Byla e2A-1747-253/2016
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kristinos Domarkienės, Albinos Pupeikienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Alonos Romanovienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės R. B. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-07-19 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės daugiabučių namų savininkų bendrijos „Rumpiškija“ ieškinį atsakovei R. B., tretiesiems asmenims A. M., R. V. dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 2 286,04 Eur skolos, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Bylos nagrinėjimo metu ieškovė sumažino reikalavimą dėl skolos dydžio ir prašė priteisti iš atsakovės 2 076,10 Eur skolos (elektroninės bylos t. 2, b. l. 175–176). Ieškovė nurodė, kad atsakovė yra buto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), su bendrojo naudojimo patalpomis savininkė, todėl vadovaujantis CK 4.82 str. 3 d. privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti. Ieškovė DNSB „Rumpiškija“ (toliau – bendrija) buvo įsteigta dar nebaigus statyti gyvenamojo namo 2011-12-16, ieškovė organizavo namo statybos užbaigimą, visuotinio narių susirinkimo pritarimu sudarė sutartis su rangovais, kurie baigė gyvenamojo namo statybą ir finansavo darbų atlikimą, deklaracija apie statybos užbaigimą pasirašyta 2014-03-27, visuotiniai bendrijos narių susirinkimai patvirtino namo statybos užbaigimui reikalingas išlaidas ir leido jas apmokėti; faktinės ieškovės patirtos daugiabučio namo statybos išlaidos buvo paskirstytos visiems daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams pagal CK 4.82 str. 7 d. įtvirtintą principą. Atsakovė raštu buvo raginama sumokėti skolą, tačiau šios pareigos nevykdė.
 2. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016-07-19 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, priteisė ieškovei DNSB „Rumpiškija“ iš atsakovės R. B. 2 076,10 Eur skolą, 5 proc. dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2015‑05-12, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 532 Eur bylinėjimosi išlaidas; kitą ieškinio dalį atmetė; taip pat priteisė atsakovei R. B. iš ieškovės 54 Eur atstovavimo išlaidų; priteisė iš atsakovės valstybei 7,12 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 3. Teismas byloje nustatė, kad atsakovė yra bendrosios dalinės nuosavybės daugiabučiame gyvenamajame name, kurio bendrojo naudojimo objektų valdymą ir priežiūrą atlieka ieškovė, savininkė. Taip pat nustatyta, kad bankrutavus daugiabučio namo, esančio adresu ( - ), statytojui buvo įkurta ieškovė (bendrija), vienas iš jos steigimo tikslų – namo statybos užbaigimas, kad namas būtų pripažintas tinkamu naudoti ir eksploatuoti, įregistruotas VĮ Registrų centre, t. y. siekta įgyvendinti imperatyvias įstatymo normas dėl statinio naudojimo ir jo priežiūros. Namo statyba baigta surašius 2014-04-18 statybos užbaigimo aktą. Pažymėta, kad bendrijos narių susirinkimuose buvo priimami sprendimai dėl gyvenamojo namo statybos užbaigimo, statybos darbams reikalingų lėšų skyrimo ir pritarimo faktiškai patirtoms darbų vykdymo išlaidoms. Susirinkimai buvo šaukiami įstatymo nustatyta tvarka, atsakovė nesinaudojo teise tapti bendrijos nare ir dalyvauti priimant sprendimus. Atsižvelgdamas į tai, kad duomenų, jog minėti visuotinių DNSB „Rumpiškija“ bendrijos narių susirinkimų sprendimai būtų apskųsti, ginčijami ar panaikinti, negauta, taip pat į Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 21 str., teismas kaip nepagrįstus atmetė atsakovės argumentus, jog bendrija įkurta siekiant įgyvendinti bankų interesus, atsakovė nėra DNSB „Rumpiškija“ narė ir neprivalo vykdyti bendrijos priimtų sprendimų.
 4. Teismas konstatavo, kad ieškovės pateikti dokumentai pagrindžia, jog PVM sąskaitose faktūrose nurodytos išlaidos faktiškai buvo patirtos. Teisminio nagrinėjimo metu nustatyta, kad drenažo sistemos įrengimas, darbai namo cokoliniame aukšte (parkinge) ir namo išorėje buvo būtini. Konstatuota, kad neatlikus ieškovės nurodytų baigiamųjų namo statybos darbų, nebuvo galimybės užtikrinti tinkamą viso namo funkcionavimą, atitiktį privalomiesiems reikalavimams. Pažymėtina, kad teismo sprendimu atsakovei R. B., nesumokėjusiai visos pagal sutartį su namo statytoju sutartos sumos, buvo pripažintos nuosavybės teisės į butą nebaigtame statyti name. Pažymėta, kad po atliktų darbų padidėjo atsakovės turimo buto vertė, – jis buvo užbaigtas statyti, ir už statybų užbaigimą iš atsakovės yra prašoma keliolika kartų mažesnė suma, nei buvo sutarta su pradiniu namo statytoju. Trečiasis asmuo R. V. patvirtino, jog visos sąskaitos buvo išrašytos už faktiškai atliktus darbus: buvo atliekami keli akustiniai matavimai, signalizacija, gaisrinės kopėčios buvo būtinos dėl namo atidavimo vertinti ir t. t. Teismas, nustatęs, kad atsakovė, būdama bendrosios dalinės nuosavybės daugiabučiame gyvenamajame name, kurio bendrojo naudojimo objektų valdymą ir priežiūrą atlieka ieškovė, savininke, nepagrįstai atsisakė apmokėti jai pateiktas sąskaitas už namo statybos užbaigimo darbus, pripažino, kad ieškovės reikalavimas dėl 2 076,10 Eur yra pagrįstas ir tenkintinas.
 5. Apeliaciniu skundu atsakovė R. B. prašo 2016-07-19 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimą pakeisti – ieškovės ieškinį atmesti ir priteisti iš ieškovės apeliantės bylinėjimosi išlaidas, turėtas apeliacinės instancijos teisme. Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais ir nesutikimą grindžia nurodytais argumentais:
  1. Atsakovė nurodo, kad, be trečiojo asmens A. M. paaiškinimų, byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kad ieškovės įsteigimo tikslas buvo namo statybos užbaigimas, siekiant įgyvendinti imperatyvias įstatymo normas dėl statinio naudojimo ir jo priežiūros. DNSB „Rumpiškija“ įstatuose (toliau – Įstatai) taip pat nenurodyta, kad bendrijos tikslas yra namo statybos užbaigimas. Ieškovės prisiimtas gyvenamojo namo statybos užbaigimas ir statytojo teisių perėmimas iš BUAB „Eudanas“ buvo pačios ieškovės savanoriškas veiksmas, lemtas ją steigusios AB Ūkio banko intereso užbaigti gyvenamojo namo statybą. Pirmosios instancijos teismas nesiaiškino, kokie darbai buvo išties reikalingi gyvenamojo namo užbaigimui, kas sudaro gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektus, kokie konkretūs ieškovės atlikti darbai buvo susiję su gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektais. Visas šias aplinkybes turėjo įrodyti ieškovė. Byloje nepateikti duomenys, kad gyventojams nebuvo užtikrintos tinkamos namo eksploatacijos sąlygos ir kad jos buvo užtikrintos pasirašius statybos užbaigimo aktą.
  2. Teigia, kad ieškovės narių susirinkimų nutarimai negali būti ir nebuvo pagrindas atsirasti atsakovės pareigai atlyginti ieškovės patirtas išlaidas, kurias priteisė pirmosios instancijos teismas, nei įstatymo pagrindu, nei faktiniu pagrindu. 2012-05-29 sprendimas yra ieškovės narių susirinkimo sprendimas ir nebuvo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo, nes toks nebuvo nė karto šaukiamas. Ieškovės narių susirinkimų nutarimai suformuluoti nekonkrečiai. 2012-05-29 ieškovės narių susirinkimo nutarime neaiški sąlyga dėl palankaus objektinės sąmatos koeficiento, kuria pritarta statybos finansavimui. 2013-09-10 ieškovės narių susirinkimo protokole Nr. 4 numatytas limitas organizuoti pastato atidavimą vertinti viršytas daug kartų. Jokiame ieškovės narių susirinkime nebuvo nutarta atlikti nė vieno iš tų darbų, kurių išlaidas ieškovė prašė priteisti iš apeliantės. Nėra priimtas joks ieškovės narių susirinkimo nutarimas, iš kurio būtų aišku, kokius darbus ieškovė nutarė atlikti ir už kokią sumą.
  3. Ieškovė, susitarusi su UAB „Promneta“ užbaigti namo statybą už 612 667,2 Lt, papildomai už tą patį sumokėjo UAB „LEZ projektų valdymas“ 108 366,93 Lt, o kitiems asmenims dar 23 408,80 Lt, iš viso 131 775,73 Lt, tad turi būti nustatyta, kad šios papildomos išlaidos tenka pačiai ieškovei ir negalėjo būti priteisiamos iš apeliantės. Pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybių, susijusių su ieškovės sudaryta sutartimi su UAB „LEZ projektų valdymas“, jos sąlygomis ir įsipareigojimų mastu. Nėra pagrindo daryti prielaidą, kad statybos darbai pagal sutartį su UAB „Promneta“, darbai pagal sutartį su UAB „LEZ projektų valdymas“ ar kiti darbai, tiesiogiai užsakyti ieškovės, buvo būtini dėl namo statybos užbaigimo.
  4. Byloje neatskleista, kaip ieškovės atlikti darbai susiję su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu. Pažymi, kad dalis darbų buvo atlikta namo automobilių parkinge (drenažo automobilių parkinge įrengimas, lubų jame remontas), bet automobilių parkingas yra atskira patalpa name, kuri nuosavybės teise priklauso tam tikriems asmenims, tarp jų nėra atsakovės.
  5. Teigia, kad aplinkybės dėl drenažo sistemos įrengimo, darbų namo cokoliniame aukšte (parkinge) ir namo išorėje būtinumo nebuvo nustatinėjamos. Pirmosios instancijos teismas rėmėsi trečiojo asmens A. M. paaiškinimais ir jo pateiktomis nežinomos kilmės fotonuotraukų kopijomis, tačiau skundžiamame sprendime identifikuotos namo problemos (namo deformacija, namo pagrindo tvirtinimas, siurblinės remontas, drenažo sistemos įrengimas). Tačiau pagal byloje surinktus įrodymus, pagrindžiančius ieškovės sąskaitas apeliantei, dauguma darbų visiškai nesusiję su jokiomis pastato deformacijomis, namo pamatų tvirtinimu. Pasisakydama dėl konkrečių darbų apeliantė pažymi, kad byloje nepateiktas namo bendrojo naudojimo objektų sąrašas, nepateikti savininkų ir bendrijos narių nutarimai dėl tokių darbų atlikimo ir apmokėjimo, nepateikti duomenys, jog darbai buvo reikalingi statybai pabaigti, taip pat namo patalpų savininkai, remiantis ieškovės Įstatų 77 punktu, nėra įpareigoti padengti ieškovės įsigyto turto išlaidas. Pažymi, kad ieškovė byloje yra pateikusi duomenis, iš kurių matyti, jog akustiniai matavimai buvo atlikti du kartus, o iš apeliantės prašoma atlyginti trijų akustinių matavimų išlaidas. Taip pat nėra pagrindo priteisti iš apeliantės išlaidas už gaisro signalizaciją, įrengtą kituose butuose.
  6. Apeliantė mano, kad apeliantės prievolė atlyginti ieškovės patirtas statybos pabaigimo išlaidas nepagrįstai siejama su apeliantės ir UAB „Eudanas“ sutarta buto pirkimo–pardavimo kaina. Ieškovė, perimdama UAB „Eudanas“ statytojo teises pagal statybos leidimą ir pabaigdama pastato, esančio ( - ), statybą, faktiškai įvykdė UAB „Eudanas“ prievoles atsakovei pagal 2007-08-07 buto statybos sutartį Nr. 06, t. y. UAB „Eudanas“ prievoles įvykdė trečiasis asmuo, ieškovė, ir tuo pagrindu ieškovė neįgijo reikalavimo teisės į atsakovę, bet įgijo reikalavimo teisę į asmenį, kurio prievolę įvykdė, dėl to ieškovės reikalavimai apeliantei negalėjo būti tenkinami iš esmės. Be to, apeliantė nesutinka, kad jos turimo buto vertė padidėjo, ir teigia, kad buto rinkos vertė nepasikeitė po pastato statybos užbaigimo.
  7. Pažymi, kad darant prielaidą, jog AB Šiaulių bankas yra padengusi egzistuojančius apeliantės įsiskolinimus ieškovei (su kuo apeliantė nesutinka), reikalavimo teisę į apeliantę turi nebe ieškovė, o būtent AB Šiaulių bankas, t. y. ieškinys yra pareikštas ne asmens, turinčio reikalavimo teisę (netinkamas ieškovas).
  8. Iš ieškovės apeliantei išrašytų sąskaitų matyti, kad, ieškovė reikalavo iš apeliantės dengti tik 0,72 proc. išlaidų, o ne 1,93 proc. Tik vėliau, pasikeitus ieškovės pirmininkui ir pagrindiniam nariui, sąskaitas imta išrašinėti, nurodant ne 0,72 proc., o 1,93 proc. Pripažinus, kad apeliantei priklauso dengti visas išlaidas, dengtina visų išlaidų dalis turėjo būti mažinama iki 0,72 proc., kaip tai buvo nutarta ieškovės narių susirinkime 2012‑05‑29.
 6. Atsiliepimu ieškovė DNSB „Rumpiškija“ prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad palaiko teismo sprendime išdėstytą poziciją, ir pažymi, kad skunde nekeliamos naujos, teismo neįvertintos aplinkybės. Teigia, kad atsakovė privalo prisidėti prie daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų tvarkymo, o atsakovė nesąžiningai siekia šios pareigos išvengti.
 7. Atsiliepimu trečiasis asmuo A. M. prašo atsakovės apeliacinį skundą atmesti, o skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad apeliantė, kaip bendraturtė, privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti. Pastatas tik dėl atliktų darbų tapo tinkamas eksploatuoti. Tik įsteigus bendriją (ieškovę) buvo įmanoma tapti statytoju ir pratęsti buvusios statytojos BUAB „Eudanas“ vardu išduotą statybos leidimą Nr. 512/113-GN/06 naujos statytojos – DNSB „Rumpiškija“ vardu, nes pavieniam namo būtų savininkui statybos leidimas dėl namo statybos užbaigimo negalėjo būti išduodamas. Atsižvelgiant į Statybos įstatymo nuostatas, po buvusios statytojos ir savininkės BUAB „Eudanas“ bankroto su name esančių butų nuosavybe naujiems savininkams perėjo ir įstatyme nustatytos statytojų – savininkų prievolės. Namo savininkams reikėjo pabaigti statybą pagal teisės aktų reikalavimus. Ieškovės Įstatų 14.4 punkte nurodyta teisė statyti ar rekonstruoti bendrijos poreikiams reikalingus statinius.

5Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu.
 2. Vadovaujantis CPK 321 str. 1 d., apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Atsižvelgtina į tai, kad šalys buvo atstovaujamos advokatų, jų atstovai dalyvavo pirmosios instancijos teisme vykusiuose teismo posėdžiuose ir teikė paaiškinimus, taip pat į tai, kad atsakovės reiškiami argumentai dėl netinkamo įrodymų tyrimo ir vertinimo itin išsamiai išdėstyti apeliaciniame skunde. Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacijos dalyką, apeliacinį skundą ir atsiliepimų į jį argumentus, konstatuoja, jog nenustatyta būtinybė skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, o rašytinis šios bylos nagrinėjimas nepažeis šalių teisių ir užtikrins civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą (CPK 321 str., 322 str.).
 3. Nagrinėjamoje byloje ieškovė DNSB „Rumpiškija“, patikslinusi ieškinio reikalavimą, prašė priteisti iš atsakovės 2 076,10 Eur skolos (elektroninės bylos t. 2, b. l. 175–176). Ieškovė DNSB „Rumpiškija“ atsakovės pareigą šią skolą padengti grindė atsakovės, kaip buto, esančio daugiabučiame name, adresu ( - ), savininkės, pareiga proporcingai prisidėti prie darbų, susijusių su daugiabučio namo statybos užbaigimu. Atsakovė R. B. apeliaciniu skundu nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi, kuria ieškovės ieškinio reikalavimai tenkinti, ir prašo skundžiamą sprendimą pakeisti – ieškovės ieškinį atmesti.
 4. Byloje nustatyta, kad ieškovė DNSB „Rumpiškija“ buvo įsteigta 2011-10-21 steigimo sutartimi, Juridinių asmenų registre įregistruota 2011-12-16 (elektroninės bylos t. 1, b. l. 15–22, 60; t. 3, b l. 32). Iš šioje byloje esančio daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), savininkų, dalyvavusių steigiamajame susirinkime ir neprieštaravusių, kad būtų sukurta ir įregistruota DNSB „Rumpiškija“, sąrašo matyti, kad bendrijos steigimo metu minėtame pastate buvo 38 butai, iš jų 10 butų priklausė fiziniams asmenims, o 28 – AB Ūkio bankui (t. 3, b. l. 32). Nagrinėjamu atveju butų ir kitų patalpų daugiabučiame gyvenamajame name, esančiame ( - ), savininkai pasirinko daugiabučio namo savininkų bendriją kaip bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo formą (CK 4.83 str. 3 d.). Atsakovei R. B. nuosavybės teise priklauso minėtame daugiabučiame gyvenamajame name esantis butas. Nekilnojamojo turto registre atsakovės nuosavybės teisė į butą, esantį ( - ), įregistruota 2011-07-05, įregistravimo pagrindu nurodant 2009‑11‑09 apygardos teismo sprendimą Nr. 2-936-479/2009 bei 2011‑05-08 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį Nr. 3K-3-261/2011 (elektroninės bylos t. 1, b. l. 23–24). Atsakovė R. B. nėra bendrijos narė.
 5. Taip pat nustatyta, kad UAB „Eudanas“ buvo nurodyta kaip statytoja Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2006-12-22 statybos leidime Nr. 512/113-GN/06, perregistruotame 2007-02-15, statybos objektas – daugiabutis gyvenamasis namas, adresu ( - ) (elektroninės bylos t. 2, b. l. 110). Byloje esančiame Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos leidime Nr. 512/113-GN/06, išduotame 2006-12-22, perregistruotame 2012‑03‑29, kuriuo pagal parengtą daugiabučio gyvenamojo namo statybos projektą statybos vietoje ( - ), leista statyti naują statinį: gyvenamąjį namą, vandentiekio įvadinius tinklus, lietaus nuotekų tinklus, ūkio nuotekų tinklus, šilumos tinklus, statytoja (turinčiu statytojo teisę asmeniu) nurodyta DNSB „Rumpiškija“ (elektroninės bylos t. 2, b. l. 110–112). Šie duomenys, taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-06-08 nutartyje, kuria atsakovei R. B. pripažinta nuosavybės teisė į ginčo pastate esantį butą, užfiksuotos aplinkybės, kad BUAB ,,Eudanas“ faktiškai perdavė pirkėjai neužbaigtą butą (baigtumas 82 proc.), patvirtina aplinkybes, jog bankrutavus daugiabučio namo statytojai namo statyba buvo neužbaigta. Statybos įstatymo 24 str. 1 d. redakcija, galiojusi bendrijos įkūrimo metu, numatė, kad užbaigus naujo statinio statybą, statinio rekonstravimą, atnaujinus (modernizavus) daugiabutį namą ar negyvenamosios paskirties pastatą, Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka surašomas statybos užbaigimo aktas.
 6. Iš DNSB „Rumpiškija“ 2012-05-29 einamojo susirinkimo protokolo nustatyta, kad balsavus darbotvarkės pirmuoju klausimu nutarta užbaigti daugiabučio namo statybą ir atiduoti namą vertinti Statybos inspekcijai. Apeliantė R. B. nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog vienas iš ieškovės DNSB „Rumpiškija“ steigimo tikslų buvo namo statybos užbaigimas. Apeliantė akcentuoja, kad 2012-05-29 sprendimas dėl namo statybos užbaigimo buvo bendrijos narių susirinkimo, o ne butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas, nes toks nebuvo nė karto šaukiamas. Atsakovė laikosi pozicijos, kad ieškovės narių susirinkimų nutarimai nesudaro pagrindo atsirasti atsakovės pareigai atlyginti ieškovės patirtas išlaidas. Šiais skundo argumentais apeliantė iš esmės kelia abejones dėl teisinio pagrindo ieškovei atlikti su namo statyba susijusius darbus ir reikalauti dalies šių darbų išlaidų atlyginimo iš atsakovės, taip pat iš esmės grindžia pagrindą taikyti CK 4.83 str. 4 d. nuostatas dėl išlaidų, kurių buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti.
 7. CK 4.82 str. 1 d. numato, kad butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. Butų ir kitų patalpų savininkai bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti (CK 4.83 str. 3 d.). Remiantis CK 4.82 str. 3 d. reglamentavimu, butų ir kitų patalpų savininkams tenka pareiga proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Tiek bendrijos steigimo metu, tiek ir šiuo metu galiojančioje CK 4.83 str. 4 d. redakcijoje nustatyta šios bendrosios taisyklės išimtis, numatanti, kad butų ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimtas (administratoriaus ar) butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas CK 4.84 ir 4.85 str. nustatyta tvarka. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad toks teisinis reglamentavimas reiškia, jog išlaidas galima atsisakyti mokėti dviem atvejais: 1) kai dėl jų teisės aktų nustatyta tvarka nėra priimtas sprendimas ir 2) kai butų ir kitų patalpų savininkas nėra davęs sutikimo dėl šių išlaidų. Antruoju atveju būtina dar viena sąlyga – išlaidos turi būti nesusijusios su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009).
 8. CK 4.85 str. 1 d. (redakcija, galiojusi iki 2013-01-01) numatė, kad sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip; kiekvieno buto ir kitų patalpų savininkas turi vieną balsą; jeigu butas ir kitos patalpos nuosavybės teise priklauso keliems savininkams, jiems jų susitarimu atstovauja vienas asmuo, kuris turi vieną balsą. Taip pat pažymėtina, kad tuo atveju, kai CK 4.85 str. nustatyta tvarka priimtas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas, bendraturčių pareiga dalyvauti išlaikant bendrąjį turtą nėra eliminuojama, net ir nesant asmens sutikimo dėl atitinkamų išlaidų. Priešingas aiškinimas, kad butų ir kitų patalpų savininkas, nesant jo asmeninio sutikimo, privalėtų apmokėti vien išlaidas, susijusias su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, o jokių kitų išlaidų apmokėti neprivalo, neatitiktų CK 4.82 str. 3 d. ir 4.83 str. 4 d. nustatyto teisinio reglamentavimo bei neleistų užtikrinti efektyvios daugiabučio namo priežiūros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-06-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-326/2014; 2016-04-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-232-916/2016).
 9. Visų pirma, šiuo aspektu pažymėtina, kad DNSB „Rumpiškija“ 2012-05-29 einamojo susirinkimo protokole nurodyta, jog daugiabučio namo gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų skaičius yra 38, daugiabučio namo patalpų savininkų yra 39, DNSB „Rumpiškija“ narių skaičius – 31. Iš daugiabučio gyvenamojo namo butų savininkų, dalyvavusių 2012-05-29 eiliniame susirinkime, sąrašo duomenų matyti, kad jame nedalyvavo tik keturių gyvenamajame name esančių butų savininkai (tarp jų ir atsakovė R. B.) (elektroninės bylos t. 2, b. l. 118–120). Atsižvelgiant į tai, kad bendrijoje buvo 31 narys, o iš 39 daugiabučio gyvenamojo namo butų savininkų nedalyvavo tik keturių butų savininkai, galima daryti išvadą, kad susirinkime dalyvavo ne tik bendrijos nariais esantys, bet ir kiti ginčo daugiabučio gyvenamojo namo butų savininkai. Byloje pateiktų DNSB „Rumpiškija“ 2013-05-30, 2013‑09‑10, 2014-07-16 susirinkimų protokolų bei dalyvių sąrašų duomenys leidžia daryti išvadą, jog tai nebuvo vien bendrijos narių susirinkimai, juose dalyvavo ar turėjo galimybę dalyvauti ir bendrijai nepriklausantys butų ir kitų patalpų savininkai; taip pat matyti, kad apie susirinkimus buvo pranešama skelbimų lentoje. Šie rašytiniuose įrodymuose užfiksuoti duomenys atitinka A. M. pirmosios instancijos teisme 2016-06-30 vykusio teismo posėdžio metu duotus paaiškinimus apie tai, kad skelbimai apie susirinkimus buvo iškabinami viešai ir į susirinkimus visada buvo kviečiami ir ne bendrijos nariai ir jie turėdavo teisę pasisakyti (2016-06-30 teismo posėdžio garso įrašas Nr. 1: nuo 32 min. 29 sek.; 1 val. 35 min.). Taigi su vykusiuose susirinkimuose priimtais sprendimais galėjo susipažinti ir bendrijai nepriklausantys butų ir kitų patalpų savininkai. Be to, visuose minėtuose susirinkimuose nutarimai priimti iš esmės ir visų pastato butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma. Nutarimai nenuginčyti, todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, jie išreiškia namo bendraturčių valią.
 10. Apeliantė teigia, kad bendrijos Įstatuose nedeklaruota, jog bendrijos tikslas yra namo statybos užbaigimas, ir šis rašytinis įrodymas negalėjo būti paneigtas šalių paaiškinimais dėl bendrijos steigimo tikslo. DNSB „Rumpiškija“ Įstatuose numatyta, kad bendrija yra ne pelno siekianti organizacija, įgyvendinanti namo ( - ), patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirtų žemės sklypų valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. Bendrijos tikslas yra racionaliai ir efektyviai eksploatuoti namus, jų inžinerinę įrangą bei jiems priskirtus žemės sklypus, organizuojant valdymą ir priežiūrą; atstovauti bendrijos interesams. Taip pat Įstatuose numatyti pagrindiniai bendrijos veiklos uždaviniai – namo bendrojo naudojimo patalpų, bendrojo naudojimo inžinerinės įrangos, namo bendrojo naudojimo konstrukcijų priežiūra, eksploatavimas, remontas, renovacija, priskirto žemės sklypo tvarkymas, bendrų mokėjimo įsipareigojimų vykdymas, kitų bendrų teisėtų interesų gynimas ir apsauga. Bendrijos Įstatų dalyje, reglamentuojančioje bendrijos teises ir pareigas, taip pat numatyta, kad bendrija gali turėti ir kitų teisių, jeigu jos neprieštarauja Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymui, kitiems įstatymams ir šiems Įstatams (Įstatų 15 punktas). Ieškovės Įstatų 16.1–16.2 punktuose taip pat numatyta, kad bendrija privalo organizuoti namų bendrojo naudojimo objektų ir jiems priskirtų žemės sklypų valdymą, priežiūrą ir kitokį tvarkymą, planuoti ir kaupti lėšas šiems darbams atlikti; taip pat laikytis įstatymų nustatytų statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimų, darbų saugos, higienos, aplinkosaugos, priešgaisrinių ir kitų specialiųjų reikalavimų.
 11. Byloje nustatyta, kad ginčo pastato statyba nebuvo iki galo užbaigta, tačiau dalis butų jame buvo parduota ir taip susidarė aplinkybės faktiškai naudotis pagal teisės aktų reikalavimus nebaigtu statyti daugiabučiu gyvenamuoju namu. Apeliantė šių aplinkybių neginčija. Nors apeliantė akcentuoja AB Ūkio banko suinteresuotumą užbaigti statybą ir tikėtinai brangiau parduoti iš BUAB „Eudanas“ perimtus įkeistus butus, tačiau akivaizdu, kad siekis užbaigti gyvenamojo namo statybą iš esmės atitinka tiesioginį esminį tokių veiksmų tikslą, – sudaryti galimybę gyvenamąjį namą naudoti ir eksploatuoti pagal nekilnojamojo daikto pagrindinę naudojimo paskirtį.
 12. Statybos įstatymo 4 str. 1 d. nuostatoje iš esmės įtvirtinamas reglamentavimas, kad statinys (jo dalis) turi būti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę pagal jo naudojimo paskirtį atitiktų įstatyme numatytus esminius statinio reikalavimus. Taigi daugiabučio gyvenamojo namo statybos užbaigimas faktiškai yra susijęs su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, taip pat su bendrų teisėtų interesų dėl bendrojo naudojimo patalpų, bendrojo naudojimo inžinerinės įrangos ir bendrojo naudojimo namo konstrukcijų valdymo gynimu ir apsauga.
 13. Privalomieji statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimai nustatyti Statybos įstatyme bei aplinkos ministro 2002-07-01 įsakymu Nr. 351 patvirtintame statybos techniniame reglamente STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ (su vėlesniais pakeitimais). Ginčo statybos darbų atlikimo metu galiojusi minėto statybos techninio reglamento redakcija prie privalomųjų reikalavimų visumos priskyrė reikalavimus išlaikyti gyvenamojo namo, jo dalių savybes, atitinkančias esminius statinio reikalavimus: mechaninio atsparumo ir pastovumo; gaisrinės saugos; higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos; saugaus naudojimo; apsaugos nuo triukšmo; energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo; reikalavimus gyvenamąjį namą ir jo aplinką naudoti, prižiūrėti ir tvarkyti taip, kad patalpų naudojimas atitiktų paskirtį, nurodytą Nekilnojamojo turto registro duomenyse; būtų nepažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos (Statybos techninio reglamento 5 punktas). Taip pat minėto teisės akto 6 punktas numatė, kad gyvenamojo namo savybės turi atitikti privalomųjų reikalavimų visumą per visą ekonomiškai pagrįstą gyvenamojo namo naudojimo trukmę.
 14. Įvertinus šias aplinkybes, darytina išvada, kad tikslas užbaigti statybos darbus iš esmės neprieštarauja bendrijos Įstatams ir pagrindiniams bendrijos tikslams dėl racionalaus ir efektyvaus namų, jų inžinerinės įrangos eksploatavimo, taip pat bendrojo naudojimo patalpų, inžinerinės įrangos ir namo konstrukcijų valdymo, priežiūros, eksploatavimo, remonto, renovacijos organizavimo. Minėtų duomenų visuma sudaro pagrindą vertinti, kad konkrečioje situacijoje daugiabučio gyvenamojo namo statybos užbaigimo darbų organizavimas neprieštaravo bendrijos steigimo tikslams, bendrijos teisėms ir pareigoms, atitiko butų ir kitų patalpų savininkų valią. Atsižvelgus į paminėtą teisinį reglamentavimą ir nustatytas aplinkybes, kad tarp šalių susiklostė iš bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimo kilę teisiniai santykiai, taip pat atmestini ir apeliacinio skundo argumentai, jog ieškovė perėmė UAB „Eudanas“ sutartines prievoles atsakovei R. B. ir ieškinys pareikštas ne tam asmeniui.
 15. Apeliantė nurodo, kad ieškovės narių susirinkimo nutarimai suformuluoti abstrakčiai, juose nenutarta atlikti konkrečius darbus, už kuriuos patirtas išlaidas ieškovė prašė priteisti iš atsakovės. Apeliantė skunde pateikia nesutikimo su atsakovei ieškovės išrašytose sąskaitose nurodytais darbais motyvus. Apibendrinus šiuos apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus matyti, kad atsakovė iš esmės laikosi pozicijos, jog ieškovė DNSB „Rumpiškija“ neįvykdė jai tenkančios pareigos įrodyti ieškinio reikalavimų pagrįstumą, t. y. ieškovė neįrodė, jog visi darbai buvo būtini statybai užbaigti.
 16. Remiantis CPK 12 str. įtvirtintu rungimosi principu ir 178 str. numatyta bendrąja įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykle, kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu. Taigi šalis, reikalaujanti atitinkamą sumą priteisti, turi įrodyti savo reikalavimo pagrindą. Įrodinėjimo tikslas yra teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Vadovaujantis įrodymų vertinimo taisyklėmis, išvados apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą daromos tik iš įrodymų visumos, t. y. įvertinus ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą (CPK 176 str. 1 d., 185 str. 1 d.). Teismas gali konstatuoti tam tikros aplinkybės buvimą ar nebuvimą, kai tokiai išvadai padaryti pakanka byloje esančių įrodymų. Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą.
 17. Vertindama apeliacinio skundo argumentus, teisėjų kolegija atsižvelgia ir į tai, kad ieškovės atsakovei reiškiami reikalavimai grindžiami ne tik atsakovei išrašytomis PVM sąskaitomis faktūromis, bet ir kitais rašytiniais įrodymais apie sudarytas sutartis, atliktus darbus ir jų apmokėjimą, taip pat bendrijos susirinkimų protokolais. Byloje paaiškinimus teikė atitinkamais laikotarpiais bendrijos pirmininko pareigas ėję tretieji asmenys A. M. bei R. V.. Ieškovė atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad visi įrodymai, patvirtinantys ieškovės reikalavimų pagrįstumą, pateikti teismui ir yra byloje. Atsakovei taip pat tenka procesinė įrodinėjimo pareiga įrodyti savo atsikirtimų pagrindą (CPK 12, 178 str.). Šioje byloje Klaipėdos apygardos teismo 2016-10-06 nutartimi šalims pasiūlyta apsvarstyti klausimą dėl statybinės ekspertizės byloje tikslingumo. Šalys šiuo klausimu pozicijos nepareiškė (CPK 13 str., 17 str.).
 18. Byloje nustatyta, kad 2012-05-31 DNSB „Rumpiškija“ (užsakovė) sudarė statybos rangos sutartį Nr. PR 120531-1 su rangove UAB „Promneta“. Šia sutartimi pagal užsakovės pateiktą užduotį rangovė įsipareigojo atlikti bendruosius ir specialiuosius statybos darbus bei paruošti pastato pripažinimo tinkamu naudoti komisijai teikiamą pastato, adresu ( - ), dokumentaciją; bendra preliminari darbų kaina numatyta 537 708,24 Lt, įskaitant PVM. Ieškovė 2012-10-02 su UAB „Promneta“ sudarė Papildomą susitarimą Nr. 1 dėl papildomų darbų atlikimo atsiradus poreikiui (elektroninės bylos t. 2, b. l. 138–144; t. 3, 33–45). Siekdama užbaigti nebaigto statyti gyvenamojo statinio statybą ieškovė 2013-09-23 sudarė Projekto valdymo paslaugų teikimo sutartį Nr. 2013-08 su UAB „LEZ Projektų valdymas“. Šia sutartimi paslaugų teikėjas įsipareigojo parinkti rangovus darbams atlikti, užbaigti statybos darbus, atlikti pastato akustinius matavimus, organizuoti projekto atidavimą vertinti ir įregistruoti statinį VĮ Registrų centre (elektroninės bylos t. 1, b. l. 29–31). Nustatyta, kad tarp DNSB „Rumpiškija“ ir UAB „LEZ Projektų valdymas“ dėl atliktinų darbų, kurie nebuvo įvertinti Projekto valdymo paslaugų teikimo sutartyje Nr. 2013-08, ir jų kainos buvo sudaryti papildomi susitarimai (elektroninės bylos t. 1, b. l. 32, 39, 42, 47). Teisėjų kolegija atmeta apeliacinio skundo argumentus, susijusius su galutinės kainos statybos darbams užbaigti nustatymu ir nepagrįstu kainos didėjimu, kadangi iš įrodymų byloje visumos matyti, jog dėl statybos užbaigimo proceso metu atsiradusių papildomų darbų buvo sudaromi papildomi susitarimai, o dėl darbų būtinumo pasisakytina toliau šioje nutartyje.
 19. Atsakovei buvo pateiktos apmokėti DNSB „Rumpiškija“ išrašytos PVM sąskaitos faktūros: 2012-08-28 sąskaita Nr. RUM0000026 – 901,98 Lt; 2012-09-12 sąskaita Nr. RUM 0000047 – 689,20 Lt; 2012‑10-18 sąskaita Nr. RUM0000072 – 1 765,32 Lt; 2013-04-15 sąskaita Nr. RUM0000152 – 90,91 Lt; 2013-09-10 sąskaita Nr. RUM0000218 – 1 449,75 Lt; 2013-11-28 sąskaita Nr. RUM0000258 – 269,13 Lt; 2013-12-20 sąskaita Nr. RUM0000279 – 151,19 Lt; 2014-01-08 sąskaita Nr. RUM0000296 – 120,83 Lt; 2014-02-28 sąskaita Nr. RUM0000329 – 16,38 Eur; 2014‑03-31 sąskaita Nr. RUM0000351 – 34,59 Lt; 2014-04-30 sąskaita Nr. RUM0000373 – 2 345,21 Lt; 2014-05-30 sąskaita Nr. RUM0000395 – 28,79 Eur; 2014‑10‑31 sąskaita Nr. RUM0000461 – 31,90 Eur; 2014-12-31 sąskaita Nr. RUM0000510, nurodanti 1,94 Lt sumą (elektroninės bylos t. 1, b. l. 181–194).
 20. Apeliaciniame skunde atsakovė išdėstė nesutikimo argumentus dėl išlaidų, susijusių su akustiniais matavimais, pakabinamų lubų įrengimu, raktų gamyba, taip pat projekto korektūra, gaisro signalizacijos įrengimu ir kitais darbais, apmokėjimo. Už šiuos darbus atsakovei išrašytos sąskaitos Nr. RUM0000279, Nr. RUM0000258, Nr. RUM0000373. Teisėjų kolegija atmeta apeliacinio skundo argumentus dėl į minėtas sąskaitas įtrauktų projekto korektūros darbų ir konsultacijų paslaugų. Iš bylos duomenų visumos matyti, kad statinio statybai užbaigti reikėjo užtikrinti statinio atitiktį teisės aktų reikalavimams. Nenustatyta pagrindo konstatuoti, kad šios išlaidos nesusijusios su statybos darbų užbaigimu. Dėl gaisro signalizacijos darbų trečiasis asmuo R. V. byloje paaiškino, kad gaisro signalizacija įrengta parkinge, tai vienas iš gaisrinės saugos reikalavimų, kurio neįvykdžius namas neatiduodamas vertinti; butuose įrengti lokaliniai gaisro davikliai, reaguojantys į dūmus, jie rengiami kaip privaloma priemonė namui atiduoti vertinti (2016‑06‑30 teismo posėdžio garso įrašo Nr. 1: 2 val. 1 min. 50 sek.; 2 val. 14 min. 15 sek). Iš byloje esančių UAB „Rombas“ atliktų darbų aktų Nr. 1, Nr. 2 bei Nr. 140414-01 matyti, kad atlikti darbai, susiję su gaisro signalizacijos įrengimu, autonominių dūmų jutiklių įrengimu (elektroninės bylos t. 2, b. l. 66–69). Dėl skenavimo darbų R. V. 2016-01-29 teismo posėdyje paaiškino, kad valstybinei komisijai reikėjo pateikti didelį kiekį didelio formato dokumentų. Taigi yra pakankamas pagrindas vertinti, kad minėti darbai buvo susiję su namo statybos užbaigimu.
 21. Byloje nustatyta, kad į 2013-11-28 atsakovei R. B. ieškovės išrašytą sąskaitą Nr. RUM0000258 įtrauktos išlaidos pagal aktą Nr. 13-26, sudarytą pagal 2013-09-23 Projekto valdymo paslaugų teikimo sutartį (elektroninės bylos t. 2, b. l. 19-21). UAB „LEZ projektų valdymas“ užsakovei DNSB „Rumpiškija“ 2013-11-28 išrašytame Suteiktų paslaugų akte Nr. 13-26 nurodytos suteiktos projekto valdymo paslaugos 2013 m. lapkričio mėn.: įmokėtas avansas už pakabinamų lubų ir gipso kartono sienų aptaisymą bei projekto korektūrą. Paslaugų pagal šį aktą suteikta už 11 500 Lt be PVM, iš viso už 13 915 Lt; šiai sumai sumokėti ieškovei išrašyta 2013-11-28 PVM sąskaita faktūra.
 22. Nustatyta, kad į 2013-12-30 atsakovei ieškovės išrašytą sąskaitą Nr. RUM0000279, be išlaidų kontrolinei nuotraukai, įtrauktos ir išlaidos pagal aktą Nr. 13-33, sudarytą pagal 2013-09-23 Projekto valdymo paslaugų teikimo sutartį (elektroninės bylos t. 2, b. l. 125-128). UAB „LEZ projektų valdymas“ užsakovei DNSB „Rumpiškija“ 2013-12-20 išrašytame Suteiktų paslaugų akte Nr. 13-33 nurodytos suteiktos projekto valdymo paslaugos 2013 m. gruodžio mėn.: projekto korektūra (1 500 Lt plius PVM); akustinių lubų montavimas (1 534,31 Lt plius PVM) ir pastato akustiniai (garso izoliavimo) matavimai (2 700 Lt plius PVM). Paslaugų pagal šį aktą suteikta už 5 734,31 Lt be PVM, iš viso už 6 938,52 Lt; šiai sumai sumokėti ieškovei išrašyta 2013-12-20 PVM sąskaita faktūra.
 23. Taip pat nustatyta, kad į 2014-04-30 atsakovei ieškovės išrašytą sąskaitą Nr. RUM0000373 įtrauktos išlaidos pagal 2014-04-25 aktus Nr. 14-20 ir Nr. 14-23, sudarytus pagal Projekto valdymo paslaugų teikimo sutartį (elektroninės bylos t. 2, b. l. 28–47). UAB „LEZ projektų valdymas“ užsakovei DNSB „Rumpiškija“ 2014-04-25 išrašytame Suteiktų paslaugų akte Nr. 14-20, be kitų suteiktų paslaugų, nurodyta raktų gamyba pagal PVM sąskaitą faktūrą HIP Nr. 20113 60. Iš viso pagal šį aktą paslaugų suteikta už 53 090,82 Lt be PVM, t. y. sumokėti prašoma 64 239,89 Lt; šiai sumai sumokėti ieškovei išrašyta 2014-04-25 PVM sąskaita faktūra. UAB „LEZ projektų valdymas“ užsakovei DNSB „Rumpiškija“ 2014-04-25 išrašytame Suteiktų paslaugų akte Nr. 14-23 nurodytos suteiktos paslaugos pagal sutartis. Šiame akte aprašytos suteiktos paslaugos už 19 234,31 Lt be PVM, iš viso už 23 273,52 Lt; pagal šį aktą ieškovei 2014-04-25 išrašyta PVM sąskaita faktūra.
 24. Iš viso pagal minėtas UAB „LEZ projektų valdymas“ ieškovei apmokėti pateiktas PVM sąskaitas faktūras paslaugų suteikta už 108 366,93 Lt. Iš bendrijos narių 2014-07-16 einamajame susirinkime patvirtintos bendrijos veiklos ataskaitos, DNSB „Rumpiškija“ laikotarpio nuo 2014 m. iki 2015‑04-30 veiklos ataskaitos, kurioje nurodyta, jog visa 108 366,93 Lt suma UAB „LEZ projektų valdymas“ sumokėta, ir liudytojos L. Ž. 2016-04-28 teismo posėdyje duotų parodymų, kad šiuo metu bendrija skolų neturi, darytina išvada, kad šios lėšos sumokėtos (elektroninės bylos t. 1, b. l. 155–156, 160–163).
 25. Byloje taip pat pateikta 2013-11-13 tarp UAB „Lemora“ (vykdytojos) ir UAB „LEZ projektų valdymas“ (užsakovės) sudaryta Objektinė sutartis Nr. 20131113001, kuria UAB „Lemora“ įsipareigojo atlikti sutarties priede nurodytus darbus, o UAB „LEZ projektų valdymas“ – už šiuos darbus sumokėti. Šios sutarties 2.2 punkte numatyta, kad po sutarties pasirašymo užsakovė sumoka vykdytojai 7 000 Lt dydžio avansą. Šios sutarties prieduose nurodyta visa darbų sąmata – 8 534,31 Lt be PVM (8 421,13 Lt + 113,18 Lt) (elektroninės bylos t. 1, b. l. 43–46; t. 2, b. l. 55–57). Įvertinus bylos duomenis apie avanso už darbus, susijusius su pakabinamų lubų įrengimu, dydį (7 000 Lt) kartu su UAB „LEZ projektų valdymas“ 2013-11-28 išrašytame Suteiktų paslaugų akte Nr. 13-26 nurodytais duomenimis apie avanso už pakabinamų lubų ir gipso kartono sienų aptaisymą įmokėjimą, taip pat UAB „LEZ projektų valdymas“ 2013-12-20 išrašytame suteiktų paslaugų akte Nr. 13-33 nurodytą sumą už akustinių lubų montavimą (1 534,31 Lt plius PVM) ir tai, kad UAB „Lemora“ 2013‑12‑09 PVM sąskaita faktūra Nr. 2187647 pateikta UAB „LEZ projektų valdymas“ apmokėti iki 2013-12-09, t. y. iki 2013-12-20 Suteiktų paslaugų akto Nr. 13-33 išrašymo, matyti, kad pagal minėtus UAB „LEZ projektų valdymas“ aktus Nr. 13-26 ir Nr. 13-33 DNSB „Rumpiškija“ sumokėti nurodyta suma sudarytų 8 534,31 Lt be PVM, t. y. suma atitinka UAB „Lemora“ 2013-12-09 PVM sąskaitoje faktūroje Nr. 2187647 nurodytą sumą. Esant nustatytoms tokioms aplinkybėms ir nesant duomenų, kad buvo atlikti ir apmokėti dar ir kiti tokio pobūdžio ir masto darbai, yra pagrindas vertinti, kad ieškovė nepagrindė, jog į UAB „LEZ projektų valdymas“ užsakovei DNSB „Rumpiškija“ 2014‑04-25 išrašytą Suteiktų paslaugų aktą Nr. 14-23 pagrįstai antrą kartą įtraukta 8 534,31 Lt be PVM suma už UAB „Lemora“ pakabinamų lubų ir jų montavimo paslaugas pagal 2013‑12‑09 sąskaitą faktūrą Nr. 2187647. Tai sudaro pagrindą konstatuoti, kad ieškovė neįrodė tokio dydžio išlaidų pagrįstumo ir šios sumos dalies įtraukimo į atsakovei R. B. 2014-04-30 išrašytą sąskaitą Nr. RUM 0000373 pagrįstumo.
 26. Taip pat nustatyta, kad UAB „LEZ projektų valdymas“ užsakovei DNSB „Rumpiškija“ 2014‑04-25 išrašytame Suteiktų paslaugų akte Nr. 14-23 nurodytos aprašytos paslaugos: pastato akustiniai matavimai (UAB „Akustinių tyrimų centras“) pagal 2013-10-11 PVM sąskaitą faktūrą ATC Nr. 3207 už 3 000 Lt be PVM, paslaugos (UAB „Pajūrio sauga“) pagal 2013‑12-09 sąskaitą faktūrą KLA Nr. 0000976 už 2 700 Lt be PVM. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai apie 2013-09-25 tarp UAB „Akustinių tyrimų centras“ ir UAB „LEZ projektų valdymas“ sudarytą atlygintinų paslaugų teikimo sutartį dėl akustinių matavimų atlikimo, numatant 3 000 Lt be PVM šių paslaugų kainą. Taip pat rašytiniai įrodymai patvirtina, kad UAB „Akustinių tyrimų centras“ 2013-10-11 šias paslaugas suteikė bei UAB „LEZ projektų valdymas“ pateikė apmokėti 2013-10-11 išrašytą PVM sąskaitą faktūrą ATC Nr. 3207 3 000 Lt be PVM sumai (elektroninės bylos t. 1, b. l. 33–38; t. 2, b. l. 42–43). Iš 2013-12-04 tarp UAB „Pajūrio sauga“ ir UAB „LEZ projektų valdymas“ atlygintinų paslaugų sutarties Nr. 130 nustatyta, kad UAB „Pajūrio sauga“ įsipareigojo suteikti paslaugas – atlikti pastato akustinius matavimus ir perduoti matavimų rezultatus užsakovei, o ši – už suteiktas pasaugas sumokėti. Priede prie šios sutarties numatyta paslaugų kaina – 2 700 Lt be PVM (elektroninės bylos t. 1, b. l. 48–53). Rašytiniai įrodymai patvirtina, kad šie darbai atlikti ir UAB „Pajūrio sauga“ pateikė apmokėti UAB „LEZ projektų valdymas“ 2013-12-09 išrašytą PVM sąskaitą faktūrą KLA Nr. 0000976 2 700 Lt be PVM sumai (elektroninės bylos t. 2, b. l. 46–47). Trečiasis asmuo R. V. 2016-06-30 teismo posėdyje patvirtino, kad jam einant pirmininko pareigas akustiniai matavimai buvo atliekami tik du kartus (2016-06-30 teismo posėdžio garso įrašas Nr. 1: 1 val. 57 min. 10 sek.).
 27. Atkreiptinas dėmesys, kad į UAB „LEZ projektų valdymas“ 2013-12-20 akte Nr. 13-33 ieškovei nurodytą sumokėti sumą įtraukta 2 700 Lt plius PVM suma už pastato akustinius (garso izoliavimo) matavimus atitinka UAB „Pajūrio sauga“ atliktų darbų pobūdį ir iki minėto akto surašymo šios bendrovės pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje KLA Nr. 0000976 nurodytą darbų kainą. Esant nustatytoms tokioms aplinkybėms ir nesant duomenų, kad buvo atlikti ir pagal UAB „LEZ projektų valdymas“ 2013-12-20 suteiktų paslaugų aktą Nr. 13-33 apmokėti kiti tokio pobūdžio ir masto darbai, yra pagrindas vertinti, kad ieškovė nepagrindė, jog į UAB „LEZ projektų valdymas“ užsakovei DNSB „Rumpiškija“ 2014-04-25 išrašytą Suteiktų paslaugų aktą Nr. 14-23 pagrįstai antrą kartą įtraukta 2 700 Lt plius PVM suma pagal sutartį dėl akustinių matavimų. Tai sudaro pagrindą konstatuoti, kad ieškovė neįrodė tokio dydžio išlaidų pagrįstumo ir šios sumos dalies įtraukimo į atsakovei R. B. 2014-04-30 išrašytą sąskaitą Nr. RUM0000373 pagrįstumo.
 28. Be to, byloje nustatyta, kad pardavėja UAB „Raktų imperija“ 2014-04-18 išrašė pirkėjai UAB „LEZ projektų valdymas“ PVM sąskaitą faktūrą HIP Nr. 20113 60 už 13 vnt. raktų gamybą 268,60 Lt be PVM sumai. Ši sąskaita faktūra įtraukta į UAB „LEZ projektų valdymas“ užsakovei DNSB „Rumpiškija“ 2014-04-25 išrašytą Suteiktų paslaugų aktą Nr. 14-20 4 pozicijoje (elektroninės bylos t. 2, b. l. 33, 39). Atkreiptinas dėmesys, kad minėtame akte padarytas įrašas „4 pozicija išrašyti AB „Šiaulių bankas“ (raktai butams)“. Tačiau pagal skaičiavimo metodiką sąskaitoje Nr. RUM0000373 matyti, kad minėtos išlaidos išdalytos ir atsakovei. Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu R. V. negalėjo tiksliai paaiškini užsakytų ratų paskirties (2016-06-30 teismo posėdžio garso įrašas Nr. 1: 2 val. 1 min.; 2 val. 25 min.). Teisėjų kolegija atsižvelgia į tai, kad 2014-04-25 išrašytame Suteiktų paslaugų akte Nr. 14-20 yra duomenys, jog šias išlaidas sudaro raktų gamyba butams, o išlaidos priskiriamos AB Šiaulių bankui, be to, buvo užsakyta 13 vnt. raktų, t. y. ne visų namo butų savininkams, o kitokia raktų gamybos paskirtis ar šių išlaidų būtinybė namo statybai užbaigti tinkamai nepagrįsta. Tai sudaro pagrindą konstatuoti, kad ieškovė neįrodė šios sumos dalies įtraukimo į atsakovei 2014-04-30 išrašytą sąskaitą Nr. RUM0000373 pagrįstumo.
 29. Liudytojos L. Ž. ir R. V. paaiškinimais byloje nustatyta, kad statybos darbų išlaidos buvo dalijamos proporcingai turimai viso namo bendrojo ploto daliai visiems savininkams. 2016‑01‑29 teismo posėdžio pirmosios instancijos teisme metu trečiasis asmuo R. V. paaiškino, kad gali nesutapti namo bendrasis plotas, nes iš pradžių buvo dalijama pagal projektuose numatytą namo bendrąjį plotą, o atidavus namą vertinti, parengus kadastrinių matavimų bylą ir įregistravus VĮ Registrų centre buvo dalijama pagal kadastrinėje byloje įrašytus plotus. Atsižvelgdama į tai teisėjų kolegija, visų pirma, atmeta apeliacinio skundo argumentus dėl atsakovei taikytinos dengtinų išlaidų proporcijos (koeficiento), kadangi, įvertinus bylos duomenis, apeliacinio skundo motyvai nesudaro pagrindo konstatuoti, jog ieškovei tenkanti bendrų išlaidų proporcija taikyta neteisingai ir viršijo atsakovės dalį bendrame turte.
 30. Antra, atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pripažintos neįrodytomis išlaidos, įtrauktos į ieškovės atsakovei R. B. 2014-04-30 išrašytą sąskaitą Nr. RUM0000373, mažintinos atsižvelgiant į šioje sąskaitoje apskaičiuojant atsakovei tenkančią dalį pagal projekto valdymo sutartį ir 2014-04-25 aktus Nr. 14-20 bei Nr. 14-23 naudotą 1,934 proc. skaičiavimo proporciją ((1 026,80 Lt x 100) / 53 090,82 Lt be PVM, taip pat (372 Lt be PVM x 100) / 19 234,31 Lt be PVM). Pagal minėtus aktus atsakovei nustatyta išlaidų dalis su PVM sudaro 1 692,55 Lt ((1 026,80 Lt + 372 Lt) + 21 proc.). Nustačius, kad įrodytos pagrįstos išlaidos pagal 2014-04-25 UAB „LEZ projektų valdymas aktą Nr. 14-20 sudaro 52 822,22 Lt be PVM (53 090,82 Lt – 268,60 Lt), atsakovei R. B. tenkanti šių išlaidų dalis vietoje 1 026,80 Lt be PVM sudaro 1 021,58 Lt be PVM (1,934 proc. nuo 52 822,22 Lt be PVM). Nustačius, kad įrodytos pagrįstos išlaidos pagal 2014-04-25 UAB „LEZ projektų valdymas aktą Nr. 14-23 sudaro 8 000 Lt be PVM (19 234,31 Lt – 2 700 Lt – 8 534,31 Lt), atsakovei R. B. tenkanti šių išlaidų dalis vietoje 372 Lt be PVM sudaro 154,72 Lt be PVM (1,934 proc. nuo 8 000 Lt). Atsakovei R. B. tenkanti šių išlaidų dalis su PVM sudaro 1 423,32 Lt ((1 021,58 Lt + 154,72 Lt) + 21 proc.). Atsižvelgiant į tai, į sąskaitą Nr. RUM0000373 įtrauktų atsakovei tenkančių išlaidų dalis yra 269,23 Lt (1 692,55 Lt – 1 423,32 Lt), t. y. 77,97 Eur mažesnė. Konstatuotina, kad ieškovė neįrodė pagrindo reikalauti priteisti šią sumą iš atsakovės.
 31. Byloje taip pat nustatyta, kad už atliktus darbus atsakovei 2012-08-28 išrašyta ieškovės sąskaita Nr. RUM0000026; 2012-09-12 išrašyta sąskaita Nr. RUM0000047; 2012-10-18 išrašyta sąskaita Nr. RUM0000072; 2013-09-10 išrašyta sąskaita Nr. RUM0000218. Nustatyta, kad šias sąskaitas pagrindžiančiuose atliktų darbų aktuose nurodyti darbai buvo priimti. Apeliantė teigia, kad minėtas sąskaitas pagrindžiančiuose atliktų darbų aktuose nurodyti darbai žemės sklype ir darbai, susiję su drenažu, kuris nėra bendro naudojimo objektas, be to, nurodo, kad ji nėra žemės sklypo savininkė. Pažymėtina, kad minėtas sąskaitas pagrindžiančiuose atliktų darbų aktuose nurodyti ir kiti atlikti darbai, susiję su elektros tiekimu, perdangų šiltinimu ir kt., abejonių dėl jų reikalingumo apeliantė nekelia.
 32. A. M. byloje paaiškino, kad buvo įrengta automobilių aikštelė, to reikėjo norint pastatą atiduoti vertinti, nes kiekvienas butas turėjo turėti po vieną parkavimo vietą. Dėl UAB „Reljef“ atliktų darbų, įtrauktų į 2014-04-30 sąskaitą RUM Nr. 0000373, R. V. 2016-01-29 teismo posėdžio pirmosios instancijos teisme metu paaiškino, kad darbai teritorijoje atlikti užtikrinant reikalavimų naujos statybos objektui laikymąsi. Byloje tiek A. M., tiek R. V. nurodė, kad drenažo ir siurblinės darbai buvo būtini pagal esamą situaciją dėl gruntinio vandens rinkimosi. Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu 2016‑06‑30 teismo posėdyje A. M. paaiškino, kad byloje esančiose nuotraukose užfiksuota parkingo būklė 2011–2012 m.: rinkosi vanduo, kaupėsi drėgmė lubose, pradėjo atsirasti namo deformacijų. Nors apeliantė nurodo, kad nuotraukose neužfiksuotas jų atlikimo laikas ir vieta, tačiau šie duomenys apie turto būklę vertintini ne tik kartu su trečiojo asmens paaiškinimais, bet tokius duomenis patvirtina ir UAB „Promneta“ minėtu laikotarpiu atliktų darbų aktuose užfiksuotų atliktų darbų pobūdis.
 33. Atsakovė nurodo, kad automobilių parkingas yra atskiras nekilnojamojo turto objektas, kuris nuosavybės teise priklauso kitiems asmenims ir nepriklauso atsakovei. Iš byloje esančių Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų duomenų apie ginčo pastatą nustatyta, kad pastate suformuoti ir įregistruoti 39 atskiri nekilnojamojo turto objektai. Minėti viešo registro duomenys patvirtina, kad negyvenamoji patalpa – automobilių parkingas, registro Nr. ( - ), adresu ( - ), yra suformuota ir įregistruota kaip viena iš tame pačiame pastate – daugiabučiame gyvenamajame name, adresu ( - ), esančių patalpų (elektroninės bylos t. 2 , b. l. 15–22; t. 2, b. l. 161–170). Byloje esantys įrodymai sudaro pakankamą pagrindą vertinti, kad daugiabučio gyvenamojo pastato cokoliniame aukšte (parkinge) atlikti darbai buvo susiję su pagrindinėms daugiabučio gyvenamojo namo, kurio bendraturtė yra ir atsakovė, konstrukcijoms, tad ir su esminių statinio reikalavimų užtikrinimu statybai užbaigti.
 34. Taip pat nustatyta, kad 2013-09-10 sąskaitą Nr. RUM0000218, išrašytą už 2012-10-02–2013‑05-10 atliktus darbus, pagrindžiančiame atliktų darbų akte nurodytas pakabinamų lubų įrengiamas A ir B korpusų laiptinėse ir koridoriuose. 2016‑06-30 teismo posėdžio pirmosios instancijos teisme metu R. V. nurodė, kad pakabinamos lubos buvo įrengiamos tik pastato akustikai pagerinti ir negalėjo būti kabinamos du kartus, o galėjo būti taip, kad jų buvo pakabintas nepakankamas kiekis. UAB „Lemora“ atliktų darbų aktas ir PVM sąskaita faktūra bendrai 10 326,52 Lt sumai išrašyti 2013-12-09 (elektroninės bylos t . 1, b. l. 55–57). Nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo konstatuoti, kad į minėtą sąskaitą Nr. RUM0000218 įtraukti darbai neatlikti ir sąskaita išrašyta nepagrįstai.
 35. Atsakovei ieškovės sąskaita Nr. RUM0000296 išrašyta 2014-01-08 pagal atliktų darbų aktą Nr. GL532. Minėtame 2014-01-08 atliktų darbų akte nurodyti atlikti bendri statybiniai darbai ir nurodytas statinys – daugiabučio pastato, adresu ( - ), fasadas. R. V. 2016-01-29 teismo posėdžio pirmosios instancijos teisme metu paaiškino, kad darbai buvo reikalingi siekiant įrengti užvažiavimą neįgaliems asmenims ir užtikrinti kitus statybos reikalavimus, keliamus namui priduoti. Darytina išvada, kad darbai atlikti dėl bendrųjų pastato konstrukcijų.
 36. Atsakovei 2014-03-31 išrašyta sąskaita Nr. RUM0000351 dėl siurblinės aptarnavimo darbų. Ji grindžiama 2014-03-18 UAB „Nektonas ir Ko“ 1 788,38 Lt sumai išrašyta PVM sąskaita faktūra NEK Nr. 0016911 ir atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktu, kuriame nurodyta, jog atlikti lietaus nuotekų siurblinės aptarnavimo darbai. Atkreiptinas dėmesys, kad lietaus nuotekų tinklų statyba numatyta ir 2012-03-29 statytojai DNSB „Rumpiškija“ perregistruotame statybos leidime Nr. 512/113-GN/06. Be to, byloje esančioje DNSB „Rumpiškija“ laikotarpio nuo 2014 m. iki 2015-04-30 veiklos ataskaitoje, nurodyta, kad 1 788,38 Lt suma UAB „Nektonas ir Ko“ sumokėta. Nenustatyta pagrindo sutikti su apeliacinio skundo argumentais, kad nepateikti duomenys, jog ieškovė šias išlaidas apmokėjo.
 37. Ieškovės sąskaita Nr. RUM0000329 išrašyta 2014-02-28 už inžinerinių tinklų kadastrinius matavimus ( - ). Byloje pateikta šiuos darbus patvirtinanti UAB „Georamas“ 2014‑02‑04 PVM sąskaita faktūra ir atliktų darbų aktas. Be to, iš ieškovės 2014-10-31 atsakovei išrašytos sąskaitos Nr. RUM0000461 ir ją pagrindžiančios VĮ Registrų centro išrašytos PVM sąskaitos faktūros matyti, kad DNSB „Rumpiškija“ suteiktos nekilnojamųjų daiktų (inžinerinių statinių) įregistravimo / išregistravimo paslaugos, nuosavybės į statinius įregistravimo ir su tuo susijusios paslaugos. Nustatyta, kad Nekilnojamojo turto registre įregistruoti nuotekų šalinimo tinklai (vandentiekio, buitinių nuotekų, lietaus nuotekų tinklai, drenažas). Vandentiekio tinklų, lietaus nuotekų tinklų, ūkio nuotekų tinklų statyba buvo numatyta ir 2012-03-29 statytojai DNSB „Rumpiškija“ perregistruotame statybos leidime Nr. 512/113-GN/06. Kaip minėta, butų ir kitų patalpų ginčo pastate savininkai kaip bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo formą pasirinko daugiabučio namo savininkų bendriją (CK 4.83 str. 3 d.). Nenustatyta pagrindo konstatuoti, kad minėtos sąskaitos dėl šių išlaidų dalies atsakovei išrašytos nepagrįstai.
 38. Ieškovės sąskaita Nr. RUM0000152 išrašyta atsakovei dėl namo ( - ) projekto bei buitinių ir ūkinių nuotekų geodezinės nuotraukos išlaidų. Apeliantė nesutinka su šioje sąskaitoje nurodytomis išlaidomis projektui parengti ir, remdamasi 2014-04-18 statybos užbaigimo aktu, teigia, kad parengtas architektūrinės ir konstrukcinės dalies projektas nebuvo naudojamas atiduodant pastatą vertinti valstybinei komisijai. Byloje esanti 2013-04-15 sąskaita faktūra ir užbaigto sutartinio darbo perdavimo ir priėmimo aktas patvirtina, kad atlikti bendrųjų duomenų, aiškinamojo rašto, sąnaudų žiniaraščio ir brėžinių parengimo darbai, jie perduoti DNSB „Rumpiškija“ (elektroninės bylos t. 2, b. l. 114–115). 2016‑04‑30 teismo posėdžio pirmosios instancijos teisme metu A. M. patvirtino, kad darbo projektą užsakė, gavo, jis buvo tinkamas ir buvo tarp privalomų pateikti dokumentų (2016-06-30 teismo posėdžio garso įrašas Nr. 1: nuo 39 min. 20 sek.). Nustatyta, kad namo statyba buvo užbaigta, projektiniai dokumentai buvo pakankami išduoti statybos užbaigimo aktą, dėl to vertintina, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo konstatuoti, jog minėti darbai nebuvo būtini pastato statybai užbaigti.
 39. Atsakovei 2014-05-30 išrašytoje sąskaitoje Nr. RUM0000395 nurodyta atsakovei tenkanti suma už kopėčias, skirtas išlipti ant stogo. Trečiasis asmuo R. V. byloje paaiškino, kad tai yra gaisrinės kopėčios, jos privalomos pagal gaisrinės saugos reikalavimus ir skirtos išlipti ant stogo gaisro atveju, privalo atitikti atitinkamas specifikacijas, buvo įsigytos dvejos kopėčios (2016-06-30 teismo posėdžio garso įrašo Nr. 1: 2 val. 30 min.). Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantės argumentus dėl šio turto įsigijimo bendrijos lėšomis bendrijos reikmėms, kadangi iš išlaidų pobūdžio matyti, kad daiktai įsigyti visų pastato bendraturčių interesais ir susiję su pastato statybos užbaigimu.
 40. Nustatyta, kad ginčo daugiabučio gyvenamojo namo statyba užbaigta ir 2014-04-18 išduotas Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-30-140418-00096 (elektroninės bylos t. 1, b. l. 118–122). Iš Nekilnojamojo turto registro išrašo duomenų nustatyta, jog pastatas – daugiabutis gyvenamasis namas, esantis ( - ), kaip naujas daiktas suformuotas ir viešajame registre 2014-06-03 įregistruotas 2012-10-08 nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos ir 2014‑04‑18 Statybos užbaigimo akto Nr. SUA‑30‑140418-00096 pagrindu. Nustatyta, kad pastato baigtumas sudaro 100 proc. Taigi yra pagrindas išvadai, kad statybos užbaigimo darbai faktiškai buvo atlikti.
 41. Apeliantė, teigdama, kad dėl atliktų darbų jos buto vertė nepadidėjo, remiasi Nekilnojamojo turto registro duomenimis, tačiau iš buto, adresu ( - ), Nekilnojamojo turto registro išrašo duomenų matyti, kad šio nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo data 2007-10-05, užfiksuotas 82 proc. baigtumas, turto vidutinės rinkos vertės nustatymo masiniu vertinimu data – 2007-11-10. R. V. 2016-01-29 teismo posėdžio pirmosios instancijos teisme metu paaiškino, kad atlikus kadastrinius matavimus namas atiduotas vertinti su butų kadastrinėmis bylomis, kadastrinės bylos buvo išdalytos gyventojams, kurie neturėjo skolų už atliktus darbus, atsakovei kadastrinė byla neatiduota.
 42. Teisėjų kolegija ištyrusi visumą byloje esančių įrodymų daro išvadą, kad ieškovė pakankamai pagrindė savo ieškinio reikalavimus, išskyrus anksčiau atskirai nurodytą išlaidų dalį, kurios byloje esantys įrodymai nepagrindžia (CPK 178 str.). Nustatyta, kad DNSB „Rumpiškija“ 2012‑05-29, 2013‑05‑30, 2013-09-10, 2014‑07‑16 susirinkimuose nuosekliai priimti butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai dėl namo statybos užbaigimo, namo atidavimo vertinti procedūrų organizavimo, numatytų statybos darbų pabaigimo, lėšų skyrimo ir pritarimo faktiškai patirtoms darbų vykdymo išlaidoms. Sprendimai priimti bendrijai veikiant visų namo bendraturčių interesais ir su jų sutikimu. Pažymėtina, kad Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo, įsigaliojusio nuo 2012-07-01, 21 str. 3 d. 3 p. nustatyta, kad butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai, kurie nėra bendrijos nariai, privalo vykdyti bendrijos organų, butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų susirinkimų sprendimus dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo priežiūros ir atnaujinimo.
 43. Svarbu ir tai, kad statybos užbaigimas iš esmės susijęs su teisės aktų numatytų esminių, privalomųjų statinio reikalavimų atitikties užtikrinimu. Nors apeliantė teigia, kad bendrijos einamuosiuose susirinkimuose priimti nutarimai formuluojami nekonkrečiai, tačiau visuma byloje esančių įrodymų sudaro pagrindą vertinti, jog atlikti darbai atitiko bendruosius butų ir kitų patalpų savininkų (naudotojų) interesus, buvo susiję su daugiabučio gyvenamojo namo statybos darbų užbaigimu, daugiabučio gyvenamojo namo statyba faktiškai užbaigta. Tuo tarpu atsakovė, neigdama skolą, ginčydama jai ieškovės pateiktų sąskaitų pagrįstumą ir teigdama, kad visuma darbų nebuvo būtina statybai užbaigti, savo teiginių įrodymais nepagrindė, šiuos atsikirtimus pagrindžiančių objektyvių priešingų duomenų nepateikė (CPK 178 str.). Atsakovė, nesutikdama su atliktų darbų būtinumu, taip pat nereiškė prašymo byloje skirti statybos darbų ekspertizę.
 44. Teisėjų kolegija atmeta atsakovės apeliacinio skundo argumentus, kad ieškinį pareiškė netinkamas ieškovas. Šie skundo motyvai grindžiami prielaida, jog AB Šiaulių bankas yra padengusi egzistuojančius apeliantės įsiskolinimus ieškovei. Liudytoja L. Ž. 2016‑04‑28 teismo posėdžio pirmosios instancijos teisme metu paaiškino, kad trūkstamas lėšas atsiskaitymams užbaigti AB Šiaulių bankas suteikė kaip paskolą bendrijai. Šiuo atveju ieškovė ieškinio reikalavimus atsakovei grindžia iš butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimo kylančiomis pareigomis. Apeliaciniame skunde keliamos prielaidos nesudaro pagrindo konstatuoti, kad ieškinį pareiškusi ieškovė DNSB „Rumpiškija“ neturi reikalavimo teisės dėl skolos priteisimo iš atsakovės R. B., kaip bendraturtės bendrojoje dalinėje nuosavybėje.
 45. Dėl kitų apeliantės argumentų teisėjų kolegija išsamiau nepasisako, kadangi pagal kasacinio teismo praktiką įstatymo nustatyta teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/20019; 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.).
 46. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog nagrinėjamu atveju nėra pagrindo taikyti CK 4.83 str. 4 d. numatytą išimtį. Atsakovei, kaip buto ginčo pastate savininkei, tenka pareiga prisidėti prie namo patalpų savininkų (naudotojų) interesais patirtų išlaidų už atliktus darbus bei suteiktas paslaugas proporcingai jos bendrosios dalinės nuosavybės daliai (CK 4.76 str., 4.82 str. 3 d.).
 47. Nustačius, kad ieškovė DNSB „Rumpiškija“ neįrodė turinti pagrindą reikalauti iš atsakovės 77,97 Eur lėšų atlyginimo pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. RUM0000373, skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas ir nurodyta dalimi mažintina ieškovei iš atsakovės priteista skolos suma, priteisiant ieškovei iš atsakovės R. B. 1 998,13 Eur (2 076,10 Eur – 77,97 Eur) (CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

6Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Vadovaujantis CPK 93 str. 5 d., jeigu apeliacinės instancijos teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia teismo sprendimą arba priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą. Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka ir įvertinus, kad ieškovė byloje sumažino ieškinio reikalavimą, konstatuotina, kad tenkinta 87 proc. ieškovės ieškinio reikalavimų. Įvertinusi skundžiamame sprendime išdėstytus argumentus dėl šalių atstovavimo išlaidų dydžio, taip pat atsižvelgdama į CPK 98 str. 2 d. nurodytas rekomendacijas dėl užmokesčiu dydžio, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad optimalus atlygintinų šalių bylinėjimosi išlaidų už advokatų teisinę pagalbą pirmosios instancijos teisme dydis neviršija 540 Eur. Pakeitus skundžiamą sprendimą ir sumažinus tenkintą ieškovės ieškinio dalį, taip pat keistinas tarp šalių paskirstytų bylinėjimosi išlaidų dydis (CPK 93 str. 5 d., 98 str.).
 2. Atsižvelgiant į tenkintą ieškinio dalį, ieškovei DNSB „Rumpiškija“ iš atsakovės R. B. priteistina išlaidų už advokato teisinę pagalbą suma mažintina iki 470 Eur, o žyminio mokesčio suma mažintina iki 44 Eur, iš viso priteisiant 514 Eur. Ieškovei R. B. iš atsakovės priteistinų bylinėjimosi išlaidų suma didintina iki 70 Eur.
 3. Atsakovė už apeliacinį skundą sumokėjo 46,71 Eur žyminio mokesčio, taip pat pateikė rašytinius įrodymus, kad patyrė 605 Eur bylinėjimosi išlaidų už advokato teisinę pagalbą apeliacinės instancijos teisme. Atsakovės apeliacinį skundą tenkinus iš dalies, konstatuotina, kad patenkinta 4 proc. reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, atsakovei R. B. iš ieškovės priteisinta 24 Eur bylinėjimosi išlaidų už advokato teisinę pagalbą apeliacinės instancijos teisme (CPK 98 str.). Kiti dalyvaujantys byloje asmenys įrodymų apie apeliacinės instancijos teisme turėtas išlaidas nepateikė, dėl to šių išlaidų paskirstymo klausimas nespręstinas.

7Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

8Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-07-19 sprendimą pakeisti.

9Sumažinti ieškovei DNSB „Rumpiškija“ iš atsakovės R. B. priteistos skolos sumą iki 1 998,13 Eur.

10Sumažinti ieškovei DNSB „Rumpiškija“ iš atsakovės R. B. priteistų bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme dydį iki 514 Eur.

11Padidinti atsakovei R. B. iš ieškovės DNSB „Rumpiškija“ priteistų bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme dydį iki 70 Eur.

12Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

13Priteisti atsakovei R. B. iš ieškovės DNSB „Rumpiškija“ 24 Eur bylinėjimosi išlaidų už advokato teisinę pagalbą apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai