Byla 2-51566-861/2015
Dėl taikos sutarties vykdymo procese patvirtinimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Donata Kravčenkienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal antstolio D. B. pareiškimą dėl taikos sutarties vykdymo procese patvirtinimo,

Nustatė

2antstolis D. B. kreipėsi į teismą, prašydamas patvirtinti 2015-12-07 tarp skolininko Scania Credit AB, atstovaujamo Scania Credit AB Lietuvos filialo, ir išieškotojo UAB „Verslo administravimas“ sudarytą taikos sutartį. Nurodė, jog vykdo vykdomąją bylą Nr. 0035/15/00268 pagal vykdomąjį dokumentą NR. 2-30-160/2014 išduotą Vilniaus apygardos teismo dėl 24 890,77 EUR skolos bei 6 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko Scania Credit AB, atstovaujamo Scania Credit AB Lietuvos filialo, BUAB „BTSK“ naudai. Antstolis, gavęs taikos sutartį 2015-12-11 vykdomąją bylą Nr. 0035/15/00268 sustabdė.

3Pareiškimas tenkintinas, pateikta taikos sutartis tvirtintina.

4Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 595 straipsnio 1 dalis numato, jog vykdymo proceso metu išieškotojas ir skolininkas turi teisę sudaryti taikos sutartį. Taikos sutartį šalys sudaro raštu ir pateikia išieškojimą vykdančiam antstoliui, kuris sustabdo vykdomosios bylos vykdymą ir ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo šios sutarties gavimo perduoda ją apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė (CPK 595 str. 2 d.). Pagal CPK 595 str. 3 d. teismas gavęs pareiškimą patvirtinti taikos sutartį, priima nutartį pagal CPK 140 straipsnio 3 dalyje nurodytas taisykles.

5Teismui pateiktos tvirtinti 2015-12-07 taikos sutarties sąlygos atitinka šalių valią, nepažeidžia kitų asmenų teisių, neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, taikos sutarties vykdymo procese ir jos patvirtinimo teisme procesinės pasekmės išieškotojui ir skolininkui yra žinomos, todėl taikos sutartis tvirtintina (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.983-6.986 str., CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d.).

6Teismas, vadovaudamasis CPK 42 straipsnio 2 dalimi, 140 straipsnio 3 dalimi, 290 - 291 straipsniais, 595 straipsniu,

Nutarė

7patvirtinti išieškotojo UAB „Verslo administravimas“ ir skolininko Scania Credit AB, atstovaujamo Scania Credit AB Lietuvos filialo, taikos sutartį vykdymo procese vykdomojoje byloje Nr. 0035/15/00268, šiomis sąlygomis:

  1. Skolininkas, pasirašydamas šią Sutartį, įsipareigoja:
    1. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teismo nutarties, kuria bus patvirtinta ši Sutartis, įsiteisėjimo dienos, sumokėti Išieškotojui 27 813,78 EUR skolos sumą.
    2. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teismo nutarties, kuria patvirtinta ši Sutartis, įsiteisėjimo dienos, sumokėti Antstoliui 1 635 EUR vykdymo išlaidų sumą.
  2. Visi mokėjimai bus atliekami į Antstolio depozitinę banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB SEB banke.
  3. Skolininkui neįvykdžius bent vienos iš Sutarties 1.1-1.2 punkte nurodytos sąlygos (taip pat ir vėluojant jas įvykdyti bent 20 darbo dienų), laikoma, kad ši Sutartis pasibaigė ir Išieškotojas turit visas turėtas teises iki šios Sutarties sudarymo momento.
  4. Išieškotojas pritaria ir patvirtina, kad visos šioje Sutartyje nurodytos sumos yra galutinės ir kad Skolininkui jas sumokėjus šioje Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka, Išieškotojas laikys Teismo sprendimą tinkamai įvykdytu ir jokių papildomų finansinių reikalavimų dėl Teismo sprendimo įvykdymo Skolininkui nereikš, o Reikalavimo teisė pilnai ir visiškai pasibaigs.
  5. Šalys susitaria, kad ši Sutartus yra sudaroma vykdymo procese. Išieškotojas pateiks šią Sutartį tvirtinti rašytinio proceso tvarka išieškojimą vykdančiam Antstoliui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 595 str. 2 d. nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Sutarties pasirašymo.

8Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai