Byla 2-3677-512/2013
Dėl kreditorinių reikalavimų

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mickevičius, sekretoriaujant Skaistei Jauniškytei, dalyvaujant ieškovei J. S., ieškovės atstovei advokatei Stanislavai Kazimierai Barvidytei, atsakovui M. D., atsakovo atstovei advokatei Irenai Barauskaitei-Gaižiūnienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės J. S. ieškinį atsakovui M. D. dėl kreditorinių reikalavimų,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo 20000 Lt kreditorinio įsiskolinimo ir atlyginimo už turto administravimą bei visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ( - ) mirė jos dukterėčia A. D., gim. ( - ), kuriai nuosavybės teise pagal 1997-02-20 dovanojimo sutartį priklausė butas, esantis ( - ). Mirusiosios turtą paveldėjo jos brolis M. D.. Ieškovė nuo 1992-01-29 buvo paskirta A. D. neveiksnios motinos M. D. globėja, o nuo 2000-08-07 vienerių metų laikotarpiui buvo paskirta A. D. laikina globėja, nuo 2005-09-14 A. D. turto administratore. Kadangi A. D. motina sirgo psichine liga, tėvas A. D. buvo priklausomas nuo alkoholio, gyveno asocialų gyvenimą, A. D. buvo nustatyta rūpyba ir ji buvo išlaikoma valstybės, o A. D. ieškovė rūpinosi nuo pat gimimo, prižiūrėjo ir išlaikė jos turtą: mokėjo visus buto mokesčius, jį remontavo. Ieškovė nurodo, kad nuo 2001 m. rugsėjo mėn. iki 2008 m. birželio mėn. iš asmeninių lėšų sumokėjo buto mokesčius už 10811,06 Lt. Taip pat padarė buto, esančio ( - ), remontą už 3200,00 Lt, sumokėjo už A. D. 60,00 Lt baudą, 1886,59 Lt SMS kreditą. Už buto priežiūrą už 12 metų prašo priteisti 3600,00 Lt bei 443,00 už sumokėtus buto šildymo mokesčius.

3Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, kad ieškinio dalyje dėl mokesčių už butą išieškojimo nepripažįsta, kadangi ieškovė bute, adresu ( - ), gyveno, ir turėjo mokėti būsto išlaikymo mokesčius, atsakovas už šį butą dar nebuvo atsakingas, jam paveldėjimo teise butas atiteko tik nuo 2012 metų gruodžio mėnesio. Dėl kitų ieškinio reikalavimų atsiliepime nepasisakė.

4Teismo posėdžio metu ieškovė ir jos atstovė ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti.

5Atsakovas ir jo atstovė su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad ieškovė, būdama turto administratore, galėjo šį turtą bet kada išnuomoti ir gauti naudą, liudytojai patvirtino, kad bute gyveno gyventojai, A. D. pati dirbo ir gavo pajamų, ieškovė neįrodė, jog A. D. buvo ieškovei skolinga, ieškovės reikalavimas priteisti remonto išlaidas nepagrįstas rašytiniais įrodymais.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2012-11-24 mirė A. D., gim. ( - ) (b. l. 11). Jai nuosavybės teise pagal 1997-02-20 dovanojimo sutartį priklausė butas, esantis ( - ) (b. l. 17, 35). ( - ) mirė A. D. neveiksni motina M. D. (b. l. 14), kurios globėja Klaipėdos miesto mero 1996-10-31 potvarkiu Nr. 669 buvo paskirta ieškovė (b. l. 56). Ieškovė Klaipėdos miesto mero 2000-08-07 potvarkiu Nr. 532 paskirta A. D. laikina globėja vienerių metų laikotarpiui (b. l. 41). 2001-03-13 mirė A. D. tėvas A. D. (b. l. 13) Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2005-09-14 nutartimi ieškovė paskirta A. D. turto administratore (b. l. 45). Mirusiosios turtą paveldėjo jos brolis M. D. (b. l. 79). Ieškovė teigia, jog A. D. rūpinosi nuo pat gimimo, prižiūrėjo ir išlaikė A. D. nuosavybės teise priklausantį butą, esantį ( - ): mokėjo visus buto mokesčius, jį remontavo. Ieškovė teigia, kad nuo 2001 m. rugsėjo iki 2008 m. birželio iš asmeninių lėšų sumokėjo buto mokesčius už 10811,06 Lt, padarė buto remontą už 3200,00 Lt, sumokėjo už A. D. 60,00 Lt baudą, 1886,59 Lt SMS kreditą, 443,00 buto šildymo mokesčius, už 12 metų buto priežiūrą jai priklauso 3600,00 Lt, todėl reikalavimus dėl bendros 20000,00 Lt sumos reiškia A. D. palikimą priėmusiam įpėdiniui - atsakovui M. D..

8Vadovaujantis LR CK 6.50 straipsniu, trečiajam asmeniui, įvykdžiusiam prievolę už skolininką, pereina visos su skolininku susijusios kreditoriaus teisės. Pagal LR CPK 5.63 straipsnio 1 dalį, palikėjo kreditoriai turi teisę per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos pareikšti reikalavimus priėmusiems palikimą įpėdiniams, testamento vykdytojui arba palikimo administratoriui arba pareikšti teisme ieškinį dėl paveldimo turto. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (LR CPK 178 str.). Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (LR CPK 176 str.1d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006, Nr. 3K-3-398/2006, Nr. 3K-3-416/2007, Nr. 3K-3-427/2008 ir kt.).

9Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo išlaidas, susijusias su palikėjos turto – buto, esančio ( - ), priežiūra. Nurodė, kad ji visą laiką mokėjo už komunalines paslaugas, kurios buvo teikiamos butui ir patyrė 10811,06 Lt išlaidas už buto mokesčius nuo 2001 m. rugsėjo iki 2008 m. birželio mėnesio, pateikė šiuos mokesčius administruojančių įmonių išduotas pažymas apie mokėtas įmokas (b. l. 22-28, 32-34), sudarytas paslaugų sutartis (b. l. 18-19), pateikė įmokų mokėjimo kvitus, iš kurių matyti, jog už A. D. butą buvo mokami mokesčiai, tačiau juose savininku ir gavėju nurodoma A. D., teismui nėra galimybės identifikuoti, būtent kuris asmuo šiuos mokesčius nurodytu laikotarpiu mokėjo, ar jis tuo metu naudojosi būstu, ar mokesčius mokėjo vykdydamas prievolę už kitą asmenį. Be to, tarp ieškovės ir A. D. buvo susiklostę ne tik globos santykiai, tačiau jas siejo ir giminystės ryšys, kuriam būdinga savitarpio pagalba. Taip pat teismas pažymi, jog ieškovė A. D. turto administratorė paskirta tik 2005-09-14 (b. l. 45). Remiantis liudytojų G. O., J. B., A. Č. ir J. D. paaiškinimais, bute, esančiame ( - ), gyvendavo ir viena pati A. D. ir kiti gyventojai, tarp jų ieškovės sūnus A. S., kuris nuo 2008-01-07 buvo paskirtas A. D. rūpintoju (b. l. 47). Esant išdėstytoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, jog byloje nėra pakankamai duomenų konstatuoti paskoliniams teisiniams santykiams tarp ieškovės ir A. D., ieškovės reikalavimas kaip nepagrįstas ir neįrodytas, atmestinas. Tačiau ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 443,00 Lt už sumokėtus šildymo mokesčius, byloje yra pateiktos apmokėtos sąskaitos už palikėjos butui teiktas paslaugas jau po palikėjos mirties, t. y. po 2012-11-24. Byloje nėra duomenų, paneigiančių aplinkybę, jog šias sąskaitas apmokėjo ieškovė. Todėl iš atsakovo priteistina ieškovės nurodyta 443,00 Lt suma sumokėtų šildymo mokesčių.

10Ieškovė taip pat prašo atlyginti patirtas buto, esančio ( - ), remonto išlaidas 3200,00 Lt sumai, tačiau nepateikė būsto pagerinimo išlaidas pagrindžiančių įrodymų, vienintelis byloje esantis rašytinis įrodymas šiuo ginčo klausimu – tai PVM sąskaita-faktūra už pirktas šarvuotas duris, tačiau ir šiame dokumente pirkėju nurodoma pati A. D., o ne ieškovė (b. l. 71). Taip pat pažymėtina, jog liudytojų parodymai dėl būsto pagerinimo fakto prieštaringi – V. P. teigė, jog A. D. jai sakiusi, kad ieškovės lėšomis buvo įstiklintas balkonas, klijuotos plytelės, J. B. teigė, jog buto stovis liko toks pat kaip ir 1997 metais, J. D. nurodė, kad buto stovis baisus, apipelyję tapetai, visur pelėsis. Esant išdėstytoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas kaip nepagrįstas ir neįrodytas, atmestinas.

11Iš ieškovės paaiškinimų bei teismui pateiktų mokėjimo nurodymų matyti, kad ieškovė sumokėjo už A. D. pastarajai skirtą 60,00 Lt baudą ir grąžino jos vardu paimtą kreditą su palūkanomis 1886,59 Lt sumai (b. l. 30-31,37), todėl šis ieškovės reikalavimas kaip pagrįstas tenkintinas, kadangi atsakovas priėmė A. D. palikimą, iš jo ieškovei priteistina 60,00 Lt už sumokėtą baudą ir 1886,59 Lt už grąžintą kreditą su palūkanomis.

12Ieškovė prašo priteiti 3600,00 Lt už buto priežiūrą už 12 metų. Turto administratorius turi teisę į atlyginimą, nustatytą administravimą nustatančiame akte, išskyrus atvejus, kai pagal įstatymą administravimas yra nemokamas (CK 4.238 str.). Teismas pažymi, jog ieškovė A. D. turto administratorė Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi paskirta tik 2005-09-14 (b. l. 45), nutartyje nenurodant, jog ieškovė turi teisę į atlyginimą. CK 4.238 straipsnio 4 dalis nustato, jog asmuo, administruojantis turtą be teisinio pagrindo, neturi teisės į atlyginimą. Esant išdėstytoms aplinkybėms ieškovės reikalavimas kaip nepagrįstas ir neįrodytas, atmestinas.

13Ieškinį patenkintus iš dalies, išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Nustatyta, jog ieškovės J. S. bylinėjimosi išlaidas sudarė 600,00 Lt žyminio mokesčio bei 1500,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b. l. 8-10), todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 252,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (2100,00 Lt x 12). Atsakovas nepateikė teismui bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančių įrodymų, todėl atsakovo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas nespręstinas.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268, 270-271 ir 279 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį patenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo M. D., a. k. ( - ), 60,00 Lt išlaidų už sumokėtą palikėjos A. D. baudą, 1886,59 Lt išlaidų už palikėjos A. D. vardu grąžintą kreditą su palūkanomis, 443,00 Lt išlaidų už palikėjos A. D. buto šildymo mokesčius bei 252,00 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovei J. S., a. k. ( - ).

17Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

18Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Ryšiai