyje klaidingai nurodyta - 2013-11-19 data, Druskininkų miesto apylinkės teismo nutartimi patvirtinta šalių taikos sutartis, kuria atsakovas 9558,75 Lt skolą turėjo sumokėti lygiomis dalimis kas mėnesį po 1200 Lt kas mėnesį iki 2014-07-30. Iki skolos sumokėjimo termino pabaigos-2014-07-30 atsakovas skolos nesumokėjo. Taigi, ieškovė kreipėsi į teismą, siekdama apginti savo teises. Bylos duomenys patvirtina, kad tik po bylos iškėlimo teisme trečiasis asmuo UAB „Aldista ir ko“ 2015-05-19 už skolininką R. Ž. sumokėjo skolą, todėl ieškovė turėjo teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 94 str.). 2015-05-20 prašyme ieškovė prašė priteisti 140 Eur atstovavimo išlaidas, tačiau ieškovė ar jos atstovė nepateikė šių išlaidų detalaus apskaičiavimo su pagrindimu kaip numato CPK 98 str.1 d. (b. l. 40). Iš į bylą pateikto 2015 05 04 pinigų priėmimo kvito Nr.772435 dėl 175 Eur (už atstovavimą, dokumentų surašymą, kitos išl.) sumokėjimo advokatei matyti, kad sumokėta pagal atstovavimo sutartį Nr. 710, kuri į bylą nėra pateikta, tačiau sąskaitoje Nr. B-15/034 nurodyta, kad už atstovavimą Druskininkų teisme (dėl R. Ž.), todėl tikėtina, kad skundžiama nutartimi priteistas atstovavimo išlaidas ieškovė turėjo būtent nagrinėjamoje byloje (b. l. 20, 21, 40).

20Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje detaliai netyrė ir nepasisakė dėl priteistinų 140 Eur advokato pagalbos išlaidų dydžio pagrįstumo.

21Bylos duomenimis ieškovės atstovė dalyvavo 1 teismo posėdyje, kuris įvyko 2015 m. gegužės 6 d. (trukmė-20 min.), duomenų, kad advokatė parengė 2015-03-10 prašymą teismui dėl vykdomojo rašto išdavimo, pasirašytą ieškovės vadovo, byloje nėra, ieškovės atstovės advokatės V. B. pasirašyti 2015-03-17, 2015-04-13 prašymai dėl teismo posėdžių atidėjimo dėl jos užimtumo kitose bylose ir su tuo susiję išlaidos ne dėl atsakovo kaltės, todėl sutiktina su apelianto argumentais, kad prašymo išduoti vykdomąjį raštą nagrinėjimas nuo 2015 m kovo mėnesio ir byloje paskirti 4 posėdžiai nepadidino bylinėjimosi išlaidų, už kurias turėtų būti atsakingas apeliantas. Pažymėtina, kad ieškovės atstovė dalyvavo civ. bylos Nr.2-10-182/2014 nagrinėjime, kurioje 2014 m. sausio 14 d. nutartimi patvirtinta taikos sutartis, todėl didelių darbo ir laiko sąnaudų atstovaujant ieškovę nagrinėjamoje byloje dėl vykdomojo rašto nereikėjo. Pagal Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (redakcija 2015-03-19 įsakymu Nr. 1R-77) 8. 19 p. už vieną atstovavimo valandą teisme taikomas maksimalus 0, 1 koeficientas, apskaičiuotas nuo Lietuvos statistikos departamento skelbiamo užpraėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje (be individualių įmonių), kuris už 2014 m. IV ketv. – 714, 5 Eur (šaltinis: http://www.socmin.lt/lt/socialine-statistika.html). Atsižvelgiant į ieškovės teiktų teisinių paslaugų apimtį (dalyvavo 1 teismo posėdyje), bylos apimtį, sugaištą laiką kelionei iš Vilniaus į Druskininkus, Rekomendacijų 2 p., 8. 19 p. nustatytus kriterijus, spręstina, kad pagrįstos ir kompensuotinos yra ne didesnės kaip 70 Eur atstovavimo išlaidos.

22Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą išsprendė netinkamai pritaikęs procesinės teisės normas, neatsižvelgė ir neįvertino teiktų teisinių paslaugų apimtį, bylinėjimosi išlaidų susidarymo priežastis, todėl priėmė iš dalies nepagrįstą nutartį. Todėl yra pagrindas skundžiama nutartimi priteistas bylinėjimosi išlaidas sumažinti nuo 140 iki 70 Eur.

23Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirasis skundas tenkintinas, Druskininkų miesto apylinkės teismo 2015-05-21 nutarties dalis dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo keistina (CPK 337 str. 1 d. 4 p.).

24Kadangi atskirasis skundas tenkinamas, todėl ieškovės bylinėjimosi išlaidos, turėtos apeliacinės instancijos teisme (100 Eur už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą) iš apelianto ieškovei nepriteisiamos (CPK 93 str. 1 d.).

25LR CPK 92 str. numatyta, kad išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, dydį bei apmokėjimo tvarką nustato teisingumo ministras ir finansų ministras. LR CPK 96 str. 6 d. nustatyta, kad, jeigu iš šalies pagal šį straipsnį į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas tokios sumos nepriteisia ir ji nėra išieškoma. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, kurio pakeitimas įsigaliojo 2015 m. sausio 1 d., nustatyta, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 eurai. Patenkinus atsakovo atskirąjį skundą, iš ieškovės į valstybės biudžetą priteisiamos 3,59 Eur, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 93 str. 1 d., 92 str.).

26Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublik?s civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

27Druskininkų miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 21 d. nutartį iš dalies pakeisti: Iš atsakovo R. Ž. ieškovės UAB „GOTAS“ naudai priteistas 140 Eur išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti sumažinti iki 70 Eur.

28Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

29Priteisti valstybei iš UAB „GOTAS“ (juridinio asmens kodas – 121769394, buveinė- Linkmėnų gt. 38, LT-08217 Vilnius) 3,59 Eur (tris eurus 59 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, banką – AB „Swedbank“, įmokos kodą – 5660, mokėjimo paskirtį – bylinėjimosi išlaidos.

30Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo momento.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė apeliacine rašytinio proceso... 2. I. Ginčo esmė... 3. ieškovė UAB „Gotas“ 2015-03-10 pateikė prašymą dėl vykdomojo rašto... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Druskininkų miesto apylinkės teismas 2015-05-21 nutartimi ieškovės UAB... 6. Nurodė, kad iš civilinės bylos Nr. 2-409-182/2015 medžiagos matyti, kad... 7. Teismas spręsdamas klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų nurodė, kad byloje... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Atsakovas R. Ž. atskirajame skunde (b. l. 47 – 49) prašo pakeisti... 10. Atskirajame skunde nurodo, kad teismas, vadovaudamasis ieškovės prašymu, o... 11. LR CPK 98 str. 1 d. nustato pareigą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo,... 12. Ieškovė UAB „Gotas“ atsiliepime į atskirąjį skundą ( b. l. 55 – 57)... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Apeliantas neginčija pirmos instancijos teismo nutarties dalies, kuria... 16. Apeliacijos dalykas – teismo nutarties, kuria iš atsakovo ieškovės naudai... 17. Pagal CPK 94 straipsnio 1 dalį, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo... 18. Šalies procesinis elgesys laikomas tinkamu, jeigu ji sąžiningai naudojosi... 19. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovė pateikė prašymą dėl vykdomojo... 20. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje detaliai netyrė ir... 21. Bylos duomenimis ieškovės atstovė dalyvavo 1 teismo posėdyje, kuris įvyko... 22. Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas bylinėjimosi išlaidų... 23. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas... 24. Kadangi atskirasis skundas tenkinamas, todėl ieškovės bylinėjimosi... 25. LR CPK 92 str. numatyta, kad išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 26. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublik?s civilinio proceso... 27. Druskininkų miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 21 d. nutartį iš... 28. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.... 29. Priteisti valstybei iš UAB „GOTAS“ (juridinio asmens kodas – 121769394,... 30. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo momento....