Byla 2-217/2014
Dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. lapkričio 25 d. nutarties, priimtos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Inrent“ bankroto byloje Nr. B2-85-227/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjų (kreditorių) akcinės bendrovės ,,SEB bankas“ ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Realm juridical“ atskiruosius skundus dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. lapkričio 25 d. nutarties, priimtos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Inrent“ bankroto byloje Nr. B2-85-227/2013,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gegužės 5 d. nutartimi (įsiteisėjo 2010 m. rugsėjo 16 d.) buvo iškelta atsakovo UAB „Inrent“ bankroto byla, įmonės bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Bankroto eiga“, o minėto teismo 2012 m. kovo 12 d. nutartimi atsakovas pripažintas bankrutuojančiu ir likviduojamu dėl bankroto.

5Pareiškėjas (kreditorius) AB ,,SEB bankas“ pateikė pareiškimą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, prašydamas nauju administratoriumi paskirti UAB ,,Valnetas“ arba UAB ,,Valeksa“. Nurodė, kad 2012 m. lapkričio 19 d. bendrovės kreditorių susirinkime kreditoriai, balsuodami 53,64 proc. balsų „už“, nutarė kreiptis į teismą dėl bendrovės administratoriaus atstatydinimo, nes administratorius netinkamai vykdo savo pareigas.

6Pareiškėjas (kreditorius) UAB „Golden capital“ skundu prašė pripažinti neteisėtais ir panaikinti BUAB „Inrent“ 2012 m. lapkričio 19 d. kreditorių susirinkimo nutarimus: 1) netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos; 2) išreikšti nepasitikėjimą BUAB „Inrent“ bankroto administratoriumi UAB „Bankroto eiga“ ir atstatydinti jį iš administratoriaus pareigų; 3) nauju administratoriumi išrinkti UAB „Valnetas“; 4) įpareigoti BUAB „Inrent“ kreditorių susirinkimo pirmininką ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kreditorių susirinkimo kreiptis į bankroto bylą nagrinėjantį teismą su pareiškimu dėl administratoriaus atstatydinimo ir naujos administratoriaus kandidatūros paskyrimo; 5) įpareigoti administratorių atstovauti BUAB „Inrent“ interesus BUAB „Kavaska“ šaukiamuose kreditorių susirinkimuose ir/ar kreditorių komiteto posėdžiuose tik gavus BUAB „Inrent“ kreditorių susirinkimo pritarimą ir reikšti tik tą nuomonę, kuriai pritarė BUAB „Inrent“ kreditorių susirinkimas. Kreditorius UAB „Golden capital“ skundu taip pat prašė patvirtinti BUAB „Inrent“ bankroto administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2011 m. lapkričio 15 d. iki 2012 m. lapkričio 1 d.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Panevėžio apygardos teismas 2013 m. lapkričio 25 d. nutartimi kreditoriaus AB ,,SEB bankas“ prašymą dėl bankroto administratoriaus pakeitimo atmetė, o kreditoriaus UAB ,,Golden capital“ skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo tenkino – panaikino kreditoriaus UAB ,,Golden capital“ skundžiamus 2012 m. lapkričio 19 d. BUAB ,,Inrent“ kreditorių susirinkimo nutarimus ir patvirtino bankroto administratoriaus UAB „Bankroto eiga“ ataskaitą BUAB „Inrent“ bankroto byloje už laikotarpį nuo 2011 m. lapkričio 15 d. iki 2012 m. lapkričio 1 d.

9Teismas nurodė, kad bankroto administratorius gali būti atstatydintas tik esant pakankamam pagrindui – administratoriaus atstatydinimą dėl netinkamo pareigų atlikimo turi lemti esminiai bankroto procedūrų pažeidimai.

10Teismas nurodė, kad kreditoriaus UAB „AKS projektai“ 18 mln. litų dydžio finansinis reikalavimas bankroto byloje buvo patvirtintas įsiteisėjusio 2010 m. birželio 8 d. Panevėžio apygardos teismo sprendimo pagrindu. Šis teismo sprendimas įsiteisėjo tuo metu, kai nutartis iškelti bankroto bylą UAB „Inrent“ dar nebuvo įsiteisėjusi, bankroto administratorius nebuvo perėmęs dokumentų ir nebuvo įgaliotas ginčyti ieškinio pagrįstumo ar teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Teismo vertinimu, šis UAB „AKS projektai“ finansinis reikalavimas buvo teikiamas tvirtinti todėl, kad tuo metu galiojo įsiteisėjęs teismo sprendimas, patvirtinantis virš 18 mln. litų finansinį reikalavimą. Teismas nurodė, kad kreditoriaus Lamees Trading Limited prašymas padidinti jo finansinį reikalavimą nuo 2 mln. iki 4 mln. litų sumos rėmėsi tarp šalių sudarytos paskolos sutarties sąlygomis, kurios tam tikrais atvejais už sutarties pažeidimą numatė baudos mokėjimą. Teismo vertinimu, reikalingumas patikrinti didelės apimties dokumentus, tuo metu dar esant nesusistemintai ūkinės finansinės veiklos informacijai galėjo objektyviai lemti, kad pirmojo kreipimosi į teismą dėl kreditorių sąrašo ir jų reikalavimo patvirtinimo metu administratorius dėl trumpo laiko tarpo, dėl objektyvių aplinkybių nebuvo spėjęs tiksliai nustatyti visų kreditorių reikalavimų teisėtumo ir pagrįstumo, ir ypač tuo atveju, kai kreditoriaus reikalavimo teisėtumas ir pagrįstumas buvo patikrintas teisme ir buvo pripažintas įsiteisėjusiu teismo sprendimu.

11Teismo vertinimu, faktas, kad administratorius be įmonės kreditorių sutikimo vienašališkai nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. sumažino nuomos mokestį nuomininkui UAB „Dominari“ nuo 139 844,10 Lt iki 58 929,10 Lt per mėnesį, nesudaro pagrindo konstatuoti netinkamo bankroto administratoriaus pareigų atlikimo. Teismas sutiko su tuo, kad administratorius susitarimą su UAB ,,Dominari“ dėl nuomos mokesčio sumažinimo sudarė neturėdamas kreditorių susirinkimo pritarimo, tačiau pažymėjo, kad toks pritarimas nėra būtinas. Teismo nuomone, užteko to, kad administratorius apie šį sprendimą kreditorius informavo. Teismas nurodė, kad Panevėžio m. apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi civilinėje byloje pagal UAB ,,Maxima LT“ ieškinį buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, uždraudžiant naudoti nuomojamose patalpose esančią UAB ,,Maxima LT“ įrangą, dėl ko nuomininkas UAB „Dominari“ faktiškai prarado galimybę naudotis 16 183 kv.m. patalpų dalimi iš 27 968,82 kv.m., todėl ir buvo laikinai sumažintas nuomos mokestis. Teismo vertinimu, nors UAB „Bankroto eiga“ įgaliotas asmuo J. V. ir žinojo, kad Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 28 d. nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kitų bylos dalyvių neįvykdyta, tačiau tai nesudarė teisėto pagrindo jam pačiam nepripažinti minėtos nutarties teisėtumo ir jos nevykdyti, trukdyti ar apsunkinti jo vykdymą kitiems suinteresuotiems asmenims.

12Teismas nurodė, kad byloje nėra ginčo, jog pagal 2011 m. gegužės 25 d. nuomos sutarties tarp BUAB ,,Inrent“ ir UAB ,,Dominari“ priedą, kuriame numatyta 700 000 Lt vertės atliktinų remonto darbų sąmata, UAB „Dominari“ turėjo teisę atlikti vidaus komunikacijų remontą, o patirto remonto išlaidos turėjo būti užskaitomos kaip nuomininko mokėtinas nuomos mokestis bei kad kreditorių susirinkime buvo nutarta, jog atliktų darbų sąmata ne didesnė kaip 700 000 Lt turėjo būti suderinta su administratoriumi, priimti darbai įforminti pasirašant priėmimo-perdavimo aktus. Pasak teismo, ne administratorius, o UAB „Dominari“, siekdamas, kad atlikto remonto išlaidos būtų įskaitytos į nuomos mokestį, turi pateikti patikimus įrodymus apie atliktus darbus, jų apimtį ir kainą administratoriui, o šis – kreditoriams. Teismas nurodė, kad UAB „Dominari“ tokių įrodymų nepateikė, 2013 m. gegužės 8 d. BUAB „Inrent“, atstovaujama administratoriaus įgalioto asmens, ir UAB „Taem urbanistai“ sudarė paslaugų sutartį pagal kurią minėta bendrovė turėjo atlikti BUAB „Inrent“ sandėlio remonto darbų sąmatų patikrą. Teismas taip pat pažymėjo, kad aktas dėl remonto išlaidų įskaitymo su mokėtina nuomos mokesčio suma sprendimo priėmimo dienai nebuvo pasirašytas.

13Teismo vertinimu, nėra pagrindo teigti, kad bankroto administratorius nesirūpina 2011 m. gruodžio 9 d. taikos sutarties, sudarytos su UAB ,,Maxima LT“, vykdymu. Teismas pažymėjo, kad administratorius dėl įrangos demontavimo kreipėsi į UAB ,,Maxima LT“, siekė susitarti su nuomininku dėl galimybės patekti į patalpas įrangos demontavimui, kreipėsi į Panevėžio apskrities priešgaisrinę gelbėjimo valdybą dėl gesinimo sistemos, kreipėsi į specialistus dėl „Automatinės gesinimo sistemos tarpstelažinio gesinimo vamzdynų demontavimo ir pakartotinio sumontavimo“ projekto įvertinimo, pakartotinio projekto, kuris atitiktų keliamus priešgaisrinės saugos reikalavimus, dalyvavo derybose dėl pastate esančios įrangos (stelažų) išmontavimo ir išgabenimo, teikė informaciją kreditoriams. Teismo vertinimu, derybas ir darbų eigą apsunkino tai, kad tai turėjo būti padaryta nepažeidžiant priešgaisrinės saugos reikalavimų, nes prie stelažų buvo pritvirtinta įranga.

14Teismas nurodė, kad administratorius užsakė sandėlio vertinimą ir šiuo metu turtas yra parduodamas. Pasak teismo, anksčiau turto vertinimo administratorius negalėjo užsakyti, nes vyko ginčas dėl vertintojo kandidatūros. Teismas nurodė, kad nutartis dėl BUAB ,,Inrent“ likvidavimo įsiteisėjo 2012 m. rugpjūčio 30 d., anksčiau šio turto parduoti nebuvo galima (ĮBĮ 30-32 str.).

15Teismas nurodė, kad administratoriaus iniciatyva buvo nustatyta pastato stogo avarinė būklė ir 2010 m. gruodžio 17 d. tarp BUAB ,,Inrent“, AB SEB bankas, UAB „Euromonta“ buvo pasirašyta statybos rangos sutartis dėl stogo defektų šalinimo darbų atlikimo. Bankroto administratorius iškėlė civilinę bylą Nr. 2-402-212/2012, siekdamas prisiteisti virš 800 000 Lt nuostolių atlyginimui dėl defektų, kurie atsirado remontuojant avarinės būklės pastato-sandėlio stogą. Minėtoje civilinėje byloje Nr. 2-402-212/2012 atlikus ekspertizę buvo nustatyta, kad remonto darbus atlikusi UAB „Euromonta“ stogo remontui sunaudojo senas medžiagas, dėl ko bendrovei buvo padarytas 331 373,60 Lt nuostolis. Teismas nurodė, kad administratorius specialių žinių statybos srityje neturi, o pagal minėtą statybos rangos sutarties 7.16 punktą darbų techninę priežiūrą mokėtojo AB ,,SEB bankas“ sąskaita vykdė mokėtojo paskirtas specialių žinių turintis techninis prižiūrėtojas, o ne administratorius.

16Atsisakydamas tenkinti kreditoriaus AB ,,SEB bankas“ prašymą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, teismas nurodė, kad administratorius dalyvauja teisminiuose ir kituose procesuose. Teismas nurodė, kad 2012 m. balandžio 24 d. administratorius kreipėsi į prokuratūrą dėl galimo sukčiavimo ir rangos sutarties dokumentų klastojimo, apie kurio rezultatus kreditoriai informuoti. Tenkindamas BUAB „Inrent“ apeliacinį skundą 2012 m. liepos 3 d. sprendimu BUAB ,,Inrent“ nuosavybėn buvo grąžinti inžinieriniai tinklai. Bankroto administratorius iškėlė civilinę bylą Nr. 2-402-212/2012, kurioje siekiama prisiteisti virš 800 000 Lt nuostolių atlyginimui dėl defektų, kurie atsirado remontuojant avarinės būklės pastato-sandėlio stogą. Pagal BUAB ,,Inrent“ ieškinį 2012 m. gegužės 11 d. nutartimi buvo pripažintas negaliojančiu 2009 m. kovo 30 d. vekselis, todėl nebuvo patenkintas nepagrįstas RUAB „AKS projektai“ 6 000 000 Lt finansinis reikalavimas BUAB „Inrent“ bankroto byloje. Bendrovės naudai pirmojoje instancijoje buvo baigta nagrinėti Panevėžio apygardos teismo civilinė byla Nr. A2-591-198/2012, kurioje nuo 18 mln. litų iki 4,7 mln. litų buvo sumažintas nepagrįstas RUAB ,,AKS projektai“ finansinis reikalavimas BUAB ,,Inrent” bankroto byloje. Iki 2012 m. lapkričio 19 d. vykusio kreditorių susirinkimo laikotarpiu nuo 2010 m. sausio mėn. iki 2012 m. spalio mėn. buvo gauta 1 074 499,11 Lt pajamų.

17Vertindamas kreditoriaus UAB ,,Golden capital“ skundo dėl kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais pagrįstumą, teismas nenustatė procedūrinių skundžiamų nutarimų priėmimo pažeidimų. Teismas nurodė, kad bankroto administratoriaus ataskaita iš esmės buvo nepatvirtinta dėl aplinkybių, kurios yra nurodytos AB ,,SEB bankas“ prašyme dėl administratoriaus atstatydinimo. Teismas, nustatęs, kad minėti administratoriaus veiksmai ar neveikimas nėra pakankamas pagrindas pripažinti pagrįstu administratoriaus atstatydinimą, panaikino skundžiamus 2012 m. lapkričio 19 d. kreditorių susirinkimo nutarimus, o administratoriaus ataskaitą už nurodytą laikotarpį patvirtino. Teismas pažymėjo, kad kreditorių susirinkimo nutarimas dėl įpareigojimo administratorių atstovauti UAB „Inrent“ interesus BUAB „Kavaska“ kreditorių susirinkime ir/ar kreditorių komiteto posėdžiuose tik gavus BUAB „Inrent“ kreditorių susirinkimo pritarimą ir reikšti tą nuomonę, kuriai pritarė BUAB „Inrent“ kreditorių susirinkimas, pernelyg apribotų administratoriaus teises ir kompetenciją savarankiškai atstovauti bankrutuojančią įmonę kitų įmonių kreditorių susirinkimuose ir ginti bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesus. Pasak teismo, dėl šio nutarimo gali susiklostyti situacija, kai administratorius iš viso negalės balsuoti BUAB „Kavaska“ kreditorių susirinkimuose, nes kreditorių susirinkimo nutarimas, įpareigojantis jį balsuoti vienaip ar kitaip, nebus įsigaliojęs.

18III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

19Atskiruoju skundu kreditorius AB ,,SEB bankas“ prašo Panevėžio apygardos teismo 2013 m. lapkričio 25 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - atstatydinti UAB ,,Bankroto eiga“ iš BUAB ,,Inrent“ bankroto administratoriaus pareigų ir naujuoju administratoriumi paskirti UAB ,,Valnetas“ arba UAB ,,Valeksa“, o kreditoriaus UAB ,,Golden capital“ skundą atmesti visiškai.

20Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

211. Dėl UAB ,,AKS projektai“ ir Lamees Trading Limited nepagrįstų finansinių reikalavimų patvirtinimo. Tai, kad UAB ,,AKS projektai“ 18 mln. Lt reikalavimas jau buvo priteistas įsiteisėjusiu Panevėžio apygardos teismo sprendimu už akių, nėra pagrindas administratoriui netikrinti ir nevertinti jo pagrįstumo iš naujo. ĮBĮ įpareigoja administratorių sutikrinti finansinius reikalavimus pagal įmonės finansinės apskaitos dokumentus ir ginčyti nepagrįstus reikalavimus. Didžiąją dalį UAB ,,AKS projektai“ reikalavimo sudarė nepagrįstai paskaičiuoti delspinigiai, palūkanos, įvairios baudos, negautos pajamos, neturtinė žala, todėl bankroto administratoriui turėjo kilti dvejonės dėl tokio reikalavimo pagrįstumo. Bankroto administratorius dėl finansinio reikalavimo nuginčijimo galėjo kreiptis ir vėliau, tačiau nesikreipė. Be to, po civilinės bylos, kurioje UAB ,,AKS“ projektai priteista tik 4,7 mln. litų suma, ne administratorius, bet apeliantas kreipėsi į teismą dėl finansinio reikalavimo sumažinimo. Kreditoriaus Lamees Trading Limited reikalavimo padidinimas nuo 2 mln. litų iki 4 mln. litų buvo grindžiamas šiam kreditoriui priklausančia bauda pagal paskolos sutartį. Bankroto administratorius į minėto kreditoriaus reikalavimą nesigilino, nurodydamas, kad prieštaravimų Lamees Trading Limited reikalavimui neturi. Teismas administratorių bando pateisinti tuo, kad tuo metu neva dar nebuvo susistemina ūkinės veiklos finansinės veiklos informacija, tačiau kreditoriaus Lamees Trading Limited prašymas patikslinti finansinį reikalavimą buvo pateiktas 2013 m. balandžio 10 d. Administratorius aplaidžiai vykdo savo funkcijas, proteguoja tik dalies kreditorių interesus, įtraukia į kreditorių sąrašą akivaizdžiai nepagrįstus reikalavimus.

222. Dėl nepagrįstai sumažinto nuomos mokesčio UAB ,,Dominari“. Dėl nuomos mokesčio sumažinimo nuo 139 844,10 Lt iki 58 929,10 Lt per mėnesį bankroto administratorius turėjo kreiptis į kreditorių susirinkimą ir gauti jo pritarimą. Pajamos, gautos iš sandėlio nuomos, bendrovės kreditoriams yra itin svarbios, nes iš jų dengiamos bendrovės administravimo išlaidos ir bendrovės kreditorių reikalavimai. Dėl sumažinto nuomos mokesčio BUAB ,,Inrent“ kiekvienais metais negaus 970 980 Lt pajamų. Vien paprastų administratoriaus pranešimų neužteko, be to, tai, kad iki 2012 m. spalio 10 d. nesulakė nuomonės, nereiškia, kad kreditoriai tam neprieštaravo, nes tylėjimas laikomas asmens valios išraiška tik įstatyme numatytais atvejais (CK 1.64 str. 3 d.). Be to, byloje nėra ginčo, kad nuomininkas UAB ,,Dominari“ nevykdė teismo nutarties ir visada naudojosi visu sandėlio plotu, tai patvirtina 2012 m. spalio 23 d. ir 2013 m. vasario 4 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai. Šią aplinkybę žinojo ir bankroto administratorius. Be to, bankroto administratoriaus buvęs darbuotojas J. Ū. paaiškino, kad administratoriaus įgaliotas asmuo susitarė su UAB ,,Dominari“ kuo ilgiau išlaikyti įrangą patalpose.

233. Dėl 2012 m. pavasarį neva atliktų remonto darbų ir nepagrįsto 700 000 Lt nuomos mokesčio išskaitymo. Teismas neturėjo pagrindo spręsti, kad ginčo darbai (vidaus komunikacijų remontas) buvo atlikti, nes nei UAB ,,Dominari“, nei bankroto administratorius nepateikė remonto išlaidas pagrindžiančių dokumentų. Skirtingai nei sprendė teismas, UAB ,,Taem urbanistai“ išvada nepatvirtina, kad darbai yra atlikti. UAB ,,Taem urbanistai“ buvo pateiktos tik lokalinės sąmatos, buvo užsakyta ne remonto darbų, bet šių lokalinių sąmatų patikra, nors 2013 m. vasario 15 d. kreditorių susirinkime buvo nuspręsta atlikti pačių darbų ekspertizę, kurios metu būtų įvertinta tiek darbų kaina, tiek kokybė. Šio kreditorių susirinkimo nutarimo bankroto administratorius nevykdė. Be to, nors teismas nepagrįstai nusprendė, kad už tariamus remonto darbus bankroto administratorius įskaitymo 700 000 Lt sumai neatliko – tą bankroto administratorius pripažino ir 2012 m. lapkričio 19 d. kreditorių susirinkime.

244. Dėl taikos sutarties su UAB ,,Maxima LT“ nevykdymo. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2013 m. kovo 26 d. sprendime, priimtame civilinėje byloje Nr. 2-170-589/2013, jau yra konstatavęs, kad administratoriui nebuvo kliūčių laiku įvykdyti taikos sutartį. Visi administratoriaus veiksmai, kuriuos aptarė pirmosios instancijos teismas buvo nereikalingi ir tik vilkinantys stelažų išmontavimo tvarką. Panevėžio apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-475-425/2013, taip pat konstatavo, kad UAB ,,Inrent“ taikos sutarties nevykdė ir savo veiksmais trukdė tai daryti. Administratorius tik ieškojo būdų kaip ilgiau išlaikyti UAB ,,Maxima LT“ įrangą patalpose ir sudaryti sąlygas ja naudotis UAB ,,Dominari“, šią aplinkybę patvirtino ir buvęs administratoriaus įgaliotas asmuo J. Ū.. UAB ,,Maxima LT“ yra pateikusi projektus dėl stelažų išmontavimo dar 2012 m. vasarį, tačiau administratorius šio klausimo nėra išsprendęs iki šiol. Šios aplinkybės sudaro pagrindą teigti, kad administratorius veikia ne kreditorių, bet UAB ,,Dominari“ naudai.

255. Dėl turto įvertinimo ir pardavimo proceso. Įvertinti turtą administratorius buvo įpareigotas dar 2012 m. balandžio 7 d. kreditorių susirinkime, tačiau pirmasis turto vertinimas buvo užsakytas tik 2012 m. lapkričio 30 d., o atliktas 2012 m. gruodžio 19 d. Administratoriaus elgesys patvirtina, kad mažųjų kreditorių interesais siekiama kuo ilgiau vilkinti pastato pardavimą, todėl teismo išvados, kad administratorius tinkamai organizuoja pastato pardavimą yra nepagrįstos. Skirtingai nei nurodė teismas, ĮBĮ nedraudžia pardavinėti bendrovės turto dar iki bendrovės likvidavimo.

266. Dėl nepagrįstų išlaidų už stogo remonto darbus. Tai, kad buvo pasamdyta techninė priežiūra, nereiškia, kad administratoriui nereikia domėtis darbų procesu. UAB ,,Euromonta“ sandėlio stogo remontui sunaudojo senas medžiagas, o administratorius jas priėmė kaip naujas, tokiu būdu bendrovei buvo padarytas 313 373,60 Lt nuostolis. Tokie veiksmai yra akivaizdus administratoriaus neūkiškos, nerūpestingos veiklos įrodymas.

277. Dėl tariamų administratoriaus nuopelnų. Skirtingai nei nurodė teismas, dėl inžinerinių tinklų grąžinimo kreipėsi ne administratorius, o pats AB ,,SEB bankas“ ir AB ,,SEB lizingas“. Su ieškiniu dėl žalos, patirtos sugriuvus sandėlio stogui, tiek dėl vekselio nuginčijimo administratorius kreipėsi tik po to, kai kreditoriai susirinkimuose įpareigojo administratorių tai padaryti. Teismas visiškai nepagrįstai teigia, kad administratoriaus dėka buvo sumažintas UAB ,,AKS projektai“ finansinis reikalavimas, nes dėl proceso atnaujinimo kreipėsi AB ,,SEB bankas“. Tai, kad BUAB ,,Inrent“ laikotarpiu nuo 2010 m. sausio mėn. iki 2012 m. spalio mėn. gavo 1 074 499,11 Lt pajamų nėra administratoriaus nuopelnas, nes jei nebūtų sumažintas nuomos mokestis, bendrovė būtų gavusi kur kas daugiau.

288. Dėl administratoriaus neveiklumo ir kreditorių nurodymų nevykdymo. 2012 m. rugpjūčio 1 d. įvykusio kreditorių susirinkimo metu nebuvo patvirtinta bankroto administratoriaus ataskaita, administratoriui nurodant įpareigojimus, kuriuos jis turi atlikti, tačiau nurodytų įpareigojimų administratorius neatliko, vangiai veda bankroto procesą, tačiau teismas šių aplinkybių net nevertino ir dėl jų nepasisakė.

299. Dėl įgaliotų asmenų nepastovumo ir netinkamo vadovavimo. 2012 m. pasikeitė net trys administratoriaus įgalioti asmenys, tokiu būdu vilkinamas bankroto procesas. Naujo bankroto administratoriaus paskyrimas nepakenks bankroto eigai, nes labiau užvilkinti bankroto procesą nei jis yra užvilkintas, neįmanoma. Administratoriaus pakeitimas nepakenktų ir ekonomiškumo principui – su esamu administratoriumi suderinta fiksuota atlyginimo suma už visą administravimo procesą, su juo bus atsikaityta už atlikus darbus, o likusi suma pervesta naujam administratoriui.

3010. Dėl teismo nutarties dalies panaikinti 2012 m. lapkričio 19 d. kreditorių susirinkimo nutarimus ir patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą. Teismo panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimai buvo pagrįsti, todėl naikinti jų nebuvo pagrindo. Naikinti nutarimą, kuriuo nuspręstas įpareigoti administratorių atstovauti UAB „Inrent“ interesus BUAB „Kavaska“ šaukiamuose kreditorių susirinkimuose tik gavus BUAB „Inrent“ kreditorių susirinkimo pritarimą ir reikšti tą nuomonę, kuriai pritarė BUAB „Inrent“ kreditorių susirinkimas taip pat nebuvo pagrindo, nes dauguma kreditorių jau seniai praradę pasitikėjimą administratoriumi, už šį sprendimą balsavo ne tik apeliantas, bet ir kiti kreditoriai. Bankroto administratoriaus ataskaita buvo netvirtinta visiškai pagrįstai, nes administratorius neatliko kreditorių įpareigojimų, savo pareigas vykdė netinkamai, todėl teismas neturėjo pagrindo tvirtinti tokios ataskaitos.

31Atskiruoju skundu kreditorius UAB ,,Realm juridical“ prašo Panevėžio apygardos teismo 2013 m. lapkričio 25 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - atstatydinti UAB ,,Bankroto eiga“ iš BUAB ,,Inrent“ bankroto administratoriaus pareigų ir naujuoju administratoriumi paskirti UAB ,,Audata“. Nurodo, kad teismas nepagrįstai netenkino prašymo atstatydinti bankroto administratorių UAB ,,Bankroto eiga“, kadangi bankroto administratorius, nepasitaręs su kreditoriais, sumažino nuomos kainą, be to, neatliko darbų, dėl kurių 2012 m. rugpjūčio 1 d. kreditoriai susirinkime jam buvo išreiškę nepasitikėjimą, – nepatikrino 2012 m. pavasarį pastate atliktų vidaus komunikacijų remonto darbų kokybės, nepriėmė darbų, nenustatė jų vertės, nors 700 000 Lt sumą už darbus įskaitė į nuomininko UAB ,,Dominari“ mokėtiną nuomos mokestį.

32Atsiliepimu į atskiruosius skundus atsakovas BUAB ,,Inrent“, atstovaujamas bankroto administratoriaus, su atskiraisiais skundais nesutinka ir prašo juos atmesti. Nurodo, kad bankroto procesų praktikoje laikomasi nuostatos, kad administratorius nekvestionuoja finansinių reikalavimų, kurie grindžiami įsiteisėjusiais teismų sprendimais. Todėl taip ir buvo padaryta UAB ,,AKS projektai“ atžvilgiu, jokio prioriteto šiam kreditoriui administratorius neteikė, juolab kad su šiuo kreditoriumi bankroto administratorius vedė kitas civilines bylas, administratoriaus pastangomis buvo nuginčytas UAB ,,AKS projektai“ pastangos pasididinti savo reikalavimą 6 mln. litų suma. Be to, bankroto administratorius AB ,,SEB bankas“ prašymą dėl proceso atnaujinimo ir minėto kreditoriaus reikalavimo sumažinimo nuo 18 mln. iki 4 mln. litų visiškai palaikė. Nurodo, kad pagrindas teikti prašymą dėl kreditoriaus Lamees Trading Limited finansinio reikalavimo padidinimo atsirado tada, kad buvo laimėta byla dėl sandorių nuginčijimo, kurioje teismas panaikino ne tik susitarimus dėl turto perleidimo, bet ir susitarimą, kad nebus taikoma sutartyje numatyta bauda. Pastatas išnuomotas jau po bankroto bylos iškėlimo ir tai padaryta bankroto administratoriaus pastangomis. Sprendimas sumažinti nuomos mokestį buvo sąlygotas objektyvių aplinkybių – dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių nuomininkas UAB ,,Dominari“ neturėjo galimybės naudotis 57,86 proc. patalpų ploto, todėl nesumažinus nuomos mokesčio kilo grėsmė, kad nuomininkas apskritai nutrauks nuomos sutartį. Praradus nuomininką, BUAB ,,Inrent“ ne tik negautų nuomos mokesčio, bet ir patirtų papildomų išlaidų, susijusių su pastato išlaikymu. Administratorius dėjo pastangas, kad minėta nutartimi teismo taikyti apribojimai būtų kuo skubiau panaikinti, nevykus to padaryti pateikė UAB ,,Maxima LT“ pasiūlymą sudaryti taikos sutartį byloje, tačiau to padaryti nepavyko. 2012 m. spalio 1 d. ir 2012 m. spalio 11 d. el. paštu administratorius informavo kreditorius apie susidariusią situaciją ir nuomos kainos sumažinimą, prašė iki 2012 m. spalio 10 d. pateikti pastabas. Pažymi, kad problema dėl stelažų išmontavimo ir nuomos kainos sumažinimo yra sprendžiama – 2013 m. lapkričio 7 d. BUAB ,,Inrent“ ir UAB ,,Maxima LT“ sudarė ketinimų susitarimą, kuriuo šalys susitarė artimiausiu metu sudaryti pagrindinę sutartį dėl UAB ,,Maxima LT“ priklausančios įrangos, kurią sudarius taikytos laikinosios apsaugos priemonės bus panaikintos ir sumažinta nuomos kaina atstatyta. Pasak atsakovo, apelianto išvada, kad administratorius užskaitė 700 000 Lt sumą už nuomą, yra klaidinga, toks įskaitymas yra tik planuojamas atlikti ateityje. Rangos darbų priėmimui buvo nuspręsta samdyti specialistus, administratoriaus paskelbtas konkursas pasibaigė 2012 m. lapkričio 30 d., 2013 m. vasario 15 d. kreditorių susirinkime buvo priimtas nutarimas pastato vidaus komunikacijų rangos darbų ekspertizę pavesti atlikti UAB ,,Taem urbanistai“, 2013 m. gegužės 8 d. su šia įmonė sudaryta Statybos darbų įvertinimo patikros sutartis. 2013 m. birželio 4 d. UAB ,,Taem urbanistai“ surašė remonto darbų sąmatos patikros ataskaitą, tačiau šios ataskaitos nepatvirtino 2013 m. spalio 21 d. vykęs kreditorių susirinkimas, todėl 700 000 Lt įskaitymas nebuvo atliktas. Pasak atsakovo, pastate yra sumontuota tarpstelažinė automatinė gaisro gesinimo sistema, todėl neįmanoma išmontuoti UAB ,,Maxima LT“ priklausančios įrangos, neišmontavus gaisro gesinimo sistemos. Išmontuojant įrangą pagal UAB ,,COWI Lietuva“ 2011 m. lapkričio mėn. parengtą techninį projektą būtų pažeidžiama pastato konstrukcijos ir inžineriniai tinklai. Turto vertinimas užtruko dėl objektyvių priežasčių – reikėjo remontuoti sugriuvusį pastato stogą, pastato vidaus inžinerinių tinklų komunikacijas, be to turtas anksčiau nebuvo sukomplektuotas, nes pastatui tarnauti skirti inžineriniai tinklai buvo priteisti tik 2012 m. liepos 3 d. Lietuvos apeliacinio teismo sprendimu. Nurodo, kad per ĮBĮ nustatytą terminą yra visiškai realu realizuoti visą įmonės turtą.

33Kreditorius UAB ,,Golden capital“ prašo atskiruosius skundus atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad bankroto administratoriaus atstatydinimas tokioje bankroto bylos stadijoje būtų neekonomiškas, pažeidžiantis kitų kreditorių ir pačios bankrutuojančios įmonės interesus. Tuo atveju, jei atskirieji skundai būtų tenkinti, įmonės bankroto administratoriumi prašo skirti UAB ,,Bankrotas LT“.

34IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

35Atskirieji skundai netenkinami.

36Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str. 2, 3 d., 338 str.).

37Pirmosios instancijos teismas nenustatė, kad paskirtas bankroto administratorius UAB ,,Bankroto eiga“ būtų iš esmės netinkamai vykdęs ar nevykdęs jam pavestų pareigų, todėl skundžiama nutartimi atsisakė tenkinti kreditoriaus AB ,,SEB bankas“ prašymą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atskirųjų skundų argumentai nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvados. Skundžiamoje nutartyje teismas išsamiai išanalizavo atstatydinti prašomo bankroto administratoriaus veiksmus, apeliacinės instancijos teismas su teismo nurodytu bankroto administratoriaus veiksmų vertinimu iš esmės sutinka, todėl nutarties motyvų nekartoja, o tik koncentruotai pasisako dėl apeliacinių skundų argumentų.

38Bankroto administratorius, teikdamas prašymą tvirtinti kreditorių UAB ,,AKS projektai“ ir Lamees Trading Limited finansinius reikalavimus (jų patikslinimus) rėmėsi šiuos reikalavimus pagrindžiančiais dokumentais – įsiteisėjusiu teismo sprendimu ir paskolos sutartimi. Įsiteisėjusio teismo sprendimu grindžiamo kreditoriaus reikalavimo neginčijimas ir teikimas tvirtinti teismui nelaikytinas akivaizdžiu bankroto administratoriaus nerūpestingumu. Tas pats pasakytina ir apie teikimą tvirtinti padidintą kreditoriaus Lamees Trading Limited finansinį reikalavimą, grindžiamą paskaičiuota bauda pagal galiojančią paskolos sutartį. Apelianto AB ,,SEB bankas“ teiginiai, kad 2009 m. birželio 6 d. skolos dengimo sutartis ir 2008 m. birželio 16 d. priedas prie paskolos sutarties buvo ginčijami apelianto iniciatyva, neįrodo administratoriaus neveiklumo, kadangi ieškinį dėl minėtų sandorių nuginčijimo apeliantas teismui pateikė 2009 m. liepos mėn., t. y. dar iki bankroto bylos atsakovui iškėlimo. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, kad bankroto administratorius apelianto AB ,,SEB bankas“ poziciją minėtose civilinėse bylose palaikė. Nėra pagrindo daryti išvadą, kad bankroto administratorius, teikdamas tvirtinti minėtų kreditorių reikalavimus, šiems kreditoriams teikė prioritetą. Šią prielaidą paneigia ir tai, kad administratorius kitose civilinėse bylose reiškė reikalavimus kreditoriui UAB ,,AKS projektai“ - ginčijo jo 6 mln. litų dydžio finansinį reikalavimą, reiškė ieškinį dėl žalos atlyginimo (CPK 179 str. 3 d.).

39Byloje esantys duomenys – Panevėžio m. apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 28 d. nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių, nuomininko UAB ,,Dominari“ pretenzijos dėl nuomos kainos mažinimo – patvirtina bankroto administratoriaus poziciją, kad nuomininkui UAB ,,Dominari“ nuomojamo pastato kainos sumažinimas buvo lemtas objektyvių aplinkybių – siekio išvengti galimo nuomos sutarties nutraukimo. Ginčijamas nuomos sutarties pakeitimas sudarytas 2012 m. spalio 12 d. (23 t., b. l. 151-152). Apie nuomininko reiškiamas pretenzijas dėl nuomos mokesčio sumažinimo bankroto administratorius kreditorius informavo ne tik 2012 spalio 11 d., bet ir 2012 spalio 1 d. el. laiškais (23 t., b. l. 148-149), todėl nepagrįstas apelianto argumentas, kad kreditoriai turėjo tik vienos dienos terminą pareikšti savo poziciją dėl ginčijamo klausimo. Byloje nėra duomenų, kad kreditoriai būtų išreiškę poziciją nurodytu klausimu, šių aplinkybių neįrodinėjo ir apeliantai. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, esant grėsmei, jog nesumažinus nuomos mokesčio, kuris sudaro pagrindines BUAB ,,Inrent“ pajamas, sudaryta nuomos sutartis bus nutraukta, ginčijami administratoriaus veiksmai negali būti vertinami kaip pažeidžiantys kreditorių interesus ar patvirtinantys netinkamą bankroto administratoriaus pareigų vykdymą (CPK 185 str.).

40Iš bylos duomenų, skirtingai nei teigia apeliantas, negalima daryti išvados, kad 700 000 Lt įskaitymas buvo atliktas, o vidaus komunikacijų rangos darbai neatlikti (CPK 185 str.), apeliantas šių teiginių neįrodė (CPK 178 str.). Administratorius, vykdydamas 2012 m. rugpjūčio 1 d. kreditorių susirinkime nurodytus įpareigojimus, užsakė remonto darbų sąmatų patikrą (23 t., b. l. 195-197), užsakovas UAB ,,Taem urbanistai“ pateikė ataskaitą (24 t., b. l. 2-4). Iš esmės sutiktina su apelianto teiginiu, kad buvo atliktas sąmatų, o ne ginčijamų atliktų darbų patikrinimas, tačiau, apeliacinės instancijos vertinimu, ši aplinkybė savaime neįrodo, kad ginčo darbai nebuvo atlikti.

41Byloje nustatyta, kad bankroto administratorius ėmėsi veiksmų, susijusių su UAB ,,Maxima LT“ priklausančių stelažų išmontavimu. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje pateiktas Panevėžio m. apylinkės teismo 2013 m. kovo 26 d. sprendimas, kuriuo tenkintas UAB ,,Maxima LT“ prevencinis ieškinys, kuriame minėtas teismas padarė išvadą, jog nėra pagrindo teigti, kad UAB ,,Cowi Lietuva“ projektas neatitinka techniniam projektui keliamų reikalavimų, nesudaro pagrindo teigti, kad administratorius tyčia vilkino stelažų išgabenimą. Kartu pažymėtina, kad bankroto administratorius apeliaciniam teismui pateikė 2013 m. gruodžio 31 d. tarp BUAB ,,Inrent“ ir UAB ,,Maxima LT“ sudarytą įrangos nuomos sutartį, kuria sutarties šalys susitarė dėl ginčo įrangos.

42Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto AB ,,SEB bankas“ teiginiais, kad bankroto administratorius BUAB ,,Inrent“ turto vertinimą turėjo užsakyti operatyviau, tačiau atskirųjų skundų nagrinėjimo turto vertinimas yra atliktas, turtas pardavinėjamas.

43Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad bankroto administratoriaus atstatydinimą dėl netinkamo pareigų atlikimo turi lemti esminiai bankroto procedūrų pažeidimai, trukdantys bankroto proceso eigai, pažeidžiantys kreditorių ar bendrovės teisės ir teisėtus interesus (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2076/2012). Sutiktina su apeliantų teiginiais, kad bankroto administratoriaus veiksmuose yra pažeidimų, tačiau, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šie pažeidimai nėra tokio pobūdžio, kurie sudarytų pagrindą atstatydinti bankroto administratorių iš užimamų pareigų. Juo labiau, kad 2012 m. kovo 12 d. nutartimi (įsiteisėjusia 2012 m. rugpjūčio 30 d.) BUAB ,,Inrent“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, šiuo metu pardavinėjamas įmonei priklausantis nekilnojamasis turtas, įmonės administratorius nurodė esat realią galimybę per įstatymo nustatytą terminą pabaigti įmonės likvidavimo procedūras. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nenustačius, kad bankroto administratorius būtų padaręs esminių bankroto pažeidimų, šioje bankroto stadijoje naujo bankroto administratoriaus paskyrimas (taip pat įvertinus naujai paskirtos administratoriaus kandidatūros apskundimo galimybę) neatitiktų bankroto proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principų. Be to, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, didelę dalį kreditorių (UAB „T&A Projektai“, UAB „Baltic security systems“, UAB „Golden capital“, UAB „Šiaulių Rymonta“, UAB „Dekada“, UAB „Kauno keliai“, Lames Trading Limited) administratoriaus veikla tenkina.

44Pripažinus, kad teismas pagrįstai neatstatydino bankroto administratoriaus, nėra pagrindo konstatuoti, kad teismas nepagrįstai panaikino kreditoriaus UAB ,,Golden capital“ skundžiamus 2012 m. lapkričio 19 d. BUAB ,,Inrent“ kreditorių susirinkimo nutarimus ir patvirtino ginčijamą administratoriaus veiklos ataskaitą.

45Apeliacinės instancijos vertinimu, atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti teismo nutarties dalį, kuria panaikintas 2012 m. lapkričio 19 d. kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo kreditoriai nutarė įpareigoti administratorių atstovauti BUAB „Inrent“ interesus BUAB „Kavaska“ kreditorių susirinkimuose tik gavus BUAB „Inrent“ kreditorių susirinkimo pritarimą ir reikšti tik tą nuomonę, kuriai pritarė BUAB „Inrent“ kreditorių susirinkimas. Tokio pobūdžio įpareigojimas yra galimas, tačiau apeliacinės instancijos teismas sutinka su apygardos teismo išvada, kad šio nutarimo vykdymas gali sudaryti situaciją, kai dėl BUAB ,,Inrent“ nutarimų neįsigaliojimo administratorius iš viso negalės balsuoti UAB „Kavaska“ kreditorių susirinkimuose. Kartu apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ĮBĮ įpareigoja veikti administratorių administruojamos įmonės ir jos kreditorių interesais (ĮBĮ 11 str. 3 d.), o pagal ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalį administratorius įstatymų nustatyta tvarka privalo atlyginti nuostolius, kurie atsiranda dėl jo pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

46Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

47Panevėžio apygardos teismo 2013 m. lapkričio 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gegužės 5 d. nutartimi (įsiteisėjo... 5. Pareiškėjas (kreditorius) AB ,,SEB bankas“ pateikė pareiškimą dėl... 6. Pareiškėjas (kreditorius) UAB „Golden capital“ skundu prašė pripažinti... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Panevėžio apygardos teismas 2013 m. lapkričio 25 d. nutartimi kreditoriaus... 9. Teismas nurodė, kad bankroto administratorius gali būti atstatydintas tik... 10. Teismas nurodė, kad kreditoriaus UAB „AKS projektai“ 18 mln. litų dydžio... 11. Teismo vertinimu, faktas, kad administratorius be įmonės kreditorių sutikimo... 12. Teismas nurodė, kad byloje nėra ginčo, jog pagal 2011 m. gegužės 25 d.... 13. Teismo vertinimu, nėra pagrindo teigti, kad bankroto administratorius... 14. Teismas nurodė, kad administratorius užsakė sandėlio vertinimą ir šiuo... 15. Teismas nurodė, kad administratoriaus iniciatyva buvo nustatyta pastato stogo... 16. Atsisakydamas tenkinti kreditoriaus AB ,,SEB bankas“ prašymą dėl bankroto... 17. Vertindamas kreditoriaus UAB ,,Golden capital“ skundo dėl kreditorių... 18. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 19. Atskiruoju skundu kreditorius AB ,,SEB bankas“ prašo Panevėžio apygardos... 20. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 21. 1. Dėl UAB ,,AKS projektai“ ir Lamees Trading Limited nepagrįstų... 22. 2. Dėl nepagrįstai sumažinto nuomos mokesčio UAB ,,Dominari“. Dėl nuomos... 23. 3. Dėl 2012 m. pavasarį neva atliktų remonto darbų ir nepagrįsto 700 000... 24. 4. Dėl taikos sutarties su UAB ,,Maxima LT“ nevykdymo. Panevėžio miesto... 25. 5. Dėl turto įvertinimo ir pardavimo proceso. Įvertinti turtą... 26. 6. Dėl nepagrįstų išlaidų už stogo remonto darbus. Tai, kad buvo... 27. 7. Dėl tariamų administratoriaus nuopelnų. Skirtingai nei nurodė teismas,... 28. 8. Dėl administratoriaus neveiklumo ir kreditorių nurodymų nevykdymo. 2012... 29. 9. Dėl įgaliotų asmenų nepastovumo ir netinkamo vadovavimo. 2012 m.... 30. 10. Dėl teismo nutarties dalies panaikinti 2012 m. lapkričio 19 d.... 31. Atskiruoju skundu kreditorius UAB ,,Realm juridical“ prašo Panevėžio... 32. Atsiliepimu į atskiruosius skundus atsakovas BUAB ,,Inrent“, atstovaujamas... 33. Kreditorius UAB ,,Golden capital“ prašo atskiruosius skundus atmesti, o... 34. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 35. Atskirieji skundai netenkinami.... 36. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktinis... 37. Pirmosios instancijos teismas nenustatė, kad paskirtas bankroto... 38. Bankroto administratorius, teikdamas prašymą tvirtinti kreditorių UAB ,,AKS... 39. Byloje esantys duomenys – Panevėžio m. apylinkės teismo 2012 m.... 40. Iš bylos duomenų, skirtingai nei teigia apeliantas, negalima daryti išvados,... 41. Byloje nustatyta, kad bankroto administratorius ėmėsi veiksmų, susijusių su... 42. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto AB ,,SEB bankas“... 43. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad bankroto administratoriaus... 44. Pripažinus, kad teismas pagrįstai neatstatydino bankroto administratoriaus,... 45. Apeliacinės instancijos vertinimu, atskirojo skundo argumentai nesudaro... 46. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1... 47. Panevėžio apygardos teismo 2013 m. lapkričio 25 d. nutartį palikti...