Byla 2-465/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo akcinė bendrovė SEB lizingas

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Vyto Miliaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Bodesa“ atskirąjį skundą ir ieškovo akcinės bendrovės DNB banko prisidėjimą prie atskirojo skundo dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 8 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-3162-273/2011 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Bodesa“ ir akcinės bendrovės DNB banko (buvęs – DnB NORD) ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,VICUS“ dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo akcinė bendrovė SEB lizingas.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Bodesa“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „VICUS“, nes pastaroji nevykdo Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 21 d. ir 2011 m. liepos 11 d. išduotų vykdomųjų raštų. Atsakovo įsiskolinimas 2011 m. liepos 20 d. sudaro 46 625,67 Lt. Atsakovo administratoriumi prašė skirti UAB ,,Verslo administravimas“.

5Ieškovas AB DNB bankas kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „VICUS“. Nurodė, kad 2008 m. balandžio 8 d. Kreditavimo sutartimi suteikė J. S. ir R. S. 3 475 440,22 EUR kreditą. Kredito gavėjams nevykdant Kreditavimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, Bankas įspėjo kredito gavėjus ir UAB „VICUS“, kad neįvykdžius finansinių įsipareigojimų, t.y. nepadengus pradelstų mokėjimų, Kreditavimo sutartis bus nutraukta ir pradėtas vykdyti priverstinis skolos išieškojimas pagal Kreditavimo sutartį. Kadangi per nustatytą terminą įsiskolinimas nebuvo padengtas, Bankas Kreditavimo sutartį nutraukė. Nutraukus Kreditavimo sutartį, kredito gavėjai liko skolingi Bankui 3 859 000,88 EUR (3 475 440,22 EUR negrąžintos paskolos, 361 734,18 EUR nesumokėtų palūkanų ir 21 826,48 EUR delspinigių), kas atitinka 13 324 358,24 Lt bei 133 Lt žyminio mokesčio. Prievolių pagal Kreditavimo sutartį įvykdymo užtikrinimui sudaryta Laidavimo sutartis su laiduotoju UAB „VICUS“. Kadangi Kreditavimo sutartis nutraukta, o skola Bankui negrąžinta, šią skolą turėjo padengti laiduotojas - UAB „VICUS“. Atsakovo administratoriumi prašė skirti UAB ,,Bankrotas“.

6Tretysis asmuo AB SEB lizingas prašė iškelti atsakovui UAB „VICUS bankroto bylą ir atsakovo administratoriumi prašė skirti UAB ,,Admivita“. Nurodė, kad 2007 m. kovo 14 d. ir 2007 m. lapkričio 7 d. UAB „VICUS“ ir AB „SEB lizingas“ sudarė išperkamosios nuomos sutartis. Bendrovei nevykdant išperkamosios nuomos sutartimis prisiimtų įsipareigojimų, AB SEB lizingas vienašališkai nutraukė su UAB „VICUS“ pasirašytas išperkamosios nuomos sutartis ir ėmėsi priemonių nuosavybės teise priklausančiam turtui susigrąžinti. UAB „VICUS“ įsiskolinimas sudaro 360 752,85 Lt (176 959,06 Lt sudaro palūkanos bei 183 793,79 Lt bei delspinigiai).

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Kauno apygardos teismas 2011 m. lapkričio 8 d. nutartimi atsisakė iškelti bankroto bylą UAB ,,VICUS“. Teismas nurodė, jog atsakovas turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę, kaip veikiantį rinkos dalyvį, todėl nėra pagrindo pripažinti, kad yra ĮBĮ 9 str. 5 d. 1 p. numatyta sąlyga bankroto bylai iškelti.

9III. Atskirojo skundo ir prisidėjimo prie jo argumentai

10Ieškovas UAB ,,Bodesa“ atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 8 d. nutartį panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas neišsamiai išnagrinėjo byloje esančius įrodymus, netinkamai įvertino pateiktus papildomus įrodymus, faktines aplinkybes ir nepagrįstai nepripažino atsakovo įmonę nemokia. Kartu tai lemia, kad teismas nepagrįstai skundžiama nutartimi atsakovui neiškėlė bankroto bylos.

11Ieškovas AB DNB bankas pateikė pareiškimą, kuriame nurodo, jog prisideda prie ieškovo UAB ,,Bodesa“ pateikto atskirojo skundo.

122012 m. vasario 14 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas UAB „VICUS“ prašymas nutraukti civilinę bylą Nr. B2-2820-230/2011. Nurodo, kad tarp ieškovo UAB „Bodesa“ ir UAB „VICUS“ buvo sudaryta sutartis dėl skolos ieškovui mokėjimo išdėstymo. Remiantis šia sutartimi, atsakovas sistemingai mažina savo įsiskolinimą ieškovui. Mano, kad ši aplinkybė yra pagrindas nutraukti civilinę bylą Nr. B2-2820-230/2011.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Prašymas nutraukti civilinę bylą ir atskirasis skundas netenkintini.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 str.).

162012 m. vasario 14 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas atsakovo UAB „VICUS“ prašymas nutraukti civilinę bylą Nr. B2-2820-230/2011. Šį savo prašymą atsakovas grindžia tarp ieškovo UAB „Bodesa“ ir atsakovo UAB „VICUS“ sudaryta sutartimi dėl skolos ieškovui mokėjimo išdėstymo. Iš prašymo turinio matyti, kad šią sutartį tarp bylos šalių atsakovas vertina kaip taikos sutartį, kuri yra pagrindas nutraukti bankroto bylą. Visgi teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 293 straipsnio 5 punktą teismas nutraukia bylą tik tuomet, jei šalys sudarė taikos sutartį ir teismas ją patvirtino. Nagrinėjamu atveju nėra duomenų, jog tarp šalių UAB „Bodesa“ ir UAB „VICUS“ sudaryta sutartis būtų patvirtinta teismo kaip taikos sutartis. Atitinkamai tai lemia, kad nėra teisinio pagrindo nutraukti civilinę bylą Nr. B2-2820-230/2011 ir patenkinti atsakovo prašymo. Be to, net ir tuo atveju, jei šis prašymas galėtų būti tenkinamas, nagrinėjama civilinė byla negalėtų būti nutraukta visa apimtimi, nes ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo pareiškė ir apeliacinį procesą pradėjo ne tik kreditorius UAB „Bodesa“, bet ir kreditorius AB DNB bankas. Dėl šios priežasties teisėjų kolegija vertina Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 8 d. nutarties teisėtumą ir pagrįstumą.

17Lietuvoje bankroto teisinius santykius reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymo bei Civilinio proceso kodekso nuostatos (CPK 1 str. 1 d., ĮBĮ 1 str. 1 d.). Sisteminė šiuose įstatymuose įtvirtintų normų analizė leidžia spręsti, kad įmonės nemokumo procese siekiama dviejų priešingų tikslų – ne tik ginti kreditorių teises, kuo greičiau patenkinant jų pagrįstus reikalavimus bankroto byloje (nemokaus skolininko likvidavimo tikslas), bet ir atkurti nemokios įmonės mokumą, išlaisvinti ją nuo skolų ir suteikti galimybę vykdyti verslą toliau arba iš naujo (atkuriamasis arba reabilitacinis tikslas). Greitas verslo subjekto pašalinimas iš rinkos neužtikrina teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, savaime nepagerina jų finansinės padėties. Dar daugiau, greitas ir koncentruotas likvidacinio tikslo vyravimas bankroto procese sudaro prielaidas teisiniam netikrumui atsirasti. Todėl bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant ĮBĮ įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus. Tai reiškia, jog bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki. Įmonė laikoma nemokia tik tuomet, jeigu jos pradelsti įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai) viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės.

18Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad UAB ,,VICUS” turto vertė 2011 m. birželio 30 d., sudarė 34 658 009 Lt. Pradelsti įsipareigojimai kreditoriams 2011 m. birželio 30 d. sudarė 705 423,88 Lt (b. l. 118-119 t.2). Nurodė, kad iš pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad bendrovės nuostoliai 2011 m. rugpjūčio 31 d. sudarė 322 908 Lt (b. l. 50 t.1). Teisėjų kolegijos nuomone, nėra nustatyta aplinkybių, kad šie duomenys neatitinka tikrovės, todėl jie vertintini kaip tinkami ir pakankami nustatyti atsakovo turtinę padėtį.

19Pirmosios instancijos teismas taip pat nustatė, kad atsakovas turi 2 263 533,07 Lt mokestinę nepriemoką (b. l. 120 t.1). Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas Kauno apskrities VMI sprendimą dėl nepriemokos nustatymo yra apskundęs, o skundo nagrinėjimas buvo sustabdytas iki bus išnagrinėtas pareiškėjo pasiūlymas. 2011 m. birželio 14 d. pareiškėjas buvo pakviestas į derybas su Valstybine mokesčių inspekcija, tačiau apie galutinio sprendimo priėmimą byloje duomenų nėra. Dėl šios priežasties ši atsakovo skola negali būti papildomai įtraukta į pradelstų įsipareigojimų masę.

20Pirmosios instancijos teismas į pradelstų įsipareigojimų masę neįtraukė atsakovo 13 324 491,24 Lt dydžio įsiskolinimo AB DNB bankui, nes dėl šios skolos dar vyko teisminis ginčas. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr.2-1206-553/2011 pagal ieškovo AB DnB NORD bankas ieškinį atsakovams UAB „VICUS“, J. S. ir R. S. dėl skolos priteisimo 2011 m,. lapkričio 22 d. buvo priimtas sprendimas AB DNB banko naudai, sprendimas įsiteisėjo. Dėl šios priežasties atsakovo skola AB DNB bankui turi būti papildomai įtraukta į pradelstų įsipareigojimų masę.

21Atsižvelgiant į byloje naujai paaiškėjusias aplinkybes, t. y. kad atsakovas iš dalies atsiskaitė su ieškovu UAB „Bodesa“, o likusios 29 364, 95 Lt skolos grąžinimo terminą pratęsė, pradelstų įsipareigojimų suma mažintina UAB „Bodesa“ reikalavimo suma, t. y. 46 625,67 Lt.

22Taigi atsakovo pradelstos skolos sudaro 13 983 289,45 Lt. Lyginant šiuos pradelstus atsakovo įsipareigojimus su UAB „VICUS“ turima turto verte, t. y. 34 658 009 Lt, pradelsti įmonės įsipareigojimai neviršija pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Pastebėtina, kad, net ir į pradelstus atsakovo įmonės įsipareigojimus įskaitant Kauno apskrities VMI 2 263 533,07 skolą, pradelstos skolos, kurios sudarytų 16 246 822,52 Lt vis tiek neviršija pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Dėl šios priežasties teisėjų kolegija vertina, kad atsakovo įmonė yra moki ir kad nėra pagrindo jai kelti bankroto bylą.

23Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta bei pagrįsta ir kad nėra pagrindo jos naikinti atskirajame skunde ir prisidėjime prie jo nurodytais motyvais.

24Kiti atskirajame skunde ir prisidėjime prie atskirojo skundo nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

26Atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „VICUS“ prašymo nutraukti civilinę bylą Nr. B2-3162-273/2011 netenkinti.

27Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Bodesa“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl bankroto... 5. Ieškovas AB DNB bankas kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti bankroto... 6. Tretysis asmuo AB SEB lizingas prašė iškelti atsakovui UAB „VICUS bankroto... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2011 m. lapkričio 8 d. nutartimi atsisakė iškelti... 9. III. Atskirojo skundo ir prisidėjimo prie jo argumentai... 10. Ieškovas UAB ,,Bodesa“ atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos teismo 2011... 11. Ieškovas AB DNB bankas pateikė pareiškimą, kuriame nurodo, jog prisideda... 12. 2012 m. vasario 14 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas UAB „VICUS“... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Prašymas nutraukti civilinę bylą ir atskirasis skundas netenkintini.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. 2012 m. vasario 14 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas atsakovo UAB... 17. Lietuvoje bankroto teisinius santykius reglamentuoja Įmonių bankroto... 18. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad UAB ,,VICUS” turto vertė 2011 m.... 19. Pirmosios instancijos teismas taip pat nustatė, kad atsakovas turi 2 263... 20. Pirmosios instancijos teismas į pradelstų įsipareigojimų masę neįtraukė... 21. Atsižvelgiant į byloje naujai paaiškėjusias aplinkybes, t. y. kad atsakovas... 22. Taigi atsakovo pradelstos skolos sudaro 13 983 289,45 Lt. Lyginant šiuos... 23. Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 24. Kiti atskirajame skunde ir prisidėjime prie atskirojo skundo nurodyti... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 26. Atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „VICUS“ prašymo nutraukti... 27. Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 8 d. nutartį palikti nepakeistą....