Byla A-502-279-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo, Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė),

2sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,

3dalyvaujant pareiškėjo atstovams Inai Jočienei, Viktorui Matoniui, Kęstučiui Gruzdžiui,

4atsakovo atstovei Gabrielei Vazniokaitei,

5trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovams Tatjanai Leus, advokatei Saulei Katauskaitei, advokatei Kristinai Alešiūnaitei, advokatui Mariui Embrektui,

6viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ vardu pateiktą akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ Vilniaus filialo apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 17 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Verdispar Vilnius Office Park“, uždarajai akcinei bendrovei „Eurox LT“, uždarajai akcinei bendrovei „Luidas“, uždarajai akcinei bendrovei „Gabijos investicijos“, uždarajai akcinei bendrovei „Anreka“, uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus energija“, dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus, techninių sąlygų panaikinimo ir įpareigojimo atšaukti skelbimą.

7Teisėjų kolegija

Nustatė

8I.

9Pareiškėjas akcinė bendrovė (toliau – ir AB) „Lietuvos dujos“ (toliau – ir pareiškėjas) su skundu ir patikslintu skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė:

101) įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentą vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. 723 patvirtintu Naujamiesčio, Naujininkų, Rasų, Vilkpėdės, Panerių, Grigiškių, Antakalnio, Naujosios Vilnios, Lazdynų, Karoliniškių, Viršuliškių, Justiniškių, Šeškinės, Pilaitės, Pašilaičių ir Fabijoniškių seniūnijų energijos rūšies naudojimo šildymui specialiuoju planu (toliau – ir Specialusis planas) bei vykdyti Vilniaus miesto savivaldybės įpareigojimą vadovautis šiuo planu išduodant prijungimo prie inžinierinių tinklų technines sąlygas, taikant necentralizuoto šilumos tiekimo zoną prioritetinis kuras – dujos;

112) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento išduotas technines sąlygas dėl detaliųjų planų ir techninių projektų rengimo Pavilionių kaimo teritorijoje, neatitinkančias Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. 723, t. y. 2006 m. rugpjūčio 21 d. technines sąlygas Nr. 06063D detaliajam planui rengti (žemės sklypų Pavilionių kaime, kad. Nr. 0101/0100:953; Nr. 0101/0100:974); 2006 m. rugsėjo 6 d. technines sąlygas Nr. 06068D detaliajam planui rengti (žemės sklypo Ukmergės g. 374, kad. Nr. 0101/0170:223); 2008 m. vasario 27 d. technines sąlygas Nr. 08016 objekto prijungimui prie Vilniaus šilumos tinklų sistemos (susisiekimo komunikacijos ir inžinieriniai tinklai Ukmergės g. 374, Vilniuje); 2008 m. balandžio 15 d. technines sąlygas Nr. 08049 objekto prijungimui prie Vilniaus šilumos tinklų sistemos (daugiabučių gyvenamųjų namų grupė Ukmergės g. 374B, Vilniuje); 2008 m. balandžio 15 d. technines sąlygas Nr. 08053 objekto prijungimui prie Vilniaus šilumos tinklų sistemos (administracinis pastatas Ukmergės g. 374, Vilniuje), Ukmergės g. 374 (projekto Nr. 2007-14/071205-00TPSG-01);

123) įpareigoti pakeisti paskelbtą 2008 m. gegužės 17 d. dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“ detaliųjų planų rengimą, kur numatytas centralizuotas šilumos tiekimas į necentralizuoto šilumos tiekimo zoną, prioritetinis kuras – dujos (Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos kvartaluose T2, T5, T6, T7, T8, T10, T12, T19 ir T20);

134) įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją (toliau – ir atsakovas) pateikti atsakymus į 2008 m. kovo 28 d. raštą Nr. 15.11-(v25)15.6-380, 2008 m. kovo 28 d. raštą Nr. 15.11-(v25)15.6-381, 2008 m. gegužės 12 d. raštą Nr. 15.11-(v25)-15.6-606, 2008 m. gegužės 12 d. raštą Nr. 15.11-(v25)-15.6-607, 2008 m. gegužės 19 d. raštą Nr. 15.11-(v25)15.6-657, 2008 m. balandžio 10 d. raštą Nr. 15.11-(v12)15.6-463.

145) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 18 d. sprendimą Nr. 1-551 „Dėl sklypų buvusiame Pavilionių kaime detaliojo plano tvirtinimo“.

15Pareiškėjas nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2002 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. 723 patvirtino Naujamiesčio, Naujininkų, Rasų, Vilkpėdės, Panerių, Grigiškių, Antakalnio, Naujosios Vilnios, Lazdynų, Karoliniškių, Viršuliškių, Justiniškių, Šeškinės, Pilaitės, Pašilaičių ir Fabijoniškių (į kurių teritoriją įeina Pavilionių kaimas) seniūnijų energijos rūšies naudojimo šildymui specialųjį planą ir įpareigojo Miesto plėtros departamentą vadovautis šiuo planu išduodant prijungimo prie inžinierinių tinklų technines sąlygas. Specialusis planas buvo parengtas vadovaujantis Vilniaus miesto bendruoju planu, patvirtintu Vilniaus miesto tarybos 1998 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 292 ir kitais planavimo dokumentais. Pagal Specialųjį planą, Pavilionių kaimo teritorijoje nustatyta necentralizuoto šilumos tiekimo zona, prioritetinis kuras – dujos. Vadovaujantis šiuo planu, AB „Lietuvos dujos“ Vilniaus filialas išdavė ne vienas projektavimo sąlygas, į bendrą dujotiekio plėtrą šiame rajone investavo virš 1 mln. Lt ir šiuo metu gali patenkinti šio rajono būsimų vartotojų gamtinių dujų poreikius. Tačiau Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamentas nebesivadovauja šiuo Specialiuoju planu ir paraiškas techninėm sąlygom gauti siunčia uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „Vilniaus energija“. Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamentas pareiškėjo neinformavo ir neinformuoja apie techninių sąlygų išdavimą. Pagal skundžiamas išduotas technines sąlygas buvo paruošti ir yra ruošiami detalieji ir techniniai inžinierinių tinklų projektai su centralizuotos šilumos tiekimu Ukmergės g., Pavilionių kaimo teritorijoje, nors pagal Specialųjį planą turėjo būti nustatytas gamtinių dujų tiekimas. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Nuolatinės statybos komisija neteisėtai, nesilaikydama teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, suderino Pavilionių kaimo (kad. Nr. 0101-0100:953, Nr. 0101/0100:974) detaliojo plano projektą ir pateikė jį tvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybai. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Nuolatinės statybos komisijos 2008 m. sausio 2-3 d. Pavilionių kaime (kad. Nr. 0101/0100:953, Nr. 0101/0100:974) detaliojo plano kompleksinio derinimo protokole Nr. 1-1 AB „Lietuvos dujos“ Vilniaus filialo atstovas, vienas iš Nuolatinės statybos komisijos narių, šio detaliojo plano nesuderino, o vadovaudamasis minėtu 2002 m. lapkričio 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 723, įrašė į protokolą nepritarimą derinamam detaliojo plano projektui.

16Teigė, kad atsakovo neteisėti veiksmai yra nuolatinio pobūdžio, nes išduodama daug techninių sąlygų Pavilionių kaimo teritorijoje, nesilaikant Specialiojo plano, pagal kurias yra ruošiami detalieji planai. Be kita ko, 2008 m. gegužės 17 d. dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“ buvo paskelbta Vilniaus miesto savivaldybės skelbimų dėl kitų detaliųjų planų šioje teritorijoje rengimo, kur numatytas centralizuotas šilumos tiekimas (Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos kvartalai T2, T5, T6, T7, T8, T10, T12, T19 ir T20). Tai reiškia, kad yra ruošiami detalieji planai, kurių ruošimui pareiškėjas neišdavė planavimo sąlygų, nors pagal Specialųjį planą Vilniaus miesto savivaldybė privalėjo pareiškėjui pateikti paraišką planavimo sąlygoms ruošti.

17Pareiškėjas taip pat pažymėjo, kad dėl neteisėtų, neatitinkančių teisės aktų reikalavimų atsakovo veiksmų ne kartą kreipėsi į įvairias institucijas su prašymais imtis visų įmanomų priemonių, kad Vilniaus miesto Pavilionių kaimo teritorijoje būtų vykdomas Specialusis planas bei Vilniaus miesto savivaldybė griežtai vadovautųsi minėtu planu, išduodant prisijungimo prie inžinierinių tinklų technines sąlygas. Dėl paskutinių neteisėtų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos veiksmų taip pat kreipėsi į įvairias kompetentingas institucijas, tačiau atsakymų negavo iki šiol. Taip buvo pažeisti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintų Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių 30, 31 punktų reikalavimai. Savo veiksmais Vilniaus miesto savivaldybės administracija pažeidžia Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalį, 16 straipsnio 2 dalį, 22 straipsnio 2 dalį, 24 straipsnio 4 dalį, 26 straipsnio 3 dalį, Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 4-13/D1-28 patvirtintų Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių 27 punktą, Detaliųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-239, 50 punktą.

18Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į skundą prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

19Atsakovas paaiškino, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2008 m. birželio 9 d. raštu Nr. A51-13513 „Dėl dujų tiekimo sąlygų išdavimo“ pranešė pareiškėjui, kad vienos iš skunde nurodytų techninių sąlygų, t. y. 2006 m. rugpjūčio 21 d. Nr. 06063D yra atšaukiamos, taigi šiuo raštu yra įvykdomi net keli pareiškėjo skunde nurodyti reikalavimai, taip pat atsakoma į pareiškėjo siųstus raštus bei atšaukiamos vienos iš techninių sąlygų, kurias pareiškėjas prašo panaikinti.

20Pažymėjo, kad Pavilionių kaime yra numatytas prioritetinis kuras dujos, tačiau žodis „prioritetinis“ nereiškia „vienintelis“, todėl Vilniaus miesto savivaldybės administracija pilnai galėjo pagal jai teisės aktų suteiktą kompetenciją išduoti būtent tokį sąlygų sąvadą, kuriame tarp kitų institucijų išduotų techninių sąlygų buvo pateiktos ir AB „Lietuvos dujos“ ginčijamos techninės sąlygos. Teigė, kad AB „Vilniaus energija“ išduotos techninės sąlygos niekaip neįtakoja pareiškėjo interesų ir negali jų pažeisti. Pabrėžė, kad 2007 m. gruodžio 5 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 1-309 patvirtintą detalųjį planą, kuriam buvo išduotos ginčijamos 2006 m. rugsėjo 6 d. techninės sąlygos Nr. 06068D, Nuolatinės statybos komisija svarstė 2007 m. liepos 25-26 d., kai jau galiojo 2007 m. vasario 14 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 1-1519 patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas iki 2015 m. (toliau – ir Bendrasis planas), kuriame nurodyta, kad centralizuota šilumos tiekimo sistema dominuojanti aprūpinimo sistema Vilniuje ir būtent Pavilionių kaimo teritorijoje yra numatyta suprojektuoti ir įgyvendinti šilumos tiekimo tinklus. Teigė, kad tvirtinant detalųjį planą, kuriam buvo išduotos techninės sąlygos Nr. 06068D, nebuvo pažeisti teritorijų planavimo dokumentai, o kaip tik ir buvo laikomasi Bendrojo plano sprendinių. Paaiškino, kad 2006 m. rugsėjo 6 d. technines sąlygas Nr. 06068D gavęs asmuo padavė prašymą, kuriame aiškiai ir nedviprasmiškai nurodė, kad šilumos poreikis yra 8 MW ir dujų poreikio nenurodė, todėl Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įvertinusi tiek galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, tiek norminius aktus, tiek paties prašymą padavusio asmens valią, patvirtino detalųjį planą su išduotomis techninėmis sąlygomis Nr. 06068D. Atkreipė dėmesį į tai, jog 2008 m. vasario 27 d. techninės sąlygos Nr. 08016, 2008 m. balandžio 15 d. techninės sąlygos Nr. 08049 ir Nr. 08053 yra išduotos tai pačiai teritorijai, kuriai 2007 m. gruodžio 5 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 1-309 yra patvirtintas detalusis planas. Prašymus gauti projektavimo sąlygų sąvadą pateikę asmenys konkrečiai nurodė, jog pageidauja centrinio šildymo, o ne dujinio. Todėl minėtos projektavimo sąlygos buvo išduotos vadovaujantis tai teritorijai nustatytais sklypo tvarkymo reikalavimais ir asmenų, norinčių gauti projektavimo sąlygų sąvadą, prašymais.

21Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Eurox LT“ prašė skundą išnagrinėti teismo nuožiūra. Teigė, kad panaikinus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2006 m. rugpjūčio 21 d. išduotas technines sąlygas Nr. 06063D detaliajam planui ir techniniam projektui rengti žemės sklypui Pavilionių kaime, įmonė patirs 200 000 Lt nuostolių. Dėl papildomai ne mažiau kaip 7-12 mėnesių užtruksiančio detalaus planavimo proceso, įmonė patirs nuo 379 855 Lt iki 890 419 Lt nuostolių (bankinės palūkanos ir pan.). Manė, kad, vadovaujantis Konkurencijos įstatymu, skundžiamas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. 723 patvirtintas Specialusis planas galimai neprieštarauja šio įstatymo 4 straipsniui.

22Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Gabijos investicijos“ prašė skundą išnagrinėti teismo nuožiūra. Nurodė, kad Specialiajame plane nurodytas prioritetinis kuras – dujos, tačiau ši formuluotė nereiškia, kad šis kuras – vienintelis galimas šilumos šaltinis. Todėl Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įvertindama nurodytos formuluotės rekomendacinį pobūdį, neprivalo atitinkamiems subjektams, prašantiems projektavimo sąlygų sąvadų, nurodyti, jog atitinkamoje teritorijoje šildymas dujomis yra privalomas. Vilniaus miesto Bendrasis planas, kuriuo pagal Teritorijų planavimo įstatymą privaloma vadovautis rengiant detaliuosius planus, numato, kad Vilniuje (įskaitant Pavilionių kaimą) dominuojanti yra centralizuota šilumos tiekimo sistema bei kad Pavilionių kaime numatyta įrengti šilumos tiekimo tinklus. Dėl šių priežasčių skundžiamas sprendimas neprieštarauja Bendrojo plano sprendiniams. Kiekvienas potencialus šilumos vartotojas turi teisę pasirinkti norimą energijos ar kuro rūšį, todėl pareiškėjo argumentai, kas Vilniaus miesto savivaldybės administracija turėjo išduoti atitinkamus sąvadus, kuriuose numatytas šildymas dujomis, akivaizdžiai neatitinka Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo nuostatų.

23Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Luidas“ prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad Specialiajame plane numatytas prioritetinis kuras – dujos nereiškia, kad tik dujos šioje teritorijoje gali būti naudojamos šilumai teikti. Vilniaus miesto Bendrajame plane nurodyta, kad centralizuota šilumos tiekimo sistema yra dominuojanti aprūpinimo sistema Vilniuje. Pavilionių kaimo teritorijoje yra numatyta suprojektuoti ir įgyvendinti šilumos tiekimo tinklus. Sąlygos gali būti keičiamos ir papildomos planavimo sąlygas išdavusios institucijos iniciatyva, kai planuojamoje teritorijoje įsigalioja parengti nauji teritorijų planavimo dokumentai ir jų sprendiniai įtakoja rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendinius.

24Trečiasis suinteresuotasis asmuo UAB „Vilniaus energija“ prašė skundą dalyje dėl 2006 m. rugpjūčio 21 d. techninių sąlygų Nr. 06063D panaikinimo ir dėl Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. 1-551 „Dėl sklypų buvusiame Pavilionių kaime detaliojo plano tvirtinimo“ panaikinimo spręsti teismo nuožiūra, kitoje dalyje prašė skundą atmesti. Nurodė, kad parenkant šilumos tiekėją buvusiame Pavilionių kaime būtina atsižvelgti ne tik į Specialiojo plano sprendinius, bet ir į Vilniaus miesto Bendrąjį planą, bei ginčijamų sklypų detaliuosius planus. Rengiant Specialųjį planą buvo įvertinti keturi pagrindiniai kriterijai: esama teršalų koncentracijų sklaida; esamų centralizuoto šilumos tiekimo tinklų ir dujų tiekimo tinklų išvystymo intensyvumas; kvartalo užstatymo tankis bei aukštingumas; naujai projektuojamų pagal detalius planus kvartalų užstatymo specifika bei siūlymai. Teritorijų zonavimas pagal šilumos tiekimo būdus buvo išdėstytas Specialiajame plane numatant, kad kvartaluose, kur statomi daugiaaukščiai, nustatomas centralizuotas šildymas. Tačiau 2004 – 2007 metais Vilniaus miesto savivaldybės taryba, veikdama savo kompetencijos ribose, kelis kartus keitė atskirus Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinius ir tvirtino atitinkamų sklypų detaliuosius planus. Pažymėjo, kad 2007 m. vasario 14 d. Vilniaus miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. I-1519 patvirtino Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą iki 2015 m., kurio 4.9.5 punktu buvo nustatyta, kad centralizuoto šilumos tiekimo sistema – dominuojanti aprūpinimo šiluma sistema Vilniaus mieste. Pabrėžė, kad pareiškėjo skunduose nurodytame Specialiajame plane teritorijos suskirstytos kvartalais. Įvertinus kiekvieno kvartalo esamą šilumos tiekimo situaciją 2002 m., buvo nustatytas prioritetinis šilumos tiekimo būdas naujai atsirandantiems vartotojams, tačiau jis nėra vienintelis. Tokia Specialaus plano formuluotė leido vartotojui pasirinkti jam priimtiną šilumos tiekimo būdą. Manė, kad 2006 m. rugsėjo 6 d. techninės sąlygos Nr. 06068D, 2008 m. vasario 27 d. techninės sąlygos Nr. 08016, 2008 m. balandžio 15 d. techninės sąlygos Nr. 08049 ir Nr. 08053 buvo išduotos teisėtai, todėl nėra pagrindo jas naikinti.

25II.

26Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. vasario 17 d. sprendimu nutraukė bylą dalyje dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2006 m. rugpjūčio 21 d. išduotų techninių sąlygų Nr. 06063D, 2006 m. rugsėjo 6 d. techninių sąlygų Nr. 06068D detaliajam planui rengti (žemės sklypo Ukmergės g. 374, kad. Nr. 0101/0170:223) panaikinimo, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos įpareigojimo atsakyti į pareiškėjo 2008 m. kovo 28 d. raštą Nr.15.11-(v25)15.6-380, 2008 m. kovo 28 d. raštą Nr.15-11-(v25)15.6-381, 2008 m. balandžio 10 d. raštą Nr.15.11(v25)15.6-463, 2008 m. gegužės 12 d. raštą Nr.15.11(v25)15.6-606, 2008 m. gegužės 12 d. raštą Nr.15.11- (v25)15.6-607, likusioje dalyje skundą atmetė.

27Teismas nurodė, kad pareiškėjas atsisakė nuo skundo reikalavimų dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2006 m. rugpjūčio 21 d. išduotų techninių sąlygų Nr. 06063D panaikinimo, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos įpareigojimo atsakyti į pareiškėjo 2008 m. kovo 28 d. raštą Nr.15.11-(v25)15.6-380, 2008 m. kovo 28 d. raštą Nr.15-11-(v25)15.6-381, 2008 m. balandžio 10 d. raštą Nr.15.11(v25)15.6-463, 2008 m. gegužės 12 d. raštą Nr.15.11(v25)15.6-606, 2008 m. gegužės 12 d. raštą Nr.15.11- (v25)15.6-607, todėl bylą šioje dalyje teismas nutraukė.

28Teismas nustatė, kad Specialiajame plane buvęs Pavilionių kaimas yra teritorijoje, brėžinyje pažymėtoje numeriu 38, o 28A teritorija yra necentralizuoto šilumos tiekimo zona, kurioje prioritetinis kuras yra dujos. Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2008 m. birželio 18 d. sprendimu Nr.1-551 patvirtino detalųjį planą buvusiame Pavilionių kaime dėl žemės sklypų kadastriniais Nr. 0101/0100:953 ir Nr.0101/0100:974. Teismas pažymėjo, kad detalusis planas nebuvo skirtas šilumos režimo problemoms išspręsti. Planuota teritorija yra toje vietovėje, kuri Specialiajame plane yra pažymėta numeriu 38. Tačiau sprendimo tekste nėra įvardinta, kokia energijos rūšis bus naudojama šilumai. Minėtos teritorijos projektuojamų statinių šildymui dujomis 2008 m. gruodžio 4 d. prašyme projektavimo sąlygų sąvadui gauti yra pateikusi UAB „Eurox LT“, technines sąlygas 2009 m. sausio 7 d. yra išdavęs AB „Lietuvos dujos“ Vilniaus filialas. Teismas pabrėžė, kad ginčas dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 18 d. sprendimo Nr.1-551 „Dėl sklypų buvusiame Pavilionių kaime detaliojo plano tvirtinimo“ panaikinimo buvo keliamas tuo pagrindu, kad teritorijoje pastatų šildymui buvo parinkta centralizuoto šildymo energija. Šią energijos rūšį pakeitus dujomis ir nekėlus kitų sprendimo panaikinimo argumentų, teismas padarė išvadą, kad pagrindo naikinti sprendimą nėra, todėl skundą dalyje dėl reikalavimo panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 18 d. sprendimą Nr.1-551 „Dėl sklypų buvusiame Pavilionių kaime detaliojo plano tvirtinimo“, atmetė.

29Teismas nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės teritorijai 2007 m. vasario 14 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu yra patvirtintas bendrasis planas ir jo sprendiniai iki 2015 metų. Pažymėjo, kad nors šio plano pagrindinių plėtojimo principų sąraše numatyta, kad centrinio šilumos tiekimo sistema – dominuojanti aprūpinimo šiluma sistema Vilniaus mieste, tačiau tai nereiškia, kad visose Vilniaus miesto teritorijose yra privalomas centrinis šilumos tiekimas, jeigu vartotojas turi galimybę rinktis ir kitokį pastato šildymo būdą. Teismas pažymėjo, kad pagal minėtą Bendrąjį planą buvusiame Pavilionių kaime yra numatyti tiek dujotiekio, tiek centralizuoto šilumos tiekimo tinklai. Todėl pagal Bendrąjį planą teritorijos reikmėms galimas tiek vienos, tiek kitos energijos rūšies vartojimas. Teismas pabrėžė, kad galiojantis energijos rūšies naudojimo šildymui Specialusis planas buvusio Pavilionių kaimo teritorijoje nustatė necentralizuotą šilumos tiekimo zoną, kurioje prioritetinis kuras yra dujos, kas taip pat nereiškia, kad negalimas kitoks pastatų šildymo būdas. Taigi, remiantis Bendruoju planu ir Specialiuoju planu, šioje teritorijoje galimas ir centralizuotas šildymas, ir šildymas dujomis, taip pat kaip ir šildymas elektra. Tačiau teismas atkreipė dėmesį į tai, jog teisės aktais yra sureguliuota taip, kad ne projektavimo sąlygas išduodanti institucija būsimam statytojui parenka šilumos energijos tiekėją, o vartotojas renkasi optimaliausią tiekėją iš galimų ir turi teisę pasirinkti tą, kuris geriausiai atitinka vartotojo poreikius. Todėl institucija, išduodanti statinio projektavimo sąlygų sąvadą, neišdavusi visų techninių sąlygų prisijungimui prie galimų energijos tiekėjų, pažeistų tiek energijos tiekėjo parduoti produktą teises, tiek ir vartotojo teisę pasirinkti optimaliausią. Teismas nustatė, kad pareiškėjas reikalavimu įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamentą projektuojamiems pastatams teritorijoje, kurioje galioja Specialusis planas, laikytis šio plano nuostatų, iš esmės reikalauja prevencinio sprendimo dėl galimų būsimų teisės pažeidimų. Kadangi tokia kompetencija administraciniam teismui nepriskirta, reikalavimą įpareigoti atsakovą vadovautis Specialiuoju planu teismas atmetė.

30Teismas nurodė, kad techninės projektavimo sąlygos Nr. 06068D buvo išduotos žemės sklypo Ukmergės g. Nr. 374 detaliajam planui rengti. Jos galiojo iki 2008 m. rugsėjo 6 d., todėl jų galiojimas jau pasibaigęs. Dėl šios priežasties teismas bylą dalyje dėl techninių sąlygų Nr. 06068D panaikinimo, nutraukė. Teismas taip pat pastebėjo, kad pareiškėjo atstovui apie ginčijamas projektavimo sąlygas tapo žinoma 2007 m. liepos 26 d. dalyvaujant Nuolatinės statybos komisijos kompleksinio derinimo posėdyje, todėl paduodant skundą vieno mėnesio terminas skundui dėl šių sąlygų paduoti buvo pasibaigęs. Pabrėžė, kad kitos skunde nurodytos techninės sąlygos yra išduotos kaip statinio projektavimo sąlygų sąvado sudėtinė dalis. Dėl sąlygų Nr. 08016 panaikinimo pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamentą 2008 m. gegužės 19 d., tačiau negavus atsakymo, kurį galėtų skųsti teismui, skundą padavė įstatymo numatytu laiku (nepraleidęs 2 mėnesių termino suėjus turėto gauti atsakymo laikui). Techninės sąlygos Nr. 08049 ir Nr. 08053 išduotos dėl to paties žemės sklypo pastatų projektavimo ir nagrinėtinos tais pačiais pagrindais, kaip ir sąlygos Nr. 08016. Kadangi Specialiuoju planu yra numatytas šildymas dujomis, o miesto Bendrasis planas iki 2015 metų numato ir centralizuotą šilumos tiekimą, teismas sprendė, jog Vilniaus šilumos tinklų išduotos techninės sąlygos yra pagrįstos teritorijų planavimo dokumentais ir jų naikinti pagrindo nėra.

31Dėl pareiškėjo prašymo įpareigoti pakeisti paskelbtą 2008 m. gegužės 17 d. dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“ detaliųjų planų rengimą, kur numatytas centralizuotas šilumos tiekimas į necentralizuoto šilumos tiekimo zoną, prioritetinis kuras – dujos (Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos kvartaluose T2, T5, T6, T7, T8, T10, T12, T19 ir T20), teismas pabrėžė, kad, kaip minėta, pagal galiojančius Bendrąjį ir Specialųjį planus, tiek centralizuoto šilumos tiekimo tinklai, tiek dujotiekio tinklai planuojamoje teritorijoje yra numatyti. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1-356 patvirtintas Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos detalusis planas taip pat numatė rajone naudoti tiek centralizuotą šilumos tiekimą, tiek šildymą dujomis, nurodydamas, kad konkretus energijos šaltinis šildymui gali būti nustatytas tik pakoregavus Specialiojo plano sprendinius. Teismas padarė išvadą, kad minėtas skelbimas pareiškėjo teisių nevaržo, nes skelbime nėra nurodoma, kad rengiant šiuos detaliuosius planus atsisakoma galimybės statinių šildymui naudoti dujas.

32Teismas taip pat pabrėžė, kad pareiškėjas 2008 m. gegužės 19 d. kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamentą prašydamas panaikinti technines sąlygas, išduotas 2008 m. vasario 27 d. Nr. 08016 dėl centrinio šildymo tinklų įrengimo pastatui Ukmergės g. 374. Tačiau Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamentas prašomų panaikinti sąlygų nepanaikino, atsakymo pareiškėjui neišsiuntė. Kadangi pareiškėjas, negavęs atsakymo, dėl tų pačių techninių sąlygų panaikinimo kreipėsi į teismą ir ginčas dėl prašomų panaikini techninių sąlygų yra išsprendžiamas šioje byloje, teismas konstatavo, kad nėra pagrindo įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamentą priimti dar vieną sprendimą dėl ginčo.

33III.

34AB „Lietuvos dujos“ vardu AB „Lietuvos dujos“ Vilniaus filialas (toliau – ir apeliantas) apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 17 d. sprendimą iš dalies ir grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo dalyje dėl:

351) netenkinto reikalavimo panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 18 d. sprendimą Nr. 1-551 „Dėl sklypų buvusiame Pavilionių kaime detaliojo plano tvirtinimo“;

362) netenkinto reikalavimo įpareigoti atsakovą vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. 723 patvirtintu Naujamiesčio, Naujininkų, Rasų, Vilkpėdės, Panerių, Grigiškių, Antakalnio, Naujosios Vilnios, Lazdynų, Karoliniškių, Viršuliškių, Justiniškių, Šeškinės, Pilaitės, Pašilaičių ir Fabijoniškių seniūnijų energijos rūšies naudojimo šildymui specialiuoju planu bei vykdyti Vilniaus miesto savivaldybės įpareigojimą vadovautis šiuo planu išduodant prijungimo prie inžinierinių tinklų technines sąlygas, taikant necentralizuoto šilumos tiekimo zoną prioritetinis kuras – dujos;

373) netenkinto reikalavimo panaikinti 2006 m. rugsėjo 6 d. technines sąlygas Nr. 06068D detaliajam planui rengti (žemės sklypo Ukmergės g. 374, kad. Nr. 0101/0170:223); 2008 m. vasario 27 d. technines sąlygas Nr. 08016 objekto prijungimui prie Vilniaus šilumos tinklų sistemos (susisiekimo komunikacijos ir inžinieriniai tinklai Ukmergės g. 374, Vilniuje); 2008 m. balandžio 15 d. technines sąlygas Nr. 08049 objekto prijungimui prie Vilniaus šilumos tinklų sistemos (daugiabučių gyvenamųjų namų grupė Ukmergės g. 374B, Vilniuje); 2008 m. balandžio 15 d. technines sąlygas Nr. 08053 objekto prijungimui prie Vilniaus šilumos tinklų sistemos (administracinis pastatas Ukmergės g. 374, Vilniuje), Ukmergės g. 374 (projekto Nr. 2007-14/071205-00TPSG-01);

384) netenkinto reikalavimo įpareigojimo pakeisti paskelbtą 2008 m. gegužės 17 d. dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“ detaliųjų planų rengimą, kur numatytas centralizuotas šilumos tiekimas į necentralizuoto šilumos tiekimo zoną, prioritetinis kuras – dujos (Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos kvartaluose T2, T5, T6, T7, T8, T10, T12, T19 ir T20).

39Apeliantas taip pat prašo priteisti iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos apelianto naudai 50 Lt sumokėtą žyminį mokestį. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

401. Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2002 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. 723 patvirtino nurodytų seniūnijų energijos rūšies naudojimo šildymui Specialųjį planą ir įpareigojo Miesto plėtros departamentą vadovautis šiuo planu, išduodant prijungimo prie inžinierinių tinklų technines sąlygas. Specialaus plano sprendiniai yra privalomi rengiant ir tvirtinant detaliuosius planus ir, remiantis tesės aktais, sąlygos detaliųjų planų rengimui išduodamos remiantis Specialiuoju planu. Atsakovo 2008 m. birželio 18 d. sprendimas Nr. 1-55 priimtas dėl detaliojo plano tvirtinimo, kuriuo turėjo būti nustatytos komunalinių ar vietinių inžinierinių tinklų ir pastatų šildymo sistemų prijungimo sąlygos. UAB „Vilniaus energija“ 2006 m. rugpjūčio 21 d. išduotos techninės sąlygos Nr. 06063D detaliajam planui yra atšauktos, todėl atitinkamai turi būti panaikintas ir atsakovo 2008 m. birželio 18 d. sprendimas Nr. 1-551 „Dėl sklypų buvusiame Pavilionių kaime detaliojo plano tvirtinimo“, kadangi jame yra nustatytos prijungimo sąlygos prie centrinio šilumos teikimo. Šis spendimas sudaro sąlygas atsakovui piktnaudžiauti ir išduoti paraišką UAB „Vilniaus energija“ projektavimo techninėms sąlygoms parengti bei suderinti techninį projektą su šilumos tinklais, ir išduoti statybos leidimą.

412. Nesutinka su teismo išvada, kad Specialusis planas, 2007 m. vasario 14 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. I-1519 patvirtinus Bendrąjį planą ir jo sprendinius iki 2015 metų, nebetaikomas, o yra Bendrojo plano sudėtinė dalis. Specialusis planas pakeistas nebuvo, todėl būtent Bendrasis planas prieštarauja Specialiajam, ir iš to kyla teisės aktų pažeidimai.

423. Specialiajame plane Pavilionių kaimo teritorijoje nustatyta necentraziluota šilumos tiekimo zona, kurioje prioritetinis kuras yra dujos, nėra tik rekomendacijos dėl energijos tiekimo tinklų plėtojimo. Esant išplėtotiems ar suprojektuotiems tinklams pagal miesto plėtros programas, teisė pasirinkti tiekėją paliekama vartotojui, tačiau tiktai iš konkursinės zonos, kuri yra numatyta Specialiajame plane.

434. Institucija, išduodanti statinio projektavimo sąlygų sąvadą, turi išduoti technines sąlygas prisijungimui prie vieno vartotojo pasirikto energijos tiekėjo, kuris yra numatytas toje zonoje. Tačiau atsakovas išduoda paraiškas projektavimo sąlygoms ruošti ne apeliantui, o UAB „Lietuvos energija“, kuriai pagal Specialųjį planą nėra pagrindo jų teikti. Tuo labiau, kad ne visi statytojai patys nurodydavo, kokio šildymo būdo jie pageidauja (pvz. UAB „Gabijos investicijos).

445. 2006 m. rugsėjo 6 d. techninės projektavimo sąlygos Nr. 06068D, kurios išduotos žemės sklypo Ukmergės g. 374 detaliajam planui rengti, yra galiojančios, nes projektavimo techninės sąlygos galioja tol, kol galioja statybos leidimas, kaip tai nustatyta STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“ 18 p.

456. Nesutinka su teismo sprendimu nutraukti bylą dalyje dėl ginčijamų techninių sąlygų panaikinimo, praleidus skundo padavimo terminus. Teigia, kad skundo padavimo termino pradžia tais atvejais, kai ginčas vyksta dėl administracinio akto, kuris pareiškėjui neturi būti įteiktas, laikytina ta diena, kai pareiškėjui tapo žinoma arba turėjo tapti žinoma apie ginčytino akto priėmimą. Skundžiamas aktas laikomas asmeniui paskelbtu, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti, kas ir kada priėmė administracinį aktą. Kadangi teisės aktai nenustatė taisyklių dėl ginčytinų techninių sąlygų viešo skelbimo spaudoje, terminas kreiptis į teismą turi būti pradedamas skaičiuoti nuo faktinio sužinojimo apie ginčijamu aktu daromą pareiškėjo teisių pažeidimą, tokių aktų neteisėtumą ir tokių aktų nuorašų gavimą. Pažymi, kad apie išduotas technines sąlygas sužinojo tik nuvykus į Nuolatinės statybos komisijos posėdyje, ir tik statybos projekto svarstymo metu sužinojo, kokiam objektui yra išduotos techninės (projektavimo) sąlygos, bei koks techninis projektas yra pateiktas svarstymui.

467. Nesutinka su teismo išvada, kad skelbimas 2008 m. gegužės 17 d. dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“ nevaržo apelianto teisių. Nesutinka, kad teritorijoje, kurioje Specialiuoju planu numatyta necentralizuota zona, prioritetinis kuras – dujos, gali būti naudojamas centralizuotas šilumos tiekimas. Tačiau minėtas skelbimas yra apie minėtų kvartalų detaliųjų planų rengimą, kurie yra ruošiami vadovaujantis Vilniaus miesto Bendruoju planu. Taigi, yra ruošiami detalieji planai, kurių ruošimui AB „Lietuvos dujos“ neišdavė planavimo sąlygų, nors pagal specialųjį planą atsakovas privalėjo pateikti paraišką planavimo sąlygoms ruošti.

47Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 17 d. sprendimą palikti nepakeistą ir apeliacinį skundą atmesti.

48Atsakovas nurodo, kad pareiškėjas neturi subjektinės teisės ginčyti 2008 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. 1-551 „Dėl sklypų buvusiame Pavilionių kaime detaliojo plano tvirtinimo“. Pabrėžia, kad pareiškėjas nurodo argumentus dėl minėto 2008 m. birželio 18 d. sprendimo neteisėtumo, tačiau nenurodo, kaip šis administracinis aktas pažeidžia jo teises bei įstatymo ginamus interesus. Pažymi, kad detaliuoju planu numatyti tik du sklypai, kuriuose galima gyvenamųjų ar administracinių pastatų statyba. Byloje yra UAB „Eurox LT“ paraiškos projektavimo sąlygų sąvadui gauti šiems sklypams, bei paties pareiškėjo išduotos 2009 m. sausio 7 d. techninės sąlygos Nr. 19 ir Nr. 18. UAB „Vilniaus energija“ techninės sąlygos nėra išduotos. Kadangi apelianto nurodomi argumentai dėl šio detaliojo plano neteisėtumo susiję su minėtuose sklypuose numatytų statinių būsimu šildymu dujomis, todėl remiantis detaliuoju planu ir Specialiuoju planu, apeliantui išdavus technines sąlygas prisijungti prie dujinio šildymo, nėra jokių apelianto teisių ir įstatymo saugomų interesų pažeidimo.

49Atsakovas pažymi, kad apeliantas tendencingai ir sau naudinga linkme aiškina, kad privaloma vadovautis vien tik Specialiajame plane nurodytu teiginiu apie prioritetinį kurą Pavilionių kaimo teritorijoje. Specialiajame plane nurodytų seniūnijų teritorija buvo zonuojama atsižvelgiant į šilumos tiekimo būdus. Vienas iš tokių kriterijų – kvartalo užstatymo tankis bei aukštingumas. Necentralizuoto šilumos tiekimo zona, prioritetinis kuras dujos, numatyta teritorijoje, kurioje vyrauja mažaaukštė statyba. Tuo tarpu tankiai užstatytos teritorijos, kuriose vyrauja daugiaaukštė statyba, patenka į centralizuoto šilumos tiekimo zoną. Teigia, kad Specialusis planas nedraudžia necentralizuoto šilumos teikimo zonoje, atsižvelgiant į visas reikšmingas aplinkybes, tarp kurių – teritorijos užstatymo tankis bei aukštingumas, įrengti kitokį nei dujinis šildymo būdą. Toks Specialiojo plano aiškinimas atitinka Vilniaus miesto tarybos 1998 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 292 patvirtinto Vilniaus miesto Bendrojo plano sprendinius. Atkreipia dėmesį į tai, kad Bendrasis planas yra aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentas nei Specialusis planas, o pagal Teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 2 dalį, specialiųjų planų sprendiniai turi neprieštarauti galiojantiems atitinkamo lygmens bendrojo teritorijų planavimo dokumentas. Todėl Specialiojo plano sprendiniai yra privalomi tiek, kiek jie neprieštarauja naujajam Vilniaus miesto Bendrajam planui.

50Atsakovas taip pat nurodo, kad apeliantas praleido ABTĮ nustatytą vieno mėnesio terminą skundui dėl ginčijamų 2006 m. rugsėjo 6 d. techninių sąlygų Nr. 06068D paduoti, kadangi apie jas sužinojo dar 2007 m. liepos 26 d. Mano, kad neginčijant 2007 m. gruodžio 5 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 1-309 patvirtinto detalaus plano, negalima ginčyti ir šio detalaus plano pagrindu išduotų 2008 m. vasario 27 d. techninių sąlygų Nr. 08016, 2008 m. balandžio 15 d. techninių sąlygų Nr. 08049 ir Nr. 08053.

51Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Gabijos investicijos“ prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 17 d. sprendimą palikti nepakeistą ir apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad apeliantas neįrodo, jog dėl 2008 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. 1-551 „Dėl sklypų buvusiame Pavilionių kaime detaliojo plano tvirtinimo“, būtų pažeidžiama apelianto teisė ar įstatymo saugomas interesas. Apelianto argumentai dėl 2008 m. birželio 18 d. sprendimo panaikinimo susiję su prielaidomis, nukreiptomis į ateitį, tačiau tokie ginčai nėra nagrinėjami administraciniuose teismuose. Pažymi, kad 2004 m. gruodžio 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-634 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinus naujus teritorinės Pavilionių kaimo sprendinius bei nustačius daugiaaukščių gyvenamosios bei komercinės paskirties pastatų statybą, akivaizdu, jog buvo racionalu peržiūrėti Specialiojo plano sprendinius ir Bendrąjį planą parengti taip, kad jis atitiktų aktualijas bei miesto plėtros ateities sprendinius. Pabrėžia, kad pagal Teritorijų planavimo įstatymo nuostatas, specialusis planas negali prieštarauti bendrajam, o ne atvirkščiai. Mano, kad Bendrajame plane numatyti sprendiniai tik papildo daug anksčiau priimto Specialiojo plano sprendinius. Pabrėžia, kad pagal galiojančius teisės aktus, ne projektavimo sąlygas išduodanti institucija būsimam statytojui parenka šilumos energijos tiekėja, o vartotojas renkasi optimaliausią tiekėją iš galimų. Taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl praleisto termino skundui paduoti dėl techninių sąlygų panaikinimo. Mano, kad ginčijamas skelbimas laikraštyje dėl detalaus plano rengimo nepažeidžia ir negali pažeisti jokių apelianto teisių ar įstatymo saugomų interesų.

52Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis suinteresuotasis asmuo UAB „Luidas“ prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 17 d. sprendimą palikti nepakeistą ir apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Palaiko savo argumentus, išdėstytus atsiliepime į skundą pirmosios instancijos teismui.

53Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis suinteresuotasis asmuo UAB „Vilniaus energija“ prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 17 d. sprendimą palikti nepakeistą ir apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė skundą dalyje dėl 2006 m. rugpjūčio 21 d. techninių reikalavimų sąlygų Nr. 06063D panaikinimo, nes 2006 m. rugpjūčio 21 d. UAB „Vilniaus energija“ parengtos techninės sąlygos buvo atšauktos, o trečiojo asmens UAB „Eurox“ pasirinkimu pareiškėjas 2009 m. sausio 7 d. išdavė projektines sąlygas Nr. 18 ir Nr. 19 dėl daugiabučių namų ir administracinio pastato Pavilionių kaimo teritorijoje prijungimo šildymui dujomis. Teigia, kad būtina atsižvelgti ne tik į Specialiojo plano grafinės dalies sprendinius, bet ir į tame pačiame dokumente išdėstytus zonavimo pagal šilumos tiekimo būdus keturis pagrindinius kriterijus, o taip pat į Bendrąjį planą iki 2015 metų ir ginčijamų sklypų detaliuosius planus. Pabrėžia, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2007 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. 1-309 patvirtino sklypo (adresas Ukmergės g. 374, kad. Nr. 0101/0170:223) detalųjį planą, kuriuo buvo numatyta minimame sklype vystyti daugiaaukščių gyvenamųjų namų ir komercinių pastatų statybą. Techninės sąlygos Nr. 06068D buvo išduotos sklypo detaliajam planui parengti, tuo tarpu kitos techninės sąlygos yra būtinos sklypo patvirtinto detalaus plano sprendinių įgyvendinimui. Pažymi, kad pareiškėjas dalyvavo Nuolatinės statybos komisijos posėdyje, kuriame buvo nagrinėjamas detalusis planas, parengtas pagal sąlygas Nr. 06068D, ir jam šių sąlygų turinys buvo žinomas dar 2007 m. liepos 26 d.

54Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis suinteresuotasis asmuo UAB „Eurox LT“ prašo netenkinti apeliacinio skundo dalyje dėl reikalavimo panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. 1-551 „Dėl sklypų buvusiame Pavilionių kaime detaliojo plano tvirtinimo“. Pažymi, kad apeliaciniame skunde nenurodyta, kaip minėtas 2008 m. birželio 18 d. sprendimas ar kuris konkrečiai šiuo sprendimu patvirtinto detalaus plano sprendinys pažeidžia apelianto teises ar įstatymo saugomus interesus. UAB „Eurox LT“, vadovaudamasi detaliojo plano sprendiniais, 2008 m. gruodžio 9 d. pateikė prašymą projektavimo sąlygų sąvadui gauti, kuriame nurodyta, kad pageidaujamas šildymas – dujos. AB „Lietuvos dujos“ išdavė projektavimo technines sąlygas Nr. 19 ir Nr. 18. Todėl mano, kad ginčijamu atsakovo sprendimu patvirtintas detalusis planas niekaip nepažeidžia apelianto teisių ar įstatymo saugomų interesų. Pabrėžia, kad Specialiojo plano sprendiniai detaliajam planui turėtų būti taikomi tik tiek, kiek tai neprieštarauja bendrojo planavimo dokumentui - Vilniaus miesto Bendrajam planui.

55Teisėjų kolegija

konstatuoja:

56IV.

57Apeliacinis skundas atmestinas.

58Pareiškėjas ginčija Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 18 d. sprendimą Nr. 1-551 „Dėl sklypų buvusiame Pavilionių kaime detaliojo plano tvirtinimo“, prašo įpareigoti atsakovą vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. 723 patvirtinu energijos rūšies naudojimo šildymui specialųjį planą ir pakeisti paskelbtą 2008 m. gegužės 17 d. dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“ detaliųjų planų rengimą.

59Teisę kreiptis į administracinį teismą reglamentuoja ABTĮ 5 straipsnis. Pagal šio straipsnio 1 dalį, kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Pagal ABTĮ 22 straipsnio 1 dalį, skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Išvardytos ABTĮ nuostatos garantuoja asmeniui teisę kreiptis į administracinį teismą ir nustato, jog tokiam kreipimuisi pakanka, kad asmuo manytų, jog jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, t. y. pakankamas asmens subjektyvus suvokimas apie jo teisių ar interesų pažeidimą. Tačiau nurodytos nuostatos taip pat reiškia, kad teismas, nagrinėdamas administracines bylas, privalo nustatyti, kuo pasireiškia pareiškėjo nurodytas pažeidimas, t. y. kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl pažeistos teisės (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų saugomus interesus), ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeistos asmens nurodytu būdu. Tik nustatęs nurodytas aplinkybes, teismas gali apginti pareiškėjo teises vienu iš ABTĮ 88 straipsnio 2-4 punktuose numatytų būdų. Nenustatęs šių aplinkybių, teismas turi atmesti skundą (prašymą) ABTĮ 88 straipsnio 1 punkto pagrindu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. A11-443/2005; Administracinių teismų praktika Nr. 7, p. 124-131, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-906/2008).

60Teisėjų kolegijos nuomone, pareiškėjas nagrinėjamu atveju neturi materialinio teisinio suinteresuotumo dėl pareikštų reikalavimų, nenustatytas jo teisių ar teisėtų interesų pažeidimo faktas.

61Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. 1-551 „Dėl sklypų buvusiame Pavilionių kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtintas sklypų buvusiame Pavilionių kaime, kadastro Nr. 0101/0100:953 ir Nr. 0101/0100:974, detalusis planas ir jo sprendiniai. Teisėjų kolegija nenustatė, kad šiuo sprendimu būtų pažeistos pareiškėjo teisės ir įstatymų saugomi interesai. Sprendimu nėra nustatyta ketinama naudoti energijos rūšis. Kaip matyti iš byloje esančios medžiagos, šios teritorijos projektuojamų statinių šildymui dujomis 2008 m. gruodžio 4 d. prašyme projektavimo sąlygų sąvadui gauti yra pateikusi UAB „Eurox LT“ (t. 3, b. l. 198-199), technines sąlygas 2009 m. sausio 7 d. išdavė AB „Lietuvos dujos“ Vilniaus filialas (t. 4, b .l. 52-53). Taigi, šio detaliojo plano pagrindu pagal statytojų prašymus techninėms sąlygoms gauti pats pareiškėjas yra išdavęs technines sąlygas įsirengti dujinį šildymą, todėl nenustatyta, kad skundžiamu sprendimu būtų kaip nors pažeistos pareiškėjo teisės. Be to, administraciniams teismams įstatymais nėra pavesta nagrinėti prevencinio pobūdžio reikalavimų, todėl pareiškėjo argumentai, kad skundžiamas sprendimas sudaro sąlygas atsakovui piktnaudžiauti savo padėtimi, nenagrinėtini.

62Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519 patvirtino Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą iki 2015 metų ir jo sprendinius. Sprendinių 10.2.5. punktas reglamentuoja šilumos centralizuotą teikimą. Pagrindinių plėtojimo principų sąraše numatyta, kad centrinio šilumos tiekimo sistema – dominuojanti aprūpinimo šiluma sistema Vilniaus mieste. Bendruoju planu numatyta, kad prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklų numatoma jungti daugiaaukštę gyvenamąją, visuomeninę ir pramoninę statybą. Mažaaukštės statybos teritorijų šildymo poreikiams numatoma naudoti dujas ir elektros energiją, numatytos dujų trasų vystymo kryptys. Remiantis bendrojo plano dujotiekio schema ir centralizuotos šilumos tiekimo tinklų schema, buvusiame Pavilionių kaime yra numatyti tiek dujotiekio, tiek centralizuoto šilumos tiekimo tinklai (t. 2, b. l. 147-148). Taigi Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas numato galimybę minėtos teritorijos reikmėms naudoti tiek vieną, tiek ir kitą energijos rūšį.

63Teritorijų planavimo 18 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad specialiųjų planų sprendiniai turi neprieštarauti įstatymais ar Vyriausybės nutarimais nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų reikalavimams, galiojantiems atitinkamo lygmens bendrojo teritorijų planavimo dokumentams bei kitiems teisės aktams. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad šilumos ūkio specialiajame plane nustatomos esamos ir planuojamos naujos šilumos vartotojų teritorijos ir pateikiami principiniai techniniai sprendimai dėl kiekvienai teritorijai nustatytų alternatyvių energijos ar kuro rūšių naudojimo, kad būtų patenkinami šios teritorijos vartotojų šilumos poreikiai, o minėto straipsnio 6 dalis numato, kad rengiant ir tvirtinant šilumos ūkio specialiuosius planus, negalima nepagrįstai trukdyti vartotojui pasirinkti norimą alternatyvią energijos ar kuro rūšį. Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 4-13/D1-28 patvirtintų Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių 36 punktas įtvirtina, jog šilumos ūkio specialieji planai tikslinami ne rečiau kaip kas 5 metai, be to, šilumos ūkio specialusis planas gali būti atnaujinamas pasikeitus savivaldybės bendrajam planui.

64Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2002 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. 723 patvirtino Naujamiesčio, Naujininkų, Rasų, Vilkpėdės, Panerių, Grigiškių, Antakalnio, Naujosios Vilnios, Lazdynų, Karoliniškių, Viršuliškių, Justiniškių, Šeškinės, Pilaitės, Pašilaičių ir Fabijoniškių seniūnijų energijos rūšies naudojimo šildymui specialųjį planą. Specialusis planas buvo parengtas vadovaujantis Vilniaus miesto bendruoju planu, patvirtintu Vilniaus miesto tarybos 1998 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 292. Pagal Specialųjį planą, Pavilionių kaimo teritorijoje nustatyta necentralizuoto šilumos tiekimo zona, prioritetinis kuras – dujos. Atsižvelgiant į Teritorijų planavimo 18 straipsnio 2 dalyje, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 7 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą reglamentavimą, bei į tai, kad pagal Šilumos ūkio įstatymo 3 straipsnio 1 dalį Šilumos vartotojai turi teisę pasirinkti alternatyvių energijos rūšių šilumos tiekėjus, įsirengti vietinę šildymo sistemą, jei tai neprieštarauja teritorijų planavimo dokumentams, darytina išvada, kad minėtoje teritorijoje galimas ir centralizuotas šildymas, ir šildymas dujomis.

65Kaip pagrįstai nustatė pirmosios instancijos teismas, pagal teritorijų planavimo dokumentus – miesto bendrąjį planą ir specialųjį šilumos ūkio planą, buvusioje Pavilionių kaimo teritorijoje galimas pastatų šildymas centralizuoto šilumos tiekimo būdu, dujomis, elektra. Pagal Šilumos ūkio įstatymo 3 straipsnio 1 dalį, šilumos vartotojai turi teisę pasirinkti alternatyvių energijos rūšių šilumos tiekėjus. Taigi, būtent vartotojas renkasi šilumos tiekėją pagal savo poreikius, o ne projektavimo sąlygas išduodanti institucija. Prašymus gauti projektavimo sąlygų sąvadą pateikę asmenys konkrečiai nurodė, jog pageidauja centrinio šildymo, o ne dujinio, todėl nenustatyta, kad atsakovo UAB „Vilniaus energija" išduotos techninės sąlygos Nr. 06068D, Nr. 08016, Nr. 08049 ir Nr. 08053 būtų buvusios išduotos pažeidžiant teisės aktų reikalavimus ar pareiškėjo teises. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, pareiškėjas pats turėtų imtis priemonių dalyvauti planavimo procese ir per detaliojo planavimo, taip pat projektavimo sąlygų sąvadų išdavimo procedūras siekti įgyvendinti savo teises siekiant vartotojams parduoti dujas pastatų šildymui.

66Nežiūrint to, kad teismas netinkamai apibrėžė techninių projektavimo sąlygų Nr. 06068D galiojimo terminą, padaryta pagrįsta išvada, kad reikalavimas dėl jų pareikštas praleidus ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje numatytą terminą.

67Byloje taip pat nustatyta, jog 2008 m. gegužės 17 d. dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“ yra paskelbta informacija apie teritorijų planavimą pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. gegužės 9 d. įsakymais Nr.30-914, Nr.30-915, Nr.30-916, Nr.30-917, Nr.30-918, Nr.30919, Nr.30-920 nurodytą pavedimą Miesto plėtros departamentui organizuoti Vilniaus miesto Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos kvartalų T2, T5, T6, T7, T8, T10, T12, T19 it T20 detaliojo plano rengimą. (t 1., b. l. 49).

68Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, kuris pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 13 straipsnio 1 dalį ir 20 straipsnio 3 dalį, formuoja vienodą administracinių teismų praktiką taikant įstatymus ir kitus teisės aktus, 2007 m. spalio 4 d. nutartyje (žr. administracinę bylą Nr. AS16–420/2007) pažymėjo, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsnio 1 dalimi, ginčo objektu administraciniame teisme gali būti viešojo ar vidaus administravimo subjekto aktai ar veiksmai (neveikimas), kurie suinteresuotiems asmenims objektyviai sukelia atitinkamas teisines pasekmes (pažeidžia jų teises ar įstatymų saugomus interesus). Nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių, negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir skundo tenkinimo atveju asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis. Nagrinėjamoje byloje nenustatyta, kaip minėtas skelbimas būtų galėjęs suvaržyti pareiškėjo teises, be to, skelbimo laikraštyje panaikinimas ar pakeitimas negali sukelti pareiškėjui jokių teisinių pasekmių.

69Taip pat pagrįstai pripažinta, jog nesukels teisinių pasekmių ir atsakovo įpareigojimas priimti sprendimą pagal pareiškėjo 2008 m. gegužės 19d. kreipimąsi dėl techninių sąlygų Nr. 08016, kadangi toks reikalavimas išnagrinėtas byloje.

70Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. spalio 6 d. nutartyje yra konstatavęs, kad materialinių teisinių prielaidų ginti asmens pažeistą teisę ar įstatymo saugomą interesą nebuvimas yra pagrindas skundą (prašymą) atmesti. Pirmosios instancijos teismui nustačius, kad atsakovas pareiškėjo subjektinių teisių nepažeidė, jo skundą atmetė pagrįstai (žr. administracines bylas Nr. A442–1669/2008, Nr. A556–1283/2008 ir kt.). Juridinio pagrindo, kuriuo vadovaudamasi pareiškėja galėtų ginti viešąjį interesą teisme, taip pat nenustatyta. Pirmosios instancijos administracinio teismo priimtas sprendimas pripažįstamas teisėtu ir pagrįstu, jį naikinti skunde nurodytais motyvais nėra jokio pagrindo.

71Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

72Pareiškėjo akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ vardu pateiktą akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ Vilniaus filialo apeliacinį skundą atmesti.

73Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.

74Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo atstovams Inai Jočienei, Viktorui Matoniui,... 4. atsakovo atstovei Gabrielei Vazniokaitei,... 5. trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovams Tatjanai Leus, advokatei Saulei... 6. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 7. Teisėjų kolegija... 8. I.... 9. Pareiškėjas akcinė bendrovė (toliau – ir AB) „Lietuvos dujos“ (toliau... 10. 1) įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros... 11. 2) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros... 12. 3) įpareigoti pakeisti paskelbtą 2008 m. gegužės 17 d. dienraščio... 13. 4) įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją (toliau – ir... 14. 5) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 18 d.... 15. Pareiškėjas nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2002 m.... 16. Teigė, kad atsakovo neteisėti veiksmai yra nuolatinio pobūdžio, nes... 17. Pareiškėjas taip pat pažymėjo, kad dėl neteisėtų, neatitinkančių... 18. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į skundą... 19. Atsakovas paaiškino, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2008 m.... 20. Pažymėjo, kad Pavilionių kaime yra numatytas prioritetinis kuras dujos,... 21. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Eurox LT“ prašė skundą... 22. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Gabijos investicijos“ prašė skundą... 23. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Luidas“ prašė skundą atmesti kaip... 24. Trečiasis suinteresuotasis asmuo UAB „Vilniaus energija“ prašė skundą... 25. II.... 26. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. vasario 17 d. sprendimu... 27. Teismas nurodė, kad pareiškėjas atsisakė nuo skundo reikalavimų dėl... 28. Teismas nustatė, kad Specialiajame plane buvęs Pavilionių kaimas yra... 29. Teismas nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės teritorijai 2007 m. vasario... 30. Teismas nurodė, kad techninės projektavimo sąlygos Nr. 06068D buvo išduotos... 31. Dėl pareiškėjo prašymo įpareigoti pakeisti paskelbtą 2008 m. gegužės 17... 32. Teismas taip pat pabrėžė, kad pareiškėjas 2008 m. gegužės 19 d.... 33. III.... 34. AB „Lietuvos dujos“ vardu AB „Lietuvos dujos“ Vilniaus filialas (toliau... 35. 1) netenkinto reikalavimo panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008... 36. 2) netenkinto reikalavimo įpareigoti atsakovą vadovautis Vilniaus miesto... 37. 3) netenkinto reikalavimo panaikinti 2006 m. rugsėjo 6 d. technines sąlygas... 38. 4) netenkinto reikalavimo įpareigojimo pakeisti paskelbtą 2008 m. gegužės... 39. Apeliantas taip pat prašo priteisti iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės... 40. 1. Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2002 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr.... 41. 2. Nesutinka su teismo išvada, kad Specialusis planas, 2007 m. vasario 14 d.... 42. 3. Specialiajame plane Pavilionių kaimo teritorijoje nustatyta necentraziluota... 43. 4. Institucija, išduodanti statinio projektavimo sąlygų sąvadą, turi... 44. 5. 2006 m. rugsėjo 6 d. techninės projektavimo sąlygos Nr. 06068D, kurios... 45. 6. Nesutinka su teismo sprendimu nutraukti bylą dalyje dėl ginčijamų... 46. 7. Nesutinka su teismo išvada, kad skelbimas 2008 m. gegužės 17 d.... 47. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės... 48. Atsakovas nurodo, kad pareiškėjas neturi subjektinės teisės ginčyti 2008... 49. Atsakovas pažymi, kad apeliantas tendencingai ir sau naudinga linkme aiškina,... 50. Atsakovas taip pat nurodo, kad apeliantas praleido ABTĮ nustatytą vieno... 51. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis suinteresuotas asmuo UAB... 52. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis suinteresuotasis asmuo UAB... 53. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis suinteresuotasis asmuo UAB... 54. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis suinteresuotasis asmuo UAB... 55. Teisėjų kolegija... 56. IV.... 57. Apeliacinis skundas atmestinas.... 58. Pareiškėjas ginčija Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio... 59. Teisę kreiptis į administracinį teismą reglamentuoja ABTĮ 5 straipsnis.... 60. Teisėjų kolegijos nuomone, pareiškėjas nagrinėjamu atveju neturi... 61. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 18 d. sprendimu Nr.... 62. Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519... 63. Teritorijų planavimo 18 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad specialiųjų... 64. Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2002 m. lapkričio... 65. Kaip pagrįstai nustatė pirmosios instancijos teismas, pagal teritorijų... 66. Nežiūrint to, kad teismas netinkamai apibrėžė techninių projektavimo... 67. Byloje taip pat nustatyta, jog 2008 m. gegužės 17 d. dienraščio „Lietuvos... 68. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, kuris pagal Lietuvos Respublikos... 69. Taip pat pagrįstai pripažinta, jog nesukels teisinių pasekmių ir atsakovo... 70. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. spalio 6 d. nutartyje yra... 71. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 72. Pareiškėjo akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ vardu pateiktą akcinės... 73. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 17 d. sprendimą... 74. Nutartis neskundžiama....