Byla 2S-1000-516/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Rasos Gudžiūnienės kolegijos teisėjų Dalios Višinskienės ir Marijono Greičiaus,

2kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės J.J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. kovo 8 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo R.J. ieškinį atsakovei J.J. dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, santuokoje įgyto turto padalinimo.

3Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Pagal ieškovo R.J. ieškinį yra nagrinėjama civilinė byla dėl santuokos nutraukimo dėl atsakovės J.J. kaltės ir santuokoje įgyto turto padalijimo.

52010-03-01 parengiamojo teismo posėdžio metu ieškovas pateikė prašymą dėl civilinės bylos Nr. 2-280-430/2010 sustabdymo iki bus baigtas VPK KP NTT ENTS atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 10-9-054-09.

6Nurodė, kad nagrinėjant bylą buvo paskirta apskaitos ir atskaitomybės bei turto vertinimo teismo ekspertizė. Byloje yra pateiktas UAB „Dainara“ 100 proc. akcijų vertinimo ekspertizės aktas. Ieškovas įrodinėja, kad sutuoktinių santuokos metu įgyto turto vertė yra sumažėjusi dėl atsakovės veiksmų.

72009-03-27 LR Generalinei prokuratūrai ieškovas pateikė pareiškimą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl UAB „Dainara“ direktorės J.J. sąmoningos veiklos, siekiant sužlugdyti įmonę, nuslėpti įmonės gaunamas pajamas, pervedant jas tretiesiems asmenims, klastojant sutartį ir kitus dokumentus. Minėto pareiškimo pagrindu šiuo metu Vilniaus miesto VPK KP NTT ENTS pagal LR BK 182 str. 2 d. ir 300 str. 1 d. yra atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 10-9-054-09. Ieškovo teigimu, tiek civilinė byla, tiek vykstantis ikiteisminis tyrimas yra tarpusavyje susiję. Santuokos nutraukimas ir santuokoje įgyto turto padalijimas negalimas, kol nebus baigtas ikiteisminis tyrimas, nes neįmanoma sudaryti turto balanso, nustatyti realių turto verčių, nustatyti kokia dalimi santuokos metu įgyto turto vertė sumažėjo dėl atsakovo veiksmų.

8Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. kovo 8 d. nutartimi ieškovo prašymą patenkino. Teismas sustabdė civilinę bylą Nr. 2-280-430/2010 pagal ieškovo R.J. ieškinį atsakovei J.J. bei atsakovės J.J. priešieškinį dėl santuokoje įgyto turto padalijimo iki bus priimtas galutinis procesinis sprendimas ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 10-9-054-09.

9Teismas konstatavo, kad 2009-04-06 Vilniaus apygardos prokuratūroje pagal LR BK 182 str. 2 d. ir 300 str. 1 d. pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 10-9-054-09 dėl UAB „Dainara“ direktorės J.J. veiklos, kuris ikiteisminio tyrimo atlikimui perduotas Vilniaus miesto VPK KP NTT ENTS. UAB „Dainara“ akcijos yra įtrauktos į dalintino tarp sutuoktinių turto balansą, pagal bylos metu atliktą ekspertizę akcijų vertė yra ženkliai sumažėjusi.

10CK 3.123 str. 3 d. numatyta, kad jeigu ne daugiau kaip prieš metus iki turto padalijimo bylos iškėlimo vienas sutuoktinis be kito sutuoktinio žinios sumažino turto, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė, vertę taip padidindamas savo asmeninę nuosavybę, o tokia aplinkybė galėtų būti nustatyta VPK KP NTT ENTS atliekamame ikiteisminiame tyrime, tokio sutuoktinio dalis gali būti mažinama prarasto turto verte.

11Kadangi priimtas procesinis sprendimas ikiteisminio tyrimo byloje gali turėti įtakos tam, kad būtų teisingai išspręsta civilinė byla dėl santuokoje įgyto turto padalijimo, teismas konstatavo, jog yra pagrindas stabdyti civilinė byla Nr. 2-280-430/2010 iki bus priimtas galutinis procesinis sprendimas ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 10-9-054-09.

12Atskiruoju skundu atsakovė J.J. prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-03-08 nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovo prašymą atmesti.

13Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

141) visi santuokoje įgyto turto padalinimui reikalingi faktai civilinėje byloje yra nustatyti. Bendras santuokos metu įgyto turto balansas jau yra sudarytas remiantis nepriklausomų ekspertų išvadomis, turto vertės nustatymo pažymomis bei duomenimis iš vertybiniais popieriais prekiaujančių subjektų apie visus sutuoktiniams nuosavybės teise priklausančius vertybinius popierius. Turto balanse ieškovui ir atsakovei priklausančio buto vidutinė rinkos vertė nustatyta pagal 2009-07-27 turto vertės nustatymo pažymą. Apeliantė pažymi, kad nei ieškovas, nei atsakovė nėra pareiškę byloje reikalavimo, kurio teismas negalėtų išspręsti pagal byloje surinktus įrodymus. CK 3.123 str. 3 d., taikoma, kai pareiškiamas reikalavimas nukrypti nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo, o tokio reikalavimo ieškovas savo ieškinyje nėra pateikęs. Kadangi visus pareikštus reikalavimus teismas gali išspręsti ir jų išsprendimui nauji faktai nėra reikalingi, todėl bylos sustabdymas atsakovės nuomone laikytinas nepagrįstu;

152) tarp Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas nagrinėjamos civilinės bylos ir 2009-04-06 Vilniaus apygardos prokuratūroje pradėto ikiteisminio tyrimo nėra prejudicinio ryšio. Teigia, kad ieškovo teismui pateiktuose Vilniaus apygardos prokuratūros raštuose nėra nurodyta, kad ikiteisminis tyrimas vykdomas dėl ieškovės veiksmų, priešingai, pranešimuose nurodyta, kad įtariamųjų tyrime nėra. Nėra duomenų ir apie tai ar ieškovas yra pareiškęs ieškinį dėl žalos atlyginimo BPK nustatyta tvarka. Apeliantės nuomone, pirmosios instancijos teismas, neturėdamas jokių duomenų apie tai, kad ikiteisminis tyrimas vykdomas dėl atsakovės veiksmų, padarė nepagrįstą išvadą, jog ikiteisminis tyrimas byloje gali turėti įtakos tam, kad būtų teisingai išspręsta byla dėl santuokoje įgyto turto padalijimo;

163) teismui padalinus santuokoje įgytą turtą nėra užkertama galimybė ieškovui kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo BPK nustatyta tvarka, jei vėliau ikiteisminio tyrimo metu būtų nustatyta, kad sąmoningais atsakovės ar kitų asmenų nusikalstamais veiksmais įmonei UAB „Dainara“ buvo padaryta žala ar kitaip sumažintas jos turtas. Apeliantės teigimu, šią aplinkybę teismas privalėjo įvertinti spręsdamas klausimą dėl civilinės bylos sustatymo, tačiau to nepadarė.

17Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas R.J. prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-03-08 nutartį palikti nepakeistą, o atsakovės atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

18Teigia, kad pateikdamas ieškinį jis nurodė, kad pagal 2007-10-10 iš UAB „Dainara“ apskaitos programos atspausdino didžiosios knygos išrašą, kuriame matosi, kad Bendrovės turtas 2007-10-10 dienai buvo lygus 2 299 450,48 Lt. Ieškovas taip pat įvardino kokiais veiksmais atsakovė mažina bendrą turtą. Vėliau paaiškėjo, kad atsakovė sutikslino bendrovės atskaitomybę už praėjusį laikotarpį, buvo atliktas retroperspektyvinis bendrovės apskaitos taisymas, kuris buvo atliktas įvertinus 1999-09-20 bendrovės sudarytą sutartį su Galanex International LLC.

19Pažymi, kad bylos medžiagoje yra UAB „Dainara“ 100 akcijų vertinimo ekspertizės aktas. Ekspertizė buvo paskirta siekiant nustatyti UAB „Dainara“ 100 akcijų vertę bei vertės pokyčius įtakojančius veiksnius. Teigia, kad esminę įtaką turėjo 1999-09-20 partnerystės sutartis su Galanex International LLC. Pagal turto vertės nustatymo pažymą UAB „Dainara“ 100 procentų paprastųjų vardinių akcijų paketo rinkos vertė 2009-03-31 sudaro 130 000 Lt.

20Ieškovas pabrėžia, jog iš LR Generalinei prokuratūrai pateiktų dokumentų turinio yra akivaizdu, kad atsakovė sąmoningai veikė, siekiant sužlugdyti bendrovę, nuslėpti bendrovės gaunamas pajamas, pervedant lėšas tretiesiems asmenims, klastojant sutartis ir kitus dokumentus.

21Ieškovo nuomone, įvertinus šias aplinkybes, teismas pagrįstai pripažino, kad teismui, siekiančiam išspręsti byloje pareikštą reikalavimą yra būtini tam tikri faktai, kuriuos būtina nustatyti kitoje byloje ir kad tarp aptartų bylų yra tiesioginis teisinis ryšys.

22Atskirasis skundas tenkintinas

24Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (Civilinio proceso kodekso 320 str. 1-2 d., 338 str.; Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957).

25Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys, 338 str.) nėra nustatyta, byloje paduodant atskirąjį skundą nėra ginamas viešasis interesas, todėl teisėjų kolegija, nagrinėdama atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. kovo 8 d. nutarties, remiasi skundo teisiniu bei faktiniu pagrindu, neperžengdama jo ribų.

26Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą bei įvertinusi skundo ir atsiliepimo į jį argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas civilinės bylos sustabdymo klausimą, neteisingai įvertino faktines bylos aplinkybes, netinkamai išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias civilinio proceso teisės normas, todėl skundžiama nutartis laikoma neteisėta ir nepagrįsta.

27Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos. Byla gali būti sustabdyta dėl įstatyme nurodytų objektyvių aplinkybių, trukdančių išspręsti konkrečią bylą. Atsižvelgiant į bylos sustabdymo pagrindus, įstatyme išskiriamos dvi bylos sustabdymo rūšys: privalomasis bylos sustabdymas (CPK 163 str.) ir fakultatyvusis bylos sustabdymas (CPK 164 str.). Esminis skirtumas tarp privalomojo ir fakultatyviojo bylos sustabdymo yra tas, kad, esant bent vienam privalomojo sustabdymo pagrindui, teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, o fakultatyvus bylos sustabdymas priklauso teismo diskrecijai, nes CPK 164 straipsnyje įtvirtintas ne teismo įpareigojimas, o teisė sustabdyti bylą. CPK 163 str. 3 p. numatyta, kad teismas privalo sustabdyti civilinę bylą, kai jos negalima nagrinėti tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Šiuo pagrindu byla sustabdoma iki įsiteisės teismo sprendimas, nuosprendis, nutartis ar nutarimas (CPK 166 str. 1 d. 2 p.). Pagal susiformavusią teismų praktiką CPK 163 str. 3 p. civilinė byla privalo būti sustabdyta tik tuo atveju, jeigu šio punkto reikalavimus atitinkanti baudžiamoji byla yra nagrinėjama teisme. Ikiteisminis tyrimas nėra pagrindas privalomai sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-01-25 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2008). Tik paraleliai vykstantis teismo procesas, nepriklausomai civilinis, baudžiamasis ar administracinis, gali būti privalomasis pagrindas civilinei bylai sustabdyti, bet tokiu pagrindu negali būti kitokia procesine forma vykstantis tyrimo procesas, tarp jų ir ikiteisminio tyrimo procesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-01-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-8/2010). Prejudicinę galią turi tik teismo nuosprendis, o ne ikiteisminio tyrimo institucijų procesiniai dokumentai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-03-29 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-238/2006).

28Remiantis bylos medžiaga nustatyta, jog ieškovas pateikė prašymą pirmosios instancijos teismui sustabdyti civilinės bylos dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinės kaltės ir santuokoje įgyto turto padalijimo, remdamasis Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo valdybos Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriuje atliekamu ikiteisminiu tyrimu byloje Nr. 10-9-054-09 dėl galimo UAB „Dainara“ direktorės J.J. sąmoningos veiklos, siekiant sužlugdyti įmonę, nuslėpti įmonės gaunamas pajamas, pervedant jas tretiesiems asmenims, klastojant sutartis ir kitus dokumentus (6 tomas, b.l. 68,69). Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas ieškovo prašymą pripažino pagrįstu ir vadovaudamasis privalomuoju bylos sustabdymo pagrindą reglamentuojančiu CPK 163 straipsnio 3 punktu sustabdė šią civilinę bylą iki bus priimtas galutinis sprendimas ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 10-9-054-09 (6 tomas, b.l. 84,85).

29Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė CPK 163 str. 3 p., kadangi byloje nėra duomenų apie tai, jog baudžiamoji byla dėl UAB „Dainara“ direktorės J.J. veiklos būtų nagrinėjama teisme, paraleliai šiai nagrinėjamai civilinei bylai teisme vyktų baudžiamosios bylos nagrinėjimas baudžiamojo proceso tvarka. Byloje pateikti įrodymai – Vilniaus apygardos prokuratūros 2009-04-06, 2009-12-02 ir 2010-02-25 raštai dėl atliekamo tyrimo (6 tomas, b.l. 70-72) - patvirtinta, kad Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo valdybos Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriuje yra atliekamas ikiteisminis tyrimas byloje Nr. 10-9-054-09. Tačiau, kaip nurodyta aukščiau, ikiteisminis tyrimas nėra pagrindas privalomai sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą, ikiteisminio tyrimo institucijų priimti procesiniai dokumentai neturi prejudicinės galios. Pažymėtina, kad tokiu atveju, teismui konstatavus svarbias aplinkybes, teismas turi diskrecijos teisę sustabdyti bylą (CPK 164 str. 4 p.), bet ne pareigą, įtvirtintą CPK 163 str. 3 p., todėl pripažintina, jog nagrinėjamu atveju CPK 163 str. 3 p. numatyto privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindo nėra.

30Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė, jog egzistuoja privalomasis civilinės bylos sustabdymo pagrindas ir šią civilinę bylą sustabdė.

31Pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą teismas turi diskrecijos teisę sustabdyti bylą kitais atvejais, kai teismas pripažįsta, jog bylą sustabdyti yra būtina. Teismo diskrecijos teisė sustabdyti bylą turėtų būti įgyvendinama įvertinus bylos sustabdymo būtinumą pagal konkrečioje byloje susiklosčiusią procesinę situaciją, tačiau kartu nepažeidžiant proceso koncentracijos principo, užtikrinančio vieno iš pagrindinių civilinio proceso tikslų – kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių – tinkamą taikymą bei asmens teisės, kad bylą, kurioje sprendžiama jo civilinio pobūdžio teisių ir pareigų klausimas, teismas išnagrinėtų per kiek įmanoma trumpesnį laiką, realizavimą. Sprendimas dėl civilinės bylos sustabdymo, t. y. jokių procesinių veiksmų joje neatlikimo, turi būti priimamas esant pagrindui, o teismo motyvai turi būti aiškūs ir išsamūs. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas sustabdyti bylą pagal CPK 164 str. 4 p., turi išsiaiškinti, ar tai pateisinama proceso trukmės ir intensyvumo aspektais, kad nebūtų pažeista asmens teisė į teismą pagal Konvencijos 6 str. 1 d. ir sprendimą dėl civilinės bylos sustabdymo turi aiškiai ir pagrįstai motyvuoti, kad šis atitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-12-23 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-573/2009).

32Ieškovas būtinumą sustabdyti civilinę bylą grindė tuo, kad tik atlikus ikiteisminį tyrimą bus galima sudaryti turto balansą, nustatyti turto realią vertę ir padalinti sutuoktiniams priklausantį turtą. Tačiau apeliacinės instancijos teismas, remdamasis civilinės bylos medžiaga pastebi, kad bendras santuokos metu įgyto turto balansas jau yra sudarytas remiantis nepriklausomų ekspertų išvadomis, turto vertės nustatymo pažymomis, bei duomenimis iš vertybiniais popieriais prekiaujančių subjektų apie visus sutuoktiniams nuosavybės teise priklausančius vertybinius popierius. Turto balanse ieškovui ir atsakovei priklausančio nekilnojamojo turto, t.y. buto ir žemės sklypo vidutinė rinkos vertė yra nustatyta pagal 2009-07-24 Turto vertės nustatymo pažymą Nr. A/SKR 625, turimų vertybinių popierių vertė nurodyta vertybiniais popieriais prekiaujančių institucijų pateiktuose duomenyse, o bendros jungtinės nuosavybės teise sutuoktiniams priklausančios įmonės UAB „Dainara“ akcijų vertė nustatyta 2009-05-29 UAB „Dainara“ 100 procentų akcijų vertinimo Ekspertizės išvadoje.

33Taigi visi santuokoje įgyto turto padalinimui reikalingi duomenys šioje civilinėje byloje yra. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog remiantis Civilinio kodekso 3.119 str. nuostatomis, dalijamo bendro turto vertė nustatoma pagal rinkos kainas, kurios galioja bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės pabaigoje. Todėl dalijamo turto balanso sudarymui aktualus būtent turto vertės nustatymas jungtinės nuosavybės pabaigoje, o ne buvęs gerokai ankstesniuoju periodu. Nei ieškovas, nei atsakovė nėra pareiškę byloje reikalavimo, kurio teismas negalėtų išspręsti pagal byloje surinktus įrodymus. Be to, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamojoje nutartyje konkrečiai nenurodė, kaip ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 10-9-054-09 priimtas procesinis sprendimas gali turėti įtakos nagrinėjamai civilinei bylai dėl santuokoje įgyto turto padalijimo. Teismo nutartyje paminėta Civilinio kodekso 3.123 str. 3 d. norma taip pat apibrėžia jos taikymo galimybę: vienas sutuoktinis be kito sutuoktinio sutikimo turi būti sumažinęs turto, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė vertę, dalį jo padovanodamas arba juo padidindamas savo asmeninę nuosavybę ir šie veiksmai turi būti atlikti ne daugiau kaip prieš metus iki turto padalijimo bylos iškėlimo. Ieškovas procesiniuose dokumentuose nenurodo tokių aplinkybių kaip dalies turto padovanojimas ar atsakovės asmeninės nuosavybės padidinimas. Pagal jo nurodomas aplinkybes, atsakovė bendro turto (įmonės akcijų) vertę sumažino kitokiais būdais, taigi, atliekamas ikiteisminis tyrimas, pagal pateiktus duomenis, negalėtų įtakoti ir Civilinio kodekso 3,123 str. 3 d. nuostatų taikymo.

34Pastebėtina ir tai, kad apelianto argumento, jog ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl UAB „Dainara“ direktorės J.J. veiklos, nepatvirtina byloje esantys įrodymai. Ieškovo teismui pateiktuose Vilniaus apygardos prokuratūros 2009-04-06, 2009-12-02 ir 2010-02-25 raštuose nėra nurodyta, kad ikiteisminis tyrimas vykdomas dėl J.J. veiksmų, priešingai, pranešimuose nurodyta, kad įtariamųjų tyrime nėra.

35Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes konstatuotina, kad nėra pagrindo stabdyti šią civilinę bylą pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą, t. y. kitais atvejais, kai teismas pripažįsta, jog bylą sustabdyti yra būtina.

36Remiantis tuo, kas aukščiau išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, sustabdydamas civilinę bylą, neteisingai aiškino ir taikė civilinio proceso normas, dėl to civilinės bylos sustabdymo klausimą išsprendė neteisingai, kas sudaro pagrindą skundžiamą nutartį panaikinti (Civilinio proceso kodekso 329 str. 1 d., 338 str.) ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo R.J. prašymą sustabdyti civilinę bylą Nr. 2-280-430/2010 atmesti (Civilinio proceso kodekso 337 str. 2 p.).

37Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje apeliacinės instancijos teismas turėjo 8,50 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu(CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.). Tenkinus atsakovės atskirąjį skundą, iš ieškovo R.J. priteistina 8,50 Lt pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinėje instancijoje (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str. 2 d.).

38Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

40Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. kovo 8 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - ieškovo R.J. prašymą sustabdyti civilinę bylą Nr. 2-280-430/2010 atmesti.

41Priteisti iš ieškovo R.J. 8 (aštuonis ) litus ir 50 centų pašto išlaidų valstybei, mokamų į surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų... 2. kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka... 3. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Pagal ieškovo R.J. ieškinį yra nagrinėjama civilinė byla dėl santuokos... 5. 2010-03-01 parengiamojo teismo posėdžio metu ieškovas pateikė prašymą... 6. Nurodė, kad nagrinėjant bylą buvo paskirta apskaitos ir atskaitomybės bei... 7. 2009-03-27 LR Generalinei prokuratūrai ieškovas pateikė pareiškimą dėl... 8. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. kovo 8 d. nutartimi ieškovo... 9. Teismas konstatavo, kad 2009-04-06 Vilniaus apygardos prokuratūroje pagal LR... 10. CK 3.123 str. 3 d. numatyta, kad jeigu ne daugiau kaip prieš metus iki turto... 11. Kadangi priimtas procesinis sprendimas ikiteisminio tyrimo byloje gali turėti... 12. Atskiruoju skundu atsakovė J.J. prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo... 13. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 14. 1) visi santuokoje įgyto turto padalinimui reikalingi faktai civilinėje... 15. 2) tarp Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas nagrinėjamos civilinės bylos ir... 16. 3) teismui padalinus santuokoje įgytą turtą nėra užkertama galimybė... 17. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas R.J. prašo Vilniaus miesto 1... 18. Teigia, kad pateikdamas ieškinį jis nurodė, kad pagal 2007-10-10 iš UAB... 19. Pažymi, kad bylos medžiagoje yra UAB „Dainara“ 100 akcijų vertinimo... 20. Ieškovas pabrėžia, jog iš LR Generalinei prokuratūrai pateiktų dokumentų... 21. Ieškovo nuomone, įvertinus šias aplinkybes, teismas pagrįstai pripažino,... 22. Atskirasis skundas tenkintinas... 24. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 25. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų... 26. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą bei įvertinusi... 27. Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras... 28. Remiantis bylos medžiaga nustatyta, jog ieškovas pateikė prašymą pirmosios... 29. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios... 30. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių apeliacinės instancijos teismo teisėjų... 31. Pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą teismas turi diskrecijos... 32. Ieškovas būtinumą sustabdyti civilinę bylą grindė tuo, kad tik atlikus... 33. Taigi visi santuokoje įgyto turto padalinimui reikalingi duomenys šioje... 34. Pastebėtina ir tai, kad apelianto argumento, jog ikiteisminis tyrimas... 35. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes konstatuotina, kad nėra... 36. Remiantis tuo, kas aukščiau išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 37. Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su... 38. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 40. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. kovo 8 d. nutartį panaikinti ir... 41. Priteisti iš ieškovo R.J. 8 (aštuonis ) litus ir 50 centų pašto išlaidų...