Byla 2-72-758/2012
Dėl įsiskolinimo, delspinigių, palūkanų priteisimo,-

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Gintautas Būga

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB “SNORO lizingas” atsakovei D. F. dėl įsiskolinimo, delspinigių, palūkanų priteisimo,-

Nustatė

32007-12-20 ir 2007-12-21 tarp ieškovo UAB "SNORO lizingas" ir atsakovės buvo pasirašyta išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartys Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), pagal kurias UAB "SNORO lizingas" suteikė atsakovei teisę valdyti ir naudoti UAB "SNORO lizingas" priklausančias prekes. Atsakovė įsipareigojo už šią prekę mokėti UAB "SNORO lizingas" pagal sutartyje nurodytą mokėjimo grafiką. Savo duotus įsipareigojimus lizingo kompanijai atsakovė vykdė netinkamai, todėl ieškovas išsiuntė atsakovei pretenzijas dėl susidariusios skolos atlyginimo, tačiau atsakovė ir toliau įsipareigojimų nevykdė.

4Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti 3308,55 Lt mokėtinų įmokų ir 1441,91 Lt delspinigių, 5 % metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo bei priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį.

5Atsakovei D. F. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos CPK 130 str. numatytu būdu 2011-12-27.

6Atsakovė, gavusi procesinius dokumentus, per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

7Ieškinys tenkintinas dalinai.

8Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d.).

9Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų turiniui, ieškinys būtų pagrįstas dalinai.

10Atsiliepimo nepateikimas rodo, kad atsakovė pareikštam ieškiniui neprieštarauja.

11Byloje nustatyta, kad UAB „SNORO lizingas“ su atsakove 2007-12-20 sudarė išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartį Nr. ( - ), 2007-12-21 sudarė išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartį Nr. ( - ). Atsakovė gavo prekes ir įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti įmokas, tačiau įsipareigojimų nesilaikė, įmokas mokėjo ne pagal grafiką, liko skolinga ieškovui 3308,55 Lt mokėtinų įmokų. Ieškovas savo iniciatyva perskaičiavo delspinigius už 182 dienas, registruotu laišku 2008-06-18 išsiuntė atsakovei pretenzijas. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti mokėtinas įmokas, delspinigius, bylinėjimosi išlaidas.

12Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.38, 6.59, 6.200, 6.205 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais, vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama. Šalys privalo sutartis vykdyti tinkamai, sutarties nevykdymu laikomas įvykdymo termino praleidimas. Atsakovė pažeidė šių straipsnių nuostatas, netinkamai vykdė sutartyje numatytas sąlygas, praleido terminą (Lietuvos Respublikos CK 6.53 str. 1 d., 6.63 str. 1 d., 1 p., 2 p.), todėl, atsiradus atsakovės atžvilgiu sutartinei civilinei atsakomybei (Lietuvos Respublikos CK 6.245 str. 3 d.), ieškovo teisės turi būti apgintos Lietuvos Respublikos CK 1.138 str. 6 p. tvarka, priteisiant įsiskolinimo sumą teismine tvarka, todėl iš atsakovės priteistina 3308,55 Lt mokėtinų įmokų suma.

13Ieškovas prašo priteisti 1441,91 Lt delspinigius už 182 dienas už sutarčių nevykdymą laiku, skaičiuojamus pagal 0,5 % dienos normą, delspinigių dydį grindžia sutarčių nuostatomis.

14Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 3 d. numato, jei netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mežesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo vykdymo, sumą.

15Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007 ir kitose bylose dėl netesybų dydžio yra aiškiai pasisakęs: „Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta. Pažymėtina, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 str. 3 d.). Dėl to kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vieningą teismų praktiką. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007 ir kt.)“.

16Ieškovas prašomas priteisti po 0,5 % delspinigių dydis už kiekvieną praleistą mokėti dieną yra neprotingas ir aiškiai per didelis, nes sudaro 182,5 % metinių delspinigių. Be to ieškovas yra finansines paslaugas teikianti įmonė, todėl turėjo pareigą įvertinti atsakovės mokumą, atsakovė yra fizinis asmuo, t.y. vartotojas, kuris sudarant sutartį, t.y. prisijungdamas prie standartinių sutarčių sąlygų negalėjo įtakoti (derėtis dėl) delspinigių dydžio, todėl delspinigių dydis mažintinas Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. pagrindu iki 0,1 % už kiekvieną praleistą mokėti dieną, tai sudaro 602,06 Lt arba 36,5 % metinių delspinigių, ir šis delspinigių dydis tikrai nebus mažesnis už minimalius kreditoriaus (ieškovo) patirtus nuostolius.

17Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl pagal Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d., iš atsakovo priteistinos 5 % dydžio metinės procesinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme 2011-12-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Ieškinį tenkinant sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. iš atsakovo priteistinos pašto išlaidos valstybei ir bylinėjimosi išlaidos ieškovo naudai.

19Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovo reikalavimai patenkinti 82,32 % (3910,61 Lt : 4750,46 Lt × 100 %), todėl ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos taikant koeficientą 0,8232.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 246 str.2 d., 285 – 287 str. str.,-

Nutarė

21Ieškovo UAB „SNORO lizingas“ ieškinį tenkinti dalinai.

22Priteisti iš atsakovės D. F., a.k. ( - ) 3308,55 Lt (tris tūkstančius tris šimtus aštuonis Lt 55 ct) mokėtinų įmokų, 602,06 Lt (šešis šimtus du Lt 06 ct) delspinigių, 5,00 % metinių palūkanų už priteistą 3910,61 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011-12-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 117,00 Lt (vieną šimtą septyniolika Lt 00 ct) žyminio mokesčio UAB “SNORO lizingas”, į.k. 124926897, naudai.

23Sprendimas už akių atsakovės D. F. apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas, tačiau atsakovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo turi teisę paduoti teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

24Ieškovas UAB „SNORO lizingas“ per 30 dienų šį sprendimą gali skųsti Vilniaus apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Gintautas Būga... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. 2007-12-20 ir 2007-12-21 tarp ieškovo UAB "SNORO lizingas" ir atsakovės buvo... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti 3308,55 Lt mokėtinų... 5. Atsakovei D. F. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos... 6. Atsakovė, gavusi procesinius dokumentus, per teismo nustatytą terminą... 7. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 8. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 9. Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų... 10. Atsiliepimo nepateikimas rodo, kad atsakovė pareikštam ieškiniui... 11. Byloje nustatyta, kad UAB „SNORO lizingas“ su atsakove 2007-12-20 sudarė... 12. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.38, 6.59, 6.200, 6.205 str. prievolės... 13. Ieškovas prašo priteisti 1441,91 Lt delspinigius už 182 dienas už... 14. Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 3 d. numato, jei netesybos (bauda,... 15. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007 ir kitose... 16. Ieškovas prašomas priteisti po 0,5 % delspinigių dydis už kiekvieną... 17. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo... 18. Ieškinį tenkinant sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. iš... 19. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., jeigu ieškinys... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 246 str.2 d., 285 – 287 str.... 21. Ieškovo UAB „SNORO lizingas“ ieškinį tenkinti dalinai.... 22. Priteisti iš atsakovės D. F., a.k. ( - ) 3308,55 Lt (tris tūkstančius tris... 23. Sprendimas už akių atsakovės D. F. apeliacine ir kasacine tvarka... 24. Ieškovas UAB „SNORO lizingas“ per 30 dienų šį sprendimą gali skųsti...