Byla e2A-729-601/2019

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Žibutės Budžienės, Evaldo Burzdiko (kolegijos pirmininkas, pranešėjas) ir Tomo Romeikos,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės J. B. apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 31 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės J. B. patikslintą ieškinį atsakovams A. A. ir M. A. dėl nekilnojamojo daikto statybos užbaigimo deklaracijos pripažinimo negaliojančia, tretieji asmenys byloje – D. P. (ankstesnė pavardė – D. A.), uždaroji akcinė bendrovė „Fotovoltinė šviesa“, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė J. B., patikslinusi reikalavimus, Kauno apylinkės teismo prašė pripažinti negaliojančia 2013 m. spalio 4 d. deklaraciją apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą ex officio nuo jos sudarymo momento. Nurodė, kad atsakovai, 2013 m. atlikdami pastato, esančio ( - ) Kauno r. sav., rekonstrukciją, kurios metu buvo pakeista pagalbinio ūkinio pastato 1I1/m paskirtis į gyvenamąjį namą, viršijo II grupės nesudėtingam statiniui leistinas normas ir surašė bei pateikė įregistravimui tikrovės neatitinkančią deklaraciją. Tokiais savo veiksmais atsakovai pažeidė ieškovės, kaip kaimyninio sklypo savininkės, teises, kad aukšti statiniai būtų statomi ne arčiau kaip 3 metrai nuo sklypo ribos. Be to, pažeistas viešasis interesas, nes, teikiant tikrovės neatitinkančius duomenis, buvo įteisinta nelegali statyba.

82.

9Atsakovai A. A. ir M. A. atsiliepimu prašė patikslintą ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovai 2017 m. gruodžio 27 d. pardavė žemės sklypą ir jame esančius statinius trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Fotovoltinė šviesa“. Taigi ginčui aktualaus ūkinio pastato savininkė yra UAB „Fotovoltinė šviesa“. Todėl deklaracijos panaikinimas teisines pasekmes gali sukelti nebent tik ūkinio pastato savininkui, todėl ne A. ir M. A. turėtų būti atsakovais šioje byloje, o UAB „Fotovoltinė šviesa“. Kita vertus, pats savaime ieškovės prašymas panaikinti deklaraciją nesukelia jokių teisinių padarinių, o jokių papildomų reikalavimų ieškovė nereiškia. Naujoji ūkinio pastato savininkė UAB „Fotovoltinė šviesa“ pašalino ūkinio pastato gaisro, kilusio 2017 m. rugpjūčio 18 d., padarinius ir atliko naują ūkinio pastato rekonstrukciją. Tai reiškia, kad 2012 m. atliktos ūkinio pastato rekonstrukcijos rezultato, kuris buvo įregistruotas ginčijamos deklaracijos pagrindu, jau nebėra, t. y. nėra ginčo objekto. Nepaisant to, nagrinėjamu atveju ūkinio pastato rekonstrukcija buvo pradėta ir atlikta 2012 m.; 2013 m. spalio 14 d. pasirašyta deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą, tačiau ieškovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 straipsnio 25 dalimi, per vienus metus nuo statybos pradžios nei statytojui, nei statinio savininkui nepateikė jokių pretenzijų. Juolab, kad ūkinis pastatas buvo pastatytas 1973 m., o 2012 m. atlikus jo rekonstrukciją nebuvo sumažintas esamas atstumas nuo rekonstruojamo statinio esamų konstrukcijų iki besiribojančių sklypų ribų ir nebuvo įrengta naujų konstrukcijų, dėl ko atsakovai, rekonstrukcijos metu nekeisdami konstrukcijų atstumo, neprivalėjo gauti ieškovės rašytinio sutikimo rekonstrukcijos atlikimui. Anot atsakovų, ieškovės teiginiai, kad ginčijamoje deklaracijoje pateikti duomenys neatitinka faktinės situacijos (pastatas 2 aukštų, aukštis 6,6 m, plotas viršija 80 kv. m.) nėra pagrįsti jokiais įrodymais. Priešingai, ieškovės pateiktame Statybos inspekcijos 2018 m. sausio 8 d. rašte Nr. 2D-279-(15.2) yra nurodyta, kad atlikus patikrinimą vietoje nustatyta, jog ūkinio pastato bendras plotas yra 78,81 kv. m., o aukštis 6,5 m, todėl jis priskiriamas II grupės nesudėtingų statinių kategorijai ir tokiam statiniui statybą leidžiantis dokumentas nėra privalomas.

103.

11Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atsiliepimu prašė bylą nagrinėti teismo nuožiūra, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, pagal byloje esančius įrodymus.

124.

13Kiti tretieji suinteresuoti asmenys byloje atsiliepimų į ieškovės patikslintą ieškinį nepateikė ir savo pozicijos neišreiškė.

14II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

155.

16Kauno apylinkės teismas 2018 m. gruodžio 31 d. sprendimu atmetė ieškovės J. B. patikslintą ieškinį ir priteisė iš jos valstybei 7,07 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu.

176.

18Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju ieškovės sutikimo atsakovai neprivalėjo gauti, nes jį jau buvo gavę iš ieškovės motinos, po kurios mirties ieškovė paveldėjo jos turtą. Teismas, be kita ko, atsižvelgė į tai, kad ieškovė dėl ūkinio pastato rekonstravimo darbų per vienus metus nuo statybos pradžios (2012 m.) nereiškė pretenzijų nei atsakovams, nei kreipėsi dėl savavališkos statybos, todėl vien šiuo pagrindu rašytinis sutikimas, kaip statybą leidžiantis dokumentas, nebuvo privalomas.

197.

20Kita vertus, teismas konstatavo, kad ieškovė nepateikė įrodymų, jog po rekonstravimo darbų atlikimo buvo sumažintas esamas atstumas nuo rekonstruojamo statinio esamų konstrukcijų iki besiribojančio ieškovės žemės sklypo ribos ar naujos ginčo statinio konstrukcijos įrengtos, pažeidžiant teisės aktų nustatytus atstumus iki besiribojančio ieškovės žemės sklypo ribos, todėl vien jos žodinis paaiškinimas, kad rekonstruotas statinys yra 50 cm atstumu iki jos žemės sklypo ribos, nėra pakankamas įrodyti šią aplinkybę.

218.

22Be to, teismo vertinimu, ieškovė nepateikė pakankamai įrodymų, patvirtinančių ir tai, kad po atsakovų atliktos rekonstrukcijos, ginčo statinys neatitiko II grupės nesudėtingam statiniui keliamų reikalavimų. Vien tai, kad būsto draudimo liudijime statinys, kurio unikalus Nr. 5297-0009-7040, nurodomas kaip gyvenamasis namas, nėra pakankamas įrodyti šį teiginį. Priešingai, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, patikrinusi ginčo statinį nustatė, kad jis priklauso būtent II nesudėtingų statinių kategorijai, kas sudarė pagrindą atmesti ieškinį dėl deklaracijos, kurioje nurodyta II nesudėtinga ginčo statinio kategorija, panaikinimo.

23III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

249.

25Apeliaciniu skundu ieškovė J. B., atstovaujama advokato Audriaus Bandzaičio Kauno apygardos teismo prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

269.1.

27ginčijama deklaracija neatitinka faktinės padėties, nes deklaracijoje pastatas nurodomas vieno aukšto, nors natūroje jis yra dviejų aukštų, todėl aritmetiniai skaičiavimai leidžia daryti išvadą, kad tokio pastato kvadratūra viršija maksimaliai leistiną II-os grupės nesudėtingiems statiniams STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ 6.2 punkte nustatytą 80 kv. m. ploto ribą;

289.2.

29Statybos priežiūros inspekcijos 2018 m. sausio 8 d. rašte Nr. 2D-279-(15.2) yra konstatuotas faktas, kad statinys atitinka II-os grupės nesudėtingiems statiniams keliamus reikalavimus, tačiau toks faktas konstatuotas ne atlikus faktinius matavimus, o tik pagal pateiktus įregistruotus kadastrinius duomenis. Kita vertus, šiame rašte yra svarbi informacija apie tai, kad pastatas rekonstruojamas perstatant pastogės aukštą, o tai rodo, kad iš tikrųjų pastatas yra dviejų aukštų;

309.3.

31teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos, kad ieškovei neprivalu pateikti statybų teisėtumą kontroliuojančių įstaigų oficialių rašytinių išvadų, jog statinys laikytinas savavališka statyba, o neteisėtos statybos faktą gali konstatuoti ir pats teismas, nustatęs statybos neatitiktį norminiams statybos teisės aktams. Nepaisant to, ieškovė prašė skirti ekspertizę, kuri atsakytų į klausimą, ar šis statinys gali būti priskirtinas II-os grupės nesudėtingų statinių kategorijai, tačiau teismas tokį prašymą atmetė, o sprendime konstatavo, kad ieškovė neįrodė, jog statinys neatitinka II-os grupės statiniui keliamų reikalavimų.

3210.

33Atsiliepime atsakovai A. A. ir M. A., atstovaujami advokato Pauliaus Vaicekausko, prašo atmesti J. B. apeliacinį skundą bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą į apeliacinį skundą atsakovai grindžia iš esmės analogiškais argumentais, kaip ir atsiliepimą į ieškinį:

3410.1.

35ieškovės prašymas panaikinti deklaraciją pats savaime nesukelia jokių teisinių padarinių, o deklaracijos sukurtų padarinių ieškovė nesiekia panaikinti. Be to, deklaracijos nuginčijimas negali sukelti jokių pasekmių ir tuo aspektu, kad rekonstrukcijos rezultato, kuris buvo įregistruotas deklaracijos pagrindu, jau nebėra.

3610.2.

37net jeigu atsakovai, atlikdami ūkinio pastato rekonstrukciją, turėjo gauti rašytinį ieškovės sutikimą dėl vykdomų statybų arčiau nei 3 metru atstumu nuo ieškovės sklypo ribos, tačiau per vienus metus nuo rekonstrukcijos pradžios ieškovei nepareiškus pretenzijų, toks sutikimas tapo neprivalomas. Atitinkamai, tokio sutikimo nebuvimas negali būti laikomas, ieškovės teisių pažeidimu, ko pasėkoje, ieškovė ne tik nepagrįstai siekia panaikinti deklaraciją, tačiau keltinas klausimas ar apskritai yra tinkamas subjektas ginčyti deklaraciją.

3810.3.

39kadangi 1973 metais pastatytas ūkinis pastatas stovėjo mažesniu nei 3 metru atstumu nuo ieškovės sklypo ribos, jo rekonstrukcijos metu nepakeitus konstrukcijų atstumo, atsakovai neprivalėjo gauti ieškovės rašytinio sutikimo rekonstrukcijos atlikimui. Atsižvelgiant į tai, atlikta rekonstrukcija ir ją įforminusi deklaracija nepažeidė ieškovės teisių.

4010.4.

41deklaracijoje nurodyti parametrai yra pagrįsti, kadangi Statybos inspekcijos 2018 m. sausio 8 d. rašte Nr. 2D-279-(15.2) yra konstatuota, jog atlikus patikrinimą vietoje nustatyta, kad ūkinio pastato bendras plotas yra 78, 81 kv. m., o aukštis 6,5 m, todėl jis priskiriamas II grupės nesudėtingų statinių kategorijai ir tokiam statiniui statybą leidžiantis dokumentas nėra privalomas.

4210.5.

43ginčo pastatas, turėdamas pastogę, gali vizualiai atrodyti 2 aukštų, tačiau teisine prasme, jis yra laikomas vienos aukšto pastatu kaip ir nurodyta ginčo statinio Nekilnojamojo turto registro išraše. O ieškovės teiginiai dėl statinio ploto, neva viršijančio 80 kv. m, laikytini deklaratyviais, kurių nepagrindžia jokie rašytiniai įrodymai.

44Teisėjų kolegija

konstatuoja:

45IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4611.

47Apeliacinis skundas atmestinas.

4812.

49Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 263 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamos bylos atveju absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 straipsnio 2, 3 dalys).

50Dėl žodinio bylos nagrinėjimo

5113.

52Apeliantė savo skunde nurodo, kad „apeliacinės instancijos teismui sprendžiant, kad ekspertizė šioje byloje yra būtina, prašome teismo bylą išnagrinėti žodinio proceso tvarka“.

5314.

54CPK 12 straipsnyje numatyta, kad civilinės bylos visuose teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo. Kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu <...>. CPK 178 straipsnyje numatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, <...>. Eksperto išvada yra viena iš įrodymų šaltinių, kuria gali remtis šalys. Pažymėtina, kad ieškovė turi teisę pati kreiptis į ekspertus ir gauti eksperto išvadą jai reikalingais klausimais, o siekdama, kad būtų paskirta teismo ekspertizė, ieškovė turi teikti teismui prašymą skirti tam tikrą ekspertizę (nurodant norimos ekspertizės rūšį, ekspertinę įstaigą, norimus užduoti kausimus ir pan.). Apeliaciniame skunde nėra prašymo skirti ekspertizę, o teisėjų kolegija, atsižvelgiant į bylos duomenis, tokio būtinumo neįžvelgia, todėl ekspertizės skyrimo klausimas nesvarstytinas ir bylą nagrinėtina rašytinio proceso tvarka.

55Dėl bylos esmės

5615.

57Apeliaciniu skundu nesutinkama su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nėra pakankamai įrodymų, jog atsakovų rekonstruotas ūkinis (pagalbinis) pastatas, kuris pagal 2013 m. spalio 14 d. deklaraciją apie statybos užbaigimą / paskirties keitimą buvo viešajame registre įregistruotas kaip II grupės nesudėtingas statinys, neatitinka šiai statinio kategorijai. Apelianto manymu ginčijama deklaracija neatitinka faktinės padėties, nes rekonstruotas pastatas yra dviejų aukštų, kas leidžia daryti išvadą, jog pastato kvadratūra viršija leistiną II grupės nesudėtingiems statiniams nustatytą 80 kv. m. ribą.

5816.

59Kaip matyti iš apeliacinio skundo, apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo atliktų įrodymų vertinimu.

6017.

61Pažymėtina, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gegužės 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-290-706/2015, 2014 liepos 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2014; 2012 m. gegužės 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2012). Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2014).

6218.

63Nagrinėjamu atveju, ieškovė prašo pripažinti negaliojančia 2013 m. spalio 4 d. deklaraciją apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą (2013-09-26 nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla) ex officio nuo jos sudarymo momento (toliau – deklaracija). Kadastro duomenų byloje užfiksuota, jog ūkinis pastatas yra II grupės nesudėtingas statinys, kuris pastatytas – 1979 m., rekonstruotas – 2012 m., užstatytas plotas - 77 kv. m. Taigi, vertinant deklaracijos teisėtumo klausimą, svarbu nustatyti, ar pastato rekonstrukcija atitiko tuo metu galiojusių statybos normų ir taisyklių reikalavimams.

6419.

65Apeliantė nurodo, kad pastato kvadratūra viršija leistiną II grupės nesudėtingiems statiniams nustatytą 80 kv. m. ribą, todėl deklaracijoje nurodomi duomenys neatitinka faktinės padėties, kas lemia jos neteisėtumą. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantės argumentais. Kaip jau minėta, kadastro duomenų byloje užfiksuota, jog ūkinis pastatas yra II grupės nesudėtingas statinys, užstatytas plotas - 77 kv. m. Apeliantė nepateikė byloje įrodymų, kurie paneigtų UAB „Architektų pastogė“ 2013 m. rugsėjo 26 d. atliktus kadastrinius matavimus, ir kurie patvirtintų, jog atlikus rekonstrukciją 2012 m. ūkinio pastato kvadratūra būtų didesnė negu 80 kv. m. Apeliantė nepagrįstai remiasi STR 1.01.07:2001 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ 6.2 punktu, nes šis reglamentas negalioja nuo 2010 m. spalio 1 d.

6620.

67Nepagrįstu laikytinas apeliantės argumentas, jog pastatas yra ne vieno aukšto, o dviejų aukštų. Iš byloje esančios fotonuotraukos (t. 1, b. l. 74) ir AB „Lietuvos draudimas“ brėžinių (t. 1, b. l. 31-32) matyti, kad pastatas buvo vieno aukšto su pastoge (palėpe). Šiuo metu beveik atstatytas pastatas neatitinka buvusio pastato pastogės konstrukcijų (pastogės konstrukcijos paaukštintos) (t. 1, b. l. 160-163), tačiau nagrinėjamu atveju, vertinant deklaracijos teisėtumą, yra svarbu, koks pastatas buvo 2012 m., o ne šiuo metu. Nors šiuo metu pastato pastogės konstrukcija pakeista, vizualiai pastatas atrodo didesnis, tačiau, net ir šiuo atveju, Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento rašte (toliau – raštas) yra nurodyta, kad ūkio pastatas yra 78,81 kv. m. bendrojo ploto ir jis priskiriamas II grupės nesudėtingų pagalbinio ūkio paskirties – be gyvenamųjų patalpų pastatų kategorijai (t. 1, b. l. 164-165). Nesutiktina su apeliantės argumentu, jog rašte konstatuoti faktai yra pagal pateiktus įregistruotus kadastrinius duomenis, o ne atlikus faktinius matavimus. Iš byloje pateiktų dokumentų, fotonuotraukų (t. 1, b. l. 136-143, 145-146, 160-165) matyti, jog pastato rekonstrukcijos teisėtumo patikrinimas buvo atliktas vietoje, o nustatytas bendras pastato plotas (78,81 kv. m.) nesutampa su įregistruotu pagal kadastrinius matavimus pastato plotu (77 kv. m. ).

6821.

69Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškinį, priėmė teisėtą ir pagrįstą teismo sprendimą, dėl ko jis paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas, jame nurodytais motyvais, atmestinas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

70Dėl bylinėjimosi išlaidų

7122. Apeliacinį skundą atmetus, iš apeliantės valstybei priteistinos 5,02 Eur išlaidos, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

72Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

73Kauno apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 31 d. sprendimą palikti nepakeistą.

74Priteisti iš J. B., a. k. ( - ), valstybei 5,02 (penkis eurus 02 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu apeliacinėje instancijoje (šią sumą sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto surenkamąją sąskaitą, nurodant įmokos kodą – 5660).

75Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė J. B., patikslinusi reikalavimus, Kauno apylinkės teismo prašė... 8. 2.... 9. Atsakovai A. A. ir M. A. atsiliepimu prašė patikslintą ieškinį atmesti... 10. 3.... 11. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Valstybinė... 12. 4.... 13. Kiti tretieji suinteresuoti asmenys byloje atsiliepimų į ieškovės... 14. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 15. 5.... 16. Kauno apylinkės teismas 2018 m. gruodžio 31 d. sprendimu atmetė ieškovės... 17. 6.... 18. Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju ieškovės sutikimo atsakovai... 19. 7.... 20. Kita vertus, teismas konstatavo, kad ieškovė nepateikė įrodymų, jog po... 21. 8.... 22. Be to, teismo vertinimu, ieškovė nepateikė pakankamai įrodymų,... 23. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 24. 9.... 25. Apeliaciniu skundu ieškovė J. B., atstovaujama advokato Audriaus Bandzaičio... 26. 9.1.... 27. ginčijama deklaracija neatitinka faktinės padėties, nes deklaracijoje... 28. 9.2.... 29. Statybos priežiūros inspekcijos 2018 m. sausio 8 d. rašte Nr. 2D-279-(15.2)... 30. 9.3.... 31. teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos, kad... 32. 10.... 33. Atsiliepime atsakovai A. A. ir M. A., atstovaujami advokato Pauliaus... 34. 10.1.... 35. ieškovės prašymas panaikinti deklaraciją pats savaime nesukelia jokių... 36. 10.2.... 37. net jeigu atsakovai, atlikdami ūkinio pastato rekonstrukciją, turėjo gauti... 38. 10.3.... 39. kadangi 1973 metais pastatytas ūkinis pastatas stovėjo mažesniu nei 3 metru... 40. 10.4.... 41. deklaracijoje nurodyti parametrai yra pagrįsti, kadangi Statybos inspekcijos... 42. 10.5.... 43. ginčo pastatas, turėdamas pastogę, gali vizualiai atrodyti 2 aukštų,... 44. Teisėjų kolegija... 45. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 46. 11.... 47. Apeliacinis skundas atmestinas.... 48. 12.... 49. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 50. Dėl žodinio bylos nagrinėjimo... 51. 13.... 52. Apeliantė savo skunde nurodo, kad „apeliacinės instancijos teismui... 53. 14.... 54. CPK 12 straipsnyje numatyta, kad civilinės bylos visuose teismuose... 55. Dėl bylos esmės... 56. 15.... 57. Apeliaciniu skundu nesutinkama su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 58. 16.... 59. Kaip matyti iš apeliacinio skundo, apeliantė nesutinka su pirmosios... 60. 17.... 61. Pažymėtina, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12... 62. 18.... 63. Nagrinėjamu atveju, ieškovė prašo pripažinti negaliojančia 2013 m. spalio... 64. 19.... 65. Apeliantė nurodo, kad pastato kvadratūra viršija leistiną II grupės... 66. 20.... 67. Nepagrįstu laikytinas apeliantės argumentas, jog pastatas yra ne vieno... 68. 21.... 69. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 70. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 71. 22. Apeliacinį skundą atmetus, iš apeliantės valstybei priteistinos 5,02... 72. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 73. Kauno apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 31 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 74. Priteisti iš J. B., a. k. ( - ), valstybei 5,02 (penkis eurus 02 ct)... 75. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....