Byla e2-73-370/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės LEXITA atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. nutarties dalies, kuria paskirstytos bylinėjimosi išlaidos, civilinėje byloje Nr. 2-652-280/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės LEXITA ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „PANEVĖŽIO AUTOBUSŲ PARKAS“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus; tretieji asmenys: uždaroji akcinė bendrovė „AUTOINFA“ ir uždaroji akcinė bendrovė „PROGRESYVŪS SPRENDIMAI“.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas prašė teismo įpareigoti atsakovą panaikinti sprendimą tiekėjų UAB „AUTOINFA“ ir UAB „PROGRESYVŪS SPRENDIMAI“ pasiūlymus pripažinti atitinkančiais pirkimo „Tarnybinės stoties (serverio) nuomos ir priežiūros paslaugos pirkimas“ dokumentų reikalavimus, įpareigoti atsakovą panaikinti pasiūlymų eilę ir sudaryti naują eilę, į ją neįtraukiant UAB „AUTOINFA“ ir UAB „PROGRESYVŪS SPRENDIMAI“.

5Ieškovas pateikė teismui pareiškimą, juo prašė priimti ieškinio atsisakymą ir civilinę bylą nutraukti, grąžinti ieškovui 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio, priteisti ieškovui iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas: 3 524,73 Lt advokato pagalbai apmokėti ir 187,80 Lt negrąžintiną žyminio mokesčio dalį. Pasak ieškovo, pretenzijas, o vėliau ir ieškinį pateikė dėl to, kad, atsakovui 2014 m. liepos 28 d. informavus ieškovą apie sudarytą pasiūlymų eilę ir nurodžius tiekėjų pasiūlytas kainas, ieškovas paskaičiavo, jog tiekėjų UAB „AUTOINFA“ ir UAB „PROGRESYVŪS SPRENDIMAI“ pasiūlymų kainos yra žemesnės nei galima tokio pasiūlymo savikaina. Inicijavus teisminį procesą, atsakovas su atsiliepimu į ieškinį pateikė patikslinimą, kad dėl techninės klaidos 2014 m. liepos 28 d. pranešime tiekėjo UAB „PROGRESYVŪS SPRENDIMAI“ pasiūlymo kaina buvo nurodyta be PVM. Ieškovas pažymėjo, kad minėto tiekėjo pasiūlymo kaina su PVM tinkamai padengia būtinuosius programinės įrangos licencijų kaštus, todėl gali būti pagrįsta. Ieškovo teigimu, atsakovui atsiliepime į ieškinį nurodžius tikrąją UAB „PROGRESYVŪS SPRENDIMAI“ pasiūlymo kainą, ieškovo teisėti lūkesčiai teikiant ieškinį negali būti pasiekti, nes antrojo pasiūlymų eilėje nurodyto tiekėjo UAB „PROGRESYVŪS SPRENDIMAI“ pasiūlymo kaina viršija pasiūlymo savikainą, todėl pripažinus pirmąjį pasiūlymų eilėje esantį tiekėjo UAB „AUTOINFA“ pasiūlymą nepagrįstu ir neteisėtu, ieškovas pasiūlymų eilėje liktų tik antras. Ieškovo nuomone, atsakovo padaryta techninė klaida patvirtina jo kaltę dėl inicijuoto teismo proceso. Sąžiningai veikdamas ir suklaidintas dėl savo teisių pažeidimo ieškovas patyrė minėtas bylinėjimosi išlaidas, kurios susidarė dėl atsakovo neapdairumo (CPK 94 str. 1 d.). Be to, ieškovas atkreipė dėmesį į tai, kad atsakovas bylos nagrinėjimo metu elgėsi nesąžiningai ir pateikė teismui galbūt suklastotus dokumentus – atsakovo generalinio direktoriaus 2014 m. birželio 25 d. įsakymą Nr. 28 dėl 2014 m. viešųjų pirkimų plano papildymo. Pasak ieškovo, atsakovo į bylą pateikto 2014 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 28 antrame punkte nurodyta, kad „Tarnybinės stoties (serverio) nuomos ir priežiūros paslaugos pirkimas“ – mažos vertės pirkimas; nustatyta pirkimo vertė su PVM – 12 100 Lt. Teikdamas ieškinį atsakovas buvo susipažinęs su atsakovo 2014 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 28, tačiau atsakovo interneto svetainėje publikuojamas kitokio turinio įsakymas, t. y. jame nekalbama apie ginčo pirkimą.

6Atsakovas neprieštaravo ieškovo prašymui dėl ieškinio atsisakymo, tačiau nesutiko, kad atsakovas yra kaltas (atsakingas) dėl inicijuoto teismo proceso, prašė priteisti jam iš ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas ieškinį iš esmės grindė nepagrįstai maža kitų ginčo pirkimo tiekėjų pasiūlymų kaina, tačiau Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatos dėl neįprastai mažos kainos netaikomos mažos vertės pirkimams. Dėl šios priežasties visi ieškovo argumentai dėl pasiūlymų vertės negalėjo pagrįsti ieškinio ir ieškovas tai privalėjo žinoti, tačiau vis tiek pareiškė ieškinį, todėl būtent ieškovas yra kaltas (atsakingas) dėl inicijuoto teismo proceso. Atsakovas nesutiko su ieškovo argumentais, kad atsakovas netinkamai informavo ieškovą apie pasiūlymų eilę ir netinkamai nagrinėjo ieškovo pretenzijas, nes, atsakovo teigimu, ieškovas net nebuvo kreipęsis į atsakovą dėl pirkimo rezultatų, jokia pasiūlymų eilė nebuvo sudaryta, atsakovo pranešime nėra nurodyta, kad kainos su PVM ar be PVM, o pateiktos informacijos ieškovas neprašė patikslinti, ieškovo 2014 m. liepos 28 d. pretenzijoje buvo abejojama, jog kiti tiekėjai ketina teikti paslaugas pažeidžiant įstatymus, nes pasiūlymo kainos nepadengia mokėjimų už specialiąsias licencijas, todėl atmesdamas ieškovo pretenzija atsakovas aiškinosi būtent tokius ieškovo įtarimus, o neįprastai mažos kainos klausimų nenagrinėjo, nes tai mažos vertės pirkimas. Ieškovo teiginius apie suklastotą įsakymą atsakovas laikė niekiniais. Atsakovo teigimu, pagal jo Prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų pirkimų taisyklių nuostatas viešai skalbiamame pirkimų plane nenurodomi mažos vertės pirkimai, todėl ir viešai paskelbtame pirkimų planą koregavusiame atsakovo 2014 m. birželio 25 d. įsakyme Nr. 28 nėra nurodytas ginčo pirkimas. Šis pirkimas ir maksimali jo vertė nurodoma tik įsakyme, kuris nėra skelbiamas viešai ir yra skirtas tik atsakovo viešųjų pirkimų komisijai ir pirkimo organizatoriui. Būtent šis įsakymas buvo pateiktas teismui. Atsakovas papildomai pažymėjo, kad ieškovas dėl nežinomų priežasčių ieškinyje nenurodė, jog atsakovas apklausos būdu vykdė ne tik supaprastintą, bet ir mažos vertės pirkimą

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Panevėžio apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 29 d. nutartimi priėmė ieškovo ieškinio atsisakymą ir bylą nutraukė, grąžino ieškovui 75 proc. už ieškinį sumokėto žyminio mokesčio ir priteisė atsakovui iš ieškovo 605 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nustatė, kad ieškovas ir kiti tiekėjai 2014 m. liepos 28 d. gavo pranešimą apie apklausos rezultatus, kuriame pirkimą laimėjusiu pripažintas tiekėjo UAB „AUTOINFA“ pasiūlymas. Atsakovas, gavęs ieškovo pretenziją, kreipėsi į tiekėjus UAB „AUTOINFA“ ir UAB „PROGRESYVŪS SPRENDIMAI“ su reikalavimu pagrįsti jų pasiūlymų kainą ir tik po to atmetė pretenziją. Teismas pažymėjo, kad atsakovas, neigdamas aplinkybę dėl ieškovo klaidinimo, tvirtina, jog pagal ginčo pirkimo sąlygas buvo vykdomas mažos vertės pirkimas su nustatyta pirkimo verte – 12 000 Lt su PVM, o ieškovo pasiūlymas sudarė 15 246 Lt, todėl jis negali pretenduoti į laimėtojus ir atsisako ieškinio. Teismas padarė išvadą, jog ieškovas ieškinio atsisakė tik dėl to, kad po atsakovo atsiliepimo į ieškinį gavimo paaiškėjo, jog jo pasiūlymas viršija pirkimo vertę. Teismui akivaizdu, kad iki ieškinio pateikimo ieškovas nežinojo apie pirkimo vertę, todėl ginčijo kitų tiekėjų pasiūlymų kainas, nes jeigu būtų paaiškėję, jog ji yra nepagrįstai maža, ieškovas būtų galėjęs tapti ginčo pirkimo laimėtoju. Atsakovas 2014 m. liepos 28 d. pateikė tiekėjams informaciją su pasiūlymų kainomis, kuri ieškovą iš dalies suklaidino. Teismas, pripažinęs, kad ieškovas ieškinio atsisakė ne vien dėl netikslios 2014 m. liepos 28 d. pateiktos informacijos, bet ir dėl kitos priežasties – pirkimo vertės, apie kurią sužinojo po atsakovo atsiliepimo į ieškinį gavimo, konstatavo, kad tai neįpareigoja atsakovo atlygini ieškovui bylinėjimosi išlaidas, o įpareigoja ieškovą atlyginti atsakovui ½ dalį šio patirtų bylinėjimosi išlaidų, nes atsakovas, atsakydamas į ieškovo pretenziją iki ieškinio pateikimo, nenurodė visų aplinkybių, kurias nurodė atsiliepime į ieškinį.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskirajame skunde ieškovas prašo pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. nutartį – panaikinti nutarties dalį, kuria atsakovui iš ieškovo priteista 605 Lt bylinėjimosi išlaidų, ir priteisti ieškovui iš atsakovo 3 712,23 Lt bylinėjimosi išlaidų. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

111. Dėl teismo išvados, jog ieškovas ieškinio atsisakė dėl to, kad po atsiliepimo į ieškinį gavimo paaiškėjo, jog jo pasiūlymas viršija pirkimo vertę. Pirma, atsakovas, 2014 m. liepos 28 d. informuodamas apie pasiūlymų eilę, o vėliau atlikdamas neįprastai mažos kainos patikrinimo procedūrą, vadovavosi ginčo pirkimo sąlygomis, pagal kurias turi būti atmetami tų tiekėjų pasiūlymai, kurių kainos neįprastai mažos ir kurių kainos yra per didelės atsakovui. Taigi tiekėjų, kurių pasiūlytos kainos viršija ginčo pirkimui suplanuotas skirti lėšas, pasiūlymus atsakovas turėjo atmesti kaip neatitinkančius pirkimo sąlygų dar iki laimėtojo paskelbimo. Antra, pateikdamas pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo ieškovas pateikė įrodymus, kad atsakovas ne tik elgiasi nesąžiningai, bet ir galbūt klastoja dokumentus, o teismas dėl šios aplinkybės nepasisakė. Pažymėtina, kad atsakovo interneto svetainėje skelbiamoje 2014 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 28 versijoje apie ginčo pirkimą neužsimenama, o atsakovo teismui pateiktame 2014 m. birželio 25 d. įsakyme, kurio numeris toks pat, nurodyta informacija apie ginčo pirkimą. Apeliantui nesuprantama, kaip atsakovas gali priimti to paties numerio įsakymus. Atsakovo siekis teisinio proceso metu nurodyti, kad su ieškovu viešojo pirkimo sutarties nebūtų sudaręs, kai atsakovo interneto svetainėje esantis įsakymas tokios išvados nepatvirtina, yra akivaizdus nesąžiningas procesinis elgesys.

122. Dėl CPK 94 straipsnio 1 dalies pažeidimo. Pirma, teismas padarė išvadą, jog ieškovas ieškinio atsisakė tik dėl to, kad po atsiliepimo į ieškinį gavimo paaiškėjo, jog jo pasiūlymas viršija ginčo pirkimo vertę. Teismas tuo pat metu pripažinęs, kad atsakovo elgesys pirkimo metu ir ikiteisminėje ginčo nagrinėjamoje stadijoje ieškovą suklaidino, vis tiek priteisė atsakovui iš ieškovo dalį bylinėjimosi išlaidų. Nagrinėjamu atveju ieškovas buvo priverstas baigti teisminį ginčą, nes, atsakovui nurodžius, kad tiekėjo UAB „PROGRESYVŪS SPRENDIMAI“ pasiūlymo kaina yra didesnė nei ieškovui buvo nurodyta anksčiau, ieškovo argumentai dėl šio tiekėjo pasiūlymo neįprastai mažos kainos tapo beprasmiai. Jeigu pirkimo procedūrų metu, ikiteisminės ginčo procedūros nagrinėjimo metu atsakovas būtų nurodęs teisingą UAB „PROGRESYVŪS SPRENDIMAI“ pasiūlymo kainą, ieškovas net nebūtų kreipęsis į teismą, nes ieškiniu nebūtų galėjęs pasiekti jokio rezultato – pirkimo sutarties sudarymo. Antra, pagal teismų praktiką tiek tiekėjai, tiek perkančiosios organizacijos yra profesionalūs viešųjų pirkimų teisinių santykių subjektai. Atsakovas turėjo daug galimybių savo tariamą suklydimą ištaisyti, bet to nepadarė. Akivaizdu, kad nagrinėdamas ieškovo pretenziją ir UAB „PROGRESYVŪS SPRENDIMAI“ pateiktą pasiūlymo kainos pagrindimą atsakovas ne tik matė nurodytą pasiūlymo kainą, bet ir privalėjo vertinti ieškovo argumentus dėl šio tiekėjo pasiūlymo kainos nepagrįstumo, tačiau tai padarė taip atmestinai, kad kelis kartus sprendžiant šį klausimą nepamatė savo klaidos arba sąmoningai jos neištaisė.

13Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas prašo skundą atmesti, o Panevėžio apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsakovas atskirąjį skundą grindžia analogiškais argumentais, nurodytais jo atsiliepime į ieškovo pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Nagrinėjamu atveju civilinė byla buvo baigta nepriėmus teismo sprendimo dėl ginčo esmės, t. y. nutraukta, ieškovui atsisakius ieškinio. Tokiu atveju pagal CPK 94 straipsnio 1 dalį teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Taigi klausimui dėl bylinėjimosi išlaidų teisingo paskirstymo būtina nustatyti, kodėl kilo šalių ginčas, kodėl ieškovas kreipėsi teisminės gynybos ir kodėl atsisakė ieškinio.

16Atsakovas UAB „PANEVĖŽIO AUTOBUSŲ PARKAS“ vykdė supaprastintą mažos vertės pirkimą, kurio objektas „Tarnybinės stoties (serverio) nuomos ir priežiūros paslaugos“. Ieškovas UAB LEXITA ir kiti tiekėjai pateikė jame savo pasiūlymus. Atsakovas 2014 m. liepos 28 d. pranešimu Nr. 2926861 informavo pirkimo dalyvius apie visų pasiūlymų kainas ir sudarytą pasiūlymų eilę: 1. UAB „AUTOINFA“ – 5 808 Lt; 2. UAB „PROGRESYVŪS SPRENDIMAI“ – 6 264 Lt; 3. UAB LEXITA – 15 246 Lt; 4. UAB „BALTNETOS KOMUNIKACIJOS“ – 19 456,80 Lt; 5. TEO LT, AB – 27 706,60 Lt, taip pat nurodė, kad laimėtoju skelbiama UAB „AUTOINFA“.

17Ieškovas 2014 m. liepos 28 d. pateikė atsakovui pretenziją. Nurodė, kad pirmas dvi vietas užėmusių tiekėjų pasiūlymų kainos žymiai skiriasi nuo kitų, atsakovo perkamų paslaugų teikimui reikia būti Microsoft SPLA partneriu ir mokėti už specialias licencijas, todėl minėtų dalyvių pasiūlymų kainos kelia pagrįstų įtarimų, kad jie ketina teikti paslaugas pažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymus. Ieškovas prašė įpareigoti šiuos dalyvius pateikti įrodymus, kad jie turi Microsoft SPLA partnerio statusą ir pagrįsti pasiūlymų kainas, nurodant licencijų kainas. Atsakovas kreipėsi į UAB „AUTOINFA“ ir UAB „PROGRESYVŪS SPRENDIMAI“ dėl pasiūlymo kainos pagrindimo ir, gavęs atsakymus, 2014 m. rugpjūčio 4 d. atmetė ieškovo pretenziją. Nurodė, kad tiekėjas UAB „AUTOINFA“ atsakovo perkamoms paslaugoms teikti naudotų Thinstuff s.r.o. programinę įrangą ir atsakovą toks techninis sprendimas tenkina, o tiekėjas UAB „PROGRESYVŪS SPRENDIMAI“ pateikė kainos pagrindimą ir dokumentą, patvirtinantį, kad jis yra Microsoft SPLA partneris.

18Ieškovas 2014 m. rugpjūčio 4 d. pateikė dar vieną pretenziją. Nurodė, kad, norint teikti atsakovo perkamas paslaugas, yra būtinas Microsoft SPLA partnerio statusas, o UAB „AUTOINFA“ jo neturi, todėl negali teisėtai jų teikti. Pasak ieškovo, šių paslaugų teikimas naudojant Thinstuff s.r.o. programinę įrangą pažeidžia Microsoft SPLA licencijos sąlygas, t. y. toks paslaugų teikimo būdas yra neteisėtas. Dėl kito tiekėjo UAB „PROGRESYVŪS SPRENDIMAI“ pateikto pasiūlymo ieškovas nurodė, kad minėtos licencijos visiems partneriams parduodamos vienodomis kainomis, remiantis kuriomis šis dalyvis, vykdydamas pirkimo sutartį, patirs 21,71 Lt nuostolių, t. y. 6 264 Lt (pasiūlymo kaina) – 6 285,71 Lt (oficiali licencijų kaina). Ieškovas laikė, kad antrą vietą užėmusio dalyvio pasiūlyta kaina yra neįprastai maža, todėl jis teiks paslaugas nesąžiningos konkurencijos sąlygomis. Ieškovas abu pirmas dvi vietas užėmusius dalyvius prašė pašalinti iš pasiūlymų eilės. Atsakovas 2014 . rugpjūčio 8 d. atmetė ir šią ieškovo pretenziją, nurodydamas, kad nutarė jos nesvarstyti, kadangi ji yra pakartotinė (tuo pačiu klausimu).

19Ieškovas 2014 m. rugpjūčio 20 d. pateikė ieškinį, prašydamas įpareigoti atsakovą panaikinti sprendimą tiekėjų UAB „AUTOINFA“ ir UAB „PROGRESYVŪS SPRENDIMAI“ pasiūlymus pripažinti atitinkančiais pirkimo dokumentų reikalavimus, įpareigoti atsakovą panaikinti pasiūlymų eilę ir sudaryti naują eilę, į ją neįtraukiant šių dalyvių. Iš ieškinio turinio matyti, kad ieškovas jį pateikė dėl šių priežasčių: 1) pirmoje vietoje esantis UAB „AUTOINFA“ pasiūlymas neatitinka imperatyvių VPĮ nuostatų, kadangi šis dalyvis paslaugas pasiūlė teikti būdu, pažeidžiančiu Autorių ir gretutinių teisių įstatymų nuostatas, t. y. pažeidžiant Microsoft programinės įrangos licencijavimo tvarką ir sąlygas; 2) antroje vietoje esantis UAB „PROGRESYVŪS SPRENDIMAI“ pasiūlymas neatitinka VPĮ 40 straipsnio 1 dalies ir paties atsakovo patvirtintas ginčo pirkimo sąlygas dėl neįprastai mažos kainos. Taigi ieškovas ieškiniu siekė pašalinti iš pirkimo pirmas dvi vietas užėmusius dalyvius ir tapti nugalėtoju, nes jo pasiūlymas buvo trečioje vietoje.

20Atsakovas 2014 m. rugpjūčio 28 d. pateikė atsiliepimą į ieškinį, jame nurodė, kad ieškovo pasiūlymas atmestinas, nes jis pasiūlė didesnę kainą nei buvo nurodyta atsakovo 2014 m. birželio 25 d. įsakyme Nr. 28 dėl 2014 m. viešųjų pirkimo plano papildymo. Pagal šį įsakymą ginčo pirkimo vertė su PVM – 12100 Lt, o ieškovas pasiūlė 15 246 Lt kainą. Be to, atsakovas atsiliepime pripažino, kad jo 2014 m. liepos 28 d. pranešime Nr. 2926861 dėl techninės klaidos UAB „PROGRESYVŪS SPRENDIMAI“ pasiūlymo kaina buvo nurodyta be PVM, o kitų tiekėjų kainos – su PVM.

21Ieškovas 2014 m. rugsėjo 4 d. pateikė pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo, jame nurodė, kad po atsakovo atsiliepimo į ieškinį gavimo paaiškėjusi aplinkybė dėl techninės klaidos reiškia, jog tiekėjo UAB „PROGRESYVŪS SPRENDIMAI“ pasiūlymo kaina yra ne 6 264 Lt, o 7 579,44 Lt, t. y. dengia būtinąsias išlaidas perkamoms paslaugoms teikti – Microsoft licencijų kainą, todėl nebėra neįprastai maža VPĮ 40 straipsnio prasme. Ieškovo teigimu, antroje vietoje esančiam pasiūlymui nebesant neįprastai mažos kainos pasiūlymu, ieškovo ieškinys tapo beprasmis, nes UAB „AUTOINFA“ pasiūlymą pripažinus neteisėtu pirmoje vietoje atsidurtų UAB „PROGRESYVŪS SPRENDIMAI“ pasiūlymas, o ieškovo pasiūlymas – antroje vietoje. Taigi tęsti teisminį procesą ieškovui tapo beprasmiška, nes neliko argumentų dėl UAB „PROGRESYVŪS SPRENDIMAI“ pasiūlymo neįprastai mažos kainos ir toks tolesnis teisminis ginčas realiai būtų naudingas tik UAB „PROGRESYVŪS SPRENDIMAI“. Atsižvelgdamas į tai, kad teisminis procesas tapo nebetikslingas dėl po atsakovo atsiliepimo į ieškinį paaiškėjusios atsakovo padarytos techninės klaidos, ieškovas prašė, priėmus ieškinio atsisakymą ir nutraukus bylą, priteisti jam iš atsakovo visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.

22Pirmosios instancijos teismas, nors ir pripažinęs ieškovo suklaidinimo dėl kainos nurodymo be PVM faktą, skundžiamoje nutartyje padarė išvadą, jog ieškovas ieškinio atsisakė tik dėl to, kad po atsakovo atsiliepimo į ieškinį gavimo paaiškėjo, jog jo pasiūlymas viršija ginčo pirkimo vertę, todėl jam nepriteisė patirtų bylinėjimosi išlaidų. Ši pirmosios instancijos teismo išvada laikytina nepagrįsta dėl kelių priežasčių. Pirma, ieškovas dar pareiškime dėl ieškinio atsisakymo buvo nurodęs, kad skiriasi minėto atsakovo 2014 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 28 d. versijos, atsakovo pateikta kartu su atsiliepimu į ieškinį ir oficialiai publikuojama atsakovo interneto svetainėje. Sutiktina su ieškovu, kad toks atsakovo procesinis elgesys nelaikytinas tinkamu. Antra, atsakovas, 2014 m. liepos 28 d. informuodamas apie pasiūlymų eilę, o vėliau atlikdamas neįprastai mažos kainos patikrinimo procedūrą, vadovavosi ginčo pirkimo sąlygomis, pagal kurių 5 dalies 2.3 ir 2.4 punktus pirkimo organizatorius atmeta pasiūlymus, jeigu buvo pasiūlytos per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos ir (ar) buvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos ir tiekėjas jų nepagrindė perkančiajai organizacijai prašant. Taigi tiekėjų, kurių pasiūlytos kainos viršijo ginčo pirkimui numatytas skirti lėšas, pasiūlymai atsakovo turėjo būti atmesti dar iki pasiūlymų eilės sudarymo. Šiuo atveju ieškovo pasiūlymas turėjo būti pašalintas dar iki ieškovo ir atsakovo ginčo dėl UAB „AUTOINFA“ ir UAB „PROGRESYVŪS SPRENDIMAI“ pasiūlymų neteisėtumo užuomazgos. Dėl jau minėto ginčo pirkimo sąlygų 2.4 punkto atmestini kaip nepagrįsti atsakovo argumentai, kad ieškovo ieškinys nuo pat pradžių buvo nepagrįstas, nes vykdant mažos vertės pirkimą netaikytinos VPĮ 40 straipsnio nuostatos dėl neįprastos mažos kainos pagrindimo. Atsakovo konkliudentiniai veiksmai, nagrinėjant pirmą ieškovo pretenziją ir kreipiantis į kitus dalyvius dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo, patvirtina, kad nagrinėjamu atveju atsakovas vertino pateiktus pasiūlymus remiantis ir neįprastai mažos kainos pagrindimo kriterijumi.

23Atsakovui leistinomis įrodinėjimo priemonės nepaneigus logišką ir įtikinamą ieškovo nurodytą priežastį (teisminio nagrinėjimo metu paaiškėjusi aplinkybė dėl atsakovo padarytos techninės klaidos), dėl kurios jis atsisakė ieškinio, ir pirmosios instancijos teismui iš esmės sutikus su ieškovo pozicija, kad jis ieškinio atsisakė dėl paaiškėjusios netikslios informacijos, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priteisti ieškovui iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Akcentuotina dar viena svarbi aplinkybė, t. y. atsakovas, būdamas profesionalus viešųjų pirkimų teisinių santykių subjektas, dar ikiteisminėje ginčo nagrinėjimo stadijoje nagrinėdamas ieškovo pretenzijas, kurioje ieškovas detaliai nurodė, kodėl UAB „PROGRESYVŪS SPRENDIMAI“ pasiūlymo kaina laikytina neįprastai maža, nepastebėjo ir neištaisė minėtos techninės klaidos.

24Visos nurodytos aplinkybės patvirtina, kad būtent atsakovo elgesys tiek ikiteisminėje ginčo nagrinėjimo stadijoje, tiek bylą nagrinėjant teisme, nebuvo tinkamas, o tai pagal CPK 94 straipsnio 1 dalį sudaro pagrindą ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas priteisti iš atsakovo.

25Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 3 524,73 Lt advokato pagalbai apmokėti ir 187,50 Lt negrąžintiną žyminio mokesčio dalį. Atsižvelgiant į tai, kad ginčo pirkimo procedūrų metu ieškovas vis dėlto turėjo galimybę kreiptis į atsakovą, prašydamas susipažinti su kitų dalyvių užpildytomis pasiūlymų formomis, kuriose buvo nurodytos tikslios kainos, darytina išvada, kad ieškovas turi teisę į 75 proc. visų jo patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Ieškovas buvo sumokėjęs žyminį mokestį už ieškinį, tačiau pirmosios instancijos teismas jam grąžino 75 proc. žyminio mokesčio, todėl likę 25 proc. ieškovui iš atsakovo nepriteisiami. Ieškovas taip pat patyrė 3 524,73 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Pažymėtina, kad šios išlaidos neviršija teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio už konkrečias paslaugas numatytų maksimalių dydžių. Taigi ieškovui iš atsakovo priteistinos 2 643,55 Lt (765,63 Eur) išlaidos advokato pagalbai apmokėti.

26Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą, netinkamai įvertino šiam klausimui išspręsti reikšmingas aplinkybes, pažeidė civilinio proceso teisės normas, reglamentuojančias bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, todėl klausimą išsprendė neteisingai, o tai yra pagrindas panaikinti skundžiamą nutarties dalį ir klausimą išspręsti iš esmės – priteisti ieškovui iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas (CPK 185 str., 329 str. 1 d., 337 str. 2 d., 338 str.).

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais,

Nutarė

28panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. nutarties dalį, kuria atsakovui UAB „PANEVĖŽIO AUTOBUSŲ PARKAS“ iš ieškovo UAB LEXITA priteistos bylinėjimosi išlaidos, ir priteisti ieškovui UAB LEXITA (j. a. k. 302342831) iš atsakovo UAB „PANEVĖŽIO AUTOBUSŲ PARKAS“ (j. a. k. 147024322) 765,63 Eur (septynis šimtus šešiasdešimti penkis eurus, 63 ct) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas prašė teismo įpareigoti atsakovą panaikinti sprendimą tiekėjų... 5. Ieškovas pateikė teismui pareiškimą, juo prašė priimti ieškinio... 6. Atsakovas neprieštaravo ieškovo prašymui dėl ieškinio atsisakymo, tačiau... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Panevėžio apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 29 d. nutartimi priėmė... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskirajame skunde ieškovas prašo pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2014... 11. 1. Dėl teismo išvados, jog ieškovas ieškinio atsisakė dėl to, kad po... 12. 2. Dėl CPK 94 straipsnio 1 dalies pažeidimo. Pirma, teismas padarė išvadą,... 13. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas prašo skundą atmesti, o... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 15. Nagrinėjamu atveju civilinė byla buvo baigta nepriėmus teismo sprendimo dėl... 16. Atsakovas UAB „PANEVĖŽIO AUTOBUSŲ PARKAS“ vykdė supaprastintą mažos... 17. Ieškovas 2014 m. liepos 28 d. pateikė atsakovui pretenziją. Nurodė, kad... 18. Ieškovas 2014 m. rugpjūčio 4 d. pateikė dar vieną pretenziją. Nurodė,... 19. Ieškovas 2014 m. rugpjūčio 20 d. pateikė ieškinį, prašydamas įpareigoti... 20. Atsakovas 2014 m. rugpjūčio 28 d. pateikė atsiliepimą į ieškinį, jame... 21. Ieškovas 2014 m. rugsėjo 4 d. pateikė pareiškimą dėl ieškinio... 22. Pirmosios instancijos teismas, nors ir pripažinęs ieškovo suklaidinimo dėl... 23. Atsakovui leistinomis įrodinėjimo priemonės nepaneigus logišką ir... 24. Visos nurodytos aplinkybės patvirtina, kad būtent atsakovo elgesys tiek... 25. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 3 524,73 Lt advokato pagalbai... 26. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad pirmosios... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 28. panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. nutarties dalį,...