Byla 2S-1021-254/2015
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos A. V. atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės 2015 m. vasario 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1050-835/2015 pagal pareiškėjos A. V. prašymą suinteresuotiems asmenims G. R., Nacionalinei žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėja A. V. kreipėsi į teismą prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jos motina I. M.-V. po savo tėvo V. M. mirties atsiradusį palikimą priėmė, pradėdama jį faktiškai valdyti. Alytaus rajono apylinkės teismas 2015 m. vasario 5 d. nutartimi nustatė pareiškėjai terminą pareiškimo trūkumams pašalinti: pateikti įrodymus, kad V. M. yra pareiškėjos senelis ir nurodyti, kokiu tikslu siekia nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą. Pareiškėja 2015 m. vasario 12 d. pateikė teismui papildytą pareiškimą.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Alytaus rajono apylinkės teismas 2015 m. vasario 20 d. nutartimi A. V. pareiškimą atsisakė priimti ir kartu su priedais grąžino jį pateikusiam asmeniui. Teismas nustatė, kad prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas pareiškėjai nesukurs teisinių pasekmių, nes turto – 18,66 ha žemės sklypo, esančio ( - ), kurio paveldėjimo tikslu prašoma nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, dalis (9,33 ha) priklauso pareiškėjai, kita dalis (9,33 ha) nuosavybės teise priklauso G. R., todėl, teismo vertinimu, toks turtas negali būti paveldimas.

6III. Atskirojo skundo argumentai

7Pareiškėja A. V. pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašo panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 20 d. nutartį ir perduoti bylą pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Pareiškėjos teigimu, pirmosios instancijos teismo nutartis užkerta jai kelią atkurti nuosavybės teises į nacionalizuotą jos senelio bei motinos turėtą nekilnojamąjį turtą. Akcentuojama, kad pareiškėja siekia atkurti nuosavybės teises į visą senelio V. M. paliktą pagal rašytinį 1940 m naminį testamentą jam priklausiusį turtą.

8Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

11Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja A. V. kreipėsi į teismą prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jos motina I. M. – V. po savo tėvo V. M. mirties atsiradusį palikimą priėmė, pradėdama jį faktiškai valdyti. Alytaus rajono apylinkės teismas 2015 m. vasario 5 d. nutartimi nustatė pareiškėjai terminą pareiškimo trūkumams pašalinti - nurodyti, kokiu tikslui siekiama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą. Pareiškėja papildytame pareiškime nurodė, kad juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas jai reikalingas tikslu paveldėti savo motinos I. V. likusį po jos mirties nepaveldėtą visą turtą – 18,66 ha žemės, esančios ( - ), kuri buvo palikta I. V. tėvo V. M. pagal 1940 m. kovo 30 d. naminį testamentą. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad minėta žemė nuosavybės teise priklauso pareiškėjai ir G. R., todėl sprendė, kad toks turtas negali būti paveldimas ir pareiškimą priimti atsisakė (CPK 137 str. 2 d. 1 p.).

12Kasacinis teismas, formuodamas vienodą teismų praktiką bylose dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, ne kartą pažymėjo, kad nustatytini ne bet kokie faktai, o tik tokie, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2010 ir kt.). Vadinasi, nagrinėjant klausimą dėl prašymo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, būtina įvertinti, ar prašomas nustatyti faktas, atsižvelgiant į atitinkamus santykius reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, gali būti pagrindas atsirasti pareiškėjos siekiamoms įgyti teisėms.

13Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas pareiškėjai nesukurs teisinių pasekmių. Apeliantė papildytame pareiškime nurodė konkretų turtą, kurį siekia paveldėti, t.y., 18,66 ha žemės, esančios ( - ) kuri jos motinai buvo palikta 1940 m. naminiu testamentu. Tačiau, kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, minėtas turtas nuosavybės teise jau priklauso pareiškėjai ir G. R., nes Alytaus apskrities viršininko sprendimais joms atkurtos nuosavybės teisės į nurodytą žemę. Apeliantės pateiktame 1940-03-30 naminiame testamente nurodoma, kad V. M. testamentu palieka visą savo žemę su trobesiais dukrai ( - ) <...> ir dukrai ( - )<...>. Kaip matyti iš pateiktų dokumentų pareiškėjos tėvas iki 1940 m. nuosavybės teise iš viso valdė 18,66 ha žemės (2003-11-13 archyvo pažymėjimas Nr. ( - )), todėl nesant kitų duomenų, pareiškėjos tikslas yra susijęs tik su 18,66 ha žeme.

14Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad esant situacijai, kai siekiamas paveldėti turtas priklauso kitiems asmenims, pareiškėja galėtų pasinaudoti teise prašyti nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą paminėtu tikslu tik kartu ginčydama kito asmens nuosavybės teises, t. y., ypatingosios teisenos tvarka toks faktas negali būti nustatomas. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. rugsėjo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2013).

15Nustačius, kad prašomas nustatyti juridinis faktas nesukurs teisinių pasekmių, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą procesinį sprendimą, atsisakydamas priimti pareiškimą CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu (CPK 3 str. 6 d.), t. y. kaip nenagrinėtiną teisme, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista, o atskirasis skundas atmetamas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

16Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

17Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai