Byla 2-340/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „TOKYO“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 6 d. nutarties, priimtos uždarosios akcinės bendrovės „GCW“ bankroto byloje pagal bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „GCW“ kreditorių susirinkimo pirmininko VMI Vilniaus skyriaus kreipimąsi dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, bankroto administratoriaus A. L. ir kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Ekspertų grupė“ skundus dėl 2012 m. liepos 18 d. bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „GCW“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 4 d. nutartimi UAB „GCW“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas A. L.. 2011 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi patvirtintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas. 2012 m. vasario 2 d. kreditorių susirinkimo nutarimu kreditorių susirinkimo pirmininku išrinktas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos įgaliotas asmuo. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 19 d. nutartimi UAB „GCW“ pripažinta bankrutavusia ir paskelbta likviduojama dėl bankroto.

52012 m. liepos 18 d. įvyko BUAB „GCW“ kreditorių susirinkimas, kuriame nutarta: 1) nepritarti bankroto administratoriaus ataskaitai, 2) atstatydinti bankroto administratorių A. L., 3) kreiptis į teismą dėl naujo administratoriaus paskyrimo, 4) sumažinti anksčiau patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą iki 15 000 Lt.

6BUAB „GCW“ kreditorius ir kreditorių susirinkimo pirmininkas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie FM, vadovaudamasis kreditorių susirinkimo nutarimu bei ĮBĮ 23 straipsnio 13 punktu, kreipėsi į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo ir naujo administratoriaus paskyrimo.

7Bankroto administratorius A. L. pateikė skundą, prašydamas pripažinti negaliojančiais 2012 m. liepos 18 d. BUAB „GCW“ kreditorių susirinkimo nutarimus, priimtus 2-4 darbotvarkės klausimais. Nurodė, kad šie nutarimai priimti už juos balsuojant tik su bankrutuojančia įmone susijusių kreditorių UAB „TOKYO“, UAB „Maisto namai“ ir UAB „Čili Holdings“ atstovams, nutarimai neteisėti, pažeidžiantys bankrutuojančios įmonės ir kitų jos kreditorių interesus.

8Kreditorius UAB „Ekspertų grupė“ pateiktu skundu prašė pripažinti BUAB „GCW“ 2012 m. liepos 18 d. kreditorių susirinkime priimtus nutarimus negaliojančiais. Kreditorius pateikė argumentus tik dėl nutarimų, susijusių su administratoriaus atstatydinimu ir naujo administratoriaus paskyrimu. Nurodė, kad bankroto administratorius deda daug pastangų siekdamas sugrąžinti susijusioms įmonėms, tarp kurių yra ir susirinkime už ginčijamus nutarimus balsavę kreditoriai, perleistą bankrutuojančios UAB „GCW“ turtą. Tai rodo bankroto administratoriaus tinkamą pareigų vykdymą ir paaiškina dalies kreditorių siekį nušalinti administratorių.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 6 d. nutartimi BUAB „GCW“ bankroto administratoriaus skundą iš dalies patenkino – panaikino BUAB „GCW“ kreditorių 2012 m. liepos 18 d. susirinkimo 4-uoju darbotvarkės punktu priimtą nutarimą dėl administravimo sąmatos patvirtinimo; kreditoriaus UAB „Ekspertų grupė“ skundą atmetė; kreditorių susirinkimo pirmininko Valstybinės mokesčių inspekcijos prašymą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo atmetė.

11Spręsdamas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų kreiptis į teismą dėl administratoriaus nušalinimo ir naujo bankroto administratoriaus paskyrimo teisėtumo ir vadovaudamasis ĮBĮ 23 straipsnio 13 punkto nuostatomis, teismas padarė išvadą, kad bankroto administratoriaus atstatydinimo ir jo pakeitimo nauju bankroto administratoriumi reikalavimo pagrįstumą materialiąja prasme teismas įvertina tik išnagrinėjęs kreditorių susirinkimo pirmininko kreipimąsi į teismą, todėl kreditoriaus ir bankroto administratoriaus reikalavimus pripažinti susirinkimo darbotvarkės 2 ir 3 nutarimus dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, dėl naujo administratoriaus paskyrimo ir dėl kreipimosi į teismą, kurie nėra grindžiami jokiais procedūriniais susirinkimo organizavimo ir vedimo tvarkos pažeidimais arba bet kokiais kitais argumentais, dėl kurių susirinkimas apskritai negalėtų būti laikomas teisėtai įvykusiu, o skundžiami nutarimai – teisėtai priimti, atmetė.

12Pasisakydamas dėl kreditorių susirinkimo pirmininko kreipimosi, teismas konstatavo, jog kreditorių susirinkimo pirmininkas VMI kreipėsi į teismą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, vykdydamas ĮBĮ 23 straipsnio 13 punkte nustatytą pareigą, tačiau kartu pateikė atsiliepimą į bankroto administratoriaus ir kreditoriaus skundus, kuriame nepritarė bankroto administratoriaus atstatydinimui. Bankroto administratoriaus atstatydinimo reikalavimas kilo dėl bankroto administratoriaus pozicijos dėl kreditorių UAB „Čili Holdings“ ir UAB „Vilsarma“ kreditorinių reikalavimų pagrįstumo. Įvertinęs faktines aplinkybes dėl vykusių ir teisme nagrinėtų ginčų dėl šių kreditorių finansinių reikalavimų patvirtinimo, teismas sprendė, jog nustatytos aplinkybės neleidžia daryti išvados, kad bankroto administratorius be pagrindo vilkino kreditorinių reikalavimų patvirtinimą, piktnaudžiavo savo teisėmis ir dėl to netinkamai atliko savo pareigas. Priešingai, įsiteisėjusiomis teismų nutartimis konstatuota, kad kreditorių reikalavimai tokie, kokie buvo pareikšti pradinėje ginčo stadijoje, negalėjo būti tvirtinami. Teismas vertino, kad kreditoriai susirinkime nutarė kreiptis į teismą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo nesant tam pakankamo pagrindo. Dėl šios priežasties kreditorių susirinkimo primininko prašymo (kurio kreditorių susirinkimo pirmininkas VMI nepalaikė savo atsiliepime į kartu nagrinėjamus skundus) teismas netenkino.

13Teismas konstatavo, jog administravimo sąmatos sumažinimas nuo 30 000 Lt iki 15 000 Lt kreditorių susirinkime nustatytas atsižvelgus į naujai siūlomo bankroto administratoriaus sutikimą administruoti bankroto procesą mažesnėmis sąnaudomis. Tačiau, nustačius, kad bankroto administratoriaus pakeitimui nėra pagrindo, o esamam bankroto administratoriui sąmata patvirtinta atsižvelgus į jo suplanuotas veiklos ir viso proceso išlaidas, kito asmens pasiūlymas, nesant jokio naujos sąmatos pagrindimo, savaime negali būti teisėtu pagrindu sumažinti administravimo sąmatą rimtą įdirbį bankroto procese turinčiam bankroto administratoriui. Todėl, tiek dėl to, kad atmestas reikalavimas dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, tiek dėl to, kad nauja sąmata niekaip nepagrindžiama ir nepaneigia ankstesnės realumo, kreditorių susirinkimo nutarimą dėl administravimo sąmatos teismas pripažino aiškiai nepagrįstu, akivaizdžiai apsunkinančiu bankroto administratoriaus veiklą ir sukeliančiu grėsmę sėkmingam bankroto procesui, todėl neteisėtu.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

15Kreditorius UAB „TOKYO“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 6 d. nutartį – nutarties dalį, kuria BUAB „GCW“ kreditorių 2012 m. liepos 18 d. susirinkimo 4-uoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas dėl administravimo sąmatos patvirtinimo panaikintas, panaikinti ir priimti naują sprendimą – BUAB „GCW“ administratoriaus skundą šioje dalyje atmesti; nutarties dalį, kuria netenkintas UAB „GCW“ kreditorių susirinkimo pirmininko Valstybinės mokesčių inspekcijos prašymas dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir naujo administratoriaus paskyrimo, panaikinti ir priimti naują sprendimą – atstatydinti BUAB „GCW“ administratorių A. L. ir BUAB „GCW“ administratoriumi paskirti UAB „Bankroto administravimo kontora“.

16Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

171. Spręsdamas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo dėl administravimo sąmatos sumažinimo teisėtumo, teismas klaidingai nurodė, kad sąmata mažinama nuo 30 000 Lt iki 15 000 Lt, todėl prisiėmęs tik kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, nusprendė, kad sąmata sumažinta nepagrįstai.

182. Teismas neatsižvelgė į administratoriaus veiksmų, administruojant BUAB „GCW“ visumą, įskaitant pasiūlymą kreditoriams patvirtinti 327 748 Lt administravimo išlaidų sąmatą, kurie aiškiai rodo administratoriaus norą pasipelnyti iš bankroto procedūros. Tokių administravimo kaštų administratorius nepagrindė jokiais įrodymais, 2012 m. liepos 18 d. susirinkime pareiškė, kad jam iki tol prireikė tik 9 000 Lt, atsižvelgiant į tai kreditorių dauguma nutarė sumažinti administravimo išlaidų sąmatą iki 15 000 Lt. Be to, teismas panaikindamas kreditorių susirinkimo nutarimą šiuo klausimu, peržengė savo kompetencijos ribas, pažeidė ĮBĮ 23 straipsnio 5 ir 9 punktus.

193. Teismas nuosekliai netyrė visų administratoriaus veiksmų, tačiau padarė išvadą, kad poreikis atstatydinti administratorių kilo vien dėl administratoriaus pozicijos kreditorių UAB „Čili Holdings“ ir UAB „Vilsarma“ atžvilgiu. Tuo tarpu administratoriaus veiksmų nenuoseklumas pasireiškia, tuo, kad: administratorius ginčija didžiausiųjų kreditorių reikalavimus, tačiau neskundžia BUAB „GCW“ nepalankių nutarčių šiais klausimais; sušaukia pirmąjį kreditorių susirinkimą kuriame realiai nedalyvauja kreditorių susirinkimo pirmininkas ir kuriame patvirtinama administravimo išlaidų sąmata, viršijanti pusę tuo metu teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos, pateikia teismui neatitinkantį tikrovės kreditorių susirinkimo protokolą. Tokių atsiliepime nurodytų argumentų teismas netyrė.

204. Teismas nepagrįstai ignoravo kreditorių susirinkime išreikštą kreditorių valią ir netenkino kreditorių susirinkimo pirmininko pareiškimo dėl administratoriaus pakeitimo.

21Kreditorius UAB „Ekspertų grupė“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo UAB „TOKYO“ atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 6 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

221. Teismas teisingai įvertino faktines aplinkybes ir pažymėjo, kad sąmatos pakeitimas kreditorių susirinkime nustatytas atsižvelgus į naujai siūlomo bankroto administratoriaus sutikimą administruoti bankroto procesą mažesnėmis sąnaudomis, todėl sąmatos pakeitimas galimas tik jei teismas nustatytų pagrindą pakeisti bankroto administratorių nauju.

232. Visos faktinės aplinkybės patvirtina, kad bankroto administratorius veikia BUAB „GCW“ kreditorių interesais. Pažymi, kad už bankroto administratoriaus atstatydinimą balsavę kreditoriai UAB „Čili Holdings“, UAB „TOKYO“ ir UAB „Maisto namai“ yra susijusios įmonės, kurioms būtų naudinga pakeisti esamą bankroto administratorių bei tokiu būdu ne tik pasitenkinti savo reikalavimus bankroto bylose, bet ir galimai užbaigti prieš šiuos kreditorius pradėtas bylas.

24Kreditorių susirinkimo primininkas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos atsiliepimu prašo UAB „TOKYO“ atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

251. 2012 m. liepos 18 d. kreditorių susirinkime darbotvarkės klausimais dėl administratoriaus atstatydinimo ir jo pakeitimo kitu administratoriumi Valstybinė mokesčių inspekcija balsavo prieš.

262. Bankroto administratorius A. L., vadovaudamasis ĮBĮ nuostatomis, peržiūrėjo BUAB „GCW“ sandorius bei nustatė priešingus įmonės veiklos tikslams ir galėjusius turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais; pateikė ieškinius teismui, todėl manytina, kad administratorius tinkamai gina kreditorių interesus.

27BUAB „GCW“ bankroto administratorius A. L. prašo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 6 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

281. Apeliantas pateikia klaidinančią informaciją apie administravimo išlaidų sąmatos dydį. Teigdamas, kad 15 000 Lt dydžio administravimo išlaidų sąmata visam laikotarpiui būtų pakankama, prieštarauja pats sau, nepateikia jokių argumentų, pagrindžiančių siūlomos sąmatos pagrįstumą ir protingumą.

292. Administravimo išlaidų sąmatos dydis yra antraeilė priežastis, dėl kurios siūloma pakeisti administratorių; pagrindinė – veiksmai „vilkinant“ UAB „Čili Holdings“ ir UAB „Vilsarma“ kreditorinių reikalavimų patvirtinimą. Niekuo nepagrįsti argumentai dėl administratoriaus veiksmų nenuoseklumo.

303. Nuspręsdamas atmesti kreditorių prašymą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, teismas nepažeidė kreditorių autonomijos principo, neviršijo savo kompetencijos ribų.

314. Administravimo išlaidų dydžio pakeitimo klausimas buvo siejamas su naujo administratoriaus paskyrimu, todėl atmetus reikalavimą dėl administratoriaus pakeitimo, buvo konstatuotas ir sąmatos sumažinimo neteisėtumas.

32IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

33Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties dalies, kuria atmestas kreditorių susirinkimo pirmininko kreipimasis dėl administratoriaus atstatydinimo ir naujo paskyrimo bei panaikintas bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimas dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą teisėjų kolegija sprendžia vadovaudamasi atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

34Atskirasis skundas netenkintinas.

35Bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus nustato Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ). Bylos, kylančios iš bankroto teisinių santykių, nagrinėjamos pagal bendrąsias civilinio proceso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato CPK ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 str. 1 d.).

36Dėl administratoriaus atstatydinimo

37ĮBĮ numato įmonės kreditorių susirinkimui ar kreditoriui (kreditoriams), kurių teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos (ĮBĮ 21 str. 2 d. 4 p.), teisę motyvuotu prašymu kreiptis dėl administratoriaus atstatydinimo (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 p.). Svarstydamas administratoriaus atstatydinimo klausimą, teismas yra saistomas būtinumo užtikrinti kuo sklandesnį bankroto procedūrų atlikimą, o tai reiškia, jog bankroto administratorius gali būti atstatydintas tik esant pakankamam pagrindui. Pirmosios instancijos teismas nenustatė bankroto administratoriaus atstatydinimo pagrindų ir dėl to kreditorių susirinkimo primininko kreipimąsi, paremtą kreditorių susirinkimo nutarimu, atmetė. Apelianto nuomone, teismas nepagrįstai netenkino prašymo dėl administratoriaus atstatydinimo.

38Bankroto administratoriaus atstatydinimą apeliantas argumentavo tuo, jog administratorius pateikė pasiūlymą kreditoriams patvirtinti 327 748 Lt administravimo išlaidų sąmatą, be to, administratorius savo pareigas vykdo nenuosekliai: ginčija didžiausiųjų kreditorių reikalavimus, tačiau neskundžia BUAB „GCW“ nepalankių nutarčių šiais klausimais; sušaukia pirmąjį kreditorių susirinkimą, kuriame realiai nedalyvauja kreditorių susirinkimo pirmininkas ir kuriame patvirtinama administravimo išlaidų sąmata, viršijanti pusę tuo metu teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos, pateikia teismui tikrovės neatitinkantį kreditorių susirinkimo protokolą. Apelianto argumentai, kad teismas šių aplinkybių neįvertino, yra nepagrįsti.

39Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 23 d. nutartimi patvirtino tik nedidelę dalį UAB „Čili Holdings“ kreditorinio reikalavimo; Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. kovo 29 d. nutartimi panaikino pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria atsisakyta patvirtinti kreditorinį reikalavimą, ir grąžino ginčą spręsti iš naujo; UAB „Čili Holdings“ kreditorinis reikalavimas patvirtintas tik 2012 m. birželio 25 d., teismui pasirėmus naujai pateiktais įrodymais ir konstatavus kreditoriaus teiktų įrodymų netikslumus. Taip pat teismas nustatė, jog kreditoriaus UAB „Vilsarma“ reikalavimas nagrinėjamu metu dar nebuvo patvirtintas, Lietuvos apeliaciniam teismui 2012 m. balandžio 19 d. nutartimi panaikinus Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 6 d. nutartį ir konstatavus, kad teisme iškeltas ginčas dėl sandorio, kurio pagrindu patvirtinta bankrutuojančios įmonės prievolė kreditoriui UAB „Vilsarma“, ir šio kreditoriaus reikalavimas negali būti tvirtinamas atskiroje byloje iki ginčo dėl sandorio galiojimo išnagrinėjimo. Taigi, pirmosios instancijos teismas išsamiai ištyrė ir nustatė aplinkybes, susijusias su didžiausius finansinius reikalavimus pareiškusių kreditorių reikalavimų tvirtinimu.

40Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad skundžiamoje nutartyje teismas neteisingai nurodė, jog administravimo išlaidų sąmata kreditorių susirinkimo nutarimu sumažinta nuo 30 000 Lt, tačiau ši klaida neturi įtakos skundžiamos nutarties pagrįstumui. Sutiktina su administratoriaus atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentais dėl apelianto nepagrįsto administravimo išlaidų sąmatos dydžio skaičiavimo, kadangi iš administravimo išlaidų sąmatos projekto, kuriuo remiasi apeliantas, matyti, jog ne visos išlaidos bus patiriamos, kai kurios išlaidos vienkartinio pobūdžio (254-257 b. l.). Negalima sutikti su apelianto argumentu, kad pirmajame kreditorių susirinkime, kuris įvyko 2012 m. vasario 2 d., patvirtinta administravimo išlaidų sąmata yra per didelė ir kad ši aplinkybė suponuoja pagrindą administratoriaus pakeitimui. Šiame susirinkime priimti nutarimai (tarp jų ir dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo) buvo skundžiami teismui - Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 25 d. nutartimi skundas atmestas; o Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 10 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 25 d. nutartis palikta nepakeista. Esant įsiteisėjusiai teismo nutarčiai dėl pirmajame kreditorių susirinkime priimtų nutarimų, su tuo susiję atskirojo skundo argumentai atmetami kaip nepagrįsti.

41ĮBĮ reikalauja, kad prašymas dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo būtų motyvuotas. Šios įstatymo nuostatos leidžia spręsti, kad bankroto administratoriaus atstatydinimą dėl netinkamo pareigų atlikimo turi lemti esminiai bankroto procedūrų pažeidimai, trukdantys bankroto proceso eigai, pažeidžiantys kreditorių ar bendrovės teisės ir teisėtus interesus. Taigi, kiekvienu konkrečiu atveju teismui suteikta prerogatyva spręsti dėl būtinumo atstatydinti bankroto administratorių. Svarstydamas administratoriaus atstatydinimo klausimą, teismas privalo užtikrinti kuo sklandesnį bankroto procedūrų atlikimą, todėl bankroto administratoriaus atstatydinimas vien formaliais pagrindais, prieštarautų bankroto įstatymu siekiamiems tikslams. Bylos duomenys leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, jog bankroto administratoriaus atstatydinimo reikalavimą lėmė bankroto administratoriaus pozicijos dėl kreditorių UAB „Čili Holdings“ ir UAB „Vilsarma“ finansinių reikalavimų bankrutuojančiai įmonei nepagrįstumo. Tačiau vien dėl bankroto administratoriaus ir kelių konkrečių kreditorių konfliktinių santykių nėra pagrindo keisti bankroto administratorių kitu. Kitų svarių argumentų, pagrindžiančių administratoriaus netinkamą pareigų atlikimą, apeliantas nenurodė. Teismas nenustatė, kad bankroto administratorius iš esmės netinkamai vykdė arba nevykdė jam pavestų pareigų, todėl pagal bylos duomenis neturėjo pagrindo išvadai, kad paskirtas bankroto administratorius nesiekia ginti tiek bankrutuojančios įmonės, tiek visų jos kreditorių interesų arba yra nesąžiningas, kad jam toliau vykdant atsakovo bankroto administravimo procedūras gali atsirasti tinkamo kreditorių interesų atstovavimo, įmonės turto ar nuostolių išreikalavimo iš juos padariusių asmenų kliūtys (ĮBĮ 11 str.).

42Nenustačius esminių administratoriaus veiklos pažeidimų, šališkumo ar kitų aplinkybių, leidžiančių spręsti apie administratoriaus netinkamą pareigų vykdymą, prašymo patenkinimas vien dėl to, kad klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo iškėlė tik tarpusavyje susijusių kreditorių dalis, išties pažeistų kitų kreditorių teises ir interesus bei viešąjį interesą, šiuo atveju suponuojantį greitą ir efektyvų bankroto procedūrų vykdymą.

43Dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo

44ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytos bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų teisė tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, ją pakeisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką (ĮBĮ 23 str. 5 p.); nustatyti bankroto administratoriui atlyginimą (ĮBĮ 23 str. 9 p.). ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimas tvirtina, keičia ir nustato disponavimo administravimo išlaidomis tvarką, o 4 dalyje nurodyta pareiga pirmajam kreditorių susirinkimui nustatyti sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą bankroto proceso metu, įskaitant laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki pavedimo sutarties su juo sudarymo dienos arba iki pirmojo kreditorių susirinkimo. Tokius kreditorių susirinkimo įgaliojimus lemia bankroto instituto paskirtis – apsaugoti nemokaus skolininko kreditorių teises ir interesus bei užtikrinti nemokaus skolininko interesus. Pagal įstatymą, administravimo išlaidos apmokamos iš tų pačių bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės lėšų, iš kurių tenkinami ir kreditorių reikalavimai (ĮBĮ 36 str. 1 d.), todėl pinigų sumos, skiriamos bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms padengti, yra tiesiogiai susijusios su kreditorių teisėmis ir jų reikalavimo patenkinimo galimybėmis – kuo daugiau lėšų bus skirta įmonės administravimui, tuo mažiau jų liks kreditorių reikalavimams tenkinti.

45Kaip matyti iš 2012 m. liepos 18 d. kreditorių susirinkimo protokolo, 4 darbotvarkės punktu svarstyta dėl naujos administravimo sąmatos patvirtinimo, kurią pasiūlė prašomas naujai paskirti bankroto administratorius. Sutiktina su atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentais, jog administravimo išlaidų dydžio pakeitimo klausimas buvo siejamas su naujo administratoriaus paskyrimu, atsižvelgus į naujai siūlomo bankroto administratoriaus sutikimą administruoti bankroto procesą mažesnėmis sąnaudomis. Teisingai vadovaudamasis teisiniu reglamentavimu pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog nauja administravimo išlaidų sąmata niekaip nepagrindžiama ir jos pakeitimas nagrinėjamu atveju galimas tik teismui konstatavus administratoriaus pakeitimo pagrindą. Tokio pagrindo teismui nenustačius, kreditorių susirinkimo nutarimas sumažinti anksčiau patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą buvo panaikintas pagrįstai.

46Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas kreditorių susirinkimo pirmininko pareiškimą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir kreditoriaus bei bankroto administratoriaus skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, teisingai nustatė ir įvertino ginčo išsprendimui svarbias faktines aplinkybes, tinkamai taikė šiuos klausimus reglamentuojančias ĮBĮ nuostatas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią naikinti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

47Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

48Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 4 d. nutartimi UAB „GCW“ iškelta... 5. 2012 m. liepos 18 d. įvyko BUAB „GCW“ kreditorių susirinkimas, kuriame... 6. BUAB „GCW“ kreditorius ir kreditorių susirinkimo pirmininkas –... 7. Bankroto administratorius A. L. pateikė skundą, prašydamas pripažinti... 8. Kreditorius UAB „Ekspertų grupė“ pateiktu skundu prašė pripažinti BUAB... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 6 d. nutartimi BUAB „GCW“... 11. Spręsdamas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų kreiptis į teismą dėl... 12. Pasisakydamas dėl kreditorių susirinkimo pirmininko kreipimosi, teismas... 13. Teismas konstatavo, jog administravimo sąmatos sumažinimas nuo 30 000 Lt iki... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 15. Kreditorius UAB „TOKYO“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 16. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 17. 1. Spręsdamas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo dėl administravimo... 18. 2. Teismas neatsižvelgė į administratoriaus veiksmų, administruojant BUAB... 19. 3. Teismas nuosekliai netyrė visų administratoriaus veiksmų, tačiau padarė... 20. 4. Teismas nepagrįstai ignoravo kreditorių susirinkime išreikštą... 21. Kreditorius UAB „Ekspertų grupė“ atsiliepimu į atskirąjį skundą... 22. 1. Teismas teisingai įvertino faktines aplinkybes ir pažymėjo, kad sąmatos... 23. 2. Visos faktinės aplinkybės patvirtina, kad bankroto administratorius veikia... 24. Kreditorių susirinkimo primininkas Valstybinė mokesčių inspekcija prie... 25. 1. 2012 m. liepos 18 d. kreditorių susirinkime darbotvarkės klausimais dėl... 26. 2. Bankroto administratorius A. L., vadovaudamasis ĮBĮ nuostatomis,... 27. BUAB „GCW“ bankroto administratorius A. L. prašo atskirąjį skundą... 28. 1. Apeliantas pateikia klaidinančią informaciją apie administravimo... 29. 2. Administravimo išlaidų sąmatos dydis yra antraeilė priežastis, dėl... 30. 3. Nuspręsdamas atmesti kreditorių prašymą dėl bankroto administratoriaus... 31. 4. Administravimo išlaidų dydžio pakeitimo klausimas buvo siejamas su naujo... 32. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 33. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties dalies, kuria atmestas kreditorių... 34. Atskirasis skundas netenkintinas.... 35. Bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus nustato Įmonių bankroto įstatymas... 36. Dėl administratoriaus atstatydinimo... 37. ĮBĮ numato įmonės kreditorių susirinkimui ar kreditoriui (kreditoriams),... 38. Bankroto administratoriaus atstatydinimą apeliantas argumentavo tuo, jog... 39. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos teismas 2011 m.... 40. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad skundžiamoje nutartyje... 41. ĮBĮ reikalauja, kad prašymas dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo... 42. Nenustačius esminių administratoriaus veiklos pažeidimų, šališkumo ar... 43. Dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo... 44. ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytos bankrutuojančios įmonės kreditorių... 45. Kaip matyti iš 2012 m. liepos 18 d. kreditorių susirinkimo protokolo, 4... 46. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą,... 47. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 48. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 6 d. nutartį palikti nepakeistą....